Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų valdymo sistema (KK SVS)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų valdymo sistema (KK SVS)"

Transkriptas

1 Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų valdymo sistema (KK SVS) KVK SVS tai kompiuterinė sistema įgalinanti valdyti studijų procesą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (KVK). Ji įgalina vykdyti šias funkcijas: priimti studentus; sistemoje sukurti dalykų įvertinimo žiniaraščius bei semestro įvertinimų lapelius visiems studentams; dėstytojams - įrašyti tarpinius ir galutinius dalykų pažymius į įvertinimo žiniaraščius; sukurti studentų akademinės grupės semestrines ir visų studijų pažymių suvestines; parengti diplomų bei jų priedėlių projektus ir per sistemą atspausdinti diplomus bei diplomų priedėlius. KVK SVS įgalina studentus: peržiūrėti savo semestrinius įvertinimus; matyti (konkrečiam laiko momentui) savo išklausytus dalykus (tame tarpe ir tuos studijų programų dalykus, kurie buvo įskaityti pagal išorinių institucijų (Lietuvos ar užsienio) dalykus; pasitikrinti savo studijų reikalavimus bei jų įvykdymą; matyti asmeninę informaciją, kuri įkrauta į KVK SVS; susirasti informaciją apie KVK realizuojamų studijų programų dalykus. Šias galimybes studentai gali realizuoti prisijungę prie KVK SVS studentų savitarnos.

2 Prisijungimas prie studentų savitarnos Prisijungti prie KVK SVS studentų savitarnos studentai gali iš bet kurio kompiuterio, turinčio internetinę prieigą. Prisijungimas galimas per bet kurią naršyklę (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome ir t.t.). Prisijungimo tvarka: Per kurią nors naršyklę reika prisijungti prie KVK SVS. Tam naršyklės titulinio lango kairiajame viršutiniame kampe internetinio adreso eilutėje reikia įvesti KVK SVS internetinį adresą: Įėjus į sistemą atsidaro titulinis KVK SVS langas: Pirmiausiai langelyje Pasirinkti kalbą reikia pasirinkti kalbą Lietuvių Įrašius į asmeninį paštą atsiųstą Naudotojo ID ir Slaptažodį bei paspaudęs mygtuką Prisijungti

3 Prisijungus prie sistemos ir Paspaudus keisti slaptažodį sistemoje atsiranda toks laukas: Šiame lange reikia: Langelyje,,Esamas slaptažodis vietoj ten esančių taškų reikia įrašyti kolegijos (arba asmenį) el.paštą gautą slaptažodį; Į langelius Naujas slaptažodis bei Pakartoti naują slaptažodį reikia įrašyti naują slaptažodį (slaptažodžio sandara: ne mažiau 8 ženklai ir tarp jų vienas skaitmuo); Paspausti mygtuką Pakeisti slaptažodį. Po to, sistema informuos, kad slaptažodis pakeistas ir nuspaudus mygtuką Gerai pateksite į sistemą. Pastaba: neįrašius į langelį Esamas slaptažodis į asmeninį paštą atsiųsto slaptažodžio, nors po to du kartus ir bus įrašytas naujas slaptažodis, sistema išmes įrašą Nesutampa galiojantis slaptažodis ir neleis tęsti darbo.

4 Studento savitarnos lango pagrindinės galimybės Patekęs į KVK SVS studentas mato tokį langą: Savo išklausytus dalykus ir jų įvertinimus studentai gali matyti trijuose languose. (šiek tiek kitokia forma ir turiniu).

5 Skyriuje Registracija, tai langas: Peržiūrėti įvertinimus. Šiame lange matosi visi įvertinimai dalykų, į kurių užsiėmimus studentas buvo įregistruotas tam tikrą semestrą. (įvertinimo sistema dešimtbalė: nuo 1 iki 10. Be to, yra trys raidiniai pažymėjimai: N, NE neįvertinta; AT atidėta); Pastaba: šis langas neteikia informacijos apie įskaitymus iš kitų institucijų. Atsidarius langą atsiverčia semestrų lentelė: Pirmajame lentelės stulpelyje pažymėjus norimą semestrą ir nuspaudus mygtuką Tęsti atsiverčia semestro įvertinimų lentelė: (pateikti trys pavyzdžiai: 1 - studento turinčio teigiamus įvertinimus; 2 - studento, buvusio Erasmus mainuose, kuriam vertinimas yra atidėtas; 3 - studento turinčio skolų)

6 Klaipėdos valstybinė kolegija Klaipėdos valstybinė kolegija Skolos:

7 Skyriuje Studijų informacija, lange:,,išklausyti dalykai, studentas gali matyti visus (tam momentui) išklausytus dalykus ir jų įvertinimus (tame tarpe ir savo studijų programos dalykus už kuriuos buvo įskaityti kitų institucijų dalykai (Lietuvos arba užsienio institucijų).

8 Skyriuje Studijų reikalavimų vykdymas lange: Mano studijų reikalavimai, studentas gali pasitikrinti savo studijų programos reikalavimus (studijų planą) ir jų įvykdymą (pagal studijų semestrus). Pvz.: Trečio semestro privalomų dalykų įvertinimai:

9 Kaip pasižiūrėti tarpinius įvertinimus: Vardas Pavardė

10 Vardas Pavardė