PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos"

Transkriptas

1

2 PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija. MISIJA Skatinti humanišką, etišką ir veiksmingą psichikos sveikatos priežiūrą, ginti žmogaus teises, inicijuoti bei įgyvendinti būtinas reformas. TIKSLAS Padėti abiem visuomenės pusėms sveikiesiems ir neįgaliesiems pažinti vieniems kitus, griauti mitus ir prietarus, atvirumu nugalėti baimę, nepalikti spragų neįgalių žmonių teisių pažeidimams. PAGRINDINĖS VEIKLOS: poveikis politikai reformuojant psichikos sveikatos priežiūros sistemą; žmogaus teisių apsauga; naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas; naujų iniciatyvų skatinimas, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių psichikos sveikatos srityje, stiprinimas. KOMANDA: Dovilė Juodkaitė - direktorė iki 2012 m. rugsėjo 10 d. Karilė Levickaitė - projektų vadovė iki 2012 m. rugsėjo 10 d., direktorė - nuo 2012 rugsėjo 11 d. Irena Kuldoš - buhalterė Virginija Klimukienė - projektų vadovė iki 2012 m. rugsėjo 03 d., programų direktorė - nuo 2012 m. rugsėjo 04 d. Eglė Šumskienė - projektų vadovė; Justė Kelpšaitė - projektų vadovė nuo 2012 m. rugpjūčio 02 d. Ugnė Grigaitė - projektų vadovė nuo 2013 balandžio 29 d. Tadas Žičkus - administratorius

3 VEIKLOS SRITYS M.: Advokacijos veiklos formuojant psichikos sveikatos politiką Žmogaus teisių apsauga; Psichikos sveikata ir ŽIV/AIDS; Diskriminacijos mažinimas, visuomenės švietimas; Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų vystymas ir prevencinių programų diegimas; Vystomasis bendradarbiavimas ir švietimas; NVO gebėjimų stiprinimas.

4 ADVOKACIJOS VEIKLOS FORMUOJANT PSICHIKOS SVEIKATOS POLITIKĄ Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė (Pokyčių sparnai) 2013 m. gruodis 2015 m. gegužė Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai Prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant žmogaus/vaiko teisių reformas psichikos sveikatos srityje. Planuojami rezultatai Projekto metu bus siekiama esminių sisteminių pokyčių, taip pat inicijuojamas viešasis diskursas bei politinių sprendimų priėmimo procesas atstovaujant psichikos sutrikimų turinčių žmonių bei jų šeimos narių interesus. Svarbus uždavinys stiprinti naujai kuriamos Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių iniciatyvinės grupės ir kitų psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO gebėjimus. Tikimasi, kad projekto metu parengtas Psichikos sveikatos strategijos priemonių planas atsispindės Lietuvos teisės aktuose, vykdomas deinstitucionalizacijos proceso stebėjimas ir teikiami siūlymai lems priimtų sprendimų skaidrumą, viešumą ir suderinamumą su tikslinių grupių poreikiais bei teisėmis, o psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisė į teisingą teismą bus užtikrinta visais lygiais.

5 ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA Socialinių darbuotojų mokymai Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant valstybinėse socialinės globos įstaigose su proto negalią turinčiais asmenimis 2011 m. rugsėjis 2011 m. gruodis Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelti socialinės globos namų darbuotojų kvalifikaciją žmogaus teisių srityje. Organizuoti mokymai socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams 7-iose Lietuvos apskrityse. Įgyvendinant socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą organizuoti 16 val. teoriniai ir praktiniai mokymai tema Neįgalaus žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir stebėsena dirbant valstybinėse socialinės globos įstaigose su proto negalią turinčiais asmenimis. Iš viso mokymuose dalyvavo 180 dalyvių, pažymėjimai išduoti 179 dalyviams socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams. * * * Vaikų su psichosocialine ar proto negalia teisė į teisingą teismą 2013 m. gegužė 2015 m. birželis Europos Sąjunga

