2020 metų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2020 metų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas"

Transkriptas

1 00 metų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas Eil. Nr. Veiksmų programos prioritetą įgyvendinančios priemonės kodas Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pavadinimas Atrankos būdas Iš viso Priemonei skirtas finansavimas (eurais) ES struktūrinių fondų Valstybės biudžeto vykdytojų lėšos lėšos lėšos Eilės Nr. Planuojama valstybės / regionų sąrašo, kvietimo teikti paraiškas paskelbimo arba finansavimo sutarties data Finansavimo šaltiniai (eurais) Iš viso ES struktūrinių fondų lėšos Valstybės biudžeto lėšos vykdytojų lėšos 3 4 5= = Prioritetas. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas 0..-MITA-T MITA-T-845 Inočekiai * - pradedantiems inovatoriams; ** - brandiems inovatoriams; *** - "Seal of Excellence"; **** - CERN projektams. InoPatentas 0..-LVPA-T-844 InoConnect MITA-85 Inostartas , , , , , * ** *** 00 m. I 4 ketv.**** metų planas: , , , , , , , , , , , , , * * kvietimas sustabdytas, bus atnaujintas nedelsiant patvirtintus perskaičiuotus fiks. dydžius metų planas: metų planas: metų planas: * *- Vilniaus, Kaunas, Klaipėda ir jų regionai ** ,4 **-kiti Lietuvos regionai.59.40, , , , , , , , ,4

2 5 0..-LVPA-K-856 Eksperimentas , , , metų planas: * * - visa Lietuva * ** - visa Lietuva, išskyrus Vilniaus, Kauno miestus ir jų savivaldybes , , , , , , LVPA-K-857 Skaitmeninių inovacijų centrai , , , metų planas: , , , , , ,00 3 Prioritetas. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas 7 (Verslumas)* 03..-IVG-T įgyvendinimo planas ir didinimas , ,95 00 metų planas: m. I ketv , , IVG-T-85 Expo konsultantas LT * įgyvendinimo planas ir mažinamas (atitinkamai bus mažinama kvietimo suma) , metų planas: * * šiuo metu keičiamas priemonės įgyvendinimo planas ir mažinamas biudžetas, nurodyta planuojama mažinti kvietimo suma , , , , IVG-T-80 (Produktyvumas) , , metų planas: , , , , LVPA-K-838 Dizainas LT , , metų planas: , , , , , , , , ,4 Pramonės skaitmeninimas LT * 00 metų planas: , , , , , , LVPA-K-854 įgyvendinimo planas ir didinimas , ,00 00 m. I ketv.* * numatomas , , ,30 virškontraktavimas papildomai 9 mln. Eur

3 03.3.-LVPA-K-83 Eco-Inovacijos LT metų planas: * * planuojama perskirstyti kitoms priemonėms , , , ,8.86.6, , IVG-T-89 Eco-Konsultantas LT * įgyvendinimo planas ir mažinamas (atitinkamai bus mažinama kvietimo suma).5.4, , metų planas: * * šiuo metu keičiamas priemonės įgyvendinimo planas ir mažinamas biudžetas, nurodyta planuojama mažinti kvietimo suma , ,80.5.4, ,00.5.4, , LVPA-K-837 Eco-Inovacijos LT+ 4 Prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas LVPA-K IVG-T-8 Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (Pramonės įmonių energetinis efektyvumas) , , , , , , , , ,35.59., ,3 00 m. I ketv ,35.59., , metų planas: , , , , , , * jeigu FM VP priede padidintų EIM priemonėms numatytą finansavimą, būtų didinama kvietimo suma , , ,96 00 metų planas: metų planas: , , Prioritetas. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos LVPA-V-8 Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra Valstybės planavimas , , , , ,64 00 metų planas: , , ,36 00 m. I ketv , , ,36

4 9 Prioritetas. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas ESFA-K ESFA-V ESFA-K ESFA-T IVG-T ESFA-T-847 Kompetencijos LT Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams Kompetencijų vaučeris Inostažuotė Valstybės planavimas , , , , , , , , , , , , , , metų planas: metų planas: , , , , , , , , , , , , m. I ketv metų planas: 00 m. I ketv metų planas: metų planas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * * virškontraktavimas papildomai Eur , , metų planas: * *labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms 65.35, , , , , , ** , , , ** didelėms įmonėms , , , , ,88

5