TM180-IN indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TM180-IN indd"

Transkriptas

1 MODELIS: TM180, TM181 AC: V kint. srovės, Hz DC: 60W 5 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF / GEL Ah (įsikrauna per 48 valandas) Automatinis įkroviklis, skirtas 12 V rūgštiniams švino akumuliatoriams

2 LED indikatoriai (1 pav.) Kintamoji srovė: V AUKŠTA kraunama 1 ŽEMA Eco režimas ATVIRKŠČIAS 2 POLIŠKUMAS TURBO TAUPYMAS 3 nuo 0,5 V sulfatinio akumuliatorius IMPULSINIS TAUPYMAS 3 nuo 0,5 V iki 12,4 V LED BŪSENA ŽYBSI % ŠVIEČIA BANDYMAS PALAIKYMAS AMPERŲ JUOSTA 10 5 A maks. 9 1A 4A ampmatic 8 0,2 1 A 4 OPTIMIZAVIMAS paskutinis 20 proc. išlyginimas 4 ĮKROVIMAS nuo 12,4 iki 14,3 V Ankstyvas įspėjimas apie akumuliatoriaus problemas (2 pav.) BANDYMAS, atliekamas įkrovus galimi 5 rezultatai BANDYMAS VOLTAI 2 V 12,2 V 12,4 V 12,5 V 12,7 V STD 40-60% 61-80% GEL 40-60% 61-80% AGM / MF 40-60% 61-80%

3 SAUGA KANADAI IR JAV KANADAI IR JAV SKIRTI SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI ŠIOJE ŽINYNO DALYJE PATEIKIAMI SVARBŪS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO OPTIMATE 6 SAUGOS NURODYMAI. LABAI SVARBU KASKART PRIEŠ NAUDOJANT ĮKROVIKLĮ, PERSKAITYTI ŠIUOS NURODYMUS IR JŲ GRIEŽTAILAIKYTIS. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ. Automatinis įkroviklis, skirtas 12 V rūgštiniams švino akumuliatoriams NENAUDOTI NIKELIO-KADMIO, NIKELIO METALO HIDRIDO AR LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAMS AR NEĮKRAUNAMIEMS AKUMULIATORIAMS KRAUTI. 1. ĮSPĖJIMAS : II KLASĖS PRIETAISAS. NEJUNKITE PRIE ĮŽEMINIMO. 2. Saugokite įkroviklį nuo lietaus ir sniego. 3. Akumuliatoriaus įkroviklio gamintojo nerekomenduojamų ir neparduodamų priedų naudojimas gali kelti gaisro ir elektros smūgio grėsmę bei taptir asmenų sužalojimo priežastimi. 4. Norėdami sumažinti elektros kištuko ir laido pažeidimo riziką, atjungdami įkroviklį traukite laikydami už kištuko, o ne už laido. 5. Ilginamojo kabelio naudoti negalima, nebent tai būtų neišvengiama. Naudojant netinkamą ilginamąjį laidą, gali kilti gaisro ir elektros smūgio grėsmė. Jei būtina naudoti ilginamąjį kabelį, įsitikinkite, kad: a) ilginamojo kabelio kištuko kontaktų yra tiek pat, kiek įkroviklio kištuke, kad jie yra to paties dydžio ir formos kaip ir įkroviklio kištuko. b) ilginamasis kabelis yra sudarytas iš tinkamų laidų ir geros elektrinės būklės, ir kad c) laidininkas yra pakankamo dydžio pagal įkroviklio kintamosios srovės (AC) amperų nominaliuosius parametrus, nurodytus lentelėje toliau. Nominalioji kintamoji įvado srovė amperais Laido ilgis (m) Daugiau arba lygu, bet ne mažiau kaip 2A 3A 17,6 15,2 30,5 Vidutinis laido dydis Neeksploatuokite įkroviklio, jei pažeistas jo laidas ar kištukas; nedelsdami pakeiskite laidą arba kištuką. 7. Neeksploatuokite įkroviklio, jei jis patyrė stiprų smūgį, buvo numestas arba kitaip pažeistas; perduokite jį kvalifikuotajam technikui. 8. Neardykite įkroviklio; prireikus remontuoti ar atlikti techninės priežiūros darbus, nuvežkite jį kvalifikuotajam technikui. Netinkamai surinkus, gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus. 9. Tam, kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus ar valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo. Išjungus tik valdiklius, šis pavojus nesumažėja. Valykite prietaisą tik šiek tiek sudrėkinta, ne šlapia, šluoste. Nenaudokite tirpiklių. 10. ĮSPĖJIMAS SPROGIŲJŲ DUJŲ PAVOJUS a) DIRBTI ARTI RŪGŠTINIO ŠVINO AKUMULIATORIAUS YRA PAVOJINGA. NET NORMALIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS AKUMULIATORIAI IŠSKIRIA SPROGIĄSIAS DUJAS. DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES LABAI SVARBU, KAD VISADA NAUDODAMI ĮKROVIKLĮ LAIKYTUMĖTĖS ČIA PATEIKTŲ NURODYMŲ. b) Tam, kad sumažintumėte akumuliatoriaus sprogimo pavojų, laikykitės čia pateikiamų nurodymų ir akumuliatoriaus gamintojo išleistų instrukcijų bei tos įrangos, kurią naudosite šalia akumuliatoriaus, gamintojo nurodymų. Peržiūrėkite ant visų šių gaminių ir ant variklio esančius įspėjamuosius ženklus. 11. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS. a) Jums dirbant šalia rūgštinio švino akumuliatoriaus, netoliese turėtų būti kitas asmuo, kad galėtų girdėti jūsų balsą ARBA pakankamai arti, kad prireikus galėtų ateiti į pagalbą. b) Po ranka turėkite daug švaraus vandens ir muilo, tam atvejui, jei akumuliatoriaus rūgšties patektų ant odos, drabužių ar į akis. c) Naudokite akis pilnai dengiančias apsaugos priemones ir vilkėkite apsauginius drabužius. Dirbdami šalia akumuliatoriaus venkite liesti akis. d) Jei akumuliatoriaus rūgšties pateko į akį, plaukite akį šaltu tekančiu vandeniu mažiausiai 10 minučių ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei akumuliatoriaus rūgšties pateko ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite vandeniu su muilu. e) JOKIU BŪDU nerūkykite šalia akumuliatoriaus ar variklio ir neįskelkite kibirkščių ar nesukelkite ugnies. f) Būkite ypač atsargūs, kad nenumestumėte kokio nors metalinio įrankio ant akumuliatoriaus. Jis gali įskelti kibirkštį arba sukelti trumpąjį akumuliatoriaus ar kitos elektrinės dalies jungimą, kuris gali sukelti sprogimą. g) Dirbdami su rūgštiniu švino akumuliatoriumi, nusiimkite metalinius aksesuarus: žiedus, apyrankes, pakabukus ir laikrodžius. Rūgštinis švino akumuliatorius gali sukelti trumpąjį jungimą, kuris gali išlydyti žiedą ar kitą metalinį daiktą ir stipriai nudeginti. i) JOKIU BŪDU nemėginkite įkraukti užšalusio akumuliatoriaus. 12. PASIRUOŠIMAS ĮKROVIMUI a) Jei norint įkrauti akumuliatorių, reikia jį išimti iš transporto priemonės, pirmiausia nuo akumuliatoriaus visada nuimkite įžemintą gnybtą. Įsitikinkite, kad visi priedai transporto priemonėje yra išjungti, kad nesusidarytų lankas. b) Įsitikinkite, kad įkrovimo metu vieta aplink akumuliatorių yra gerai vėdinama. Dujas galima nupūsti naudojant kartono lakštu arba kokia nors kita nemetaline priemone, pavyzdžiui, ventiliatorių. c) Išvalykite akumuliatoriaus gnybtus. Būkite atsargūs, kad korozijos medžiagų nepatektų į akis. 3

4 SAUGA KANADAI IR JAV SAFETY US & CAN d) Į kiekvieną elementą pripilkite tiek distiliuoto vandens, kad akumuliatoriaus rūgšties lygis pasiektų gamintojo nurodytą lygio žymą. Tai padeda išstumti dujų perteklių iš elementų. Neperpildykite. Naudojant akumuliatorius be elementų dangtelių, pavyzdžiui, vožtuvu reguliuojamus rūgštinius švino akumuliatorius (VRLA) arba elektrolitu prisotinto stiklo pluošto technologijos akumuliatorius (AGM), griežtai laikykitės gamintojo pateiktų įkrovimo nurodymų. e) Perskaitykite visas akumuliatoriaus gamintojo nurodytas atsargumo priemones, pavyzdžiui, nuimti elementų dangtelius įkrovimo metu ar ne, ir rekomenduojamą įkrovimo tempą. f) Išsiaiškinkite akumuliatoriaus įtampą pagal nurodytą transporto priemonės ar kitų įrenginių eksploatavimo žinynuose, ir PRIEŠ PRIJUNGDAMI AKUMULIATORIŲ, ĮSITIKINKITE, KAD NUMATOMO ĮKRAUTI AKUMULIATORIAUS ĮTAMPA SUTAMPA SU ĮKROVIKLIO IŠVADO ĮTAMPA. 13. ĮKROVIKLIO PADĖTIS a) Padėkite įkroviklį kiek galima toliau nuo akumuliatoriaus (tiek, kiek leidžia nuolatinės srovės (DC) kabeliai). b) Jokiu būdu nedėkite įkroviklio tiesiai virš įkraunamo akumuliatoriaus; iš akumuliatoriaus išsiskiriančios dujos išėsdins įkroviklį ir jį sugadins. c) Saugokite, kad akumuliatoriaus rūgšties nenuvarvėtų ant įkroviklio dėl gravitacijos arba akumuliatoriaus pripildymo metu. Neeksploatuokite įkroviklio uždaroje patalpoje ir jokiomis priemonėmis neapribokite vėdinimo. d) Nedėkite akumuliatoriaus ant įkroviklio viršaus. SVARBU: padėkite įkroviklį ant tvirto horizontalaus paviršiaus arba pakabinkite ant vertikalaus paviršiaus. Nedėkite ant plastikinio, odinio arba medžiaginio paviršiaus. 