"KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download ""KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI"

Transkriptas

1 "KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRIEŠ PRADĖDAMI VARTOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. PASPAUDĘ MYGTUKĄ "SUTINKU" LICENCINĖS SUTARTIES LANGE ARBA ĮVESDAMI ATITINKAMUS SIMBOLIUS (-Į), JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES TERMINŲ IR SĄLYGŲ. TOKS VEIKSMAS BUS LAIKOMAS JŪSŲ PARAŠU IR REIKŠ, KAD JŪS SUTINKATE BŪTI ŠIOS SUTARTIES ŠALIMI IR KAD ŠI SUTARTIS GALIOJA TAIP PAT, KAIP BET KURIS JŪSŲ APSVARSTYTAS IR PASIRAŠYTAS RAŠYTINIS SUSITARIMAS. JEIGU JŪS NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS, NUTRAUKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMĄ IR NEĮDIEKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS. PASPAUDĘ MYGTUKĄ "SUTINKU" LICENCINĖS SUTARTIES LANGE ARBA ĮVEDĘ ATITINKAMĄ SIMBOLĮ (-IUS), JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ. 1. Apibrėžtys 1.1. Programinė įranga reiškia programinę įrangą su bet kuriais atnaujinimais ir su jais susijusia medžiaga Teisių turėtojas (visų - išimtinių ar kitaip susijusių su Programine įranga - teisių turėtojas) reiškia "Kaspersky Lab" ZAO - bendrovę, registruotą pagal Rusijos Federacijos įstatymus Kompiuteris (-iai) reiškia techninę (-es) priemonę (-es), įskaitant asmeninius kompiuterius, nešiojamus kompiuterius, kompiuterizuotas darbo vietas, asmeninius skaitmeninius asistentus, "išmaniuosius telefonus", rankinius įtaisus, ar kitus elektroninius prietaisus, kuriems Programinė įranga buvo sukurta, kur Programinė įranga bus įdiegta ir (arba) naudojama Galutinis vartotojas (Jūs / Jūsų) reiškia asmenį (-is), diegiantį (-čius) arba naudojantį (-čius) Programinę įrangą savo vardu, arba kuris (-ie) legaliai naudoja Programinės įrangos kopiją, arba, jeigu Programinė įranga parsiųsta ar įdiegta organizacijos vardu, pavyzdžiui, darbdavio, "Jūs" toliau reiškia organizaciją, kuriai Programinė įranga buvo parsiųsta ar įdiegta ir kuriai atstovauja autorizuotas atstovas, įgaliotas sutikti su Sutartimi jos vardu. Šiuose punktuose terminas "organizacija" be apribojimų taikomas visiems partneriams, ribotos atsakomybės bendrovėms, korporacijoms, asociacijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, koncernams, bendroms įmonėms, darbo organizacijoms, neįregistruotoms organizacijoms arba valstybinėms įstaigoms Partneris (-iai) reiškia organizacijas ar asmenį (-is), kuris (-ie) platina Programinę įrangą pagal susitarimą ir licenciją, gautą iš Teisių turėtojo Atnaujinimas (-ai) reiškia visus atnaujinimus, peržiūrėjimus, kodus, patobulinimus, pataisymus, pakeitimus, kopijas, papildymus ar techninės priežiūros paketus ir t. t.

2 1.7. Vartotojo vadovas reiškia vartotojo vadovą, administratoriaus instrukcijas, žinyną ir susijusią aiškinamąją ar kitokią medžiagą. 2. Licencijos suteikiamos teisės 2.1. Teisių turėtojas garantuoja Jums neišskirtinę licenciją saugoti, laikyti, įdiegti, vykdyti, ir rodyti ("naudoti") Programinę įrangą nustatytame skaičiuje kompiuterių, siekiant apsaugoti Jūsų kompiuterius, kuriuose Programinė įranga įdiegta, nuo Vartotojo vadove aprašytų grėsmių pagal visus techninius reikalavimus, aprašytus Vartotojo vadove, ir atsižvelgiant į šios Sutarties ("Licencija") sąlygas, Jūs sutinkate su šios licencijos reikalavimais: Bandomoji versija. Jei gavote, parsisiuntėte ir (arba) įdiegėte Programinės įrangos bandomąją versiją, Jums yra suteikiama bandomoji Programinės įrangos licencija, Jūs galite naudoti Programinę įrangą tik vertinimo tikslams ir tik per vieną taikytiną vertinimo laikotarpį, nebent jei nurodyta kitaip, nuo pirminio įdiegimo datos. Bet koks Programinės įrangos naudojimas kitiems tikslams arba pasibaigus vertinimo laikotarpiui yra griežtai draudžiamas. Kelių programinių aplinkų Programinė įranga; daugelio kalbų Programinė įranga; dvigubos laikmenos Programinė įranga; keletas kopijų; rinkiniai. Jei naudojate skirtingas Programinės įrangos versijas ar skirtingų kalbų Programinės įrangos versijas, jei Jūs gaunate Programinę įrangą daugialypėje laikmenoje, jei kitaip gaunama daug Programinės įrangos kopijų, arba jei gavote Programinę įrangą kartu su kita Programine Įranga, bendras leidžiamas skaičius Jūsų kompiuterių, kuriuose įdiegta Programinė įranga, turi atitikti kompiuterių skaičių, nurodytą licencijoje, gautoje iš Teisių turėtojo, nebent licencija leidžia kitaip, kiekviena įsigyta licencija suteikia Jums teisę įdiegti ir naudoti Programinę įrangą tokiam skaičiui kompiuterių, koks nurodytas 2.2 ir 2.3 punktuose Jei Programinė įranga buvo įsigyta fizinėje laikmenoje, Jūs turite teisę naudoti Programinę įrangą apsaugoti tokiam skaičiui kompiuterių, kaip yra nurodyta ant Programinės įrangos paketo Jei Programinė įranga buvo įsigyta internetu, Jūs turite teisę naudoti Programinę įrangą tokiam kompiuterių skaičiui apsaugoti, kuris buvo nurodytas, kai Jūs įsigijote licenciją Jūs turite teisę pasigaminti Programinės įrangos kopiją tik atsarginiais tikslais ir tik pakeičiant teisiškai priklausančią kopiją, jei tokia kopija yra prarasta, sunaikinta arba tampa netinkama naudoti. Ši atsarginė kopija negali būti naudojama kitais tikslais ir turi būti sunaikinta, kai Jūs prarandate teisę naudotis Programine įranga, arba kai Jūsų licencija baigiasi arba yra nutraukiama dėl bet kokios kitos priežasties, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus toje šalyje, kurioje Jūs naudojate Programinę įrangą Jūs galite perleisti neišimtinę licenciją naudotis Programine įranga kitiems asmenims pagal licenciją, suteiktą Jums Teisių turėtojo su sąlyga, kad gavėjas sutinka būti saistomas visų šios sutarties sąlygų ir pakeisti Jus visiškai pagal suteiktą licenciją iš Teisių turėtojo. Jei Jūs visiškai perleisite Teisių turėtojo

3 suteiktas teises naudotis Programine įranga, Jūs privalote sunaikinti visas Programinės įrangos kopijas, įskaitant atsargines kopijas. Jei Jūs esate perduodamos licencijos gavėjas, Jūs turite sutikti ir laikytis visų šios Sutarties nuostatų ir sąlygų. Jei Jūs nesutinkate laikytis visų šios Sutarties nuostatų ir sąlygų, Jūs negalite įdiegti ir (arba) naudoti Programinę įrangą. Jūs taip pat sutinkate, kad kaip perleistos licencijos gavėjas Jūs neturite jokių papildomų ar geresnių teisių nei originalus galutinis vartotojas, kuris įsigijote Programinę įrangą iš Teisių turėtojo Kad galėtumėte naudotis programine įranga, Jums gali reikėti užsiregistruoti asmenini Mano "Kaspersky" abonementą Nuo Programinės įrangos aktyvizavimo laiko arba po licencijos rakto failo įdiegimo (bandomajai Programinės įrangos versijai taikoma išimtis), Jūs turite teisę gauti šias paslaugas per apibrėžtą laikotarpį, nurodytą ant Programinės įrangos paketo (jei Programinė įranga buvo įsigyta fizinėje laikmenoje) arba nurodytą įsigijimo metu (jeigu Programinė įranga buvo įsigyta internetu): - Programinės įrangos atnaujinimus internetu, kai Teisių turėtojas paskelbia juos savo interneto svetainėje arba per kitas interneto paslaugas. Bet kokie atnaujinimai, kai juos galite gauti, tampa Programine įranga ir jiems taikomos šios Sutarties sąlygos; - Techninė pagalba internetu ir techninio aptarnavimo telefonu tarnyba; - Prieiga prie Teisės turėtojo informacijos ir papildomų šaltinių. 3. Aktyvizacija ir terminai 3.1. Jei Jūs pakeisite savo kompiuterį arba keisite jame įdiegtą kitų gamintojų programinę įrangą, Teisių turėtojas gali Jūsų pareikalauti pakartoti Programinės įrangos aktyvavimą ar licencijos rakto failo įdiegimą, kurių skaičius Teisių turėtojo gali būti apribotas Jei Programinė įranga buvo įsigyta fizinėje laikmenoje, Programinė įranga, Jums priėmus šią Sutartį, gali būti naudojama tuo laikotarpiu, kuris yra nurodytas ant pakuotės ir prasideda priėmus šią Sutartį Jei Programinė įranga buvo įsigyta internetu, kai Jūs patvirtinate šią Sutartį, ji gali būti naudojama tuo laikotarpiu, kuris buvo nurodytas įsigyjant Jei Programinė įranga buvo įsigyta fizinėje laikmenoje, skirtoje pratęsti teisę naudotis anksčiau įgyta Programine įranga, Jūs galite pakartoti Programinės įrangos aktyvizavimą tik tuomet, jei aktyvizacijos kodas anksčiau įsigytai Programinei įrangai tebegalioja. Jei tokio aktyvizavimo kodo nėra, laikotarpis veiksmingai naudoti Programinę įranga bus ribojamas atsižvelgiant į informaciją, nurodytą ant Programinės įrangos paketo Jūs turite teisę naudoti bandomąją Programinės įrangos versiją, kaip numatyta 2.1 punkte be jokių mokesčių vienam taikytinam vertinimo laikotarpiui (30 dienų) nuo Programinės įrangos aktyvizavimo pagal šią Sutartį su sąlyga, kad bandomoji versija nesuteikia Jums atnaujinimų ir techninės pagalbos internetu bei Techninės pagalbos telefono linija. Jei Teisių turėtojas nustatys kitą vieną taikytiną vertinimo laikotarpį, Jūs būsite informuoti pranešimu.

4 3.6. Jūsų licencija naudoti Programinę įrangą galioja tik tam tikrą laikotarpį, kaip nurodyta 3.2 arba 3.3 punktuose (kai taikoma) ir likęs laikas gali būti peržiūrėtas kaip tai aprašyta Vartotojo vadove. Pasibaigus šiame punkte nurodytam galiojimo laikui, Programinė įranga gali būti automatiškai išjungta ir gali pereiti į neaktyvią būseną arba toliau veikti su ribotomis funkcijomis Jei Jūs įsigijote Programinę įrangą, kuri skirta naudoti daugiau nei viename kompiuteryje, tada Jūsų Programinės įrangos naudojimo licencija galioja tik tam tikrą laikotarpį, skaičiuojamą nuo Programinės įrangos aktyvinimo ar licencijos rakto failo įdiegimo į pirmąjį kompiuterį Neapribojant jokių kitų Teisių turėtojo turimų teisių gynimo būdų pagal teisę ar teisingumą, jeigu Jūs pažeidžiate kurias nors šios Sutarties sąlygas, Teisių turėtojas visais atvejais turi teisę, nepateikdamas Jums pranešimo, panaikinti šią licenciją naudoti Programinę įrangą, neatlyginant pirkimo kainos ar kurios nors jos dalies Jūs sutinkate, kad naudodamiesi Programine įranga ir bet kokia ataskaita ar informacija, gauta naudojantis šią Programine įranga, Jūs laikysitės visų taikomų tarptautinių, nacionalinių, valstybinių, regioninių ir vietinių įstatymų ir taisyklių, įskaitant, be apribojimų, privatumo, autoriaus teisių, eksporto kontrolės ir padorumo įstatymus Išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai numatyta kitaip, Jūs negalite perleisti Jums suteiktų teisių pagal šią Sutartį arba šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų Teisių turėtojas pasilieka teisę apriboti aktyvizavimo galimybę ne tame regione, kuriame Programinė įranga buvo įsigyta iš Teisių turėtojo ir (arba) jo partnerių Jei Jūs įsigijote Programinę įrangą su aktyvizavimo kodu galiojančiu kalbos lokalizacijos programinei įrangai tame regione, kuriame ji buvo įsigyta iš Teisių turėtojo arba jo partnerių, Jūs negalite įjungti Programinės įrangos taikydami aktyvizavimo kodą, skirtą kitos kalbos lokalizacijai ir 3.12 punktuose nurodytais apribojimų atvejais informacija apie šiuos apribojimus yra pateikiama ant pakuotės ir (arba) Teisių turėtojo ir (arba) jo partnerių svetainėje Kad galėtų patikrinti Programinės įrangos naudojimo teisėtumą, Teisių turėtojas pasilieka teisę naudoti priemones, tikrinančias, ar naudojate licencijuotą Programinės įrangos kopiją. Programinė įranga gali persiųsti Teisių turėtojui licencinę informaciją, reikalingą patvirtinti Programinės įrangos naudojimo teisėtumą. Jei patikrinimo neįmanoma atlikti per tam tikrą laikotarpį, nurodytą Naudotojo vadove, Programinė įranga veiks su ribotomis funkcijomis. 4. Techninė pagalba 4.1. Šios Sutarties 2.7 punkte aprašyta Techninė pagalba Jums pradedama tiekti tada, kai yra įdiegiamas naujausias Programinės įrangos Atnaujinimas (išskyrus Programinės įrangos bandomąją versiją) pagal Techninės pagalbos taisykles. Techninės pagalbos tarnybą ir jos taisykles galima rasti:

5 4.2. Vartotojo duomenys, nurodyti Asmeniniame kabinete/mano Kaspersky sąskaitoje, gali būti naudojami Techninės pagalbos specialistų tik apdorojant Vartotojo prašymą. 5. Informacijos rinkimas 5.1. Įvykus klaidai Programinės įrangos diegimo metu, Jūs sutinkate automatiškai persiųsti informaciją apie klaidos kodą, naudojamos Programinės įrangos platinamąjį paketą, informaciją apie kompiuterį bei diegimo programos duomenis apie Programinės įrangos diegimą Kad būtų didesnis saugumas darbo metu, Jūs sutinkate automatiškai teikti informaciją apie apdorotų failų kontrolines sumas (MD5), informaciją, skirtą nustatyti URL reputaciją, Programinės įrangos pranešimų naudojimo statistiką, brukalo statistiką, informaciją apie Programinės įrangos versiją ir aktyvinimą, informaciją apie indentifikuotų grėsmių tipus, taip pat apie naudojamus skaitmeninius sertifikatus ir informaciją, reikalingą patvirtinti jų tikrumą. Jei kompiuteryje yra TPM (Trusted Platform Module), taip pat sutinkate teikti TPM ataskaitą apie kompiuterio operacinės sistemos paleidimo procesą bei informaciją, reikalingą patvirtinti ataskaitos tikrumą Siekiant pagerinti saugumo supratimą susijusį su naujomis grėsmėmis ir jų šaltiniais ir siekiant pagerinti Jūsų informacijos apsaugos lygį, Teisių turėtojas, gavęs Jūsų sutikimą, kaip buvo aiškiai patvirtinta "Kaspersky Security Network" duomenų rinkimo pareiškime, aiškiai turi teisę gauti tokią informaciją. Galite išjungti "Kaspersky Security Network" paslaugą diegimo metu. Be to, Jūs galite įjungti ir išjungti "Kaspersky Security Network" paslaugą bet kuriuo metu programinės įrangos parinkčių puslapyje. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokia Teisių turėtojo surinkta informacija gali būti naudojama stebėti ir skelbti pranešimus apie saugumo rizikos tendencijas išskirtinai Teisių turėtojo nuožiūra Programine įranga nėra apdorojami jokie asmenį identifikuojantys duomenys, ir duomenų apdorojimas nėra derinamas su jokia asmenine informacija Jei nenorite, kad Programine įranga surinkta informacija būtų siunčiama Teisių turėtojui, neturėtumėte įjungti ir (arba) išjungti "Kaspersky Security Network" paslaugos. 6. Apribojimai 6.1. Jūs negalite imituoti, klonuoti, nuomoti, skolinti, išnuomoti, parduoti, pakeisti, dekompiliuoti ar perdaryti Programinės įrangos arba išardyti ar kurti išvestinius darbus, remiantis Programine įranga ar jos dalimi; vienintelė išimtis gali būti galiojančiais teisės aktais Jums suteikta neatšaukiama teisė, ir Jūs jokiu kitokiu būdu nesupaprastinsite bet kokios Programinės įrangos dalies į žmogui suprantamą skaitymo formą ar perkelsite licencijuotą programinę įrangą arba bet kokią licencijuotos programinės įrangos dalį, nei leisite tai atlikti bet kuriai trečiajai šaliai, išskyrus kiek šis apribojimas yra aiškiai uždraustas galiojančių teisės aktų. Nei Programinės įrangos dvejetainis kodas, nei šaltinio kodai, negali būti naudojami atvirkštinei duomenų inžinerijai iš naujo atkurti patentuotą programos algoritmą. Teisių turėtojas ir (arba), priklausomai nuo atvejo, jo tiekėjai išlaiko visas teises, kurios nėra aiškiai suteikiamos pagal šį dokumentą. Bet koks neteisėtos Programinės įrangos naudojimo padarinys yra neatidėliojamas ir automatiškas Sutarties ir pagal šį

6 dokumentą suteiktos licencijos nutraukimas ir dėl to Jūs galite būti traukiamas baudžiamojon ir (arba) administracinėn atsakomybėn Jūs negalite perduoti teises naudoti Programinę įrangą trečiajai šaliai, išskyrus kaip nurodyta šios Sutarties 2.5 punkte Jūs negalite suteikti aktyvizavimo kodo ir (arba) licencijos rakto failo trečiosioms šalims arba leisti trečiosioms šalims susipažinti su aktyvavimo kodu ir (arba) licencijos raktu, kurie yra laikomi Teisių turėtojo konfidencialiais duomenimis, ir Jūs prideramai saugosite aktyvizavimo kodą ir (arba) licencijos raktą su sąlyga, kad Jūs galėsite perduoti aktyvizavimo kodą ir (arba) licencijos raktą trečiosioms šalims tik kaip nurodyta šios Sutarties 2.5 punkte. Laikykite aktyvizavimo kodą saugioje vietoje iki licencijos galiojimo laikotarpio pabaigos Jūs negalite nuomoti, nuomoti išpirktinai ar skolinti Programinės įrangos jokiai trečiajai šaliai Jūs negalite naudoti Programinės įrangos kurti duomenims ar Programinei įrangai, naudojamai aptikti, blokuoti ar šalinti grėsmes, kurios aprašytos Vartotojo vadove Teisių turėtojas turi teisę blokuoti licencijos Programinei įrangai naudojimą, jei Jūs pažeisite bet kurią iš šios Sutarties nuostatų arba sąlygų, ir be jokių grąžinamųjų išmokų Jums Jei Jūs naudojate bandomąją Programinės įrangos versiją, Jūs neturite teisės gauti šios Sutarties 4 punkte nurodytos Techninės pagalbos ir Jūs neturite teisės perleisti licencijos ar teisės naudotis Programine įranga bet kuriai trečiajai šaliai. 7. Ribota garantija ir atsakomybės apribojimas 7.1. Teisių turėtojas garantuoja, kad Programinė įranga veiks pagal specifikacijas ir aprašymą, išdėstytą Vartotojo vadove, tačiau su ta sąlyga, kad tokia ribota garantija netaikoma: (w) Jūsų kompiuterio trūkumams ir su jais susijusiems pažeidimams, dėl kurių Teisių turėtojas aiškiai atsisako bet kokių garantijų ir atsakomybės; (x) sutrikimams, defektams arba gedimams, atsirandantiems dėl neteisingo naudojimo; piktnaudžiavimo; avarijos; aplaidumo; netinkamo įdiegimo, veikimo ar techninės priežiūros; vagystės; vandalizmo; stichinių nelaimių; teroro aktų; maitinimo įtampos gedimų ir šuolių; avarijų; įtampos kitimo, neleistino modifikavimo ar remonto bet kurios šalies, išskyrus gavusių Teisių turėtojo leidimą; arba bet kokios trečiosios šalies ar Jūsų veiksmų ir priežasčių, kurių Teisių turėtojas negali kontroliuoti; (y) bet kokių defektų jei apie juos nepranešta Teisių turėtojui, kai tik defektas atsiranda pirmą kartą; ir (z) nesuderinamumų, sukeltų aparatūros ir (arba) Programinės įrangos sudėtinių dalių, įdiegtų Jūsų kompiuteryje Jūs suvokiate, pripažįstate ir sutinkate, kad nėra Programinės įrangos be klaidų; patariame pasidaryti atsargines kompiuterio informacijos kopijas pasirenkant Jums tinkamus intervalus ir laikmenų patikimumą Teisių turėtojas nepateikia jokios garantijos, kad Programinė įranga veiks tinkamai, jeigu bus pažeistos Vartotojo vadove ar šioje Sutartyje aprašytos nuostatos Teisių turėtojas negarantuoja, kad Programinė įranga veiks tinkamai, jei Jūs reguliariai neatsisiųsite atnaujinimų, kaip nurodyta šios Sutarties 2.7 punkte.

7 7.5. Teisių turėtojas negarantuoja apsaugos nuo Vartotojo vadove aprašytų grėsmių pasibaigus laikotarpiui, kuris nurodytas 3.2 arba 3.3 šios Sutarties punktuose ar po to, kai Programinės įrangos naudojimo licencija yra nutraukiama dėl bet kokios priežasties Jus pripazistate, kad Programine iranga bus tiekiama su numatytosiomis standartinemis "Kaspersky" nuostatomis, ir tik jus atsakote uz jusu reikalavimus atitinkancia Programines irangos konfiguracija PROGRAMINĖ ĮRANGA YRA PATEIKIAMA "KAIP YRA" IR TEISIŲ TURĖTOJAS NEPRIIMA JOKIŲ NUSISKUNDIMŲ IR NEPATEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ JOS NAUDOJIMUI AR JOS VEIKIMUI. IŠSKYRUS BET KURIĄ GARANTIJĄ, SĄLYGĄ, PAREIŠKIMĄ ARBA GALIOJIMO TERMINĄ, KURIE NEGALI BŪTI NETAIKOMI ARBA APRIBOJAMI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, TEISIŲ TURĖTOJAS IR JO PARTNERIAI NENUMATO JOKIOS GARANTIJOS, SĄLYGOS, PAREIŠKIMO ARBA GALIOJIMO TERMINO (AIŠKIAI IŠREIKŠTO ARBA NUMANOMO, AR TAI BŪTŲ PAGAL ĮSTATUS, BENDRĄJĄ TEISĘ, PAPROČIUS, PANAUDOJIMĄ AR KITAIP) DĖL BET KURIO KLAUSIMO, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, TREČIOJO ASMENS TEISIŲ NEPAŽEIDIMĄ, TINKAMUMĄ REALIZUOTI, TINKAMĄ KOKYBĘ, INTEGRAVIMĄ ARBA PRITAIKOMUMĄ TAM TIKRAI PASKIRČIAI. JŪS PRISIIMATE VISUS TRŪKUMUS IR VISĄ RIZIKĄ, VYKDYMUI IR ATSAKOMYBĘ UŽ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMĄ PASIEKTI SAVO NORIMŲ REZULTATŲ, JOS ĮDIEGIMĄ, NAUDOJIMĄ BEI REZULTATUS, GAUTUS IŠ PROGRAMINĖS ĮRANGOS. NERIBOJANT ANKŠČIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, TEISIŲ TURĖTOJAS NEATSAKO UŽ JOKIUS NUSISKUNDIMUS IR NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA BUS BE KLAIDŲ IR VEIKS BE PERTRAUKŲ AR KITŲ GEDIMŲ ARBA KAD PROGRAMINĖ ĮRANGA ATITIKS BET KURIUOS ARBA VISUS ATSKLEISTUS AR NEATSKLEISTUS TEISIŲ TURĖTOJUI JŪSŲ REIKALAVIMUS. 8. Išimtys ir Atsakomybės apribojimas 8.1. TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTIS ĮSTATYMAS, JOKIU ATVEJU TEISIŲ TURĖTOJAS ARBA JO PARTNERIAI NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS ATSITIKTINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMIŲ NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIAIS DĖL PELNO ARBA KONFIDENCIALUMO ARBA KITA INFORMACIJA, VERSLO TRIKDŽIUS, DĖL PRIVATUMO PRARADIMO, DĖL KORUPCIJOS, PATIRTOS ŽALOS AR DUOMENŲ AR PROGRAMOS PRARADIMO, UŽ NESUGEBĖJIMĄ ĮVYKDYTI BET KOKIOS PAREIGOS, ĮSKAITANT IR BET KOKIĄ ĮSTATYMŲ NUSTATYTĄ PAREIGĄ, TARNYBINIO SĄŽININGUMO AR PAGRĮSTO RŪPESTINGUMO PAREIGĄ, DĖL NERŪPESTINGUMO, DĖL EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ, IR UŽ VISUS KITUS MATERIALINIUS ARBA KITUS NUOSTOLIUS) KURIE ATSIRANDA DĖL ARBA KOKIU NORS BŪDU, KURIS YRA SUSIJĘS SU NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA, TEIKIMU IR NEVEIKIMU, NEGALĖJIMU TEIKTI PARAMĄ AR KITAS PASLAUGAS, INFORMACIJĄ, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, IR SUSIJUSĮ TURINĮ PER ĮRANGĄ AR GALI KITAIP NE PAGAL SUSITARIMĄ NAUDOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, ARBA KITOKIU BŪDU NE PAGAL BET KOKIAS SU ŠIO SUSITARIMO NUOSTATAS, ARBA ATSIRANDANČIAS DĖL SUTARTIES PAŽEIDIMO AR (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, KLAIDINGĄ PAAIŠKINIMĄ, BET KOKĮ GRIEŽTOS ĮSIPAREIGOJIMĄ ARBA PAREIGĄ) ARBA BET KOKIŲ ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMĄ, ARBA TEISIŲ TURĖTOJO GARANTIJOS ANULIAVIMO, ARBA BET KURIO IŠ PARTNERIŲ PAŽEIDIMAS, NET JEIGU TEISIŲ TURĖTOJAS ARBA BET KURIS PARTNERIS BUVO PERSPĖTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. JŪS SUTINKATE, KAD TUO ATVEJU, KAI TEISIŲ TURĖTOJAS IR (ARBA) JO PARTNERIAI YRA ATSAKINGI, TEISIŲ TURĖTOJO ATSAKOMYBĖ / ARBA JOS PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA PROGRAMINĖS ĮRANGOS

8 KAINOS APMOKĖJIMU. JOKIU BŪDU TEISIŲ TURĖTOJO ATSAKOMYBĖ IR (ARBA) JOS PARTNERIŲ ATSAKOMYBĖ NEGALI BŪTI DIDESNĖ TEISIŲ TURĖTOJUI ARBA JO PARTNERIUI NEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS KAINA (JEI TAI GALI BŪTI TAIKOMA). ŠIOJE SUTARTYJE NENUMATOMI ARBA NERIBOJAMI IEŠKINIAI DĖL MIRTIES IR ASMENS SUŽALOJIMO ATVEJO. ESANT BET KOKIAM ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMUI, IŠIMČIAI AR APRIBOJIMUI, ŠIS SUSITARIMAS NEGALI BŪTI IŠSKIRTAS ARBA APRIBOTAS PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, TUOMET TIK TOKS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, IŠIMTIS AR APRIBOJIMAS NETAIKOMA JUMS, O JŪS IR TOLIAU PRIVALOTE LAIKYTIS VISŲ LIKUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠIMČIŲ IR APRIBOJIMŲ. 9. GNU ir kitos trečiųjų šalių licencijos 9.1. Programinė įranga gali apimti kai kurias programas, kurios yra licencijuotos (ar sublicencijuotos) pagal GNU "General Public License" (GPL) (GNU Bendroji viešoji licencija) ar kitas panašias laisvos programinės įrangos licencijas, kurios, be kitų teisių, leidžia vartotojui kopijuoti, keisti ir platinti kai kurias programas ar jų dalis ir turėti priėjimą prie šaltinio kodo ("Open Source Software" - "Atvirojo kodo programinė įranga"). Jei tokios licencijos reikalauja, kad bet kokiai programinei įrangai, kuri yra platinama vykdomuoju dvejetainiu formatu, turi būti vartotojams prieinamas šaltinio kodas, tai šaltinio kodas turi būti prieinamas siunčiant prašymą arba šaltinio kodas yra pateikiamas su Programine įranga. Jei kuri nors Atvirojo kodo Programinės įrangos licencija reikalauja, kad Teisių turėtojas suteiktų teises naudoti, kopijuoti arba keisti Atvirojo kodo Programinę įrangą, kuri yra platesnė nei teisės, suteiktos šioje Sutartyje, tada tokios teisės viršija teises ir apribojimus pateikiamus šioje Sutartyje. 10. Intelektinė nuosavybė Jūs sutinkate, kad Programinė įranga ir Autoriaus teisių, sistemos, idėjos, veiklos metodai, dokumentacija ir kita informacija, esanti Programinėje įrangoje, yra intelektinė nuosavybė ir (arba) labai vertinga Teisių turėtojo arba jo partnerių komercinė paslaptis ir kad Teisių turėtojas ir jo partneriai, kai taikoma, yra saugomi pagal civilinę ir baudžiamąją teisę ir Autoriaus teisių įstatymą, prekybos paslapčių, prekių ženklų ir patentų reikalavimus Rusijos Federacijoje, Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat kitose šalyse bei pagal tarptautinių sutarčių teises. Ši Sutartis nesuteikia Jums jokių teisių į intelektinę nuosavybę, įskaitant bet kokius Prekių ar Paslaugų ženklus, priklausančius Teisių turėtojui ir (arba) jo partneriams ("Prekių ženklai"). Prekių ženklus galite naudoti tik tam, kad būtų galima identifikuoti Programinės įrangos atspausdintus gaminius pagal priimtą Prekės ženklų praktiką, įskaitant savininko pavadinimo Prekės ženklo identifikavimą. Toks bet kokio Prekės ženklo naudojimas nesuteikia Jums jokių nuosavybės teisių į Prekės ženklus. Teisių turėtojas ir (arba) jo partneriai išlaiko visas teises į nuosavybės teisę ir interesus, susijusius su Programine įranga, įskaitant be apribojimų, bet kokius klaidų pataisymus, patobulinimus, atnaujinimus ar kitus pakeitimus, susijusius su Programine įranga, ar paties Teisių turėtojo arba bet kurios trečiosios šalies ir visų Teisių, patentų, komercinių paslapčių teises, prekių ženklus ir kitas intelektinės nuosavybės teises, nurodytas šiame dokumente. Jūsų žinioje esančios Programinės įrangos instaliacija ar naudojimas nesuteikia Jums jokių nuosavybės teisių į Programinės įrangos intelektinę nuosavybę ir Jūs neįsigysite jokių teisių į Programinę įrangą, išskyrus aiškiai nustatytas šioje Sutartyje. Visos

9 Programinė įrangos kopijos turi turėti tuos pačius firminius ženklus, kurie yra ir Programinėje įrangoje. Išskyrus atvejus, nurodytus šioje Sutartyje, ši Sutartis nesuteikia Jums jokių intelektinės nuosavybės teisių į Programinę įrangą ir Jūs suprantate, kad licencija, kaip toliau apibrėžta šiame dokumente, suteikiama pagal šią Sutartį, tik suteikia Jums riboto naudojimo pagal šią Sutartį teisę. Teisių turėtojas pasilieka sau visas teises, kurios aiškiai nesuteiktos Jums pagal šią Sutartį Jūs sutinkate jokiu būdu nekeisti Programinės įrangos. Jūs negalite pašalinti arba pakeisti autoriaus teisės apsaugos ženklų ar kitų nuosavybės teisės ženklų bet kokioje Programinės įrangos kopijoje. 11. Valdantysis įstatymas Išskyrus 11.2 ir 11.3 punktuose numatytus atvejus, ši sutartis sudaryta remiantis ir jai taikomi šalies ar teritorijos, kurioje įsigijote Programinę įrangą, teisės aktai, neatsižvelgiant ir netaikant teisės aktų konfliktų principų. a. Rusija. Jei Programinę įrangą įsigijote Rusijoje, galioja Rusijos Federacijos teisės aktai. b. Jungtinės Valstijos, Puerto Rikas, Amerikos Samoa, Guamas ir JAV Mergelių salos. Jei Programinę įrangą įsigijote Jungtinėse Valstijose, Puerto Rike, Amerikos Samoa, Guame arba JAV Mergelių salose, taikomi JAV Masačusetso valstijos teisės aktai, su sąlyga, kad JAV valstijos, kurioje gyvenate, teisės aktai bus taikomi ieškiniams dėl valstijos taikomos vartotojų apsaugos, nesąžiningos konkurencijos ir pan. Jūs ir Teisų savininkas tiesiogiai atsisakote teisės į prisiekusiųjų teismą, kiek tik tai leidžia teisės aktai. c. Kanada. Jei Programinę įrangą įsigijote Kanadoje, galioja Ontarijo provincijos teisės aktai. d. Meksika. Jei Programinę įrangą įsigijote Meksikoje, galioja Meksikos Respublikos teisės aktai. e. Europos Sąjunga (ES). Jei Programinę įrangą įsigijote Europos Sąjungos šalyje-narėje, galioja Anglijos teisės aktai. f. Australija. Jei Programinę įrangą įsigijote Australijoje, galioja Valstijos ar teritorijos, kurioje įsigijote licenciją, teisės aktai. g. Honkongo specialusis administracinis rajonas (SAR) ir Makao SAR. Jei Programinę įrangą įsigijote Honkongo SAR arba Makao SAR, galioja Honkongo SAR teisės aktai. h. Taivanas. Jei Programinę įrangą įsigijote Taivane, galioja Taivano teisės aktai. i. Japonija. Jei Programinę įrangą įsigijote Japonijoje, galioja Japonijos teisės aktai. j. Bet kuri kita šalis ar teritorija. Jei įsigijote Programinę įrangą bet kurioje kitoje šalyje, taikomi pagrindiniai šalies, kurioje ją įsigijote, teisės aktai Nepaisant aukščiau nurodytų nuostatų, jei bet kurios šalies ar teritorijos, kurioje ši Sutartis yra įgyvendinama ar sudaroma, teisės aktai arba viešoji politika neleidžia taikyti čia nurodytų teisės aktų, bus taikomi tos šalies ar teritorijos teisės aktai, kiek to reikalauja įstatymas ar viešoji politika. Taip pat, jei esate individualus vartotojas, 11.1 punkto nuostatos neturės jokio poveikio teisės aktuose numatytoms teisėms savo šalyje imtis veiksmų remiantis tos šalies teisės aktais.

10 11.3. Šiai sutarčiai netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių, nes jos taikymas yra tiesiogiai atmetamas. 12. Laiko terminas ieškiniui pareikšti Jokie veiksmai, nepriklausomai nuo formos, kylantys iš sandorių pagal šią Sutartį, negali būti pareiškiami bet kuriai šaliai praėjus vieneriems (1) metams nuo veiksmų priežastinio įvykio arba po to, kai jis buvo nustatytas, išskyrus tai, kad ieškiniai dėl intelektinės nuosavybės teisės pažeidimų gali būti pareikšti per ilgiausią galiojančiuose teisės aktuose numatytą laikotarpį. 13. Visa Sutartis; Atskyrimas; Atsisakymų nebuvimas Ši Sutartis yra galutinis susitarimas tarp Jūsų ir Teisių turėtojo ir pakeičia visus kitus ankstesnius žodinius ir rašytinius susitarimus, pasiūlymus, pranešimus arba reklamą, susijusią su Programine įranga arba šios Sutarties dalyku. Jūs pripažįstate, kad perskaitėte šią Sutartį, ją supratote ir sutinkate būti jos saistomas. Jeigu kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta kurią nors šios Sutarties nuostatą ar jos dalį negaliojančia, niekine arba neįgyvendinama dėl kokių nors priežasčių, tokia nuostata bus aiškinama siauriau, kad ji taptų teisėta ir įgyvendinama, ir Sutartis išliks galioti visa apimtimi pagal teisę ir teisingumą, išlaikant jos pradinį tikslą, kiek tai yra įmanoma. Bet kurios šios Sutarties nuostatos arba sąlygos atsisakymas galioja tik tokiu atveju, jeigu jis įforminamas raštiškai ir pasirašomas Jūsų ir Teisių turėtojo įgalioto atstovo, su sąlyga, kad joks atsisakymas pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su šios Sutarties bet kurios nuostatos pažeidimu, negali būti aiškinamas kaip atsisakymas pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su bet kuriuo ankstesniu, esamu arba vėlesniu tokios nuostatos pažeidimu. Teisių turėtojui nepareikalavus įvykdyti kurią nors šios Sutarties nuostatą arba įgyvendinti kurią nors teisę arba priverstinai neįvykdžius kurios nors šios Sutarties nuostatos arba neįgyvendinus kurios nors teisės, tai nereikš tokios nuostatos arba teisės atsisakymo. 14. Teisių turėtojo kontaktinė informacija Jei turite kokių nors klausimų dėl šios Sutarties arba jeigu Jūs norite kreiptis į Teisių turėtoją dėl kokios nors priežasties, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi adresu: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1st Volokolamsky Proezd Maskva, Rusijos Federacija El. paštas: Interneto svetainė:

11 (c) 2012 Kaspersky Lab ZAO. Visos teisės saugomos. Programinė įranga ir su ja pateikti dokumentai yra apsaugoti autoriaus teisėmis ir saugomi pagal autoriaus teisių įstatymus ir tarptautines autoriaus teisių sutartis, taip pat kitus intelektinės nuosavybės teisės aktus ir sutartis.

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

Microsoft Word Terms and Conditions for TomTom Services_ Lithuanian.DOC

Microsoft Word Terms and Conditions for TomTom Services_ Lithuanian.DOC TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdamas, Nyderlandų Karalyst ( TomTom ) TomTom turinio paslaugų teikimo sąlygos 1) Sąvokos Licencija leidimas naudoti TomTom turinį ir TomTom mygtuką,

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Azerbaidžane, Kazachstane, Ukrainoje ir

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618

Augalų Veislių Apsaugos Įstatymas 2001 M. Lapkričio 22 D. NR. IX-618 Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 104-3701 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 2001 m. lapkričio 22 d. Nr. IX-618 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau