KAUNO R. SPORTO MOKYKLA ARTŪRAS PŪRAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO R. SPORTO MOKYKLA ARTŪRAS PŪRAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA"

Transkriptas

1 PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 09 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. TS KAUNO R. SPORTO MOKYKLA ARTŪRAS PŪRAS 08 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 090 Nr. Mastaičiai I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su subjekto veiklos rezultatais susijusi informacija) II DALIS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS KOMENTARAS (... metų metinio veiklos plano prioritetai, tikslai, uždaviniai, metinio veiklos plano įgyvendinimo svarbiausi rezultatai ir problemos) 08 m. Prioritetai, tiklsai, uždaviniai. Prioritetas:.Sveikos asmenybės su poreikiu sportuoti ugdymas..tikslas:..sudaryti palankią aplinką rajono vaikų, paauglių ir jaunimo užimtumui.

2 Uždaviniai:.Bendradarbiauti su rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi, bendro ugdymo mokyklomis, sporto ir kitomis bendruomenėmis, organizuojant bendrus renginius..užtikrinti saugią aplinką sportui bei sveikatai stiprinti..tikslas:..ugdyti esamus talentus, galinčius atstovauti mokyklą, rajoną, regioną ir šalį varžybose. Uždaviniai:.Skatinti mokytojus kelti kvalifikaciją..užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. Sudaryta palanki aplinka vaikų, paauglių ir jaunimo užimtumui: Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno rajono ugdymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijos ir kt. Per metus suorganizuota 5 sportinių varžybų, švenčių ir renginių:.organizuotas Pasaulinės sniego dienos renginys Zapyškio pagr. mokykloje (0807), dalyvavo 0 mokinių..organizuota plaukimo akcija Lietuvos 00mečiui skiriu savo 00 metrų plaukimą (08005), dalyvavo 8 Kauno rajono bendruomenės nariai..surengtas bokso turnyras Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti (0805), dalyvavo 8 vaikai ir paaugliai..vykdytas futbolo turnyras Nepriklausomybės dienos taurė (0806), dalyvavo 6 komandos, 96 mokiniai. 5.Vykdytos varžybos Šiaudų batai (080), dalyvavo 8 mokiniai, 8 tėvai ir 8 mokytojai. 6.Surengtas tarptautinis irklavimo turnyras Concept treniruokliais (080), dalyvavo 0 vaikų, jaunių ir jaunimo sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos. 7.Organizuotas Šaltosios mylios bėgimas su Garliavos Jonučių progimnazija (08009), dalyvavo 00 mokinių. 8.Surengtos sportinių šokių varžybos Liepsnojantis šokis 08 (0800), dalyvavo virš 00 porų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. 9.Surengtos Kauno rajono Gimnastikos varžybos su Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi (0800), dalyvavo 6 vaikai. 0.Surengtos plaukimo varžybos su Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi (08059), dalyvavo 0 mokinių..plaukimo varžybos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 00mečiui paminėti (0805), dalyvavo 70 mokinių..organizuota Atvirų durų diena Partnerystė su Lietuvos sporto universitetu (08057), dalyvavo 0 mokinių ir 50 mokytojų..šaudymo varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 00mečiui paminėti (08059), dalyvavo 58 mokiniai.. Kvadrato turnyras V. Deksnio atminimui kartu su Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (0807), dalyvavo 9 Kauno rajono mokiniai. 5.Rankinio turnyras treneriams V. Šniurevičienei ir V. Griškevičiui atminti (0809), dalyvavo 0 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos.

3 6.Surengta konferencija su Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija Tradicijos ir iššūkiai šiuolaikinėje kūno kultūros pamokoje (08 0),dalyvavo 8 mokiniai ir 7 mokytojai iš visos Lietuvos. Užtikrinta saugi aplinka sportui bei sveikatai stiprinti: Atliktas teniso salės remontas (S. Lozoraičio g. 9, Garliava), sudarytos saugios aplinkos stalo teniso skyriaus mokiniams treniruotis bei vykdyti varžybas. Sudarytos sąlygos Garliavos bendruomenei užsiėminėti stalo tenisu ir gerinti sveikatą. Įsigytas stimuliatorius naudojamas sportininkų traumų prevencijai ir profilaktikai, leidžiantis užtikrinti ugdymo kokybę. Sporto šakų skyriai aprūpinti reikalingu inventoriumi ir apranga. Sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijos kėlimui: Vykdyti mokytojų metodiniai užsiėmimai, seminarai ir konferencijos. Mokytojams suteikta informacija apie kvalifikacijos kėlimo renginius. Mokytojai vedė ir dalyvavo atvirose parodomosiose pamokose, aptarinėjo jas metodinėse grupėse. Užtikrintas kokybiškas ugdymo proceso organizavimas: Parengtos ugdymo programos grupėms pagal sporto šakas. Sudarytos sporto bazių nuomos sutartis treniruočių vykdymui. Sudarytos sąlygos geriausiems auklėtiniams (rinktinių nariams) vykti į federacijų rengiamas stovyklas ir tarptautines varžybas.. Darbuotojai:.. Administracija Vadovo pareigybė Vardas, pavardė Etato užimtumas Vadybinis stažas Pedagoginis stažas Direktorius Artūras Pūras 8 5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Zita Nickuvienė Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Algirdas Statkevičius 0.. Pedagoginiai ir kiti darbuotojai. Pedagoginių darbuotojų (iš viso) 8 dirbančių pagrindinėse pareigose dirbančių nepagrindinėse pareigose 5. Atestuotų pedagoginių darbuotojų, iš jų: turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją

4 turinčių metodininko kvalifikacinę kategoriją 5 turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją 6 Neatestuotų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pedagoginių darbuotojų 6 (su mokytojo kvalif. kat.). *Pedagoginių darbuotojų amžius: iki 0 metų nuo iki 60 metų nuo 6 iki 65 metų nuo 66 metų ir daugiau (nurodyti dėstomus dalykus). Mokykloje dirbančių pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 7,5 5. Vienam mokytojui tenkantis mokinių 9,68 6. Nepedagoginių darbuotojų (iš viso) 5 *Amžius skaičiuojamas gruodžio d... Pedagoginių darbuotojų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas Per kalendorinius metus atestuota Biudžeto (UA) pedagoginių darbuotojų/įgyta kategorija Vyr. mokytojai Metodininkai Ekspertai Skirta lėšų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos Išnaudota lėšų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos Išnaudota lėšų kursams, seminarams Išnaudota lėšų edukacinėms kelionėms Nepanaudota lėšų kvalifikacijos kėlimui Neišnaudotų kvalifikacijos kėlimui lėšų panaudojimas kėlimui(iš viso) kėlimui (iš viso) ir kt. (iš viso) *Pateikiami kalendorinių metų duomenys KOMENTARAS. Mokiniai:.. Ugdymo grupės ir vaikų Ugdymo grupės ir vaikų Lankančių mokyklą Mokinių, gyvenančių Mokinių, gyvenančių Kauno

5 5 Pradinio ugdymo grupė Meistriškumo ugdymo grupė Meistriškumo tobulinimo grupė grupių ir vaikų iš viso Kauno rajone ir lankančių mokyklą, mieste bei kituose rajonuose ir lankančių mokyklą, Grupių Vaikų Grupių Vaikų Grupių Vaikų Grupių Vaikų * Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo d. duomenys KOMENTARAS. Pagalbos mokiniui teikimas.. Lengvatų taikymas už teikiamas paslaugas Socialiai remtinų mokinių Atleistų nuo mokesčio mokinių Mokinių, kuriems sumažintas mokestis Mokinių, kuriems dalinai 50 %, sumažintas mokestis, 8 79 * Pateikiami einamųjų mokslo metų rugsėjo d. duomenys KOMENTARAS. Mokyklos pasiekimai ir veiklos rezultatai:.. Mokyklos baigimas ir tolesnė veikla Baigusiųjų mokyklą mokslo metų pabaigoje Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose Mokosi specializuotose sportinio ugdymo mokyklose Mokosi kitų šalių mokyklose Kita *Pateikiami duomenys, jeigu užsiima sportine veikla, mokosi ar dirba sporto pakraipos įstaigose.. Dalyvavimas sportinėse varžybose, čempionatuose, žaidynėse, konkursuose Renginio pavadinimas Iš viso dalyvavusių mokinių Užimta prizinių vietų

6 6 Rajono Kauno rajono salės futbolo sporto žaidynės. Kauno rajono kulkinio šaudymo pirmenybės. Kauno rajono stalo teniso sporto žaidynės. Kauno rajono moksleivių aerobinės gimnastikos žaidynės. Kauno rajono šaudymo čempionatas. Futbolo turnyras Nepriklausomybės dienos taurė. Kauno rajono atviras aerobinės gimnastikos čempionatas. Regiono Salės futbolo turnyras, skirtas Vasario 6ajai paminėti. Vaikų futbolo turnyras 9x9 Arvydo Janonio taurei laimėti, Kėdainiai. FK Kėdainiai žiemos taurė. FK Ąžuolas taurė. Kauno miesto šaudymo čempionatas. Futbolo 7x7 turnyras Pasaulinei futbolo dienai paminėti. Futbolo 7x7 turnyras Auksinis ruoduo08. Kalėdinis salės futbolo turnyras Babtai08. Futbolo turnyras S. Dariaus ir S.Girėno taurė. Respublikos Lietuvos irklavimo jaunių žaidynės. Lietuvos irklavimo čempionatas. Lietuvos žiemos irklavimo čempionatas. Lietuvos jaunimo šaudymo čempionatas. Lietuvos šaudymo čempionatas. Lietuvos jaunių šaudymo čempionatas. Lietuvos vaikų šaudymo čempionatas. Lietuvos jaunučių šaudymo čempionatas. Lietuvos šaudymo sporto žaidynės. I II III

7 7 Lietuvos jaunučių sporto žaidynių šaudymo varžybos. Lietuvos respublikos taurė pneumatiniais ginklais. Lietuvos respublikos taurė mažo kalibro ginklais. Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynės. Lietuvos 5x5 futbolo čempionatas. LRF U9 rankinio čempionatas. LRF U9 MINI rankinio čempionatas. LFR U0 MINI rankinio čempionatas. LRF U rankinio čempionatas. LRF U rankinio čempionatas. LRF U rankinio čempionatas. Lietuvos rankinio moterų čempionatas. Lietuvos asmeninės rajonų mini jaunučių varžybos, Vilkaviškis. Lietuvos reitingo sportinių šokių varžybos. Lietuvos reitingo sportinių šokių varžybos Šypsena. Lietuvos reitingo sportinių šokių varžybos Vaikų pasaulis. Lietuvos reitingo sportinių šokių varžybos Editos Daniūtės taurė. Lietuvos reitingo sportinių šokių Rumbos taurė 08. Lietuvos aerobinės gimnastikos taurės varžybos. Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionatas. Lietuvos jaunučių bokso čempionatas. Lietuvos jaunučių bokso sporto žaidynės. Lietuvos jaunių bokso čempionatas. Lietuvos jaunių bokso čempionatas rajonų tarpe. Lietuvos jaunučių bokso moksleivių pirmenybės. LRF rankinio taurė U6. Lietuvos moksleivių rankinio čempionatas U7. Lietuvos jaunių rankinio čempionatas. Tarptautinės

8 8 Tarptautinis irklavimo žiemos turnyras ALFA08. Atviras Latvijos irklavimo čempionatas. Tarptautinis žiemos irklavimo turnyras Garliava 08. Tarptautinis žiemos irklavimo turnyras ELK08. Tarptautinė regata Memorial Paolo D Aloja. Tarptautinė irklavimo regata Trakai08. Tarptautinė BRNO jaunių regata. Tarptautinė regata Gintariniai irklai. Tarptautinės irklavimo regata PREGELSKAJA REGATA. Šaudymo varžybos Alytaus miesto Mero taurė. Tarptautinės šaudymo varžybos Polonia08. Tarptautinės futbolo Fragaria Cup turnyras, Slovakija. Tarptautinis rankinio turnyras Prahos taurė. Tarptautinis rankinio turnyras Talino taurė. Tarptautinis rankinio turnyras Panevėžio taurė. Tarptautinis Mini rankinio turnyras Rygos taurė. Tarptautinės sportinių šokių varžybos Alytus open08. Tarptautinės sportinių šokių varžybos Klaipėda open08. Tarptautinės sportinių šokių varžybos Gintarinė pora08. Tarptautinės sportinių šokių pasaulio reitingo varžybos WDSF, Vengrija. Tarptautinės sportinių šokių pasaulio reitingo varžybos Alassio open, Italija. Baltijos šalių lengvosios atletikos čempionatas. Pasaulio vaikų žaidynės, Izraelis * Pateikiami praėjusių mokslo metų duomenys 5 KOMENTARAS

9 9 5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Platusis veiklos kokybės įsivertinimas Giluminis veiklos kokybės įsivertinimas Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos pusės Išskirtos tobulintinos veiklos sritys. Glaudus bendradarbiavimas su bendrojo ugdymo. Mokytojų trūkumas atokesnėse rajono vietose; mokyklomis;. Mokinių mokymosi krūvio didėjimas bendro. Mokinių pavežėjimas į treniruotes; lavinimo mokyklose, dėl to atsiranda bazių trūkumas.. Geri partnerystės ryšiai su sporto federacijomis, sporto įstaigomis;. Dalyvavimas įvairiose užimtumo programose ir projektuose, finansuojamuose Kauno rajono savivaldybės. KOMENTARAS (įsivertinimo duomenų panaudojimas, tobulinant mokyklos veiklą) 6. Finansų išteklių valdymas: 6.. Įsigytas turtas per metus Gauta arba įsigyta priemonių, įrangos už lėšas (EUR): Mokinio Biudžeto % Kitas krepšelio (ugdymo lėšas labdaros ir lėšas aplinkos) paramos Įsigyta priemonių, sportinės įrangos (nurodyti IT įrangą, baldus ir kitas mokymo priemones ir kt.) ŠMM lėšas (programos, Pajamų iš nuomos ir projektai) kitų lėšas lėšas paslaugų Plaukimo lazdos, plaukmenys, nardymo vamzdeliai, plaukimo rankovės 795,00 Volai, diržiniai treniruokliai, jėgos gumos,balansinės pagalvės, stabilumo 50,00 treniruokliai Šaudymo taikinių popierius 08,05 Šoviniai 95,00 Šoviniai 89,7

10 0 Pneumatinis šautuvas 00,00 Šoviniai 89,70 Šoviniai,0 Šoviniai 78,00 Oro balionėliai pneumatiniams šautuvams 00,00 Švilpukai Fox 0 classic 0,00 Trumpa apranga 65,0 Bokso pirštinės, pirštinės kriaušei 58, Šokių batai ir basutės 60,00 Suknelės, repeticijų rūbai 000,00 Kamuolys gimnastikai, pompa gimnastikos kamuoliui 0,00 Gimnastikos kaspinai 0,7 Sportinė avalynė, vartomas tablo 9,00 Teniso stalai, teisėjų stalelis, stiga kamuolių stovas, rezultatų skaičiuoklis, 8,90 teniso kamuoliukai Suoliukai gimnastikos 00,65 Drabužių spintos 08,69 Sportiniai batai, marškinėliai, šortai 97,00 Rankinio kamuoliai 95,00 Rankinio sakai,00 Sportinės tašės, kuprinės, džemperiai 6,05 Trumpa apranga 698,8 Kepurės, kojinės 9,55 Sportiniai krepšiai 8,00 Sportinės kelnės, sportiniai bliuzonai 00,00 Žymekliai estafetėms, parašiutas jėgos treniruotėms, svorinis maišas, 50,00 kimštinis kamuolys, sportinė avalynė, vikrumo kopetėlės, barjerai Micro/Midi rankinio kamuoliai, reakcijos kamuoliai, pasunkinti rankinio 500,00 kamuoliai Marškinėliai trumpomis rankovėmis 80,7 Kamuoliai select light grippy Nr. 0,00

11 Marškinėliai su užrašu 05,78 Marškinėliai 0,00 Elektros stimuliatorius 6, Iš viso: 79,5 7,00 75,75 *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 6.. Edukacinių aplinkų gerinimas, materialiojo turto remontas, renovacija Eil. Nr. Atlikti darbai Išnaudota lėšų (EUR) Savivaldybės Valstybės ES lėšos. Sporto mokyklos teniso salės remonto darbai 99,70. Baseino filtro remontas 6978,00. Baseino vamzdynų tvarkymas 8,00. Slėgio reguliatoriaus keitimas 87,00 *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 6.. Aprūpinimas mokymo priemonėmis Kitos lėšos Lėšos, skirtos mokymo priemonėms įsigyti iš biudžeto (UA) iš viso Lėšų suma, už kurią įsigyta mokymo priemonių iš biudžeto (UA) 700,00 79,5 6.. Gauta lėšų per metus Mokinio krepšelio Biudžeto (aplinkos) ŠMM (programos, projektai) Tarptautinių programų ir projektų Gauta lėšų iš viso per metus (EUR) iš: % Kitos labdaros Įstaigos pajamos lėšos ir paramos iš tėvų įnašų už Įstaigos pajamos iš patalpų nuomos ir kitų paslaugų (pvz. tėvų įnašų edukacinių aplinkų gerinimui) lėšos vaikų maitinimą 000, ,00 50,00 Tėvų įnašai 556,00 Įnašai už baseiną 06597,00 Iš viso: 6,00

12 Iš viso ,00 *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 6.5. Vieno mokinio išlaikymo kaina mokykloje (skaičiuota 8 vaikų) Vieno mokinio išlaikymo kaina Mokinio krepšelio MK Ugdymo aplinkos (UA) lėšos, skirtos metams Lėšų suma per metus skiriama vienam mokiniui 6 6,00 69,00 *Pateikiami kalendorinių metų duomenys 6.6. Kreditinis įsiskolinimas Metų pradžioje Metų pabaigoje Padidėjo + Sumažėjo Kreditinis įsiskolinimas iš viso 09,00 9,00 87,00 *Pateikiami kalendorinių metų duomenys KOMENTARAS Kredito įskola 08 dienai už gruodžio mėn. ryšius, komunalines paslaugas, ir kitas paslaugas. Skola apmokėta 09 m. sausio mėn. 7. Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ir kitų kontroliuojančių institucijų tikrinimo išvados. KOMENTARAS Nacionalinės visuomenės sveikatos centro Kauno apskrities higienos patikrinimo metu 080 trūkumų nerasta. 8. Nurodoma informacija pagal pridedamas lenteles III DALIS KITA INFORMACIJA lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas (Eur, ct)* Eil. Bazinis atlyginimas Priemokos Priedai Premijos Kitos išmokos** Iš viso Pareigų (pareigybės) pavadinimas Nr. 5 6=++++5

13 .. Direktorius 9,0 8,89 9,50 66,8 909,.. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8,0 59,57 557,87 06, 77,7.. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 60,7 00, 677, 56,75 * neat mokesčių ** jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinti, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos ** 66.8 už kasmetines atostogas. ** už kasmetines atostogas. ** 00. už kasmetines atostogas. ** 77.7 ligos pašalpa. ** ligos pašalpa. lentelė. Reikšmingi sandoriai Eil. Sandorio šalis Sandorio objektas Suma, Eur Nr. Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Iš viso * jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo vardas ir pavardė ** nurodomas juridinio asmens kodas *** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys **** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis adresas korespondencijai lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis Eil. Nr.... Susijusi šalis Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių pobūdis***** Sandorio objektas Suma, (Eur)

14 ... Iš viso * jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo vardas ir pavardė ** nurodomas juridinio asmens kodas *** nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys **** jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis adresas korespondencijai ***** nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo. papunkčiu