14. NUOLATINĖS SROVĖS PRIJUNGIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS a) Prijunkite ir atjunkite nuolatinės srovės išvado spaustukus tik išjungę bet kokius įkroviklio jungiklius ir ištraukę kintamosios srovės kabelį iš elektros lizdo. Neleiskite spaustukams liestis, tačiau jei taip nutiktų, įkroviklio grandinė nebus pažeista ir automatinė įkrovimo programa tiesiog pasileis iš naujo į Start. b) Pritvirtinkite spaustukus prie akumuliatoriaus ir važiuoklės, kaip nurodyta 15(e), 15(f), ir 16(b) iki 16(d). PASTABA: šiame akumuliatoriaus įkroviklyje yra automatinė apsauginė funkcija, kuri neleis įkrovikliui veikti, jei akumuliatorius buvo įjungtas atvirkščiai. Išjunkite įkroviklio jungiklius ir (arba) ištraukite kintamosios srovės (AC) kabelį iš elektros lizdo, atjunkite akumuliatoriaus spaustukus, tuomet prijunkite iš naujo pagal nurodytas instrukcijas. 15. VEIKSMAI, KURIŲ REIKIA LAIKYTIS, KAI AKUMULIATORIUS YRA ĮRENGTAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE. KIBIRKŠTIS ŠALIA AKUMULIATORIAUS GALI SUKELTI JO SPROGIMĄ. NORĖDAMI SUMAŽINTI KIBIRKŠTIES PAVOJŲ ŠALIA AKUMULIATORIAUS: a) Sudėkite kintamosios ir nuolatinės srovės kabelius taip, kad sumažintumėte pavojų juos apgadinti variklio gaubtu, durelėmis ar judančiomis variklio dalimis. b) Saugokitės ventiliatoriaus menčių, diržų, skriemulių ir kitų dalių, kurios gali sužaloti. c) Patikrinkite akumuliatoriaus polių poliškumą. TEIGIAMAS (POS, P, +) akumuliatoriaus polius dažniausiai būna didesnio skersmens nei NEIGIAMAS (NEG, N, ) polius. d) Nustatykite, kuris akumuliatoriaus polius yra įžemintas (prijungtas) prie važiuoklės. Jei neigiamas polius yra įžemintas prijungus jį prie važiuoklės(kaip ir yra daugumoje transporto priemonių), žr. (e). Jei prie važiuoklės prijungtas ir įžemintas yra teigiamas polius, žr. (f). e) Jei transporto priemonė įžeminta neigiamai, prijunkite TEIGIAMĄ (RAUDONĄ) akumuliatoriaus įkroviklio spaustuką prie TEIGIAMO (POS, P, + ) neįžeminto akumuliatoriaus poliaus. Prijunkite NEIGIAMĄ (JUODĄ) spaustuką prie transporto priemonės važiuoklės ar variklio bloko toliau nuo akumuliatoriaus. Nejunkite spaustuko prie karbiuratoriaus, degalų linijų ar metalinių korpuso plokščių. Prijunkite prie didelės metalinės rėmo arba variklio bloko dalies. f) Jei transporto priemonė įžeminta teigiamai, prijunkite NEIGIAMĄ (JUODĄ) akumuliatoriaus įkroviklio spaustuką prie NEIGIAMO (NEG. N, -) neįžeminto akumuliatoriaus poliaus. Prijunkite TEIGIAMĄ (RAUDONĄ) spaustuką prie transporto priemonės važiuoklės arba variklio bloko ir toliau nuo akumuliatoriaus. Nejunkite spaustuko prie karbiuratoriaus, degalų linijų ar metalinių korpuso plokščių. Prijunkite prie didelės metalinės rėmo arba variklio bloko dalies. g) Norėdami atjungti įkroviklį, visus jungiklius perjunkite į išjungimo padėtį, atjunkite kintamosios srovės laidą, nuimkite spaustuką nuo transporto priemonės važiuoklės ir tik tada nuimkite spaustuką nuo akumuliatoriaus gnybto. h) informacijos, kiek laiko trunka įkrovimas, ieškokite eksploatavimo instrukcijoje. 16. VEIKSMAI, KURIŲ REIKIA LAIKYTIS, KAI AKUMULIATORIUS YRA NE TRANSPORTO PRIEMONĖJE. KIBIRKŠTIS ŠALIA AKUMULIATORIAUS GALI SUKELTI AKUMULIATORIAUS SPROGIMĄ. NORĖDAMI SUMAŽINTI KIBIRKŠTIES PAVOJŲ ŠALIA AKUMULIATORIAUS: a) Patikrinkite akumuliatoriaus polių poliškumą. TEIGIAMAS (POS, P, +) akumuliatoriaus polius dažniausiai yra didesnio skersmens nei NEIGIAMAS (NEG,N, -) polius. b) Šiame akumuliatoriaus įkroviklyje yra automatinė apsauginė funkcija, kuri neleidžia įkrovikliui veikti, jei akumuliatorius prijungtas atvirkščiai. Šis įkroviklis tiekia įkrovimo srovę, nebent aptinkama mažiausiai 2 V įtampa. c) Prijunkite TEIGIAMĄ (RAUDONĄ) įkroviklio spaustuką prie TEIGIAMO (POS, P, +) akumuliatoriaus poliaus. d) Prijunkite NEIGIAMĄ (JUODĄ) įkroviklio spaustuką prie NEIGIAMO (NEG, N, -) akumuliatoriaus poliaus. e) Nebūkite atsisukę į akumuliatoriui atlikdami paskutinį prijungimą. f) Norėdami atjungti įkroviklį, visus veiksmus atlikite atvirkščia tvarka ir atjunkite pirmąją jungtį būdami kiek įmanoma toliau nuo akumuliatoriaus. g) Laivo (valties) akumuliatorių būtina išimti ir įkrauti ant kranto. Norint įkrauti akumuliatorių laive, reikalinga speciali, naudojimui laivyboje skirta įranga. 4

5 SAUGA AUTOMATINIS DIAGNOSTINIS ĮKROVIKLIS, SKIRTAS 12 V RŪGŠTINIAMS ŠVINO AKUMULIATORIAMS NUO 3 Ah IKI 240 Ah. NENAUDOTI NIKELIO-KADMIO, NIKELIO METALO HIDRIDO AR LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAMS AR NEĮKRAUNAMIEMS AKUMULIATORIAMS KRAUTI. Įkrovimo sparta: 5 Ah / val., įkrauna 240 Ah akumuliatorių per 48 valandas. Įvado srovė: V maks.: 1,5 A. Didžiausia išvado srovė yra reguliuojama automatiškai pagal prijungto akumuliatoriaus charakteristikas, diapazone nuo 0,4 A iki 5 A, su ampmatic išvado srovės valdymo grandine. SAUGOS ĮSPĖJIMAS IR PASTABOS: PRIEŠ PRADĖDAMI EKSPLOATUOTI ŠĮ ĮKROVIKLĮ, PIRMIAUSIA PERSKAITYKITE SKILTĮ SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių negalių, juslių ar psichikos sutrikimų (įskaitant vaikus), arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens, ir jiems būtų išaiškinta, kaip naudoti šį prietaisą. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu. SAUGOS ĮSPĖJIMAS IR PASTABOS: akumuliatoriai skleidžia SPROGIAS DUJAS saugokite akumuliatorius nuo ugnies ar kibirkščių. Išjunkite kintamosios srovės tinklo maitinimą prieš atjungdami arba prijungdami nuolatinės srovės ir (arba) akumuliatoriaus jungtis. Akumuliatoriaus rūgštis yra stipriai ardanti (ėsdinanti). Vilkėkite apsauginius drabužius, naudokite akių apsaugos priemonės ir venkite sąlyčio. Atsitiktinio sąlyčio atveju nedelsdami plaukite vandeniu su muilu. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus poliai neatsilaisvino, jei taip, kreipkitės į specialistus. Jei akumuliatoriaus poliai yra paveikti korozijos, nuvalykite variniu šepečiu; jei tepaluoti arba purvini, nuvalykite valikliu sudrėkinta šluoste. Naudokite įkroviklį tik tada, kai įvado ir išvadi laidai bei jungtys yra geros būklės ir nepažeisti. Jei pažeistas įvado kabelis, siekiant išvengti pavojaus, būtina pasirūpinti, kad gamintojas, įgaliotasis aptarnavimo atstovas ar kvalifikuotas darbuotojas nedelsiant jį pakeistų. Saugokite įkroviklį nuo rūgšties, rūgštinių dūmų, drėgnų ir šlapių vietų tiek eksploatavimo, tiek įkroviklio laikymo metu. Dėl korozijos, oksidacijos ar vidinio trumpojo jungimo atsiradusiems gedimams garantija negalioja. Įkrovimo metu laikykite įkroviklį toliau nuo akumuliatoriaus norėdami išvengti užteršimo rūgštimi ar rūgštiniais garais. Naudodami horizontalioje padėtyje, padėkite įkroviklį ant tvirto, lygaus paviršiaus, bet ne ant plastikinio, medžiaginio ar odinio paviršiaus. Naudokite tvirtinimui skirtas skyles, esančias ant gaubto pagrindo, norėdami pritvirtinti įkroviklį ant bet kokio patogaus ir vertikalaus paviršiaus. SKYSČIŲ POVEIKIS: šis įkroviklis yra sukurtas taip, kad išliktų atsparus skysčiui netyčia apipylus korpusą, aptaškius iš viršaus ar esant nestipriam lietui. Per ilgai laikyti lietuje nerekomenduojama, o sumažinus tokią aplinkos įtaką, eksploatavimo trukmę galima labai prailginti. Įkrovikliui sugedus dėl oksidacijos, kurią galimai sukėlė į elektroninius komponentus, jungtis ar kištukus įsiskverbę skysčiai, garantija nebegalioja. ĮKROVIKLIO PRIJUNGIMAS PRIE AKUMULIATORIAUS 1. Išjunkite kintamosios srovės tinklo maitinimą prieš atjungdami ir (arba) prijungdami nuolatinę srovę prie akumuliatoriaus. 2. Jei akumuliatorių kraunate transporto priemonėje su akumuliatoriaus spaustukais, prieš prijungdami jungtis, pirmiausia įsitikinkite, kad akumuliatoriaus spaustukus galima saugiai uždėti toliau nuo aplinkinių laidų, metalinių vamzdžių ar važiuoklės. Jungtis sujunkite tokia seka: pirmiausia prijunkite prie akumuliatoriaus gnybto, kuris nėra prijungtas prie važiuoklės (įprastai teigiamo), tada prijunkite kitą akumuliatoriaus spaustuką (įprastai neigiamą) prie važiuoklės toliau nuo akumuliatoriaus ir degalų linijos. Visada jungtis atjunkite atvirkštine tvarka. 3. Jei įkraunate akumuliatorių ne transporto priemonėje su akumuliatoriaus spaustukais, padėkite jį gerai vėdinamoje patalpoje. Prijunkite įkroviklį prie akumuliatoriaus: RAUDONĄ spaustuką prie TEIGIAMO (POS, P arba +) gnybto ir JUODĄ prie NEIGIAMO (NEG, N arba ) gnybto. Įsitikinkite, kad jungtys tvirtai laikosi. Geras kontaktas labai svarbus. 4. Jei akumuliatorius yra giliai iškrautas (ir galbūt sulfatinis), prieš prijungdami įkroviklį ir bandydami jį atgaivinti, išimkite akumuliatorių iš transporto priemonės ir patikrinkite. Apžiūrėkite akumuliatorių, ar nematyti mechaninių defektų, pavyzdžiui, ar neišsipūtęs, ar nėra korpuso įskilimų, ar nematyti elektrolito nuotėkio požymių. Jei akumuliatorius yra su pripildymo dangteliais ir elementų plokštės yra matomos iš išorės, atidžiai patikrinkite akumuliatorių norėdami nustatyti, ar elementai skiriasi vieni nuo kitų (pavyzdžiui, ar skiriasi baltoji medžiaga tarp plokščių, kai plokštės liečiasi). Jei mechaniniai defektai akivaizdūs, nebandykite įkrauti akumuliatoriaus, kreipkitės į specialistus. 5. Jei akumuliatorius naujas, prieš prijungdami įkroviklį, atidžiai perskaitykite akumuliatoriaus gamintojo saugos ir eksploatavimo nurodymus. Jei taikoma, atidžiai ir tiksliai laikykitės rūgšties pripildymo instrukcijų. 5

6 OPTIMATE 6 EKSPLOATAVIMAS ITIN IŠKRAUTI IR KURĮ LAIKĄ NENAUDOJAMI AKUMULIATORIAI: jei akumuliatorius yra giliai iškrautas (ir galbūt sulfatinis), prieš prijungdami įkroviklį ir bandydami atgaivinti akumuliatorių, išimkite jį iš transporto priemonės ir patikrinkite. Įkroviklio TURBO atkūrimo režimas neįsijungs, jei jis aptiks, kad akumuliatorius tebėra prijungtas prie grandinės, kurio elektrinė varžą yra mažesnėnei paties akumuliatoriaus. Visgi, jei ir neišimsite giliai iškrauto akumuliatoriaus, kad galėtumėte jį atgaivinti, nei akumuliatorius, nei transporto priemonė, nei įrangos elektronika nebus sugadinti. Ypatingą dėmesį atkreipkite į tai: jei akumuliatorius paliekamas giliai iškrautas ilgą laiką, vienas ar keli jo elementai gali būti sugadinti negrįžtamai. Tokie akumuliatoriai gali labai įkaisti, juos įkraunant didele srove. Pirmąją valandą stebėkite akumuliatoriaus temperatūrą, po to patikrinkite kartas nuo karto pvz., kas valandą. Stebėkite, ar nėra neįprastų požymių, pavyzdžiui, ar negirdėti burbuliavimo, arba ar nėra elektrolito nuotėkio, didesnio vieno elemento aktyvumo palyginus su kitu, arba šnypštimo garsų. Jei akumuliatorius pasidaro per karštas prisiliesti arba pastebėjote kitokių neįprastų ženklų, NEDELSDAMI ATJUNKITE ĮKROVIKLĮ. ĮKROVIMO LAIKAS Iškrauto, bet niekaip kitaip nepažeisto akumuliatoriaus įkrovimo laikas yra šiek tiek mažesnis nei 25 proc. akumuliatoriaus nominaliojo parametro, išreikšto Ah. Taigi, 100 Ah akumuliatorius neturėtų savaime išsikrauti greičiau nei maždaug per 25 valandas (žr. 5 sk.). Giliai iškrauti akumuliatoriai įsikrauna žymiai lėčiau. Naudojant OptiMate 6 su itin iškrautu akumuliatoriumi, kurio galia yra didesnė nei 240 Ah, pilnai įkrauti per saugų 72 valandų įkrovimo limitą gali nepavykti. Tokiu atveju, laikykitės toliau aprašomos atkūrimo procedūros nurodymus: ĮKROVOS ATKŪRIMO IR BANDYMO CIKLAS Atjunkite nuo kintamosios srovės elektros tinklo. Palaukite, kol užges LED Nr.1 ĮJUNGTA. Iš naujo prijungus prie kintamosios srovės tinklo,led lemputės Nr. 6, 7 ir 8 sužybsės du kartus patvirtindamos mikroprocesoriaus būklę, nepriklausomai nuo to, ar įkroviklis vis dar prijungtas prie akumuliatoriaus ar ne. EKONOMINIS ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS, KAI ĮKROVIKLIS PRIJUNGTAS PRIE KINTAMOSIOS SROVĖS TINKLO: Kai įkroviklis nėra prijungtas prie akumuliatoriaus, kad netiektų daugiau kaip 1,7 W, o energijos sąnaudos būtų 0,042 kwh perparą, elektroninis energinis keitiklis perjungia į ekonominį (ECO) režimą. Kai akumuliatorius prijungtas prie įkroviklio, energijos sąnaudos priklauso nuo akumuliatoriaus srovės poreikio ir prijungtos transporto priemonės ir (arba) elektros schemos. Po to, kai akumuliatorius įsikrauna ir įkroviklis yra ilgalaikėje įkrovos palaikymo būsenoje (100 proc. akumuliatoriaus įkrovos palaikymui), energijos sąnaudos siekia apie 0,060 kwh ar mažiau per parą. ĮKROVIMAS Toliau LED indikatoriai aptariami taip, kaip jie gali įsijungti visos programos eigoje. KINTAMOJI SROVĖ: V 1 ATVIRKŠČIAS 2 POLIŠKUMAS LED BŪSENA BANDYMAS PALAIKYMAS AMPERAI 10 5A maks. TURBO 3 TAUPYMAS 9 1 a A mp - m 4A atic 8 0,2 1A 4 OPTIMIZAVIMAS TAUPYMAS 3 4 ĮKROVIMAS MAITINIMAS ĮJUNGTAS: LED Nr.1 patvirtina, kad įkrovikliui tiekiama kintamoji srovė. DIDELIO ir ŽEMO intensyvumo indikatorius: LED Nr.1 ĮJUNGTA šviečia ryškiai, kai srovė tiekiama į akumuliatorių. LED Nr.1 ĮJUNGTA ims šviesti ne taip ryškiai, nurodydamas, kad įjungtas ekonominis, energijos taupymo (ECO) režimas. Taip atsitinka, kai akumuliatorius nėra prijungtas, arba kai akumuliatorius prijungtas, bet programa įsijungia į įtampos išlaikymo bandymo režimą arba į pauzės ciklą įkrovos palaikymo režime. APSAUGA NUO ATVIRKŠČIO POLIŠKUMO: LED Nr. 2 šviečia, kai akumuliatorius yra neteisingai prijungtas. Įkroviklis yra apsaugotas elektroniniu būdu, todėl nebus apgadintas, o išvadas išliks išjungtas tol, kol jungtys nebus prijungtos teisingai. ĮKROVIMO SROVĖS JUOSTA: LED Nr. 8, 9 ir 10 šviečia, kai impulsinė arba nuolatinė srovė yra perduodama į akumuliatorių. Srovės lygio indikatoriai: LED Nr. 8: 0,4 A mažiausia srovė. LED Nr. 8 ir 9: 0,4 4,5 A ampmatic įkrovimo srovės programa automatiškai nustato patį efektyviausią įkrovimo srovės greitį prijungtam akumuliatoriui. LED Nr. 8, 9 ir 10: 5 A maksimali srovė. 6

7 BANDYMAS PRIEŠ ĮKROVIMĄ: LED Nr. 5 / 6 / 7 BANDYMO LED Nr. 5/6/7 nurodo akumuliatoriaus būseną prieš įkrovimą; įkrovimas prasideda praėjus 10 s. Programa nustato tinkamą įkrovimo režimą. Informacijos apie BANDYMO LED indikatorius ieškokite lentelėje ANKSTYVAS ĮSPĖJIMAS APIE AKUMULIATORIAUS PROBLEMAS 2 psl. (2 pav.). LED Nr. 7 (raudona) žybsi: OptiMate 6 nusiunčia bandomąjį signalą ir tikrina, ar akumuliatorių galima atgaivinti.po to, kai indikatorius pastoviai šviečia 10 sekundžių, prasideda įkrovimas. TAUPYMAS arba DESULFATAVIMAS: LED Nr. 3 TAUPYMO režimas įsijungia, jei akumuliatorius buvo išsikrovęs daugiau nei 60 proc. arba yra sulfatinis. Įkrovimo laikas: mažiausiai 15 minučių, daugiausiai 2 val. LED Nr. 3 šviečia pastoviai: nenaudotų akumuliatorių STANDARTINIS atkūrimas transporto priemonėje naudojama iki 16 V galia, o srovė ribojama iki 0,4 A. Akumuliatoriai, kurie gali priimti įkrovimo srovę, pereis prie IMPULSINIO atkūrimo. Jei akumuliatorius negali įsikrauti, įsijungs TURBO režimo atkūrimas po 5 sekundžių tik tada, jei neaptinkama transporto priemonės elektronika. IMPULSINIS atkūrimas 15 minučių srovė perduodama impulsais, paruošdama akumuliatorių, kad jį būtų galima įkrauti įprastai. Šis režimas yra ypač naudingas atkuriant gamykloje aktyvintus ir (arba) didelio našumo (angl. hi-performance ) švino arba ciklinius AGM akumuliatorius su elementais. LED Nr. 3 žybsi: TURBO atkūrimas itin ilgai nenaudotiems akumuliatoriams. Išvado įtampa padidėja iki maksimalios (22 V), srovė apribojama iki 0,4 A. SROVĖS JUOSTOS VERTINIMAS TAUPYMO IR (ARBA) DESULFATAVIMO METU: LED Nr. 8, 9, 10 šviečia tik srovei faktiškai įėjus į akumuliatorių. Jei srovė yra mažesnė nei 0,4 A arba akumuliatorius negali priimti srovės, srovės LED nešvies. ĮKROVIMAS: LED Nr. 4 ĮKROVIMO režimas įsijungia, kai akumuliatorius gali priimti srovę įprastos įtampos diapazone. LED Nr. 4 šviečia: PAGRINDINIS įkrovimas ampmatic įkrovimo srovės stebėjimo ir valdymo režimas automatiškai nustato prijungtam akumuliatoriui pačią efektyviausią įkrovimo srovės spartą, atsižvelgiant į jo įkrovos būseną, būklę ir talpą. Perduodama srovė gali būti nuo 0,4 A iki 5 A. LED Nr. 4 žybsi: OPTIMIZUOTAS įkrovimas OPTIMIZUOTO ĮKROVIMO režimas įsijungia įtampai pirmą kartą pasiekus 14,3 V PAGRINDINIO įkrovimo etapo metu. ampmatic srovės valdymo grandinė perduoda srovės impulsus 10 minučių, kad būtų išlyginti atskiri akumuliatoriaus elementai. Patikrinamas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Jei akumuliatorius įkrautas nepilnai, programa pratęs OPTIMIZUOTĄ įkrovimą iki daugiausiai 2 val. SROVĖS JUOSTOS VERTINIMAS ĮKROVIMO METU: LED Nr. 8, 9, 10 šviečia tik srovei faktiškai įėjus į akumuliatorių. Jei srovė mažesnė nei 0,4 A arba programa nutraukė įkrovimą, srovės LED nešvies. PASTABA: saugumo sumetimais bendro įkrovimo laiko limitas yra 72 valandos. ĮTAMPOS IŠLAIKYMO BANDYMAS: LED Nr. 5 IR (ARBA) 6 ŽYBSI Srovės perdavimas į akumuliatorių nutraukiamas 12 valandų, kad programa galėtų nustatyti akumuliatoriaus pajėgumą išlaikyti įkrovą. Akumuliatorių, kurių būklė gera, LED Nr. 5 (žalia) turėtų žybsėti viso ciklo metu (išimtis: STD užpildomų elementų akumuliatoriai su užpildymo dangteliais, kurių pilno įkrovimo įtampa yra žemesnė: LED Nr. 6 žybsi kartu su LED Nr. 5). Visi kiti atvejai: bandymas bus nutrauktas ir programa tęs ilgalaikėje ĮKROVOS PALAIKYMO būsenoje. Įtampos išlaikymo bandymas bus tęsiamas praėjus 24 valandoms po ankstesnio bandymo pradžios, kol rezultatas pasikeis į LED Nr. 5 (žalia) arba LED Nr. 5 ir 6 šviečiančias kartu (žalia ir geltona). Rimta problema yra tada, jei akumuliatorius negali išlaikyti pakankamos įkrovos per 12 valandų bandomąjį laikotarpį. Žiūrėkite lentelę ANKSTYVAS ĮSPĖJIMAS APIE AKUMULIATORIAUS PROBLEMAS 2 psl. jei LED indikatoriai kitokie nei LED Nr. 5 (žalia) ir (arba) LED Nr. 5 ir LED Nr. 6 šviečiančios kartu. Perskaitykite BANDYMO REZULTATŲ PASTABOS skyrelį apie prastų bandymo rezultatų priežastis arba kaip patikrinti akumuliatorių, kurio rezultatas geras, bet grąžinus jį eksploatuoti, jis nepajėgia tiekti pakankamai energijos. ĮKROVOS PALAIKYMAS: LED Nr. 5 / 6 / 7 šviečia nuolat Grandinė perduoda srovę į akumuliatorių iki saugios 13,6 V įtampos ribos; rodomas įtampos išlaikymo bandymo rezultatas. Įkrovos palaikymo režimas trunka iki tol, kol atjungiamas įkroviklis. Akumuliatoriuose, kurių būklė gera, LED Nr. 5 (žalia) toliau švies (išimtis: STD užpildomų elementų akumuliatoriai su užpildymo dangteliais, kurių pilno įkrovimo įtampa yra žemesnė: LED Nr. 6 žybsi kartu su LED Nr. 5). Išsamesnį aprašymą apie automatinį palaikymo ciklą, skirtą ilgalaikiam akumuliatorių laikymui, rasite dalyje AUTOMATINIS AKUMULIATORIAUS PALAIKYMAS, įskaitant PERDUODAMAS ŽEMOS SROVĖS IMPULSAS NORINT IŠVENGTI SULFATAVIMO, tolimesniam akumuliatoriaus galios ir eksploatavimo laiko pailginimui. 7

8 BANDYMO REZULTATŲ PASTABOS: 1. Esant bet kokiam kitam nei žaliam Nr. 5 (arba žaliam Nr. 5 ir geltonam Nr. 6 kartu, jei akumuliatorius yra STD tipo su užpildomų elementų dangteliais) indikatoriui, atjunkite akumuliatorių nuo maitinimo sistemos ir iš naujo prijunkite OptiMate. Jei pasiekiamas geresnis bandymo rezultatas, tai reiškia, kad galios nuostoliai atsiranda iš dalies dėl elektrinės maitinimo sistemos problemos, bet ne dėl akumuliatoriaus. Jei rezultatai negerėja, patariama nuvežti akumuliatorių profesionaliems technikams, kurie turės profesionalią įrangą ir galės atlikti detalesnę patikrą. 2. Jei šviečia raudonas LED Nr. 7 indikatorius, arba geltonas Nr. 6 ir raudonas LED Nr. 7 indikatoriai kartu, reiškia, kad yra rimta problema. Raudonas ir (arba) geltonas ir raudonas LED indikatoriai reiškia, kad įkrovus akumuliatorių, akumuliatoriaus įtampa neišlaikoma arba nepaisant bandymo atkurti, akumuliatorius buvo nepataisomas. Taip galėjo nutikti dėl akumuliatoriaus defekto, pavyzdžiui, trumpojo elemento jungimo arba bendro sulfatavimo, arba, tuo atveju, jei akumuliatorius vis dar prijungtas prie elektrinės maitinimo sistemos, raudona LEDNr. 7 gali reikšti srovės nuostolį dėl sugedusių laidų, jungiklio, netinkamo kontakto arba dėl grandinėje esančių ir srovę suvartojančių priedų. Staigi apkrova esant įjungtam įkrovikliui taip pat gali sukelti staigų akumuliatoriaus įtampos kritimą. 3. GERAS BANDYMO REZULTATAS, bet akumuliatorius neturi pakankamai galios: ilgalaikis akumuliatoriaus gedimas gali sukelti per didelį savaiminį išsikrovimą, kuris neaptinkamas per bandomąjį 12 valandų laikotarpį. Atjunkite akumuliatorių nuo OptiMate. Mažiausiai po 48 valandų prijunkite iš naujo ir stebėkite bandymo IKI ĮKROVIMO rezultatus. AUTOMATINIS AKUMULIATORIAUS PALAIKYMAS: PALAIKOMOJO ĮKROVIMO CIKLĄ sudaro 30 minučių įkrovimo maža srove ciklai pakaitomis su 30 minučių pauzės ciklais, kurių metu nėra įkrovos srovės. Šis 50 proc. darbo režimas apsaugo sandarių akumuliatorių elektrolitą ir sumažina laipsnišką vandens praradimą elektrolito akumuliatoriuose su pripildymo dangteliais ir todėl itin optimizuoja nereguliariai ar tik tam tikro sezono metu naudojamų akumuliatorių eksploatavimo trukmę. Grandinė perduoda srovę į akumuliatorių saugios 13,6 V įtampos ribose ( įkrovimas maža srove ) ir leidžia maitinti mažiausia įmanoma srove, kuri reikalinga pilnos įkrovos palaikymui ir bet kokios mažos elektrinės apkrovos iš prijungtos elektroninės schemos arba natūralaus akumuliatoriaus savaiminio išsikrovimo kompensavimui. Per 30 minučių įkrovimo maža srove ciklus, nepertraukiamas ŽEMOS SROVĖS IMPULSAS PERDUODAMAS SIEKIANT IŠVENGTI SULFATAVIMO ir pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo trukmę. Akumuliatoriai, po kurių įtampos išlaikymo bandymo švietė ne LED Nr. 5 (žalia) arba LED Nr. 5 (žalia) ir LED Nr. 6 (geltona) kartu: įtampos išlaikymo bandymas bus kartojamas praėjus 24 valandoms po praėjusio bandymo pradžios, kol po bandymo švies LED Nr. 5 (žalia) arba LED Nr. 5 ir 6 (žalia ir geltona) kartu. Akumuliatoriai, kurių bandymo rezultatai buvo geri: 12 valandų PALAIKOMOJO ĮKROVIMO CIKLAS pakaitomis su 12 valandų pauzės ciklu, kurio metu įkroviklis toliau valdo akumuliatorių, jei kartais reikėtų tiekimo ir leidžia akumuliatoriaus elektrolitui pilnai nusistovėti prieš kitą 12 valandų PALAIKOMOJO ĮKROVIMO CIKLĄ. AKUMULIATORIAUS PALAIKYMAS ILGĄ LAIKĄ: OptiMate palaikys akumuliatori ų, kurio būklė yra gera, kelis mėnesius. Mažiausiai kartą per dvi savaites patikrinkite, ar jungtys tarp įkroviklio ir akumuliatoriaus yra saugios, ir, jei akumuliato riai yra su pripildymo dangteliais ant kiekvieno elemento, atjunkite akumuliatorių nuo įkroviklio, patikrinkite elektrolito kiekį ir, jei reikia, pripildykite elementus (distiliuoto vandens, ne rūgšties), tada prijunkite iš naujo. Tvarkant akumuliatorius ar būnant netoli jų, visuomet laikykitės prieš tai nurodytų SAUGOS ĮSPĖJIMŲ. RIBOTA GARANTIJA Bendrovė TecMate (International) SA, B-3300, įsikūrusi Tynene (Belgija), suteikia ribotą garantiją originaliam mažmeniniam šio gaminio pirkėjui. Ši ribota garantija nėra keičiama. TecMate (International) nuo įsigijimo mažmeninėje prekyboje dienos suteikia šiam akumuliatoriaus įkrovikliui trijų metų garantiją trūkumams arba gamykliniams defektams. Tokiu atveju, gamintojo pasirinkimu gaminys bus pataisytas arba pakeistas. Įsigijusio asmens pareiga yra perduoti įrenginį gamintojui arba jo įgaliotajam atstovui kartu su įsigijimo įrodymu (žr. PASTABA) ir apmokėti transportavimo arba siuntimo paštu išlaidas. Ši ribota garantija negalioja, jei gaminys naudojamas netinkamai, nerūpestingai arba jį taiso kas nors kitas, bet ne gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas. Gamintojas nesuteikia kitos garantijos ir aiškiai nurodo, kad nėra jokios kitos numanomos garantijos, įskaitant bet kokią garantiją už šalutinius nuostolius. TAI YRA VIENINTELĖ SPECIALI RIBOTA GARANTIJA. GAMINTOJAS NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS IR NEĮGALIOJA JOKIŲ KITŲ ASMENŲ PRISIIMTI JOKIŲ SU PRODUKTU SUSIJUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠSKYRUS TUOS, KURIE YRA AIŠKIAI NUSTATYTI ŠIOS RIBOTOSIOS GARANTIJOS NUOSTATOMIS. TAI NETURI ĮTAKOS ĮSTATYMO NUSTATYTOMS TEISĖS. PASTABA: Daugiau informacijos: Visos teisės priklauso TecMate International 2011 OptiMate 6 ir kitų akumuliatoriaus priežiūros gaminių, nurodytų šioje instrukcijoje pavadinimai, tokie kaip BatteryMate, TestMate ir TestMate mini, yra registruoti TecMate International NV prekės ženklai. Garantija galioja Kanadoje, JAV, Centrinėje ir Pietų Amerikoje: TecMate Šiaurės Amerikoje, Oukvilyje, Kanadoje, kaip dukterinės TecMate International įmonės, prisiima atsakomybę už gaminio garantijos galiojimą šiuose regionuose. Daugiau informacijos apie TecMate gaminius rasite: 8

9 TVIRTINIMAS 4,5 mm (1/6") L +20 mm (+4/5") 4x 2 m maks. 2 m + 3 (1,8 m) = 3,8 m maks / 23 (4,6 m) = 6,6 m maks.

10 Susipažinti su visu mūsų siūlomų priedų asortimentu galite čia: optimate1.com Visos teisės priklauso 2014 TecMate International TM180-IN

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

untitled

untitled 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ŽOLĖS PJOVIKLIS DSRM-300 ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAU- GAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau