* * Le Roozzt. Naudotojo vadovas. Originalios instrukcijos vertimas LIETUVIŲ KALBA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "* * Le Roozzt. Naudotojo vadovas. Originalios instrukcijos vertimas LIETUVIŲ KALBA"

Transkriptas

1 * * Le Roozzt TM Naudotojo vadovas Originalios instrukcijos vertimas LT LIETUVIŲ KALBA

2 LE ROOZZT - NAUDOTOJO VADOVAS - EU ROXELL TURINYS TURINYS DISCLAIMER BENDROSIOS INSTRUKCIJOS BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS... 1 SISTEMOS NAUDOJIMO NURODYMAI... 2 SISTEMOS APŽVALGA... 3 PRIEŽIŪRA... 3 EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 0

3 ROXELL DISCLAIMER : The original, authoritative version of this manual is the Dutch version produced by ROXELL bvba. Subsequent changes to any manual made by any third party have not been reviewed nor authenticated by Roxell. Such changes may include, but are not limited to, translation into languages other than Dutch, and additions to or deletions from the original content. Roxell disclaims responsibility for any and all damages, injuries, warranty claims and/or any other claims associated with such changes, inasmuch as such changes result in content that is different from the authoritative Roxell -published Dutch version of the manual. For current product installation and operation information, please contact the customer service and/or technical service departments of Roxell. Should you observe any questionable content in any manual, please notify Roxell immediately in writing to: ROXELL bvba - Industrielaan 13, 9990 Maldegem - Belgium.

4 ROXELL Bendrosios instrukcijos SVARBU: Naudotojas, atsakingi ir įrangą naudojantys darbuotojai turi perskaityti, suprastišiuos nurodymus ir visada jų laikytis. Laikykitės teisinių reglamentų ir taikomų įstatymų Tai taip pat susiję su Europos reglamentams ir direktyvoms, paverstomis nacionaliniais įstatymais ir / ar įstatymais, saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos reglamentais, taikomais naudotojo šalyje. Įrangos surinkimo, naudojimo ir priežiūros metu būtina laikytis teisinių reglamentų ir taikomų techninių normų. Aprašytos paskirties Įranga buvo išskirtinai suprojektuota intensyviai naudoti su naminiais gyvūnais ir buvo sukurta remiantis taikomomis geros darbo kokybės normomis. Todėl papildoma gaminio apkrova yra draudžiama. Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu. Gamintojas neatsako už žalą, kilusią dėl tokio naudojimo. Naudotojas prisiima visą atsakomybę. Ne-paskirtį Už bet kokį kitą naudojimą, kuris skiriasi nuo Aprašytos paskirties, atsako galutinis naudotojas. Atsakomybė Garantija (pratęsta) netaikoma bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų: neatlikus gaunamų prekių patikrinimo dėl netinkamo gaminių naudojimo, transportavimo, keitimo arba remonto; keitimas arba remontas; nelaimingas atsitikimas, piktnaudžiavimas arba netinkamas naudojimas; netinkamas surinkimas, sumontavimas, prijungimas arba techninė priežiūra (netinkamas naujausių Roxell surinkimo, sumontavimo, prijungimo ir techninės priežiūros vadovų nesilaikymas); nenugalima jėga; aplaidumas, nepakankamas kliento vykdomas stebėjimas arba techninė priežiūra; įprastas nusidėvėjimas; valymo ir dezinfekavimo priemonių naudojimas pažeidžiant tiekėjo pateiktus nurodymus; gaminių naudojimas ATEX aplinkoje. Garantija (pratęsta) netaikoma, jei defektą sukėlė tiekiamos medžiagos ar priedai arba kliento teikiamos paslaugos; intervencija, vykdoma fizinio arba juridinio asmens, kuris nėra įgaliotas arba kvalifikuotas tokiai intervencijai atlikti. Be to, garantija (pratęsta) taikoma, tik jei gaminiai yra naudojami gyvulių ūkiuose ir jei visas dalis arba gaminių komponentus tiekia Roxell. Roxell neatsako už jokius pažeidimus, kilusius dėl netinkamo gaminių naudojimo, surinkimo, sumontavimo, prijungimo arba techninės priežiūros. Šiuo atžvilgiu Klientas aiškiai pripažįsta, kad (i) visus naudojimo, surinkimo, sumontavimo, prijungimo arba techninės priežiūros darbus reikia atlikti pagal naujausius Roxell surinkimo, sumontavimo, prijungimo ir techninės priežiūros vadovus, ir (ii) elektros instaliaciją, prie kurios reikia prijungti gaminius, turi būti atliekama pagal taikomus vietos elektros instaliacijų įstatymus. Be to, gaminius reikia mechaniškai ir elektriniu būdu patikrinti naudojant modernius metodus ir pagal taikomus vietos įstatymus. Darbuotojų kvalifikacijos Naudotojas tam tikrą funkciją atliekantis asmuo arba asmuo, naudojantis gaminį savo darbe arba dirbantis su gaminiu. Jis / ji turi sugebėti perskaityti naudojimo instrukcijas ir jas gerai suprasti. Jis / ji išmano įrangos veikimą ir konstrukciją. Techniškai apmokytas asmuo Ekspertas, galintis surinkti ir prižiūrėti įrangą (mechaniškai / elektriškai) bei spręsti gedimus. Remiantis jo / jos techninio apmokymu ir patirtimi, jis / ji turi pakankamai žinių, kad galėtų vertinti veiklas, atpažinti galimus pavojus ir spręsti pavojingas situacijas. Saugojimas Visas nesurinktas dalis laikykite patalpoje arba vietoje, kur dar nesurinkti komponentai yra apsaugoti nuo oro poveikio. 1

