UKMERGĖS MENO MOKYKLOS MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮŽANGA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UKMERGĖS MENO MOKYKLOS MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮŽANGA"

Transkriptas

1 1 PATVIRTINTA Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-63 UKMERGĖS MENO MOKYKLOS MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮŽANGA 1. Mokyklos vizitinė kortelė: 1.1. mokyklos pavadinimas - Ukmergės meno mokykla; 1.2. elektroninis paštas telefonas: (8 340) ; 1.4. adresai: Muzikos skyriaus: Vienuolyno g. 7, Ukmergė LT-20130, Dailės skyriaus: Klaipėdos g. 17, Ukmergė LT-20131; 1.5. įstaigos kodas ; 1.6. mokyklos direktorius ugdymui, vykdanti direktoriaus pareigas Miglė Čivienė, tel: (8 340) , el. paštas: 1.7. direktoriaus ugdymui dailei Birutė Žilėnienė, tel: (8 340) , el. paštas: 1.8. sekretorė Danutė Stalnionienė, tel: (8 340) , el. paštas: 1.9. buhalterė Vaida Mikelytė-Smirnova, tel: (8 340) , el. paštas: ūkvedys Albertas Šinkūnas, tel.: (8 340) Mokyklos vizija, misija, vertybės, filosofija: Vizija Ukmergės meno mokykla - teikianti kokybiškas meninio ugdymo paslaugas švietimo institucija, svarbus vietos bendruomenės kultūrinio gyvenimo centras. Misija Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokykla, suteikianti palankiausias galimybes atverti ir išskleisti individualius meninius gebėjimus. Nuosekliai ir sistemingai plėtoti dailės, muzikos ir šokio sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. Vertybės Kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, pagarba, tobulėjimas, profesionalumas. Filosofija Ugdymas - didelis savo dvasia ir svarbus darbas, atliekamas susikaupus ir nuolatos. Kiek mumyse yra ramybės, išminties ir meilės, tiek mes ir stiprūs, tiek mes ir kūrėjai, tiek mes kartu galime vesti savo mokinius kuriančios brandos link. II SKYRIUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 3. Tikslas: 3.1. Mokyklos bendruomenėje įgalinti tobulintinų veiklos aspektų pozityvius pokyčius, gerinti mokymosi motyvaciją Uždaviniai:

2 tobulinti individualios vaiko pažangos, pasiekimų ir vertinimo sistemos taikymą pamokose; telkti mokytojų bendruomenę kolegialiam mokymuisi ir patirties sklaidai; naujinti ugdymui organizuoti reikalingą įrangą ir priemonių bei poilsio ir bendravimo zonų įrengimą. 4. Tikslas: 4.1. pristatant visuomenei Mokyklą ir skleidžiant jos veiklos sėkmės pavyzdžius, siekti atvirumo ir įvairovės Uždaviniai: sumaketuoti ir atspausdinti informatyvų ir vizualiai patrauklų Mokyklą ir jos ugdymo programų veiklas reprezentuojantį lankstinuką ir kitą atributiką; atverti mokyklos erdves kūrybinėms dirbtuvėms, kiemelio akcijoms, parodoms, mokyklos bendruomenės ir visuomenės šventėms. III SKYRIUS M. M. VEIKLOS ANALIZĖ 5. Mokyklos m. m. veiklos plano analizė m. m. dailės ugdymo programose mokėsi 222 mokiniai ir studijų lankytojai, iš jų: pradinio ugdymo programoje - 56, pagrindinio ugdymo programoje - 95, tikslinio ugdymo programoje - 8, neformaliojo ugdymo programoje - 14, ankstyvojo ugdymo programoje Spalvų namelis 26, suaugusiųjų dailės studijoje 9, NVŠ programoje Fotografijos žanrai pradedantiesiems ir pažengusiems m. m. Dailės ugdymo programas baigė 74 mokiniai ir lankytojai, iš jų: pradinio ugdymo - 11, pagrindinio ugdymo - 13, tikslinio ugdymo -2, neformaliojo ugdymo - 3, ankstyvojo ugdymo programą,,spalvų namelis 24, suaugusiųjų dailės studiją 8. Muzikos ugdymo programose mokėsi 341 mokinys. Ankstyvojo ugdymo programoje,,linksmosios natelės - 19, išplėstinio ugdymo programoje 12, šokio pradinio ugdymo programoje - 27 mokiniai, NVŠ programoje Muzikuokime drauge 14. Muzikinio ugdymo programas baigė 42 mokiniai, 8 mokinės baigė šokio pradinio ugdymo programą. Mokinių plenerai. Dailės skyriaus 36 mokiniai 2019 m. birželio d. dalyvavo tradicinėje Vepriuose vasaros kūrybinėje stovykloje - plenere,,žalias dangus virš mėlynos pievos, kurios tikslas: atrasti netradicines erdves kūrybai, kultūrinių patirčių pažinimui m. birželio pirmąją savaitę vyko moksleivių plenerai Ukmergėje ir Želvos miestelyje. Bendradarbiaudami su Žemaitkiemio seniūnijos bendruomene, mokiniai kūrė Žemaitkiemio apylinkėse, savo darbus skirdami LR Seimo paskelbtiems senųjų Lietuvos vietovardžių išsaugojimo metų temai. Miesto plenero metu mokiniai susipažino ir su grafų Kosakovskių šeimos Vaitkuškio šakos istorija, piešė ir tapė išlikusio dvaro architektūros fragmentus, buvusio dvaro sodybos ir jo apylinkių gamtovaizdį. Ukmergės meno mokyklos dailės skyriaus galerijoje,,keliaujantis paukštis surengtos mokinių darbų parodos: 2018 m. baigiamųjų kūrybinių darbų paroda, 2018 m. Veprių vasaros kūrybinės stovyklos plenero, Ukmergės senamiesčio plenero darbų paroda, Dailės skyriaus mokinių Kalėdinė paroda ( ir galerijoje,,koridoriaus ). Sukurti žaislai kalėdinei eglutei papuošti, kuriuos kūrė pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo 1 klasių mokiniai, mokytojos A. Stiškienė, I. Kiseliova, 2019 m. suaugusiųjų dailės studijos paroda "Nuo rudens iki pavasario" , vadovė Kristina Darulienė. Rudens ir Pavasario visų programų mokinių mokomųjų dalykų darbų parodos Dailės skyriaus koridoriuje. Želvos fil. Dailės skyriuje surengtos Faustinos Zaveckaitės kūrybinių darbų tapybos ir piešimo bei fotografijos parodos. Mokinių darbų parodos surengtos Muzikos skyriuje: paroda, skirta Mokslo metų pradžios šventei, Kalėdinė paroda, Pradinio ugdymo programos mokinių kūrybinių darbų paroda Širdyse ir lūpose (mokytoja Irutė Kiseliova), skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Vasario

3 3 16-osios, Kovo 11-osios paminėjimui, NVŠ programos mokinių paroda, vadovė J. Šlepetienės. Mokinių darbų parodos surengtos kitose miesto erdvėse: kultūros centre 2018 m. Veprių vasaros kūrybinės stovyklos plenero, Ukmergės senamiesčio plenero darbų paroda, skirta Mokslo metų pradžios šventei; Vl. Šlaito viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje: Dailės skyriaus ikimokyklinės grupės "Spalvų namelis" paroda "Nykstantys arba išnykę lietuviški žodžiai vaikų kūryboje" ( ) vadovė Kristina Darulienė; mokinių piešinių ir grafikos darbų paroda galerijoje,,vilkamirgė. Bendradarbiaujant su mokyklos socialiniais partneriais, mokytojos Jolitos Šlepetienės iniciatyva Lietuvos mokyklų neformaliojo švietimo centre Vilniuje surengta mokinių grafikos darbų paroda GRAFIKA: linija, dėmė, spalva, mokytojas Dainius Tijūnėlis, vėliau ši paroda buvo eksponuojama Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje. Dailės skyriaus mokinių darbai buvo pristatyti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus 30 metų jubiliejui skirtoje respublikinėje keramikos darbų parodoje,,moliniai pokalbiai, surengtoje Biržų regioninio parko vaikų dailės galerijoje, mokytoja Birutė Žilėnienė. Mokytojos J. Šlepetienės parengta mokinė Urtė Mackevičiūtė, 7 m. dalyvavo Valdovų rūmuose surengtoje Kultūros paveldo pažinimo ir meninio ugdymo projekto Mus moko patirtis ir praeitis Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkurso darbų parodoje Lietuva mūsų ženkluose, 2018 m. rugsėjis-spalis. VU Botanikos sodo Muziejuje (Kairėnų g. 45, Vilnius) eksponuoti Japonijos kultūros projekto WABI-SABI: tobulumas netobulume mokinių darbai, rengė mokyt. Jolita Šlepetienė, Mokiniai, vadovaujami mokyt. J. Šlepetienės, dalyvavo respublikiniame mokinių kino festivalyje,,2blis 2019", gegužės mėn., Vilnius. Pažintinės ekskursijos mokiniams 2019 m. balandžio mėn. mokytojos K. Darulienės, J. Šlepetienės, B. Žilėnienė mokiniams surengė karjeros planavimo, edukacinę, pažintinę išvyką į Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto Atvirų durų dieną, Mykolo Žilinsko dailės galerijoje veikiančias parodas, Kauno senamiestį. Mokiniai, vadovaujami mokytojų Irutė Kiseliovos, Jolitos Šlepetienės, Birutės Žilėnienės mokslo metų bėgyje lankėsi profesionalių menininkų parodose, surengtose,,vilkamirgės, Ukmergės kultūros centro, kraštotyros muziejaus galerijose, prie kultūros architektūros paminklų. Mokytoja R. Zareckienė organizavo edukacinę mokinių išvyką į Vilnių, į LMNŠC surengtą netradicinę piešimo pamoką "Piešiniai. 6-8 dešimtmečiai. Iš VDA piešimo katedros fondų", MO muziejų, ND galeriją, kurioje aptartas Lietuvos dailės istorijos kursas. Mokytoja R. Zareckienė parengė mokinę P. Kardokaitę VDA Kauno fakulteto organizuojamam konkursui Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo". Tęsiasi bendradarbiavimas su Vl. Šlaito viešąja biblioteka. Mokytojos I. Kiseliovos iniciatyva Dailės skyriuje 2018 m. lapkričio mėn. lankėsi Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė J. Žvirblytė, pristatė naujausias knygas vaikams. Kartu su pradinio ugdymo programos mokiniais buvo aptarta lėlių stalo teatro idėją. Sukurtas Lėlių stalo teatras ir jo istorijas gegužės mėnesį mokiniai pristatė savo bendraamžiams m. kovo mėn. bibliotekininkės J. Žvirblytė ir R. Chmieliauskienė mokiniams pristatė 2018 metų gražiausias knygas, jų autorius ir dailininkus. Vaikai įsipareigojo pasirinktai mėgstamiausiai knygai sukurti skirtuką ir padovanoti bibliotekai. Mokytojų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas, dalijimasis gerąja patirtimi. Surengtos kvalifikacinės ir bendrųjų kompetencijų ugdymo išvykos renginiai mokytojams: kultūrinė - pažintinė išvyka į Vilniaus MO muziejų, M. Jonučio parodą ir Nacionalinę ir MT dailės galerijas, organizavo Dailės skyriaus mokytojų metodinės grupės pirmininkė R.Zareckienė, kvalifikacinį renginys išvyką į Vilnių,,Žydų kultūros paveldas ir dailė pažintisuprasti-perteikti", organizavo mokytoja ekspertė Jolita Šlepetienė m. lapkričio mėnesį viešojoje bibliotekoje vaikų literatūros skyriuje mokytoja Irutė Kiseliova su teatro režisiere Natalija Kovarskiene vedė mirioramos edukacinius užsiėmimus bendrojo lavinimo pradinių klasių mokiniams. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje vyko 2019 m. respublikinės moksleivių dailės olimpiados II turas. Vertinimo komisijai pirmininkavo

4 4 B. Žilėnienė, komisijos nare dirbo K. Darulienė. Olimpiados metu mokytoja ekspertė J. Šlepetienė rajono dailės mokytojams surengė gerosios metodinės patirties sklaidos seminarą, kuriame pranešimą pristatė mokytoja ekspertė R. Zareckienė m. balandžio mėn. Dailės skyriaus galerijoje,,keliaujantis paukštis buvo eksponuojami 2019 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso,,sidabro vainikėlis rajoninio etapo atrankos paroda, kurios atrankos vertinimo komisijoje dirbo B. Žilėnienė. Informacinė sklaida apie skyriaus pasiekimus, veiklas, mokinių kūrybą nuolat vykdoma mokyklos tinklapyje ir socialiniuose tinkluose, dailės skyriaus ugdymo erdvėse, skelbimų stenduose m. birželio 11 d. mokytojos ekspertės Jolitos Šlepetienės iniciatyva Dailės skyrius kartu su Ukmergės rajono švietimo ir sporto skyriumi ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba buvo surengtas vienos dienos respublikinis Dailės ir meno mokyklų dailės skyrių mokytojų menininkų tapybos pleneras,,ukmergės diena. Sukurti darbai eksponuoti Siesikų pilyje, Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje. Galerijoje,,Keliaujantis paukštis buvo surengtos mokytojų darbų, kitų profesionalių menininkų darbų parodos: mokytojų Romualdos Zareckienės, Jolitos Šlepetienės, Kristinos Darulienės tapybos darbų paroda; menininkės A. Bartkutės-Deviatnikovos tapybos paroda, grafiko Edmundo Saldžiaus (Kunas) darbų paroda. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje surengta Ukmergės meno mokyklos dailės skyriaus mokytojų Jolitos Šlepetienės ir Romualdos Zareckienės tapybos darbų paroda 2019, iniciatorė R. Zareckienė. R. Zareckienė dalyvavo Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto pedagogikos katedros, Liepojos universiteto ir Lietuvos dailės ugdytojų draugijos organizuojamoje mokytojų kūrybos parodoje, Jolita Šlepetienė, Kristina Darulienė, Birutė Žilėnienė Respublikinio projekto,,raudona lieka Žiemgalos krašto plenero darbų parodoje, plenere surengtoje konferencijoje pristatė pranešimą,,ukmergės senamiesčio žydų urbanistinis paveldas mokinių darbuose. Mokslo metų pradžioje surengti tradiciniai susitikimai su mokinių tėveliais ir mokiniais, pristatyta mokyklos veikla skaidrėse, video medžiagoje, dalintasi pasiekimais, aptarti ugdymo turinio, priemonių poreikio klausimai, pristatytos ugdymo erdvės ir kt. Dailės skyriaus visų dalykų kabinetuose kūrybinėse dirbtuvėse įvairiausia technika atlikti darbai buvo pristatyti į mokyklą atvykusiems Nestacionarių paslaugų centro neįgaliųjų grupei ir jų vadovams. Susitikime su neįgaliaisiais mokyklos ugdymo erdves ir mokinių kūrybą pristatė direktoriaus dailei Birutė Žilėnienė, Mokyklos muzikos skyriaus mokiniai dalyvavo miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, kituose renginiuose: mokslo metai prasidėjo rugsėjo 3 dieną. Kultūros centre įvyko mokslo metų iškilmės. Koncerte dalyvavo muzikos skyriaus mokiniai, foje buvo surengta Dailės skyriaus mokinių darbų paroda. Mokyklos pučiamųjų orkestras Pakruojo rajone dalyvavo varžytuvėse,,vario audra, Vilniuje konkurse-festivalyje mergaičių duetas T.Petrauskaitė ir B.Suslavičiūtė,,World Harmony, tapo I vietos laureatėmis, VII respublikiniame vaikų ir jaunimo dainavimo konkurse,,rudens spalvos, Gabija Railaitė tapo II vietos laimėtoja, Vilniaus B.Jonušo muzikos mokykloje vyko XIX asis fortepijoninių ansamblių festivalis,,šokių pasaulyje, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko V Aukštaitijos krašto Marijos Jolantos Černienės jaunųjų stygininkų festivalis-konkursas, kuriame Rusnė Radzevičiūtė ir Rūta Bikulčiūtė tapo laureatėmis, Ukmergės meno mokyklos salėje vyko seminaras,,trimito įvaldymo pagrindai, pūstukai bei jų taikymo galimybės, Jaunųjų atlikėjų festivalis,,fortisimo, edukacinė programa Anykščiuose,,Baltasis kūčių stalas, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje vyko meninis projektas,,europos pulsas, Vilniaus Rotušėje,,Christmas Talent League, Trakų meno mokykloje festivalis-konkursas,,romantikų įkvėpti Jokūbas Burneikis tapo laureatu bei gavo prizą už muzikalumą, Panevėžyje festivalis,,muzikos garsai, Kauno J.Naujalio muzikos mokykloje vyko respublikinis K. Ivaškevičiaus konkursas kuriame Agnė Petrova tapo III vietos laureate, Vilniaus B.Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivalis, Utenoje Veronikos Vitaitės fortepijoninių ansamblių konkursas,,utena 2019 Izabelė Grumadaitė ir Simonas Laučius tapo diplomantais, I-asis respublikinis jaunučių chorų ir vokalinių ansamblių festivalis,,su daina ir šypsena, IX-asis respublikinis antro instrumento konkursas,,pavasario garsai Vytautė Kuprionytė tapo diplomante, Jonavos meno mokykloje I tarptautiniame styginių

5 5 konkurse,,crescendo Emilė Motiejūnienė tapo diplomante, XI-ajame Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių ansamblių festivalis Garliavoje, styginių orkestras gavo laureato vardą, Klaipėdoje II-asis tarptautinis konkursas,,muzikuojantys berniukai, Jokūbas Burneikis tapo II vietos laureatu, bei laimėjo nominaciją už geriausiai atliktą klasikinį kūrinį, Palangoje XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas, Kaune IX-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas,,oi žiba žiburėlis-2019 Beatričė Suslavičiūtė ir Tėja Petrauskaitė tapo laureatėmis, Nemenčinėje,,Pavasario atspindžiai2019, Zarasuose I-asis tarptautinis fortepijoninės muzikos konkursas,,klajojanti muzika, Izabelė Grumadaitė tapo I vietos laureate, Kaišiadoryse III-asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas,,skambioji klaviatūra, Trakų Vokės dvare vyko III-asis respublikinis konkursas,,skambėk pavasarėli. Mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo seminaruose-praktikumuose, meistriškumo pamokose. Vyko tradiciniai koncertai: kalėdinis koncertas Draugams ir bičiuliams, koncertas Pažintis su muzikos instrumentais, skirtas ankstyvojo ugdymo programos mokiniams, koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti, fortepijoninių ansamblių vakaras, koncertai tėvams. Suorganizuoti koncertai bendrojo lavinimo mokyklų pradinukams. Mokykloje suorganizuotas IV-asis respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo festivaliskonkursas Garsų sūkury, suorganizuotos edukacinės dienos ikimokyklinio ugdymo vaikams Atrask, pažink, pasirink. Miesto šventės metu buvo surengta moksleivių paroda Dailės skyriuje, Vienuolyno gatvėje koncertavo ansambliai, didieji kolektyvai. Mokykla vykdė Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą, kurios paskirtis - gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams sudaryti galimybes ir sąlygas plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. Šioje programoje mokėsi 5 mokiniai. Jie gilino savo žinias ir įgūdžius, buvo ruošiami mokyklos, miesto, regiono, respublikos ir tarptautiniams konkursams, festivaliams, dalyvavo respublikiniuose profesinės linkmės modulio festivaliuose-koncertuose. Apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, tėvus informuoja, mokyklos administracija tėvų susirinkimuose, mokinių parodose, koncertuose, kituose renginiuose ar individualių pokalbių metu. 6. Mokyklos SSGG analizė: Stiprybės Silpnybės Mokinių saugumas ir lygių Vėlus pamokų laikas. galimybių sudarymas. Dalies mokinių mokymosi Ugdymo procese taikomų motyvacijos stoka, pamokų metodikų atvirumas inovacijoms. lankomumo nepastovumas. Ugdymo turinio Dalies bendruomenės narių individualizavimas ir nepakankamas įsitraukimas į diferencijavimas, vertinimas mokyklos veiklą, iniciatyvų ugdant trūkumas. Kryptingo vaikų užimtumo Nepakankamas finansavimas įvairovė. ugdymo procesui modernizuoti Aukšta mokytojų dalykinė bei aplinkos estetiniam vaizdui kompetencija. gerinti. Mokyklos kultūros puoselėjimas. Ugdymo procesui organizuoti Kryptinga partnerystė su kitomis reikalingos įrangos stoka institucijomis. (kompiuterių klasėse, Svarbus mokyklos vaidmuo miesto multimedijos, kopijavimo visuomenės kultūriniame aparatų, muzikos instrumentų, gyvenime. koncertinių rūbų kolektyvams) Sėkmingas mokyklos reprezentavimas rajone, šalyje ir Želvos filialo Dailės skyriuje užsienyje. trūksta baldų (spintų, lentynų) Mokyklos skyrių

6 6 bendradarbiavimas įgyvendinant bendras veiklas. Informacijos sklaida apie mokyklos veiklą spaudoje, mokyklos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Sudarytos sąlygos mokinių emociniams ir socialiniams poreikiams tenkinti Galimybės Kryptingas darbas su skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniais. Mokyklos bendruomenės motyvavimo dalyvauti projektinėje veikloje skatinimas, įtraukimas į mokyklos veiklą. Papildomų lėšų pritraukimas mokyklos materialinės bazės stiprinimui, projektinių veiklų inicijavimo ir įgyvendinimo finansavimui. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ugdymo(si) ir socializacijos bendruomenėje iškilusias problemas. Geranoriškas ir dalykiškas visų bendruomenės narių bendradarbiavimas, efektyvaus bendradarbiavimo su tėvais modelio kūrimas. Grėsmės Didelis moksleivių užimtumas įvairiose veiklose. Mokinių, turinčių sveikatos sutrikimų, skaičiaus didėjimas. Plintanti negatyvių socialinių veiksnių įtaka ugdymo(si) proceso efektyvumui, kultūros ir bendravimo elgsenai. Demografinės padėties nestabilumas. Lėšų trūkumas pedagogų kvalifikacijos kėlimui. Dalies tėvų atsakomybės stoka ir nenoras bendradarbiauti ugdymo procese. IV SKYRIUS MOKOMŲJŲ DALYKŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 7. Muzikos ugdymo programų dalykų mokytojų sąrašas: Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Fortepijono metodinė grupė 1. Daina Kriaučiūnienė Fortepijono dalykas, koncertmeisteris, antrasis muzikos 2. Daiva Cimalonskienė instrumentas 3. Audra Bernadišienė 4. Rasa Ermolavičienė 5. Vaiva Butkevičiūtė 6. Diana Savanevičienė 7. Laura Burneikienė 8. Diana Jukonienė Fortepijono dalykas, antrasis muzikos instrumentas 9. Rūta Driukienė 10. Ginata Motiejūnaitė Fortepijono dalykas, koncertmeisteris, antrasis muzikos instrumentas (muzikos skyrius ir Želvos filialas) 11. Zita Kamarauskienė Fortepijono dalykas, koncertmeisteris Chorinio dainavimo metodinė grupė

7 7 12. Daiva Petrikienė Chorinio dainavimo dalykas, antrasis muzikos instrumentas, muzikos istorijos dalykas, jaunučių choro vadovė 13. Adelė Mikalkėnienė Chorinio dainavimo dalykas, antrasis muzikos instrumentas, jaunių choro vadovė 14. Dalia Sližytė Chorinio dainavimo dalykas, antrasis muzikos instrumentas 15. Dalia Stundžienė Chorinio dainavimo dalykas, koncertmeisteris, antrasis muzikos instrumentas 16. Vilmantas Driukas Chorinio dainavimo dalykas, antrasis muzikos instrumentas, muzikos istorijos dalykas, solfedžio dalykas (Želvos filialas) Styginių instrumentų metodinė grupė 17. Virginija Mažeikienė Violončelės dalykas, styginių instrumentų orkestro vadovė 18. Angelė Adamonienė Violončelės dalykas, antrasis muzikos instrumentas, violončelininkų ansamblio vadovė 19. Dainius Puodžiukas Smuiko dalykas 20. Ieva Venckuvienė 21. Daiva Razguvienė 22. Egidijus Petrikas Klasikinės gitaros dalykas Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė 23. Jonas Bareikis Trimito dalykas, antrasis muzikos instrumentas, liaudiškos muzikos kapelos vadovas 24. Rimvydas Gagiškis Trimito dalykas 25. Ričardas Kamarauskas Klarneto, saksofono, išilginės fleitos dalykai, pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas 26. Nikolajus Kononovas Klarneto, saksofono, išilginės fleitos dalykai, saksofonininkų ansamblio vadovas 27. Tautvydas Kuoras Trimito, išilginės fleitos dalykai Akordeono metodinė grupė 28. Greta Kvedaraitė Akordeono dalykas 29. Antanas Pocius Akordeono dalykas 30. Valentinas Pliskus Akordeono dalykas, akordeonininkų ansamblio vadovas 31. Danutė Pliskienė Akordeono dalykas Teorinių dalykų metodinė grupė 32. Vaiva Daunoravičienė Solfedžio, antrasis muzikos instrumentas 33. Danguolė Janukaitienė 34. Ona Valeišienė 35. Miglė Čivienė 36. Sonata Širvelienė Ankstyvasis ugdymas, antrasis muzikos instrumentas 37. Neringa Valinskienė Muzikos istorija, antrasis muzikos instrumentas 8. Dailės ugdymo programų dalykų mokytojų sąrašas: Eil Nr. Mokytojo vardas, pavardė Ugdymo programa, ugdomieji dalykai Pradinio ugdymo programa 1. Kristina Darulienė Erdvinė raiška 2. Jolita Grigucevičienė Grafinė raiška, spalvinė raiška, (Želvos filialas) Rimantas Grigucevičius Erdvinė raiška 3. Irutė Kiseliova Grafinė raiška, erdvinė raiška 4. Jolita Šlepetienė Spalvinė raiška 5. Andora Stiškienė Spalvinė raiška Pagrindinio ugdymo programa 6. Jolita Grigucevičienė Piešimas, tapyba, kompozicija, dailėtyra (Želvos filialas)

8 7. Rimantas Grigucevičius Erdvinė forma, grafika (Želvos filialas) 8. Irutė Kiseliova Kompozicija, erdvinė forma 9. Jolita Šlepetienė Dailėtyra, naujųjų technologijų menai 10. Andora Stiškienė Piešimas, tekstilė 11. Dainius Tijūnėlis Piešimas, tapyba, grafika 12. Romualda Zareckienė Piešimas, erdvinė forma 13. Birutė Žilėnienė Erdvinė forma, dailėtyra Tikslinio ugdymo programa 14. Dainius Tijūnėlis Tapyba 15. Romualda Zareckienė Piešimas Neformalusis ugdymas 16. Birutė Žilėnienė Piešimas, tapyba 9. Pradinio šokio ugdymo programos dalykų mokytojų sąrašas: Eil Nr. Mokytojo vardas, pavardė Ugdymo programa, ugdomieji dalykai Pradinio ugdymo programa 1. Lina Nefienė Sceninis šokis 2. Rasa Pakėnienė Charakterinis, klasikinis šokiai 10. Pagrindinio šokio ugdymo programos dalykų mokytojų sąrašas: Eil Nr. Mokytojo vardas, pavardė Ugdymo programa, ugdomieji dalykai Pradinio ugdymo programa 1. Lina Nefienė Sceninis šokis 2. Rasa Pakėnienė Charakterinis, klasikinis šokiai 11. Programų, finansuojamų iš specialių lėšų, dalykų mokytojų sąrašas: Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Ugdymo programa, ugdomieji dalykai Muzikos ankstyvojo ugdymo programa Linksmosios natelės 1. Sonata Širvelienė Muzikinė raiška Dailės ankstyvojo ugdymo programa Spalvų namelis 2. Kristina Darulienė Meninė raiška 3. Andora Stiškienė Meninė raiška Suaugusiųjų dailės ugdymo programa 4. Kristina Darulienė Meninė raiška Šokio ankstyvojo ugdymo programa Smagūs žingsneliai 5. Lina Nefienė Šokio raiška 12. Mokytojai, vadovaujantys metodinių grupių darbui: Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Metodinė grupė 1. Romualda Zareckienė Dailės dalykų 2. Daina Kriaučiūnienė Fortepijono 3. Daiva Petrikienė Chorinio dainavimo 4. Egidijus Petrikas Styginių instrumentų dalykų 5. Jonas Bareikis Pučiamųjų instrumentų dalykų 6. Antanas Pocius Akordeono 7. Vaiva Daunoravičienė Teorinių dalykų 8. Lina Nefienė Šokio 8 V SKYRIUS MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS IR SKYRIŲ MOKYTOJŲ TARYBŲ POSĖDŽIAI

9 9 13. Mokyklos mokytojų tarybos, mokyklos, skyrių metodinių tarybų posėdžiai: Numatomi svarstyti klausimai Data Atsakingi rengėjai, dalyviai 1. Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: Direktorius, 1. Dėl naujųjų mokslo metų pradžios. pavaduotojos 2. Dėl kandidatų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymui, Švietimo ir sporto skyriui apdovanojimams Tarptautinės mokytojo dienos proga. Eil. Nr. 2. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis. 1. Dėl Ukmergės meno mokyklos (neformaliojo vaikų švietimo) kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo tobulintinų veiklų priemonių aptarimo ir organizavimo. 2. Dėl kandidatų Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui apdovanojimams Tarptautinės mokytojo dienos proga nuo Dailės skyriaus teikimo Mokyklos mokytojų tarybai. 3. Muzikos skyriaus mokytojų tarybos posėdis: Dėl Respublikinės mokinių muzikos olimpiados rajoninio etapo organizavimo Muzikos skyriuje. 4. Muzikos skyriaus mokytojų tarybos posėdis: Dėl I-ojo pusmečio egzaminų ir kitų renginių datų nustatymo. 5. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl rudens ir Kalėdinių renginių idėjų Dailės skyriuje ir Želvos fil. bendruomenėse aptarimo ir organizavimo. 2. Dėl individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemos taikymo pamokose. (gerosios patirities paisdalijimo ir apibendrinimo). 3. Dėl m.m. I-ojo pusmečio ugdymo programų dalykų darbų peržiūrų - aptarimo grafiko suderinimo. 6. Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl m. m. I pusmečio mokymosi rezultatų. 2. Dėl I-ojo pusmečio veiklos aptarimo. 3. Dėl dalyvavimo konkursuose, parodose, festivaliuose. 4. Kiti klausimai. 7. Dailės skyriaus mokytojų metodinės grupės susirinkimas. 1. Dėl m. m. I ojo pusmečio ugdymo programų mokinių dalykų darbų peržiūrų aptarimo įvertinimo pažymiais Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktoriaus ugdymui muzikai, Direktoriaus ugdymui muzikai, metodinių grupių pirmininkai Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktorius, pavaduotojos ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, Dailės skyriaus MMG pirmininkas, direktoriaus ugdymui

10 10 8. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis. 1. Dėl dailės skyriaus m. m. I-ojo pusmečio klasių pažangumo suvestinių pateikimo ir dalykų darbų peržiūrų rezultatų aptarimo. 2. Dėl moksleivių tėvų informavimo apie m. m. I-ojo pusmečio pažangos rezultatus. 3. Dėl m. m. dailės skyriaus baigiamųjų kūrybinių darbų atlikimo organizavimo. 9. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis. 1. Dėl m. m. veiklos plano įgyvendinimo aptarimo ir pasiūlymų teikimo darbo grupei m. m. veiklos plano projektui parengti (SSGG analizės, numatomų tikslų, uždavinių, veiklų). 2. Dėl Veprių kūrybinės stovyklos-plenero projekto rengimo (datos, grupių vadovų, veiklų, priemonių veikloms įgyvendinti aptarimo). 3. Dėl dailės skyriaus m. m. II-ojo pusmečio dalykų darbų peržiūrų, kitų renginių organizavimo ir jų datų nustatymo. 10. Muzikos skyriaus mokytojų tarybos posėdis: Dėl II-ojo pusmečio keliamųjų, baigiamųjų egzaminų ir kitų renginių datų nustatymo. 11. Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl pasiūlymų m. m. Ugdymo plano projektui parengti skyriuose aptarimo. 2. Dėl klasių komplektų projekto m. m. parengimo. 3. Dėl stojamųjų egzaminų pravedimo. 4. Dėl moksleivių dalyvavimo miesto šventėje aptarimo. 12. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis. 1. Dėl NVŠ išorinio vertinimo ir įsivertinimo rodiklių tobulinimo priemonių įgyvendinimo dailės skyriuje. 2. Dėl m. m. ugdymo plano įgyvendinimo aptarimo ir pasiūlymų teikimo darbo grupei m. m. ugdymo plano projektui parengti. 3. Dėl stojamojo egzamino į dailės ugdymo programas pravedimo. 13. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl ugdymo programų, klasių komplektų, moksleivių sąrašų m. m. projekto parengimo. 2. Dėl mokinių vasaros kūrybinių plenerų Ukmergės mieste ir Želvos miestelyje moksleivių grupių sudarymo, grupių vadovų, veiklų aptarimo ir plenero pravedimo. 3. Dėl pasirengimo vasaros kūrybinės stovyklos-plenero programos įgyvendinimui, stovyklautojų ir jų vadovų, tėvų susirinkimo. 4. Dėl dailės skyriaus teikiamų kandidatų Geriausio metų dailei MMG nariai Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktoriaus ugdymui muzikai, metodinių grupių pirmininkai Direktorius, pavaduotojos ugdymui, Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba

11 11 absolvento nominacijai aptarimo. 5. Dėl dailės skyriaus mokinių ir mokytojų dalyvavimo miesto šventėje aptarimo. 6. Dėl mokyklos baigimo šventės organizavimo aptarimo Dėl m. m. II ojo ugdymo programų mokinių dalykų darbų peržiūrų aptarimo įvertinimo pažymiais. 15. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis. 1. Dėl dailės ugdymo programų mokinių II-ojo pusmečio mokymosi rezultatų aptarimo ir tėvų su šiais rezultatais supažindinimo. 2. Dėl mokytojų pedagoginio krūvio, mokomųjų dalykų, m. m. projekto aptarimo. 3. Dėl moksleivių pervedimo į kitas ugdymo programas ir kėlimo į aukštesnę klasę m. m. sąrašų aptarimo. 16. Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl moksleivių pervedimo į kitas ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę. 2. Dėl Meno mokyklos klasių komplektų ir mokinių skaičiaus m. m. po stojamojo egzamino patikslinimo. 3. Dėl mokytojų savaitinio pedagoginio krūvio, mokomųjų dalykų, tarifikuojamų valandų už papildomus darbus m. m. projekto aptarimo. 17. Dailės skyriaus mokytojų tarybos posėdis. 1. Dėl Mokslo metų pradžios šventės ir tradicinių susitikimų su naujai įstojusiais moksleiviais ir jų tėveliais organizavimo. 2. Dėl pamokų tvarkaraščio m. m. projekto aptarimo. 3. Dėl papildomo stojamojo egzamino, esant laisvų vietų į Dailės skyrių, rugsėjo mėn. organizavimo ir pravedimo. 18. Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 1. Dėl Ukmergės meno mokyklos moksleivių klasių sąrašų m. m. patikslinimo ; 2. Dėl Ukmergės meno mokyklos mokytojų savaitinių pamokų krūvio, mokomųjų dalykų, papildomai tarifikuojamų valandų m. m. patikslinimo ; 3. Dėl Mokslo metų pradžios šventės organizavimo ; 4. Dėl programų, veiklos, pasiekimų pristatymo renginių moksleivių ir jų tėvų bendruomenei mokslo metų pradžioje organizavimo ; 5. Dėl m. m. ugdymo proceso organizavimo ; 6. Dėl papildomų stojamųjų egzaminų organizavimo ; 7. Dėl dailės ugdymo programų laikinojo pamokų tvarkaraščio m. m. aptarimo Dailės skyriaus MMG pirmininkas, direktoriaus ugdymui dailei MMG nariai Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktorius, pavaduotojos ugdymui, Direktoriaus ugdymu dailei, Dailės skyriaus mokytojų taryba Direktorius, pavaduotojos ugdymui,

12 12 VI SKYRIUS BENDRUOMENĖS (MOKYTOJŲ, MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ) SUSIRINKIMAI 14. Mokyklos bendruomenės (mokytojų, mokinių ir jų tėvų) susirinkimai, tėvų informavimas apie ugdymo pasiekimus ir mokyklos veiklą: Eil. Nr. Renginiai Data Atsakingi rengėjai, dalyviai 1. Naujuosius mokslo metus pradedant koncertas, susitikimai, pokalbiai su mokiniais, tėvais Direktorius, pavaduotojos ugdymui, pedagogai, 2. Dailės skyriaus tradiciniai mokslo metų pradžios mokytojų bendruomenės susitikimai - mokyklos pristatymas naujai įstojusių ugdymo programų moksleiviams ir jų tėveliams. 3. Muzikos ugdymo programų dalykų mokytojų klasių susirinkimai-koncertai m. m. Dailės ugdymo programų I-o pusmečio rezultatų įvertinimo su moksleiviams aptarimas. Informacijos pateikimas mokinių tėvams 5. Muzikos skyriaus edukacinės dienos ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams 6. Dailės ugdymo programų moksleivių tėvų aktyvo ir mokytojų bendruomenės susirinkimas 7. Mokyklą baigiančių mokinių tėvų susirinkimas skyriuose 8. Muzikos ugdymo programų mokytojų klasių susirinkimai-koncertai m. m. dailės ugdymo programų II-o pusmečio rezultatų su moksleiviais aptarimas. Informacijos pateikimas mokinių tėvams. 10. Dailės skyriaus mokinių, vykstančių į vasaros kūrybinę stovyklą-plenerą, jų tėvų, stovyklautojų grupių vadovų susirinkimas 11. Muzikos skyriaus ankstyvojo ugdymo programos mokinių tėvų susirinkimas koncertas 12. Šokio ugdymo programų mokinių tėvų susirinkimas 13. Dailės ankstyvojo ugdymo programos,,spalvų namelis lankytojų ir jų tėvelių susirinkimas parodėlė 14. Mokinių ir jų tėvų informavimas apie mokinių ir mokytojų pasiekimus, renginius, ugdymo rezultatus, ugdymo proceso organizavimą mokyklos skyrių stenduose, mokyklos tinklapyje, socialiniuose tinkluose mokiniai ir jų tėvai Direktoriaus ugdymui dailei, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Direktoriaus ugdymui dailei,, mokiniai ir jų tėveliai Direktorius, ugdymui, Direktoriaus ugdymui dailei,, mokinių tėvai , 05 Direktorius, pavaduotojos ugdymui, pedagogai, mokinių tėvai Pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Direktoriaus 30 ugdymui dailei,, mokiniai ir jų tėveliai Pavaduotoja ugdymui dailei, stovyklautojai, jų tėvai, stovyklautojų grupių vadovai Direktorius, ugdymui,, mokiniai ir jų tėvai Direktorius,, mokiniai ir jų tėvai Direktoriaus ugdymui dailei studijos vadovės, lankytojai ir jų tėvai Visus mokslo metus Direktorius, pavaduotojos ugdymui,.

13 Mokinių tėvų kvietimas dalyvauti mokyklos šventėse, koncertuose, rengiamų mokinių darbų parodų atidarymuose, kituose renginiuose Visus mokslo metus Pavaduotojos ugdymui, pedagogai Eil Nr. VII SKYRIUS MOKYKLOS RENGINIAI (ŠVENTĖS, PARODOS, KONCERTAI, IŠVYKOS, PROJEKTAI) 15. Mokyklos renginiai: Mokyklos renginiai Data Atsakingi rengėjai, dalyviai 1. Mokslo metų pradžios šventė - koncertas, paroda Ukmergės kultūros centre, muzikos skyriuje 2. IX laidos baigiamųjų kūrybinių darbų paroda galerijoje Keliaujantis paukštis m. m. II jo pusmečio meniškiausių darbų paroda galerijoje Koridorius m. dailės skyriaus Veprių vasaros kūrybinės stovyklos-plenero, Ukmergės ir Želvos miestelio plenerų darbų paroda mokyklos galerijoje 5. Muzikos ugdymo programų baigiančiųjų perklausos 6. Kalėdiniai vakarai: kalėdinė paroda, prakartėlės, kalėdinių žaislų eglutei kūrimas, Želvos filialo mokytojų, moksleivių kalėdinė vakaronė 7. Kalėdinis koncertas Draugams ir bičiuliams 8. Želvos filialo dailės ugdymo programų m. m. I-ojo pusmečio mokinių kūrybos darbų paroda Želvos gimnazijoje. 9. Meninė instaliacija Aš prisimenu, kodėl esame laisvi, skirta Sausio 13-ajai paminėti m. m. I-ojo pusmečio metu sukurtų meniškiausių mokinių darbų paroda galerijoje Koridorius 11. Dailės ugdymo programų moksleivių dalyvavimas Respublikinės moksleivių dailės olimpiados IIajame etape 12. Dailės skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda galerijoje,,vilkamirgė 13. Želvos filialo dailės ugdymo programų mokytojų ir mokinių Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, baigiamųjų kūrybinių darbų vadovai Dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, dalykų ir mokiniai Direktoriaus ugdymuiplenero koordinatorė, kūrybinės stovyklos-plenero grupių vadovai, mokiniai- plenero dalyviai, jų tėveliai Direktoriaus ugdymui, pedagogai, mokiniai Direktoriaus ugdymui, dalykų, mokiniai, tėveliai Direktoriaus ugdymui, pedagogai, mokiniai Želvos filialo dailės programų Direktoriaus ugdymui dailei, dalykų, mokiniai Direktoriaus ugdymui, dalykų, mokiniai Direktoriaus ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, dalykų, mokiniai Galerijos,,Vilkamirgė kuratorė O.Judakova direktoriaus ugdymui Visus mokslo dailei, dalykų, mokiniai. Želvos filialo dailės ugdymo programų ir mokiniai

14 bendradarbiavimas su Želvos gimnazijos ir Želvos seniūnijos bendruomene: dalyvavimas Užgavėnių šventėje, darbų parodėlių surengimas Želvos miestelio viešojoje bibliotekoje ir kt. 14. Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Kovo 11-ajai paminėti 15. Moksleivių darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai Kovo 11-ajai paminėti muzikos skyriuje 16. Moksleivių darbų paroda, skirta Kovo 11-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti dailės skyriuje 17. Želvos filialo dailės ugdymo programų mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas su Želvos gimnazija: dalyvavimas renginyje Menų savaitė. 18. Bendradarbiavimas su Ukmergės dailės galerija Vilkamirgė, Ukmergės kultūros centru, Vl. Šlaito viešąja biblioteka, baigusiais Ukmergės meno mokyklos dailės ugdymo programas moksleiviais, studijuojančiais dailę bei profesionaliais menininkais 19. Dailės skyriaus Želvos filialo atvirų durų dienų organizavimas stojantiems į Meno mokyklos Želvos filialo dailės ugdymo programas, Želvos gimnazijoje ir priešmokyklinio ugdymo vaikams Želvos darželyje 20. Fortepijono dalyko mokinių koncertas Ansamblių vakaras 21. Koncertas ankstyvojo ugdymo programos mokiniams Pažintis su muzika 14 metus Direktoriaus ugdymui, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Direktoriaus ugdymui, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Direktoriaus ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, dalykų, mokiniai Želvos filialo dailės ugdymo programų ir mokiniai. Visus mokslo metus Direktoriaus ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, dalykų, baigę dailės ugdymo programas mokiniai Direktoriaus ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, dailės ugdymo programų Fortepijono metodinės grupės pirmininkė, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai Ankstyvojo ugdymo programos mokytoja, mokiniai ir jų tėvai 22. Baigiamasis mokslo metų koncertas Direktoriaus ugdymui, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai 23. Želvos filialo dailės ugdymo programų mokytojų ir mokinių kultūrinė - edukacinė išvyka pas skulptorių Vaidą Ramošką Želvos filialo dailės ugdymo programų ir mokiniai 24. Dailės ugdymo programų IX laidos mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų parodos mokyklos galerijoje Keliaujantis paukštis atidarymas Direktoriaus ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, baigiamųjų darbų vadovai, mokiniai

15 Mokyklos baigimo šventė skyriuose , 06 Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pedagogai, mokiniai ir jų tėvai 26. Kūrybos darbų paroda-koncertas, skirtas Miesto šventei Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pedagogai, 27. Moksleivių vasaros kūrybiniai plenerai Ukmergėje, Želvos miestelyje, vasaros kūrybinėje stovykloje Vepriuose 28. Mokinių dalyvavimas įvairiuose miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, čempionatuose, parodose Eil. Nr. mokiniai Direktorius, direktoriaus ugdymui, plenero grupių vadovai, plenero dalyviai - mokiniai, jų tėveliai. Per visus mokslo metus rengėjų pakvietimu Mokiniai, VIII SKYRIUS MOKYTOJŲ IR MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS PROFESINĖ SAVIŠVIETA, METODINĖS VEIKLOS SKLAIDA, DALYVAVIMAS KVALIFIKACINIUOSE RENGINIUOSE 16. Mokytojų ir mokyklos administracijos renginiai: Renginiai Data Atsakingi rengėjai, dalyviai Pavaduotoja ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, 1. Dailės ugdymo programų mokytojų edukacinė-pažintinė išvyka. 2. Bendradarbiavimas su Vilniaus dailės akademija, LŠMSM Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų gimnazijos meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centru, dalyvavimas Dailės mokyklų vadovų asociacijos rengiamuose kvalifikaciniuose seminaruose, projektuose. 3. Dalyvavimas M. K. Čiurlionio menų mokyklos metodinio centro rengiamuose seminaruose 4. Dalyvavimas LMTA muzikos mokymo studijų centro seminaruose Visus metus. Visus mokslo metus, pagal paskelbtus grafikus Visus mokslo metus, pagal paskelbtus grafikus Direktoriaus pavaduotojos ugdymui,. Muzikos ugdymo programų pedagogai Muzikos ugdymo programų pedagogai 5. Įvairių asociacijų, fondų rengiami seminarai Pagal iškvietimus Muzikos ugdymo programų pedagogai 6. Dalykų mokytojų profesinių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas kvalifikaciniuose seminaruose, dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse (pagal rengėjų paskelbtą grafiką) Per mokslo metus, pagal kvalifikacinių renginių organizavimo Direktorius, pavaduotojos ugdymui, dalykų 7. Dalykų ugdymo metodinės patirties pasidalijimas pusmečio peržiūrose, uždaruose koncertuose, plenero darbų peržiūrose-aptarimuose. planą Gruodžio, sausio ir gegužės mėn. pagal sudarytą uždarų koncertų, dalykų darbų peržiūrų grafiką Pavaduotojos ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, pedagogai

16 16 8. Dailės ugdymo programų mokytojų metodinės patirties sklaida Respublikinės moksleivių dailės olimpiados II-ame rajoninio etapo renginyje 9. Baigiamųjų koncertų, mokomųjų dalykų ugdymo metodinės patirties pasidalijimas pusmečių peržiūrose-aptarimuose 10. Bendradarbiavimas su bendrojo ugdymo mokyklomis, Ukmergės kraštotyros muziejumi, Ukmergės kultūros centru, kitais ir kitais socialiniais partneriais bendrose edukacinėse programose, parodose, projektuose Pavaduotoja ugdymui, dailės dalykų metodinės grupės pirmininkė, Pagal sudarytą baigiamųjų koncertų, kūrybinių darbų peržiūrų grafiką Per visus mokslo metus rengėjų pakvietimu Direktorius, pavaduotojos ugdymui, dalykų Pavaduotojos ugdymui, dalykų, muziejininkai, Kultūros centro parodų kuratorius, mokyklų bei viešųjų įstaigų vadovai IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 17. Veiklos plano įgyvendinimas analizuojamas du kartus per metus mokytojų ir mokyklos tarybų posėdžiuose. 18. Ukmergės meno mokyklos veiklos plano m. m. projektą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta Darbo grupė. 19. Darbo grupė, rengdama mokslo metams veiklos plano projektą, vadovavosi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, praeitų mokslo metų Veiklos bei Ugdymo planų analize, Strateginiu planu, mokyklos veiklos prioritetiniais tikslais. PRITARTA Mokyklos tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. protokoliniu nutarimu Nr. V1-4