6 Užtikrinti teisę į teisingumą vaikams, turintiems psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų ar negalią, administacinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje, 10-yje Europos Sąjungos valstybių. Remiantis atliktais tyrimais, atliepti šių vaikų poreikį ir užtikrinti jų teises į informacijos prieinamumą, teisinį atstovavimą, visavertį dalyvavimą ikiteisminiuose bei teismo procesuose, apsaugą teismo procesų metų, jų konfidencialumo užtikrinimą, o taip pat specialistų tinkamą paruošimą. Projekto metu didžiausias dėmesys skirtas tyrimo atlikimui bei metodikos, pritaikytos tarptautiniam naudojimui, vystymui tolimesniems tyrimams apie vaikų, turinčių psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų ar negalią, teisę į teisingą teismą Europos Sąjungos mastu. Taip pat buvo sukurtos mokymų programos specialistams bei vykdomos advokacijos veiklos, siekiant informuoti sprendimų priėmėjus bei plačiąją visuomenę apie egzistuojančias spragas sistemoje ir poreikį kartu kurti teisingesnę aplinką ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę vaikams bei jaunimui, turintiems psichikos ar intelekto sutrikimų ar negalią Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse.

7 PSICHIKOS SVEIKATA IR ŽIV/AIDS ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos programų vystymas naujosiose ES šalyse narėse (Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) bei geriausių praktikų ir patirties perdavimas iš senųjų ES šalių 2009 m. rugsėjis 2012 m. rugsėjis Europos Sąjunga, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinis direktoratas Gerinti žmonių, turinčių su dviguba ar triguba diagnoze (ŽIV/AIDS, priklausomybė, psichikos liga) gyvenimo kokybę naujosiose ES šalyse narėse, vystant psichikos sveikatos ir psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą ir užtikrinant jų kokybę bei prieinamumą ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims. Projekto metu suteikta žinių ir gebėjimų specialistams, susiduriantiems su ŽIV/AIDS ar/ir psichikos sveikatos sutrikimų bei priklausomybių problemų turinčiais asmenimis. Apmokyta 15 specialistų grupių, iš viso 186 žmonės. Įsteigtas Psichikos sveikata ir ŽIV/AIDS žinių ir mokymų centras, kurio tikslas teikti informaciją specialistams Lietuvoje, organizuoti jiems mokymus psichikos sveikatos ir ŽIV/AIDS srityje bei vykdyti šios srities advokaciją. Įvykdytas tyrimas bei išleista tyrimo ataskaita ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata. Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims Lietuvoje Mokymų kursas ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata užregistruotas bei dėstomas Vilniaus universitete Erasmus programoje.

8 DISKRIMINACIJOS MAŽINIMAS, VISUOMENĖS ŠVIETIMAS Psichikos sveikatos diena 2011 Įgyvendinimo data 2011 m. spalio 7 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija Paminėti psichikos sveikatos dieną pakviečiant pagrindines psichikos sveikatos srityje veikiančias organizacijas, pristatant jų veiklą ir atkreipiant visuomenės dėmesį į psichikos sveikatos problemas. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga kartu su Vilniaus klinikine Vasaros ligonine bei LR Sveikatos apsaugos ministerija V. Kudirkos aikštėje Vilniuje buvo suorganizuotas renginys Draugaukime Renginio metu vyko koncertas, kuriame grojo, vaidinio ir dainavo įvairūs atlikėjai, dalis jų turintys psichikos sveikatos sutrikimų. Palapinių miestelyje buvo galima susipažinti su įvairių psichikos sveikatos srityje dirbančių organizacijų veikla, psichiatrijos istorija, išbandyti senovines bei šiuolaikines psichiatrijoje taikomas priemones, kartu su dailės akademijos studentais kurti psichikos sutrikimų kostiumus, gauti įvairios literatūros. Renginio metu nemažai dėmesio buvo skiriama vystomajam bendradarbiavimui psichikos sveikatos srityje. VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje turėjo atskirą palapinę, skirtą vystomojo bendradarbiavimo ir psichikos sveikatos tematikai, kuri buvo papuošta projekto metu išleistais plakatais. GIP darbuotojai renginio dalyviams pasakojo apie besivystančiose šalyse įgyvendintus ir planuojamus projektus psichikos sveikatos srityje, dalino informacinius lankstinukus,

9 demonstravo skaidres ir filmus. Praeiviai išgirdo apie tai, ką Lietuva yra nuveikusi Gruzijoje padėdama pabėgėlių vaikams įveikti prisiminimus apie karą, kaip mūsų šalis remia psichoneurologinių pensionatų gyventojus Tadžikistane, dirba gerindama senjorų padėtį Afrikoje, kokių turi naujų idėjų ir planų. * * * Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje Įgyvendinimo data 2012 m. rugpjūtis 2014 m. rugpjūtis Europos socialinio fondo agentūra Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje. Planuojami rezultatai Projektą įgyvendinančios organizacijos tikisi, jog šis dvejų metų trukmės projektas turės ilgalaikį išliekamąjį poveikį. Numatoma, jog projekto metu parengti leidiniai (naujienlaiškio NVO atstovams 12 numerių, naujienlaiškio profsąjungoms 12 numerių, bei informacinis leidinys darbdaviams Įvairovė verslo sėkmei ) bus prieinami visuomenei ir projektui pasibaigus. Dešimt radijo ir penkios televizijos laidos formuos vertybines nuostatas ir stiprins bendrą nepakantumo diskriminacijai kontekstą, o bendruomenėms skirti renginiai įgalins jų narius pilietiškai ir aktyviai spręsti kylančias problemas darbo rinkoje ir visuomenėje. Parengtos viktorinų koncepcijos taps pagrindu organizuoti panašaus pobūdžio jaunimui skirtus antidiskriminacinius renginius ir pasibaigus projektui. Išaugusios NVO ir profsąjungų kompetencijos antidiskriminacijos srityje paskatins veiksmingą jų bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią pažeidimams bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygiu, o darbdavių informuotumo didinimas skatins diegti įvairovei atvirą darbo kultūrą. Tokiu būtu galima daryti prielaidą, jog įgyvendintas projektas taps paskata naujoms, įvairias tikslines grupes vienijančioms iniciatyvoms.

10 * * * Psichikos sveikatos diena m. spalio 10 d. Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuras Paminėti psichikos sveikatos dieną pakviečiant pagrindines psichikos sveikatos srityje veikiančias organizacijas, pristatant jų veiklą ir atkreipiant visuomenės dėmesį į psichikos sveikatos problemas. Kartu su Vilniaus klinikine Vasaros ligonine, VU Psichiatrijos klinika bei Vilniaus visuomenės sveikatos biuru V. Kudirkos aikštėje Vilniuje buvo surengtas plačiajai visuomenei skirtą Psichikos sveikatos dienos minėjimą. Net keturiolika psichikos sveikatos srityje veikiančių organizacijų įkūrė palapinių miestelį, kuriame pristatė savo veiklas, bendravo su praeiviais, siūlė bendras veiklas, dalijo informacinę medžiagą.

11 VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PASLAUGŲ VYSTYMAS IR PREVENCINIŲ PROGRAMŲ DIEGIMAS Kognityvinės elgesio korekcijos programos EQUIP diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose 2011 m. lapkritis 2014 m. kovas Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublikos valstybė Įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą EQUIP bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką vaikų socializacijos centruose. Projekto įgyvendinimo pradžioje EQUIP programa buvo adaptuota Lietuvai, bei lietuvių kalba išleistas EQUIP programos vadovėlis ir įgyvendinimo vadovas. Vėliau išleista ir pildoma priemonė žaidimas Pasirengęs gyvenimui, padedantis vaikams įtvirtinti EQUIP programos metu įgytus įgūdžius. EQUIP programos taikymas socializacijos centruose buvo pradėtas 2012 m. gegužės mėn., prieš tai parengus 12 EQUIP programos vykdytojų, apmokius 117 mokytojų (auklėtojų) kaip taikyti kognityvinės-elgesio terapijos principus pamokose bei suorganizavus įvadinį pasitarimą ir pirmuosius mokymus centrų administracijų atstovams. Iki projekto pabaigos EQUIP programa buvo pavesta 25 ugdytinių grupėms, iš viso 1022 užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo 142 vaikai, iš kurių 122 dalyvavo daugiau nei 60 proc. visų užsiėmimų bei gavo dalyvavimo programoje pažymėjimus. Pravedus EQUIP programą pirmosioms paauglių grupėms buvo atliktas programos diegimo kokybės vertinimas, siekiant išnagrinėti EQUIP programos diegimo ir pozityvios įstaigos kultūros kūrimo progresą šešiuose Lietuvos

12 vaikų socializacijos centruose. Atlikus įvertinimą, kiekvienam centrui buvo parengtos bei pristatytos rekomendacijos dėl EQUIP programos vykdymo proceso tobulinimo. EQUIP programos įgyvendinimo metu programos vykdytojams buvo suteikta 60 val. individualių konsultacijų. Dešimties supervizijų, kurių bendra trukmė 56 val., metu programos vykdytojai turėjo galimybę analizuoti kasdieninius atvejus bei aptarti juos su ekspertais bei kolegomis iš kitų vaikų socializacijos centrų. Nuolatinės supervizijos buvo teikiamos ir mokytojams (auklėtojams), bendra trukmė val. Šių susitikimų metu įstaigų pedagogams buvo aptariami EQUIP programos principai, jų taikymo galimybės, ypač dirbant su sudėtingais, konfliktuojančiais, nepaisančiais taisyklių paaugliais. Siekiant paskatinti dialogą bei pagerinti bendradarbiavimą tarp mokytojų (auklėtojų) ir centrų švietimo pagalbos specialistų, buvo organizuojami bendri pasitarimai, kurių bendra trukmė 120 val. Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta ir išleista metodinė priemonė Kognityvinės elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose. Priemonė skirta padėti vaikų socializacijos centrų darbuotojams atsakyti į nelengvą klausimą kaip kreipti ugdymo procesą, kad socializacijos centruose laikinai gyvenantys paaugliai taptų dorais, savarankiškais ir atsakingais Lietuvos piliečiais.

13 VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS IR ŠVIETIMAS Teismo psichiatrijos ir kalėjimų psichikos sveikatos paslaugų gerinimas Kaliningrado srityje 2007 m. gegužė 2011 m. balandis Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija pagal MATRA programą Sukurti modernią teismo psichiatrijos ir psichikos sveikatos paslaugų kalėjimuose sistemą Kaliningrado srityje, kuri užtikrintų adekvačios ir kokybiškos pagalbos tikslinėms grupėms teikimą bei efektyvesnę pakartotinių nusikaltimų prevenciją, tuo pačiu prisidėdama prie saugesnės visuomenės kūrimo. Projekto metu didžiausias dėmesys skirtas Kaliningrado psichiatrijos ligoninės Nr.2, Černiachovskio teismo psichiatrijos ligoninės bei Kaliningrado srities pataisos sistemos įstaigų darbuotojų gebėjimų stiprinimui. Pagrindiniai projekto metu sukurti produktai yra į rusų kalbą išversta ir išleista smurto rizikos vertinimo metodika HCR-20, parengti uždaroms įstaigoms pritaikyti korekcinių programų moduliai bei nusikalsti linkusių psichikos sveikatos paslaugų vartotojų duomenų bazė.

14 * * * Papildomas pajamas generuojančių terapinio pobūdžio veiklų vystymas Tadžikistano Sughdo srities psichiatrijos įstaigose 2009 m. balandis 2011 m. balandis Europos komisijos delegacija Tadžikistane, Atviros visuomenės institutas pagal Rytai Rytai programą, Muskie ir UGRAD Alumni mažųjų dotacijų programa, Pasaulio bankas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą bei Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija pagal MATRA programą Prisidėti prie ekonomikos vystymosi Sughdo srityje bei skatinti žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų, integraciją į visuomenę įdiegiant papildomas lėšas generuojančias bei pacientų užimtumą užtikrinančias veiklas psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose institucijose. Projekto metu psichikos sveikatos paslaugas Sughdo srityje teikiančių įstaigų administracija ir personalas buvo apmokyti kaip organizuoti papildomas pajamas generuojančias veiklas, kaip ieškoti papildomų rėmėjų, rengti ir įgyvendinti projektus, taip pat organizuoti mokymai apie užimtumo terapijos organizavimo principus. Gautos informacijos pagrindu buvo parengti, atrinkti ir finansuoti 6 paprojekčiai, skirti papildomas pajamas generuojančių terapinio pobūdžio veiklų diegimui psichiatrijos ligoninėse, psichoneurologiniuose internatuose ir asmenų, turinčių negalią, organizacijose.

15 Projekto įgyvendinimo metu organizuoti apvalūs stalai su vietos valdžios (khukumatų ir jamoatų, atitinkančių mūsų savivaldybes ir seniūnijas) atstovais siekiant aptarti bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų poreikį ir galimybes jį atliepti. Sughdo srities visuomenė buvo informuojama apie projektą ir didinama jų tolerancija asmenų, turinčių psichikos sveikatos problemų, atžvilgiu, paneigiant daugelį egzistuojančių mitų ir stereotipų apie (psichikos) negalią. Projekto metu sukurtas dokumentinis filmas bei surinkta ir atskiru leidiniu rusų tadžikų kalbomis išleista visų vykusių mokymų medžiaga nemokamai platinama visiems besidomintiems psichikos sveikatos paslaugų sektoriaus gerinimu bei verslumo plėtojimu.

16 * * * Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų gebėjimų dalyvauti psichikos sveikatos politikos formavimo procese stiprinimas 2011 m. sausis 2012 m. gruodis Europos komisijos delegacija Baltarusijoje bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą Prisidėti prie tvarios plėtros Baltarusijoje bei psichikos sveikatos paslaugų vartotojų, kaip vienos iš pažeidžiamiausių socialinių grupių, įgalinimo ir integracijos į visuomenę stiprinant vietinių NVO gebėjimus dalyvauti politiniame dialoge bei akcentuojant žiniasklaidos vaidmenį formuojant adekvatų asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, įvaizdį. Projekto metu buvo organizuojami mokymai visuose Baltarusijos regionuose psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO atstovams apie savęs atstovavimą ir dalyvavimą psichikos sveikatos politikos formavimo procese bei bendravimą su žiniasklaida; taip pat mokymai Baltarusijos žurnalistams apie tinkamą asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, vaizdavimą masinės informacijos priemonėse. Išleistos dvi metodinės priemonės: sutrikusios psichikos, sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimų nariams ir juos atstovaujančioms organizacijoms Mano poreikiai ir interesai: kaip aš galiu juos atstovauti? bei žurnalistams Nuo mitų prie realybės. Dešimt Baltarusijos regionuose veikiančių NVO įgijo patirties kaip rengti projektines paraiškas bei įgyvendinti savęs atstovavimo bendraujant su valdžios atstovais, žiniasklaida ar vietos bendruomene veiklas. Visuomenės nuomonės apie asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, galimybes integruotis į visuomenę lyginamasis tyrimas prieš ir po projekto parodė, kad projekto metu organizuota viešinimo akcija yra labai reikalinga siekiant mažinti neigiamas Baltarusijos visuomenės nuostatas.

17 * * * Kampanija Pasaulinis senėjimas 2011 m. sausis 2013 m. gruodis Rėmėjas Europos Sąjunga Atkreipti Europos Sąjungos visuomenės dėmesį į pasaulinio senėjimo problemą bei jos įtaką vystomajam bendradarbiavimui, akcentuojant Užsacharės Afriką. Visoje Lietuvoje septynis kartus surengta paroda Tyliosios herojės, kurią sudaro dešimt įspūdingų nuotraukų ir penkios jaudinančios istorijos apie Afrikos močiutes bei jų globojamus anūkus. Drauge su VGTU Palėpės teatru pastatytas spektaklis Čia gyvena žmonės, prisiliečiantis prie pasaulinio senėjimo iššūkių, kuris yra periodiškai demonstruojamas Lietuvoje nuo 2012 m. gruodžio mėn. Minint Pasaulinę pagyvenusių žmonių dieną, 2012 m. spalio 1-ąją Lietuvoje pirmą kartą kartu su HelpAge tarptautiniu tinklu organizuota akcija Senėjimas kviečia veikti. Lietuvos vidurinėse ir aukštosiose mokyklose organizuoti švietimo renginiai, skirti vystomajam bendradarbiavimui, tūkstantmečio tikslams ir pasauliniam senėjimui geriau suprasti metais organizuoti susitikimai su Tanzanijos piliečiu, senjoru Josephu Mbatia, kuris pasakojo apie senjorų gyvenimą Užsacharės Afrikoje Lietuvos moksleiviams, studentams, senjorams, švietimo darbuotojams. Parengta mokomoji medžiaga Lietuvos švietimo darbuotojams Vystomasis bendradarbiavimas, pasaulinis senėjimas ir psichikos sveikata. Įvykdyti mokymai žurnalistams, suteikta jiems žinių apie pažeidžiamų grupių diskriminaciją Lietuvoje ir pasaulyje, apie vaikų teises, žmogaus teises, psichikos sveikatos bei pasaulinio senėjimo iššūkius.

18 * * * Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose 2011 m. birželis 2011 m. lapkritis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Teikti psichosocialines paslaugas Gruzijoje nuo karo nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms. Mokymų metu buvo vystomi pabėgėlių stovyklose ir buferinėse zonose dirbančių mokytojų ir medikų gebėjimai atpažinti potrauminio streso sindromą. Specialistai buvo aprūpinti klausimynais, leidžiančiais atpažinti potrauminį sindromą ir parinkti tinkamiausius jo įveikos būdus, taip pat atliktas vaikų pabėgėlių psichosocialinių poreikių tyrimas ir juo remiantis parengtos rekomendacijos politikams. * * * Vystomasis bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje 2011 m. rugsėjis 2011 m. spalis Lietuvos savivaldybių asociacija Didinti Lietuvos visuomenės informuotumą apie psichikos sveikatos svarbą vystomajame bendradarbiavime. Parengta ir išleista 500 egz. informacinių lankstinukų ir 20 egz. informacinių plakatų apie psichikos sveikatos padėtį ir pagalbos poreikį besivystančiose šalyse. Informacinė medžiaga pristatyta Psichikos sveikatos dienos metu psichikos sveikatos specialistams, paslaugų vartotojams ir visuomenės nariams. Psichikos sveikatos dienos dalyviai (viso apie 1000 asmenų) informuoti apie psichikos sveikatos aktualijas besivystančiose šalyse.

19 * * * Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose 2012 m. vasaris 2014 m. sausis Europos Sąjunga bei Azerbaidžano Jaunimo ir sporto ministerija Prisidėti prie tvaraus Azerbaidžano vystymosi didinant psichikos sveikatos paslaugų vartotojų dalyvavimą paslaugų teikimo/sprendimų priėmimo procesuose. Projekto metu penkiose stacionarias ir/ar ambulatorines psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose Baku, Gubos, Gendžos, Šeki regionuose) buvo įkurti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų judėjimai. Įsteigtas virtualus resursų centras, kuriame kaupiama metodinė medžiaga apie bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas, psichosocialinę reabilitaciją, žmogaus teises bei paslaugų vartotojų judėjimų bei nevyriausybinio sektoriaus psichikos sveikatos srityje vystymą. Atlikus visuomenės nuomonės tyrimą gauta, kad Azerbaidžano visuomenė turi labai mažai informacijos apie psichikos sveikatos paslaugų vartotojus, todėl dažnai vadovaujasi vyraujančiais mitais bei stereotipais, ypač susijusiais su šios tikslinės grupės galimybėmis gyventi savarankiškai, kurti šeimą ir t.t. Šiuos mitus dažnai kuria/palaiko žiniasklaida, todėl projekto metu buvo stiprinami Azerbaidžano žurnalistų gebėjimai tinkamai vaizduoti psichikos sveikatos paslaugų vartotojus masinės informacijos priemonėse. Atsižvelgiant į tai, kad nevyriausybinis sektorius yra labai menkai išvystytas Azerbaidžane, projekto rėmuose parengti Pokyčių agentai, tikėtina, prisidės prie pilietinės visuomenės organizacijų veiklos stiprinimo bei plėtros užtikrindami, kad būtų tinkamai užtikrinamas psichikos sveikatos vartotojų dalyvavimas, atstovaujamos ir ginamos jų teisės.

20 NVO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje gebėjimų stiprinimas, siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO (CH-5-FM-1/43) 2013 m. sausis 2014 m. balandis Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa Stiprinti Lietuvos NVO plėtojant jų institucinius gebėjimus bei žmogiškuosius išteklius. Taip pat didinti NVO finansinį savarankiškumą. Projekto metu atnaujinta įstaigos internetinio puslapio turinio valdymo sistema. Įsteigta Žinių ir mokymų centro programa. Sukurta Žinių ir mokymų centro internetinė skiltis, kurioje talpinama informacija apie mokymus, ekspertus bei leidinius. Parengti mokymų moduliai 6 temomis ("Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas ir korekcija", AIDS ir psichikos sveikata, Žmogaus teisės ir atstovavimas, NVO steigimas ir funkcionavimas, Projektų rengimas ir įgyvendinimas, Vystomasis bendradarbiavimas, pasaulinis senėjimas ir psichikos sveikata ). VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos 2013 m. vasarą buvo įtraukta į Valstybės tarnybos departamento prie VRM įstaigų, teikiančių valstybės tarnautojų mokymus, sąrašą. Įvykdyta pirmųjų trijų mokymų modulių registracija. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtos bei išbandytos alternatyvių lėšų pritraukimo bei mokymų pardavimo strategijos. Įvyko mokymai apie lėšų pritraukimą ir viešuosius ryšius Lietuvoje veikiančioms NVO. Įvyko psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityse veikiančioms NVO skirti mokymai.

21 FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2011 metai: Europos Sąjunga LR Užsienio reikalų ministerija EEE ir Norvegijos finansiniai NORDIC mechanizmai UNODC Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų Fizinių asmenų parama ministerija (MATRA) Juridinių asmenų parama Vilniaus miesto savivaldybė Pajamos iš teikiamų paslaugų Fizinių asmenų parama; 2252,31 LTL UNODC; 18772,24 LTL NORDIC; 21359,92 LTL Juridinių asmenų parama; LTL LR Užsienio reikalų ministerija; LTL Pajamos iš teikiamų paslaugų; 67245,83 LTL Europos Sąjunga; ,31 LTL Vilniaus miesto savivaldybė; LTL Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija (MATRA); ,57 LTL EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai; ,47 LTL

22 2012 metai: Europos Sąjunga Atviros visuomenės institutas LR Švietimo ir mokslo ministerija Lenkijos užsienio reikalų ministerija LR Užsienio reikalų ministerija Kiti finansavimo šaltiniai Vilniaus miesto savivaldybė Fizinių asmenų parama NORDIC Juridinių asmenų parama Britų Ambasada Pajamos iš teikiamų paslaugų Kiti finansavimo šaltiniai; 33279,19 LTL Lenkijos užsienio reikalų ministerija; 13868,65 LTL Atviros visuomenės institutas; 30129,13 LTL Juridinių asmenų parama; 42017,88 LTL Fizinių asmenų parama; 5150,08 LTL Pajamos iš teikiamų paslaugų; 8228,76 LTL Britų Ambasada; 3440,00 Lt NORDIC; 32212,64 LTL Europos Sąjunga; ,53 LTL Vilniaus miesto savivaldybė; 7000,00 LTL LR Užsienio reikalų ministerija; 25000,00 LTL LR Švietimo ir mokslo ministerija; 49224,24 LTL

23 2013 metai: Europos Sąjunga Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai LR Švietimo ir mokslo ministerija NORDIC Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Ambasada LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kiti finansavimo šaltiniai Fizinių asmenų parama Juridinių asmenų parama Pajamos iš teikiamų paslaugų Pajamos iš teikiamų paslaugų; 4699,62 LTL Europos Sąjunga; ,57 LTL Fizinių asmenų parama; 13350,13 LTL Kiti finansavimo šaltiniai; 52951,66 LTL LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ; 6582 LTL Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Ambasada; 3000,00 Lt Juridinių asmenų parama; ,17 LTL LR Švietimo ir mokslo ministerija; 25275,43,00 LTL NORDIC; 4891,93 LTL Europos Ekonominės Erdvės finansiniai mechanizmai ; ,96,00 LTL Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa; ,49 LTL

24 Olandų g LT Vilnius, Lietuva Registracijos kodas: LT Bankas: AB SEB bankas Banko kodas: Telefonas: (+370-5) Faksas: (+370-5) El. paštas:

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1223 2018 m. birželio 20 d. Projekto PARAŠTĖS pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia veiklos ir finansinė ataskaita Projekto vykdytojas: VšĮ

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga

XVII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano vykdymo pažanga 1 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO, PATVIRTINTO VYRIAUSYBĖS 217 M. KOVO 13 D. NUTARIMU NR. 167, VYKDYMO 218 METAIS PAŽANGOS ATASKAITA 219-3-6 Vilnius Vyriausybės kanceliarija, siekdama informuoti

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PATEIKTŲ MAŽŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Prašoma suma Paramos sritis 1 Paramos srit

PATEIKTŲ MAŽŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Prašoma suma Paramos sritis 1 Paramos srit PATEIKTŲ MAŽŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2013 06 28 Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto vertė Prašoma suma Paramos sritis 1 Paramos sritis 2 Paramos sritis 3 Paramos sritis 4 1. Informacijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ BUILDING DOORS SANTRAUKA Šis projektas

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas

2014–05–22 NVO susitikimo protokolas Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus, susitikimas Susitikimo protokolas 5/22/2014 Nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių neįgalių vaikų ir jų šeimų interesus,

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT Naujienlaiškis Nº 2 / NOV 2009 www.keycompetenceskit.eu Partners of the Project: Associated Partner: Promoter: Projektas Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos yra vykdomas pagal

Detaliau