PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI 2012 M. Profesinio mokymo įstaigų apklausos rezultatai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI 2012 M. Profesinio mokymo įstaigų apklausos rezultatai"

Transkriptas

1 KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI 2012 M. Profesinio mokymo įstaigų apklausos rezultatai INFORMACIJOS SURINKIMAS Vykdant profesinio meistriškumo konkursų stebėseną, 2012 metais atlikta ištisinė pirminio ir tęstinio profesinio mokymo teikėjų apklausa elektroniniu paštu. Institucijų generalinė aibė nustatyta pagal AIKOS ir ŠVIS sistemose pateiktus duomenis. Anketos išsiųstos 90 institucijų (profesinėms mokykloms, profesinio rengimo centrams, darbo rinkos mokymo centrams ir kolegijoms, turinčioms profesinio rengimo skyrius). Apklausa vyko 2012 m. lapkričio 21 gruodžio 7 dienomis. Anketų grąža 77 proc. Pagrindiniai 2012 m. apklausos klausimai susiję su: mokyklinių profesinio meistriškumo konkursų organizavimo tvarka; regioniniais, nacionaliniais, tarptautiniais profesinio meistriškumo konkursais, kuriuose dalyvavo mokyklos; profesinio meistriškumo konkursais, skirtais mokiniams turintiems spec. poreikių, kuriuose dalyvavo mokyklos; profesinio meistriškumo konkursais, planuojamais organizuoti 2013 m.; siūlymais dėl profesinio meistriškumo konkursų tobulinimo; profesinio meistriškumo konkursų panaudojimu populiarinant profesinį mokymą; Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (KPMPC) pagalba, organizuojant, vykdant, viešinant profesinio meistriškumo konkursus. PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSŲ SKIRSTYMAS Žemiau pateikiamas konkursų skirstymas yra taikomojo pobūdžio ir naudotinas aprašant tik šios apklausos rezultatus. Konkursus, kuriuose 2012 m. dalyvavo profesinių mokyklų mokiniai, pagal pasirinktus kriterijus galima suskirstyti į kelias sąlygines grupes. Vienas iš konkurso klasifikavimo kriterijų dalyvių geografinis pasiskirstymas. Remiantis šiuo kriterijumi skirtini mokyklos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens konkursai. Vieni jų vykdomi kaip savarankiški, kiti kaip atrankiniai į kito turo ar lygmens konkursus (pvz.: Žemės vaikai 2012 ). Pagal kompetencijas, į kurias orientuoti konkursai, galima skirti kitas dvi stambias konkursų grupes. Pirmoji grupė konkursai, kurie nukreipti į esminių kompetencijų (key competences) demonstravimą ir ugdymą. Jaunojo verslininko konkursas skirtas verslumo ir iniciatyvumo ugdymui, o raštingiausio būsimojo darbuotojo komunikavimo gimtąja kalba kompetencijoms plėtoti (pvz.: Lietuvių kalbos konkursas Raštingiausias būsimasis darbuotojas ). Šiai grupei priskirtinos ir verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) mugės, amatų dienos, derliaus šventės, Verslumo forumas Į šią grupę patenka IT konkursai, olimpiados (kalbų ir kitos), varžytuvės, projektai, kurių pavyzdžiais galėtų būti: 1

2 Če Žemaitėjė bova ė bus; Idėjos verslui; Verslo genijus; Mano verslas; Originaliausia specialybės reklama; Raštingiausias būsimasis darbuotojas; Teisinių žinių konkursas Temidė. Antrosios grupės konkursai skirti turimoms profesinėms kompetencijoms demonstruoti. Dažniausiai šiuose konkursuose varžosi atitinkamų profesinio mokymo programų mokiniai. Paprastai šie konkursai vykdomi kiekvienais metais ir juose varžomasi individualiose ir/arba komandinėse rungtyse. Konkursai gali būti skirti vienos arba kelių specialybių mokiniams. Šios grupės konkursų pavyzdžiais galėtų būti: Atviras Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų čempionatas; Atviras Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų čempionatas; Atviras medkirčių čempionatas; Jaunasis automechanikas; Jaunųjų statybininkų profesinio meistriškumo konkursas Resta 2012 ; Jaunųjų virėjų komanda; Jūreivių meistriškumo varžytuvės; Kaimo turizmo, turizmo ir viešučių darbuotojų profesinis meistriškumas; Miškininkystės profesinio meistriškumo varžybos; Vizualinės reklamos gamintojas; Žiemos puokštė. APKLAUSOS APIBENDRINIMAS 56 profesinio mokymo įstaigos atsiuntė informaciją apie 2012 m. įvykusius 57 nacionalinio lygio, 40 regiono lygio ir 23 tarptautinius konkursus. Kad jų mokiniai dalyvavo nacionaliniuose konkursuose, pažymėjo 47 mokymo įstaigos; regiono 32; tarptautiniuose 27 įstaigos (konkursų sąrašas pridedamas 1 priede). Vieni profesinio mokymo teikėjai konkursus organizavo savarankiškai, kiti kaip partneriai su kitais nacionaliniais ir/ar užsienio mokymo teikėjais, valstybinėmis institucijomis (Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija), profesinėmis asociacijomis (Lietuvos floristų asociacija, Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, Kosmetikų ir kosmetologų asociacija, Lietuvos suvirintojų asociacija). Organizuojant konkursus prisideda ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija, Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija, profesijos mokytojų metodinės komisijos (pavyzdžiui, Menų bei Tekstilės, aprangos, avalynės, odos). Mokyklos profesinio meistriškumo konkursai organizuojami remiantis konkurso organizavimą reglamentuojančiais dokumentais (konkurso nuostatais, tvarkos aprašais), profesinio mokymo įstaigoje nustatyta konkursų organizavimo tvarka ir nusistovėjusiomis tradicijomis. Mokyklos profesinio meistriškumo konkursus organizuoja profesinio mokymo įstaigos administracija kartu su profesijos mokytojais ir/arba profesinio mokymo įstaigos metodinėmis grupėmis, kai kuriose profesinio mokymo įstaigose įtraukiami ir vyresniųjų kursų mokiniai (pvz.: vertinimo etape). Pažymėtina, kad mokyklos profesinio meistriškumo konkursai labiau sutelkia profesinio mokymo įstaigos bendruomenę ir skatina ją aktyviau dalyvauti profesinio mokymo įstaigos veiklose ateityje. 2

3 2012 m. apklausos duomenimis, nacionalinio lygmens konkursuose dalyvavo didžiausias mokinių skaičius 609. Regioninio lygmens konkursuose jėgas išbandė 436 mokiniai. Tarptautiniuose meistriškumo konkursuose dalyvavo 194 mokiniai. Buvo suorganizuoti 2 profesinio meistriškumo konkursai, skirti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. Juose dalyvavo 10 mokinių. Surinkta informacija rodo, kad daugiausia profesinio meistriškumo konkursų 2012 m. (neskaidant jų pagal lygmenis) buvo organizuota Meno, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų, Verslo ir administravimo bei Paslaugų asmenims švietimo srityse. Daugiausiai mokinių dalyvavo Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo, Darbo organizavimo, Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių švietimo posričių konkursuose. Populiariausi nacionaliniai konkursai pagal juose dalyvavusių mokinių ir mokyklų skaičių: Žemės vaikai; Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas; Tarptautinė verslo praktinio mokymo firmų mugė; Atviras Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų čempionatas; Žiemos puokštė; Jaunojo verslininko konkursas; Jaunųjų virėjų komanda; Arimo varžybos; Verslumo forumas; Siuvėjo ir dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinio meistriškumo konkursas. Pagal profesinio mokymo programas, kurių mokiniams skirti konkursai, pirmauja virėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo, logisto ekspeditoriaus, padavėjo ir barmeno, floristo, kirpėjo, kaimo turizmo organizatoriaus, viešbučio darbuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, apdailininko (statybininko), automobilių mechaniko profesinio mokymo programos m. Lietuvos atstovai dalyvavo Europos profesinio meistriškumo varžybose EuroSkills. Taip pat dalyvauta konkursuose Rusijoje, Latvijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Baltarusijoje. Konkursų pavyzdžiai: X tarptautinis kosmetologijos ir estetikos konkursas jaunųjų specialistų klasėje Невские берега (Rusija), Šiaurės/ Baltijos šalių mėsos perdirbėjų konkursas (Norvegija), Latvijos Kuldingo miesto profesinės mokyklos organizuotas medinės skulptūros kūrimo konkursas, floristinio kilimo kūrimas (Latvija), kirpėjų profesinio meistriškumo konkursas Baltic Beauty World 2012 (Latvija), Europos šalių viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) mokinių kompetencijų konkursas (Makedonija), Verslas. Jaunystė. Sėkmė (Baltarusija). Mokinių pasiekti rezultatai konkursuose įvardijami įvairiai: skelbiamos užimtos vietos, nurodomi gauti prizai, medaliai, diplomai, Europass pažymėjimai, padėkos-pagyrimo raštai, sertifikatai, dovanos arba suteiktos nominacijos (pavyzdžiui, Geriausias gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, Lietuvos virėja, Geriausia virėja, Žemės dukra 2012, Žemės sūnus 2012, Geriausia vadybininkė, Jauniausia konkurso dalyvė, Originaliausia verslo idėja, Ventos delfinas, Etiškiausia socialinio verslo idėja, Pilietiškiausia socialinio verslo idėja, Originaliausia socialinio verslo idėja, Euroskills 2012 laureatas ir kt.). Beveik 82 proc. profesinio meistriškumo konkursų organizavimo ar mokinių dalyvavimo juose finansinės išlaidos yra dengiamos iš profesinio mokymo įstaigos lėšų. Likusios dalies konkursų finansavimas yra užtikrinamas derinant ir įvairiai apjungiant skirtingų šaltinių lėšas: institucijos ir 3

4 rėmėjų, socialinių partnerių (pvz.: UAB Festo, UAB Serfas, UAB Husgvarna Lietuva, UAB Serpentino, VšĮ Informacijų poligonas ), savivaldybės, ministerijų, dalyvių, projektų, asociacijų, fondų, ūkininkų, užsienio partnerių m. pabaigoje buvo žinoma apie 77 profesinio meistriškumo konkursus, numatomus organizuoti 2013 metais. Didžioji dalis planuojamų konkursų (40 iš 77) regiono lygmens. Apklausos metu profesinio mokymo teikėjų buvo prašoma išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip, pasinaudojant profesinio meistriškumo konkursais, populiarinamas profesinis mokymas. Didžioji respondentų dalis atsakė, kad informacija apie vykstančius profesinio meistriškumo konkursus kartu su profesinio mokymo naujienomis ir aktualijomis skelbiama profesinio mokymo įstaigų interneto svetainėse, profesinio mokymo įstaigų laikraščiuose, regioninėje spaudoje. Dažnai kartu su konkursais rengiami seminarai pristatymai, į kuriuos kviečiami socialiniai partneriai, įmonių atstovai. Stebėti konkursus kviečiami ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, kurie su informacija apie konkursų eigą ir rezultatus turi galimybę susipažinti per atvirų durų dienas. Pagaliau, šie mokinių profesinių įgūdžių demonstravimo konkursai yra šventė profesinio mokymo įstaigai, rengiančiai savo srities meistrus, o taip pat šventė miestams, miesteliams ir jų bendruomenei. Respondentai siūlo tobulinti profesinio meistriškumo konkursus diskutuojant ne tik profesinio mokymo įstaigos bendruomenėje, bet ir su socialiniais partneriais bei darbdaviais. Anot jų, tam reikalinga susirinkti informaciją iš mokinių, mokytojų, darbdavių, sužinoti jų nuomonę ir pasiūlymus dėl konkursų poreikio, jų organizavimo ypatumų, eigos, dalyvių vertinimo sistemos, nuostatų (juos būtina tobulinti, siekiant aiškumo ir konkretumo), užduočių (siekiant suformuluoti jas tinkamai ir aiškiai), materialinių išteklių ir finansavimo. Apklausos metu siekta nustatyti sunkumus, kurie kyla profesinio mokymo teikėjams organizuojant profesinio meistriškumo konkursus, užtikrinant jų kokybę, dalyvaujant juose ir vykdant konkursų viešinimą. Nuomonę šiuo klausimu išsakė 39 respondentai. Visi atsakiusieji vienoje ar kitoje srityje minėjo finansinių ir materialinių resursų stoką. Kita bendresnė sunkumų grupė nepakankama dalyvių (mokinių) ir dalies mokytojų motyvacija. Trečioji grupė organizavimo ir vykdymo tvarkos tobulinimas. Institucijos buvo prašomos teikti siūlymus profesinio meistriškumo konkursų gerinimui. Galima išskirti šiuos tipinius respondentų siūlymus: Organizavimo srityje: didinti finansavimą; perkelti konkursus į realias darbo vietas; perduoti šių konkursų organizavimą vienai institucijai; organizuoti profesinio mokymo įstaigų atstovų susitikimus konkursų organizavimo klausimams aptarti. Kokybės užtikrinimo srityje: tobulinti organizavimą (konkursus organizuoti, analizuoti ir vertinti vienai šalies institucijai; neplanuoti konkursų kvalifikacinių egzaminų metu, parengti metinį konkursų grafiką, sistemingai organizuoti konkursus); tobulinti vertinimą (specialistų iš verslo pasaulio įtraukimas organizuojant ir vertinant konkursus, vertinimo aptarimas metodinių renginių metu; vieningų vertinimo kriterijų sukūrimas); keisti vertintojų skyrimo tvarką (pvz.: nepriklausomos vertintojų komisijos sudarymas). 4

5 Taip pat, buvo išsakyta ir nuomonė, kad tokiuose konkursuose svarbiausia dalyvavimas ir meistriškumo demonstravimasis, o to nereikėtų sieti su kokybės užtikrinimu. Viešinimo srityje: išleisti leidinį Patirtis organizuojant profesinio meistriškumo konkursus ; numatyti ir skelbti konkursų datas, idėjas, iniciatyvas (pvz.: konkursų grafikas visiems metams); sieti konkursų vykdymo datą su kitais renginiais (pvz.: susieti konkursus su mieste ar regione vykstančiomis šventėmis, kitais renginiais). Dalyvavimo srityje: didinti finansavimą (pvz.: subsidijuoti konkursų organizatorius); skatinti mokinius, didinti jų motyvaciją dalyvauti konkursuose. Respondentai pažymėjo, kad KPMPC galėtų teikti informacinę bei organizacinę pagalbą profesinio mokymo įstaigoms rengiant metodinę medžiagą ir vertinimo kriterijus skirtus profesinio meistriškumo konkursams, taip pat organizuojant metodines dienas profesinio meistriškumo konkursų klausimais. Informacijos skyrius Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras ;

6 1 priedas PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSŲ SĄRAŠAS REGIONO LYGMENS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI Alternatyviosios mados konkursas Išprotėjęs ruduo Apdailininko, pastatų restauratoriaus profesinio meistriškumo konkursas Arimo varžybos Atvirų durų amatų diena Bendrojo lavinimo dalykų olimpiados: anglų kalbos olimpiada Če Žemaitėjė bova ė bus Derliaus šventė Floristinis butelio dekoro konkursas Geriausias suvirintojas Geriausias Žemaitijos zonos jaunasis automobilių vairuotojas Informacinių technologijų konkursas Jaunimo verslumo turnyras Jaunųjų talentų konkursas Kalėdinis žaisliukas Kauno krašto profesinio rengimo įstaigų mokinių informacinių technologijų konkursas Kauno miesto mokyklų informacinių technologijų konkursas SKAIČIUOKLĖS GALIMYBĖS Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų stalo teniso konkursas Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų C pogrupio krepšinio konkursas Konkursas Protų ringas Krepšinio turnyras Vilkijos taurei laimėti Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninis etapas Logisto ekspeditoriaus specialybės konkursas Krauk ir vežk Meno ratas Mes galim Padavėjo ir barmeno profesinio meistriškumo konkursas Per mobilumą į lankstų mokymą automobilių mechaniko profesinio meistriškumo konkursas Profesinės sėkmės link Profesionaliausias prekybininkas Raštingiausias būsimasis darbuotojas Raštingiausias gamtamokslis Technikos priežiūros verslo darbuotojo ir agroserviso darbuotojo specialybių profesinio meistriškumo konkursas Teisinių žinių konkursas Temidė Tradicinių lietuviškų švenčių stalų serviravimo konkursas Traktorių praktinio vairavimo profesinio meistriškumo konkursas Verslininko verslaičio biuras Verslumo sparnai Vilniaus mokomųjų mokinių bendrovių mugė Virėjų profesinio meistriškumo konkursas Žemės vaikai 6

7 NACIONALINIO LYGMENS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI AIDS Proto mūšio konkursas Apdailininko (statybininko) profesinio meistriškumo konkursas Arimo varžybos Atviras Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų čempionatas Atviras Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų konkursas Baltiškoji tradicija juvelyriškoje Dizmeikerio kūrybinių darbų konkursas EKO dizainas Ekonomika aktyviai Floristinio kilimo kūrimas Gamtos kengūra Geriamas vanduo Geriausias būsimasis sekretorius Geriausios 2012 m. Lietuvos MMB konkursas-mugė I-asis jaunųjų dizainerių konkursas Ilgalaikio turto apskaita Investuok į picą Inžinierinės kompiuterinės grafikos konkursas Jaunasis automechanikas Jaunojo verslininko konkursas Jaunųjų automobilių vairuotojų varžybos Jaunųjų dizainerių konkursas Jaunųjų talentų konkursas Jaunųjų virėjų komanda Jei aš būčiau verslo angelas Kaimo turizmo organizatorių profesinio meistriškumo konkursas Kompiuterinė Kalėdų pasaka Kūrybinių idėjų pristatymas KTU Lietuviškas tradicijas puoselėkime Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Lietuvos muziejų kelias, Suku suku darbų malūnėlį Lietuvos suvirintojų asociacijos jaunųjų talentų konkursas Lietuvos VEMP verslo čempionatas 2012 Mano verslas Mechatronikos varžybos Mokinių profesinio meistriškumo konkursas Ilgalaikio turto apskaita REKLAMOS GURU Renkuosi verslą Resta Saugokime jaunas gyvybės keliuose Savas stilius Siuvėjo ir dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinio meistriškumo konkursas Skaitau, nors nematau Suvirintojų meistriškumo konkursas Šauniausia sekretorė Technikos priežiūros verslo darbuotojo ir agroserviso darbuotojo specialybių profesinio 7

8 meistriškumo konkursas Vėliava planetai ŽEMĖ Versli Lietuva Verslo genijus Verslumo forumas VI atviras Vakarų Lietuvos čempionatas VI Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės Virėjų profesinio meistriškumo konkursas Žemės spalvos Žemės vaikai Žiemos fantazija Žiemos puokštė TARPTAUTINIO LYGMENS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSAI KONKURSAI 16-oji tarptautinė VPMF mugė AgroJoniškis 2012 Arimo varžybos Baltijos šalių dienos Baltijos šalių miškininkystės profesinio meistriškumo varžybos Čekijos Respublikos miškininkystės mokyklų profesinio meistriškumo varžybos Europos šalių viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) mokinių kompetencijų konkursas EUROSKILLS 2012 Floristinio kilimo kūrimas Jaunasis apdailininkas Kaunas talent 2012 Kirpėjų profesinio meistriškumo konkursas Baltic Beauty World 2012 Kūrybinių idėjų pristatymas KTU Latvijos Kuldingo miesto profesinės mokyklos organizuotas medinės skulptūros kūrimo konkursas Lietuvos atviras medkirčių čempionatas Šiaurės\ Baltijos šalių mėsos perdirbėjų konkursas Tarptautinės jūreivių meistriškumo varžytuvės Tarptautinis aštuntasis IT konkursas BEBRAS Tarptautinis informacinių technologijų online (internetinis) konkursas CONEXUM Verslas. Jaunystė. Sėkmė VII tarptautinės greitosios medicinos pagalbos žaidynės X Tarptautinis Kosmetologijos ir estetikos konkursas jaunųjų specialistų klasėje Невские берега (Rusija, Sankt Peterburgas) XX Baltijos šalių žaidynės Tartu 8