Mini kamerų SQ8, SQ COL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mini kamerų SQ8, SQ COL"

Transkriptas

1 Mini kamerų SQ8, SQ COL VARTOTOJO VADOVAS

2 BENDROJI DALIS Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą. Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame teisę daryti šiuos pakeitimus.

3 Įkrovimas Prieš pirmą kartą naudodamiesi, visiškai įkraukite mini kameros akumuliatorių! Ši mini kamera turi įmontuotą ličio jonų akumuliatorių. Įkrovimą galite atlikti vienu iš šių būdų: 1) Prijunkite mini vaizdo kamerą prie savo kompiuterio USB prievado, pirmiausia sustabdykite įrašymą. 2) Prijunkite mini fotoaparatą prie įkroviklio iš 220 V tinklo arba nešiojamojo 5 V įkroviklio. Tokiu atveju įkrovimo metu galite ir toliau naudoti mini fotoaparatą. Įkrovimo metu mėlyna ir raudona lemputės šviečia nuolat. Kai mini fotoaparato akumuliatorius visiškai įkraunamas, mėlynas šviesos diodas nuolatos užsidega, o raudona lemputė užges. Jei įmontuota baterija tuščia arba atminties kortelėje nėra pakankamai vietos tęsti, mini vaizdo kameros mėlynos ir raudonos lemputės mirksės 5 sekundes vienu metu, po to mini vaizdo kamera išsaugos įrašytą vaizdo įrašą ir automatiškai išsijungs. Jei atminties kortelė neįdėta, mėlynos ir raudonos spalvos lemputės vienu metu mirksi 5 sekundes, po to kamera automatiškai išsijungs. Jei vaizdo kamera yra budėjimo režime ir ji nėra naudojama, vaizdo kamera automatiškai išsijungia po 1 minutės, kad būtų išsaugotas įmontuoto akumuliatoriaus įkrovimas. Vaizdo įrašas Filmavimas 1280X720P raiška Norėdami įjungti mini kamerą, paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti - užsidegs mėlynas šviesos diodas - mini vaizdo kamera yra 720p kokybės filmavimo režime. Vieną kartą paspauskite mygtuką Įjungti / Išjungti, kad pradėtumėte filmuoti - mėlynas šviesos diodas 3 kartus mirksės ir užges filmuojama 720p kokybe. Vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugomas kas 5 minutes. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite mygtuką On / Off. Filmavimas 1920X1080P raiška Norėdami įjungti mini kamerą, paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti - mėlynas šviesos diodas šviečia nuolat. Vieną kartą paspauskite mygtuką Režimas, kad įjungtumėte vaizdo įrašymo režimą su 1080p raiška - raudona ir mėlyna šviesos diodai užsidegs tuo pačiu metu, kamera yra 1080p kokybės vaizdo įrašymo režime. Norėdami pradėti įrašymą, vieną kartą paspauskite mygtuką Įjungti / Išjungti - mėlyna lemputė užges, o raudona lemputė 3 kartus mirksės ir užges - filmuojama 1080p kokybe. Vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugomas kas 5 minutes. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite mygtuką On / Off.

4 Vaizdo įrašymas naudojant judesio daviklį Norėdami įjungti kameros filmavimo rėžimą, esant judesio aptikimui, pasirinkę filmavimą 1080p arba 720p raiška, 3 sekundes palaikykite paspaudę mini vaizdo kameros mygtuką «Mode» - vaizdo kamera įjungia judesio jutiklio įrašymo režimą. Jei aptinkamas judesys, vaizdo įrašymas pradedamas automatiškai, tuo pačiu metu mirksint raudonai ir mėlynai lemputėms. Įrašant naudojant judesio jutiklį, vaizdo įrašas bus automatiškai išsaugomas kas 5 minutes. Fotografavimas Paspauskite mygtuką Įjungti / Išjungti, kad įjungtumėte fotoaparatą - užsidegs mėlynas šviesos diodas. Du kartus paspauskite mygtuką «Režimas», kad įjungtumėte fotografavimo režimą - raudona lemputė degs. Norėdami nufotografuoti, vieną kartą paspauskite mygtuką Įjungti / Išjungti - raudonas šviesos diodas mirksi vieną kartą, nuotrauka išsaugoma. Gautų nuotraukų skiriamoji geba yra 4032x3024. Pašvietimo lemputė Paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti, kad jį įjungtumėte. 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Įjungti / išjungti - raudonas šviesos diodas mirksės du kartus - naktinis apšvietimas įjungtas. Norėdami išjungti naktinį apšvietimą, 2 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Įjungti / Išjungti, raudona lemputė mirksės tris kartus - naktinis apšvietimas bus išjungtas. Išjungimas Norėdami išjungti vaizdo kamerą, 6 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Įjungti / išjungti. Jei kamera yra budėjimo režime ir nenaudojama, ji automatiškai išsijungia po 1 minutės. Įrašų peržiūra Prijunkite išjungtą vaizdo kamerą prie kompiuterio - po kelių sekundžių ji bus automatiškai aptinkama kaip keičiamas diskas. Mėlynas indikatorius rodo informacijos perkėlimą, o raudonas indikatorius rodo įmontuotos baterijos įkrovimą.

5 Datos ir laiko nustatymas Prijunkite mini kamerą prie kompiuterio. Laiko nustatymas atliekamas sukuriant teksto failą pavadinimu «TIMERSET.txt» įrenginio atminties kortelės kataloge su tokiu turiniu: «YYYYMMDDHHMMSS» «Y» (arba «N», jei nenorite, kad data ir laikas būtų rodomas vaizdo įraše) Pavyzdžiui, « Y» Išsaugoję failą, atjunkite vaizdo kamerą nuo kompiuterio ir įjunkite.