TEISINĖ KONSULTACIJA VEIKLOS PRANCŪZIJOJE KLAUSIMAIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TEISINĖ KONSULTACIJA VEIKLOS PRANCŪZIJOJE KLAUSIMAIS"

Transkriptas

1 N SIRET : Membre d une association agréée N TVA : FR Mažvydas MICHALAUSKAS Docteur en droit, Avocat au Barreau de Paris 68, rue de l Université Paris Tel. : Fax : Palais D 1285 TTLA ASOCIACIJAI p. Donaldui BLEIFERTUI Paryžius, 2020 m. sausio 24 d., TEISINĖ KONSULTACIJA VEIKLOS PRANCŪZIJOJE KLAUSIMAIS Konsultacija teikiama atsižvelgiant į Jūsų pateiktus klausimus: 1. Kokius reikalavimus transporto įmonės ir jų steigėjai turi atitikti, ar tai gali būti kitų šalių piliečiai Steigėjai ar steigėjas gali būti fizinis arba juridinis asmuo/asmenys, jie jokių specifinių reikalavimų nekeliama. Tačiau vadovas turi turėti transporto vadovo kompetencijos pažymėjimą. Tuo tikslu pripažįstamas ir kitose ES šalyse suteiktas transporto vadovo kompetencijos pažymėjimas. Įmonės vadovas gali būti bet kurios ES šalies pilietis, jam nėra būtina turėti adresą Prancūzijoje steigiant įmonę. Registruojant įmonę jam reikės nurodyti, kad jam nėra uždrausta vadovauti komercinei bendrovei, taip pat turės pateikti savo ID kopiją ir nurodyti tėvų vardus/pavardes. 2. Kokie transporto įmonės įsteigimo kaštai ir mokesčiai vienkartiniai ir periodiniai; Įmonės registravimo mokestis yra 50 eurų, naudos gavėjo deklaracijos mokestis yra 30 eurų (nes reikia nurodyti tikrąjį naudos gavėją, net jei jis ir yra akcininkas), skelbimas spaudoje apie 200 eurų. Taip pat papildomai reikia gauti transporto inspekcijos leidimą ir licencijas, jos suteikiamos nemokamai. Mano paslaugos registruojant įmonę ir išimant licencijas kainuoja 2500 eurų. Kasmet registrui reikia priduoti metinius finansinius dokumentus, ir registras už tai ima apie 30 eurų. Kitokių periodinių mokėjimų registrui nėra, tik už kiekvieną pakeitimą (adreso, vadovo, kapitalo, veiklos). Transporto inspekcijai reikia irgi kasmet pateikti tuos dokumentus, kad jie matytų, kad netrūksta nuosavo kapitalo. 3. Kokio dydžio turi būti įstatinis kapitalas

2 4. Kaip įstatinis (ar sukauptas) kapitalas koreliuoja su transporto priemonių skaičiumi Minimalaus kapitalo įmonės steigimui nėra, bet norint gauti transporto licenciją reikią įrodyti nuosavą kapitalą, jei mašinoms virš 3,5 t, pirmai licencijai 9000 EUR, likusioms po 5000 EUR. Tad faktiškai, registruojant įmonę, reikia įdėti kapitalą, kuris bent atitiktų norimam licencijų skaičiui. Jei 30 licencijų, tada reikia startuoti bent su eur kapitalu. Gavus registravimo pažymėjimą, tas kapitalas atlaisvinamas, ty gali būti naudojamas. Tik kitais buhalteriniais metais reikia įrodyti, kad užtenka nuosavo kapitalo (įstatinis kapitalas +/- metų rezultatas) tam tikram licencijų skaičiui, kitaip reikia įmonei didinti kapitalą ar skolintis iš akcininko. 5. Kokie yra reikalavimai transporto licencijai gauti ir kokios licencijų kortelių kainos Yra tik aukščiau nurodyti reikalavimai dėl nuosavo kapitalo ir transporto vadovo kompetencijos. Pačios licencijų kortelės nekainuoja. 6. Kokie transporto priemonių (vilkikų ir puspriekabių) registravimo, naudojimo ir kiti mokesčiai 7. Kiek kainuoja technikinės apžiūros Vilkiko registravimo mokestis apie 1000 eur Euro 5 normai, išduodant tech. pasą. Čia labiausiai kainuoja taršos CO2 mokesčio dedamoji, nes priekabos registracija kainuoja tik apie 50 eurų. Tech. apžiūra vilkiko su priekaba kainuoja iki 150 eur. 8. Kaip apskaitomas ir apmokamas vairuotojo darbo laikas(naktinis, viršvalandžiai, darbas švenčių ir poilsio dienomis, komandiruotpinigiai, atostogų(apmokamų ir neapmokamų) trukmė ir pan.) 9. Pagal AETR tarptautinių reisų vairuotojas gali dirbti 90 val per savaitę, kas atsitinka ir kaip mokamas darbo užmokestis, jei jis neišdirba per mėnesį 200 darbo valandų Prancūzijoje transporto įmonių veiklą reglamentuoja Kolektyvnė sutartis (Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 decembre 1950), taip pat transporto ir darbo kodeksai. Minėtos Kolektyvinės sutarties priedas, 1970/04/30 d. sudarytas Protokolas dėl komandiruotpinigių, ir numato tarifus susijusius su kompensacijomis vairuotojams už nakvynę, maitinimą, naktinį darbą, viršvalandžius ir pan. Šie tarifai kasmet peržiūrimi. Paskutinis pakeitimas su naujai patvirtintais tarifais buvo pasirašytas 2019 metų birželio 26 dieną. Žemiau nurodyti tarifai taikomi nuo 2019 metų liepos 1 dienos. Pagrindinių terminų reikšmė: Indemnité de repas ou de repas unique : maistpinigiai. Indemnité de repos journalier : išmoka darbuotojui, kuris dėl savo tarnybos yra išvykęs ir priverstas ilsėtis ne savo namuose.

3 Šie tarifai yra privalomai taikomi įmonėms, nuolat veikiančioms Prancūzijoje, ir galioja vidiniams ir tarptautiniams reisams. Kompensacijų tarifai yra imperatyvūs, todėl darbo sutartimi šiuos tarifus galima būtų keisti tik darbuotojo naudai. Detaliai apie nustatytų maistpinigių tarifų taikymo specifiką: Jei darbuotojas neturi galimybės sustoti ir pavalgyti tarpe nuo 11h45 iki 14h15, ir/arba tarpe tarp 18h45 ir 21h15, tada prisidėti pagal kol. Sutartį turi po 13,78 EUR MAISTPINIGIŲ. 8,48 eurai bus, jei žmogus neišvažiuoja iš Paryžiaus regiono, t.y vairuoja tarpe nuo 11h45 iki 14h15, ir/arba tarpe tarp 18h45 ir 21h15. Tuo atveju jeigu darbuotojui nebuvo pranešta apie ilgąjį reisą iš vakaro tai jam taikomas dienos padidintas maisto kompensacijos tarifas (Indemnité de repas 13,78 EUR) o ne paprastasis, vienkartinis maisto kompensacijos tarifas (Indemnité de repas unique 8,48 EUR). Jei reisas prasideda anksčiau nei 5 ryto, bus pusryčių priedukas Indemnité Casse-croute 7,47 eur. Ši išmoka yra atskira, t.y. negali būti kaupiama ar pridedama kartu ar vietoj dienos poilsio išmokos (6 Protokolo straipsnis), nei kartu su išmoka už naktinę tarnybą (12 Protokolo straipsnis). Jei žmogus vairuoja tarpe nuo 11h00 iki 14h30, ir/arba tarpe tarp 18h30 ir 22h00, papildomas priedas bus 3,73 EUR, už tai, kad neturėjo galimybės sustoti pasinaudoti jam priklausančia pietų pertrauka išskyrus atvejus, kai jis galėjo nurodytuose tarpuose sustoti bent 1 val. Tuo tarpu jeigu darbuotojas tuose valandų tarpuose sustojo kas kartą po 30 min. tai vis tiek kompensacinė išmoka (3,73 EUR) jam priklausys. Jei dirba naktį bent 4 val. tarpe nuo 22h00 iki 7h00, naktipiečių priedas bus 8,26 eur, vietoj pusryčių priedo. Jei darbuotojo darbo laikas prasitęsė ilgiau nei 21h30, tai jam priklauso vakarienės kompensacija, kuri lygi 13,78 EUR. Jei darbuotojo reisas tęsiasi visą dieną ir baigiasi vėliau nei po 22h, tai tarifas (Indemnité de repas 13,78 EUR) mokamas 2 kartus už tą dieną.

4 Detaliai apie nustatytų komandiruotpinigių tarifų taikymo specifiką: Jei darbuotojas nakčiai negrįžta namo, bendra suma už naktį bus 57,84 eur, įskaitant 2 pavalgymus (jei baigia darbą po 22 val.), 44,06 eur, įskaitant vieną pavalgymą (jei baigia iki 22 val.). Nesant įmonės ar individualios darbo sutarties, nustatančios darbuotojų kelionių į užsienį kompensavimo sąlygas, šios išlaidos apmokamos remiantis vienkartinės kompensacijos dydžiu, padidinant 18 proc., Nyderlandai, Vokietija ir Šveicarija 25 proc. Protokole nustatyta kompensacijų suma sumažinama arba panaikinama, jei darbdavys bet kokia forma padengia visas ar dalį išlaidų, susijusių su apgyvendinimu ar maistu (14 Protokolo straipsnis). Paminėtina, jog miegojimas kabinoje nėra laikomas apgyvendinimu, todėl mokama kompensacija pagal nurodytus tarifus (14 Protokolo straipsnis). Maistpinigių ir komandiruotpinigių mokėjimo būdas : Galima pasirinkti kompensuoti arba vienkartinėmis išmokomis (kurios nurodytos algalapyje ir išmokamos kartu su DU), arba pagal realias darbuotojų išlaidas, remdamiesi įrodymais (kvitais, sąskaitomis) kuriuos pateikia darbuotojas. Kompensuojant vienkartinėmis išmokomis remiamasi nurodytais tarifais. Tuo atveju jei pateiktų sąskaitų sumos viršija nustatytus tarifus, viršijanti suma nedengiama, nebent kitaip numato DS arba įmonės vidinis susitarimas. Galiausiai, maistpinigiai dažnai administruojami Prancūzijoje ne išmokomis pinigais, bet maisto čekiais nustatytos vertės talonais, kurie leidžia tik pirkti maisto išsinešimui arba valgant vietoje. Šitaip garantuojama, kad maistpinigiai realiai yra panaudojami pirkti maistui, o ne sudaro paslėptą algą už darbą. Dėl darbo laiko, naktinio darbo, priedų, viršvalandžių apskaitos: D transporto kodekso str. nustato 43 val / sav, 559 val / trimestrui, t.y įprastinę darbo trukmę ilgų distancijų vairuotojams. La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L du code du travail, est fixée à : 1 Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D , pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ; D transporto kodekso str. nustato, kad nuo 36 iki 43 imtinai val / savaitę arba nuo 153 iki 186 imtinai val / mėn atlyginimas yra pagal kol sutartį skaičiuojamas, ty + 25 proc. D transporto kodekso str. nustato, kad išdirbtas laikas virš įprastinio darbo laiko yra viršvalandžiai, kurie nustatyti pagal kol. Sutartį, t.y proc. D transporto kodekso str. nustato 12 val / dieną maksimalią darbo trukmę: La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant».

5 D transporto kodekso str. nustato 56 val / savaitę maksimalią darbo trukmę (imant atskirą savaitę), 53 val / savaitę maksimalią darbo trukmę arba 689 val / trimestrą maksimalią darbo trukmę imant trimestrą arba 918 val per ketvirtį (imant ketvirtį, t.y esant kol sutarčiai) maksimalią darbo trukmę. La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes : PERSONNEL SALARIE DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR UNE SEMAINE ISOLÉE DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance " 56 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée Autres transports 53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*) 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds 52 heures Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée Autres transports 50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*) 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds 48 heures 44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre (*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars Minimalus Algos dydis kasmet perskaičiuojamas kolektyvinėse sutartyse nacionaliniu mastu. Ilgų distancijų vairuotojui taikomas aukščiausias koeficientas 150, priimant į darbą jo algos minimumas šiemet bus 10,39 EUR / val bruto, kas 2, 5, 10 ir 15 metų stažo minimumas didinamas. Pernai buvo 10,21 EUR už val.

6 Komandiruotpinigiai taikomi maistui, bet iš esmės nėra taip, kaip LT, kad jei reisas užsienyje, tai didelė dalis atlyginimo bus komandiruotpinigiai, t.y vistiek minimali alga tokia, kad ji ir sudarys didžiąją dalį atlyginimo. Alga skaičiuojama valandomis, bet yra specifinė minimalios algos garantija, vadinama amplitudė (12 val per parą), t.y apmokamas darbo laikas, net jei tachografe pažymėta, kad vairuotojas nei vairuoja, nei atlieka kitus darbus (realus darbo laikas). Mėnesio amplitudė yra 273,57 val (apvalinama iki 274) ir jos minimalus apmokėjimas yra arba 75 proc. amplitudės dydžio (t.y 205 valandos) arba 211 valandų, t.y Imamas palankesnis darbuotojui, ty didesnis skaičius, kuris ir laikomas minimaliu apmokamu valandų skaičiuomi. Tokiu būdu, jis gali dirbti mažiau nei 200 val., bet jam bus taikoma amplitudė ir vis tiek reikės mokėti jos minimumą. Realus darbo laikas per savaitę gali būti iki 10 val kasdien, ir 2 kartus per savaitę iki 12 val per dieną. Vidutinis darbo laikas per savaitę negali viršyti 44 val imant 12 savaičių iš eilės vidurkį. Mėnesinis darbuotojo darbo laikas yra 152 val (151,67 val, bet apvalinama), ty jo toks mažiausias atlyginimas ir bus, virš jo skaičiuosis viršvalandžiai. Priedas už naktinį darbą yra 2,012 eur, naktinis darbas būna nuo 22 h iki 5 h. Duodu konkretų pavyzdį, kaip skaičiuojamas vairuotojo atlyginimas, kuris išdirbo 23 dienas per mėnesį ir atliko pagal tachografą 202 valandas realaus darbo, iš kurių 20 val naktinio darbo. Darbo valandos iš viso: 202, pagal m. minimalų 10,21 eur valandinį tarifą ir seną naktinio darbo tarifą 2,042. Normalus tarifas (iki 35 val per savaitę): 152 val x 10,21 eur = 1 551,92 EUR Naktinis darbas 20 val normaliu tarifu x 2,042 = 40,84 EUR 25 proc. padidintas tarifas (nuo 36 iki 43 val per savaitę): 34 val x 12,76 eur = 433,84 EUR 50 proc. padidintas tarifas (nuo 43 val per savaitę): 16 val x 15,31 = 244,96 Amplitudė ( realaus darbo val): 9 val x 15,31 = 137,79 Tad darbuotojo bruto atlyginimas bus 2 409,35 EUR. Prie jo gali prisidėti įvairūs priedai, iš kurių labiausiai dažnas maistpinigiai 8,35 eur / dieną, tad mūsų atveju būtų 23 x 8,35 eur = 192,05. Naktinio darbo priedas sudaro 20 proc. valandinio minimalaus užmokesčio, tad nuo 10,21 priedas bus 2,042. Mano pavyzdyje premija už darbą sudarys 20 x 2,042 = 40,84 eur. Šita premija šiek tiek padidins ir bazinį vidurkį, nuo kurio skaičiuojami viršvalandžiai 50 proc padidintu tarifu. (10,21 x ,84) / 152 = 10,47 (bazinis valandinis tarifas įskaitant naktinio darbo premiją). Tokiu būdu, 50 proc padidintų viršvalandžių kaina bus 10,47 x 1,5 = 15,7. Mano pavyzdyje: 50 proc. padidintas tarifas (nuo 43 val per savaitę): 16 val x 15,7 = 251,2 Šitoks skaičiavimas taikytinas tiek FR įmonės vairuotojams, tiek LT įmonės vairuotojams, kurie siunčiami komandiruotėms į FR. Darbuotojas turi gauti tą pačią sumą už tą patį kiekį darbo valandų, jūs tą turbūt žinot ir jau taikot. Dabar apie soc. mokesčius, nes tik čia galima ekonomija, kadangi dalis komandiruotpinigių neapmokestinami, jei darbuotojas komandiruojamas iš LT. Mano pavyzdyje paskaičiuota vairuotojo bruto alga, kuri bus tokia pati, ar jis laikinai komandiruojamas į FR, ar jis nuolat dirbs FR. Vienintelė dedamoji, kuri kinta, yra soc. mokesčiai.

7 Jei darbuotojo bruto alga 2410 EUR, jam į rankas bus 1801 EUR po soc. mokesčių ir pajamų mokesčių (bet čia vidurkiai, nes pajamų mokestis FR yra proporcinis, jam gali net nereikt jo mokėt priklausomai nuo šeimos sudėties, tada į rankas gautų 1886 eur maždaug), o darbdaviui kainuos 3251 EUR per mėnesį. Darbas švenčių / poilsio dienomis: Darbuotojams dirbantiems valstybinių švenčių dienomis, išskyrus gegužės 1 d., 3 valandas iš eilės arba ne iš eilės, gauna papildomą kompensaciją prie darbo užmokesčio lygią 24,20 Eur/val. Ši kompensacija nesumuojama su tomis kompensacijomis, kurios įmonėse jau mokamos už valstybinių švenčių dienomis atliktą darbą. Jei iškviesti dirbti mažiau nei 3 valandas tai kompensacija yra 10,40 Eur/val. 10. Kokios papildomos socialinės garantijos (įskaitant papildomas atostogas) ir mokesčiai yra taikomi vairuotojams Pagal Kolektyvinę sutartį darbuotojams suteikiamos mokamos kasmetinės atostogos, kurios skaičiuojamos po 2 su puse darbo dienos už kiekvieną išdirbtą faktinį mėnesį, ir neturi viršyti 30 darbo dienų. Vertinant teisę į atostogas, ataskaitinis laikotarpis, į kurį reikia atsižvelgti, tęsiasi nuo praėjusių metų birželio 1 d. Iki gegužės 31 d., tų metų, kuriais turi būti imamos atostogos. Darbuotojo teisė prašyti metinių atostogų galioja ištisus metus, tačiau taip pat įstatymas suteikia teisę prašyti atostogų 24 dienas iš eilės laikotarpyje nuo birželio 1d. iki spalio 31 d. Taip pat, darbuotojas, dar turi galimybę pasirinkti arba imti visas, jam priklausančias metines atostogas iš karto arba dalinti į dvi dalis Nepanaudotos atostogos kompensuojamos pagal Kolektyvinės sutarties mėnesinės algos minimumą. 11. Koks yra nekilnojamo turto mokestis NT mokestį nustato vietos valdžia, tad jis priklauso nuo vietovės, ir jis dažnai kinta. Viena mano žinoma transporto įmonė už aikštelę su dirbtuvėmis moka apie 2000 eur / metus, o už gyvenamąjį namo apie 1700 eur / metus. 12. Kokie yra kiti mokesčiai, mokami kiekvienais metais į biudžetą Jei nekalbant apie socialinius mokesčius, valstybiniai mokesčiai bus pelno mokestis 28 proc., PVM 20 proc., dividendų 30 proc. įskaitant ir socialinius mokesčius, sukurtos vertės mokestis (jis iki 0,5 ME apyvartos nulinis, paskui progresyviai auga iki 1,5 proc nuo 50 ME apyvartos). 13. Kokios žinybos ir kaip kontroliuoja transporto įmonių veiklą Darbo inspekcija ir transporto inspekcija gali tikrinti labiau specifiškai, dėl nedeklaruoto darbo ar nedeklaruotų darbo valandų. Mokesčių ir soc. mokesčių inspekcijos tikrina bendra tvarka dėl mokesčių slėpimo.

8 14. Kokie kiti transporto įmonės veiklos FR ypatumai ir kaštai, palyginus su Lietuvos transporto įmonėmis Nemažas biurokratizmas, bet įmonės su istorija (atestuotos) turi tiesioginį elektroninį autorizuotą prisijungimą prie įvairių institucijų, kas palengvina darbą, pvz. darant muitinės deklaracijas, technikinius pasus, pastovius ar laikinus, draudimus, tvarkant PVM kreditą perkant transporto priemones. Mažvydas MICHALAUSKAS Avocat à la Cour