PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d."

Transkriptas

1 PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-59 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. potvarkio Nr. PV(DI)-35 redakcija) VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS METŲ TINKLO NUOSTATAI INFORMACINIS LEIDINYS 2014 m. Vilnius

2 2 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatai (toliau Tinklo nuostatai) AB Lietuvos geležinkeliai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, informacinis leidinys Šiais Tinklo nuostatais siekiama išsamiai informuoti pareiškėjus apie viešąją geležinkelių infrastruktūrą, kuria gali naudotis geležinkelio įmonės (vežėjai), prieigos prie jos sąlygas, rinkliavų už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra rinkimo principus, rinkliavų dydžius, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo principus, tvarką ir kriterijus Tinklo nuostatus rengia ir skelbia AB Lietuvos geležinkeliai, kuri Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalimi paskirta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju Šie Tinklo nuostatai galioja nuo jų paskelbimo dienos ir taikomi tarnybiniam traukinių tvarkaraščiui nuo 2014 m. birželio 1 d val. Iki 2015 m. gegužės 31 d val Tinklo nuostatai gali būti tikslinami ir tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) techninėms naudojamos viešosios geležinkelių infrastruktūros charakteristikoms bei kitiems veiksniams Tinklo nuostatai galioja tik tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams Tinklo nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys geležinkelių transporto veiklą: Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (Žin. 2004, Nr ; 2006, Nr ; 2011, Nr ; 2013, Nr ); Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr ; 2002, Nr , 2003, Nr , 2004, Nr , 2005, Nr , 2006, Nr ; 2011, Nr ; 2012, Nr ); Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-27; 2006, Nr ; 2010, Nr ; 2011, Nr ); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2013, Nr ); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 611 Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ; 2006, Nr ; 2010, Nr ; 2011, Nr ; 2011, Nr ; 2012, Nr ); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 610 Dėl rinkliavų už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas dydžių nustatymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ; 2007, Nr ; 2010, Nr ; 2012, Nr ); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr Dėl geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2011, Nr ; 2012, Nr ; 2013, Nr ); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 297 Dėl techninio geležinkelių naudojimo nuostatų patvirtinimo (Žin., 1996, Nr ; 1997, Nr ; 1998, Nr ; 2009, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr ; 2011, Nr ; 2012, Nr ; 2013, Nr ) (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m.gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 452 Dėl Geležinkelių eismo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 2-47; 2006, Nr ; 2006, Nr ) (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 483 Dėl geležinkelių signalizacijos taisyklių patvirtinimo (Žin., 2001, Nr ; 2001, Nr. 99-

3 3 3567; 2002, Nr ; 2003, Nr ; 2011, Nr ; 2012, Nr ) (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr ); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr Dėl nacionalinių eismo saugos taisyklių sąrašo patvirtinimo (Žin. 2010, Nr ; 2012, Nr ); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr ); Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. V-304 Dėl paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimų (Žin., 2011, Nr ) ); Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-90 Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) paraiškų, kai prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinimo principai ir tvarkos aprašo tvirtinimo (Žin. 2007, Nr ; 2011, Nr ); AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2003 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. Į-509 Dėl traukinio lapo įforminimo taisyklių patvirtinimo (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre); AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2003 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. Į-107 Dėl geležinkelio stoties veiklos reglamento patvirtinimo (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre); 1.8. Tinklo nuostatus sudaro šie skyriai: bendrosios nuostatos; patekimo į viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir naudojimosi ja sąlygos; viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo pagrindinės charakteristikos; pajėgumų skyrimas; viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamos paslaugos; rinkliavos; 1.9. Tinklo nuostatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant teksto nesutapimams, vadovautis lietuviškąja versija. Pareiškėjui Tinklo nuostatų tekstas viešai prieinamas interneto svetainėje Spausdintą Tinklo nuostatų variantą ir (ar) įrašytą kompaktinėje plokštelėje galima įsigyti AB Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos departamento Paslaugų skyriuje adresu Mindaugo g. 12, Vilnius, tel Kontaktai: 1 lentelė Eil. Nr Sritis Geležinkelių transporto sektorių reguliuojanti institucija Geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos licencijavimas Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) saugos sertifikavimas Institucija Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Atsakingas padalinys Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų skyrius Kontaktinė informacija Teisės skyrius Teisės skyrius

4 4 Susisiekimo ministerijos Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimas, paskutinės minutės paraiškų priėmimas ir laisvi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo skyrius Traukinių eismo grafiko sudarymas ir vykdymas AB Lietuvos geležinkeliai Eismo valdymo centras Informacijos apie rinkliavas bei naudojimosi viešąja infrastruktūra sąlygas, teikimas Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo įsakymais patvirtintų lokalinių teisės aktų, kurių reikalavimus privalo vykdyti geležinkelio įmonės (vežėjai), platinimas AB Lietuvos geležinkeliai AB Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos departamento Paslaugų skyrius Techninės informacijos centras Tinklo nuostatuose naudojamos sąvokos: Paskutinės minutės paraiška paraiška skirti pajėgumus, pateikiama tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo metu Kitos šiuose Tinklo nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo, Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių, Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymo taisyklių, Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų sąvokas. 2. PATEKIMO Į VIEŠĄJĄ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR NAUDOJIMOSI JA SĄLYGOS 2.1. Patekimo į viešąją geležinkelių infrastruktūrą sąlygas reglamentuoja: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 611 patvirtintos Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės (2012 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 315 redakcija) (toliau Pajėgumų skyrimo taisyklės); Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr patvirtintos Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje taisyklės; Valstybinės geležinkelio inspekcijos 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-90 patvirtintas Geležinkelio įmonių (vežėjų) paraiškų, kai prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinimo principai ir tvarkos aprašas (2011 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-182 redakcija) Naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra turi teisę: Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įregistruota geležinkelio įmonė (vežėjas) (toliau pareiškėjas), teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi licenciją ir saugos sertifikatą bei su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudariusi Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį; išimtinė teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas priklauso geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurios arba kurių visos akcijos nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei Įmonės, kurios atlieka manevravimą ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, teisės aktų nustatyta tvarka įgijusios saugos sertifikatą, apsidraudusios civilinės atsakomybės draudimu, turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra.

5 Pareiškėjas, pageidaujantis naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra ar ja besinaudojantis, turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti atitinkamą licenciją, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu bei Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklėmis. Lietuvos Respublikoje galioja bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotos licencijos vežti keleivius, bagažą ir krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais. Įmonės, pageidaujančios verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, ir geležinkelio įmonės (vežėjai) turi būti geros reputacijos, įmonės valdymo organų nariai, vadovai ir jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta vadovauti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu veiklai, turi būti geros reputacijos, įmonė turi būti finansiškai pajėgi, jos valdymo struktūra turi būti sudaryta taip, kad būtų užtikrinta eismo sauga ir laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, turi atitikti civilinės atsakomybės reikalavimams ir turėti nuosavybės teise priklausančias traukos priemones ar jas valdyti ir naudoti kitu teisėtu pagrindu turėti saugos sertifikatą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu bei Geležinkelio įmonių ir viešosios geležinkelio infrastruktūros valdytojo saugos sertifikavimo taisyklėmis. Saugos sertifikatą sudaro A ir B dalys. A dalis - tai liudijimas, patvirtinantis, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) yra įgyvendinusi eismo saugos valdymo sistemą, atitinkančią ES reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme. Ši saugos sertifikato dalis, išduota Lietuvos Respublikoje ar kitose ES valstybėse narėse, galioja Lietuvos Respublikoje bei kitose ES valstybėse narėse. B dalis - tai liudijimas, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus Geležinkelių transporto eismo saugos ir sąveikos reikalavimus. Ši saugos sertifikato dalis išduodama ir galioja tik saugos sertifikate nurodytoje Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros dalyje. Licencijas ir saugos sertifikatus Lietuvos Respublikoje išduoda Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau Valstybinė geležinkelio inspekcija); savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės geležinkelio inspekcijos įsakymais bei viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo lokaliais teisės aktais, reglamentuojančiais vežėjo veiklą. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo lokalinių teisės aktų, reglamentuojančių vežėjo veiklą, sąrašas skelbiamas AB Lietuvos geležinkeliai interneto svetainėje turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus pradėti eksploatuoti geležinkelių riedmenis. Leidimus išduoda Valstybinė geležinkelio inspekcija; darbuotojai, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išlaikę egzaminus ir turėti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais sudaryti su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju Naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra sutartį pateikti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kuria užtikrinami pareiškėjo įsipareigojimai atlyginti žalą įvykus geležinkelių transporto įvykiui; sudaryti kitas sutartis su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju ir (ar) kitais subjektais, jei jų būtinumas nustatomas derybų dėl Naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra sutarties ar pajėgumų skyrimo metu; vykdant tarptautinius vežimus sudaryti visas būtinas sutartis ir susitarimus dėl keleivių, bagažo ar krovinių vežimo organizavimo, riedmenų apskaitos, atsiskaitymų, procedūrų, atsakomybės, dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje ir kitų klausimų, būtinų tarptautiniam traukinių eismui bei keleivių, bagažo ar krovinių saugumui užtikrinti, jei derybų dėl Naudojimosi viešąja geležinkelio infrastruktūra sutarties ar pajėgumų skyrimo metu paaiškėja, kad jas sudaryti būtina Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties (toliau sutartis) sudarymas: sutartis sudaroma vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir privalo būti sudaryta arba atnaujinta kasmet, net ir tuo atveju, kai sudarytas bendrasis susitarimas;

6 Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonės (vežėjo) derybos dėl sutarties pasirašymo pradedamos per 4 mėn. po paraiškų pateikimo termino pabaigos ir baigiamos iki traukinių eismo grafiko patvirtinimo. Jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) planuoja naudotis viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais gautais pagal paskutinės minutės paraišką, siūloma iš anksto pradėti derybas su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju dėl sutarties pasirašymo ir tik suderinus sutarties projektą teikti paraišką prie sutarties, kaip neatskiriama jos dalis, pridedamos visos pareiškėjo pasirašytos sutartys arba jų patvirtintos kopijos (išskyrus konfidencialią komercinę informaciją), kurių būtinumas buvo nustatytas derybų metu; Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir pareiškėjas gali sudaryti bendrąjį susitarimą. Bendrasis susitarimas nustato pareiškėjo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teises ir pareigas skiriant pajėgumus ilgiau kaip vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Bendrajame susitarime traukinio linija konkrečiai neapibūdinama, tačiau juo siekiama patenkinti pagrįstus pareiškėjo komercinius poreikius Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kuri atlieka rinkos reguliuotojo funkcijas. Rinkos reguliuotojas savo iniciatyva ar pagal geležinkelio įmonių (vežėjų) skundus nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų priimtus sprendimus dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų apribojimo, Tinklo nuostatų, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra ėmimo sistemos, šios rinkliavos dydžio ar struktūros. Rinkos reguliuotojo sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimas: negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimą reglamentuoja Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcija DČ-1835 ir Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo tvarkos aprašas, patvirtintas AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. Į- 278 (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre); negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimui parengiamas Krovinio vežimo ir tvirtinimo projektas, kuris turi būti suderintas su AB Lietuvos geležinkeliai krovinių pakrovimo ir įtvirtinimo būdo patikros komisija; papildoma informacija negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo klausimais teikiama telefonu Pavojingųjų krovinių vežimas: Pavojingų krovinių vežimą geležinkelių transportu Lietuvos teritorijoje reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai: Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas (Žin., 2001, Nr ; 2008, Nr ; 2010, Nr ; 2011, Nr ); Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlis Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre ir tinklapyje Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedas Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklės (žr. aktualią redakciją tinklapyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr Dėl pavojingų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2002, Nr , 2009, Nr , 2010, Nr ; 2011, Nr ); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 84 Dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje (Žin., 2002, Nr ; 2005, Nr ; 2007, Nr ; 2009, Nr ; 2011, Nr ; 2011, Nr ; 2013, Nr ) nustatyta, kad:

7 pavojingųjų krovinių vežimas geležinkelių keliais išimtinai Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinis vežimas Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritorijoje ir su tuo susijusi vekla vykdoma laikantis Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID) priede (2013 m. sausio 1 d. redakcija) nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų; pavojingųjų krovinių tarptautinis vežimas geležinkelių keliais Lietuvos Respublikos ir kitos Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSŽD) susitarančios šalies narės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, teritorijoje ir su tuo susijusi veikla vykdomi vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) 2 priedu Pavojingų krovinių vežimo taisyklės, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse (Žin., 2011, Nr ); Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklės (ADV/6), patvirtintos Susisiekimo ministro 2000 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 (Žin., 2000, Nr ; 2008, Nr , 2009, Nr , 2010, Nr.4-179; 2011, Nr ); Pavojingųjų krovinių vežimo papildomų reikalavimų, apribojimų, ar draudimų, nenustatytų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, kuriomis reglamentuojamas pavojingųjų krovinių vežimas, nustatymo ir skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr (Žin., 2012, Nr ); Specialieji pavojingųjų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-769 (Žin., 2012, Nr ); 3. VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 3.1. Šiame skyriuje pateikiama informacija ir reali tinklo būklė gali nesutapti dėl nuolat gerinamo infrastruktūros techninio lygio. Papildomą informaciją teikia AB Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Komercijos departamento Paslaugų skyrius telefonu Viešosios geležinkelių infrastruktūros geografinė padėtis: geografinė viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo padėtis pateikta 5 priede; susiję geležinkelių tinklai: Latvijos Respublikos (LDZ); Baltarusijos Respublikos (BČ); Lenkijos Respublikos (PKP); Rusijos Federacijos Kaliningrado srities (RŽD) Bendras geležinkelio kelių ilgis 1767,6 km., iš jų: vienkelių 1377,2 km.; dvikelių 388,3 km.; trikelių 2,1 km. Pastaba: dėl įgyvendinamo Rail Baltica projekto duomenys keisis Geležinkelio kelių vėžės plotis yra 1520 mm (1745,8 km ilgio) ir 1435 mm (21,8 km ilgio). Pastaba: dėl įgyvendinamo Rail Baltica projekto duomenys keisis Nuo Mockavos iki Šeštokų geležinkelio stočių yra nutiesta 1520 mm ir 1435 mm pločio vėžės (keturių bėgių) geležinkelio linija. Mockavos pasienio stotyje yra įrengtas automatinis

8 8 vagonų aširačių tarpuvėžio (1435/1520) keitimo įrenginys. Iš viso nuo valstybės sienos su Lenkijos Respublika iki Šeštokų geležinkelio stoties yra nutiesta 21,8 km ilgio 1435 mm pločio vėžės linija Geležinkelio stotys pagal jose atliekamus darbus (pagal paskirtį arba veiklos pobūdį) skirstomos į šias grupes: Keleivių stotis - stotis, kurios pagrindinė veikla yra keleivių aptarnavimas. Lietuvos Respublikoje tai yra Vilniaus stotis Prekių stotis stotis, kurios pagrindinė veikla yra krovimo darbai ir komercinių operacijų atlikimas. Lietuvos Respublikoje tokių stočių yra 20, stambiausios iš jų Bugenių, Draugystės, Kauno, Klaipėdos ir Panerių Skirstymo stotis stotis, kurios pagrindinė veikla yra prekinių traukinių sąstatų išformavimas ir formavimas, tai Radviliškio ir Vaidotų geležinkelio stotys Tarpinė stotis stotis, kuri skirta keleiviniams ir prekiniams traukiniams priimti, išleisti ir praleisti, traukiniams prasilenkti ar aplenkti vienam kitą Perdavimo stotis stotis, turinti išplėtotą kelių tinklą, būtinus techninius įrenginius ir darbuotojus, kurie turi užtikrinti, kad kitai valstybei būtų perduodami ir iš jos priimami techniniu bei komerciniu požiūriu tvarkingi riedmenys ir konteineriai bei tinkamai įforminti kroviniai. Lietuvos Respublikoje riedmenų, konteinerių ir krovinių perdavimo stotys yra Bugenių, Pagėgių, Kenos, Kybartų, Vaidotų, Radviliškio, Draugystės ir Mockavos Pasienio stotis stotis, esanti arčiausiai Lietuvos Respublikos valstybės sienos, kurioje valstybės institucijos atlieka pasienio kontrolės procedūras, susijusias su tarptautiniais krovinių ir keleivių vežimais. Šios stotys: Kena, Stasylos - su Baltarusijos Respublika; Pagėgiai, Kybartai - su Rusijos Federacija (Kaliningrado sritimi); Draugystė - geležinkelio kelto linijomis jungia Lietuvą su Švedija, Suomija, Vokietija, Lenkija Rokiškis, Joniškis su Latvijos Respublika Vilniaus stotyje įrengtas Pasienio kontrolės punktas Stočių, kuriose vykdomi krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbai bei kitos komercinės operacijos sąrašas, yra Importuojamų, eksportuojamų ir vietinių krovinių tarifų knygoje 01-LG internetinėje svetainėje ir pateiktas 2 priede Visose geležinkelių linijose leidžiami gabaritai: Pakrovos gabaritas pateiktas 1 schemoje: 1 schema

9 Riedmenų gabaritai: 9 Riedmenų Taikymo sritis gabaritas T Leidžiama važiuoti geležinkelių viešojo naudojimo ir privažiuojamaisiais keliais (nuo prijungimo vietos iki savininko teritorijos), kuriuose įrenginiai ir statiniai atitinka S ir SP statinių artumo gabaritus Tc Cisterninius ir savivarčius vagonus leidžiama vežti geležinkelių viešojo naudojimo, privažiuojamaisiais keliais Tpr Pusvagonius leidžiama vežti geležinkelių viešojo naudojimo, privažiuojamaisiais keliais 1-T Leidžiama važiuoti geležinkelių viešojo naudojimo, privažiuojamaisiais ir įmonių teritorijose esančiais keliais 1-BM (0-T) 1435 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, naudojamas tarptautiniam susisiekimui 0-BM (01-T) 1520 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, pagrindinės geležinkelio linijos 1435 mm vėžės pločio 02-BM (02-T) 1520 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, pagrindinės geležinkelio linijos 1435 mm vėžės pločio 03-BM (03-T) 1520 mm vėžės pločio geležinkelių tinklas, pagrindinės geležinkelio linijos 1435 mm vėžės pločio Tikslūs riedmenų gabaritų matmenys aprašyti standarte GOST Masės apribojimai: mm geležinkelių linijose didžiausia leidžiamoji ašies apkrova 23,5 t, atskiru viešosios infrastruktūros valdytojo leidimu 25 t; mm geležinkelių linijose didžiausia leidžiamoji vagono ašies apkrova 20 t, o traukos riedmens - 22,5 t; Ekvivalentinę apkrovą (t/m) kiekvienai geležinkelio linijai nustato viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į kelio statinių leistinas ekvivalentines apkrovas. Ekvivalentinės apkrovos ribos Lietuvos geležinkelių tinkle yra nuo 7,5 iki 10,5 t/m Geležinkelio linijų nuolydžiai: Nuolydžiu Lietuvos geležinkelių tinkle yra laikoma kelio išilginio profilio dalis, sudaranti kampą su horizonto linija. Nuolydis, kuriuo traukinys važiuoja į kalną, vadinamas įkalne, o nuolydis, kuriuo važiuoja į pakalnę - nuokalne. Stačiausias (įskaitant ir kreivių pasipriešinimą) nuolydis, kurio ilgis ne mažesnis už stabdymo kelią vadinamas lemiamuoju nuolydžiu; Lietuvos geležinkelių tinkle didžiausia 11,99 promilių lemiamoji nuokalnė yra linijoje Paneriai - Valčiūnai; Kitų lemiamųjų nuolydžių sąrašas pateikiamas 4 priede Didžiausi leistini traukinių ir lokomotyvų greičiai geležinkelio stočių keliais, tarpstočiais ir privažiuojamaisiais keliais nustatyti AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. Į-833. Įsakymas gali būti tikslinamas įvertinant pakitimus kelių ūkyje Maksimalūs prekinių bei keleivinių traukinių ilgiai nurodyti m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio priede Prekinių traukinių ilgiai sutartiniais vagonais pateikti 1 priede Keleivinių traukinių ilgiai nustatomi pagal peronų ilgius, 3 priedas Elektrifikuotos geležinkelio linijos: elektrifikuotos N.Vilnios-Vilniaus, Vilniaus-Kauno ir Lentvario-Trakų geležinkelio linijos; Pastaba: numatomas ruožo Naujoji Vilnia Kena elektrifikavimas elektrifikuotų linijų kontaktiniame tinkle naudojama 50 Hz kintamosios srovės 25 kv įtampa. Elektrifikuotos linijos pritaikytos tik priemiestinių traukinių eismui; elektrifikuotų geležinkelio linijų eksploatacinis ilgis 122 km iš jų:

10 vienkelių 4,98 km; dvikelių 117,02 km; Esant kintamajai srovei, bet kuriame kontaktinio tinklo blokuojamajame ruože elektrinių riedmenų imtuvuose įtampa turi būti ne mažesnė kaip 21 kv ir ne aukštesnė kaip 29 kv. Tarpstočiuose ir stotyse kontaktinio tinklo laidai virš bėgio galvutės turi kabėti ne žemiau kaip 5750 mm, o pervažose ne žemiau kaip 6000 mm Geležinkelio linijų signalizacijos sistema: geležinkelio linijų signalizacijos sistema užtikrina saugų traukinių eismą, kurių greitis iki 120 km/h, o linijose, kuriose signalizacijos įrenginiai modernizuoti iki 160 km/h; modernizuoti (modernizuojami) signalizacijos įrenginiai šiose geležinkelio linijose: Kaišiadorių - Radviliškio linijoje (IX-B koridorius) signalizacijos įrenginiai modernizuoti 2004 m Šiaulių - Klaipėdos (IX-B koridorius) linijos įrenginiai modernizuoti 2010 m Kaunas Kybartai (IX-D koridorius) linijos įrenginiai modernizuoti 2012 m kai kurių regioninės reikšmės geležinkelio linijų signalizacijos sistemos atnaujinamos naudojant relinę įrangą signalizacijos sistemos skirstomos į stočių ir tarpstočių: stočių signalizacijos sistemos skirstomos į: relinė centralizacija. Tokia centralizacija įrengta daugumoje Lietuvos geležinkelio stočių. Relėmis valdomi visi lauko objektai (priklausomai nuo kiekvienos stoties signalizacijos tipo): iešmai, šviesoforai, bėgių grandinės, ALS kodai ir kt. bei kontroliuojama jų būsena; mikroprocesorinė centralizacija. Mikroprocesorinės signalizacijos sistemos įrengtos atnaujintose geležinkelio linijose. Lietuvos geležinkeliuose naudojamos trys mikroprocesorinės centralizacijos sistemos: Ebilock 950, kuri įrengta atnaujintoje Kaišiadorių - Radviliškio linijos stotyse, SIMIS-IS, kuri 2010 m. pradėta eksploatuoti Šiaulių Klaipėdos linijos stotyse bei 2012 m. pradėta eksploatuot Kaunas Kybartai mikroprocesorinės centralizacijos sitema ESA 11-LG ; tarpstočių signalizacijos sistemos skirstomos į: automatinė kelio blokuotė. Reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose (tarpstotyje, priklausomai nuo blokuojamų ruožų skaičiaus, vienu metu gali važiuoti keli traukiniai). Naudojama kartu su ALS (automatinė lokomotyvų signalizacija) traukinių saugos sistema. Lokomotyvuose įdiegti automatinio stabdymo įrenginiai (autostopai), automatiškai stabdo traukinį, esant draudžiamajam signalui, jei mašinistas laiku nestabdo traukinio. Automatinė lokomotyvo signalizacija (ALS), kurios pagalba visame blokuojamo ruožo ilgyje ir stočių pagrindiniuose keliuose į mašinisto kabiną nepertraukiamai perduodami kelio šviesoforų, prie kurių artėja traukinys, signalai. ALS sistemoje ryšio kanalo tarp kelio ir lokomotyvo funkcijas atlieka bėgių grandinės. Sistemoje naudojami bėgiais tekančios kodinės srovės signalai; pusiau automatinė kelio blokuotė. Reguliuoja traukinių eismą tarpstočiuose (tarpstotyje vienu metu gali važiuoti tik vienas traukinys); signalizacijos sistemų išdėstymas geležinkelių tinkle pateiktas 5 priede kol vadovaujantis Kontrolės, valdymo ir signalizacijos techninės sąveikos specifikacija, viešosios geležinkelių infrastruktūros linijose nebus įdiegta A klasės signalizacijos sistema, visi traukos riedmenys turi turėti sistemas užtikrinančias sąveiką su sistemomis aprašytomis šių Tinklo nuostatų punkte arba įdiegti STM modulį. STM modulio techniniai reikalavimai pateikti AB Lietuvos geležinkeliai interneto svetainėje adresu toliau infrastruktūra, toliau informacija geležinkelio įmonėms (vežėjams), toliau kiti dokumentai ir informacija Traukinio techninės būklės automatinės kontrolės priemonių (RAKP) sistema: Traukinio techninės būklės automatinės kontrolės priemonių (RAKP) sistemos komponentų įrengimo vietos pateiktos 6 priede Važiuojančio traukinio riedmenų ašidėžių ir ratų temperatūros bei jėgos, kuria ratai gali veikti bėgius normas rengia vežėjai, eksploatuojantys šiuos riedmenis ir derina jas su Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju;

11 RAKP užfiksuotų riedmenų defektų patikrinimo tvarką nustato vežėjas, eksploatuojantis riedmenis. RAKP užfiksuotų riedmenų defektų patikrinimo tvarka turi būti suderinta su Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju Traukinių eismui organizuoti ir tvarkyti naudojama radijo ryšio sistema Radijo ryšio sistema veikia GSM-R radijo ryšio tinklo pagrindu. GSM-R tinkle naudojamos specializuotos GSM-R radijo ryšio priemonės, veikiančios 876,1 879,9 MHz ir 921,1 924,9 MHz radijo dažnių diapazone. GSM-R radijo ryšio sistema veikia visose veikiančiose geležinkelio stotyse bei šiuose tarpstočiuose: Vilnius Kaišiadorys Radviliškis Šiauliai Klaipėda Rimkai Draugystė; Rimkai Pagėgiai Jonaitiškiai Radviliškis; Pagėgiai valst. siena; Radviliškis Pakruojis; Kužiai Bugeniai; Mažeikiai valst. siena; Radviliškis Joniškis valst. siena; Radviliškis Rokiškis valst. siena; Paneriai Valčiūnai Kyviškės Kena valst. siena; Vilnius Turmantas valst. siena; Vilnius Kirtimai - Valčiūnai Stasylos valst. siena; Vilnius Lentvaris Marcinkonys; Senieji Trakai Trakai; Gaižiūnai Palemonas Rokai Jiesia; Kaišiadorys Palemonas Kaunas Kazlų Rūda Kybartai valst. siena; Kazlų Rūda Šeštokai Mockava valst. siena Pasienio tarpstočiuose traukinio mašinistui susisiekti su už tą tarpstotį atsakingu traukinių tvarkdariu bei gretimų stočių budėtojais (ir atvirkščiai) naudojama linijinė hektometrinė radijo ryšio sistema. Linijinėje hektometrinėje radijo ryšio sistemoje naudojamos analoginės radijo ryšio priemonės veikiančios 2,13 MHz dažniu (rezervinis kanalas 2,15 MHz) Atskirose teritorijose naudojami lokalūs radijo ryšio tinklai zoninė radijo ryšio sistema. Šie tinklai skirti tam tikrų toje teritorijoje svarbių funkcijų vykdymui ir yra izoliuoti nuo kitų ryšių sistemų. Zoninės radijo ryšio sistemos tinklai veikia metrinių ( MHz) ir decimetrinių ( MHz) bangų diapazonuose Traukinių eismo apribojimai: specializuotos infrastruktūros ribojančios traukinių eismą nėra; aplinkosauginių apribojimų traukinių eismui nėra; tunelių, kuriuose ribojamas traukinių eismas nėra; tiltų apribojimai. Visi geležinkelio tiltai, išskyrus pėsčiųjų, klasifikuojami pagal kėlą. Tilto kategorija pagal kėlą tilto stiprumo apibendrintas rodiklis. Tiltai pagal kėlą skirstomi į penkias kategorijas: I kategorija tiltai apskaičiuoti N 8 ir S 14 apkrovai, kuriuose nėra kėlą mažinančių defektų, be greičio mažinimo; II kategorija tiltai, kuriais gali važiuoti riedmenys su išilgine kelio apkrova ne didesne kaip 10,5 tj/m (tonų jėgos į tiesinį metrą), esant bėgių apkrovai vienu lokomotyvo ar vagono aširačiu 27 t, taip pat visi šiuo metu naudojami iki 500 t krovos transporteriniai vagonai su kai kuriais greičio apribojimais; III kategorija tiltai, kuriais gali važiuoti dabar naudojami riedmenys, tarp jų aštuonašiai pusvagoniai su išilgine kelio apkrova ne didesne kaip 9 tj/m, su kai kuriais greičio apribojimais; IV kategorija tiltai, kuriais gali važiuoti keturašiai vagonai su išilgine kelio apkrova ne didesne kaip 7,5 tj/m ir iki 300 t krovos transporteriniai vagonai ribojant greitį;

12 greitį V kategorija visi kiti mažesnės kėlos tiltai, ribojant sunkiasvorių traukinių 4. PAJĖGUMŲ SKYRIMAS 4.1. Pajėgumus pareiškėjams skiria Valstybinė geležinkelio inspekcija vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui Ilgiau nei vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui pajėgumai gali būti skiriami tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra sudaręs su Valstybine geležinkelio inspekcija ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju bendrąjį susitarimą, kuriame nurodytos prašomų pajėgumų apimtys Paraiška turi būti parašyta lietuvių kalba Valstybinei geležinkelio inspekcijai adresu: G. Vilko 18A LT-08104, Vilnius, Lietuva Paraiškos forma ir prie jos pridedamų dokumentų sąrašas, nustatytas Valstybinės geležinkelio inspekcijos viršininko 2011 m. gegužės 16 d. įsakyme Nr. V-304 Dėl paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimų (Žin., 2011, Nr ). Paraiškos forma pateikta 7 priede Pareiškėjo paraiška suteikti pajėgumus nenagrinėjama ir pateikti dokumentai jam grąžinami Pajėgumų skyrimo taisyklių 11 punkte numatytais atvejais Valstybinė geležinkelio inspekcija, nustačiusi, kad paraiškoje pajėgumams skirti pateikti visi reikiami duomenys ir pridėti visi dokumentai, perduoda paraišką viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui techniniam vertinimui atlikti ne vėliau kaip per mėnesį po paraiškų pateikimo termino pabaigos. Pareiškėjai turi teisę pateikti Valstybinei geležinkelio inspekcijai paraiškas skirti daugiau negu vienos Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelių tinklą kertančius pajėgumus. Tokios paraiškos perduodamos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, kuris šiuo atveju veikia pareiškėjo vardu ir pajėgumų prašo tiesiogiai kreipdamasis į kitus Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojus ar pajėgumus skirstančias įstaigas. Jeigu pareiškėjas prašo skirti pajėgumus keleivių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais paslaugai teikti, jis paraiškos kopiją pateikia ne tik Valstybinei geležinkelio inspekcijai, bet ir atitinkamų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojams ar pajėgumus skiriančioms įstaigoms ir rinkos reguliuotojams arba prašo Valstybinei geležinkelio inspekcijos pateikti šią paraiškos kopiją šiame punkte nurodytiems asmenims Pajėgumų skyrimo procedūros terminai: 2 lentelė Procedūros pavadinimas Terminas Vykdytojas Paraiškų, skirti pajėgumus, pateikimas iki Suinteresuotieji asmenys Paraiškų perdavimas viešosios iki Valstybinė geležinkelio geležinkelių infrastruktūros valdytojui Traukinių eismo grafiko projekto parengimas ir pateikimas Valstybinei geležinkelio inspekcijai ir suinteresuotiems asmenims Pastabų ir pasiūlymų pateikimas traukinių eismo grafiko projektui Derybos dėl pastabų ir pasiūlymų įvertinimo su Valstybine geležinkelio inspekcija ir suinteresuotais asmenimis inspekcija iki Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas iki Valstybinė geležinkelio inspekcija ir suinteresuotieji asmenys iki Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, suinteresuotieji asmenys, Valstybinė geležinkelio inspekcija Sprendimų priėmimas dėl pajėgumų iki Valstybinė geležinkelio skyrimo inspekcija Traukinių eismo grafiko pateikimas Iki Viešosios geležinkelių

