PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRAS"

Transkriptas

1 PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRAS AŠ NEGALIU IR NESIRUOŠIU KEISTI PASAULIO. TEGU TĄ DARO DIEVAS. BET AŠ GALIU PAKEISTI PASAULĮ VIENAM ŽMOGUI. GALIU JĮ MYLĖTI. (KATIE DAVIS) 2018 m. gegužės 31 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-154, Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centras tai Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro padalinys, kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Globos centro veiklos tikslas užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. Globos centre teikiamos paslaugos 1. Paslaugos teikiamos fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais), fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus (globėjui giminaičiui), įtėviams: Informavimas; Konsultavimas; Tarpininkavimas; GIMK mokymai; GIMK atestuotų specialistų konsultacijos; Psichologo konsultacijos. 2. Vaikams, kuriems steigta laikina ar nuolatinė globa globėjo šeimoje, įvaikintiems vaikams: Informavimas; Konsultavimas; Tarpininkavimas; Psichologo konsultacijos.

2 SOCIALINIAI DARBUOTOJAI (GLOBOS KOORDINATORIAI) Koordinavimas, organizavimas ir paslaugų teikimas (socialinės paslaugos, psichosocialinė, konsultacinė, teisinė ir kita pagalba), budintiems globotojams, globėjams giminaičiams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, esant poreikiui įtėviams ir įvaikiams, šeimynų dalyviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Konsultacijos sprendžiant vaiko elgesio problemas; Tarpininkavimas; Informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas; Pagalba vaikui ir šeimai adaptacijos metu; Pagalba organizuojant vaikų ir biologinių tėvų susitikimus; Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas; Psichologinės pagalbos organizavimas ir koordinavimas; Dalyvavimas laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose; Kitos paslaugos pagal vaiko ir šeimos poreikius. Globos koordinatorės: Jūratė Čepulienė, tel. (8 640) , el.p. Zita Grinkevičienė, tel. (8 640) , el.p. GIMK SPECIALISTAI Mokymai pagal GIMK programą (pagrindiniai, specializuoti, artimųjų giminaičių, tęstiniai) norintiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais; Išvados rengimas dėl būsimo budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), įtėvio, artimo giminaičio pasirengimo tapti budinčiu globotoju, vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu; Pervertinimo dėl budinčio globotojo, vaiko globėjo (rūpintojo) rengimas ir teikimas; Dalyvavimas globėjo (rūpintojo) parinkimo vaikui procese; Informavimas ir konsultavimas norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais ir jau esamų budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių; Esant poreikiui dalyvavimas vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose; Kitos paslaugos pagal vaiko ir šeimos poreikius. GIMK specialistės: Vilija Kasteckaja ir Jūratė Pagirskaitė, tel. (8 640) , el.p. PSICHOLOGAS Psichologinės pagalbos poreikio vertinimas ir nustatymas, reguliarios individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, pagalba vaikui ( ams) ir budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybei globėjams (rūpintojams), darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais bei prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams jų socialinėje aplinkoje, institucijoje, įtėviams ir įvaikiams, šeimynų dalyviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei kitoms paslaugų gavėjų grupėms; Reguliarios psichologo konsultacijos vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas dvi savaites po šio fakto budinčiam globotojui suteikti 2 5 psichologo konsultacijas pagal poreikį. Psichologė: Kristina Stankutė - Gaulienė, tel. (8 640) , el.p. Kriziniais atvejais teikiama intensyvi Globos centro specialistų pagalba budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) bei prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Esant poreikiui bendradarbiaujama su kitų įstaigų specialistais.

3 Dėl centro paslaugų galima kreiptis darbo dienomis ir valandomis: Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius): I V val. Pietų pertrauka: val. Jūratė Čepulienė, tel. (8 640) ; el.p. Zita Grinkevičienė, tel. (8 640) ; el.p. Socialinis darbuotojas, atestuotas pagal GIMK programą: II, IV val. Pietų pertrauka: val. Vilija Kasteckaja, tel. (8 640) ; el.p. Jūratė Pagirskaitė, tel. (8 640) ; el.p. Facebook Gimk Jieznas Psichologas: I val.; IV val. Pietų pertrauka: val. Kristina Stankutė-Gaulienė, tel. (8 640) ; el.p. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui: I-IV 8-17 val., V val. Pietų pertrauka val. Meilutė Blekaitienė, tel. (8 603) Mūsų adresas: Sodo g. 13, Jieznas, Prienų r. sav., tel. (8 319) , el.p. IEŠKOME DARBUOTOJŲ

4 BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ Padėkite Lietuvos vaikams užaugti dirbkite budinčiais globotojais Kas yra budintis globotojas? Tai šeima ar asmuo, galintis priimti laikinai globoti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos. Šiais vaikais budintis globotojas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į šeimą arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įvaikintojai. Budinčio globotojo veikla apmokamas darbas. Kaip tapti budinčiu globotoju? Jeigu esate išklausęs GIMK mokymus, galite pradėti dirbti netrukus. Jeigu nesate baigę įvadinių globėjų ir įtėvių mokymų šiuo metu renkama nauja GIMK mokymų grupė, kviečiame prisijungti. Globos trukmė Iki 12 mėn. Vaiko amžius Nuo gimimo iki 18 m. Vaikų skaičius Iki 5 vaikų šeimoje Veiklos forma Pagal individualios veiklos pažymą, globa Pinigai globėjui 1,25 minimalios mėn. algos dydžio išmoka (laikinai globojamas 1 vaikas) 1,5 minimalios mėn. algos dydžio išmoka (laikinai globojami 2 ir daugiau vaikų) Pinigai vaiko 152 Eur/mėn. (kiekvienam globojamam vaikui) poreikiams 50 Eur/mėn. (vaiko pinigai kiekvienam globojamam vaikui) Vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpa už kiekvieną Teikiama pagalba globojamą vaiką (įsikūrimui) Informavimo, konsultavimo paslaugos, bendradarbiavimas su institucijomis, psichologo ir kitų specialistų pagalba, savitarpio paramos grupės Susidomėjusius galimybe dirbti budinčiu globotoju dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis: į Prienų rajono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai (220 kab.); į Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro Globos centrą, Sodo g. 13, Jieznas, tel. (8 640) 82665, (8 640) 66941; rašykite mums el. paštu: arba facebook Gimk Jieznas

5 VAIKAI TAI DIDŽIAUSIAS GYVENIMO TURTAS, KURIS SUTEIKIA GYVENIMUI PRASMĘ. KVIEČIAME Į GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ MOKYMUS Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpinti) vaiką, likusį be tėvų globos, įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, budintiems globotojams. PRAŠYMĄ dėl dalyvavimo mokymuose galite pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai (Laisvės a. 12, Prienai, 220 kab.) Mokymų trukmė 7 susitikimai = 7 savaitės Svarbus GIMK programos dėsnis viską pradėti nuo savęs! Laukiame Jūsų mokymuose! PRIENŲ RAJONO JIEZNO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRAS Sodo g. 13, Jieznas, Prienų r. sav. Tel.: (8-319) , (8-640) el.p.

6 Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro globos centras dalyvauja projekte: Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr ESFA-V