G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "G_Juozapavicius_NI_istekliai_ir_gavyba_Suvaziavimas_2012"

Transkriptas

1 LGS XXIII SUVAŽIAVIMAS NEMETALINĖS NAUDINGOSIOS IŠKASENOS: IŠTEKLIAI IR GAVYBA Dr. Ginutis Juozapavičius (UAB GJ Magma ) Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 17 rūšių naudingųjų iškasenų. 1 eksploatuojamos NI, 2 neeksploatuojamos NI, 3 neįvertintų naudojimo galimybių NI, 4 detaliai išžvalgyti, 5 parengtiniai išžvalgyti, 6 prognoziniai, 7 ištekliai, mln.t. LIETUVOS NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠTEKLIAI IR JŲ IŠTIRTUMAS 1

2 LIETUVOS RESPUBLIKOS NAUDINGOSIOS IŠKASENAS (pagal būklę) Lietuvoje šiuo metu yra detaliai išžvalgyti 772 naudingųjų iškasenų telkiniai parengtinai išžvalgyti prognoziniai plotai 972 naudingųjų iškasenų telkiniai 400 plotai Vien tiktai detaliai ir parengtiniai išžvalgytuose telkiniuose yra apskaičiuota per 6,7 mrjd. m 3 išteklių. 2

3 Naudoti galima tiktai detaliai išžvalgytus išteklius. Bendras jų kiekis 2,7 mrjd. m 3, kurių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis bendra vertė 63,6 mrjd. Lt ir tai yra daugiau nei trečdalis viso Lietuvos nacionalinio turto. 642,56; 23% 145; 5% 8,06; 0% 80,69; 3% 19,39; 1% 4,61; 0% 16,82; 1% 245,94; 9% 112,54; 4% 193,65; 7% 1287,78; 47% DETALIAI IŠŽVALGYTŲ LIETUVOS NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠTEKLIŲ STRUKTŪRA 2011 M. PABAIGAI, MLN. KUB.M Durpės Klintys Dolomitas Opoka Anhidritas Kreidos mergelis Molis Žvyras Smėlis Sapropelis Gipsas Lietuvoje turime pakankamai svarbiausių iš plačiausiai naudojamų naudingųjų iškasenų. žvyras Tai daugiausiai yra kasdienės naudingosios smėlis iškasenos, vartojamos žmonių gerbūviui kurti: molis Durpės Klintys uolinės padermės skaldai Dolomitas Molis kitos žaliavos statybinėms Žvyras medžiagoms gaminti Smėlis 322; 3% 6590; 58% 2137; 19% 572; 5% 1447; 13% 250; 2% Jų tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje suvartojama daugiausiai. NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ GAVYBOS STRUKTŪRA 2011 METAIS, TŪKST. KUB. M 3

4 Statybinių medžiagų gavybos apimtys tiesiogiai įtakoja šalies ekonominio išsivystymo lygį: kuo daugiau valstybės sugeba jų panaudoti, tuo geresnės gyvenimo sąlygos sukuriamos visuomenei. STATYBINIŲ UŽPILDŲ KASYBOS APIMTYS EUROPOJE 2010 M. (PAGAL DIRK FINCKE, EUROPOS STATYBINIŲ UŽPILDŲ ASOCIACIJOS GENERALINIO SEKRETORIAUS SKAITYTĄ 2012 M. PRANEŠIMĄ I BALTIJOS STATYBINIŲ UŽPILDŲ GAMINTOJŲ SUVAŽIAVIME) Makedonija Rumunija Rusija Bulgarija Malta Bidžioji Britanija LIETUVA Kroatija Liuksemburgas Latvija Graikija Olandija Ispanija Slovakija Estija Italija Vengrija Čekija Prancūzija Slovėnija Portugalija Vokietija Šveicarija Lenkija Belgija Švedija Danija Airija Islandija Serbija Norvegija Suomija Kipras 2,1 2,3 3 3,2 3,5 3, ,9 4 4,3 4,3 4,5 4,5 4, ,1 5,3 5,6 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 7,6 8,6 8,9 11,1 11,3 11,5 13,7 15, t/gyventojui Lietuvos valdžios institucijos deklaruoja, kad visomis išgalėmis stengiasi kelti Lietuvos gyventojų pragyvenimo lygį bent jau iki Europos Sąjungos vidurkio. Šioje srityje mūsų valstybės politiką formuoja Aplinkos apsaugos ministerija. Tam įtaką turi, neabejotinai, ir valstybės politika naudingųjų iškasenų naudojimo srityje. 4

5 Viena iš svarbiausių ir efektingiausių reguliavimo priemonių yra išteklių kaina, kurią apsprendžia daugybė faktorių. Vienas iš jų, kurį gali įtakoti tiktai Aplinkos apsaugos ministerija, yra mokestis už gamtos išteklių naudojimą. LR mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo tikslas ekonominėmis priemonėmis skatinti gamtos išteklių naudotojus: taupiai ir efektyviai naudoti valstybinius gamtos išteklius; kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas. 5

6 Šis deklaratyvus teiginys nėra visai tikslus, nes telkinių žvalgybą PAV, PVSV procedūras detaliųjų planų projektų rengimą apmoka suinteresuotos įmonės savo lėšomis ir joms to niekas nekompensuoja. Taupumas čia suvokiamas kaip vartojimo mažinimas, nes per pastaruosius 2 metus mokestis už naudingųjų iškasenų gavybą padidintas iki 5 kartų. Eil Nr. Ištekliai Vartotojų Mato Tarifas kainų vnt. (Lt) indeksas Galutinis tarifas 2012 m I ketv. (LT) Buvo iki 2010 m. Nuo 2010 iki 2011 metų pabaigos Pokytis per 2 metus, % 1 Anhidritas m Dolomitas m Durpės m mažaskaidės 0.54 kitos Gintaras kg Klintis m Kreidos mergelis m Molis: 7 devono periodo m triaso periodo kitas Opoka m Sapropelis m Smėlis moliui liesinti m stiklui gaminti m silikatiniams dirbiniams m kitas m Žvyras m Statybinis gruntas m

7 1. Didžiausi tarifai toms naudingosioms iškasenoms, kurios dar nenaudojamos, o pradinės investicijos yra labai didelės ir patekimas į rinką yra brangus 2. Sapropelis gydymui tinkamesnis už neapmokestinamas žemapelkines gerai susiskaidžiusias durpes. 3. Importo skatinimas (opoka vietoj trepelo iš Briansko, granitinė skalda vietoj dolomito skaldos). 4. Oro taršos didinimas (portlandcementas vietoj anhidritinio cemento). Nors Lietuvoje naudingųjų iškasenų vartojimas vienas iš mažiausių Europoje, tačiau valstybės politika mažinti gavybą ir toliau. Tai reiškia stabdyti Lietuvos žmonių gerovės kilimą. TELKINIŲ ĮSISAVINIMO TVARKA IR JOS REGLAMENTAVIMAS Telkinio paieška ir geologinė žvalgyba yra tiktai vienas iš pirmųjų etapų. Iš viso, norint įgyti teisę eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkinį ir sutvarkyti išeksploatuotą teritoriją tektų įveikti 10 etapų. Eil. Nr. Etapas Rezultatas Orientacinė trukmė, mėn. 1 TELKINIO PAIEŠKA IR GEOLOGINĖ ŽVALGYBA Patvirtinti ištekliai įregistruojami žemės gelmių registre 12 2 PŪVPAV VERTINIMAS 2.1 Atranka (kai plotas < 25 ha, durpyne kai plotas < 150 ha) Įgyjama teisė gauti leidimą eksploatuoti išteklius Pilnas PAV procedūrų atlikimas (kai plotas > 25 ha, durpyne, kai plotas > 150 ha) 9 3 LGT LEIDIMO GAVIMAS Leidimas išteklių naudojimui 1 4 TERITORIJOS PLANAVIMO ETAPAS Rajono bendrasis planas koreguojamas naujai išžvalgyto 4.1 Rajono BP sprendinių keitimas, SPAV procedūros telkinio padėties užfiksavimu Naudingųjų iškasenų teritorijos DP parengimas, SPAV procedūros Suformuojamas sklypas ir įteisinama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš esamos į naudingųjų iškasenų teritoriją 12 5 TELKINIO NAUDOJIMO (KASYBOS REKULTIVAVIMO) PROJEKTO PARENGIMAS Parengiamas ir įteisinamas techninis darbo projetas 3 6 TELKINIO EKSPLOATACIJA Kasami ištekliai ir gaunama siekta nauda 7 TELKINIO REKULTIVAVIMAS Sutvarkoma paveikta kasybos darbais teritorija ANTRAS TERITORIJOS PLANAVIMO ETAPAS Rajono BP koreguojamas panaikinant iškasto telkinio 8.1 Rajono BP sprendinių keitimas, SPAV procedūros naudingųjų iškasenų teritoriją Naudingųjų iškasenų teritorijos DP parengimas, SPAV procedūros Pakeičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš naudingųjų iškasenų teritorijos į toliau numatomą naudoti (kitą, miško, vandens ar žemės ūkio) 12 9 MIŠKO žėlimo ir želdinimo PROJEKTO PARENGIMAS Parengiamas projektas miško sodinimo darbams atlikti 6 10 BIOLOGINIO REKULTIVAVIMO DARBŲ ATLIKIMAS Įgyjama teisė apželdinti kasybos darbais paveiktą teritoriją 3 Bendra procedūrų trukmė be telkinio naudojimo laiko, 8.8 metų 106 Bendra procedūrų trukmė iki gavybos pradžios, 5.1 metų 61 7

8 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCESAS Rengiant PAV dokumentus per daugelį metų šiame procese teko patirti aukščiausio lygio priekabiavimo, teisinio nihilizmo ir neišmanymo (gal būt tai prievartavimo neteisėtiems veiksmams iššaukti būdas) apraiškas. PVZ.: Jonavos savivaldybės administracija negalėjo suvokti ar žvyro gavyba darys esminį neigiamą poveikį aplinkai, nes grafiniai priedai buvo pateikti atskiru aplanku ir nesusegti. Kauno VSC negalėjo nuspręsti ar požeminė anhidrito gavyba darys reikšmingą neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, nes pateiktuose standartiniuose žemėlapiuose nenurodyta, kur yra šiaurė. Dėl panašių pastabų darbas atmetamas 7 kartus Vilniaus RAAD priima sprendimą, kad ūkinė veikla negalima, nes: neįvertinta kokią įtaką daro durpių džiūvimo procesas aplinkai arba kokią įtaką darys paviršiniams vandenims sauso žvyro karjeras, esantis terasoje 12 m aukščiau nei Šventosios upė, arba kokią įtaką aplinkai daro augantis telkinio viduje 0,2 ha ploto miškelis, arba kokią įtaką kraštovaizdžio draustiniui darys iškastas karjeras, nuo kurio šio draustinio nesimato. Bandymai išsiaiškinti tokių išvadų pagrįstumą Aplinkos apsaugos ministerijoje ar Seimo kontrolierių tarnyboje, kaip taisyklė, baigiasi tokia fraze: taip Jūs esate teisūs, motyvai nėra pagrįsti, tačiau RAAD priima sprendimus savarankiškai. Jei sprendimas netenkina, kreipkitės į teismą. 8

9 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESAS Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką bet kokia ūkio plėtra įmanoma tiktai pagal rajonų BP sprendinius. Biurokratinis procesas tiek ištęsė telkinių įsisavinimo trukmę, kad investicijosį žemės gelmių įsisavinimą tapo visiškai nepatrauklios Atlikus PAV procedūras ir įmonėms gavus leidimus vykdyti ūkinę veiklą, TP etape tenka grįžti kelis žingsnius atgal ir rengti DP SPAV dokumentą bei PVSV. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 metai 4,5 Visa derinimų trukmė 1,0 Tiesioginių darbų trukmė TIESIOGINIŲ DARBŲ IR DERINIMŲ TRUKMĖ IKI KASYBOS PRADŽIOS DIDELIUOSE TELKINIUOSE Tos pačios TP procedūros tiek supančioja karjerus eksploatuojančias įmonės, kad išnaudoti plotai yra paliekami ilgam iki galo nesutvarkyti. Nulėkštinus karjero šlaitus ir paskleidus dirvožemį, prieš pradedant biologinio rekultivavimo darbus būtina: atskirti rekultivuojamą plotą nuo viso žemės sklypo (jei rekultivuojama dalimis), kreiptis į rajono savivaldybės tarybą, kad būtų pakeisti rajono BP sprendiniai ir žemės sklypo dalis išjungta iš teritorijų skirtų naudingosioms iškasenoms eksploatuoti, gauti leidimą ir sąlygas detaliajam planui rengti, parengti detalaus plano SPAV dokumentą, detaliuoju planu pakeisti žemės sklypo dalies paskirtį iš naudingųjų iškasenų teritorijos į miško žemę ir tiktai tada susidarys sąlygos pradėti miško sodinimo darbus. 9

10 Tikslinga būtų norminius aktus pakeisti taip, kad PŪV PAV būtų vertinamas tiktai PAV procedūrų metu, o rajono BP galiojimo metu, išžvalgius naujus naudingųjų iškasenų telkinius, žemės sklypuose, kuriuose atlikta PŪV PAV procedūros, priimtas sprendimas, kad ūkinė veikla yra galima ir yra gautas LGT leidimas naudingųjų iškasenų naudojimui, TP dokumentai nerengiami. Telkinių įsisavinimo ir iškastų plotų rekultivavimo procesas įteisinamas parengus vieną telkinio naudojimo (kasybosrekultivavimo) projektą. 11 straipsnis LR MIŠKŲ ĮSTATYMAS: Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais: naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje 10

11 Tais atvejais, kai miško žemę planuojama paversti kitomis naudmenomis naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti, kartu su prašymu leisti paversti miško žemę kitomis naudmenomis pateikiama ir LGT prie AM per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduota pažyma apie išžvalgytus šalies teritorijoje ne miško žemėje esančius atitinkamus naudingųjų iškasenų telkinius, dėl kurių dar neišduoti leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, leidžianti nustatyti galimybę naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritoriją formuoti ne miško žemėje. Kadangi bent vienas, niekam nereikalingas: netinkantis pagal kokybę esantis blogose sąlygose didelė danga nėra galimybės perimti naudojimui privačią žemę naudingųjų iškasenų telkinys visada bus Lietuvos teritorijoje, tai naudingųjų iškasenų telkinius, esančius mišku apaugusioje žemėje, jau reikėtų išbraukti iš Lietuvos žemės gelmių registro. 11

12 Miškų įstatymo pakeitimu nustatoma galimybė valstybei prieiti eksploatuoti prie jai išimties teise priklausančių išteklių tiktai pagal vienintelį faktorių: jei visoje Lietuvos valstybėje bus bent vienas telkinys ne miško žemėje, o jis visada kur nors bus, tai valstybė užkerta pati sau priėjimą prie jai išimties tvarka priklausančių žemės gelmių išteklių. Tačiau negi iš Klaipėdos pradėsime vežti žvyrą į Varėną, jei ten visi ištekliai bus miško žemėje. Dirbtinai bus didinami: transporto srautai, energijos švaistymas, oro tarša, kelių nusidėvėjimas. Baltijos Jūra 56 10' 54 10' Rusija 22 10' Lenkija Latvija Nemunas Kaunas 24 10' Šiauliai Panevėžys KLAIPĖDA Neris Neris Šventoji Šventoji Šventoji Šventoji Šventoji Šventoji Šventoji Šventoji Šventoji Tokių apribojimų niekur pasaulis nėra girdėjęs ' 0 50 km Vilnius VARĖNA Š Baltarusija Baltarusija Baltarusija Baltarusija Baltarusija Baltarusija Baltarusija Baltarusija Baltarusija Galima daugybė atvejų, kai vien tiktai šio faktoriaus nepakanka. Pavyzdžiui, ne miško žemėje esantis telkinys yra kultūros paveldo apsaugos zonoje, jo eksploatavimo hidrogeologinės ar kitos sąlygos yra labai nepalankios, žaliavos išvežimo kelias eina per gyvenvietes arba būtina tiesti ilgą išvežimo kelią per daugybę privačios žemės sklypų, kurių neįmanoma nupirkti, telkinys ne miške yra per mažas žaliavos perdirbimo gamyklai projektuoti, žaliavos kokybė prastesnė nei telkinio po mišku arba tiktai maža dalis telkinio yra po mišku, kita ne miško žemėje, o paliekami po mišku ištekliai praranda ekonominę prasmę, didelio ploto telkinio viduje yra mažos miško salelės, jos gali būti tiktai menkaverčiais krūmynais apaugusi žemė, kuri priskirta miškui. Apkasus karjerą aplink tokias salas, liks stačios mažos kalvos, kuriose miškas negalės normaliai augti, o vertinga žaliava liks amžiais prarasta. 12

13 Yra išžvalgytų telkinių, kur naudingoj klodo storis iki 28 m, o jo centre keliolikos arų miškelis. Nebegalint pašalinti to miškelio, karjero viduje liks Gedimino kalnas, su dideliu kiekiu nepanaudoto žvyro (juk reikės palikti privažiavimo kelią, apsaugoti šlaitus nuo nušliaužimo). Negi dėl to privaloma dalinti telkinį ir vieną jo dalį uždrausti naudoti, kai kita gali tapti per maža investicijų atsipirkimui Lietuvos teisė jau yra apibrėžusi KAIP GALIMA SIEKTI TIKSLO EKSPLOATUOTI detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų TELKINIŲ IŠTEKLIUS. Visa tai atliekama pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kuris kompleksiškai lemia bet kokiosūkinės veiklos galimybių vertinimą. Atliekant juo apibrėžtas procedūras yra įvertinami visi faktoriai ir sprendžiama ar planuojama veikla turės reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, tarp jų ir miškams. Todėl miškų įstatyme neturėtų rastis nuostatos, kurios vien tiktai pagal telkinio padėtį (miške ar ne miške) lemtų galimybę eksploatuoti išteklius, neįvertinant visus įmanomus faktorius. Priimta miškų įstatymo nuostata pažeidžia ūkio subjektų teisės planuojamos ūkinės veiklos galimybes vertinti pagal PAV įstatymo nuostatas, o tuo pačiu prieštarauja PAV įstatymui. Įstatymas nenumato galimybės netgi toms įmonėms, kurios jau atliko PAV procedūras ir gavo sprendimą, kad ūkinė veikla yra galima, šį sprendimą realizuoti. 13

14 Naujajame miškų įstatymo pakeitime NEPAGRĮSTAI SUABSOLIUTINTA MIŠKO VERTĖ IR REIKŠMĖ Lietuvos valstybei bei visuomenei. Pagal Lietuvos Statistikos departamento duomenis, 32,3; miškų ir žemės gelmių registrus žinoma, kad apie 32% 32,3 % Lietuvos teritorijos užima MIŠKAI, NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ PLOTAI apima tiktai 4,3 %, iš jų detaliai išžvalgytų telkinių plotas sudaro tiktai 1,3 % Lietuvos teritorijos, t.y. 86,8 tūkst. ha. KITI Sugretinus visus šiuos faktus, gauname, kad Lietuvos teritorijos ploto vienetas (1 km 2 ar 1 ha), esantis virš naudingųjų iškasenų telkinio, yra 77 KARTŲ VERTINGESNIS (brangesnis) nei tokio pat ploto teritorija, kuri užimta vien tiktai mišku. NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ VERTĖ MLN. LT., VISŲ MIŠKŲ MLN. LT. Miškas gali augti, praktiškai, bet kurioje vietoje, tuo tarpu naudingųjų iškasenų telkiniai gali būti aptinkami ne bet kur, o tiktai itin palankiose geologinėse sąlygose. Todėl miško vertės sureikšminimas visuomeniniu požiūriu yra pagrįstas vien tiktai emocijomis ir nenaudingas jai. Ši politinė nuostata gali kainuoti Lietuvos žmonėms dėl prarasto valstybės turto keliolika milijardų litų. 4,3; 63,4; 4% 64% MIŠKŲ PLOTAI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ PLOTAI Apskaičiavus mažų miško plotelių,įsiterpusiųįdetaliai išžvalgytų žvyro telkinių teritoriją, miško ir naudingųjų iškasenų verčių santykis tame pačiame mišku apaugusiame plote siekia kartų. Norint gauti iš miško adekvačią naudą, tektų daugiau nei 2000 metų auginti ir vėl kirsti mišką. Tuo tarpu gamtosaugine prasme visuomenė ir gamta nuostolio neturi, jei miškas bus atkurtas iškasto karjero teritorijoje arba iškart pasodinamas kitoje nederlingoje žemėje. O santykiniai praradimai yra milžiniški. 14

15 PVZ., kai АМ Vilniaus RAAD nesutiko pritarti ūkinei veiklai žvyro telkinių dalyje, kurios apaugusios mišku. MIŠKO IR JO IŠSAUGOJIMUI PRARANDAMŲ ŽVYRO IŠTEKLIŲ VERČIŲ PALYGINIMAS SAMANTONIŲ TELKINYJE Miško plotelio medienos vertė Bendra Medienos Miško plotas, ha tūris, m 3 Kaina Lt/m 3 medienos vertė, Lt Žvyro panaudojimo įvertinimas Bendra Neprieinamas naudoti Paliekami žvyro Kaina plotas, ha ištekliai, m 3 Lt/m 3 produkcijos vertė. Lt Pagaminama produkcija Žvirgždas, m Smėlis, m Viso Mokesčiai už išteklių naudojimą Visa prarasta nauda iš žvyro iškasimo Miško ir naudingųjų iškasenų santykinė vertė, kartais 404 Miško ir jo išsaugojimui prarandamų žvyro ir smėlio išteklių verčių palyginimas Aleksandriškių telkinyje Miško ploto medienos vertė Miško plotas, ha Medienos tūris, m 3 Kaina Lt/m 3 Bendra medienos vertė, Lt Žvyro panaudojimo įvertinimas Neprieinamas naudoti plotas, ha Paliekami žvyro ir smėlio ištekliai, m 3 Kaina Lt/m 3 Bendra produkcijos vertė. Lt Iš jų žvyro Iš jų smėlio Pagaminama produkcija Žvirgždas, m Smėlis, m Viso Mokesčiai už žvyro išteklių naudojimą Mokesčiai už smėlio išteklių naudojimą Visa prarasta nauda iš žvyro ir smėlio iškasimo Miško ir naudingųjų iškasenų santykinė vertė, kartais

16 Pagal miškininkų duomenis vien tiktai dėl savaiminio miško išsisėjimo nenaudojamuose žemės plotuose kasmet miškų plotai Lietuvoje padidėja apie 68 tūkst. ha. Be to, LRV metams yra patvirtinusi pagrindinių miško kirtimų normą valstybiniuose miškuose ha. O kur dar kirtimai privačiuose miškuose. Tokio ploto telkinių miško žemėse kasmetiniam įsisavinimui niekada nereikėtų. Esant tokiems kirtimų tempams visa detaliai išžvalgytų telkinių miškuose teritorija būtų išvalyta per 57 metus. Tai kam tokie apribojimai naudingųjų iškasenų naudojimui, jei virš naudingųjų iškasenų telkinio planuojamas iškirsti miškas būtų pasodinamas kitoje vietoje dar prieš tų darbų pradžią. Valstybinio mastymo čia nematau. MELAS IR STATISTIKA Kalbama, kad yra trys melo lygiai: I. II. III. elementarus melas akiplėšiškas melas statistika Taigi, pranešimo pradžioje pateiktus duomenis apie Lietuvos žemės gelmių turtus nesiūlyčiau naudoti ūkio plėtrai grįsti, nes tai yra statistika. Atsižvelgdamas į telkinių įsisavinimą ribojančius ar tokį procesą iš vis draudžiančius teisės aktus, galiu pagrįstai pasakyti, kad Aplinkos apsaugos ministerija puikiai atlieka savo pareigą saugo aplinką nuo norinčių plėtoti naudingųjų iškasenų gavybą. 16

17 PVZ. KTU šilumininkai, pasinaudoję naudingųjų iškasenų balanso duomenimis, apskaičiavo, kad Lietuvoje artimiausius 120 metų bus galima pagaminti po 1 mln. t. kuro durpių. Paanalizavus išsamiau aptinkame visai kitą situaciją: iš 59 durpynų, kuriems išduoti leidimai naudoti durpių išteklius, kuro durpes gali gaminti tiktai 42. Kiti durpynai skirti gydomosioms durpėms išgauti, dar keli neturi jokių šansų pradėti gavybą dėl saugomų teritorijų atsiradimo, miškų įstatymo naujų nuostatų, valdžios blokavimo ar netgi nepalankių sąlygų (reikia siurbliais sausinti klodą). Apytikris išgaunamų durpių išteklių likutis Lietuvoje naudojamuose durpynuose pagal paskutinių markšeiderinių apmatavimų duomenis Durpynų skaičius Išteklių likutis 42 Tūkst. m 3 Viso Iš šio kiekio šviesių Iš šio kiekio tamsių Tūkst. t Viso Iš šio kiekio šviesių Iš šio kiekio tamsių Todėl galimas iškasti kuro durpių kiekis naudojamuose durpynuose ne 84 mln. t, o tiktai 16,7 mln. t. Pastaba: tikrasis likutis yra šiek tiek mažesnis, nes kai kuriuose durpynuose markšeideriniai apmatavimai atlikti jau prieš 35 metus Būtina atsižvelgti dar ir į tai, kad daugumoje naudojamų durpynų šviesios durpės dar nenukastos, todėl tamsių durpių gavyba, kurios tinka kurui, galima tiktai jų pakraščiuose, plotai nėra dideli ir ženkliai padidinti kuro durpių gavybos apimtis neįmanoma. Kiti detaliai išžvalgyti, bet nenaudojami durpynai, nėra parankūs gavybai plėtoti, o kai kurie iš vis nepasiekiami dėl šių priežasčių: 1.Dalis iš jų yra miško žemėje, todėl neprieinami naudoti tol, kol bent vienas durpynas bus ne miško žemėje. 2.Dalis iš jų yra saugomose teritorijose. 3.Ne miške esantys ir kuro durpių gavybai kažkada išžvalgyti žemapelkiniai durpynai buvo numelioruoti. 4.Naujus aukštapelkinius durpynus įsisavinti neleidžia AM, prieinami naudojimui žemapelkiniai sugadinti. Lietuvoje yra žinoma per 6000 durpynų, tačiau durpių išteklių jų gavybos plėtrai Lietuvoje vietų nėra arba jos labai ribotos. 17

18 Kol nepasikeis politiką lemiančių valdininkų požiūris, kad visuomenės gerovę galime sukurti tiktai plėtodami savo vietinę žaliavų rinką ir skatindami gavybos plėtrą visais įmanomais būdais, tol mes būsim pagal pragyvenimo lygį Europos uodegoje. Dr. Ginutis Juozapavičius (UAB GJ Magma, Vaidevučio g.18, 18

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta

AM_zemes_gelmiu_naudojimo_planu_rengimo_aktualijos_2015_03_10_skaidyta ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO AKTUALIJOS LIETUVOS KARJERŲ ASOCIACIJA LIETUVOS DURPIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJA LIETUVOS PRAMONINKŲ KONFEDERACIJA Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB GJ Magma Dr. Tatjana Kuzavinienė,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS VANDENS ŪKIO IR ŢEMĖTVARKOS FAKULTETAS Ţemėtvarkos ir geomatikos institutas Gintarė Montautaitė AKMENĖS RAJONO SA

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS VANDENS ŪKIO IR ŢEMĖTVARKOS FAKULTETAS Ţemėtvarkos ir geomatikos institutas Gintarė Montautaitė AKMENĖS RAJONO SA ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS VANDENS ŪKIO IR ŢEMĖTVARKOS FAKULTETAS Ţemėtvarkos ir geomatikos institutas Gintarė Montautaitė AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIŲ TERITORIJŲ

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Pasiliu_PAV ataskaita_2014

Pasiliu_PAV ataskaita_2014 Ataskaitos rengėjų sąrašas: Eilės Nr. 1. 2. 3. 4. Vardas, pavardė Telefono Nr. Programos dalis Rengėjo parašas Direktorius, inžinierius geologas - hidrogeologas Bronius Pinkevičius (B. Pinkevičiaus IĮ)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU 1. Planuojamos

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Naurasiliai_II_pav_atr_2017

Naurasiliai_II_pav_atr_2017 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai poži

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai poži Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 2016-02-15 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PA PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO, TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMŲ NUSTATYMO VĖJO JĖGAINĖMS PASTATYTI PAKRUOJO R. SAV., PAKRUOJO SEN., AKMENĖLIŲ IR PAKRUOJO

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Usnenai_pav_atr_2016

Usnenai_pav_atr_2016 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Kelmės rajono Ušnėnų molio telkinio išteklių dalį LIETUVOS KARJERŲ

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Juodziukas_pav_atr_2017

Juodziukas_pav_atr_2017 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant atnaujinti išteklių gavybą Varėnos rajono Juodžiuko durpių telkinyje LIETUVOS

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau