Gyvenimo aprašymas. Vardas Institucija Metai. Doc. VU Filosofijos fakultetas 2003 Prof. VU Filosofijos fakultetas 2016

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Gyvenimo aprašymas. Vardas Institucija Metai. Doc. VU Filosofijos fakultetas 2003 Prof. VU Filosofijos fakultetas 2016"

Transkriptas

1 Gyvenimo aprašymas 1. Vardas, pavardė Lilija Duoblienė 2. Gimimo data Išsilavinimas Institucija Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis Metai (nuo-iki) VU Istorijos fakultetas Istorijos ir visuomenės mokslų specialistė ir dėstytoja (magistras) VPU Istorijos fakultetas Filosofijos mokytoja 1996 VU Filosofijos fakultetas Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė Pedagoginiai (mokslo) vardai Vardas Institucija Metai Doc. VU Filosofijos fakultetas 2003 Prof. VU Filosofijos fakultetas Darbo patirtis Darbovietė Pareigos Metai (nuoiki) Vilniaus Licėjus Etikos, filosofijos mokytoja ŠPC Vyr.specialistė TU lektorė VPU docentė VU 6. Kalbų mokėjimas docentė, nuo 2011 profesorė, Edukologijos katedros vedėja (katedra 2018 pervadinta į Ugdymo teorijos ir kultūros) 2000-iki dabar Gimtoji kalba lietuvių Supratimas Kalbėjimas Rašymas Užsienio kalbos (nurodyti lygį pagal bendruosius Europos kalbų metmenis) Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu anglų B2 C1 B2 B2 C1 rusų C1 B2 B2 B2 B2 lenkų B2 B2 B1 B1 - prancūzų A1 A2 A1 A1 A1 Pranešimai ar plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose; Tarptautinė konferencija Mašininiai geismo asambliažai. DARE2019 (Gentas, 2019) Tarptautinė 12-ta Deleuze o studijų konferencija. Nuo juslių prie mašininio tapsmo (Londonas, 2019) Nacionalinė konferencija Etika medijų ir technologijų aplinkose (Vilnius, 2019)

2 Nacionalinė LETA konferencija Ugdymas ir švietimas žmogaus gerovei (Klaipėda, 2018) Nacionalinė konferencija Garsas ir vaizdas mene: estetinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai (Vilnius, 2018). 16-ta Tarptautinė INPE konferencija Dialogas, viltis ir ugdymas (Haifa, 2018) Tarptautinį konferenciaj Mokymas ir kalbų mokymasis XXI amžiuje (Vilnius, 2018, plenarinis pranešimas) Tarptautinė konferencija Iškreipti susijungimai. DARE2017. (Aberrant Nuptials. DARE2017) (Gentas, 2017) Tarptautinė konferencija Švietimo politika ir kultūra: nuoseklios ir radikalios transformacijos (Vilnius, 2017) Tarptautinė konferencija Deleuze as + menas: daugybiškumai, slenksčiai, potencialumas (Dublinas, 2016) 15-ta tarptautinė INPE konferencija Filosofija kaip vertimas ir kitų kultūrų supratimas (Varšuva, 2016) Tarptautinė konferencija Juodasis pirmtakas. Deleuze o ir meno tyrimų konferencija (Gentas, 2015) Tarptautinė 9-ta Deleuze o studijų konferencija. Virtualumas, tapsmas ir gyvenimas (Roma, 2016); Tarptautinė mokymo, mokymosi ir lyderystės konferencija: WCLTA2015 (Paryžius, 2015) Tarptautinė konferencija Mokytojų rengimas XXI a.: pokyčiai ir perspektyvos (Šiauliai, 2015) Tarptautinė konferencija Mokslu grįsto švietimo link (Vilnius, 2015) Tarptautinė konferencija Senoji ir naujoji generacijos 21-ame amžiuje: modeliuojant švietimo laukus (Cosenza, 2014) Tarptautinė konferencija Deleuze o studijos: Modeliai, mašinos, atmintys (Stambulas, 2014) Tarptautinė konferencija Tarpinė teritorija: Deleuze as (Lisabona, 2013) Tarptautinė konferencija Tautinė mokykla: Meilės Lukšienės idėjos istorija (Vilnius, 2013) Tarptautinis mokslinis seminaras Daugiakultūriškumo dirbtuvės (Stockholm, 2013) Tarptautinė SAME konferencija "Kultūros jungtys: dvasingumas, muzika, ugdymas" (Vilnius, 2013) Tarptautinė konferencija Socialinės tikrovės konstravimas (Jerevanas, 2012) Tarptautinė konferencija ICERI2011 (Madridas, 2011) Tarptautinė konferencija Švietimo politikos transformacijos: nacionaliniai, transnacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai (Vilnius, 2011). Tarptautinė konferencija Darni plėtra, kultūra, švietimas. Fenomenologinis požiūris (Paryžius, 2010), Tarptautinė konferencija Darni plėtra, kultūra, švietimas (Daugpilis, 2009), Respublikinė mokslinė praktinė konferencija Švietimo kaita (Vilnius, 2009), Respublikinė konferencija Refleksijos ir dialogo svarba ugdant mokinių vertybines nuostatas pamokoje (Kaunas, 2008) Respublikinė konferencija Religija ir kultūra (Vilnius, 2007),

3 Tarptautinė konferencija Informacinės technologijos mokykloje (Vilnius, 2006), Tarptautinė konferencija Švietimo politikos transformacijos: migracija, skoliniai, glokalizacija (Vilnius, 2005), Tarptautinė konferencija Subalansuota plėtra: švietimas ir kultūra (Talinas, 2004), Respublikinė konferencija Lietuvos švietimas šiandien: teorija ir praktika (Vilnius, 2004), Ir kt. Dalyvavimas ekspertinėje, komisijų ir tarptautinių tinklų veikloje SKVC nacionalinė ( ) ir tarptautinė (2010) ekspertė MTP programų vykdymo ir finansavimo ekspertė (2010) ŠMM socialinio ugdymo ekspertų komisijos narė ( ) Lietuvos Mokslo tarybos ekspertė (nuo 2010) Lietuvos Švietimo tarybos narė ( ) ŠMM Pedagogų rengimo gairių grupės narė ( ) Tarptautinių moksleivių filosofijos olimpiadų (IPO) vertinimo komiteto narė (Seoul, 2004, Warsaw, 2005, Helsinki, 2009, Athens, 2010, Vienna, 2011) Tarptautinių konferencijų mokslinio komiteto narė (Jozefovie aukštoji mokykla, 2016, 2017; Vilnius, 2013) ir pirmininkė (Vilnius 2011, 2017) VU Filosofijos fakulteto tarybos narė ( ) VU studijų komiteto narė ( ) Magistro programos Edukologija komiteto pirmininkė (VU, ) Jungtinio doktorantūros komiteto (VU, VDU, KU, MRU) narė ir VU grupės pirmininkė Periodinio leidinio Acta paedagogica Vilnensia vyriausiosios redaktorės pavaduotoja, INPE (tarptautinio ugdymo filosofų tinklo) narė Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos narė LETA (Lietuvos edukologinių tyrimų asociacijos) narė ir Ugdymo filosofijos ir politikos grupės pirmininkė Stažuotės: Linzo pedagogikos akademija (Austrija). Tema-Lyginamoji švietimo politikos analizė (ACEP). Po dvi savaites 2007, 2008, UCL (Londono universiteto) Ugdymo filosofijos centro seminarai 2016 lapkričio mėn. Dalyvavimas daktaro disertacijų gynime Daktaro disertacijos gynimo tarybos pirmininkė (C. Barbierato, 2019) Daktaro disertacijos gynimo komiteto narė (M. Ratkevičienė, 2018) Daktaro disertacijos gynimo tarybos pirmininkė (Š. Nagrockaitė, 2015) Daktaro disertacijos gynimo komiteto narė (L. Garšvė, 2014) Daktaro disertacijos gynimo komiteto narė (J. Lenkauskaitė, 2014) Daktaro disertacijos gynimo tarybos pirmininkė (I.Bankauskienė, 2013) Daktaro disertacijos gynimo komiteto narė (R.Voronovič, 2013) Daktaro disertacijos gynimo komiteto narė (J.Vizgirdaitė, 2013) Daktaro disertacijos gynimo komiteto narė (R. Bikauskaitė, 2013) Vadovavimas doktorantams:

4 V. Venslovaitė Mokytojo naratyvo įtaka mokinio estetiniam suvokimui. Muzikinės raiškos atvejis (VU, 2013 apginta) S. Kairė Mes vienoje valtyje, bet aš iš kitos kultūros: išgyvenimai mokantis daugiakultūrėse grupėse mobilumo metu (VU, apginta) J. Garbauskaitė-Jakimovska Formaliojo ir neformaliojo ugdymo žemėlapių perbraižymas (VU, ) J. Vaitekaitis STEM pasaulyje ir Lietuvoje: posthumanistinė perspektyva (VU, ) A. Giniotaitė Lytiškumo ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: feministinė perspektyva (VU, ) J. Labokas. Lietuvos katalikiškos mokyklos identitetas sekuliarizacijos kontekste (VU, ). Mokslo projektai, kuriems vadovauta arba dalyvauta: Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas pradinėse klasėse, tyrėja (ŠMM, 2006) Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų naudingumas/ panaudojimas planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, tyrimo grupės vadovė (ŠMM, 2008) Tapatumas, kultūrinė transmisija, nacionalinis švietimas. VU mokslininkų grupės tyrimo vadovė ((LMT, 2010, Nr. MIP-10429). Oficialioji ir demotinė mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė, VU mokslininkų grupės tyrimo vadovė (LMT, , Nr. MIP-14241) Gilles Deleuze as: filosofija ir menas, LEU mokslininkų grupės tyrimo dalyvė (LMT, , Nr. MIP-067/2014) Multimodalus ugdymas: Multimodalus ugdymas: filosofinės prielaidos ir problemos. Grupės narė. (LMT, , Nr. S-MIP-17-37). DIALLS: Dialogue and argumentation for cultural literacy learning in schools (EU Horizon 2020, Nr , , dalyvauja 9 šalių konsorciumas). Lietuvos grupės tyrėja. Doktorantams dėstomi kursai: Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos, Tarpkultūrinio ugdymo dimensijos, Universitetinė didaktika. Viešos paskaitos: Pranešimas UCL (London College universiteto) Ugdymo mokslo institute. Posthumanizmas ir ugdymas (2020). Pranešimai UPC, ŠMSM darbuotojams: Kas naujo ugdymo filosofijoje? Posthumanistinis scenarijus vaduojantis nuo neoliberalizmo (2019) Pranešimas Aplinkos, tinklai, rizomos contra sisteminę klasifikaciją socionomų forume Socioedukacinės erdvės modeliavimas: socialinės paramos ir ugdymo sintezės link. (VU, 2019) Pranešimas Kada baigsis globalus nesėkmingo mokytojo projektas? Futuristiniai svarstymai. Europos savaitė seime, Pranešimas Formalus ir neformalus ugdymas: sąjungininkai ar separatistai? NFU nacionalinio tinklo seminare. Trakai, (Ne)rodoma ir (ne)matoma mokyklos kultūra: įtampos laukų analizė. VU, Consilium educationis seminaras, Filosofijos fakultetas, 2015.

5 Lectio prima VU bendruomenei Atsargiai, slidus ruožas: studijuoti XXI a. universitete, VU Teatro salė, Pranešimas Kultūros perdavimas ir švietimas Šviesoje-Santaroje. Alanta, Pranešimas Radikali multikultūrinio švietimo politika: ar liko vietos kūrybiškumo ugdymui? VU, Filosofijos fakultetas, Pranešimas Akademiniai kokybės žaidimai: pasirinkimas ar pasmerktis?, VU, TSPMI, Ir k. Mokslo sklaidos publikacijos ir diskusijos: Akademiniai kokybės žaidimai pasirinkimas ar pasmerktis? Kokią universitetų kokybę svarstysime rytoj? lt Homo faber nostalgija ir kultūrinio raštingumo ugdymas lt Meditatyvi eseistika// Šiaurės atėnai, (recenzija. Jūratė Baranova. Meditacijos: tekstai ir vaizdai. Tyto alba, p.) Nesibaigiantis pokalbis// Šiaurės atėnai, 2004 (recenzija. Jūratė Baranova. XX a. moralės filosofija: pokalbis su Kantu, VPU leidykla, 2004, 379 psl.) Mokyklų geroji patirtis (ekspertinis vertinimas)// SD. Sud. Toleikis, V.Reivytis, Moterys ir Lietuvos švietimas. Doxa, 2015, Duoblienė L. Bendrojo lavinimo mokykla: naujo režimo scenarijus jau realybėje. Bernardinai.lt, 2016 gruodžio 1 d. Interviu Nacionalinio Lietuvos radijo ir Marijos radijo programoms 2014, 2015, Globaliai sėkmingai dirbantis mokytojas lūkesčius pranokstanti asmenybė. (Emokykla ir 15 min., 2017) Interviu Vokietijos (Berlyno) žiniasklaidai (kalbino Markus Nowak, textbildton.net, 2018) Diskusija mugėje Mokykla2019 (LITEXPO), Ateities mokykla 2019 lapkričio 22 Diskusija Vilniaus Mokytojų namuose Posthumanistinis ugdymas 2019 gruodžio 16 Diskusija apie tarpkultūriškumą - projekto Artimieji Rytai tavo mokykloje apibendrinimas, 2019 gruodžio 18 (VU mažoji Aula) Apdovanojimai: Už mokslo darbus (2011, VU rektoriaus apdovanojimas) Už vadovavimą Lietuvos komandai ir aukščiausius rezultatus tarptautinėje filosofijos olimpiadoje (2014, Prezidentės apdovanojimas) Už akademinę lyderystę (2017, VU rektoriaus apdovanojimas) Už geriausią VU 2018 m. soc.- hum. mokslų publikaciją (2019, VU rektoriaus apdovanojimas) Už geriausią VU 2018 m. tarptautinį mokslo projektą (kartu su grupe, 2019, VU rektoriaus apdovanojimas)