5 ROXELL Transportavimas Atsižvelgiant į dalių dydį ir vietos aplinkybes bei vietinius įstatymus, mašinos dalis reikia transportuoti šakiniu krautuvu. Šakinį krautuvą turi vairuoti kvalifikuotas asmuo, laikydamasis visų šakinių krautuvų valdymo reikalavimų. Keldami krovinį, visada patikrinkite, ar krovinio svorio centras yra stabilus. Išmontavimas Įrenginį ir jo dalis išmontuokite laikydamiesi tuo metu taikomų šalies arba vietinių institucijų aplinkosaugos įstatymų. Visus veikiančius gaminius ir keičiamas dalis reikia laikyti ir išmesti remiantis taikomais aplinkosaugos reglamentais. Aplinkosaugos informacija klientams Europos Sąjungoje Europos teisės aktuose reikalaujama, kad įranga, ant kurios ar įpakavimo yra šis simbolis, negali būti šalinama su buitinėmis atliekamos. Šis simbolis nurodo, kad elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos (angl. k. waste electrical and electronic equipment, WEEE) negali būti išmetamos kaip įprastos buitinės atliekos. Primygtinai rekomenduojame nugabenti produktą įoficialiai patvirtintą surinkimo punktą, kad specialistai galėtų pašalinti elektrinės ir elektroninės įrangos atliekas. Susižinokite apie vietinius įstatymus dėl atskiro elektros ir elektrinės įrangos atliekų surinkimo. Gerbkite vietinius įstatymus ir niekada neišmeskite produkto kartu su buitinėmis atliekomis. Informacija apie atliekų utilizavimą elektrinė / elektroninė medžiaga įmonėms. 1 Europos Sąjungoje Jei gaminį naudojote koerciniais tikslais ir norite jį utilizuoti, susisiekite su Roxell, kuri jums suteiks informacijos apie gaminio grąžinimą. Ali būti, kad už grąžinimą ir perdirbimą turėsite sumokėti utilizavimo mokestį. Mažus gaminius (ir mažais kiekiais) gali apdirbt vietiniai surinkimo punktai. 2 Kitose šalyse už Europos Sąjungos ribų Jei norite šį gaminį utilizuoti, susisiekite su vietinėmis institucijomis ir paprašykite informacijos, susijusios su tinkama utilizavimo procedūra. Triukšmo skleidimo lygis TRIUKŠMO emisijos lygis ± 70dB(A). LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (Užrakinti Pažymėti Išbandyti) Kiekvienas privalo turėti savo užraktą ir kortelę (etiketę), kurių negali nuimti kiti asmenys. Informuokite visus su šia procedūra susijusius asmenis. 1 Blokuoti. Lokalizuokite visus energijos (elektros, hidraulikos, pneumatikos) šaltinius.. Išjunkite.. Nebenaudokite susijusio įrengimo ar proceso ir užrakinkite, kad negalėtų būti naudojamas. Tai galite padaryti uždėję spyną ar bet kurį kitą blokavimo mechanizmą (Užrakinimas). 2Pažymėti Prie spynos ar blokavimo mechanizmo pritvirtinkite ženklą, etiketę ar užklijuokite lipduką, kurbūtų nurodytas pobūdis ir tikėtina darbo su kitais žmonėmis trukmė (Pažymėjimas) 3Patikrinti. Patikrinkite, ar energijos šaltinis yra išjungtas.. Išjunkite bet kokius likusius energijos šaltinius.. Patikrinkite, ar įrengimas arba procesas yra saugus (Išbandyti). 2

6 ROXELL Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Būkite su asmenine apsaugine įranga (pirštinės, nuo dulkių apsauganti kaukė...). Apšvietimo prietaisas - pakankamas apšvietimas. Naudojimo, priežiūros ir montavimo metu reikia užtikrinti mažiausiai 200 liuksų apšvietimą.. Montavimo metu pasirūpinkite avariniu (nešiojamu) apšvietimu gedimo atveju. Elektrinė įranga, valdymo skydeliai, komponentai ir pavaros įrenginiai. Norint naudoti valdymo skydeliu, turi būti bent 70 cm laisvos vietos.. Valdymo skydeliai visada turi būti uždaryti. Valdymo skydelio raktelį turi saugoti įgaliotas asmuo.. Naudotojas turi imtis reikiamų priemonių, kad apsaugotų valdymo skydelius nuo žiurkių, pelių ir kitų kenkėjų.. Elektrinės įrangos, valdymo skydelių, komponentų ar pavaros įrenginių pažeidimo atveju būtina nedelsiant sustabdyti sistemą!. Ant elektrinės įrangos, valdymo skydelių, komponentų ir pavaros įrenginių niekada nepurškite vandens ar kitų skysčių!. Elektrinės įrangos, valdymo skydelių, komponentų ir pavaros įrenginių niekada neuždenkite jokia medžiaga. Informacija apie liekamąją riziką - naudojami saugos ženklai Yra trys pavojaus lygiai, kuriuos galite atpažinti remdamiesi signaliniu žodžiu *PAVOJUS *PERSPĖJIMAS *DĖMESIO Neišvengiamo pavojaus pobūdis ir šaltinis bei galimos pasekmės, kylančios nepaisant perspėjimų, yra nurodomos čia! Simbolis Reikšmė PAVOJUS nurodo tiesioginį neišvengiamą pavojų, kuris gali sukelti rimtą ar net mirtiną nelaimingą atsitikimą, jei nepaisomos apsaugos priemonės. PERSPĖJIMAS nurodo tiesioginį neišvengiamą pavojų, kuris gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą arba žalą gaminiui, jei nepaisomos apsaugos priemonės. DĖMESIO nurodo galimas pavojingas situacijas, kurios gali sukelti lengvą fizinį sužalojimą ar materialinę žalą, jei nepaisomos apsaugos priemonės. Šis simbolis nurodo papildomą informaciją. Leidžiama Neleidžiama Šis simbolis bus naudojamas atkreipti jūsų dėmesį į dalykus, kurie yra labai svarbūs jūsų saugumui. Jis reiškia: Perspėjimą laikykitės saugos nurodymų. Atjunkite srovę iš naujo perskaitykite saugos taisykles. Trumpai: būkite budrūs. Šių nurodymų ignoravimas gali sukelti rimtų ar net mirtinų sužalojimų. 3

7 ROXELL LE ROOZZT - NAUDOTOJO VADOVAS - EU BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS Šėrimo (lesinimo) ir girdymo linijų sraigtinių keltuvų sistema Liersysteem voor zitstokken SVARBU PriešNAUDODAMI sistemą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas PAVOJUS 1. Niekada neleiskite leidimo neturintiems asmenims įeiti į aptvarus, kai jūsų nėra. 2. Leisdami arba keldami laktų sistemą, būkite atsargūs: - Esant menkiausiam trūktelėjimui, nedelsiant sustabdykite. - Nuleidžiant arba pakeliant laktų sistemą, niekada nestovėkite po ja. Šis simbolis bus naudojamas atkreipti jūsų dėmesį įdalykus, kurie yra labai svarbūs jūsų saugumui. Jis reiškia: Perspėjimą laikykitės saugos nurodymų: Atjunkite srovę iš naujo perskaitykite saugos taisykles. Trumpai: būkite budrūs. Šių nurodymų ignoravimas gali sukelti rimtų ar net mirtinų sužalojimų. 1

8 LE ROOZZT - NAUDOTOJO VADOVAS - EU ROXELL SISTEMOS NAUDOJIMO NURODYMAI - Vamzdelių sulituojamos siūlės visada turi būti surenkamos toliau. - Po surinkimo įrenginio neišardykite: surinkite tik vieną kartą! - Laktos sistema gali būti maks. 3 laktų vamzdelių aukščio ir 4 laktų vamzdelių pločio. - Lygių skaičius (A) eilių skaičius (B). - Garantija pagal bendrąsias pardavimo sąlygas ir nuostatas. B B A A Pav. 1 OK Pav. 2 NOK B B B A A A Pav.3 OK Pav. 4 NOK 2

9 ROXELL LE ROOZZT - NAUDOTOJO VADOVAS - EU GALIMA KELTI SUKTUVU SISTEMOS APŽVALGA PRIEŽIŪRA PAVOJUS Išjunkite pagrindinį jungiklį pirmas. Naudokite asmeninės apsaugos priemones. mėnesinis kasmet Pakaba - Patikrinkite centrinio suktuvo veikimą (sutepkite). X - Patikrinkite kabelio sujungimą. X - Patikrinkite skriemulių jungtį X - Patikrinkite vamzdžių pakabą. X - Pakabos laidas turi būti įtemptas. X - Montuodami arba pakartotinai montuodami įrenginius, turėsite pritvirtinti laktų vamzdelių atramas prie skersinių pririšdami jas laidu. Valymas / džiovinimas - Jei įrenginiai savaitę nebus vėl naudojami, apsaugokite vamzdelius augaliniu aliejumi. 3

10 EG-verklaring van overeenstemming (Richtlijn 2006/42/EG, Bijlage II.1.A) EB atitikties deklaracija (direktyva 2006/42/EB, II.1.A priedas) Fabrikant/ Gamintojas: Roxell, Industrielaan 13, 9990 Maldegem Tel: Fax: Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Atsakingai deklaruoja, kad produktas: Winching system Nr: / Liersysteem voor voer- en drinklijnen; manueel en gemotoriseerd Šėrimo (lesinimo) ir girdymo linijų sraigtinių keltuvų sistema; vadovą ir variklio Nummer CE-label/ CE etiketės numeris : Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met: - de volgende richtlijnen: 2006/42/EG (Machinerichtlijn); 2014/30/EU (Elektromagnetische Compatibiliteit). - de geharmoniseerde Europese Normen: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; gemotoriseerd: EN ; EN ; EN De EG-verklaring van overeenstemming/ inbouwverklaring betreft uitsluitend de machine of niet voltooide machine in de toestand waarin zij op de markt is gebracht, met uitsluiting van de later door de verdeler en/of installateur en/of eindgebruiker toegevoegde componenten en/of verrichte bewerkingen. (NL) Remiantis šia deklaracija, atitinka: - Direktyvas: 2006/42/EB (Mašinų saugos); 2014/30/ES (Elektromagnetinio suderinamumo). - Darniuosius Europos standartus: EN ISO 13857; EN 349; EN ISO 12100; variklio: EN ; EN ; EN EB atitikties deklaracija / įmontavimo deklaracija yra išimtinai siejama su mašina arba iš dalies sukomplektuota mašina, tokios būklės, kokios ji pateko į rinka, ir neapima komponentų, kurie buvo pridėti, ir (ar) po to, pavyzdžiui, platintojo ir (ar) montuotojo, ir (ar) galutinio naudotojo, atliktų operacijų. (LT) Plaats, Datum / Vieta ir data: Maldegem, 01/01/ Dhr. Gino Van Landuyt Managing Director SPECIMEN

11

12 ROXELL bvba Industrielaan 13, 9990 Maldegem (Belgium) Tel ROXELL USA Inc. 720 Industrial Park Road, Anderson MO (USA) Tel ROXELL Malaysia No. 49, Jalan Permata 2/KS9, Taman Perindustrian Air Hitam, Klang, Selangor (Malaysia) Tel ROXELL Россия ООО «Рокселл» ОГРН , Россия, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, помещение 653 Телефон: Адрес электронной почты: