VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1"

Transkriptas

1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

2 Turinys ĮŽANGA PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA Paslaugos apžvalga Žemėlapio turinys Pagrindinis funkcionalumas Matavimai Papildomas funkcionalumas Teminių sluoksnių palyginimas Statistinė duomenų analizė Paslaugos funkcionalumas registruotiems naudotojams Paslaugos versijos Pagalba naudojantis paslauga VĮ GIS-Centras Vilnius

3 ĮŽANGA (toliau paslauga) skirta žemės dangos būklei valdyti stebėti, analizuoti duomenis ir, remiantis gauta informacija, priimti atitinkamus sprendimus. Naudojantis paslauga naudotojams teikiama galimybė atlikti žemės dangos duomenų statistinę analizę naujausiose Sentinel palydovinių vaizdų NDVI duomenų mozaikose. NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų kūrimas ir teikimas per paslaugą naudotojams yra visiškai automatizuotas procesas. Duomenų mozaikos kuriamos iš pirminio duomenų teikėjo Europos kosmoso agentūros automatiškai atsisiunčiamų ir apdorojamų naujausių Lietuvos teritorijos Sentinel-2 palydovinių vaizdų. Paslauga sukurta Increasing Copernicus data usability by integrating it with Lithuania spatial data infrastructure services and apps (InCULT) projektu pagal Plan for European Cooperating States (PECS) kvietimą. Paslaugos kūrėjas Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras GIS-Centras (toliau VĮ GIS-Centras ). Paslauga teikiama Lietuvos erdvinės informacijos portale (toliau LEI portalas) URL adresu LEI portalas yra Lietuvos teritorijos oficialių, aktualių erdvinių duomenų rinkinių, teminių duomenų rinkinių, teikiamų iš pirminių duomenų teikėjų, prieigos vieta Lietuvoje. Per LEI portalą duomenis teikia valstybės registrai ir kadastrai, valstybės ir savivaldybių institucijos, viešojo ir privataus sektoriaus atstovai, mokslo ir mokymo įstaigos. LEI portalas atvertas visuomenei 2009 metais. LEI portalo adresas internete LEI portalo valdytojas yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, LEI portalą tvarkanti organizacija VĮ GIS-Centras. 3

4 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA Šiame skyriuje pateikiama informacija apie naudojimąsi Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga, teikiama per geoportal.lt. orientuota ne į visų, o tik į Sentinel-2 palydovais surinktų duomenų 0 ir 2A apdorojimo lygio produktus. Sentinel-2 produktų specifikacija ( pateikiama Europos kosmoso agentūros svetainėje: Per paslaugą teikiamų apdorotų Sentinel-2 palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB mozaikų specifikacija pateikiama geoportal.lt teminėje srityje Metodinė informacija ( Paslaugos apžvalga Per Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugą teikiamas pagrindinis ir papildomas geoportal.lt žemėlapių naršyklės funkcionalumas. Paslaugos langas vaizduojamas paveiksle žemiau (Pav. 1). 4

5 Pav. 1. Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugos langas 1. Paslaugos URL adresas; 2. Kalbos, kuria pateikiamas vartotojo sąsajos tekstas, pasirinkimo mygtukas; 3. Prisijungimo prie paslaugos mygtukas; 4. Foninio paslaugos žemėlapio pasirinkimo sritis; 5. Žemėlapių naršyklės pagrindines funkcijas žyminčių mygtukų juosta; 6. Papildomo paslaugos funkcionalumo meniu juosta; 7. Per paslaugą teikiamo turinio autorių teisių informacija) 1.2. Žemėlapio turinys Naudojantis paslauga teikiami šie žemėlapiai: Foninis žemėlapis; Papildomi žemėlapiai (rubrika Pasirenkamos paslaugos ). Foninis žemėlapis. Pagrindinis LEI portalo žemėlapis paslaugoje yra rodomas kaip numatytasis. Šio žemėlapio nustatymus galima valdyti Žemėlapio turinyje. Foninio žemėlapio tipų keitimui naudojama paslaugos lango viršutiniame dešiniajame kampe esanti foninio žemėlapio keitimo mygtukų juosta. Teikiama galimybė rinktis vieną iš šių foninio žemėlapio tipų: Žemėlapis; Ortofoto; Mišrus; 5

6 Pilkas. Žemėlapio savybės valdomos Žemėlapio turinyje. Pašalinti šio žemėlapio iš žemėlapio turinio nėra leidžiama. Pasirenkamos paslaugos. Per Pasirenkamas paslaugas galima rinktis vieną iš šių žemėlapio sluoksnių ir juos įjungti rodymui žemėlapių naršyklėje: Aktualūs Lietuvos Respublikos Sentinel palydovų duomenys; Teminiai geoportal.lt žemėlapių sluoksniai. Aktualūs Lietuvos Respublikos Sentinel palydovų duomenys žemėlapių naršyklėje yra rodomi smulkiais ir vidutiniais masteliais (1: :25 000). Duomenis sudaro aktualios Lietuvos Respublikos teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų mozaikos: NDVI normalizuotas augmenijos skirtumo indeksas (angl. Normalised Difference Vegetation Index) duomenų mozaika. NDVI reikšmė parodo tam tikros apibrėžtos teritorijos augalijos būklę. Gauti duomenys gali būti analizuojami ir palyginami tarpusavyje skirtingais laiko tarpais, jei naudotojas tokią analizę tam tikrais laiko tarpais atlieka. NDVI reikšmė yra apskaičiuojama pagal nuo paviršiaus dangos atspindėtosios matomos ir infraraudonosios šviesos kiekį. NDVI mozaika sudaryta iš rastro gardelių, kurių kiekvienos reikšmė, priklausomai nuo chlorofilo kiekio augaluose (chlorofilo gali ir nebūti), yra nuo -1 iki +1: o jei yra debesys, sniegas, vanduo NDVI indekso reikšmės kinta nuo -1 iki ~0; o jei yra dirvožemis, dirbtinės dangos nuo 0 iki ~0,2; o jei yra menka augmenija nuo ~0,2; augmenijai tankėjant, augalų būklei gerėjant, reikšmė didėja, kol pasiekia +1. NDVI indekso reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: NDVI = (NIR R) (NIR+R), kur: NIR artimųjų infraraudonųjų spindulių spektro bangos ilgis (angl.: Near Infra-Red); R matomų spindulių spektro raudonos spalvos bangos ilgis. NIR duomenų mozaika. Sudaryta iš šių spektrinių juostų kombinacijos: o o o NIR Artimųjų infraraudonųjų spindulių; R Raudonos; G Žalios. 6

7 RGB (angl.: Red Green Blue) mozaika. Sudaryta iš RGB spektrinių juostų kombinacijos: o o o R Raudonos; G Žalios; B Mėlynos. Teminiai geoportal.lt žemėlapių sluoksniai tai skirtingų metų ortofotografinis Lietuvos teritorijos žemėlapis. Paslaugos administratorius teminių geoportal.lt žemėlapių sluoksnių sąrašą gali keisti priklausomai nuo naudotojų poreikio. Pažymėjus pasirinktą teminį žemėlapį, žemėlapis atsiranda Žemėlapio turinyje. Iš Pasirenkamų paslaugų sąrašo į Žemėlapio turinį pridėtą žemėlapį galima valdyti: įjungti/išjungti, pašalinti ir prireikus pridėti vėl. Pridėtas žemėlapis gali būti naudojamas tolesniame analizės procese. Kiekvienas Žemėlapio turinyje esantis žemėlapis valdomas tam skirtais mygtukais. Priklausomai nuo to, kokie žemėlapio valdymo mygtukai yra teikiami naudojimui, atsiranda jau minėta galimybė sluoksnį įjungti/išjungti, pašalinti, taip pat peržiūrėti legendą, sluoksnio nustatymus, priartinti žemėlapį pagal jame esančios informacijos aprėptį, keisti žemėlapio permatomumo nustatymus, vykdyti žemėlapio objektų paiešką, gauti papildomą informaciją apie paslaugą (paslaugos URL adresą, paslaugos tipą, aprašymą; Pav 2). Pav 2. Žemėlapio legendos įjungimas ir galimybė pasitelkti kitas žemėlapio sluoksnio valdymo funkcijas Žemėlapio turinyje 1.3. Pagrindinis funkcionalumas Žemėlapių naršyklė yra pagrindinis nacionalinio erdvinės informacijos portalo geoportal.lt komponentas. Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklės struktūra yra modulinė, ir 7

8 yra vienas šios struktūros komponentų. Per paslaugą galima pasinaudoti bazinėmis žemėlapių naršyklės funkcijomis: žemėlapio artinimu/tolinimu, vaizdo pertempimu, galimybe žemėlapyje matuoti objektus ir pan. Pagrindinės žemėlapių naršyklės funkcijos pateiktos lentelėje apačioje (1 lentelė): 1 lentelė. Pagrindinės Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje naudojamos komandos Mygtuko pavadinimas Mygtukas Artinti vaizdą Tolinti vaizdą Tempti vaizdą Rodyti visą žemėlapį Rodyti ankstesnį žemėlapį Rodyti sekantį žemėlapį Identifikuoti objektą Žemiau esančiame paveiksle pateikiama Sentinel palydovinių vaizdų NIR mozaikos papildoma rastro celės informacija, ir tai yra pavyzdys, kaip galima identifikuoti žemėlapyje duomenis naudojant identifikavimo įrankį (Pav. 3). 8

9 Pav. 3. NIR mozaikos identifikavimo informacija gaunama naudojant objekto identifikavimo įrankį Matavimai Naudojant Matavimų srityje esančius įrankius, galima gauti objekto koordinačių sistemos, atstumo ir ploto matavimo duomenis (Pav. 4). Pav. 4. Objekto koordinačių sistemos informacija, atstumo ir ploto matavimo duomenys gali būti gaunami naudojant žemėlapių naršyklėje teikiamą matavimų funkcionalumą Įrankių, pateikiamų Matavimų skiltyje, privalumai: Gali būti išmatuotas reikiamas kiekis objektų; 9

10 Jei tam tikrų objektų matavimo rezultatai nebeaktualūs, matavimo rezultatus galima pašalinti ir palikti tik dominančius įrašus; Po to, kai nubrėžiamos linijų ir plotų matavimo linijos, šios linijos gali būti pataisytos naudojant ant linijų esančius redagavimo taškus; matavimo rezultatai atnaujinami sinchroniškai; Teikiama galimybė atsisiųsti matavimo rezultatus SHAPE, CSV failais. Papildomai meniu lange Nustatyti taško koordinatę galima keisti naudojamą koordinačių sistemą, pasirenkant vieną iš šių: LKS-94, WGS-84, WGS-84 DMS. Taškas, kurio koordinates reikia nustatyti, žemėlapyje gali būti pažymimas grafiniu būdu arba, jei taško koordinatės žinomos ir reikia tašką atvaizduoti žemėlapyje, koordinatės gal būti įrašomos teksto įvedimo laukelyje (Pav. 5). Pav. 5. Taško koordinačių reikšmių įvedimo tekstu ir koordinačių sistemos pasirinkimo langas Naudojant sritį Matuoti atstumą, teikiama galimybė išmatuoti atstumą skirtingais matavimo vienetais (metrais ir kilometrais; Pav. 6). Pav. 6. Atstumo matavimo vienetų pasirinkimo langas 10

11 Meniu lange Matuoti plotą teikiama galimybė išmatuoti objekto plotą skirtingais ploto matavimo vienetais (kvadratiniais metrais ir kilometrais, arais ir hektarais; Pav. 7). Pav. 7. Ploto matavimo vienetų pasirinkimo langas 1.4. Papildomas funkcionalumas Naudojant Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugą, teikiama galimybė: Palyginti tarpusavyje per paslaugą teikiamus žemėlapius. Visa tai leidžia peržiūrėti, nagrinėti, palyginti naujausias Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikas ir teminius žemėlapius. Galima palyginti skirtingą skaičių žemėlapių, naudoti skirtingus žemėlapių palyginimo metodus: atidengiant/uždengiant du persidengiančius sluoksnius, sinchronizuotai keičiant peržiūrą (mastelį ir aprėptį) visuose palyginamuose sluoksniuose; Analizuoti aktualių Sentinel palydovinių vaizdų NDVI mozaiką. Statistinė duomenų analizei atlikti naudojama duomenų apdorojimo paslauga, pasitelkiama vizualinė analitika Teminių sluoksnių palyginimas Norint palyginti skirtingus persidengiančius sluoksnius, spaudžiamas mygtukas, esantis viršutinėje mygtukų meniu juostoje (Pav. 8). 11

12 Pav. 8. Dviejų persidengiančių sluoksnių palyginimas Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje Žemėlapių sluoksniai, kurie lyginami tarpusavyje, yra tie, kurie tuo metu yra pridėti į Žemėlapių turinį ir yra įjungtas jų rodymas (pažymėti varnele). Palyginamieji žemėlapiai yra pateikiami žemėlapio peržiūros lange, ir naudotojas gali palyginti tarpusavyje du persidengiančius sluoksnius tempdamas horizontalia kryptimi ekrane matomą mygtuką (Pav. 8. Dviejų persidengiančių sluoksnių palyginimas Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje). Yra ir kitas žemėlapių palyginimui skirtas metodas. Norint palyginti du ar keturis žemėlapio sluoksnius, reikia spausti mygtuką (Pav. 9). Pav. 9. Mygtukas žemėlapio sluoksnių palyginimui suderintai keičiant vaizdą visuose palyginamuose žemėlapiuose Kai viename iš pasirinktų žemėlapių vaizdas yra artinamas/tolinamas ar perstumiamas, atitinkamai automatiškai keičiasi vaizdas ir likusiuose palyginamuose žemėlapiuose. Kiekvieno palyginamo 12

13 žemėlapio lango viršutiniame dešiniajame kampe yra mygtukas norimam žemėlapiui tame lange pasirinkti, rodyti ir naudoti palyginimui (Pav. 10). Pav. 10. Žemėlapių palyginimas sinchroniškai judant palyginamuose žemėlapiuose Palyginimui skirtų žemėlapių sąrašas priklauso nuo to, kokie žemėlapiai yra Žemėlapio turinyje. Jei žemėlapio turinyje esantys žemėlapio sluoksniai yra įjungti (pažymėti varnele), tai jie yra teikiami sinchroninio palyginimo žemėlapių sąraše (Pav. 11). Foninio žemėlapių naršyklės žemėlapio teikimas tarp palyginamų žemėlapių yra numatyta programos parinktis. Pav. 11. Žemėlapio turinyje pažymėti sluoksniai automatiškai atsiranda suderintam palyginimui teikiamų žemėlapių sąraše 13

14 Jei žemėlapio turinyje įjungti (pažymėti varnele) visi žemėlapio sluoksniai, tai jie visi yra teikiami suderintam žemėlapių palyginimui atlikti Statistinė duomenų analizė Galimybė atlikti statistinę mozaikos duomenų analizę teikiama paslaugos lango kairėje esančiame meniu. Pasirinkus meniu langą Analizė pagal sklypą, pateikiami sklypo, kuris bus naudojamas analizei, pasirinkimo variantai (Pav. 12): Įbrėžkite daugiakampį; Pasirinkite analizės objektus iš EDVI paslaugos. Pav. 12. Galimybė skirtingais būdais pasirinkti analizei numatomą objektą Pasirinkus daugiakampio įbrėžimą, žemėlapyje reikia įbrėžti sklypą (Pav. 13). Žemėlapyje įbrėžiamo daugiakampio didžiausias galimas plotas yra ribojamas ir vietovėje negali viršyti 400 km 2. Pav. 13. Daugiakampio įbraižymas žemėlapyje statistinei analizei atlikti Norint statistinei analizei naudoti faile esančius ir per geoportal.lt įkeltus sklypų duomenis, reikia spausti Pasirinkite analizės objektus iš EDVI paslaugos. Apie tai, kaip įkelti failą per geoportal.lt 14

15 paslaugą Erdvinių duomenų valdymas internete (EDVI), skaitykite Norint pamatyti EDVI paslaugoje savo turimus išteklius, reikia prisijungti prie geoportal.lt (nuoroda Prisijunkite meniu lange Analizė pagal sklypą ; Pav. 14). Pav. 14. Naudotojas turi prisijungti prie geoportal.lt, kad galėtų matyti EDVI paslaugoje turimus išteklius ir galėtų juos naudoti statistinei mozaikos duomenų analizei atlikti Prisijungus prie geoportal.lt, naudotojui teikiamas EDVI išteklių sąrašas. EDVI išteklių sąraše rodomi tik failai, kurių objektai daugiakampiai. Statistinei analizei gali būti naudojami ne tik savo turimi EDVI ištekliai, bet ir tie, kuriais su naudotoju dalinasi kiti geoportal.lt naudotojai (Pav. 15). 15

16 Pav. 15. Naudotojo turimi ir bendrinami EDVI ištekliai, kuriuos naudotojas gali pridėti į Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugą ir juos naudoti tolesnei statistinei mozaikos duomenų analizei Norint pasitelkti EDVI objektą statistinei analizei, reikia atlikti šiuos žingsnius: Prisijungti prie geoportal.lt Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje spustelėti Analizė pagal sklypą ; Atidaryti Pasirinkite analizės objektus iš EDVI paslaugos ; Atidaryti Mano turinys ; Pažymėti (varnele) dominantį failą; Palaukti, kol pasirinkto failo objektai bus priartinti ir pavaizduoti žemėlapyje; Užvesti kursorių žemėlapyje virš objekto ir palaukti, kol kursoriaus ženklas pasikeis į pliuso ženklą (atkreipkite dėmesį, kad meniu langas Pasirinkite analizės objektą iš EDVI paslaugos būtų atidarytas). Spragtelėjus objektą, automatiškai pradedamas vykdyti mozaikos duomenų statistinės analizės uždavinys. Palaukus analizės uždavinio pabaigos, po žemėlapiu automatiškai pateikiami statistinės analizės rezultatai. Naudotojo apibrėžtoje teritorijoje naujausių Sentinel palydovinių vaizdų mozaikos statistinių NDVI duomenų pateikimas yra palydovinių vaizdų peržiūros ir analizės paslaugos esmė. Geoduomenų apdorojimo įrankis, naudojamas rastrinių duomenų statistikos skaičiavimui pagal naudotojo apibrėžtą teritoriją, yra naudojamas statistinės analizės uždavinyje. Statistiniai rodikliai, kuriuos galima apskaičiuoti NDVI mozaikos duomenų rinkinyje naudojant geoduomenų apdorojimo uždavinį: 16

17 Vidurkis (angl.: Mean) apskaičiuojamos visų rastro gardelių vidutinė NDVI reikšmė apibrėžtoje teritorijoje; Min nustato mažiausią NDVI reikšmę apibrėžtoje teritorijoje; Max nustato didžiausią NDVI reikšmę apibrėžtoje teritorijoje; STD (angl.: Standard Deviation) standartinis reikšmių nuokrypis apibrėžtoje teritorijoje; Area apibrėžtos teritorijos plotas hektarais. Atlikus statistinę NDVI analizę, analizės rezultatas pateikiamas po žemėlapiu (Pav. 16). Pav. 16. Atlikus statistinę NDVI mozaikos duomenų analizę, po žemėlapiu pateikiamas analizės rezultatas Tarp paslaugos žemėlapio ir statistinės analizės rezultatų lentelės pateikiama interaktyvi nuoroda į analizės rezultatų parsisiuntimą JSON formatu JSON (Pav. 17) ir CSV failo formatu (Pav. 18). Pav. 17. Aktualios NDVI mozaikos duomenų statistinės analizės rezultatai, atsisiunčiami JSON formatu Pav. 18. Aktualios NDVI mozaikos duomenų statistinės analizės rezultatai, atsisiunčiami CSV formatu Analizei galima naudoti reikiamą kiekį plotų objektų, tačiau analizę vykdyti galima vienu metu tik su vienu objektu. Spaudžiant mygtuką Uždaryti statistinės analizės rezultatų langą, analizės rezultatų lentelė ir analizei naudoti daugiakampiai paslaugos lange neberodomi. 17

18 1.5. Paslaugos funkcionalumas registruotiems naudotojams Registruotiems ir prisijungusiems bei neregistruotiems paslaugos naudotojams teikiamas skirtingas paslaugos funkcionalumas. Registruotiems ir prisijungusiems paslaugos naudotojams teikiama galimybė naudotis kitoje geoportal.lt paslaugoje EDVI turimais resursais statistinės žemės dangos analizei atlikti. Likusios Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugos funkcijos yra teikiamos visiems naudotojams Paslaugos versijos Galima naudotis lietuviška ir angliška Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugos versija. Lietuviška paslaugos versija teikiama adresu angliška versija Pagalba naudojantis paslauga Jei turite klausimų dėl naudojimosi, prašome susisiekti su paslaugą administruojančiais VĮ GIS-Centras darbuotojais siųsdami paklausimą ( arba rašydami žemės dangos būklei efektyviai valdyti! 18

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Paslaugos aprašas IBM Sterling B2B Integration Services Šiame Paslaugos apraše apibūdinta Cloud Service, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos įgaliotuosius vartotojus ir Cloud Service

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Microsoft Word - LBS.doc

Microsoft Word - LBS.doc Geodezija ir Kartografija ISSN: 1392-1541 (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tgac19 Gis ir mobiliuju technologiju integravimo lokalizuotuju paslaugu sistemose ypatumai Viktoras

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 12 paskaita 2019-05-08 Norint kažką sukonstruoti, reikia... turėti detalių. 13 paskaitos tikslas Susipažinti su python modulio add.py 1.1 versija. Sukurti skaitmeninį modelį

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma

Komunikacijos ir dokumentu valdymo platforma VALSTYBĖS IT KONSOLIDAVIMO PROGRAMA: DOKUMENTŲ VALDYMO IR KOMUNIKACIJOS PLATFORMA Aistė Zalepūgaitė Projektų vadovė, Kurk Lietuvai TURINYS # 1 Įžanga į sukurtą dokumentų valdymo ir komunikacijos platformą

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas 101518 EU_li LIETUVIŲ Life Rewards Plan Šiame lankstinuke rasite informaciją apie tai, kaip Life Rewards Plan jums padeda užsidirbti. Be to, sužinosite

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau