Mokslo (meno) darbų vertinimo organizavimas ir MTEP sutarčių ir projektų vertinimo rezultatai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mokslo (meno) darbų vertinimo organizavimas ir MTEP sutarčių ir projektų vertinimo rezultatai"

Transkriptas

1 Mokslo (meno) darbų vertinimo organizavimas ir MTEP sutarčių ir projektų vertinimo rezultatai dr. Milda Jodinskienė, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo politikos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Vilnius

2 Pranešimo turinys Vertinimo organizavimas MTEP projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai

3 Institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai apima: mokslo (meno) darbus, įvertintus vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta metodika, lėšas, gautas dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų MTEP užsakymus.

4 Vertinti metų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės (meninės) veiklos rezultatai: mokslo darbai (ekspertinis vertinimas), mokslo darbai (formalusis vertinimas), tarptautinių projektų lėšos, lėšos iš ūkio subjektų užsakymų balai taškai tūkst. Eur tūkst. Eur

5 Mokslinės veiklos rezultatus vertino LMT sudarytos penkios ekspertų grupės: humanitarinių mokslų srities mokslo darbams vertinti 10 ekspertų, socialinių mokslų srities mokslo darbams vertinti 13 ekspertų, meno darbams vertinti 9 ekspertai, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų darbams vertinti 9 ekspertai, humanitarinių, socialinių, fizinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų MTEP projektams ir sutartims vertinti 24 ekspertai.

6 Visų mokslų sričių MTEP projektus ir sutartis vertinusi ekspertų grupė pagal mokslų sritis ir darbų apimtis pasiskirstė į pogrupius: Humanitarinių mokslų 5 ekspertai, Socialinių mokslų 3 ekspertai, Fizinių ir technologijos mokslų 9 ekspertai Žemės ūkio ir biomedicinos mokslų 6 ekspertai.

7 Vertinimui darbus deklaravo 38 mokslo ir studijų institucijos: 14 valstybinių universitetų, 3 nevalstybiniai universitetai, 13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų ASU Aleksandro Stulginskio universitetas, KTU Kauno technologijos universitetas, KU Klaipėdos universitetas, LEU Lietuvos edukologijos universitetas, LKA Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, LMTA Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSU Lietuvos sporto universitetas, MRU Mykolo Romerio universitetas, ŠU Šiaulių universitetas, VDA Vilniaus dailės akademija, VDU Vytauto Didžiojo universitetas, VGTU Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VU Vilniaus universitetas EHU Europos humanitarinis universitetas, ISM ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, KSU Kazimiero Simonavičiaus universitetas FTMC Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, GTC Gamtos tyrimų centras, IMC Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, LAEI Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, LAMMC Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, LEI Lietuvos energetikos institutas, LII Lietuvos istorijos institutas, LKI Lietuvių kalbos institutas, LKTI Lietuvos kultūros tyrimų institutas, LLTI Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LSTC Lietuvos socialinių tyrimų centras, LTI Lietuvos teisės institutas, NVI Nacionalinis vėžio institutas

8 Vertinimui darbus deklaravo 38 mokslo ir studijų institucijos: 5 nevalstybiniai mokslinių tyrimų institutai 3 universiteto ligoninių klinikos AA VšĮ Aukštieji algoritmai, BPTI Baltijos pažangių technologijų institutas, KMTI Kosmoso mokslo ir technologijų institutas, VPVI Viešosios politikos ir vadybos institutas, ŽSC UAB Žmogaus studijų centras LSMUL KK Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VUL SK Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, VUL ŽK Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos

9 Institucijų mokslininkų (menininkų) sąlyginių etatų pasiskirstymas pagal mokslo (meno) sritis H S M P A B T Institucijų mokslininkų (menininkų) pilnojo darbo laiko ekvivalentai (PLE)

10 Vertinimui teikiamų I ir II lygmens darbų skaičiai: H ir S mokslų II lygmens teikiami darbai 3 PLE i, I lygmens 0,6 PLE i ir tenkinantys 1 priedo reikalavimus Meno II lygmens teikiami darbai 6 PLE i, I lygmens 1,8 PLE i ir tenkinantys 3 priedo reikalavimus P, A, B ir T mokslų II lygmens teikiami visi darbai tenkinantys 2 priedo reikalavimus, I lygmens 0,2 PLE i, jei 0,2 PLE i <5, teikiami 5 darbai

11 Iš viso buvo įteikta metais parengtų beveik 20 tūkst. darbų vienetų Mokslo darbų įteikta virš 17,2 tūkst.; Tarptautinių projektų beveik 0,6 tūkst.; Užsakymų iš ūkio subjektų virš 2,2 tūkst ūkio subjektų užsakymai tarptautiniai projektai mokslo darbai

12 Vertinimo aptėptis m. Institucijų deklaruoti aukščiausio lygio mokslo darbai H S Menai P T A B patentai veislės tarptautinio lygio monografijos meno kūrinio skelbimas prestižiniame kontekste Patentai 19 Veislės 51 Monografijos apie 200 Meno kūriniai apie 80

13 Institucijų deklaruotų darbų vienetų pasiskirstymas pagal mokslo (meno) sritis H S M P A B T H S M P A B T MTEP projektai ir sutartys mokslo darbai

14 m. Institucijų deklaruoti MTEP projektai ir sutartys su ūkio subjektais tarptautiniai projektai sutartys su ūkio subjektais Tarptautiniai projektai 562 Sutartys su ūkio subjektais 2209

15 m. Institucijų deklaruoti I, Ip ir II lygmens mokslo darbai Ip lygmuo I lygmuo II lygmuo H S M PABT Humanitariniuose moksluose 3527 darbai Socialiniuose moksluose 4181 darbai Menuose 2697 darbai Fiziniuose, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos moksluose 6805 darbai

16 Vertinimui teikiamų I, Ip ir II lygmens mokslo darbų skaičiai H S M P A B T I Ip tik II 342 Ekspertiškai įvertinta apie 3,7 tūkst. publikacijų arba meno darbų.

17 Vertinimo rezultatai Humanitarinių mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai VGTU S i (TPP) VGTU S i (USU) ŠU ŠU LEU LMTA VDA LII KU LEU KTU KTU LMTA VDA VU VU LII KU S i (TPP) tarptautinių projektų lėšos (tūkst. Eur) S i (USU) lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur)

18 Vertinimo rezultatai Socialinių mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai LAEI ISM ASU ŠU NVI VGTU LEI KTU VU S i (TPP) LEI KTU MRU KU LEU VU LTI ASU LAEI S i (USU) S i (TPP) tarptautinių projektų lėšos (tūkst. Eur) S i (USU) lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur)

19 Vertinimo rezultatai Fizinių mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai KU S i (TPP) VDU S i (USU) VDU KU GTC GTC KTU FTMC FTMC KTU VU VU S i (TPP) tarptautinių projektų lėšos (tūkst. Eur) S i (USU) lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur)

20 Vertinimo rezultatai Žemės ūkio mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai S i (TPP) S i (USU) ŠU ŠU LAMMC ASU LSMU ASU LAMMC LSMU S i (TPP) tarptautinių projektų lėšos (tūkst. Eur) S i (USU) lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur)

21 Vertinimo rezultatai Biomedicinos mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai LSU LSMUL KK KTU GTC NVI VDU VUL SK KU VU LSMU S i (TPP) LSU LSMU IMC KU ASU VU NVI GTC VUL SK LSMUL KK S i (USU) S i (TPP) tarptautinių projektų lėšos (tūkst. Eur) S i (USU) lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur)

22 Vertinimo rezultatai Technologijos mokslų MTEP tarptautinių projektų ir sutarčių vertinimo rezultatai ŠU S i (TPP) ŠU S i (USU) KU KU VGTU VU VU ASU ASU LEI LEI KTU FTMC FTMC KTU VGTU S i (TPP) tarptautinių projektų lėšos (tūkst. Eur) S i (USU) lėšos iš ūkio subjektų užsakymų (tūkst. Eur)

23