paslaugas Globotinių / klientų skaičius: Globotinių skaičius 23 (paslaugos suteiktos 42 vaikams)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "paslaugas Globotinių / klientų skaičius: Globotinių skaičius 23 (paslaugos suteiktos 42 vaikams)"

Transkriptas

1 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorės Dianos Deveikienės 2019 metų įstaigos veiklos programos (plano) ataskaita 1.2. Įstaigos pristatymas: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaižganto g. 50-1, LT Utena, tel. (8 389) , , , ; el.p direktorė Diana Deveikienė, vadybinis stažas 12 metų 11 mėnesių, 2-oji vadybos kvalifikacinė kategorija darbuotojų skaičius: Administracijos darbuotojai Darbuotojai, teikiantys paslaugas Ūkio darbuotojai Globotinių / klientų skaičius: Globotinių skaičius 23 (paslaugos suteiktos 42 vaikams) 26 (paslaugos suteiktos 16 vaikų) 31 (paslaugos suteiktos 6 vaikams) 26 (paslaugos suteiktos 13 vaikų) Šeimų skyriaus klientų skaičius Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų padalinys 23 (paslaugos suteiktos 31 vaikui) 9 šeimoms po 3 krizių įveikimo parų paslaugos terminas pratęstas. Teikiamų nestacionarių paslaugų sutarčių sudaryta su 13 šeimų. 14 (paslaugos suteiktos 20 vaikų) 14 šeimų po 3 krizių įveikimo parų paslaugos terminas pratęstas. 4 šeimoms pasibaigus gyvenimo terminui Centre gyvenimo terminas pratęstas ir toliau. Paslaugos teiktos 1 pilnai šeimai. Teikiamų nestacionarių paslaugų sutarčių sudaryta su 16 šeimų. Vidutinis apgyvendinimo terminas - 6 mėnesiai 15 šeimų (26 vaikams). Iš jų 6 šeimos tęsė apsigyvenimą nuo 2017 m. Vidutinė apsigyvenimo trukmė- 5 mėn. Teikiamų nestacionarių paslaugų sutarčių sudaryta su 13 šeimų. 12 šeimų (18 vaikų). Iš jų 5 šeimos tęsė apsigyvenimą nuo 2018 m. Vidutinė apsigyvenimo trukmė- 5 mėn. Teikiamų nestacionarių paslaugų sutarčių sudaryta su 7 šeimų. 6 šeimos (suaugę 9, vaikai 8). Vidutinė apsigyvenimo trukmė- 6 mėn. Globos centro skyrius 76 suaugę asmenys (globėjai nesusiję giminystės ryšiais, globėjai

2 2 giminaičiai, įtėviai, šeimynos dalyviai) 113 globojamų vaikų Naudojamos patalpos Vaižganto g. 50-1, LT-28185, Utena. Bendras plotas 1530, 55 kv. m. (Naudingas plotas 1304,72 kv. m. + Rūsys- 205,38 kv. m.). Naudingas plotas 1304,72 kv. m. ir iš jo gyvenamasis plotas-821,88 kv.m. Šeimų skyrius- 239,2 kv.m. (gyvenamųjų kambarių plotas-99,37 kv.m. bendro naudojimo patalpų- 139,83 kv.m.); Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius ,52 kv.m. (gyvenamųjų kambarių plotas- 316,83 kv.m. bendro naudojimo patalpų- 748,69 kv.m.). Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai- 468,91 kv.m.(gyvenamųjų kambarių plotas- 237,69kv.m. bendro naudojimo patalpų-369,65 kv.m. ūkio pastato-56,00 kv.m.) Biudžetas: Finansavimo šaltiniai (tūkst. EUR) 2017 m m m. Savivaldybės biudžeto lėšos 347,7 418,10 436,9 Valstybės biudžeto lėšos 10,3 11,1 11,0 Valstybės biudžeto specialioji tikslinė 7,8 0,0 dotacija Biudžetinių įstaigų pajamos 0,5 0,7 0,6 Kitos lėšos (labdara, parama, 2 proc. GPM) 1,2 1,4 1,0 Projektai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto 1,9 2,1 1,6 Projektai, finansuojami iš valstybės 7,1 8,1 0,0 biudžeto Vaiko pinigai 39,1 52,0 44,9 Savivaldybės biudžeto lėšos Paramos 42,2 46,0 63,9 šeimai skyriui Projektai, finansuojami iš ES lėšų 54,2 82,6 144,5 Savivaldybės biudžeto lėšos Pačkėnų 4,5 8,4 savarankiško gyvenimo namai Savivaldybės biudžeto lėšos Globos centras 21,4 56,7 Viso ,0 769, Įstaigos veiklos rezultatai (įvykdymas pagal veiklos programoje (plane) išsikeltus tikslus, uždavinius): Vykdant ugdymo ir socialinių paslaugų gerinimą Centre yra teikiamos socialinės paslaugos 26 globotiniui/rūpintiniui: Bendruomeninių vaikų globos namų padalinyje adresu Palangos g. 69A, Utena paslaugos teikiamos 8 vaikams, Bendruomeninių vaikų globos namų padalinyje adresu Užpalių g. 49, Utena 9, Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje adresu Vaižganto g. 50-1, Utena 9. Teismo spendimu 23 vaikams yra nustatytas nuolatinis tėvų valdžios apribojimas, 6 vaikams nustatyta laikinoji globa, tame tarpe 3 jaunuoliams toliau teikiamos paslaugos tapus pilnamečiais. Nuo iki globos/rūpybos paslaugos buvo suteiktos 13 vaikų. Neįgalumo lygis nustatytas 8 vaikams (7- vidutinis, 1 lengvas). Specialieji ugdymosi poreikiai nustatyti 16 vaikų (labai didelis -2, didelis 5, vidutinis 9 vaikams). 2

3 metais 25 globotiniai sėkmingai užbaigė 2018/2019 mokslo metus, buvo perkelti į aukštesnes klases arba pasirinko kitas ugdymo įstaigas ir toliau tęsia mokslus. Viena rūpintinė liko kartoti mokslo metų kurso antrus metus. Žymiai pagerėjo vaikų higieniniai ir savitvarkos įgūdžiai, pakilo ekonominis raštingumas, išlaidų planavimo, racionalaus pinigų panaudojimo, maisto ruošimo įgūdžiai. Stiprėjo vaikų savarankiškumas, savęs vertinimas, laiko planavimas, stiprėjo atsakomybės jausmas. Centro globotinių sveikata yra prižiūrima Utenos PSPC. Vaikų ir paauglių psichiatras konsultavo 14 globotinių, kurie pas gydytoją lankosi 1 kartą per mėnesį, esant poreikiui ir daugiau. Dermatologas konsultavo 8 vaikus, LOR gydytojas 7, okulistas 13, vaikų kardiologas - 9, iš kurių 1 konsultavimas tęsiamas Vilniaus Santaros klinikose. Pas vaikų neurologą lankėsi 2 globotiniai, pas ortopedą 1, pas chirurgą 6. Vilniaus Santaros klinikose vaikų endokrinologo konsultuojamas 1 vaikas 1 kartą per 2-3 mėnesius. Stomatologo konsultacijas ar gydymą gavo visi Centro globotiniai, iš kurių 8 buvo konsultuoti Panevėžio stomatologijos poliklinikoje ir buvo skirtas ortodontinis gydymas. Iš viso per 2019 metus Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro klientams buvo suteiktos 738 medicininės paslaugos t.y gydytojų konsultacijos, gydymas stacionaruose, pirmoji medicininė pagalba, vaikų mokymas įvairiomis temomis. Buvo organizuojami susitikimai su globotinių tėvais ir artimaisiais. Susitikimų metu buvo siekiama palaikyti stabilų ryšį globotinių ir artimųjų, stiprinti tą ryšį, vaikas artinamas prie šeimos, aptariama vaikų emocinė, psichologinė savijauta, pasiekimai, sėkmės ir nesėkmės, numatomi tikslai ateičiai. Dauguma susitikimų su tėvais, artimaisiais buvo inicijuojami Centro darbuotojų siekiant sustiprinti ryšius, įtraukti suaugusius į vaikų gyvenimą metais pasirašytos 4 svečiavimosi sutartys. Centre aktyviai veikia Vaikų taryba, kartą į mėnesį vyksta Vaikų tarybos susirinkimai metais Centre įvyko 52 individualios socialinės globos plano (ISGP) peržiūros, 16 Centro vaiko gerovės posėdžių ir 24 pasitarimai. Dviem vaikams 2019 m. taikytos minimalios priežiūros priemonės. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro socialiniai darbuotojai, atestuoti pagal globėjų ir įtėvių mokymo, konsultavimo (GIMK) programą vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių Pagrindinius, artimųjų giminaičių, specializuotus ir tęstinius mokymus, konsultavimą. Bendradarbiaujant su Utenos apskrities vyrų krizių centru parengtas ir veikloms vykdyti gautas 6314 Eur. finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų (SADM projektas) ir 19,0 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos m. vestos 3 grupės ( iki ; iki ; iki )pagrindinių GIMK programos mokymų. Viso mokymuose dalyvavo12 asmenų/ 10 šeimų. Parengtos 9 teigiamos išvados. Vykdyti tęstiniai GIMK mokymai globėjams, įvyko 4 grupės. Dalyvavo 25 asmenys/25 šeimos. Tęstiniai mokymai vyko šiomis temomis:,,pozityvaus elgesio skatinimas,,,bendravimas su vaikais ir paaugliais,,,lytinio ugdymo klausimai,,,pagalba vaikams, esant seksualinės prievartos požymiams ir simptomams,,,reagavimas į problemas, susijusias su seksualine prievarta,,,vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas,,rizikos grupių vaikų vystymosi poreikių tenkinimo pagrindai,,,drausmės reikšmė vaiką globojant, auklėjant ir tenkinant jo vystymosi poreikius,,,dirbk kaip profesionalus komandos narys,,,komandinio darbo įgūdžių stiprinimas,,,konfliktas kaip galimybė. Tęstinių mokymų grupėse dalyviai domėjosi auklėjimo, ugdymo, lytiškumo ir paauglystės temomis. Teikiamos individualios ir šeimos konsultacijos institucijoje globėjams (159), globėjams artimiems giminaičiams įstaigoje (164 ) globojamiems vaikams įstaigoje (170 ) šeimos namuose (34), įstaigoje įtėviams (10). Teikiama informacija telefonu globėjams (220), artimiems giminaičiams (167), įtėviams (22), globojamiems vaikams (141). Vyko tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir informavimas (244). Globos ir įvaikinimo viešinimas vyko Utenos miesto ir Joninių švenčių metu, Utenos miesto vaikų lopšeliuose - darželiuose (3), mokyklose (5) vaikų tėvų susirinkimų metu. Vyko susitikimai su 3

4 4 Utenos rajono bendruomenėmis (7 seniūnijos), viešinome globos ir įvaikinimo galimybes žiniasklaidoje laikraštyje,,reikia (5 kvietimai globoti),,,utenos diena (2),,,Utenis (2). Sausio-lapkričio mėnesiais Utenos miesto gyventojams buvo dalinamos skrajutės į pašto dėžutes metais globos ir įvaikinimo viešinimo metu išdalinta: 500 vnt. skrajučių, 300 lankstinukų, 200 kalendoriukų, 100 reklaminių plakatų iki savanoriškais pagrindais Utenos rajono globėjams, jų globojamiems vaikams ar norintiems globoti asmenims organizuota 3 dienų stovykla,,pasitikime vasarą kartu. Stovyklos metu organizuoti mokymai, darbo grupės, kurių metu buvo pasitelkti inovatyvūs neuroedukacijos metodai, organizuotos atskiros grupės jaunimui ir suaugusiems. Buvo teikiamos, psichologo, teisininko neuroedukatorės paslaugos (dalyvavo 33 asmenys). Globos centro specialistai laiku ir tinkamai ieško asmenų, galinčiu globoti vaikus, organizuoja pagalbą globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynos dalyviams, vaikams. Facebook paskyroje Globos centras/gimk Utena paskelbta 62 žinutės apie vaikų auklėjimą, globos ypatumus, pagalbos galimybes, pristatytos paslaugos, kvietimai į renginius, seminarus. Regioninėje spaudoje publikuoti 2 straipsniai apie globą, globojamus vaikus, populiarinant globą ir Įvaikinimą Utenos rajone Centro internetinėje svetainėje atnaujintos globos centro teikiamos paslaugos. Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) (4 etatai) globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynos dalyviams suteikė 4078 konsultacijas (telefonu 3900, Centre 178). Globojamiems vaikams suteikė 374 konsultacijas (telefonu 265, Centre 109). Vyko pasitarimai, diskusijos, informacijos pasidalinimas su socialiniais partneriais, su kitomis institucijomis susisiekta, analizuota situacija 3952 kartus. Globos koordinatoriai dalyvavo 52 posėdžiuose siekiant globojamų vaikų gerovės užtikrinant kokybišką vaikų globą. Globėjų namuose apsilankyta ir pagalba namuose teikta 370 kartų. Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) organizavo 120 susitikimų globojamų vaikų su biologiniais tėvais, stebėti 87 susitikimai, sudaryta 85 individualūs pagalbos planai vaikui. Apsilankyta 8 šeimų namuose ir įvertintos sąlygos, užpildytas klausimynas, pateiktos rekomendacijos dėl laikino svečiavimosi. Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) atsakė 500 raštų dėl globėjų paieškos Utenos rajone, atsakydami dėl globos kokybės institucijoms, biologiniams tėvams. Globos centre dirbantis psichologas 2019 m. pagalbą teikė 35 klientams. Suteikta 441 individuali psichologinė konsultacija (individualus globėjų konsultavimas 50 konsultacijų, individualus globojamų vaikų konsultavimas 328 konsultacijos, įvaikintų vaikų konsultavimas 30 konsultacijų, biologinių tėvų konsultavimas 18 konsultacijų, įtėvių konsultavimas- 11konsultacijų, individualus būsimųjų globėjų bei jų šeimos narių konsultavimas, vaiko perkėlimo į šeimą procese - 8 konsultacijos) Utenos kolegijoje pristatytos globos centro funkcijos ir veiklos, pasidalinta gerąja patirtimi Utenos miesto šventės metu vyko globos ir įvaikinimo viešinimas. kartu su Utenos kultūros centru parengti trumpi filmai apie sėkmingas globas, kurie buvo demonstruojami Utenos mieste renginių metu. Miesto šventės metu dalinome skrajutes, kalbėjomės su žmonėmis, kvietėme tapti globėjais Kino namuose Taurapilis Utenos rajono globėjams buvo rodomas filmas Čia buvo Saša. Po filmo vyko globos koordinatorių veiklos analizė, pagalbos veiksmingumo vertinimas. Filmas suderinus su filmo autoriais buvo rodomas nemokamai. Globos centre suorganizuota 16 globos koordinatorių ir kitų specialistų susitikimų sunkiems atvejams spręsti, pagalbos planams sudaryti. Įvykdyta 3 susitikimai su kitų rajonų Globos centrų specialistais (Anykščiai, Molėtai, Rokiškis). 4

5 m. gruodžio d. Centro direktorė su socialine darbuotoja (globos koordinatore) dalyvaus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamoje konferencijoje ir skaitys pranešimą tema Globos koordinavimas: vadovo ir globos koordinatoriaus užduotys m. Šeimų skyriuje apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga buvo suteikta 12 šeimų (14 suaugę asmenys ir 18 vaikai). Iš jų 7 šeimos tęsė apsigyvenimą nuo 2018 m. Vidutinė apsigyvenimo trukmė - 5 mėn. Pagrindinės apsigyvenimo priežastys- socialinių įgūdžių stoka (dažniausiai dėl intelekto sutrikimo), smurtas artimoje aplinkoje, piktnaudžiavimas alkoholiu. 12 šeimų (18 vaikų) įveikusios krizines situacijas, grįžo gyventi savarankiškai. Su 2 šeimomis apgyvendinimo sutartis nutraukta, vaikams nustatyta laikinoji globa, jie apgyvendinti globėjų šeimose m. 18 šeimų suteikta 1300 individualių soc. darbuotojo konsultacijų, įvyko 10 grupinių užsiėmimų,,mamų mokyklėlėje. Pačkėnų SGN suteikta apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga 6 šeimoms (9 asmenys, 8 vaikai). Paslaugos trukmė vidutiniškai 6 mėnesiai. Visos šeimos remiamos maisto produktais iš Maisto banko, dalinami Utenos rajono žmonių suaukoti drabužiai, inventorius m. psichologinė pagalba suteikta 23 šeimų skyriaus klientams, suteikta 230 individualių konsultacijų (individualus vaikų konsultavimas - 47 konsultacijos, individualus suaugusių konsultavimas 174 konsultacijų). Psichologė individualiai konsultavo teikiant nestacionarias paslaugas 26 konsultacijos. Tęsiant pradėtą įgyvendinti projektą Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone. Projekto metu įsteigtuose bendruomeniniuose šeimos namuose paslaugos teikiamos vieno langelio principu. Teikiama psichosocialinė pagalba, vedami Pozityvios tėvystės mokymai, taip pat pradėta teikti mediacijos paslauga. Nuo 2019 metų pradžios projekte dalyvauja 331 asmenų. Psichosocialinę pagalbą gauna 266 Utenos rajono gyventojai, Pozityvios tėvystės mokymus lanko - 40, vaikų priežiūros paslauga pasinaudojo 5 Utenos rajono šeimos, Mediacijos paslauga pasinaudojo 25 asmenys. Vyko seminaras Santykių šeimoje kultūros ugdymas, kuriame dalyvavo 15 asmenų. Taip pat 4 asmenys pasinaudojo pavėžėjimo paslauga. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdomo projekto Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje vienas iš paslaugų tiekėjų buvo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras iki 2019 metų rugsėjo mėnesio teikė šeimos modelio bendruomeninių globos namų paslaugą vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms Utenos regione paslaugas. Gauto 32,3 tūkst. Eur. finansavimo metu buvo finansuojama dviejų Utenos mieste išnuomotų Bendruomeninių vaikų globos namų išlaikymas. Namuose apgyvendinta po 8 vaikus, kuriems yra nustatyta laikinoji, nuolatinė institucinė globa. Pasibaigus paslaugų finansavimui Centras tęsia šias paslaugas iš savivaldybės lėšų. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdomo projekto Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje taip pat vienas iš paslaugų tiekėjų buvo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, kuris iš gauto 7,0 tūkst. Eur. Finansavimo, teikė socialinės priežiūros paslaugą, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaikus iki 3 m. amžiaus Utenos rajone. Pagal numatytas paslaugas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Šeimų skyriuje apgyvendintos mamos, kurios augina vaikus iki 3 metų amžiaus ar šiuo metu laukiasi vaikų. Paslaugų teikimo trukmė buvo 12 mėnesių. Motinoms buvo teikiamos nemokamos: laikino apgyvendinimo paslauga, organizuojama atvejo vadyba, socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos. Buvo organizuojami pasirengimo savarankiškam gyvenimui mokymai, vykdomas tėvystės įgūdžių ugdymas, besilaukiančioms moterims padėta pasiruošti gimdymui, ugdoma naujagimių priežiūros 5

6 6 vaikų ugdymo, turiningo šeimos laisvalaikio įgūdžiai, ugdoma asmens higienos, asmeninio biudžeto tvarkymo įgūdžiai, organizuojama priklausomybių prevencija ir gydymas. Šiomis paslaugomis buvo siekiama, kad laiku suteikiant šeimoms intensyvią kompleksinę pagalbą sumažėtų galimybė vaikams pakliūti į institucinę globą. Sėkmingai tęsia veiklas 2016 metų balandžio mėnesį Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose direktorės iniciatyva bendradarbiaujant su Visuomenine organizacija Gelbėkit vaikus įkurtas vaikų dienos centras Draugystė. Centre dirbo du socialiniai darbuotojai. Dienos centrą finansuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija metais vaikų dienos centro projektui Kompleksinių paslaugų teikimas socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams ir jų šeimos nariams buvo skirtas eurų finansavimas. Dienos centrą lanko 30 vaikų nuo 7 iki 16 metų amžiaus. Centre vaikai užimami, skiriamas laikas pamokų ruošai, ugdomi vaikų socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, sociokultūriniai gebėjimai, organizuojamos ekskursijos, išvykos ir žygiai. Tėvams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos. Organizuojamas maitinimas. Dienos centras Draugystė bendradarbiauja su Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos, Utenos kolegijos, A. Šapokos gimnazijos, Dauniškio gimnazijos, Utenos regioninio profesinio mokymų centro, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro bendruomenėmis. Bendradarbiaujant su partneriais organizuojami bendri renginiai, skatinama savanorystė Saugios aplinkos kūrimas: Atsižvelgiant į tai, kad išaugo didesnis poreikis suteikti apgyvendinimo paslaugas į krizinę situaciją patekusioms šeimoms, Šeimų skyriuje yra sudaryta galimybės vienu metu apgyvendinti iki 10 šeimų ir 24 jų vaikus. Pačkėnų SGN atliktas kosmetinis remontas, patalpas remontavo ir valė Centro Šeimų skyriaus klientės ir darbuotojai, bei asmenys, kurie atlikinėja visuomenei naudingą veiklą. Kambarių paruošimui buvo kreiptasi į Facebook grupę Mamyčių turgelis, kurioje prašėme žmonių atiduoti baldų, namų apyvokos reikmenų. Sulaukėme daug paramos (lovos, kriauklės, indų, stalų, užuolaidų, kilimai ir pan.). Taip pat prisidėjo ir darbuotojų asmeniniai ryšiai ir pagalbos prašymas, kad būtų tinkamai įrengti būstai. Šiuo metu visi 8 butai yra suremontuoti, išdažyti, aprūpinti būtiniausiais baldais ir namų apyvokos daiktais. Centro Bendruomeninių vaikų globos namų padalinių patalpos yra saugios ir atitinka visus reikalavimus metais buvo gautos Socialinių paslaugų priežiūros departamento licencijos dviejuose Utenos mieste nuomojamuose namuose teikti Bendruomeninių vaikų globos namų paslaugas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro klientų socialinių, higienos, kasdieninių, savarankiškumo įgūdžių ugdymas: 3 jaunuoliai, sulaukę pilnametystės, toliau tęsia gyvenimą Centre, nes mokosi dieniniame ugdymo įstaigų skyriuje ir išreiškė norą toliau gauti paslaugas Centre. Buvo pravesta AIDS dienos paminėjimas, Buvo paminėta Imuno profilaktikos diena, paskaita apie lytiniu keliu plintančias ligas. Vaikai kartu su darbuotojais eina į parduotuves ir perka maisto produktus, patys sugalvoja kokį maistą norėtų gamintis ir valgyti. Centre ir Bendruomeniniuose vaikų globos namų padaliniuose su vaikais dirbama buvo pagal šias programas:,,rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, užsiėmimai su globotiniais vyksta 2-3 kartus per mėnesį ir pagal poreikį dažniau. Vykdant šią programą bendradarbiaujama su Centro psichologe, bendruomenės slaugytoja. Dalyvauja berniukai ir mergaitės atskiromis grupelėmis. Berniukams buvo susitikimas su urologu V.Usovu. Bendradarbiaujant su Centro bendruomenės slaugytoja dirbama ir pagal,,sveikos gyvensenos programą. Kiekvieną kartą perkant maisto produktus, aptariant dienos meniu kalbama apie sveikus maisto produktus, jų maistinę vertę bei sveiką mitybą. Nuolat ir intensyviai vykdome globotinių,,savarankiško gyvenimo ugdymo programą (mokymosi ir darbo įgūdžiai, savęs priežiūros įgūdžiai, kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, socialinio bendravimo įgūdžiai, maisto ir pinigų valdymo įgūdžiai), dalyvavo visi vaikai, vyko kiekvieną dieną kasdieninėje veikloje Utenos rajono globėjams seminarą vedė konsultantas Evaldas Karmaza Darbas su probleminio elgesio vaikais ir paaugliais (44 dalyviai). 6

7 7 Globos centro psichologė vedė 2019 m. kovo gruodžio mėn. 2 globėjų savipagalbos grupes, pravesti 22 šių grupių užsiėmimai (1 užsiėmimo trukmė 2 val.) Grupėse dalyvavo 10 globėjų bei šeimynų darbuotojų. Vasario rugsėjo mėn. įvyko 9 ypatingų atvejų aptarimo grupės užsiėmimai Centro krizių įveikimo vaikams veiklos grupės darbuotojams. Užsiėmimuose dalyvavo visi Centro krizių įveikimo vaikams veiklos grupės darbuotojai. Taip pat įvyko 3 atvejų aptarimo grupės užsiėmimai BVGN darbuotojams bei naujai priimtų darbuotojų mokymai vasario mėn. (2 užsiėmimai, trukmė 4 val.) Globos centro psichologė vedė seminarą globėjams Sunkus amžius paauglystė. Tuo pačiu laiku globos koordinatoriai vedė užsiėmimą apie saugų internetą globojamiems vaikams iki asmenys Šeimų skyriuje dalyvavo Pozityvios tėvystės mokymuose. Dalyviai išklausė šias temas :,,Kas padeda ir kas trukdo bendrauti,,,pozityvus ugdymas. Kas tai?,,,smurto šeimoje priežastys ir požymiai,,,smurto ratas,,,bausti vaiką ar ne?,,,tinkamo vaikų elgesio skatinimo būdai,,,jausmų supratimas ir valdymas,,,psichosocialinės raidos stadijos,,,pagrindiniai veiksniai, formuojantys vaiko elgesį,,,refleksija. Rugsėjo mėnesį Centro psichologė vedė grupinį užsiėmimą Centro šeimų skyriaus klientėms Ką daryti kai vaikas pyksta. Užsiėmimo metu aptarti mamoms kylantys sunkumai siekiant suprasti savo ir vaikų emocines būsenas, aptarti galimi reagavimo į vaiko pyktį būdai bei teikti patarimai kaip valdyti savo emocines būsenas Stiprinant Centro kultūrinio gyvenimo veiklas 2019 metais pagerėjo Centro kultūra, pakilo statusas tiek Utenos, tiek Lietuvos mastu Išvyka su globotiniais į Naisius Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai dalyvavo švarinimosi akcijoje,,darom m. liepos dienomis globotiniai vyko į poilsinę pažintinę kelionę per Latviją į Ventspilį. Kelionės metu aplankė Rundalės rūmus, Riežupės smėlio urvus, Kuldyga, Ventės krioklį. Globotiniai penkias dienas mėgavosi saule, oru, jūra, smagiais pasivaikščiojimais po Ventspilio senamiesčio inkarų muziejų, vaikų miestelį, atrakcionų parką Fantazija, paplaukioti laivu, apsilankyti Jurkalnėje. Taip pat dalyvavo kūrybiniuose užsiėmimuose, sporto veiklose m. liepos 8-12 dienomis globotiniai vyko į 5 dienų stovyklą MES - ŠEIMA. Stovykloje vaikai ir paaugliai dalyvavo keturių moderatorių ir savanorių organizuojamose edukacinėse veiklose Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai penkias dienas stovyklavo kaimo turizmo sodyboje,,alaušynė. Vaikai grožėjosi Alaušo apylinkėmis, grybavo, maudėsi baseine, plaukiojo su keltu po Alaušo ežerą, žvejojo, žaidė globotiniai lankėsi Priklausomybių reabilitacijos centre, VšĮ,,Meikštų dvare Globotiniai dalyvavo sporto žaidynėse,,stipresni už vėją, kurių metu pasiskirstę komandomis žaidė futbolą globotiniai dalyvavo renginyje,,nyderlandų žiema Utenoje, Nyderlandų ambasada Lietuvoje pasirūpino, kad į šventę atvyktų Nyderlandų futbolo ir krepšinio legendos, NATO EFP BG LTU grupės kariai, Lietuvos futbolo žvaigždės.. Renginio metu vyko mini futbolo festivalis su įvairiomis rungtimis, nuotaikingos futbolo rungtynės, kuriose dalyvavo NATO misiją atliekantys Vokietijos, Olandijos, Čekijos, Belgijos, Norvegijos bei JAV kariai, futbolo legendos ir žinoma vaikai Gerosios praktinės darbo patirties skleidimas, kaupimas ir sisteminimas: Švietėjiški renginiai populiarinantys globą įvaikinimą, siekiant keisti visuomenės nuostatas vyko: Vyko gerosios patirties sklaidos renginiai ir viešinimas: Utenos vaikų lopšelių-darželių Gandrelis ir Saulutė bendruomenės buvo supažindinti su globa ir įvaikinimu bei pakviesti pagalvoti apie vaikų globą, įvaikinimą ar galimybę tapti budinčiais globotojais (dalyvavo 25 asmenys) Išvyka su globotiniais, globėjais į Naisius (dalyvavo 8 asmenys). 7

8 Susitikimas su Saldutiškio seniūnijos bendruomene pristatant globą, įvaikinimą ir budinčių globotojų paslaugas (dalyvavo 6 asmenys) Susitikimas su Tauragnų seniūnijos bendruomene. Susitikimo tikslas - kviesti žmones diskutuoti apie vaikų, kuriais negali pasirūpinti jų biologiniai tėvai, globą ir įvaikinimą centro globotiniai įkvėpti pavasarinės šilumos dalyvavo švarinimosi akcijoje,,darom. Akcijos dalyvius džiugino puiki nuotaika renkant šiukšles Skaistašilio miške ir pamatytas rezultatas kaip švaru aplink ir kiek daug pilnų šiukšlių maišų (dalyvavo 10dalyvių) Apskritojo stalo diskusija,,vaiko apsaugos politika ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas". Diskusijos tikslas- aptarti ir skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą Utenos rajone užtikrinant vaiko gerovę, skleisti informaciją apie vaiko apsaugos politiką (dalyvavo 29 asmenys) Utenos miesto Joninių šventės metu dalinami lankstinukai ir kt. informacija apie globą ir įvaikinimą (išdalinta apie 100 vnt. lankstinukų, 80 vnt. skrajučių, 100 vnt. balionų) Utenos rajono Antalgės kaime Joninių šventės metu susirinkusiems buvo dalindamos skrajutės, balionai, kviečiami susipažinti su globa ir įvaikinimu (išdalinta apie 30 vnt. lankstinukų, 20 vnt. skrajučių, 30 vnt. balionų) Susitikimas su Leliūnų seniūnijos bendruomene pristatant globą ir įvaikinimą (dalyvavo 7 asmenys) dienomis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globotiniai stovyklavo Sudeikiuose Utenos r. prie Alaušo ežero Susitikimas su Biliakiemio seniūnijos bendruomene viešinant globą ir įvaikinimą. (dalyvavo 9 asmenys) centro globotiniai penkias dienas stovyklavo kaimo turizmo sodyboje,,alaušynė. Vaikai grožėjosi Alaušo apylinkėmis, grybavo, maudėsi baseine, plaukiojo su keltu po Alaušo ežerą, žvejojo, žaidė sporto aikštyne, suposi. Dienos prabėgo greitai, tačiau besibaigiančios vasaros patirti įspūdžiai pasiliks ilgam (dalyvavo 15 dalyvių) Lytiškumo ugdymo seminaras mergaitėms,,aš paauglė mergaitė (dalyvavo 9 asmenys) Globos ir įvaikinimo viešinimas Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje vaikų tėvų susirinkimo metu (dalyvavo 42 dalyviai) Seminaras globėjams,,kaip kalbėti su vaiku apie lytiškumą? (mergaičių ir berniukų lytinis brendimas, tinkamas ir netinkamas vaiko seksualinis elgesys) (dalyvavo 11 asmenų) Paminėta Europos sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena. Utenos rajono globėjai, globotiniai, Centro darbuotojai dalyvavo susitikime su Utenos apskrities VPK policijos pareigūnais ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais Utenos rajono globojami vaikai dalyvavo seminare,,priklausomybėms NE, kurį vedė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė. Paaugliai žiūrėjo dokumentinį filmą,,varpas visiems, vyko trumpa diskusija apie priklausomybes sukeliančias medžiagų žalą, aptarta kitokio gyvenimo pasirinkimo naudą, poveikį žmogaus ne tik sveikatai, bet ir likimui (dalyvavo 18 globotinių) Paskaita globėjams,,smurtas artimoje aplinkoje (dalyvavo 11 asmenų) Centre vyko renginys,,švarių dantukų diena, kurį vedė Utenos kolegijos burnos higienos antro kurso studentės. Renginyje dalyvavo globotiniai ir dienos centrą,,draugystė lankantys vaikai. Studentės pademonstravo, kaip taisyklingai valyti dantukus, kad būtų sveiki, teigė, kad reikia ant dantų šepetėlio išspausti žirnio dydžio pastos ir valyti viršutinius arba apatinius dantukus. Renginio vedėjos informavo, kad saldumynai labai limpa prie dantukų, o bakterijoms labai nepatinka dantų pasta, todėl būtina išsivalyti dantukus. 8

9 9 Buvo parodytas filmukas, vyko viktorina. Dalyviai buvo apdovanoti prizais. Vaikystėje suformuotas teisingas požiūris į sveikatą padės išsaugoti puikią burnos higieną, sveikus dantis. Gražios šypsenos paslaptis-tinkama dantų priežiūra (dalyvavo 20 dalyvių) vyko seminaras, seminarą vedė psichologas psichoterapeutas Evaldas Karmaza, turintis didelę darbo patirtį su probleminio elgesio vaikais. Seminare dalyvavo Centro socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai, Utenos miesto ir rajono mokyklų socialiniai pedagogai, pedagogai, globėjai, šeimynų dalyviai, įtėviai ir kt. Psichologas E. Karmaza vaizdžiai ir įkvepiančiai pasakojo apie paauglių pasikeitimus, jiems kylančius sunkumus, pokyčius, iššūkius ir problemas, su kuriais bręsdami susiduria patys paaugliai jų tėvai, pedagogai, globėjai. Davė konkrečių patarimų ir pavyzdžių, dalinosi savo darbo su vaikais ir paaugliais praktika, aiškino kaip užmegzti su vaiku dialogą, kaip jį pažinti ir motyvuoti, betarpiškai bendravo su seminaro dalyviais (dalyvavo 44 dalyviai) Globos ir įvaikinimo viešinimas Sudeikių seniūnijos bendruomenei, pristatant globą, įvaikinimą, budinčių globotojų paslaugas (20 dalyvių) vyko renginys,,sugaukime Kalėdas, kuriame globotiniai (dalyvavo 15 dalyvių) ,,Apskritojo stalo diskusija Rokiškyje (vyko 4 dalyviai) vyko seminaras globotiniams ir darbuotojams,,vaikų keliai ir klystkeliai (dalyvavo 25 dalyviai) vyko renginys,,nyderlandų žiema Utenoje su Futbolo treneris. ir Uteniu. (dalyvavo 20 dalyvių) m. Centro specialistai teikė metodinę pagalbą globos koordinatoriams, kitų rajonų GIMK atestuotiems darbuotojams, vedė mokymus, konsultavo sunkių atvejų sprendime m. įvyko dveji Globos koordinatorių mokymais supažindinant juos su GIMK programa. Mokymuose, kurie truko 32 val. dalyvavo 15 asmenų, viso pravesta 2 grupės m. rugsėjo lapkričio mėn. A. Zlataravičienė ir D. Deveikienė vedė BVGN darbuotojams mokymus (po 52 val.) Nemenčinėje ir Švenčionėliuose supažindinant su GIMK pagrindine ir specializuota mokyų dalimis, dalyvavo 43 dalyviai Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos veiklą: Sėkmingai tęsiamos socialinės globos (rūpybos) paslaugos 2019 metais, projektinių veiklų finansavimo būdu įsteigtuose dvejuose Bendruomeniniai vaikų globos namų padaliniuose, kuriuose gyvena po 8 vaikus, Centro patalpose yra likęs tik Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius, kuriame apgyvendinami vaikai patekę į krizinę situaciją ir jiems yra būtina intensyvi specialistų pagalba bei priežiūra. Aktyviai vykdoma įkurto vaikų dienos centro Draugystė veikla. Sėkmingai vystoma veikla teikiant paslaugas globėjams, įtėviams vykdant įvadinius ir tęstinius GIMK mokymus, globotinių paruošimo globai, įvaikinimui, visuomenės švietimas formuojant pozityvų požiūrį į globojamus vaikus, globėjus, įtėvius, rizikos šeimas. Pagalba globėjams sunkiais globos atvejais. Pradėta vystyti atokvėpio paslauga globėjams ir globotiniams (krizių įveikimo atvejais). Įgyvendinamų projektų dėka sukurtas kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklas šeimai Utenos rajone, sudarytos sąlygos projektuose dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Įstaigoje vykdomos veiklos yra universalios, prieinamos įvairiems klientams ir orientuotos į šiandienos žmonių socialinius poreikius ir problemas. Veiklos vystomos bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis ir ieškant rėmėjų, socialinių partnerių siekiant paslaugų rezultatyvumo ir inovatyvių metodų. Centras turi gerą įvaizdį ir teigiamą įvertinimą ne tik Lietuvos socialiniame lygmenyje, todėl specialistai dalinasi gerąja darbo patirtimi, kviečiami į įvairias ne tik Lietuvos įstaigas kaip ekspertai metų rugsėjo mėnesį pasirašyta sutartis vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas Pokyčių keliu. Projekto vykdymo trukmė yra numatyta trys metai, gautas 9

10 10 1,5 tūkst. Eur finansavimas. Šio projekto vykdymui Utenos rajono savivaldybės administracijos įnašo dalis yra 0,3 tūkst. Eur. Projektas rengtas liečiant Utenos mieste aktualią problemą priklausomybių prevenciją ir intervenciją, bei pagalbą smurto aukoms ir jų šeimų nariams. Projekto tikslas mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste teikiant kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems, priklausomybes turintiems bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims. Šio projekto veiklomis siekiama teikti kuo platesnę, prieinamą ir savalaikę pagalbą tikslinės grupės asmenims įgalinant juos veikti bei socializuotis. Projekte numatyta padėti tikslinės grupės asmenims įgalinti save darbinių veiklų metu, sudarytos sąlygos teikti bendrąsias socialines paslaugas (apgyvendinimas), kur asmenys galės gauti kokybiškas intervencines ir prevencines priemones, kad keisti savo gyvenimo būdą ir sėkmingai integruotis į bendruomenę. Sėkmingai pasiekiau išsikeltas 2019 metams užduotis ir siektinus rezultatus: Centro darbuotojai nuosekliai kėlė dalykinę kompetenciją, stiprėjo Centro žmogiškieji ištekliai. Per 2019 metus suorganizuotos 25 Centro darbuotojams 6 supervizijas. Supervizijos organizuotos siekiant pagerinti esamų ir naujų Centro darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant efektyvaus darbo su klientais. Supervizijos organizuotos sausio, vasario, gruodžio mėnesiais. 34 darbuotojai dalyvavo ne mažiau kaip 4 seminaruose, savo kvalifikaciją kėlė ne mažiau kaip po 20 akademinių valandų. Sėkmingai vykdoma Bendruomeninių šeimos namų funkcija projekte Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone. Nuo 2019 metų pradžios projekte dalyvauja 331 asmenų. Psichosocialinę pagalbą gauna 266 Utenos rajono gyventojai. Pozityvios tėvystės mokymus lanko - 40 tėvų, vaikų priežiūros paslauga pasinaudojo 5 Utenos rajono šeimos, Mediacijos paslauga pasinaudojo 25 asmenys. Vyko seminaras Santykių šeimoje kultūros ugdymas, kuriame dalyvavo 15 asmenų. Taip pat 4 asmenims buvo suteikta pavėžėjimo paslauga. Periodiškai tobulinau profesinę kompetenciją dalyvaujant mokymuose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose, dalyvaujant supervizijos procese. Užtikrinant kompleksinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms, taikant prevencines ir intervencines priemones krizės metu, didinat paslaugų teikimą ir prieinamumą buvo sudarytos sąlygos šeimai, asmeniui gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrintas paslaugų prieinamumas sukurta mobili pagalbos šeimai komanda. Sudalyvavau 5 Utenos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, 3 Utenos rajono socialinių paslaugų centro organizuotuose atvejo vadybos posėdžiuose, 11 tarpinstituciniuose sudėtingų atvejų aptarimuose, 8 pasitarimuose dėl konkrečių vaikų atvejų aptarimo, parengiau 6 rekomendacijas specialistams sudėtingoms situacijoms spręsti Įstaigos veiklos aprašymas, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašu: Centro veikla: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras kokybiškai parengia ir įgyvendina metinės veiklos planus bei pateikia metinės veiklos plano ir įvykdymo ataskaitą Utenos rajono savivaldybės administracijai. Informacija apie Centro veiklą ir su Centro veikla susijusiais klausimais pateikiama laiku ir kokybiškai. Negauta nusiskundimų (per paskutinius 12 mėnesių) dėl Centro ar Centro direktoriaus veiklos arba nusiskundimai yra nepagrįsti. Kontroliuojančių institucijų pažymose nėra užfiksuotų pažeidimų atsiradusių dėl vadovo kaltės Centro ekonominė finansinė būklė: Tvirtinant savivaldybės biudžetą, Centrui nėra skirta lėšų daugiau, nei priklauso pagal lėšų apskaitos ir paskirstymo metodiką. Nėra turto apskaitos, atskaitomybės ir kitų finansinės drausmės pažeidimų, užfiksuotų teisę kontroliuoti turinčių institucijų aktuose ir jų pažymose (per 12 mėn.). Centras neturi finansinių įsiskolinimų, išskyrus tuos, kurie susidarė ne dėl vadovo veiklos ar kaltės Savivaldybės, respublikinių ir tarptautinių renginių organizavimas: Dalyvavome pavasarinėje švarinimosi akcijoje Darom bei 2 kartus per metus maisto banko akcijose. 10

11 11 Centro vadovas aktyviai talkina ir dalyvauja organizuojant tarptautinius, šalies ar savivaldybės renginius arba įgyvendinant reikšmingas ilgalaikes savivaldybės programas, vyksta į susitikimus su socialiniais partneriais į kitas šalis, pristato Centro patirtį, darbo metodus, vykdomas programas. Skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, seminaruose ir pats nuolat kelia savo kvalifikaciją. Dalinasi gerąją patirtimi su Lietuvos ir užsienio socialinių ir kitų įstaigų atstovais. Priklauso ir aktyviai dalyvauja Utenos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos bendruomeninėje taryboje, Vaiko gerovės komisijoje, Neveiksnių asmenų peržiūrėjimo komisijoje Projektų, programų rengimas, įgyvendinimas ir papildomų lėšų pritraukimas: Siekiant išplėsti sociokultūrinio, klientų pasirengimo savarankiškam gyvenimui, sveikos gyvensenos ugdymo galimybes 2019 metais vykdytas Utenos rajono savivaldybės finansuojami projektas Sveikata geriausia vaikui dovana (3070 EUR) Bendradarbiaujant su Asociacija Utenos apskrities vyrų krizių centru, partnerio statuse, sėkmingai įgyvendintas SADM finansuojamas projektas Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas Utenos rajone, gautas 6314 Eur. finansavimas. Įgyvendinamas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas pagal priemonę Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas, laimėtas projekto Pokyčių keliu finansavimas 94480, 76 Eur. Projekto Pokyčių keliu tikslas sumažinti socialinę atskirtį Utenos mieste teikiant kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems, priklausomybes turintiems bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims. Projekto metu bendrųjų socialinių paslaugų organizavimo paslauga suteikta 13 asmenų, įsigyta 8 komplektai namo įrangos (laisvalaikio priemonės, įkurtos laisvalaikio zonos) metais įvyko 5 renginiai Išdrįsk klausti mikrorajonų bendrijose, įvyko 3 renginių ciklai Aš mokausi, nes man rūpi, įvyko 2 renginių ciklai Tėvystė tai iššūkis ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, įvyko 2 prevenciniai alkoholio ir smurto prevencijos užsiėmimai vaikams ir jaunimui m. liepos 8-12 įvyko 5 dienų, sergančių priklausomybių ligomis ir jų vaikų stovykla Mes šeima. Dalyvavo 25 asmenys. Projekte dalyvauja 11 savanorių, jiems vedami individualūs mokymai, konsultacijos, jie dalyvauja renginiuose, prisideda prie tikslinės grupės narių įveiklinimo gaunama parama (ne savivaldybės biudžeto lėšos) Centro veiklai gerinti ir patalpoms atnaujinti: 2019 metais Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras gavo paramos už 28646,73 EUR. (iš jų grynais pinigais 1000,00 EUR). Aktyviai bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu Maisto bankas Centras dalyvavo Rudeninėje ir Pavasarinėje Maisto banko akcijoje, kurios metu buvo renkami maisto produktai nepasiturinčioms šeimoms. Nuo 2018 metų Centras gauna paramą paskutinės dienos galiojimo maisto produktais. Kiekvieną sekmadienį ir antradienį iš PC Iki gauname paramos maisto produktais. Viso 2019 metais iš LPF Maisto bankas gauta paramos maisto produktais už 24829,97 EUR. Stiprinant ryšį su UAB Optikos pasaulis ši įmonė 2019 metais skyrė paramos už 286,18 EUR., padėjo rūpintis globotinių regos problemų šalinimu ir globotiniams dovanojo reikalingus akinius bei lęšius metais gavome iš labdaros fondo Vilties liepsna paramos kanc. prekėmis 1125,75 EUR. UAB Kotryna parėmė žaislais, darbužiais ir priemonėmis kūdikiams už 2404,83 EUR Įstaigos vadovo vadybinės kvalifikacijos tobulinimas: 2019 metais kėliau kvalifikaciją: (8 ak.val.) Negalios atpažinimas ir bendravimo ypatumai (4 val.) baigiau SafeTALK pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų mokymus; (8 ak.val.) Respublikinė metodinė-praktinė konferencija Socialinės globos pertvarka: iššūkiai, perspektyvos (8 ak.val.) Tarptautinė konferencija Visuomenės ir specialistų pagalba vaikams, patyrusiems prievartą (4 ak.val.) LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto Užtikrinkime vaiko gerovę kartu apskritojo stalo diskusija Vaiko apsaugos politika ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas 11

12 (24 ak.val.) Emocinis intelektas ir sveikata. Atvejo vadyba: plano rengimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, duomenų teikimas, Savižudybės rizika: atpažinimas ir pirmosios emocinės pagalbos teikimas (18 ak.val.) kvalifikacijos tobulinimo seminaras Kompleksinių paslaugų teikimas bendruomenėse: Italija (15 ak.val.) dalyvavimas ir pranešimo skaitymas konferencijoje Globojamas vaikas šeimoje: globos centro iššūkiai ir galimybės. Direktorė Diana Deveikienė Suderinta: Vyriausioji buhalterė Lina Ryliškienė 12