13 13 pareiškėjams infrastruktūros valdytojas Traukinių eismo grafiko patvirtinimas iki Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas Tarnybinio traukinių tvarkaraščio nuo įsigaliojimas 4.7. Tarnybinis traukinių tvarkaraštis gali būti keičiamas ir tikslinamas, atsižvelgiant į sezoninius, protokolinius ar kitokius (pvz. gretimų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojų ar administracijų ar pareiškėjų prašymu) traukinių eismo grafiko pakeitimus. Kai tarnybinis traukinių tvarkaraštis keičiamas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo arba vieno iš pareiškėjų prašymu, kitiems pareiškėjams suteiktų pajėgumų mastai nemažinami. Tuomet pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nurodytos datos ir laiko Apie tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimus skelbiama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka Paskutinės minutės paraiškos pateikiamos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui ir svarstomos Pajėgumų skyrimo taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo tokią paraišką išnagrinėti ir apie rezultatus pranešti Valstybinei geležinkelio inspekcijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. Valstybinė geležinkelio inspekcija privalo priimti sprendimą dėl pajėgumų skyrimo per 2 darbo dienas nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pranešimo gavimo. Valstybinei geležinkelio inspekcija, nagrinėdama paskutinės minutės paraišką ir pagal šias paraiškas skirdama pajėgumus, mutatis mutandis vadovaujasi Pajėgumų skyrimo taisyklių III ir VIII skyriuose nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas prieš pateikdamas paskutinės minutės paraišką neturi sudaręs su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties, siūloma: pareiškėjui prieš pateikiant paskutinės minutės paraišką pradėti derybas su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties pasirašymo; pareiškėjui ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui sutarties projektą parengti ir suderinti iki tokios stadijos, kad liktų įrašyti tik duomenis numatytus Pajėgumų skyrimo taisyklių 47.1 punkte; paraiškoje pajėgumams gauti (pagal paskutinės minutės paraišką) pareiškėjui nurodyti, nuo kada planuoja pradėti naudotis gautais pajėgumais, įvertinant laiko tarpą, kuris bus reikalingas galutinai užbaigti sutarties pasirašymo procedūras Paraiškos skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus derinamos vadovaujantis Valstybinės geležinkelio inspekcijos viršininko 2007 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-90 Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) paraiškų, kai prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinimo principai ir tvarkos aprašo tvirtinimo (2011 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-182 redakcija) Jeigu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas po derybų su pareiškėjais negali patenkinti visų paraiškų skirti pajėgumus vienoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, nes pajėgumų toje jos dalyje neužtenka, jis nedelsdamas informuoja Valstybinę geležinkelio inspekciją, kad ta viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis, kurioje susidarė tokia padėtis, yra perpildyta Pajėgumai perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr patvirtintomis Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje taisyklėmis Paraiškos skirti pajėgumus viešajai geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir remonto darbams atlikti pateikiamos Valstybinei geležinkelio inspekcijai iki traukinių eismo grafiko sudarymo termino pabaigos.

14 14 Jeigu rengiant traukinių eismo grafiko projektą nustatoma, kad skyrus pajėgumus viešajai geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir remonto darbams atlikti kitas pareiškėjas negalės vykdyti geležinkelių transporto ūkinės komercinės veiklos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas tam pareiškėjui, kuris negalės vykdyti geležinkelių transporto ūkinės komercinės veiklos, turi pasiūlyti kitus pajėgumus arba teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti už geležinkelių transporto eismo sutrikimus Jei paraiškos skirti pajėgumus viešajai geležinkelių infrastruktūrai prižiūrėti ir remonto darbams atlikti pateikiamos tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo metu, jos nagrinėjamos kaip paskutinės minutės paraiškos Naudojimasis viešąja geležinkelių infrastruktūra: pareiškėjui suteikti pajėgumai turi būti naudojami sutartyje nustatytomis sąlygomis ir apimtimis ir pagal tarnybinį traukinių tvarkaraštį; parduoti ir (ar) kitaip perleisti suteiktus pajėgumus draudžiama; pareiškėjas, gavęs teisę naudoti atitinkamus pajėgumus, turi užtikrinti, kad jų naudojimo intensyvumas bus ne mažesnis nei ¾ sutartyje nurodyta apimtimi; viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi teisę reikalauti atsisakyti traukinio linijos, esančios perpildytoje infrastruktūros dalyje, jei mažiausiai vieną mėnesį ji buvo naudojama mažiau, nei ¾ užsakymo; jeigu traukinys neišvyksta traukinių tvarkaraštyje nustatytu laiku dėl pareiškėjo (neparengtas sąstatas, netvarkingi dokumentai, sugedo lokomotyvas ir kitos priežastys) arba viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo (eismo valdymo įrenginių, kelio gedimai) kaltės, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas išleidžia traukinį vadovaudamasis Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų 15.5 bei 18.9 punktais kai dėl eismo įvykio, gamtos stichinių nelaimių, krovos kompanijų darbo organizavimo problemų ir kitų priežasčių, dėl kurių geležinkelio stotyse susikaupia traukiniai (vagonai) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas traukinių eismą organizuoja ir išleidimą iš geležinkelio stočių vykdo pagal sudarytą planą Atsisakymas naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra: pareiškėjas, gavęs teisę naudoti pajėgumus ir neturėdamas galimybių jais naudotis, privalo kreiptis į Valstybinę geležinkelio inspekciją ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją su atsisakymu jais naudotis arba prašymu skirti kitus pajėgumus; pareiškėjui nepasinaudojus skirtais pajėgumais, pradinė įmoka negrąžinama; jei pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę geležinkelio inspekciją su prašymu suteikti kitus pajėgumus nei tie, kurie jam yra skirti, paraiškos suteikti kitus pajėgumus nagrinėjamos kaip paskutinės minutės paraiškos; viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, gavęs geležinkelio įmonės (vežėjo) raštišką pranešimą apie atsisakymą toliau naudoti skirtus pajėgumus, per 14 kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos privalo pateikti Valstybinei geležinkelio inspekcijai motyvuotą pasiūlymą dėl tokių pajėgumų panaudojimo viešosios geležinkelių infrastruktūros remonto ir priežiūros darbams arba paskelbimo laisvais; Valstybinė geležinkelio inspekcija priima sprendimą skirti atsilaisvinusius pajėgumus viešosios geležinkelių infrastruktūros remonto ir priežiūros darbams arba skelbia juos laisvais per 5 darbo dienas nuo motyvuoto pasiūlymo gavimo; apie laisvus pajėgumus Valstybinė geležinkelio inspekcija skelbia savo interneto svetainėje Geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų padarinių likvidavimas ir tyrimas: viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) veiksmus (informavimą, likvidavimą, tyrimą), įvykus geležinkelių transporto eismo įvykiui, katastrofai ar riktui (toliau eismo įvykis), reglamentuoja: Geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. vasario 20 d. įsakymu Nr (Žin., 2003, Nr ; 2010, Nr ; 2012, Nr ; 2013, Nr );

15 AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. Į-636 Dėl darbuotojų veiksmų, įvykus eismo įvykiui, ir pirminės informacijos apie šį įvykį pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (su dokumentu galima susipažinti AB Lietuvos geležinkeliai Techninės informacijos centre įvykus eismo įvykiui ir tada, kai tai besąlygiškai būtina esant gedimui, dėl kurio laikinai negalima naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali be perspėjimo apriboti galimybę naudotis paskirtais pajėgumais tokiam laikui, kurio reikia traukinių eismui atkurti atkūrus traukinių eismą, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas susikaupusių traukinių išleidimo eiliškumą nustato atsižvelgdamas į jų kiekį atitinkamomis kryptimis, vadovaudamasis Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų 15.5 ir 18.9 punktais ir traukinių eismo grafiku. 5. VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJO TEIKIAMOS PASLAUGOS 5.1. Minimalų prieigos paketą sudaro: prašymų skirti pajėgumus tvarkymas; teisė naudotis paskirtais pajėgumais; naudojimasis keliais ir iešmais, skirstymo stotimis, traukinių formavimo įrengimais, skirstymo keliais; traukinių eismo valdymas, įskaitant signalizaciją, reguliavimą, traukinių eismo tvarkymą; informacijos apie traukinių eismą perdavimas ir teikimas (teikiamos informacijos apimtis nustatoma derybų metu); naudojimasis elektros energijos tiekimo įrenginiais traukos srovei užtikrinti tuo atveju, kai yra tokie įrenginiai; visa kita informacija, kurios reikia norint pradėti teikti arba teikti tam tikrą paslaugą, kuriai skirti infrastruktūros pajėgumai Papildomos paslaugos, kurios teikiamos už papildomą mokestį: traukos srovė (N.Vilnia Vilnius Kaunas; Lentvaris- Trakai); pavojingų krovinių transportavimo kontrolė; pagalba, kai važiuoja specialieji traukiniai; geležinkelio riedmenų laikymas viešąjai geležinkelių infrastruktūrai priskirtuose geležinkelio keliuose; kitas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas, kurios būtinos geležinkelio įmonėms (vežėjams), kai jos teikia keleivių ir (ar) krovinių vežimo paslaugas Papildomos paslaugos teikiamos geležinkelio įmonei (vežėjui) paprašius. 6. RINKLIAVOS 6.1. Geležinkelio įmonės (vežėjai) už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo suteiktas paslaugas, kurios sudaro minimalų prieigos paketą, ir prieigą prie geležinkelių infrastruktūros objektų moka šias rinkliavas: pajėgumų rezervavimo; traukinių eismo; keleivių tranzito; krovinių tranzito; krovinių vežimo; kontaktinio elektros tinklo naudojimo Geležinkelio įmonės (vežėjai) moka šias rinkliavas už papildomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo suteiktas paslaugas: naudojimąsi viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtais degalinių įrenginiais ir degalų tiekimą;

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-158 VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Į(DI)-265 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - LT-5752.docx

Microsoft Word - LT-5752.docx Tarptautinis geležinkelių transporto komitetas CIM važtaraščio žinynas (GLV-CIM) Galioja nuo 2017 m. sausio 1 d. 2019 m sausio 1 d. leidimas 1 Viešai prieinamas dokumentas Šis dokumentas, vadovaujantis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau