Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas Litnet Vilniaus Gedimino technikos universitetas Virtualių serverių paslauga Paslaugos apra

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas Litnet Vilniaus Gedimino technikos universitetas Virtualių serverių paslauga Paslaugos apra"

Transkriptas

1 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas Litnet Vilniaus Gedimino technikos universitetas Virtualių serverių paslauga Paslaugos aprašas Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra Nr ESFA-V Vilnius 2018 m.

2 Turinys Įvadas... 3 Paslaugos tikslas ir taikymo sritys... 3 VIRTUALIZACIJOS TECHNOLOGIJŲ IR SIŪLOMŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ... 4 Virtualizacijos teikiama nauda ir privalumai... 4 Resursų virtualizavimo technologijos... 6 Visiška virtualizacija... 6 Paravirtualizacija... 7 OS lygio virtualizacija - konteineriavimas... 7 Galimi VIrtualių serverių paslaugos teikimo Virtualizacijos įrankiai... 8 VMware ESXi... 8 Oracle VM VirtualBox... 8 KVM... 9 Xen Project... 9 OpenVZ LXC OpenStack Koncepcinė virtualių serverių paslaugos architektūra OPENSTACK funkcionalumų apžvalga Virtualių serverių paslaugos naudotojai LItnet debesijos paslaugų portalas. prisijungimas prie paslaugos

3 ĮVADAS Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau LITNET) jungia mokslo ir studijų institucijų (toliau MSI) kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai. LITNET infrastruktūrą valdo ir tinklo paslaugas teikia LITNET techniniai centrai. Litnet VGTU techninis centras, vykdydamas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra. uždavinį Įgyvendinti technologines priemones ir sistemines paslaugas reikalingas debesų kompiuterijai taikyti MTEP ir studijų veiklose. sukūrė debesų kompiuterijos IaaS (angl. Infrastructure as a Service) tipo virtualių serverių paslaugą, integruotą į atvirojo kodo programinės įrangos OpenStack bazėje veikiantį LITNET debesį. Virtualizacija tai technologija, leidžianti fiziniame kompiuteryje sukurti bei naudoti atskiras virtualias mašinas, ir skirti tiek resursų (procesoriaus, darbinės atminties, duomenų talpyklos ir kt.), kiek virtuali mašina atliekanti tam tikrą vaidmenį infrastruktūroje, reikalauja. Kiti resursai yra atskiriami ir yra naudojami kitoms virtualioms mašinoms aptarnauti. PASLAUGOS TIKSLAS IR TAIKYMO SRITYS Virtualių serverių paslauga (toliau VSP) yra skirta Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET organizacijoms, siekiant: kurti integralią virtualių kompiuterinių resursų infrastruktūrą, skirtą MSI mokslininkams bei tyrėjams; optimizuoti investicijas, skirtas virtualių serverių naudojimui. mažinti technologinę ir žinių atskirtį tarp Litnet institucijų, turinčių nuosavas virtualių serverių infrastuktūras ir institucijų, turinčių tik minimalius kompiuterinius resursus ir juos aptarnaujantį personalą; skatinti nekomercinio ir atviro kodo sprendimų taikymą teikiant virtualių serverių paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms. Paslauga gali naudotis MSI mokslininkai bei tyrėjai, kuriems tam tikrą ribotą laikotarpį reikalingi kompiuterinei resursai, kurių jiems nesuteikia sava institucija. Virtualių serverių paslauga gali būti IaaS (Infrastrukture as a Service) tipo, kai suteikiamas tik pageidaujamų parametrų (procesorių skaičius, operatyvioje atmintinė, diskinė talpa) virtualus kompiuteris bei taikomųjų 3

4 programų arba PaaS (Platform as a Service) tipo, kai suteikiamas pageidaujamų parametrų virtualus kompiuteris su įdiegtu tam tikru programinės įrangos komplektu. VIRTUALIZACIJOS TECHNOLOGIJŲ IR SIŪLOMŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ Resursų virtualizacija tai technologija, leidžianti efektyviai valdyti aparatinius serverių resursus, leidžianti kompiuteryje sukurti dar vieną ar kelis pilnai veikiančius ir nepriklausomus vieną nuo kito virtualius serverius. Virtualizacijos principas neleisti operacinei sistemai išnaudoti visų fizinių serverio resursų apribojant naudojamų resursų kiekį. Operacinei sistemai yra suteikiama galimybė naudoti tik tuos resursus, kurie yra nustatyti administratoriaus, tai gali būti operatyvinė atmintis (RAM), procesoriaus branduoliai ar jo apkrovimo laipsnis, kietojo disko ištekliai, tinklo apribojimai ir kt. Be fizinių resursų apribojimų labai svarbus yra virtualių mašinų tarpusavio atskyrimas bei hypervizoriaus atskyrimas. Visa tai atskyrus yra sukuriama klaidoms tolerantiška aplinka t. y. sutrikus vienos virtualios mašinos veiklai visiškai nesutriks kitų virtualių mašinų, o ypač hypervizoriaus veikla, šis puikus teiginys turi ir kitą pusę sutrikus hypervizoriaus veiklai taip pat nepasiekiamos bus ir jame esančios virtualios mašinos. Šiuo metu yra sukurta nemažai virtualizacijai skirtų programinės įrangos paketų. Dauguma jų yra universalūs, todėl palaiko tiek Windows, tiek Linux, tiek Mac OS operacines sistemas. Vieni šios programinės įrangos paketai yra nemokami, už kitus reikia sumokėti gana brangiai. Namų naudotojai gali nemokamai išmėginti bei naudotis virtualizacijai skirtais produktais, jų naudojimui netgi nereikalingas labai didelis IT išmanymas, kadangi kuriant juos yra atsižvelgiama į tai, kad aplinka būtų pakankamai draugiška bei aiški paprastam naudotojui. Serveriams (komerciniams tikslams) virtualizacijos sprendimai dažniausiai yra mokami ir ne tokie paprasti. Virtualizacijos sprendimų diegimui įmonėje IT administratorius turi būti pakankamai gerai susipažinęs su virtualizacijos koncepcija bei principais. Nepaisant to, šiuolaikinėse organizacijose bei duomenų centruose sistemų virtualizavimo technologijos yra plačiai taikomos. Didžiausia šios technologijos nauda yra piniginių išlaidų taupymas, kadangi nebereikia išlaikyti kelių atskirų fizinių serverių dažniausiai viskas gali veikti viename serveryje. VIRTUALIZACIJOS TEIKIAMA NAUDA IR PRIVALUMAI Virtualizavimo technologija suteikia didelę naudą remiantis daugeliu aspektų, tačiau didžiausia nauda yra fizinių serverių sumažinimas. Virtualizacijos privalumai yra šie: 4

5 mažėja elektros sunaudojimo kaštai kadangi mažiau fizinių serverių sunaudoja ženkliai mažesnį elektros energijos kiekį, o taip pat ir skleidžia daug mažiau šilumos, todėl kaštai patalpos aušinimui taip pat mažėja; mažesni aptarnavimo kaštai mažiau fizinių detalių, kurios gali sugesti (RAM, kietieji diskai ir kt.); mažesni administravimo kaštai dažniausiai visos virtualios sistemos yra sujungiamos į vieną centralizuota valdymo sistemą, iš kurios nėra sudėtinga pasiekti, stebėti vieną ar kitą virtualią mašiną; efektyvesnis resursų valdymas esant būtinybei virtualiai mašinai galima priskirti daugiau resursų, o kai jų nebereikia atimti bei skirti kitai virtualiai mašinai. Išsiaiškinus resursų naudojimo tendenciją, galima netgi sudaryti grafiką, pagal kurį būtų pridedami, arba atimami resursai; didesnis aplikacijų pasiekiamumas pastebėjus darbo nesklandumų sistema automatiškai perkraunama, arba jos darbas pratęsiamas kitoje virtualioje mašinoje; lengvesnis atsarginių kopijų kūrimas momentinių atvaizdų (angl. snapshots) kūrimas padės lengvai atstatyti serverio darbą. Momentiniai atvaizdai gali būti daromi kelis kartus per dieną, užtikrinant minimalų, arba jokio duomenų praradimo. Momentiniai atvaizdai ypatingai praverčia darant kritines konfigūracijas, kai dėl nepasisekimo serveris nebeatlieka jam pavestų funkcijų; lengvesnis serverio darbo atstatymas sugedus serveriui reikia daug daugiau laiko jį atstatyti, pradedant fizinės detalės keitimu, baigiant sistemos atstatymu. Virtualios mašinos momentinio atvaizdo atstatymas trunka greičiau nei operacinės sistemos užkrovimas (angl. boot-up); visos sistemos yra atskirtos viena nuo kitos nereikia vienoje operacinėje sistemoje laikyti daug servisų (pašto serverio, duomenų bazės serverio, tinklalapio ir kt.), iš kurių vieno gedimas gali paveikti visų kitų servisų stabiliam veikimui. Kuriant virtualizacijos infrastruktūrą ir paslaugas, susiduriama ir su tam tikrais virtualizacijos trūkumais iššūkiais, kuriuos būtina įvertinti. Dažniau pasitaikantys virtualizacijos trūkumai: senesni serveriai dažnai nepalaiko virtualizacijos technologijų, be kurių virtualizuotos sistemos negali veikti stabiliai ir parodyti gerų našumo rezultatų; 5

6 jeigu neteisingai apskaičiuotas resursų padalijimas o taip pat, jei viename serveryje paleista daugiau virtualių mašinų, nei serveris turi fizinių išteklių, visos sistemos neveiks stabiliai ir nuolat lūžinės. Reikalingas racionalus resursų apskaičiavimas bei rezervinių resursų saugojimas, kad bet kuriuo momentu juos būtų galima panaudoti; virtualių sistemų kūrimas ir priežiūra reikalauja aukštesnės administruojančio personalo kvalifikacijos. RESURSŲ VIRTUALIZAVIMO TECHNOLOGIJOS Šiuo metu virtualizacijos technologijos yra: Visiška virtualizacija; Paravirtualizacija; OS lygio virtualizacija. VISIŠKA VIRTUALIZACIJA Dažniausiai naudojama serverių virtualizacijos technologija yra visiška virtualizacija (angl. full virtualization). Šis būdas leidžia jau veikiančioje operacinėje sistemoje sukurti virtualią mašiną ir įdiegti į ją dar vieną operacinę sistemą. Operacinė sistema, kurioje yra kuriamos virtualios mašinos, vadinama šeimininke (angl. host), virtuali mašina yra vadinama svečiu (angl. guest). Ši virtualizacijos technologija turi emuliuoti absoliučiai visą techninę įrangą, reikalingą operacinės sistemos veikimui, t. y. motininę plokštę, PCI valdiklius, diskus, tinklo adapterius, BIOS ą, privilegijų instrukcijas ir t. t. Taip operacinė sistema svečias yra apgaunama priverčiant ją galvoti, kad ji dirba atskirame kompiuteryje, kuriame turi priėjimą prie visos reikiamos fizinės įrangos. Kuriant virtualią mašiną yra sukuriamas virtualus kietasis diskas, kuris hypervizoriuje dažniausiai matomas kaip atskiras failas, kietajam diskui nustatomas dydis, nuo to priklauso ir failo dydis. Šiuolaikiniai hypervizoriai palaiko dinaminį kietojo disko dydį, todėl failo dydis nėra statinis, o didėja tik tuomet, kai vietos diske prireikia (pvz.: jei limitas nustatytas 100 GB atminties, o virtuali mašina naudoja tik 50 GB, dinaminis virtualus kietasis diskas užims tik 50 GB, o esant reikalui didės iki nustatytų 100 GB ribos). Pirmiausia, operacinėje sistemoje šeimininkėje yra įdiegiama virtualizacijos programinė įranga hypervizorius (angl. Hypervisor) dar kitaip vadinamas virtualių mašinų valdiklis (angl. Virtual Machine Manager, VMM). Hypervizoriuje yra kuriamos virtualios mašinos, t. y. tarnybinės stotys (svečiai), kuriose galima įdiegti operacines sistemas. Virtualių mašinų valdiklis atskiria 6

7 nustatytus fizinius serverio resursus ir tarnybinei stočiai parodo tik tiek, kiek yra nustatyta. Priklausomai nuo technologijos, hypervizorius gali automatiškai valdyti resursus, esant būtinybei (didelių resursų naudojimui) gali priskirti daugiau fizinės galios procesoriaus išteklių, RAM ir kt., o kai būtinybės nebelieka, tuos resursus panaikina. PARAVIRTUALIZACIJA 2012 metais, XenSummit konferencijoje San Diege buvo pristatyta virtualizacijos technologija paravirtualizacija [1]. Tai yra labai lengvas ( tūkstančių kodo eilučių) hypervizorius, kuriame virtualizuojami įrenginiai yra šiek tiek modifikuojami (o tiksliau modifikuojamos jų tvarkyklės (angl. drivers)) tam, kad būtų lengviau juos virtualizuoti. Virtuali mašina ir virtualizuojamas įrenginys bendrauja per virtualioje mašinoje esančius API (Aplikacijų programavimo sąsają, angl. Application Program Interface). Tokiam metodui nebereikia virtualizuoti motininės plokštės, BIOS o, įrenginių valdiklių ir kt. Privilegijų instrukcijos taip pat pakeičiamos paravirtualizuotais atitikmenimis (hypercalls). Svečio operacinė sistema kraunama tiesiai į branduolį, nereikalaujant 16 bitų režimo ar BIOS o. Paravirtualizacija suteikia galimybę virtualiai mašinai dirbti greičiau nei naudojant visiškos virtualizacijos technologiją. OS LYGIO VIRTUALIZACIJA - KONTEINERIAVIMAS Visiškos virtualizacijos technologija visiškai izoliuoja virtualias mašinas suteikdama galimybę įdiegti OS-svečius į virtualias mašinas, taip yra prarandama dalis resursų bei laiko, kadangi OSsvečiai taip pat turi užsikrauti (boot-up) į jau atskirtus resursus, sunaudodami juos operacinės sistemos veikimui. Visiškai kitokia virtualizavimo technologija yra OS lygio virtualizacija. OS lygio (angl. OS-level) virtualizacija technologija, kai fizinės mašinos (serverio) resursai yra padalinami operacinės sistemos lygiu. Tai reiškia, kad virtualizuotos mašinos dalinasi vienu operacinės sistemos branduoliu [3]. Pagrindinė OS lygio virtualizavimo idėja yra nukreipti ir izoliuoti prieigos užklausas iš virtualios mašinos į jos lokalių resursų skirsnį (angl. partition) fizinėje mašinoje. Kaip bebūtų, failų dvejinimas reikalauja daugiau fizinės atminties resursų, tačiau dažniausiai OS-šeimininkė dalijasi dauguma operacinės sistemos resursų su virtualiomis mašinomis, o privataus failo kopijos darymas vyksta tik tada, kai kažkas faile yra pakeičiama, taip yra labiau taupoma diskinė vieta nei visiškos virtualizacijos atveju. 7

8 GALIMI VIRTUALIŲ SERVERIŲ PASLAUGOS TEIKIMO VIRTUALIZACIJOS ĮRANKIAI Virtualių serverių paslaugos teikimui reikia naudoti vienus ar kitus virtualizacijos įrankius (taip vadinamus hypervizorius), įgalinančius fizinių serverių resursus paskirstyti paslaugoje užsakomiems virtualiems serveriams ir juos administruoti. Tokiais įrankiais gali būti kaip komerciniai produktai, taip ir atvirojo kodo (angl. Open Source) sprendimai. Tarp jų populiariausi yra komerciniai produktai VMWARE ESXI, bei atvirojo kodo sprendimai, tokie kaip Oracle VM VirtualBox, KVM (angl. Kernel-based Virtual Machine), Xen Project, OpenVZ, LXC, OpenStack. VMWARE ESXI VMware ESXi, dar žinomas kaip vsphere ESXi yra verslo klasės 1-ojo tipo uždarojo kodo hypervizorius sukurtas VMware įmonėje. Po 4.1 versijos išleidimo VMware pakeitė pavadinimą iš ESX į ESXi[6]. Kaip ir kituose, VMware ESXi hypervizorius palaiko visišką sistemos virtualizavimą. Kiekvienoje virtualioje mašinoje paprastai yra įdiegta VMware Tools programinė įranga, kaip OS papildinys skirtas virtualių resursų bei techninės įrangos valdymui[7]. VMware Tools pagerina OS svečio darbą, o taip pat pagerina virtualios mašinos valdymą, sukuria daugiau kontrolės galimybių naudojantis valdymo interfeisų. Skirtingai nei naudojant kitus hypervizorius, ESXi yra valdomas naudojant nuotolinius valdymo įrankius[8]. Jeigu yra naudojama vsphere virtuali multiprocesorių ypatybė (VMware Virtual SMP), virtualios mašinos gali būti konfigūruojamos su mažiausiai vienu ir daugiausiai 128 virtualių procesorių (vcpu). Taip pat, hypervizorius palaiko kelių gijų vykdymą vienu metu (hyperthreading), jei tik procesorius palaiko šią technologiją. ORACLE VM VIRTUALBOX Oracle VM VirtualBox yra atvirojo kodo 2-ojo tipo hypervizorius, tai reiškia, kad šis sprendimas yra diegiamas į jau egzistuojančią operacinę sistemą [9]. Sprendimą galima diegti į daugelyje šiuolaikinių operacinių sistemų: Linux, Windows, Mac OS, Solaris ir OpenSolaris. Taip pat, beveik visos išvardintų operacinių sistemų versijos yra palaikomos virtualiose mašinose. VirtualBox hypervizorius nereikalauja, kad turima techninė įranga palaikytų virtualizacijos technologijas (pvz.: Intel VT-x, ar AMD-V), todėl programinę įrangą galima naudoti ir senesniuose kompiuteriuose (serveriuose), kuriuose šios technologijos nepalaikomos. 8

9 Virtualioje mašinoje esančioje operacinėje sistemoje galima įdiegti svečio papildinius (VirtualBox Guest Additions) tam, kad pagerinti virtualios mašinos veiklą, suteikti daugiau integracijos o taip pat ir suteikti galimybę bendrauti šeimininkui bei svečiui tarpusavyje (VM to Host). Įdiegus šiuos papildinius, atsiranda galimybė naudoti aplankų dalijimosi ( Shared folders ) funkciją. Ši funkcija palengvina daugelį darbų virtualioje mašinoje. Virtualiai mašinai galima priskirti iki 32 virtualių procesorių (Guest multiprocessing, SMP), nepriklausomai nuo to, kiek fiziniame kompiuteryje yra branduolių. VirtualBox taip pat palaiko USB įrenginius, kuriuos galima priskirti virtualiai mašinai. Virtualias mašinas galima grupuoti, taip žymiai palengvinant jų valdymą. KVM KVM yra atvirojo kodo (angl. Open Source) visiškos virtualizacijos sprendimas skirtas Linux sistemai veikiančiai x86 techninėje įrangoje[3]. KVM palaiko tiek Intel VT, tiek AMD-V technologijas. Jis susideda iš keičiamos apkrovos branduolio modulio (kvm.ko), kuris suteikia pagrindinę virtualizacijos infrastruktūra bei konkretaus procesoriaus modulio kvm-intel.ko arba kvm-amd.ko. Taip pat, KVM programinė įranga reikalauja modifikuoto QEMU mašinų emuliatoriaus. Naudojant KVM galima paleisti kelias virtualias mašinas bei į jas diegti nemodifikuotas Linux ar Windows operacinių sistemų versijas. Kiekviena virtuali mašina yra aprūpinta savo privačią virtualizuotą techninę įrangą, tokią kaip tinklo įrenginį, kietąjį diską, vaizdo plokštę ir kt. KVM šiuo metu palaiko savevm/loadvm bei išjungtos (angl. offline) ar įjungtos (angl. live) virtualios mašinos migracijas. Virtualią mašiną galima migruoti iš Intel į AMD sistemų bei atvirkščiai, žinoma 64 bitų virtualios mašinos gali būti migruojamos į 64 bitų šeimininką (host), tačiau 32 bitų virtualios mašinos gali būti migruojamos tiek į 64, tiek į 32 bitų šeimininkus. Baigus migraciją virtuali mašina toliau tęsia savo darbą naujame hypervizoriuje. XEN PROJECT Xen Project yra atvirojo kodo 1-ojo tipo hypervizorius suteikiantis galimybę paleisti daug operacinių sistemų viename kompiuteryje ar serveryje [4]. Tai yra vienintelis atvirojo kodo 1-ojo tipo hypervizorius. Jį, kaip pagrindą naudoja keletas komercinių bei atvirojo kodo projektų. Xen Project sprendimą šiuo metu naudoja didžiausi debesų kompiuterijos tiekėjai. Xen Project taip pat palaiko ir paravirtualizuotus svečius, jie yra optimizuojami veikti kaip virtualios mašinos. Be viso to, hypervizorius gali dirbti ir techninėje įrangoje, kuri nepalaiko 9

10 virtualizacijos plėtinių. Hypervizorius veikia geležiniame sistemos lygyje ir yra atsakingas už procesoriaus, atminties bei pertraukimų valdymą. Pirmoji užsikrovusi programa yra hypervizorius. Hypervizoriaus viršuje veikia virtualios mašinos. Veikiančios virtualios mašinos yra vadinamos domenais ir svečiais. Specialiame domene, pavadintame domain 0 yra laikomos sistemos įrenginių tvarkyklės. Taip pat domain 0 turi kontrolinį steką (angl. Toolstack) virtualių mašinų valdymui kūrimui, trynimui bei konfigūravimui. Xen Project palaiko įjungtų virtualių mašinų migracijas realiu laiku (angl. live migration), tam, kad sumažinti nepasiekiamumo laiką migracijos metu. Xen Project palaiko Linux operacines sistemas, o taip pat ir Windows operacines sistemas virtualiose mašinose[5]. OPENVZ OpenVZ yra atvirojo kodo, OS lygio virtualizacijos sprendimas Linux operacinei sistemai. OpenVZ sukuria keletą saugių, atskirtų Linux konteinerių (kitaip žinoma kaip virtualių privačių serverių, VPS), viename fiziniame serveryje suteikiančių galimybę efektyviau išnaudoti aparatinę serverių įrangą bei užtikrina, kad aplikacijos, įdiegtos konteineriuose nesikirs tarpusavyje bei nepaveiks viena kitos darbo [11]. Kiekvienas konteineris veikia taip, lyg veiktų atskira operacinė sistema jis gali būti perkrautas, turėti savo naudotojus, IP adresus, atmintį, procesus, failus, aplikacijas, sistemines bibliotekas bei konfigūracijos failus, tačiau realiai veikia tik vienas operacinės sistemos branduolys, kuriuo dalijasi OS šeimininkė su konteineriais svečiais. OpenVZ programinė įranga susideda iš modifikuoto Linux OS branduolio (pagal pageidavimą) bei komandinės eilutės įrankių (vzctl). Kiekvienas sukurtas konteineris turi savo virtualų tinklo adapterį, kurio srautas yra izoliuotas nuo kitų konteinerių o taip pat ir nuo fizinio tinklo adapterio. Konteineryje yra ugniasienės (angl. firewall) konfigūravimo galimybė. Sistemos (fizinio serverio) administratorius turi galimybę nustatyti kietojo disko kvotas kiekvienam virtualiam konteineriui, be to konteinerio administratorius gali nustatyti standartines disko kvotas taip, kaip jos yra nustatomos UNIX sistemose (naudotojų bei grupių disko sunaudojimo kvotos). Jeigu yra poreikis skirti daugiau vietos konteineriui, tiesiog yra padidinama kvota, nereikia didinti disko skirsnio (angl. partition) ir kt. OpenVZ taip pat palaiko migracijas realiu laiku [12]. Migruojant konteinerius iš vieno fizinio serverio į kitą nereikia jų išjungti ar perkrauti. Naudotojai migracijos metu nejaučia jokių nepatogumų, kadangi yra išsaugomi netgi atidaryti tinklo prisijungimai, kurie yra atstatomi jau 10

11 naujame serveryje. Migracijos užbaigimo metu užklausos vykdymo laikas tiesiog gali pailgėti keliomis sekundėmis, tačiau tai nėra neveikimo laikas, tai tiesiog ilgesnis vykdymo laikas. LXC LXC yra nemokamas OS lygio virtualizacijos sprendimas Linux sistemoms. Panašiai, kaip ir OpenVZ, LXC suteikia galimybę sukurti keletą konteinerių vienoje fizinėje mašinoje. LXC tikslas yra sukurti kuo labiau panašią aplinką standartinei Linux aplinkai be reikalavimo atskirti OS branduolius[13], t. y. laikomasi konteineriavimo principo ir visi LXC konteineriai veikia viename OS šeimininkės branduolyje. Labai svarbus LXC privalumas yra tai, kad konteinerius galima grupuoti bei valdyti grupėmis, tai labai palengvina administratoriaus darbą, kadangi vietoje kiekvienos virtualios mašinos (konteinerio) savybių keitimo, galima keisti ir kitų panašių, ar tokių pačių konteinerių savybes. Šiuo metu LXC nepalaiko migracijų realiuoju laiku, todėl norint migruoti konteinerį teks perkrauti, arba bent jau laikinai sustabdyti jo veiklą (daryti momentinį atvaizdą snapshot), tačiau 1.1. versijoje jau yra pristatytas patobulintas checkpoint/restore atvaizdų kūrimas, kuriuos galima perkelti į kitą serverį išsaugant netgi atidarytus prisijungimus prie konteinerio. Patogesniam konteinerių kūrimui valdymui yra sukurta gana paprasta, bet galinga aplikacijų programavimo sąsaja (API). OPENSTACK OpenStack yra nemokama, atvirojo kodo debesų kompiuterijos paslaugų valdymo sistema. OpenStack tai labiau platforma, o ne naudojimui paruoštas produktas. Visiškai modulinė, nestipriai susietų (loose coupled) elementų sistema, kurios pagalba galima sukonstruoti savo debesų kompiuterijos valdymo sistemas. Galima kurti privačius arba viešus debesis. OpenStack funkcionalumas: galimybė tvarkyti sistemos resursus optimizuotas CPU, operatyviosios atminties, diskų ir diskų posistemės bei tinklo įrenginius; galimybė tvarkyti tinklo ryšius programiškai nustatomi IP adresai, Vlan; programavimo sąsaja (API) sukurti automatizacijai ir saugumui, galimybė tvarkyti vartotojus; 11

12 virtualių mašinų tvarkymas lengvai talpinamos, įkeliamos ir dalinamos naujos virtualios mašinos. Grafinėje sąsajoje galima perkrauti, išjungti ar sustabdyti virtualias mašinas; saugumo grupės lengvai kuriamos saugumo grupės, kurioms galima priskirti atskiras virtualias mašinas ir vaidmenis. Taip pat leidžiama priskirti atskiras teises vidiniams ir išoriniams vartotojams. OpenStack struktūra: OpenStack architektūriškai susideda iš keturių esminių paslaugų (žr.1 pav.) : objektų talpinimas (Swift) valdo objektų talpinimą. Jis leidžia saugoti ar gauti patalpintus failus, bet neturi galimybės veikti kaip failų serveris; atvaizdas (Glance) atlieka katalogavimo ir saugojimo funkcijas. Šie disko atvaizdai dažniausiai naudojami OpenStack skaičiavimams. Nors ši funkcija nėra privaloma, bet didelėse debesų kompiuterijos sistemose ji yra būtina; skaičiavimai (Nova) prireikus, valdo virtualius serverius. Taip pat jis atlieka komercinius skaičiavimus; visos šios paslaugos galiausiai autentifikuojasi sistemoje (Keystone). 1 pav. OpenStack principinė struktūra (šaltinis: 12

13 Atlikus šių virtualizacijos įrankių lyginamąją analizę, tinkamiausiu naudoti virtualių serverių paslaugos teikimui buvo pripažintas OpenStack. KONCEPCINĖ VIRTUALIŲ SERVERIŲ PASLAUGOS ARCHITEKTŪRA Išnagrinėjus šiuolaikinius virtualizacijos sprendimus, labiausiai tinkamas yra OpenStack produktas. Per 6 metus šis sprendimas tapo vienu populiariausių atviro kodų produktų pasaulyje. Lengvai plečiamas, didinimas, mėgstamas atviro kodų programuotojų, sistemų administratorių. Virtualių serverių paslauga sukurta OpenStack platformoje, principinė jos schema pavaizduota Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. pav.. 2 pav. Virtualių serverių paslaugos principinė schema OpenStack platforma gal būti įgyvendinta įvairiais variantais. Kiekvienas gamintojas savo OpenStack versiją minimaliai modifikuoja, bet pagrindiniai principiniai komponentai išlieka tokie 13

14 patys. 3 paveikslėlyje pavaizduota pasirinkta OpenStack architektūra, kuri susideda iš MAAS, JuJu, Compute, Storage, Horizon, Keystone, bei kitų komponentų. 3 pav. Pasirinkta OpenStack architektūra Virtualių serverių paslaugos naudotojai prisijungę prie valdymo portalo gali naudotis jiems suteikiamais resursais. Naudotojai gali diegti virtualias serverius pasirinkę iš virtualių serverių šablonų arba susikurti visiškai naują virtualų serverį. OPENSTACK FUNKCIONALUMŲ APŽVALGA OpenStack platforma įgalima sukurti virtualius serverius, valdyti kietojo disko talpos dydį, valdyti sistemų kopijas skirtingose zonose (angl. availability zone), apsaugoti mašinas pritaikant taisyklių rinkinius. Valdyti virtualių serverių potinklius, bei visą tai peržiūrėti topologinės schemos grafike. OpenStack programinė įranga pateikia galimybę atlikti konfigūravimo darbus tiesiog naudojantis interneto naršykle ( žr. 4 pav.). 14

15 4 pav. OpenStack prisijungusio naudotojo langas Virtualių serverių kūrimo metu galima valdyti virtualios mašinos pasiekiamumą, kurio dėka vienos sistemos gali matyti vienas kitą, kitu atveju, kad skirtingos sistemos nematytų viena kitos tinkle. ( žr.5 pav.). 5 pav. Virtualaus serverio kūrimo pradžia Virtualaus serverio kūrimo metu galima panaudoti operacinę sistemą turinčią kopiją kaip pagrindinę paleidimo sistemą arba galima pasirinkti kietąjį diską, kuriame bus atliekami naudotojo poreikius tenkinantys veiksmai. ( žr.6 pav.). 15

16 6 pav. Virtualaus serverio šaltinio pasirinkimas Galima kurta virtualių serverių šablonus, atsiranda galimybė pritaikyti tą patį šabloną skirtingiems projektams (virtualiems serveriams). Šablono kūrimo metu galima aprašyti virtualaus serverio naudojamų resursų panaudojimą. Nustatyti kiek operatyviosios atminties, kietojo disko, procesorių branduolių bus naudojama. Sukūrus virtualaus serverio šabloną tampa patogiau, lengviau ir paprasčiau kurta sekančius serverius. Kuriant virtualų serverį, galima tiesiog pasirinkti virtualaus serverio (paslaugos) tipą (angl. size ). Pasirinkus tipą galima patogiai sukurti virtualų serverį pagal nurodytus šablono parametrus. 7 paveikslėlyje matomi sukurti šablonai, bei resursų reikalavimai. 16

17 7 pav. Virtualių serverių kopijų šablonai Kuriant virtualų serverį galima pasirinkti potinklį, kuriame jis bus aktyvus. Tai paskutinis privalomas laukas, po kurio, sistema sukuria virtualų serverį pagal parinktus kriterijus. Po kelių minučių bus paruošas virtualus serveris darbui. (žr.8 pav.) 8 pav. Sukurtų potinklių sąrašas 17

18 Kiekvieną sukurtą virtualų serverį galima konfigūruoti (programinė įranga pateikia sukurtų serverių sąrašą). Sąraše yra pateikiami jo parametrai bei trumpas aprašymas virtualaus serverio pavadinimas, IP adresas, dydis, statusas ir kita informacija. (žr. 9 Klaida! Nerastas nuorodos š altinis.pav.). 9 pav. Virtualių serverių sąrašas OpenStack programinė įranga leidžia valdyti virtualius serverius. Galima pritaikyti apsaugos nustatymus, priskirti išorinį IP adresą, valdyti virtualaus serverio veikimą (sustabdyti, pakeisti dydi, perkrauti ir kt.). Visi nustatymai pritaikomi individualiai pasirinktam virtualiam serveriui, todėl naudotojai nėra suvaržyti ir priklausomi nuo kitų virtualių serverių. (žr. 10 pav.),. 101 pav. Virtualaus serverio konfigūravimo galimybių sąrašas 18

19 Yra galimybė kiekvienam virtualiam serveriui prijungti papildomą virtualų kietąjį diską. Pasirinkus kietojo disko prijungimą, tereikia įvesti kietojo disko pavadinimą, trumpą aprašymą, bei disko dydį. (žr. 11 pav.). 11 pav. Sukurtas virtualus kietasis diskas Kiekvieno sukurto disko masyvą galima valdyti, kiekvienas nustatymas pritaikomas pasirinktam kietajam diskui. Esant poreikiui galima praplėsti, keisti tipą, įkelti norimą sistemos kopiją ir t.t.. (žr. 12 pav.). 12 pav. Virtualaus kietojo disko konfigūravimo pasirinkimo sąrašas Kuriant virtualių serverių aplinkas yra naudojamos sistemų kopijos (angl. image ). 13 paveikslėlyje pavaizduota linux šeimos CirrOS operacinės sistemos atvaizdai. 132 pav. Integruota sistemos kopija 19

20 Sistemų kopijų skaičių galima papildyti it taip supaprastinti virtualių serverių kūrimo procesą. Tai galima padaryti dviem būdais (žr.14, 15 pav.). Nurodant tikslų adresą kur yra patalpinta kopija tinkle; 14 pav. Kopijos įkėlimas naudojant tinklo nuorodą Pateikiant sistemos kopijos failą. 15 pav. Kopijos įkėlimas naudojant sisteminį failą Taip pat reikia pateikti Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. pav. pavaizduotą standartinį s istemos aprašą: Įvesti pavadinimą; Įvesti sistemos aprašymą; Nurodyti kopijos vietą; Pasirinkti architektūrą; Pasirinkti sistemos reikalavimui atitinkantį kietojo disko ir operatyviosios atminties dydį. 20

21 16 pav. Kopijos kūrimo langas Kadangi kuriamas virtualus serveris skirtas dirbti tinkle, yra aktualus saugumas, pasiekiamumas, matomumas tinkle. Saugumą (įeinančių ir išeinančių prievadų aprašymai, protokolų įgalinimas ir kt.) galima aprašyti ir pritaikyti pagal poreikį. (žr. 17 pav.). 3 pav. Sukurtų taisyklių sąrašas Pasirinkus (sukūrus) grupę galima koreguoti ir pildyti taisyklėmis, kurios yra aktualios vienam ar kitam virtualiam serveriui. Galima aprašyti leidžiamus, draudžiamus prievadus ir t.t.. Žemiau pateiktame 18 paveikslėlyje matome naujos taisyklės kūrimo galimybę. 21

22 18 pav. Naujos taisyklės kūrimas Kiekviena taisyklė yra matoma grupėje, esant poreikiui jas galima pašalinti. (žr. 19 pav.). 194 pav. Taisyklių sąrašas pasirinktoje taisyklių grupėje Naujai sukurtą taisyklių grupę galima priskirti virtualiems serveriams. Kiekvienas virtualus serveris gali turėti skirtingai aprašytas ir pritaikytas taisyklių grupes. ( žr. 20 pav.). 22

23 20 pav. Taisyklių grupės priskyrimas virtualiam serveriui Taisyklėmis galima išskirti ir IP adresus, kuriais bus pasiekiami virtualūs serveriai ( žr. 21 pav.). 21 pav. IP adreso priskyrimas virtualiam serveriui Kiekvienas sukurtas virtualus serveris naudoja OpenStack infrastruktūros išteklius. Kiekvieną resursą (operatyvioji atmintis, procesorius, kietasis diskas) galima stebėti bendrai visam projektui arba individualiai kiekvienam serveriui. Programa pateikia naudojamų resursų ataskaitą (žr. 22, 23 pav.), kurioje galima matyti ir lengvai suprasti resursų paskirstymą. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie: virtualių serverių kiekį; naudojamų procesorių kiekį; operatyviosios atminties išnaudojimo statistiką; sukurtų apsaugos grupių panaudojimą; panaudotų virtualių kietųjų diskų kiekį. 23

24 22 pav. Naudojamų pagrindinių resursų atvaizdavimas 23 pav. Naudojamų kitų resursų atvaizdavimas Kiekvieno virtualaus serverio naudojimo statistiką galima stebėti pasirinkus norimą laikotarpį. Tai padeda įvertinti resursų užimtumą tam tikru laikotarpiu, įvertinti operatyvinės atminties bei kietojo disko naudojimą, virtualių procesorių išnaudojimą ir kt. (žr. 24 pav.). 5 pav. Virtualių serverių resursų panaudojimo statistika 24

25 Sukūrus didesnį skaičių virtualių serverių ir juos suskirsčius į potinklius gali būti sunkiau atrasti kuriame potinklyje, koks virtualus serveris yra. To palengvinimui sistema pateikia sukurtų potinklių (jie atskiriami skirtingomis spalvomis) ir potinklyje esamų virtualių serverių topologinę schemą. Schemoje (25 pav.) serveriai išdėstomi taip, kad joje būtų galima atlikti pakeitimus pasirinktiems elementams. 25 pav. Sukurtų potinklių topologinė schema Naudotojų patogumui sukurtų potinklių virtuali įranga yra pateikiama atskirai, kad būtų galima juos konfigūruoti pagal pasirinktą filtrą (žr. 26 pav.). 26 pav. Įrangos atvaizdavimas sistemoje Tokius pačius veiksmus galima atlikti ir su potinkliais (žr. 27 pav.). 25

26 27 pav. Potinklių sąrašas sistemoje VIRTUALIŲ SERVERIŲ PASLAUGOS NAUDOTOJAI Virtualių serverių paslaugos naudotojai yra mokslo ir studijų institucijų (MSI) darbuotojai (mokslininkai, tyrėjai, dėstytojai, IT specialistai), kuriems reikia tam tikram laikotarpiui papildomų kompiuterinių resursų vykdyti savo mokslinę ar akademinę veiklą. LITNET DEBESIJOS PASLAUGŲ PORTALAS. PRISIJUNGIMAS PRIE PASLAUGOS LITNET debesijos paslaugų teikimui yra sukurtas LitnetCloud portalas, pasiekiamas adresu (28 pav.) pav. LITNET debesijos paslaugų portalas 26

27 Prie LITNET debesijos paslaugų prisijungiama naudojantis Litnet elektroninių tapatybių federacija LITNET FEDI. Prisijungimo piktograma yra viršutiniame dešiniajame kampe (1). Prisijungti prie LitnetCloud paslaugų galima ir paspaudus nuorodą Plačiau > (2). Šiuo atveju bus atvertas Virtualių serverių paslaugos informacinis langas (29 pav.) pav. Virtualių serverių paslaugos informacinis langas Šiame lange prisijungti prie Virtualių serverių paslaugos galima bakstelėjus pele teksto nuorodą prisijungti (3) arba naudotojo paskyros valdymo piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe (4). Abiem atvejais bus atvertas LITNET FEDI prisijungimo langas (30 pav.). 27

28 30 pav. LITNET FEDI prisijungimo langas Pasirinkus savo instituciją ir atlikus sėkmingą prisijungimą, grįžtama į pradinį portalo langą, kuriame naudotojo sėkmingą prisijungimą rodo pasikeitusi paskyros valdymo piktogramos (1) spalva iš juodos į žalią.(31 pav.): 1 31 pav. Sėkmingo prisijungimo prie paslaugų požymis Pasirinkus Virtualių serverių paslaugos kortelėje Plačiau..., atveriamas paslaugos pradinis langas (32 pav.). 28

29 32 pav. Virtualių serverių paslaugos pradinis langas Išsamesnė informacija apie naudojimąsi paslaugos portalu bei virtualių serverių užsakymą yra pateikiama Virtualių serverių paslaugos naudotojo vadove bei Naudojimosi VSP paslauga taisyklėse, pasiekiamuose 32 pav. pavaizduotame paslaugos informaciniame lange. 29

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRAŠTO APSA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS SUTRUMPINTAS PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIO INCIDENTO TYRIMĄ NR. 163811 2019 m. balandžio 19 d. Vilnius TLP: WHITE Kibernetinio incidento tyrimo objektas: 2019-04-10 imituotų

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos IBM MaaS360 (SaaS) Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos ( Su SaaS susijusios pasiūlymo

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Tech irangos specifikacija 4 priedas (patikslinta).docx

Microsoft Word - Tech irangos specifikacija 4 priedas (patikslinta).docx Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINĖS ĮRANGOS, REIKALINGOS VILNIAUS REGIONINIAM PADALINIUI, TECHNINĖSPECIFIKACIJA PIRKIMO OBJEKTAS 1. Pirkimo objektas

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

UAB ID4S Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai!

UAB ID4S Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai! Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai! www.mokiniopazymejimas.lt www.facebook.com/mokiniopazymejimas EMP kas tai? Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) tai saugus

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS Kamilė Ciechanavičiūtė DEBESŲ KOMPIUTERIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO OPTIMIZAVIMAS B2B M

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS Kamilė Ciechanavičiūtė DEBESŲ KOMPIUTERIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO OPTIMIZAVIMAS B2B M KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS Kamilė Ciechanavičiūtė DEBESŲ KOMPIUTERIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO OPTIMIZAVIMAS B2B MODELYJE Baigiamasis magistro projektas Vadovė Doc.

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas Seminaro tikslai Trumpai apžvelgti pagrindinius DBVS komponentus Detaliai nagrinėjami optimalaus duomenų dėstymo

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ IR RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAMS IR TVARKYTOJAMS Šios gairės parengtos remi

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ IR RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAMS IR TVARKYTOJAMS Šios gairės parengtos remi TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ IR RIZIKOS VERTINIMO GAIRĖS ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAMS IR TVARKYTOJAMS 2019-08-09 Šios gairės parengtos remiantis Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Technines specifikacijos projektas

Technines specifikacijos projektas KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 1. Perkančioji organizacija Lietuvos teismo ekspertizės centras, biudžetinė įstaiga, kurios duomenys kaupiami saugomi Juridinių

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas yra gana trapus, todėl svarbu tuo rūpintis

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Paslaugos aprašas IBM Sterling B2B Integration Services Šiame Paslaugos apraše apibūdinta Cloud Service, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos įgaliotuosius vartotojus ir Cloud Service

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau