Socialinių tinklų ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Socialinių tinklų ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje"

Transkriptas

1

2 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS UAB Baltijos tyrimai Ank. Nr. Socialinių tinklų ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas Apklausos klausimynas Gerbiamas (-a) respondente, Kompanija Baltijos tyrimai kartu su Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetų mokslininkais atlieka sociologinį tyrimą Socialinių tinklų ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje. Tyrimu siekiama sužinoti Lietuvos gyventojų nuomones ir patirtis įvairiais socialinės politikos klausimais. Taip pat daug dėmesio skiriama klausimams apie socialinius tinklus bei įvairias su jais susijusias situacijas. Prašome Jūsų išsamiai atsakyti į toliau pateiktus šio tyrimo klausimus. Šios apklausos metu atsitiktinai pasirinktuose namų ūkiuose yra apklausiami 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai. Šiai apklausai Jūs buvote atrinkti pagal atsitiktinę atranką, mes garantuojame Jūsų atsakymų anoniniškumą. Šio tyrimo metu mes nerenkame jokios asmeninės informacijos apie Jus neklausiame vardo, pavardės ar kitos informacijos, kuri leistų susieti Jūsų atsakymus su Jūsų asmeniu. Visi Jūsų atsakymai laikomi konfidincialiais ir bus nagrinėjami tik apibendrinti su visų kitų apklausoje dalyvaujančių gyventojų atsakymais. Norime priminti, kad čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mums svarbu sužinoti Jūsų asmeninę nuomonę. Apklausos data: mėn. d. Apklausos pradžios laikas: val. min. Kaunas, 2018 m. 1

3 PIRMIAUSIAI UŽDUOSIME KLAUSIMUS APIE JŪSŲ NUOMONĘ IR PATIRTĮ, SUSIJUSIĄ SU ĮVAIRIAIS SOCIALINĖS POLITIKOS KLAUSIMAIS SP1. JŪSŲ NUOMONE, KOKIA PROBLEMA ŠIANDIEN YRA PATI SVARBIAUSIA LIETUVAI? (INTERVIUERIUI NEREIKIA RODYTI KORTELĖS, UŽRAŠYTI SPONTANINĮ ATSAKYMĄ) ŠIANDIEN LIETUVAI SVARBIAUSIA PROBLEMA YRA: <ĮRAŠYKITE> 9 SP2. DABAR NAUDODAMIESI ŠIA KORTELE PASAKYKITE, KURIOS TRYS PROBLEMOS IŠ PATEIKTOJO SĄRAŠO, JŪSŲ NUOMONE, ŠIANDIEN LIETUVAI KELIA DIDŽIAUSIĄ GRĖSMĘ? /NE DAUGIAU TRIJŲ ATSAKYMŲ. KORTELĖ SP2/ 1 Alkoholizmas 13 Nelegalus darbas 2 Aplinkos tarša 14 Nepagarba žmogaus ir piliečio teisėms 3 Dideli gyvenimo lygio skirtumai tarp įvairių žmonių grupių 15 Nusikalstamumas 4 Emigracija 16 Nutautėjimas 5 Gilėjantis atotrūkis tarp valdžios ir paprastų žmonių 17 Pilietiškumo stoka 6 Korupcija 18 Skirtingų gyventojų grupių diskriminacija 7 Mažos gyventojų pajamos 19 Skurdas 8 Mokesčių slėpimas 20 Šeimos nuvertinimas 9 Monopolijos ekonomikoje 21 Visuomenės senėjimas 10 Moralinis nuosmukis 22 Nė viena iš jų / Kitos 11 Narkomanija 12 Nedarbas 98 Nežino, sunku pasakyti SP3a. ŠIOS PENKIOS DIAGRAMOS VAIZDUOJA SKIRTINGUS VISUOMENĖS TIPUS (RODYTI KORTELĘ SP3). PRAŠAU PERSKAITYKITE APRAŠYMUS, PAŽIŪRĖKITE Į ŠIAS DIAGRAMAS IR NUSPRĘSKITE, KURIAM TIPUI PRISKIRTUMĖTE ŠIANDIENINĘ LIETUVOS VISUOMENĘ? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SP3/ 1. Tipas A 2. Tipas B 3. Tipas C 4. Tipas D 5. Tipas E Mažas elitas * viršuje, nedaug žmonių viduryje ir daugybė žmonių apačioje. Visuomenė kaip piramidė: nedidelis elitas viršuje, didesnė dalis žmonių viduryje ir daugiausiai apačioje. Tokia pati piramidė, tik pačioje apačioje yra mažiau žmonių. Visuomenė, kurioje didžioji dalis žmonių yra per vidurį. Dauguma žmonių viršuje ir tik nedaugelis jų apačioje. 8 Nežino, sunku pasakyti * APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: 2

4 <ELITU PAPRASTAI VADINAMA SANTYKINAI NEDIDELĖ DOMINUOJANTI VISUOMENĖS GRUPĖ, KURIAI BŪDINGI TAM TIKRI IŠSKIRTINIAI BRUOŽAI IR SAVYBĖS. BUITINĖJE KALBOJE ELITAS DAŽNAI TAPATINAMAS SU TURTINGIAUSIA, ĮTAKINGIAUSIA ARBA LABIAUSIAI IŠSILAVINUSIA VISUOMENĖS DALIMI>. SP3b. O KAIP MANOTE, KOKIA LIETUVA TURĖTŲ BŪTI KURĮ TIPĄ JŪS PASIRINKTUMĖTE? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SP3/ 1. Tipą A 2. Tipą B 3. Tipą C 4. Tipą D 5. Tipą E SP4. KAIP VERTINATE DABARTINĘ JŪSŲ ŠEIMOS MATERIALINĘ PADĖTĮ? AR JI YRA...? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Labai gera 2. Gana gera 3. Nei gera, nei bloga 4. Gana bloga 5. Labai bloga SP5. O DABAR NORIME PAKLAUSTI, KAIP ĮSIVAIZDUOJATE JŪSŲ ŠEIMOS MATERIALINĘ PADĖTĮ PO VIENERIŲ METŲ? AR JI BUS...? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Žymiai geresnė negu dabar 2. Truputį geresnė negu dabar 3. Apytikriai tokia pati 4. Truputį blogesnė negu dabar 5. Žymiai blogesnė negu dabar 8. Nežinau, sunku pasakyti SP6. AR JŪS ASMENIŠKAI JAUČIATĖS PATENKINTAS (-A), KAD EURAS TAPO LIETUVOS NACIONALINE VALIUTA? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Visiškai patenkintas (-a) 2. Gana patenkintas (-a) 3. Nei patenkintas (-a), nei nepatenkintas (-a) 4. Gana nepatenkintas (-a) 5. Visiškai nepatenkintas (-a) 3

5 SP7. AR JŪS PRITARIATE AR NEPRITARIATE TEIGINIUI, KAD NAUDODAMI EURUS VIETOJ LITŲ JŪS JAUČIATĖS LABIAU EUROPIETIS (-Ė), NEI ANKSČIAU? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SP7/ 1. Visiškai pritariu 2. Pritariu 3. Nei pritariu, nei nepritariu 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu SP8. ĮSIVAIZDUOKITE DU ŽMONES, IŠ KURIŲ VIENAS UŽDIRBA DVIGUBAI DAUGIAU UŽ KITĄ. KURIS IŠ TEIGINIŲ, PATEIKTŲ KORTELĖJE, GERIAUSIAI ATITINKA JŪSŲ NUOMONĘ DĖL TŲ ŽMONIŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMO? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SP8/ 1. Jie abu turėtų mokėti tokią pačią dalį (procentais) mokesčių nuo savo pajamų 2. Daugiau uždirbantis žmogus turėtų mokėti didesnę dalį (procentais) mokesčių nuo savo pajamų, nei mažiau uždirbantis 3. Jie abu turėtų mokėti tokią pačią pinigų sumą, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio 4. Nė vienas iš pateiktų variantų O DABAR KELETAS KLAUSIMŲ APIE ŠIŲ DIENŲ ŠALIES AKTUALIJAS SP9. AR JŪS PRITARIATE AR NEPRITARIATE ŠIEMS TEIGINIAMS? /SKAITYTI TEIGINIUS IR RODYTI KORTELĘ SP7. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ 1. Prailginti mokslo metai pagerins Lietuvos moksleivių mokymosi rezultatus 2. Valdžios sprendimas jungti universitetus, net jei jų bendruomenės tam nepritaria, yra teisingas 3. Vykdomos pertvarkos sveikatos apsaugoje gerokai sutrumpins eiles pas gydytojus Visiškai pritariu Nei pritariu, nei nepritariu Pritariu Nepritariu Visiškai nepritariu Nežino, sunku pasakyti 4. Lietuvoje abortai turėtų būti uždrausti 5. Vyriausybė pasielgė teisingai, nusprendusi vaikus iš didelių valdiškų globos namų perkelti gyventi į mažesnes bendruomenes 6. Visiems vaikams iki 18 metų mokami vadinamieji vaiko pinigai yra geresnis būdas padėti šeimoms, nei anksčiau galiojusi mokesčių lengvata auginantiems vaikus 7. Man yra aiški naujoji pensijų kaupimo sistema 8. Atlyginimų didėjimas Lietuvoje atitinka ekonomikos augimą 9. Seimo narių skaičius turėtų būti sumažintas nuo 141 iki 121 4

6 10. Lietuvos politikoje būtų daugiau stabilumo, jei šalies Prezidentą rinktų Seimas, o ne piliečiai tiesiogiai 11. Visiems emigravusiems ar emigracijoje gimusiems Lietuvos valstybės pilietybę turintiems žmonėms turėtų būti leista turėti dvigubą pilietybę (Lietuvos ir kitos šalies) 12. Rengiant referendumą dėl dvigubos pilietybės, Konstitucijos straipsniui, apibrėžiančiam pilietybę, turėtų būti taikoma išimtis dėl mažesnio reikiamo pritariančiųjų balsų skaičiaus 13. Lietuvos tautinėms mažumoms turi būti leista pasuose rašyti pavardes gimtąja kalba (nebūtinai lietuviškais rašmenimis) 14. Tose Lietuvos vietovėse, kur gausiai gyvena tautinės mažumos, turi būti leidžiama vietovardžius, gatvių pavadinimus rašyti jų gimtąja kalba 15. Lietuvai reikia atnaujinti politinius kontaktus su Rusija Visiškai pritariu Nei pritariu, nei nepritariu Pritariu Nepritariu Visiškai nepritariu Nežino, sunku pasakyti 16. Dauguma verslininkų Lietuvoje yra sąžiningi 17. Dauguma Lietuvos politikų yra sąžiningi 18. Didesnė kaltė dėl Seimo tyrimo atskleistų politinės korupcijos atvejų tenka politikams, o ne verslininkams SP10. AR JŪS PLANUOJATE IŠVYKTI DIRBTI AR GYVENTI Į UŽSIENĮ ILGESNIAM NEI 6 MĖN. LAIKOTARPIUI? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Tikrai taip 2. Tikriausiai taip 3. Nei taip, nei ne 4. Tikriausiai ne 5. Tikrai ne SP11. AR JŪS PRITARIATE AR NEPRITARIATE TAM, KAD LIETUVA ĮSILEISTŲ VISUS IMIGRANTUS BE DIDELIŲ SUVARŽYMŲ? //TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SP7/ 1. Visiškai pritariu 2. Pritariu 3. Nei pritariu, nei nepritariu 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu 5

7 SP12. AR, JŪSŲ NUOMONE, REIKĖTŲ LEISTI KAIMYNINIŲ NE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ PILIEČIAMS ATVYKTI IR GYVENTI LIETUVOJE? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Daugeliui reikėtų leisti atvykti ir gyventi Lietuvoje 2. Reikėtų leisti ribotam kiekiui 3. Reikėtų leisti vienam kitam 4. Neleisti nei vienam SP13. O DABAR NORĖTUME JŪSŲ PAKLAUSTI APIE VALSTYBĖS IR RELIGIJOS SANTYKIUS. PASAKYKITE APIE KIEKVIENĄ IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ, AR JŪS SU JUO VISIŠKAI SUTINKATE, SUTINKATE, NESUTINKATE AR VISIŠKAI NESUTINKATE? /SKAITYTI TEIGINIUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE 1. Kunigai turėtų dalyvauti politikoje, būti renkami į Seimą, Savivaldybių tarybas ir pan. 2. Kunigai turėtų aktyviai dalyvauti rengiant įstatymus ir teisės aktus 3. Lietuvoje yra ne viena partija, atstovaujanti krikščioniškas vertybes 4. Religiniai lyderiai neturėtų daryti įtakos Vyriausybės sprendimams Visiškai sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai nesutinku Nežino, sunku pasakyti O DABAR UŽDUOSIME KELETĄ KLAUSIMŲ APIE JŪSŲ SOCIALINIUS RYŠIUS Q1. AŠ JUMS SKAITYSIU SĄRAŠĄ DARBŲ, KURIUOS GALI DIRBTI JŪSŲ PAŽĮSTAMI ASMENYS. ŠIE ASMENYS GALI BŪTI ŠEIMOS NARIAI ARBA GIMINAIČIAI, ARTIMI DRAUGAI ARBA KAŽKAS KITAS, KĄ PAŽĮSTATE (RODYTI KORTELĘ Q1 SU JŲ SĄRAŠU). SAKYDAMI PAŽĮSTAMAS ASMUO TURIME GALVOJE, KAD ŽINOTE, KUO JIS / JI VARDU, IR GALITE SU JUO / JA SUSISIEKTI. JEI PAŽĮSTATE KELETĄ ŽMONIŲ, DIRBANČIUS TOKĮ DARBĄ, NURODYKITE TIK TĄ ASMENĮ, KURIS JUMS ARTIMIAUSIAS. KIEKVIENĄ IŠ ŠIŲ DARBŲ GALI DIRBTI TIEK MOTERIS, TIEK VYRAS. AR JŪS PAŽĮSTATE ASMENĮ, DIRBANTĮ... (SKAITYTI IŠ DARBŲ SĄRAŠO), KURIS YRA...? /KORTELĖ Q1 SU ASMENŲ SĄRAŠU. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE JEI NURODO KELIS, PAŽYMĖTI ARTIMIAUSIĄ/ Šeimos narys ar giminaitis Artimas draugas Kitas pažįstamas žmogus Nepažįstu nei vieno autobuso / sunkvežimio vairuotoju (-a) didelės kompanijos aukšto rango vadovu (-e) namų arba biuro valytoju (-e) kirpėju (-a) žmogiškųjų išteklių / personalo vadybininku (-e) teisininku (-e) automobilių mechaniku (-e) slaugytoju (-a) policininku (-e) mokytoju (-a) Nežino, sunku pasakyti 6

8 Q2. AR JŪS PRITARIATE AR NEPRITARIATE ŠIEMS TEIGINIAMS? /TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE. KORTELĖ SP7/ Visiškai pritariu Pritariu Nei pritariu, nei nepritariu Nepritariu Visiškai nepritariu a. Pajamų skirtumai Lietuvoje yra per dideli b. Tam, kad visuomenė būtų teisinga, žmonių pragyvenimo lygio skirtumai turi būti maži c. Sumažinti pajamų skirtumus tarp žmonių, gaunančių dideles ir mažas pajamas, yra valdžios atsakomybė d. Socialinės pašalpos Lietuvoje paverčia jas gaunančius tinginiais Nežino, sunku pasakyti Q3. ŽMONĖS TURI SKIRTINGAS NUOMONES APIE TAI, KAS LIETUVOJE TURĖTŲ TEIKTI* PASLAUGAS. KAIP MANOTE, KAS PIRMIAUSIA TURĖTŲ TEIKTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ SERGANTIEMS? /KORTELĖ Q3 Q4. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Valdžia** 2. Privačios kompanijos/ pelno siekiančios organizacijos 3. Ne pelno/ labdaros organizacijos/ kooperatyvai 4. Religinės organizacijos*** 5. Šeima, giminaičiai ar draugai APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: * < TEIKTI REIŠKIA PASLAUGOS SUTEIKIMĄ, O NE FINANSAVIMĄ. > ** < VALDŽIA TAIP PAT GALI REIKŠTI VALSTYBĖ, VIEŠASIS SEKTORIUS, ČIA TURIMA OMENYJE TIEK CENTRINĖ, TIEK VIETINĖ VALDŽIA. > *** < RELIGINĖS ORGANIZACIJOS JEI REIKALINGA, ĮTRAUKITE BAŽNYČIOS, SINAGOGOS IR PAN.> Q4. O KAIP JŪS MANOTE, KAS PIRMIAUSIA TURĖTŲ RŪPINTIS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ PRIEŽIŪRA? /KORTELĖ Q3 Q4. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Valdžia** 2. Privačios kompanijos/ pelno siekiančios organizacijos 3. Ne pelno/ labdaros organizacijos/ kooperatyvai 4. Religinės organizacijos*** 5. Šeima, giminaičiai ar draugai APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: * < TEIKTI REIŠKIA PASLAUGOS SUTEIKIMĄ, O NE FINANSAVIMĄ. > ** < VALDŽIA TAIP PAT GALI REIKŠTI VALSTYBĖ, VIEŠASIS SEKTORIUS, ČIA TURIMA OMENYJE TIEK CENTRINĖ, TIEK VIETINĖ VALDŽIA. > *** < RELIGINĖS ORGANIZACIJOS JEI REIKALINGA, ĮTRAUKITE BAŽNYČIOS, SINAGOGOS IR PAN.> YRA VEIKLŲ, KURIAS ŽMONĖS ATLIEKA ORGANIZUOTOSE GRUPĖSE, KLUBUOSE ARBA ASOCIACIJOSE. TOLIAU PATEIKIAMI KLAUSIMAI APIE JŪSŲ DALYVAVIMĄ TOKIOSE VEIKLOSE, JEI JŲ YRA 7

9 Q5. AR DAŽNAI PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ DALYVAVOTE TOKIOSE VEIKLOSE...? /SKAITYTI VEIKLAS IR RODYTI KORTELĘ Q5. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ a.... grupių ar asociacijų, skirtų laisvalaikiui, sportui arba kultūrai? b.... politinių partijų, politinių grupių ar politinių asociacijų? c.... labdaros ar religinių organizacijų, kurios užsiima savanoriška veikla? Kartą per savaitę arba dažniau Nuo vieno iki trijų kartų per mėnesį Keletą kartų per pastaruosius metus Kartą per pastaruosius metus Nieka da Nežino, sunku pasakyti Q6. AR JŪS PRITARIATE, AR NEPRITARIATE ŠIAM TEIGINIUI: TOKIŲ ŽMONIŲ KAIP AŠ NUOMONĖ APIE TAI, KĄ DARO VALDŽIA, NIEKO NEREIŠKIA? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SP7/ 1. Visiškai pritariu 2. Pritariu 3. Nei pritariu, nei nepritariu 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu ŠIOJE DALYJE SIEKIAMA IŠSIAIŠKINTI, Į KĄ ĮVAIRIOSE SITUACIJOSE KREIPTUMĖTĖS PAGALBOS, JEI JUMS JOS REIKĖTŲ Q7. KIEKVIENAI IŠ PATEIKTŲ SITUACIJŲ PASIRINKITE VIENĄ ATSAKYMĄ, NURODYDAMI, Į KĄ JŪS KREIPTUMĖTĖS PIRMIAUSIA. JEIGU YRA KELETAS ŽMONIŲ, Į KURIUOS GALĖTUMĖTE KREIPTIS, NURODYKITE TĄ, KURIS JUMS ARTIMIAUSIAS. / SKAITYTI SITUACIJAS IR RODYTI KORTELĘ Q7. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE JEI NURODO KELIS, PAŽYMĖTI ARTIMIAUSIĄ/ Į ką pirmiausia kreiptumėtės a.... pagalbos, atliekant namų ūkio ar sodo darbus, kurių negalite padaryti pats (-i) b.... pagalbos namuose, jei sirgtumėte ir turėtumėte kelias dienas praleisti lovoje c.... kad Jus išklausytų, jei jaustumėtės šiek tiek nusiminęs arba prislėgtas ir norėtumėte apie tai pasikalbėti d.... patarimo dėl šeimos Artimą šeimos narį / giminaitį Mažiau artimą šeimos narį / giminaitį Artimą draugą Kaimyną Kolegą iš darbo Kažkurį kitą žmogų Į nieką Nežino, sunku pasakyti problemų e.... norėdamas (-a) kartu smagiai praleisti laiką

10 Q8. KIEKVIENAI IŠ PATEIKTŲ SITUACIJŲ PASIRINKITE VIENĄ ATSAKYMĄ, NURODYDAMI, Į KĄ ARBA KUR KREIPTUMĖTĖS PAGALBOS. JEI YRA KELETAS VARIANTŲ, KURIUOS GALĖTUMĖTE PASIRINKTI, NURODYKITE TĄ, KURĮ IŠMĖGINTUMĖTE PIRMIAUSIA. /SKAITYTI SITUACIJAS IR RODYTI KORTELĘ Q8. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ Į ką arba kur pirmiausia kreiptumėtės... a.... pagalbos, jei Jums reikėtų pasiskolinti didelę sumą pinigų? b.... pagalbos, jei Jums reikėtų susirasti darbą? c.... pagalbos sprendžiant administracines problemas arba tvarkant oficialius dokumentus? d.... pagalbos, jei Jums reikėtų susirasti gyvenamąją vietą? e.... prašydami Jus prižiūrėti, jei rimtai susirgtumėte? Šeimos narius arba artimus draugus Kitus asme nis Privačias kompa nijas Viešųjų paslaugų teikėjus Pelno nesiekiančias / religines organizacijas Kitas organizacijas Nesikreiptų niekur Nežino, sunku pasakyti APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: < PRIVAČIOS KOMPANIJOS REIŠKIA PELNO SIEKIANČIAS ORGANIZACIJAS, TEIKIANČIAS PASLAUGAS, UŽ KURIAS REIKIA SUSIMOKĖTI. > < VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAS TEIKIA PASLAUGAS, UŽ KURIŲ TIEKIMĄ ATSAKINGA VALDŽIA ARBA VALSTYBĖ. > < ADMINISTRACINĖS PROBLEMOS AR OFICIALIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS REIŠKIA VISAS PROBLEMAS AR DARBĄ SU DOKUMENTAIS, SU KURIAIS SUSIDURIAMA, KAI TURIMA REIKALŲ SU VALDŽIA, VALSTYBE ARBA AGENTŪROMIS. TAI TAIP PAT APIMA OFICIALIŲ FORMŲ, TOKIŲ KAIP MOKESČIŲ FORMOS, PARAIŠKOS, SUTARTYS IR PAN., PILDYMĄ. > < GYVENAMOJI VIETA REIŠKIA NAUJUS NAMUS. JIE GALI BŪTI LAIKINI (TRUMPAM LAIKOTARPIUI) ARBA NUOLATINIAI (ILGAM LAIKOTARPIUI). PAGALBA IEŠKANT NAUJŲ NAMŲ GALI BŪTI TIEK PRAKTINĖ, TIEK FINANSINĖ. > Q9. TOLIAU PATEIKIAMI KLAUSIMAI YRA APIE TAI, KAIP VERTINATE ĮVAIRIUS SAVO GYVENIMO ASPEKTUS. KIEKVIENAM ASPEKTUI NURODYKITE, AR DAŽNAI PER PASTARĄSIAS 4 SAVAITES TAIP JAUTĖTĖS? /SKAITYTI ASPEKTUS IR RODYTI KORTELĘ Q9. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ Ar dažnai per pastarąsias 4 savaites jautėte, kad... Niekada Retai Kartais Dažnai Labai dažnai a.... Jums trūksta draugijos? b.... Jūs esate nuo kitų izoliuotas? c.... Jūs esate paliktas nuošalyje? APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: Nežino, sunku pasakyti PALIKTAS NUOŠALYJE REIŠKIA, KAD ASMUO NEGALI DALYVAUTI VEIKLOSE, Į KURIAS YRA ĮSITRAUKĘ KITI. 9

11 Q10. KAIP JŪS MANOTE, AR ŽMONĖS, PROGAI PASITAIKIUS, BANDYTŲ JUMIS PASINAUDOTI, AR STENGTŲSI BŪTI SĄŽININGI SU JUMIS? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Beveik visada bandytų pasinaudoti 2. Dažniausiai bandytų pasinaudoti 3. Dažniausiai stengtųsi būti sąžiningi 4. Beveik visada stengtųsi būti sąžiningi Q11. KAIP JŪS MANOTE, AR APSKRITAI ŽMONĖMIS GALIMA PASITIKĖTI, AR SU ŽMONĖMIS REIKIA BŪTI LABAI ATSARGIAM (-IAI)? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Žmonėmis beveik visada galima pasitikėti 2. Žmonėmis paprastai galima pasitikėti 3. Paprastai, bendraujant su žmonėmis, reikia būti labai atsargiam (-iai) 4. Beveik visada, bendraujant su žmonėmis, reikia būti labai atsargiam (-iai) Q12. NAUDODAMI SKALĘ NUO 0 IKI 10, KUR 0 REIŠKIA VISIŠKAI NEPASITIKIU, O 10 VISIŠKAI PASITIKIU NURODYKITE, KIEK JŪS ASMENIŠKAI PASITIKITE...? /TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ Kiek Jūs asmeniškai pasitikite... Visiškai nepasitikiu Visiškai pasitikiu Nežino, sunku pasakyti a.... Lietuvos teismais? b.... didžiosiomis privačiomis kompanijomis Lietuvoje? Q13. AR JŪS PRITARIATE, AR NEPRITARIATE ŠIEMS TEIGINIAMS? /TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE. KORTELĖ SP7/ a. Suaugusių vaikų pareiga yra rūpintis savo pagyvenusiais tėvais b. Prieš padedant kitiems žmonėms, pirmiausia reikia pasirūpinti savimi ir savo šeima c. Turtingesni žmonės turėtų padėti ne tokiems turtingiems draugams Visiškai pritariu Pritariu Nei pritariu, nei nepritariu Nepritariu Visiškai nepritariu Nežino, sunku pasakyti 10

12 Q14. APSKRITAI AR DAŽNAI JŪS PATIRIATE SPAUDIMĄ IŠ SAVO ŠEIMOS NARIŲ DĖL SAVO GYVENIMO BŪDO AR TO, KAIP ORGANIZUOJATE ASMENINĮ GYVENIMĄ? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Ne, niekada 2. Taip, tačiau retai 3. Taip, kartais 4. Taip, dažnai 5. Taip, labai dažnai Q15. AR DAŽNAI JAUČIATE, KAD JŪSŲ ŠEIMOS NARIAI, GIMINAIČIAI IR/ARBA DRAUGAI PER DAUG IŠ JŪSŲ REIKALAUJA? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Ne, niekada 2. Taip, tačiau retai 3. Taip, kartais 4. Taip, dažnai 5. Taip, labai dažnai Q16. GALVODAMI APIE JŪSŲ GYVENIME SVARBIUS ASMENIS, TOKIUS KAIP JŪSŲ SUTUOKTINIS (-Ė) AR PARTNERIS (-Ė), JŪSŲ ŠEIMOS NARIAI AR ARTIMI DRAUGAI, NURODYKITE, AR DAŽNAI PER PASTARĄSIAS 4 SAVAITES BENT VIENAS IŠ JŲ ELGĖSI SU JUMS PIKTAI ARBA JUS NULIŪDINO? /KORTELĖ Q9. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Niekada 2. Retai 3. Kartais 4. Dažnai 5. Labai dažnai APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: ŠEIMOS NARIAI APIMA IR VYRO / ŽMONOS GIMINES TOLIAU PATEIKIAMI KLAUSIMAI APIE JŪSŲ VISUOMENINES VEIKLAS. Q17. KAIP DAŽNAI IŠEINATE PAVALGYTI AR IŠGERTI SU TRIMIS AR DAUGIAU DRAUGŲ ARBA PAŽĮSTAMŲ, KURIE NĖRA JŪSŲ ŠEIMOS NARIAI? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Kiekvieną dieną Pereikite prie Q18 klausimo 2. Kelis kartus per savaitę Pereikite prie Q18 klausimo 3. Kartą per savaitę Pereikite prie Q18 klausimo 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį Pereikite prie Q18 klausimo 5. Kartą per mėnesį Pereikite prie Q18 klausimo 6. Kelis kartus per metus Pereikite prie Q18 klausimo 7. Rečiau nei kelis kartus per metus Pereikite prie Q18 klausimo 8. Niekada Pereikite prie Q19 klausimo 9 Pereikite prie Q18 klausimo 11

13 Q18. AR DAŽNAI TOKIAIS ATVEJAIS JŪS SUSIRANDATE NAUJŲ DRAUGŲ ARBA PAŽĮSTAMŲ? /KORTELĖ Q9. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Niekada 2. Retai 3. Kartais 4. Dažnai 5. Labai dažnai Q19. NURODYKITE, SU KIEK VIDUTINIŠKAI ŽMONIŲ BENDRAUJATE ĮPRASTĄ SAVAITĖS DIENĄ, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JUOS PAŽĮSTATE, AR NE. ĮSKAIČIUOKITE VISUS, SU KURIAIS ŠNEKUČIUOJATĖS, KALBATĖS AR SUSIRAŠINĖJATE, ĮSKAITANT BENDRAVIMĄ TIESIOGIAI SUSITIKUS, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS. / KORTELĖ Q19. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ žmonėmis ar daugiau žmonių Q20. APYTIKSLIAI SU KIEK IŠ ŠIŲ ŽMONIŲ (NURODYTŲ ANKTESNIAME KLAUSIME) ĮPRASTĄ SAVAITĖS DIENĄ JŪS SUSITINKATE TIESIOGIAI? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Visais arba beveik visais 2. Dauguma iš jų 3. Maždaug puse iš jų 4. Keletu iš jų 5. Nei vienu arba beveik nei vienu iš jų Q21. DABAR PAGALVOKITE APIE VIENĄ IŠ SAVO TĖVŲ, SU KURIUO BENDRAUJATE DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU JA / JUO BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 95. Mano tėvai yra mirę 96. Tėvas arba motina, su kuriuo bendrauju dažniausiai, gyvena su manimi 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 99. Nėra atsakymo 12

14 Q22. PAGALVOKITE APIE BROLĮ AR SESERĮ, SU KURIUO BENDRAUJATE DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU JA / JUO BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 95. Aš neturiu brolių ir seserų 96. Brolis ar sesuo, su kuriuo bendrauju dažniausiai, gyvena su manimi 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 99. Nėra atsakymo Q23. PAGALVOKITE APIE SAVO PILNAMETĮ VAIKĄ, SU KURIUO BENDRAUJATE DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU ŠIUO VAIKU, KURIAM YRA NE MAŽIAU NEI 18 METŲ, BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 95. Aš neturiu pilnamečių vaikų 96. Mano pilnametis vaikas, su kuriuo bendrauju dažniausiai, gyvena su manimi 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 99. Nėra atsakymo Q24. DABAR PAGALVOKITE APIE KITĄ ŠEIMOS NARĮ, IŠSKYRUS SAVO SUTUOKTINĮ AR PARTNERĮ, TĖVUS, BROLIUS AR SESERIS BEI PILNAMEČIUS VAIKUS, SU KURIUO MATOTĖS DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU TUO ŠEIMOS NARIU BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 95. Aš neturiu kitų šeimos narių 96. Kiti šeimos nariai, su kuriais bendrauju dažniausiai, gyvena su manimi 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 99. Nėra atsakymo 13

15 APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: < DABAR YRA PRAŠOMA ATSAKYTI APIE TĄ ŠEIMOS NARĮ, KURIS DAR NEBUVO PAMINĖTAS KLAUSIMUOSE Q21, Q22 IR Q23 > Q25. O DABAR PAGALVOKITE APIE ARTIMĄ DRAUGĄ, SU KURIUO BENDRAUJATE DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU TUO DRAUGU BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 95. Aš neturiu artimų draugų 96. Artimas draugas, su kuriuo bendrauju dažniausiai, gyvena su manimi 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 99. Nėra atsakymo Q26. DABAR PAGALVOKITE APIE SAVO BENDRAVIMĄ SU VISAIS ŠEIMOS NARIAIS IR ARTIMAIS DRAUGAIS. KOKIA DALIS ŠIO BENDRAVIMO VYKSTA NAUDOJANT TEKSTINES ŽINUTES, MOBILIUOSIUS TELEFONUS AR KITOKIAS INTERNETINIO RYŠIO PRIEMONES? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Visas arba beveik visas 2. Didžioji jo dalis 3. Maždaug pusė 4. Šiek tiek 5. Jokia dalis arba beveik jokia 7. Nenaudoja nė vienos iš šių priemonių DABAR NORĖTUME UŽDUOTI KELETĄ KLAUSIMŲ APIE KITUS JŪSŲ GYVENIMO ASPEKTUS. Q27. APSKRITAI, AR JŪS PASAKYTUMĖTE, KAD JŪSŲ SVEIKATA YRA? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Puiki 2. Labai gera 3. Gera 4. Patenkinama 5. Bloga APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: KLAUSIMAS APIMA TIEK FIZINĘ, TIEK PSICHINĘ SVEIKATĄ 14

16 Q28. AR DAŽNAI PER PASTARĄSIAS 4 SAVAITES...? /SKAITYTI TEIGINIUS IR RODYTI KORTELĘ Q9. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ Labai Nežino, sunku Niekada Retai Kartais Dažnai dažnai pasakyti a.... Jūs jautėtės nelaimingas ir prislėgtas b.... Jūs jautėte, kad sunkumų prisikaupė tiek daug, jog esate nepajėgus jų įveikti Q29. KIEK JUMS ŠIS TEIGINYS ATRODO TEISINGAS AR NETEISINGAS MAN YRA LENGVA PASIEKTI SAVO TIKSLUS? /KORTELĖ Q29. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Visiškai teisingas 2. Iš esmės teisingas 3. Iš dalies teisingas 4. Nei teisingas, nei neteisingas 5. Iš dalies neteisingas 6. Iš esmės neteisingas 7. Visiškai neteisingas Q30. VERTINANT APSKRITAI, KIEK JŪS ESATE PATENKINTAS (-A) SAVO DABARTINIU GYVENIMU? /KORTELĖ Q30. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Visiškai patenkintas 2. Labai patenkintas 3. Gana patenkintas 4. Nei patenkintas, nei nepatenkintas 5. Gana nepatenkintas 6. Labai nepatenkintas 7. Visiškai nepatenkintas Q31. GALVODAMI APIE BENDRAS JŪSŲ NAMŲ ŪKIO PAJAMAS, ĮSKAITANT VISŲ PRIE TO PRISIDEDANČIŲ ŽMONIŲ PAJAMAS IR VISUS JŲ PAJAMŲ ŠALTINIUS, NURODYKITE, AR JUMS YRA SUNKU AR LENGVA SUDURTI GALĄ SU GALU? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Labai sunku 2. Gana sunku 3. Nei lengva, nei sunku 4. Gana lengva 5. Labai lengva 15

17 Q32. KELIOMIS KALBOMIS, ĮSKAITANT TĄ, KURIA ŠNEKATE NAMUOSE, KALBATE TIEK, KAD GALĖTUMĖTE PALAIKYTI POKALBĮ? /TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Viena kalba 2. Dviem kalbomis 3. Trimis kalbomis 4. Keturiomis ar daugiau kalbų 9. Nėra atsakymo Q33. AR JŪS PRITARIATE AR NEPRITARIATE ŠIEMS TEIGINIAMS? /SKAITYTI TEIGINIUS IR RODYTI KORTELĘ SP7. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ a. Yra normalu susidraugauti su žmonėmis tik todėl, kad jie gali būti Jums naudingi b. Kai kitas žmogus padaro Jums paslaugą, jūs turėtumėte jausti pareigą jam atsilyginti Visiškai pritariu Pritariu Nei pritariu, nei nepritariu Nepritariu Visiškai nepritariu Nežino, sunku pasakyti KITA DALIS KLAUSIMŲ YRA APIE JŪSŲ VISUOMENINES VEIKLAS IR BENDRAVIMĄ SU KONKREČIAIS ŽMONĖMIS Q34. AR DAŽNAI IŠĖJĘ PAVALGYTI AR IŠGERTI SU TRIMIS AR DAUGIAU DRAUGŲ ARBA PAŽĮSTAMŲ, KURIE NĖRA JŪSŲ ŠEIMOS NARIAI, ATSIDURIATE TOKIOSE SITUACIJOSE? /SKAITYTI SITUACIJAS IR RODYTI KORTELĘ Q9. TIK VIENAS ATSAKYMAS KIEKVIENOJE EILUTĖJE/ Ar dažnai... Niekada Retai Kartais Dažnai Labai dažnai Nežino, sunku pasakyti Tai netaikoma a.... to susitikimo metu pokalbyje dominuoja vienas žmogus? 0 b....atkreipiamas dėmesys į tai, kas šalia ko sėdi? 0 Q35. PAGALVOKITE APIE ASMENĮ IŠ SAVO GIMTOJO MIESTO ARBA REGIONO, KURIS NĖRA JŪSŲ ŠEIMOS NARYS IR SU KURIUO BENDRAUJATE DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU TUO ASMENIU BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 9. Nėra atsakymo 16

18 Q36. DABAR PAGALVOKITE APIE ASMENĮ IŠ SAVO RELIGINĖS BENDRUOMENĖS, KURIS NĖRA JŪSŲ ŠEIMOS NARYS IR SU KURIUO BENDRAUJATE DAŽNIAUSIAI. AR DAŽNAI SU TUO ASMENIU BENDRAUJATE SUSITIKĘ TIESIOGIAI, TELEFONU, INTERNETU AR KITOMIS RYŠIO PRIEMONĖMIS? /KORTELĖ Q17. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 96. Aš nepriklausau jokiai religinei bendruomenei 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada 9. Nėra atsakymo DABAR NORIME UŽDUOTI KELETĄ KLAUSIMŲ APIE JUS SD1. RESPONDENTO LYTIS (APKLAUSĖJAU, JEI AKIVAIZDU, PAPILDOMAI NEKLAUSTI) 1. Vyras 2. Moteris SD2. KIEK METŲ JUMS SUĖJO PER PASKUTINĮ GIMTADIENĮ? < ĮRAŠYKITE METŲ SKAIČIŲ> SD3. KIEK PILNŲ METŲ JŪS MOKĖTĖS? ATSAKYDAMI SUSKAIČIUOKITE, KIEK METŲ MOKĖTĖS PRADINĖJE, PAGRINDINĖJE, VIDURINĖJE AR PROFESINĖJE MOKYKLOJE, GIMNAZIJOJE, TECHNIKUME, AUKŠTESNIOJOJE MOKYKLOJE, KOLEGIJOJE, UNIVERSITETE AR INSTITUTE. JEI TOJE PAČIOJE KLASĖJE AR KURSE MOKĖTĖS KELERIUS METUS, SKAIČIUOKITE TIK PIRMUOSIUS METUS. JEI ŠIUO METU MOKOTĖS/STUDIJUOJATE, SUSKAIČIUOKITE VISUS IKI ŠIOL BAIGTUS PILNUS MOKYMOSI METUS. JEI MOKĖTĖS VAKARINIAME AR NEAKIVAIZDINIAME SKYRIUJE, SUSKAIČIUOKITE, KIEK METŲ BŪTŲ TRUKĘS MOKYMASIS, JEI BŪTUMĖTE STUDIJAVĘ DIENINIAME SKYRIUJE? < ĮRAŠYKITE METŲ SKAIČIŲ > metų 00. Niekada formaliai nesimokė 98. Nežino 17

19 SD4. KOKĮ AUKŠČIAUSIĄ IŠSILAVINIMO LYGĮ JŪS SĖKMINGAI ĮGIJOTE? /TIK VIENAS ATSAKYMAS/ KORTELĖ SD4 (JEI PROFESINIS IŠSILAVINIMAS, IŠSIAIŠKINKITE, KOKIĄ MOKYKLĄ BAIGUS JIS ĮGYTAS IR KIEK METŲ TRUKO) 1. Nebaigtas pradinis 8. Profesinis (po vidurinio baigimo) 2. Pradinis 9. Specialusis vidurinis (apima ir technikumus) 3. Profesinis (nebaigus pagrindinio) 10. Aukštesnysis arba aukštasis neuniversitetinis 4. Pagrindinis (apima ir jaunimo mokyklas) 11. Aukštasis universitetinis (įgytas bakalauro, magistro, rezidentūros, specialiose profesinėse ar vientisosiose studijose) 5. Profesinis (kartu baigiant ir pagrindinį) 12. Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis 6. Profesinis (po pagrindinio baigimo) 98. Nežino 7. Vidurinis (apima ir gimnazijas) 99. Nėra atsakymo TOLESNI KLAUSIMAI YRA APIE JŪSŲ DARBINĘ PADĖTĮ SD5. AR ŠIUO METU JŪS DIRBATE APMOKAMĄ DARBĄ, ESATE DIRBĘS/DIRBUSI APMOKAMĄ DARBĄ ANKSČIAU, AR NIEKADA NESATE DIRBĘS / DIRBUSI APMOKAMO DARBO? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ SAKYDAMI DARBAS TURIME GALVOJE APMOKAMĄ SAMDOMO DARBUOTOJO, SAVARANKIŠKAI AR ŠEIMOS VERSLE DIRBANČIO ASMENS DARBĄ BENT VIENĄ VALANDĄ PER SAVAITĘ. JEI LAIKINAI NEDIRBATE APMOKAMO DARBO DĖL LIGOS / VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ/ ATOSTOGŲ / STREIKO AR PAN., ATSAKINĖKITE APIE SAVO ĮPRASTINĘ DARBINĘ PADĖTĮ. 1. Šiuo metu dirbu apmokamą darbą Pereikite prie SD6 2. Šiuo metu nedirbu apmokamo darbo, bet esu dirbęs / dirbusi apmokamą darbą anksčiau Pereikite prie SD7 3. Niekada nesu dirbęs / dirbusi apmokamo darbo Pereikite prie SD14 9. Nėra atsakymo Pereikite prie SD6 APKLAUSĖJAU, KLAUSIMUS SD6 SD6A UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS ŠIUO METU DIRBA APMOKAMĄ DARBĄ AR NEATSAKĖ (SD5 = 1 ar 9) SD6. KIEK VIDUTINIŠKAI VALANDŲ, ĮSKAIČIUOJANT VIRŠVALANDŽIUS, JŪS DIRBATE ĮPRASTAI PER SAVAITĘ APMOKAMAME DARBE? JEI DIRBATE DAUGIAU NEI VIENAME DARBE ARBA JEIGU JŪS DIRBATE IR KAIP SAMDOMAS DARBUOTOJAS, IR SAVARANKIŠKAI, NURODYKITE BENDRĄ DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ. <ĮRAŠYTI VALANDŲ SKAIČIŲ> Vidutiniškai aš dirbu valandų per savaitę, įskaitant viršvalandžius valandas ir daugiau 98. Nežino SD6A. AR JŪS APSKRITAI ESATE PATENKINTAS (-A) SAVO PAGRINDINIU DARBU*? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS / 1. Visiškai patenkintas 2. Gana patenkintas 3. Nei patenkintas, nei nepatenkintas 4. Gana nepatenkintas 5. Visiškai nepatenkintas 18

20 * APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: < JEI ASMUO TURI KELETĄ DARBŲ, JIS/JI TURI ATSAKYTI APIE SAVO PAGRINDINĮ DARBĄ>. TOLIAU KELETAS DETALESNIŲ KLAUSIMŲ APIE JŪSŲ DARBINĘ PADĖTĮ JEI JŪS DIRBATE DAUGIAU NEI VIENAME DARBE ARBA JEIGU JŪS DIRBATE IR KAIP SAMDOMAS DARBUOTOJAS, IR SAVARANKIŠKAI, ATSAKINĖKITE APIE SAVO PAGRINDINĮ DARBĄ. JEI JŪS ESATE PENSIJOJE AR ŠIUO METU NEDIRBATE, ATSAKINĖKITE APIE SAVO PASKUTINĮ PAGRINDINĮ DARBĄ. SD7. AR JŪS ESATE / BUVOTE SAMDOMAS (-A) DARBUOTOJAS (-A), DIRBATE / DIRBOTE SAVARANKIŠKAI, AR DIRBATE / DIRBOTE ŠEIMOS VERSLE? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Samdomas (-a) darbuotojas (-a) Pereikite prie SD9 klausimo Dirbu / dirbau savarankiškai (esu / buvau pats sau darbdavys/-ė), tačiau neturiu / neturėjau man dirbančių darbuotojų Dirbu / dirbau savarankiškai (esu / buvau pats sau darbdavys/-ė) ir turiu / turėjau man dirbančių darbuotojų Pereikite prie SD9 klausimo Pereikite prie SD8 klausimo 4. Dirbu / dirbau šeimos versle Pereikite prie SD9 klausimo 9. Nėra atsakymo Pereikite prie SD8 klausimo APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS DIRBA / DIRBO SAVARANKIŠKAI IR TURI / TURĖJO JAM DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ AR NEATSAKĖ (SD7 = 3 ar 9) SD8. KIEK JUMS DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ JŪS TURITE / TURĖJOTE, NESKAIČIUOJANT SAVĘS PATIES / PAČIOS? <ĮRAŠYTI DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ> darbuotojų Nėra atsakymo APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS ŠIUO METU DIRBA ARBA ANKSČIAU DIRBO APMOKAMĄ DARBĄ AR NEATSAKĖ (SD5 = 1, 2 arba 9) SD9. AR JŪS ESATE / BUVOTE ATSAKINGAS (-A) UŽ KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO PRIEŽIŪRĄ? 1. Taip Pereikite prie SD10 klausimo 2. Ne Pereikite prie SD11 klausimo 9. Nėra atsakymo Pereikite prie SD10 klausimo APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS YRA / BUVO ATSAKINGAS (-A) UŽ KITŲ DARBUOTOJŲ PRIEŽIŪRĄ AR NEATSAKĖ (SD9 = 1 ar 9) SD10. UŽ KELIŲ DARBUOTOJŲ DARBO PRIEŽIŪRĄ ESATE / BUVOTE ATSAKINGAS (-A)? <ĮRAŠYTI DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ> darbuotojų Nėra atsakymo APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS ŠIUO METU DIRBA ARBA ANKSČIAU DIRBO APMOKAMĄ DARBĄ AR NEATSAKĖ (SD5 = 1, 2 arba 9) 19

21 SD11. JŪS DIRBATE / DIRBOTE PELNO SIEKIANČIOJE AR PELNO NESIEKIANČIOJE ORGANIZACIJOJE? /TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Aš dirbu / dirbau pelno siekiančioje organizacijoje 2. Aš dirbu / dirbau pelno nesiekiančioje organizacijoje* 8. Nežino * APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: <PELNO NESIEKIANČIOS ORGANIZACIJOS TAI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, ASOCIACIJOS, LABDAROS IR PARAMOS FONDAI, NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS, POLITINĖS PARTIJOS, PROFESINĖS SĄJUNGOS, MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJOS IR KT. ORGANIZACIJOS>. SD12. JŪS DIRBATE / DIRBOTE VIEŠAJAME SEKTORIUJE AR PRIVAČIAME SEKTORIUJE? /TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Viešajame sektoriuje 2. Privačiame sektoriuje 8. Nežino * APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: < PRIVAČIAM SEKTORIUI PRIKLAUSO PRIVAČIOS KOMPANIJOS, ĮMONĖS, BENDROVĖS, INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTYS ASMENYS > < VIEŠAJAM SEKTORIUI PRIKLAUSO VALSTYBINĖS / SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS / ĮMONĖS IR NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS > SD12a. KIEK APYTIKSLIAI ŽMONIŲ, ĮSKAITANT IR JUS, DIRBA / DIRBO PAGRINDINĖJE JŪSŲ DARBOVIETĖJE? <ĮRAŠYKITE ŽMONIŲ SKAIČIŲ> Nežino SD13a. KOKS YRA / BUVO JŪSŲ UŽSIĖMIMAS, T. Y. KOKIOS YRA/BUVO JŪSŲ PAGRINDINĖS PAREIGOS DARBE? PRAŠOME KUO AIŠKIAU APIBŪDINTI. Mano užsiėmimas yra / buvo: <ĮRAŠYTI> Nežino SD13b. KOKIA VEIKLA / DARBAIS SAVO PAGRINDINIAME DARBE JŪS UŽSIIMATE / UŽSIĖMĖTE DIDŽIĄJĄ LAIKO DALĮ? PAŠOME KUO AIŠKIAU APIBŪDINTI. <ĮRAŠYTI> Nežino SD13c. KOKIA ĮMONĖS AR ORGANIZACIJOS, KURIOJE JŪS DIRBATE / DIRBOTE, PAGRINDINĖ VEIKLA? T. Y. KOKIA PRODUKCIJA GAMINAMA, KOKIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS AR KOKIOS FUNKCIJOS ATLIEKAMOS JŪSŲ DARBOVIETĖJE? PRAŠOME KUO AIŠKIAU APIBŪDINTI. <ĮRAŠYTI> Nežino 20

22 TOLIAU KLAUSTI VISUS SD14. KURIS IŠ KORTELĖJE PATEIKTŲ VARIANTŲ GERIAUSIAI APIBŪDINA JŪSŲ DABARTINĘ PADĖTĮ? JEI LAIKINAI NEDIRBATE APMOKAMO DARBO DĖL LIGOS/ VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ / ATOSTOGŲ / STREIKO AR PAN., ATSAKINĖKITE APIE SAVO ĮPRASTINĘ DARBINĘ PADĖTĮ. /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SD14/ 1. Dirbu apmokamą darbą - esu samdomas (-a) darbuotojas (-a), dirbu savarankiškai ar šeimos versle 2. Esu bedarbis (-ė) ir ieškau darbo 3. Mokausi (išskyrus tuos atvejus, kai už studijas mokėjo darbdavys) arba esu akademinėse, vasaros ar pan. atostogose 4. Esu praktikantas (-ė) ar stažuotojas (-a) 5. Sergu ilgalaike (lėtine) liga arba turiu negalią 6. Esu pensininkas (-ė) šiuo metu nedirbu 7. Užsiimu namų ruoša, prižiūriu namus, vaikus ar kitus asmenis 8. Atlieku privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą 9. Kita (įrašyti) 99. Nėra atsakymo SD15. AR JŪS TURITE VYRĄ/ŽMONĄ ARBA NUOLATINĮ PARTNERĮ (-Ę)? JEI TAIP, AR JŪS VEDATE BENDRĄ NAMŲ ŪKĮ? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Taip, aš turiu vyrą / žmoną ar nuolatinį partnerį (-ę) ir mes Pereikite prie SD15a klausimo vedame bendrą namų ūkį 2. Taip, aš turiu vyrą / žmoną ar nuolatinį partnerį (-ę), tačiau mes Pereikite prie SD15a klausimo nevedame bendro namų ūkio 3. Ne, aš neturiu vyro / žmonos ar nuolatinio partnerio (-ės) Pereikite prie SD22 klausimo 7. Atsisako atsakyti Pereikite prie SD22 klausimo 9. Nėra atsakymo Pereikite prie SD15a klausimo APKLAUSĖJAU, TOLIAU KLAUSIMUS SD15A SD21 UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS TURI VYRĄ / ŽMONĄ AR NUOLATINĮ PARTNERĮ (-Ę) AR NEATSAKĖ (SD15 = 1, 2 arba 9) SD15a. KOKĮ AUKŠČIAUSIĄ IŠSILAVINIMO LYGĮ YRA ĮGIJĘS (-USI) JŪSŲ VYRAS/ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS (-Ė)? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SD4/ (JEI PROFESINIS IŠSILAVINIMAS, IŠSIAIŠKINKITE, KOKIĄ MOKYKLĄ BAIGUS JIS ĮGYTAS IR KIEK METŲ TRUKO) 1. Nebaigtas pradinis 8. Profesinis (po vidurinio baigimo) 2. Pradinis 9. Specialusis vidurinis (apima ir technikumus) 3. Profesinis (nebaigus pagrindinio) 10. Aukštesnysis arba aukštasis neuniversitetinis 4. Pagrindinis (apima ir jaunimo mokyklas) 11. Aukštasis universitetinis (įgytas bakalauro, magistro, rezidentūros, specialiose profesinėse ar vientisosiose studijose) 5. Profesinis (kartu baigiant ir pagrindinį) 12. Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis 6. Profesinis (po pagrindinio baigimo) 98. Nežino 7. Vidurinis (apima ir gimnazijas) 99. Nėra atsakymo DABAR KLAUSIMAI APIE JŪSŲ VYRO / ŽMONOS AR PARTNERIO (-Ė) DARBINĘ PADĖTĮ SAKYDAMI DARBAS TURIME GALVOJE APMOKAMĄ SAMDOMO DARBUOTOJO, SAVARANKIŠKAI AR ŠEIMOS VERSLE DIRBANČIO ASMENS DARBĄ BENT VIENĄ VALANDĄ PER SAVAITĘ. JEI JIS/JI ŠIUO METU LAIKINAI NEDIRBA APMOKAMO DARBO DĖL LIGOS/ VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ/ ATOSTOGŲ/ STREIKO AR PAN., PRAŠOME ATSAKYTI APIE JO/JOS ĮPRASTĄ DARBINĘ PADĖTĮ. 21

23 SD16. AR JŪSŲ VYRAS / ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS (-Ė) ŠIUO METU DIRBA APMOKAMĄ DARBĄ, AR JIS/JI DIRBO APMOKAMĄ DARBĄ ANKŠČIAU, AR JIS / JI NIEKADA NEDIRBO APMOKAMO DARBO? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Jis / ji šiuo metu dirba apmokamą darbą Pereikite prie SD17 klausimo 2. Jis / ji apmokamą darbą dirbo anksčiau Pereikite prie SD18 klausimo 3. Jis / ji niekada nedirbo apmokamo darbo Pereikite prie SD21 klausimo 9. Nėra atsakymo Pereikite prie SD17 klausimo APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI JIS / JI ŠIUO METU DIRBA APMOKAMĄ DARBĄ AR NEATSAKĖ (SD16 = 1 ar 9) SD17. KIEK VIDUTINIŠKAI VALANDŲ, ĮSKAIČIUOJANT VIRŠVALANDŽIUS, JŪSŲ VYRAS / ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS (-Ė) DIRBA ĮPRASTAI PER SAVAITĘ APMOKAMAME DARBE? JEI JIS / JI DIRBA DAUGIAU NEI VIENAME DARBE ARBA JEI DIRBA IR KAIP SAMDOMAS DARBUOTOJAS, IR SAVARANKIŠKAI, NURODYKITE BENDRĄ DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ. <ĮRAŠYTI VALANDŲ SKAIČIŲ> Vidutiniškai jis/ji dirba valandų per savaitę, įskaitant viršvalandžius valandas ir daugiau 98. Nežino TOLIAU KELETAS DETALESNIŲ KLAUSIMŲ APIE JŪSŲ VYRO / ŽMONOS AR NUOLATINIO PARTNERIO (-ĖS) DARBINĘ PADĖTĮ JEI JIS / JI DIRBA DAUGIAU NEI VIENAME DARBE ARBA JEI DIRBA IR SAMDOMĄ DARBĄ, IR SAVARANKIŠKAI, ATSAKINĖKITE APIE JO / JOS PAGRINDINĮ DARBĄ. JEI JIS / JI JAU IŠĖJĘS (-USI) Į PENSIJĄ, AR ŠIUO METU NEDIRBA, PRAŠOME ATSAKYTI APIE JO / JOS PASKUTINĮ PAGRINDINĮ TURĖTĄ DARBĄ. APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI RESPONDENTO VYRAS / ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS (-Ė) ŠIUO METU DIRBA ARBA ANKSČIAU DIRBO APMOKAMĄ DARBĄ AR NEATSAKĖ (SD16 = 1, 2 arba 9) SD18. AR JŪSŲ VYRAS / ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS (-Ė) YRA / BUVO SAMDOMAS (-A) DARBUOTOJAS (-A), DIRBA / DIRBO SAVARANKIŠKAI AR DIRBA / DIRBO ŠEIMOS VERSLE? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Yra / buvo samdomas (-a) darbuotojas (-a) 2. Dirba / dirbo savarankiškai, tačiau neturi / neturėjo jam / jai dirbančių darbuotojų 3. Dirba / dirbo savarankiškai, ir turi / turėjo jam / jai dirbančių darbuotojų 4. Dirba / dirbo šeimos versle 9. Nėra atsakymo SD19. AR JŪSŲ VYRAS / ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS (-Ė) YRA / BUVO ATSAKINGAS (-A) UŽ KITŲ DARBUOTOJŲ PRIEŽIŪRĄ? /TIK VIENAS ATSAKYMAS 1. Taip 2. Ne 8. Nežino 22

24 SD20a. KOKS YRA / BUVO JO / JOS UŽSIĖMIMAS TAI YRA KOKIOS YRA / BUVO JO / JOS PAGRINDINĖS PAREIGOS DARBE? PAŠOME KUO AIŠKIAU APIBŪDINTI. Jūsų vyro/žmonos ar nuolatinio partnerio (-ės) užsiėmimas yra / buvo: <ĮRAŠYTI> Nežino SD20b. O KOKIA VEIKLA / DARBAIS SAVO PAGRINDINIAME DARBE JIS / JI UŽSIIMA / UŽSIĖMĖ DIDŽIĄJĄ LAIKO DALĮ? PAŠOME KUO AIŠKIAU APIBŪDINTI. <ĮRAŠYTI> Nežino SD20c. KOKIA ĮMONĖS AR ORGANIZACIJOS, KURIOJE DIRBA (-O) JŪSŲ VYRAS / ŽMONA AR NUOLATINIS PARTNERIS / PARTNERĖ, PAGRINDINĖ VEIKLA? T.Y. KOKIA PRODUKCIJA GAMINAMA, KOKIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS AR KOKIOS FUNKCIJOS ATLIEKAMOS JO / JOS DARBOVIETĖJE? PRAŠOME KUO AIŠKIAU APIBŪDINTI. <ĮRAŠYTI> Nežino SD21. KURIS IŠ KORTELĖJE PATEIKTŲ VARIANTŲ GERIAUSIAI APIBŪDINA JŪSŲ VYRO/ŽMONOS AR NUOLATINIO PARTNERIO (-ĖS) DABARTINĘ PADĖTĮ? JEI JIS / JI ŠIUO METU LAIKINAI NEDIRBA DĖL LIGOS / VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ / ATOSTOGŲ / STREIKO IR PAN., PRAŠOME NURODYTI JO / JOS ĮPRASTĄ DARBINĘ PADĖTĮ. /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SD14/ 1. Dirba apmokamą darbą - samdomas (-a) darbuotojas (-a), dirba savarankiškai ar šeimos versle 2. Yra bedarbis (-ė) ir ieško darbo 3. Mokosi (išskyrus tuos atvejus, kai už studijas mokėjo darbdavys) arba yra akademinėse, vasaros ar pan. atostogose 4. Praktikantas (-ė) ar stažuotojas (-a) 5. Serga ilgalaike (lėtine) liga arba turi negalią 6. Yra pensininkas (-ė) šiuo metu nedirba 7. Užsiima namų ruoša, prižiūri namus, vaikus ar kitus asmenis 8. Atlieka privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą 9. Kita (įrašyti) 99. Nėra atsakymo APKLAUSĖJAU, KLAUSTI VISŲ RESPONDENTŲ SD22. AR JŪS ESATE ARBA KADA NORS BUVOTE PROFSĄJUNGOS AR KITOS PANAŠIOS ORGANIZACIJOS NARYS? JEI TAIP, DABAR ESATE AR KADA NORS ANKSČIAU JUO BUVOTE? 1. Taip, esu šiuo metu 3. Ne, niekada nebuvau 2. Taip, buvau anksčiau, bet dabar nesu 7. Atsisako atsakyti 23

25 SD23. AR PRISKIRIATE SAVE KURIAI NORS RELIGIJAI? JEI TAIP, KURIAI RELIGIJAI SAVE PRISKIRIATE? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 0. Nepriskiriu savęs jokiai religijai 6. Islamo 1. Katalikų 7. Budistų 2. Protestantų 8. Hinduistų 3. Ortodoksų 9. Kitai Azijos religijai 4. Kitai krikščionių religijai 10. Kitai religijai (įrašyti) 5. Judėjų 997. Atsisako atsakyti SD24. AR JŪS DAŽNAI BE YPATINGŲ PROGŲ (TOKIŲ KAIP VESTUVĖS AR LAIDOTUVĖS) DALYVAUJATE RELIGINĖSE APEIGOSE? /KLAUSIMĄ UŽDUOTI VISIEMS. KORTELĖ SD24/ 1. Kelis kartus per savaitę ir dažniau 6. Kartą per metus 2. Kartą per savaitę 7. Rečiau nei kartą per metus 3. 2 ar 3 kartus per mėnesį 8. Niekada 4. Kartą per mėnesį 97. Atsisako atsakyti 5. Kelis kartus per metus 98. Nežino SD25. VIENOS ŽMONIŲ GRUPĖS MŪSŲ VISUOMENĖJE UŽIMA AUKŠTESNĘ PADĖTĮ, O KITOS ŽEMESNĘ PADĖTĮ. KUR ŠIOJE SKALĖJE JŪS MATYTUMĖTE SAVE? / TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SD25/ 10 AUKŠČIAUSIA PADĖTIS ŽEMIAUSIA PADĖTIS 98. Nežino SD26. POLITIKOJE KARTAIS YRA IŠSKIRIAMA KAIRĖ IR DEŠINĖ. PAGAL KORTELĖJE SD 26 PATEIKTĄ SKALĘ NURODYKITE SAVO POZICIJĄ, KUR 0 REIŠKIA KAIRĘ, O 10 REIŠKIA DEŠINĘ. /KORTELĖ SD26/ Kairė Dešinė Atsisakė Nežinau

26 SD27. AR JŪS JAUČIATĖS ARTIMAS KOKIAI NORS KONKREČIAI POLITINEI PARTIJAI, JEIGU TAIP, KURIAI POLITINEI PARTIJAI JAUČIATĖS ARTIMAS? /VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SD27/ 1. Darbo partijai (pirmininkas V. Uspaskich) 2. Lietuvos centro partijai (pirmininkas N. Puteikis) 3. Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) pirmininkas A. Zuokas 4. Lietuvos lenkų rinkimų akcijai Krikščioniškų šeimų sąjungai (pirmininkas V. Tomaševski) 5. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui (pirmininkas E. Gentvilas) 6. Lietuvos socialdemokratų partijai (pirmininkas G. Paluckas) 7. Lietuvos socialdemokratų darbo partijai (pirmininkas G. Kirkilas) 8. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (pirminkas R. Karbauskis) 9. Partijai Tvarka ir teisingumas (pirmininkas R. Žemaitaitis) 10. Tėvynės sąjungai - Lietuvos krikščionims demokratams (pirmininkas Gabrielius Landsbergis) 95. Kitai Kokiai? (įrašyti) 96. Nesijaučia artimas jokiai politinei partijai 97. Atsisako atsakyti SD28. AR JŪS BALSAVOTE PASKUTINIUOSE SEIMO RINKIMUOSE, VYKUSIUOSE 2016 M. SPALIO 9 DIENĄ? /TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Taip, balsavau Pereikite prie SD29 klausimo 2. Ne, nebalsavau Pereikite prie SD30 klausimo 0. Paskutiniuose rinkimuose aš neturėjau balsavimo teisės Pereikite prie SD30 klausimo 7. Atsisako atsakyti / Neprisimena Pereikite prie SD30 klausimo APKLAUSĖJAU, ŠĮ KLAUSIMĄ UŽDUOTI, JEI RESPONDENTAS BALSAVO PASKUTINIUOSE SEIMO RINKIMUOSE ARBA NEATSAKĖ (SD28 = 1 arba 9) SD29. UŽ KURIĄ PARTIJĄ BALSAVOTE PASKUTINIUOSE SEIMO RINKIMUOSE 2016 METŲ SPALIO 9 D.? /TIK VIENAS ATSAKYMAS. KORTELĖ SD29/ 1. Tėvynės sąjungą - Lietuvos krikščionis demokratus (Gabrielius Landsbergis) 2. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (Saulius Skvernelis) 3. Lietuvos socialdemokratų partiją (Algirdas Butkevičius) 4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį (Eugenijus Gentvilas) 5. Antikorupcinę N. Puteikio ir K. Krivicko koaliciją (Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partija) 6. Lietuvos lenkų rinkimų akciją Krikščioniškų šeimų sąjungą (Rita Tamašunienė) 7. Partiją Tvarka ir teisingumas (Remigijus Žemaitaitis) 8. Darbo partiją (Kęstutis Daukšys) 9. Lietuvos laisvės sąjungą (liberalus) (Artūras Zuokas) 10. Lietuvos žaliųjų partiją (Linas Balsys) 11. Politinę partiją Lietuvos sąrašas (Darius Kuolys) 12. Lietuvos liaudies partiją (Rolandas Paulauskas) 13. S. Buškevičiaus ir Tautininkų koaliciją Prieš korupciją ir skurdą (Partija Jaunoji Lietuva, Tautininkų sąj.) 14. Politinę partiją Drąsos kelias (Jonas Varkala) 96. Sugadino rinkimų biuletenį 97. Atsisako atsakyti 25

27 APKLAUSĖJAU, TOLIAU KLAUSTI VISŲ RESPONDENTŲ SD30. NAUDODAMIESI ŠIA KORTELE, PRAŠOME NURODYKITE, KURIAI AR KURIOMS IŠ ŠIŲ GRUPIŲ JŪS SAVE PRISKIRIATE? NURODYKITE VIENĄ ARBA DVI GRUPES. /GALIMI DU ATSAKYMAI. KORTELĖ SD30/ 1. Lietuviai 8. Totoriai 2. Lenkai 9. Vokiečiai 3. Rusai 10. Romai 4. Baltarusiai 11. Kita (įrašyti) 5. Ukrainiečiai 97. Atsisako atsakyti 6. Žydai 98. Nežino 7. Latviai SD31 SD34. KIEK ŽMONIŲ NUOLATOS GYVENA JŪSŲ NAMŲ ŪKYJE ĮSKAITANT JUS PATĮ / PAČIĄ IR VAIKUS? <ĮRAŠYTI ŽMONIŲ SKAIČIŲ> SD31. Suaugusiųjų, t. y. 18 metų ir vyresnių SD32. Vaikų nuo 7 iki 17 metų <imtinai> SD33. Vaikų iki 6 metų <imtinai> SD34. Kiek tai sudaro žmonių iš viso? žmonių skaičius žmonių skaičius žmonių skaičius žmonių skaičius 00. Tai ne privatus namų ūkis SD35. KOKIO AMŽIAUS YRA JAUNIAUSIAS VAIKAS JŪSŲ NAMŲ ŪKYJE? Jauniausio vaiko amžius <ĮRAŠYKITE METUS> 97. Netaikoma/ nėra vaikų namų ūkyje SD36. KOKIOS YRA JŪSŲ ASMENINĖS VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS, ATSKAIČIUS MOKESČIUS IR KITUS ATSKAITYMUS?* SUDĖKITE SAVO ATLYGINIMĄ, PENSIJĄ, STIPENDIJĄ IR KITAS PAJAMAS. Mano vidutinės mėnesio pajamos yra <ĮRAŠYTI PAJAMŲ DYDĮ > Eur Neturi pajamų Atsisako atsakyti Nežino * APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: <ATSKAIČIUS MOKESČIUS IR KITUS ATSKAITYMUS TAI GAUNAMOS PAJAMOS Į RANKAS >. APKLAUSĖJAU, JEI RESPONDENTAS NAMŲ ŪKYJE GYVENA VIENAS (SD34 = 01), TOLIAU KLAUSTI SD38 SD37. KOKIOS YRA VISŲ JŪSŲ NAMŲ ŪKYJE GYVENANČIŲ ŽMONIŲ BENDROS VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS, ATSKAIČIUS MOKESČIUS IR KITUS ATSKAITYMUS?* SUDĖKITE VISŲ ŠEIMOS NARIŲ ATLYGINIMUS, PENSIJAS, STIPENDIJAS IR KITAS PAJAMAS. Mano namų ūkyje gyvenančių žmonių bendros vidutinės mėnesio pajamos yra <ĮRAŠYTI PAJAMŲ DYDĮ > Eur Neturi pajamų Atsisako atsakyti Nežino 26

28 * APKLAUSĖJAU, JEI REIKIA PAAIŠKINKITE: <ATSKAIČIUS MOKESČIUS IR KITUS ATSKAITYMUS TAI GAUNAMOS PAJAMOS Į RANKAS >. APKLAUSĖJAU, KLAUSTI VISŲ RESPONDENTŲ SD38. KOKIA YRA JŪSŲ DABARTINĖ OFICIALI ŠEIMYNINĖ PADĖTIS? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Vedęs / ištekėjusi 3. Gyvename atskirai, nors oficialiai nesame išsiskyrę 4. Oficialiai išsiskyręs / išsiskyrusi 5. Našlys / našlė 6. Niekada nebuvau vedęs / ištekėjusi 7. Atsisako atsakyti SD39. KURIOJE ŠALYJE GIMĖ JŪSŲ TĖVAS? APKLAUSĖJAU, RESPONDENTAS TURI NURODYTI ŠALĮ, O NE ATSKIRĄ JOS REGIONĄ. JEIGU RESPONDENTAS NURODO ŠALĮ, KURI DABAR NEEGZISTUOJA, ĮRAŠYKITE RESPONDENTO NURODYTĄ TOS ŠALIES ARBA TERITORIJOS PAVADINIMĄ. MANO TĖVAS GIMĖ: <ĮRAŠYTI> 997. Atsisako atsakyti SD40. KURIOJE ŠALYJE GIMĖ JŪSŲ MOTINA? APKLAUSĖJAU, RESPONDENTAS TURI NURODYTI ŠALĮ, O NE ATSKIRĄ JOS REGIONĄ. JEIGU RESPONDENTAS NURODO ŠALĮ, KURI DABAR NEEGZISTUOJA, ĮRAŠYKITE RESPONDENTO NURODYTĄ TOS ŠALIES ARBA TERITORIJOS PAVADINIMĄ. MANO MOTINA GIMĖ: < ĮRAŠYTI > 997. Atsisako atsakyti SD41. KAIP JŪS APIBŪDINTUMĖTE VIETOVĘ, KURIOJE GYVENATE? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Didmiestis 2. Didmiesčio priemiestis arba pakraštys 3. Miestas arba miestelis 4. Kaimas 5. Vienkiemis arba atskiras ūkis 9. Nėra atsakymo 27

29 PABAIGOJE KLAUSIMAI APIE INTERNETĄ IR ELEKTRONINIUS SOCIALINIUS TINKLUS ST1. AR JŪS DAŽNAI NAUDOJATĖS INTERNETU? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Kiekvieną dieną Pereikite prie ST2 klausimo 2. Bent kelis kartus per savaitę Pereikite prie ST2 klausimo 3. Bent kartą per savaitę Pereikite prie ST2 klausimo 4. Bent kartą per mėnesį Pereikite prie ST2klausimo 5. Kelis kartus per metus Pereikite prie ST2 klausimo 6. Rečiau negu kelis kartus per metus Pereikite prie ST2 klausimo 7. Niekada Pereikite prie W1 klausimo 9. Nėra atsakymo Pereikite prie W1 klausimo ST2. AR JŪS DAŽNAI NAUDOJATĖS ELEKTRONINIŲ SOCIALINIŲ TINKLŲ PORTALAIS (pvz., Facebook, Google+, klase.lt)? /PERSKAITYTI ATSAKYMŲ VARIANTUS. TIK VIENAS ATSAKYMAS/ 1. Kiekvieną dieną 2. Bent kelis kartus per savaitę 3. Bent kartą per savaitę 4. Bent kartą per mėnesį 5. Kelis kartus per metus 6. Rečiau negu kelis kartus per metus 7. Niekada 9. Nėra atsakymo PILDOMA PO APKLAUSOS: DĖKOJAME JUMS UŽ ATSAKYMUS! W1. GYVENVIETĖS DYDIS: W2. APSKRITIS: 1. Iki 2 tūkst. gyventojų 1. Alytaus 2. 2,001-10, Kauno 3. 10,001-50, Klaipėdos 4. Marijampolė 4. Marijampolės 5. Alytus 5. Panevėžio 6. Panevėžys 6. Šiaulių 7. Šiauliai 7. Tauragės 8. Klaipėda 8. Telšių 9. Kaunas 9. Utenos 10. Vilnius 10. Vilniaus APKLAUSOS PABAIGOS LAIKAS: val. min. APKLAUSOS TRUKMĖ: min. 28

30 KORTELĖ SP2 1. Alkoholizmas 2. Aplinkos tarša 3. Dideli gyvenimo lygio skirtumai tarp įvairių žmonių grupių 4. Emigracija 5. Gilėjantis atotrūkis tarp valdžios ir paprastų žmonių 6. Korupcija 7. Mažos gyventojų pajamos 8. Mokesčių slėpimas 9. Monopolijos ekonomikoje 10. Moralinis nuosmukis 11. Narkomanija 12. Nedarbas 13. Nelegalus darbas 14. Nepagarba žmogaus ir piliečio teisėms 15. Nusikalstamumas 16. Nutautėjimas 17. Pilietiškumo stoka 18. Skirtingų gyventojų grupių diskriminacija 19. Skurdas 20. Šeimos nuvertinimas 21. Visuomenės senėjimas 22. Nė viena iš jų / Kitos 29

31 KORTELĖ SP3 1. Tipas A 2. Tipas B 3. Tipas C 4. Tipas D 5. Tipas E Mažas elitas viršuje, nedaug žmonių viduryje ir daugybė žmonių apačioje. Visuomenė kaip piramidė: nedidelis elitas viršuje, didesnė dalis žmonių viduryje ir daugiausiai apačioje. Tokia pati piramidė, tik pačioje apačioje yra mažiau žmonių. Visuomenė, kurioje didžioji dalis žmonių yra per vidurį. Dauguma žmonių viršuje ir tik nedaugelis jų apačioje. KORTELĖ SP7 1. Visiškai pritariu 2. Pritariu 3. Nei pritariu, nei nepritariu 4. Nepritariu 5. Visiškai nepritariu KORTELĖ SP9 1. Jie abu turėtų mokėti tokią pačią dalį (procentais) mokesčių nuo savo pajamų 2. Daugiau uždirbantis žmogus turėtų mokėti didesnę dalį (procentais) mokesčių nuo savo pajamų, nei mažiau uždirbantis 3. Jie abu turėtų mokėti tokią pačią pinigų sumą, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio 4. Nė vienas iš pateiktų variantų 30

32 KORTELĖ Q1 1. Šeimos narys ar giminaitis 2. Artimas draugas / draugė 3. Kitas pažįstamas žmogus 4. Nepažįstu nei vieno KORTELĖ Q3 Q4 1. Valdžia tiek centrinė, tiek vietinė valdžia 2. Privačios kompanijos / pelno siekiančios organizacijos 3. Ne pelno / labdaros organizacijos 4. Religinės organizacijos 5. Šeima, giminaičiai ar draugai KORTELĖ Q5 1. Kartą per savaitę arba dažniau 2. Nuo vieno iki trijų kartų per mėnesį 3. Keletą kartų per pastaruosius metus 4. Kartą per pastaruosius metus 5. Niekada 31

33 KORTELĖ Q7 1. Artimą šeimos narį ar giminaitį 2. Mažiau artimą šeimos narį ar giminaitį 3. Artimą draugą / draugę 4. Kaimyną / kaimynę 5. Kolegą / kolegą iš darbo 6. Kažkurį kitą žmogų 7. Į nieką nesikreiptų KORTELĖ Q8 1. Šeimos narius ar artimus draugus 2. Kitus asmenis 3. Privačias įmones / kompanijas (teikiančias paslaugas, už kurias reikia susimokėti, nes tai pelno siekiančios įmonės) 4. Viešųjų paslaugų teikėjus (teikia paslaugas, už kurių teikimą atsakinga valdžia arba valstybė) 5. Pelno nesiekiančias / religines organizacijas 6. Kitas organizacijas 7. Nesikreiptų niekur 1. Niekada 2. Retai 3. Kartais 4. Dažnai 5. Labai dažnai KORTELĖ Q9 32

34 KORTELĖ Q17 1. Kiekvieną dieną 2. Kelis kartus per savaitę 3. Kartą per savaitę 4. 2 ar 3 kartus per mėnesį 5. Kartą per mėnesį 6. Kelis kartus per metus 7. Rečiau nei kelis kartus per metus 8. Niekada KORTELĖ Q žmonėmis žmonėmis žmonių žmonėmis žmonėmis ar daugiau žmonių 33

35 KORTELĖ Q29 1. Visiškai teisingas 2. Iš esmės teisingas 3. Iš dalies teisingas 4. Nei teisingas, nei neteisingas 5. Iš dalies neteisingas 6. Iš esmės neteisingas 7. Visiškai neteisingas KORTELĖ Q30 1. Visiškai patenkintas (-a) 2. Labai patenkintas (-a) 3. Gana patenkintas (-a) 4. Nei patenkintas (-a), nei nepatenkintas (-a) 5. Gana nepatenkintas (-a) 6. Labai nepatenkintas (-a) 7. Visiškai nepatenkintas (-a) 34

36 KORTELĖ SD4 1. Nebaigtas pradinis 2. Pradinis 3. Profesinis (nebaigus pagrindinio) 4. Pagrindinis (apima ir jaunimo mokyklas) 5. Profesinis (kartu baigiant ir pagrindinį) 6. Profesinis (po pagrindinio baigimo) 7. Vidurinis (apima ir gimnazijas) 8. Profesinis (po vidurinio baigimo) 9. Specialus vidurinis (apima ir technikumus) 10. Aukštesnysis arba aukštasis neuniversitetinis 11. Aukštasis universitetinis (įgytas bakalauro, magistro, rezidentūros, specialiose profesinėse ar vientisose studijose) 12. Mokslų daktaro ar kandidato laipsnis KORTELĖ SD14 1. Dirba apmokamą darbą samdomas (-a) darbuotojas (-a), dirba savarankiškai ar šeimos versle 2. Bedarbis (-ė) ir ieško darbo 3. Mokosi arba yra akademinėse, vasaros ar panašiose atostogose 4. Praktikantas (-ė) ar stažuotojas (-a) 5. Serga ilgalaike lėtine liga arba turi negalią 6. Pensininkas / pensininkė (šiuo metu nedirba) 7. Užsiima namų ruoša, prižiūri namus, vaikus ar kitus asmenis (nedirba apmokamo darbo) 8. Atlieka privalomąją ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą 9. Kita Kas? (Nurodyti) 35

37 KORTELĖ SD25 10 AUKŠČIAUSIA PADĖTIS ŽEMIAUSIA PADĖTIS KORTELĖ SD26 Kairė Dešinė