041 – Kalbos kodas (K)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "041 – Kalbos kodas (K)"

Transkriptas

1 041 Kalbos kodas (K) 2011 rugsėjis Pirmasis indikatorius Vertimo indikatorius # Informacija nepateikiama 0 Dokumentas yra kūrinio originalo kalba (kalbomis) 1 Dokumentas yra vertimas arba jame yra vertimas Antrasis indikatorius Kodo šaltinis # MARC kalbos kodas 7 Šaltinis nurodytas polaukyje $2 Polaukiai $a Teksto, garso įrašo arba atskira antrašte atskirto vieneto kalbos kodas (K) $b Santraukos arba referato kalbos kodas (K) $d Dainuojamo arba sakomo teksto kalbos kodas (K) $e Libreto kalbos kodas (K) $f Turinio kalbos kodas (K) $g Kitų negu libretas priedų kalbos kodas (K) $h Originalo ir (arba) tarpinių teksto vertimų kalbos kodas (K) $j Titrų arba subtitrų kalbos kodas (K) $k Tarpinių teksto vertimų kalbos kodas (K) $m Kitų negu libretas originalių papildomų priedų kalbos kodas (K) $n Originalaus libreto kalbos kodas (K) $2 Kodo šaltinis (N) $6 Ryšys (N) $8 Laukų ryšio ir sekos numeris (K) LAUKO APIBRĖŽIMAS Lauke rašoma koduota informacija apie kataloguojamo dokumento, jo dalių ir antraštės kalbą, taip pat apie originalo kalbą, jei aprašomas dokumentas yra vertimas. Pateikiamas kalbos, susijusios su objektu kodas, jei informacijos, pateiktos lauke 008/35-37, nepakanka. Kalbų kodai imami iš MARC Code List for Languages) (MARC kalbų kodų sąrašo) arba iš kitų kodų sąrašų pvz., ISO ( Kalbų pavadinimų kodai 1 dalis: kodas alfa-2 (angl. Codes for the representation of names of languages - Part 1 : alpha-2 code). Kalbas taip pat galima rašyti tekstiniu pavidalu 546 lauke (Kalbos pastaba). Naudojamas kartu su lauku 008/35-37 (Kalba). Jei 008/35-37 yra pateiktas kodas, jis rašomas pirmuoju 041 lauko polaukiuose $a arba $d (garso įrašams). Jei 008/35-37 pozicijose yra tarpai (informacijos nėra) arba kodas zxx (kalbinio turinio nėra), o laukas 041 naudojamas, pvz., priedų kalbos kodų įrašymui, jame neturi būti polaukių $a arba $d. Jei objekte dominuojančiai kalbai nurodomas ne vien MARC sistemos kodas, laukas 008/35-37 koduojamas trim užpildančiais simboliais ( ). Naudojamas esant vienai ar kelioms iš žemiau išvardintų sąlygų: Dokumente vartojamos kelios kalbos, viena iš jų gali būti gestų kalba; Dokumentas yra vertimas arba jame yra vertimas;

2 Santraukų, referatų arba priedų kalba skiriasi nuo pagrindinio dokumento kalbos; Turinio kalba skiriasi nuo pagrindinio dokumento kalbos. Kompiuterio failams laukas 041 naudojamas įrašyti kalbų kodus, kurios siejamos su duomenimis ir (arba) su vartotojo sąsaja (pvz., atvaizdais ekrane). Šis laukas nenaudojamas kompiuterio kalbų (pvz., COBOL) arba simbolių sistemos (pvz., ASCII) kodavimui. Informacija apie kompiuterio kalbas rašoma 538 lauke (Sistemos elementų pastaba). Garso ir vaizdo medžiagai 041 laukas naudojamas kino filmams, diafilmams, skaidrėms, skaidrioms plėvelėms ir vaizdo įrašams, esant vienai ar kelioms iš žemiau išvardintų sąlygų: Garso įrašo versijos yra skirtingomis kalbomis; Priedų garsinės medžiagos (plokštelių, juostų ir pan.) versijos yra skirtingomis kalbomis; Nebylių filmų subtitrai (spausdinti virš vaizdo) arba atskiri titrai yra skirtingomis kalbomis; Veikalą lydintis garsinis priedas yra viena kalba, o tas pats tekstas subtitruojamas veikale kita kalba; Nebylų arba garsinį, bet be teksto, veikalą palydintis spausdintas tekstas yra keliomis kalbomis; Komunikacijos terpėje naudojama ženklų kalba. Originaliai arba istorinei ekrane projektuojamai grafinei medžiagai, matinei grafinei medžiagai ir trijų matavimų medžiagai šis laukas naudojamas esant vienai ar kelioms iš žemiau išvardintų sąlygų: Kelios kalbos siejamos su medžiaga, tai yra užrašai ar kitas tekstas, susijęs su objektu arba kolekcija, yra keliomis kalbomis Priedų kalba skiriasi nuo kalbos, siejamos su objektu arba kolekcija. INDIKATORIAI Pirmasis indikatorius Vertimo indikatorius Nurodo, ar dokumentas yra vertimas arba ar jame yra vertimas. Pirmojo indikatoriaus reikšmė nustatoma iš paties dokumento. Į priedų medžiagą neatsižvelgiama. Išimtis: Jei spausdintose natose vokalo partijos tekstas spausdinamas išverstas į kitą kalbą, objektas laikomas vertimu ir naudojama reikšmė 1. # - Informacija nepateikiama Informacija ar dokumentas yra vertimas ir ar jame yra vertimas nepateikiama. 041 ##$aeng$afre$aswe Pastaba. Dokumentas yra anglų, prancūzų ir švedų kalbomis. ##$ager$afre$aita$aspa$beng 041 Pastaba. Dokumentas yra vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis. Santrauka yra anglų kalba. 0 Dokumentas yra kūrinio originalo kalba 1 Dokumentas yra vertimas arba jame yra vertimas

3 Naudojamas nepriklausomai nuo to, ar dokumentas originalo kalba buvo publikuotas, ar ne. Tačiau jeigu išverstas dokumentas pagrindinėje antraštėje nebuvo nurodytas kaip originalus, pavyzdžiui, jei verčiant jis kartu buvo adaptuojamas, tai dokumentas nelaikomas vertimu ir pirmojoje indikatoriaus pozicijoje rašomas 0. Pavyzdys 1. Verstas dokumentas iš užsienio kalbos Castells, Manuel Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė ir kultūra / Manuel Castells. T. 3 Tūkstantmečio pabaiga / [iš anglų kalbos vertė Patricija Droblytė]. Kaunas, p. ISBN #$alit$heng Kodas iš: MARC Code List for Languages (MARC kalbų kodų sąrašas). Antrasis indikatorius Kodo šaltinis Šaltinis kalbos kodo, kuris naudojamas lauke. # MARC kalbos kodas 7 Šaltinis nurodytas polaukyje $2 Kalbos kodo šaltinis nurodomas polaukyje $2. POLAUKIAI $a Teksto, garso įrašo arba atskira antrašte atskirto vieneto kalbos kodas Pirmuoju polaukyje $a nurodomas kodas taip pat rašomas lauke 008/35-37 (Kalba), išskyrus atvejus, kai 008/35-37 pozicijose paliekami tarpai arba kodas zzz (kalbinio turinio nėra). Pavyzdys 2. Dokumentas keliomis kalbomis 041 0#$alit$aeng$ager$afre Pastaba. Tekstas lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Jei dokumente yra daugiau nei 5 kalbos, galima naudoti kodą mul. 008/35-37 mul 041 0#$amul$glit Pastaba. Objektas daugiau nei 5 kalbomis, ir kataloguojanti institucija nusprendė nekonkretizuoti kalbos lauke. Jei dokumentas yra keliomis kalbomis, teksto kalbų kodai rašomi jų dominavimo tekste tvarka. Jei nė viena kalba nedominuoja, kodai rašomi anglų kalbos abėcėlės tvarka. Jei kataloguojanti organizacija pasirinko kodą mul (kelios kalbos, angl. Multiple languages) lauke 008/35-37, rašomas antraštės (arba pirmosios antraštės, jei jų yra kelios) kodas ir kodas mul. Kitas būdas visus tinkamus kalbų kodus rašyti pasikartojančiuose polaukiuose $a. Pavyzdžiai:

4 008/35-37 rus 041 0#$arus$aeng Pastaba: objektas rusų (dominuojančia) ir anglų kalbomis. 008/35-37 cze 041 0#$acze$aeng$ager Pastaba. Žemėlapis, kurio legenda čekų, anglų ir vokiečių kalbomis. 008/35-37 sgn 041 0#$asgn$aeng Pastaba. Objektas ištisai ženklų kalba su minimaliu anglišku tekstu antraštėje. Tęstiniam ištekliui, jei laikui bėgant teksto kalba keitėsi, rašomi visų kalbų kodai. Kompiuterio failams polaukyje $a įrašomi kalbų, siejamų su duomenimis ir (arba) su vartotojo sąsaja (pvz., atvaizdais ekrane), kodai., Muzikos kūriniams tekstinio turinio kalba (kalbos) polaukyje $a rašoma tik tuomet, kai kūrinys yra spausdintas arba rankraštinis. Jei tai garso įrašas, kalbos kodas (kodai) rašomi polaukyje $d. Vaizdinei medžiagai polaukyje $a rašomi kalbų, susijusių su objektu, o taip pat pridedamo spausdinto scenarijaus ar lydinčio garso įrašo, kodai (kodas). Kitos pridedamos medžiagos kalbų kodai (kodas) rašomi polaukyje $g. Pavyzdys 3. Vaizdo objektas su vaizdo įrašu keliomis kalbomis Mykolo Romerio universitetas [multimedija] = Mykolas Romeris university : [pažintinis filmas] / [scenarijaus autoriai Mindaugas Maksimaitis, Valentina Jakimavičienė] ; [įgarsino skaitovai]. - Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, vaizdo diskas (DVD) (90 min.) : [stereo], skaitm., gars., spalv. Įgarsinta lietuvių ir anglų kalbomis 041 0#$alit$aeng Pastaba. Garso ir vaizdo objektas lietuvių ir anglų kalbomis. Jei dokmentas yra vertimas arba jame yra vertimas, vertimo kalbos kodas rašomas polaukyje $a. Veikalo originalo kalbos (kalbų) kodas (kodai) ir (arba) tarpinių vertimų kalbų kodai rašomi polaukyje $h. Jei objektą sudaro originalas su greta pridėtu jo vertimu, polaukiuose $a rašomas vertimo ir originalo kalbos (kalbų) kodas (kodai). Šiuo atveju originalo kodas (kodai) dar rašomas ir polaukyje $h. Pavyzdžiai.

5 041 1#$aeng$hfre Pastaba. Tekstas anglų kalba, verstas iš prancūzų kalbos #$aeng$hger$hswe Pastaba. Tekstas yra angliškas vokiško teksto, kurio originalas išleistas švediškai, vertimas #$aeng$agrc$hgrc Pastaba. Tekstas originalo graikų kalba ir vertimas anglų kalba #$aeng$hund Pastaba. Tekstas yra vertimas į anglų kalbą; originalo kalba nenustatyta. 008/35- fre #$afre$hger$hrus Pastaba. Tekstas yra prancūzų kalba; jame yra trys veikalai: pirmasis verstas iš vokiečių, o du kiti iš rusų kalbos. 008/35- eng #$aeng$hmul Pastaba. Tekstas yra indų poetų eilėraščių antologija; į anglų kalbą verstas iš įvairių Indijos kalbų. $b Santraukos arba referato kalbos kodas Kalbos kodai rašomi anglų kalbos abėcėlės tvarka. Tekstiniam šaltiniui santraukos arba referato kalbos kodas rašomas nepriklausomai nuo to, ar tai ta pati, ar kita kalba, kuri nurodyta polaukyje $a. Pavyzdys 4. Dokumentas keliomis kalbomis su santrauka keliomis kalbomis Matematika (2007 m. balandžio 12 d.) ; Informatika (2007 m. balandžio 13, d.d.) : 10- osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos Mokslas - Lietuvos ateitis medžiaga [Vilnius] / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; [sudarė J. Kerienė] ; [redakcinė kolegija: L. Saulis, A. Česnys [et al.]. Vilnius : Technika, p. : iliustr. Straipsniai lietuvių, anglų kalbomis. Santraukos lietuvių, angų kalbomis. Bibliografija straipsnių gale. ISBN

6 041 0#$alit$aeng$beng$blit Pastaba. Tekstas yra lietuvių ir anglų kalba su santraukomis anglų ir lietuvių kalbomis. Muzikos kūriniams polaukyje $b rašomas kalbos kodas (kodai), jei priedų medžiagoje yra nemuzikinio garso įrašo turinio santrauka arba dainų ar kitų vokalinių kūrinių tekstų santrauka (ne teksto (tekstų) vertimai) prie muzikos garso įrašo. $d Dainuojamo ar sakomo teksto kalba Dainuojamo ar sakomo teksto kalbos kodas (kodai) muzikinėje objekto, dažniausiai garso įrašo arba kompiuterio failo, dalyje. Jei nėra polaukio $a, kalbos kodas iš pirmojo užrašyto polaukio $d taip pat gali būti rašomas lauke 008/ Pavyzdys 5. Mozart, Wolfgang Amadeus Il Sogno Di Scipione [garso įrašas] : Azione Teatrale, KV 126 / Wolfgang Amadeus Mozart ; [atlieka]: Musica Ad Rhenum; Jed Wentz, conductor; Claron McFadden, soprano...[et al.]. - Arts Music Recording Rotterdam, kompaktinės plokštelės (57 min. 40 sek.; 41 min. 15 sek.) : stereo, skaitm., (DDD) + bukletas (16 p., įsk. virš.) su komentarais: siužetas, libretas. (Brilliant classics). Komentarai buklete anglų, italų kalbomis #$deng$dita Pastaba. Objekto tekstinės dalies kodas (kodai) rašomas polaukyje $a. Pastaba. Įrašas anglų kalba su pridėtais libretais anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. $e Libreto kalbos kodas Muzikos kūriniams vokalinio ir (arba) tekstinio spausdinto muzikos kūrinio turinio kalbos kodas (kodai). Naudojamas priedų medžiagai arba spausdintai kartu su kūriniu. Pastaba: Nepaisant pavadinimo, šis polaukis nėra skirtas vien libretams. Jis nenaudojamas objektams, kuriems tinka polaukis $g. Pavyzdys 6. Donizetti, Gaetano Lucrezia Borgia [vaizdo įrašas] : opera in a prologue and two acts / Geatano Donizetti ; libretto Felice Romani. [London] : British Broadcasting Corporation : Royal Opera House,Covent Garden Limited, dvd diskas,140 min + brošiūra 008/35-37 ita 041 0#$aita$eeng$efre$eger$eita$espa$beng $f Turinio kalbos kodas Turinio kalbos kodas (kodai), jeigu jo kalba skiriasi nuo teksto kalbos. Kodas (kodai) rašomi anglų kalbos abėcėlės tvarka.

7 041 0#$alit$feng 008/00-02 rum Pastaba. Tekstas rumunų kalba, o turinys prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. $g Kitų negu libretas priedų kalbos kodas Reikšmingų priedų, nepatenkančių į santraukų (polaukis $b) ar libretų (polaukis $e) kategorijas, kalbos kodas. Apima tokius priedus, kaip turinio pastabos, įžangos, komentarai, vadovai, šifrų knygelės, vartojimo instrukcijos ir pan. Vaizdinei medžiagai polaukis $g naudojamas visiems priedams išskyrus pridedamą spausdintą scenarijų bei medžiagos įgarsinimą (jie rašomi polaukyje $a). Pavyzdys 7. Lietuvos knygos veikėjai = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas / sudarytojas Osvaldas Janonis ; vyr. redaktorius Domas Kaunas. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, kompakt. diskas + 1 įd. lap. Pratarmė lietuvių, vokiečių, anglų, lenkų, rusų kalbomis ISBN #$alit$gger$geng$gpol$grus Pastaba. Pratarmė vokiečių, anglų, lenkų ir rusų kalbomis. 008/35-37 ger 041 ##$ager$geng Pastaba. Fotografijų rinkinys su vokiškais užrašais, priedų medžiaga anglų kalba. 008/35-37 ### 041 ##$gfre Pastaba. Objektas yra grafinė medžiaga, priedai prancūzų kalba. Su objektu sietinų pavadinimų ar kitos tekstinės medžiagos nėra. 008/35-37 ### 041 0#$geng $aFlorida bird songs$h[garso įrašas]. Pastaba. Garso įrašas su turinio pastabomis ant dėklo. $h Originalo ir (arba) tarpinių teksto vertimų kalbos kodas Tarpinio vertimo (vertimų) kalbos kodas (kodai); šie kodai rašomi prieš originalo kalbos (kalbų) kodus.

8 Muzikos kūriniams, spausdintoms ar rankraštinėms natoms, garso įrašams ir priedams, jei dokumentas yra vertimas arba jame yra vertimas, polaukis $h gali būti rašomas po atitinkamo polaukio $a, $d, $e arba $g. Reikia atkreipti dėmesį, kad pirmosios indikatoriaus pozicijos reikšmė gali būti 0, jeigu duomenų elementas koduojamas polaukiuose $e arba $g yra vertimas priešingai atvejui, kai koduojami polaukiai $a arba $d #$deng$hfre$hger$hita Pastaba. Garso įrašas kūrinių, dainuojamų anglų kalba, kurių originalai yra prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis. 008/35-37 fre 041 1#$afre$efre$eger$hfre Pastaba. Žodžiai prancūzų kalba, taip pat atspausdinti kaip tekstas su vertimu į vokiečių kalbą. $j Titrų arba subtitrų kalbos kodas Titrų arba subtitrų (atvirų arba paslėptų, skirtų žmonėms su kalbos negalia) kalbos kodas (kodai) #$aeng$bger$jger Pastaba. Vaizdajuostė anglų kalba su santrauka vokiečių kalba ant dėklo ir su subtitrais vokiečių kalba. $k Tarpinių teksto vertimų kalbos kodas Dokumento tarpinio teksto vertimo kalbos kodas (-ai) (tarp originalaus teksto ir dabartinio vertimo) #$aeng$kchi$hsan Pastaba. Angliška knyga išversta iš kinų kalbos, originalus tekstas sanskrito kalba. $m Kitų negu libretas originalių papildomų priedų kalbos kodas Papildomų priedų, kitų negu libretas, originalaus teksto kalbos kodas(-ai). Polaukis susijęs su $b ir $g #$dfre$hita$eeng$efre$eger$eita$geng$gfre$gger$gita$mger Pastaba. Operos garso įrašas prancūzų kalba, originali opera italų kalba, libretas anglų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis, kalba, pastabos anglų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis, tačiau žinoma, kad pastabų originali kalba yra vokiečių. $n Originalaus libreto kalbos kodas Vokalinio/tekstinio kūrinio spausdinto teksto originalo kalbos kodas. Polaukis susijęs su $e #$deng$hrus$eeng$nrus$geng$gfre$gger Pastaba. Garso įrašas anglų kalba, išverstas iš originalo rusų kalba, libretas anglų kalba, išverstas iš originalo rusų kalba, programos pastabos anglų kalba su prancūzų ir vokiečių kalbų

9 vertimais. $2 Kodo šaltinis Lauke naudojamų kalbų kodavimo sistemos šaltinis. Kodas pateikiamas dokumente: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions) (MARC įrašų sudarytojų, šaltinių, aprašo taisyklių kodų sąrašai) Jei objekte dominuojančios kalbos kodas nėra MARC kodas, lauke 008/35-37 rašomi trys užpildantys simboliai ( ). Jei įraše naudojamos kelios kalbos kodavimo sistemos, lauką reikia pakartoti kiekvienai iš jų. $6 Neapibrėžtas Šio polaukio aprašymą žr.: vadove: Priedas A. Kontrolės polaukiai ir Bibliographic Appendix A: Control Subfields $8 Laukų ryšio ir sekos numeris Šio polaukio aprašymą žr.: vadove: Priedas A. Kontrolės polaukiai ir Bibliographic Appendix A: Control Subfields Didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas. Visi kalbos kodai rašomi mažosiomis abėcėlės raidėmis.

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Prekių ženklo naudojimo gidas

Prekių ženklo naudojimo gidas Prekių ženklo naudojimo gidas Turinys Įvadas...3 Dokumento paskirtis... 5 Kas yra prekių ženklas ir kodėl jis svarbus?.......................................................6 Prekių ženklo koncepcija...7

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

600 – Dalykinė prieiga – asmenvardis (K)

600 – Dalykinė prieiga – asmenvardis (K) 600 Dalykinė prieiga asmenvardis (K) 2007 m. spalis Pirmasis indikatorius Asmenvardžio elemento tipas 0 Vardas 1 Pavardė 3 Šeimos vardas Antrasis indikatorius Tezauras 0 Kongreso bibliotekos dalykinimo

Detaliau

Microsoft Word - 86.doc

Microsoft Word - 86.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. K115 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. liepos 20 d. Nr. KS-86 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB KAVAMEDIA LICENCIJOS NR. LP410 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-146 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė BRANDOS EGZAMINAI valstybiniai ir mokykliniai :lietuvių kalbos; tik valstybiniai: biologijos,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų įvertinimų, nurodytų atestate (Аттeстат o срeднeм

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO PAAIŠKINIMAI DĖL STANDARTO LST ISO 2789:2007 TAIKYMO BIBLIOTEKOSE IR STATISTINĖS ATASKAITOS SUDARYMO Bibliotekos dokumentų fondas. Visi dokumentai, kuriais biblioteka aprūpina savo vartotojus: (dokumentų,

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

DIDŽIOJI SALĖ Rugpjūčio 2 d. penktadienis PREMJERA! GERNSIO LITERATŪROS IR BULVIŲ LUPENŲ PYRAGO DRAUGIJA / The Guernsey Literary and Potato Peel Pie S

DIDŽIOJI SALĖ Rugpjūčio 2 d. penktadienis PREMJERA! GERNSIO LITERATŪROS IR BULVIŲ LUPENŲ PYRAGO DRAUGIJA / The Guernsey Literary and Potato Peel Pie S DIDŽIOJI SALĖ Rugpjūčio 2 d. GERNSIO LITERATŪROS IR BULVIŲ LUPENŲ PYRAGO DRAUGIJA / The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Jautri istorija apie karo baisumus, sielos žaizdas ir širdyje išsaugotus

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - Cataloguing priciples Lithuanian translation doc

Microsoft Word - Cataloguing priciples Lithuanian translation doc TARPTAUTINIŲ KATALOGAVIMO PRINCIPŲ IŠDĖSTYMAS Įžanga Tarptautinė katalogavimo principų konferencija 1961 m. 1 priėmė Principų išdėstymą, visiems žinomą kaip Paryžiaus principai. Akivaizdu, kad jų tikslas

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

LR švietimo ir mokslo ministerijai

LR švietimo ir mokslo ministerijai LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ SKYRIUI Tyrimo ataskaita LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMAS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE Vilnius, 2006 TURINYS ĮVADAS... 3 Problema... 3 Tyrimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

Mokslo ir meno publikacijų metaduomenų rengimo eLABa sistemoje metodinė priemonė

Mokslo ir meno publikacijų metaduomenų rengimo eLABa sistemoje metodinė priemonė VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA JŪRATĖ KUPRIENĖ AURELIJA STRIOGIENĖ SOLVEIGA REMEIKAITĖ Mokslo ir meno publikacijų metaduomenų rengimo elaba sistemoje metodinė priemonė Vilniaus universitetas Vilniaus universiteto

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

MLA (Modern Language Association) citavimo stilius Literatūros sąrašas Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų informacijos šaltinių sąra

MLA (Modern Language Association) citavimo stilius Literatūros sąrašas Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų informacijos šaltinių sąra MLA (Modern Language Association) citavimo stilius Literatūros sąrašas Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų informacijos šaltinių sąrašas. Pirmoji bibliografijos sąrašo pozicija lygiuojama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1104 2013 m. lapkričio 14 d. PROJEKTO BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302725107 Telefonas:

Detaliau