Demografija ir darbo rinka Lietuvoje: iššūkiai, mitai ir realybė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Demografija ir darbo rinka Lietuvoje: iššūkiai, mitai ir realybė"

Transkriptas

1 Demografija ir darbo rinka Lietuvoje: iššūkiai, mitai ir realybė Laura Galdikienė Ekonomikos departamento vyriausioji ekonomistė 219 m. spalio 15 d. 1

2 TESTAS: Lyginant su 19 m., šiandien gyventojų skaičius Lietuvoje yra... Gyventojų skaičius Lietuvoje m. Mln. asmenų 4, 3,5 3,7-25% A. Didesnis 3, 2,5 2, 2,8 2,8 B. Mažesnis 1,5 1,,5 C. Toks pat, Šaltinis: Eurostatas. 2

3 Darbo rinka ir ekonomika ims vis labiau jausti nepalankias demografines tendencijas Mln. asmenų 2,4 2, 1,6 1,2,8 2,2 Darbingo amžiaus gyventojai ir darbo jėga* m. gyventojai 1,5 1,8 1,5 Darbo jėga 1,6 1,3 1,4 1,2 1,2 1, -35% 1,1 1, Darbuotojų trūkumas, įtampa darbo rinkoje, netvarus atlyginimų augimas, konkurencingumo problemos Ribotos verslo plėtros ir TUI galimybės, lėtesnis produktyvumo augimas dėl senstančios darbo jėgos,4, Lėtesnis ekonomikos augimas, neigiamas poveikis pajamų konvergencijai, viešiesiems finansams Šaltiniai: Eurostatas ir Lietuvos banko projekcijos. *Remiamasi subalansuotos migracijos prielaida. 3

4 Demografinės situacijos gerinimas 4

5 Ispanija Italija Graikija Portugalija Kroatija Lenkija Suomija Austrija Slovakija Vengrija Bulgarija Vokietija ES Estija Nyderlandai Slovėnija Lietuva Belgija Čekija Latvija Rumunija Danija Airija Švedija Prancūzija Gimstamumo rodiklis nėra žemas ir erdvės didėjimui mažai darbo jėgos mažėjimo problemos neišspręs Suminio gimstamumo rodiklis, 217 m. Vaikų skaičius, tenkantis 1 moteriai per gyvenimą 2,2 2, 1,8 1,6 1,6 1,6 1,4 1,2 1, 1,9 Darbo jėga pagal skirtingas gimstamumo prielaidas Indeksas, 219= Gimstamumas: 2,6,8,6,4,2, Gimstamumas: 1,9 Gimstamumas: 1,6 Šaltinis: Eurostatas Šaltinis: Lietuvos bankas. 5

6 Skirtumas tarp moterų ir vyrų nenorinčių vaikų Vykdyti gimstamumą skatinančią politiką gali būti brangu ir sudėtinga, gali neduoti laukiamų rezultatų Proc. BVP 11 Valdžios sektoriaus išlaidos socialinei apsaugai, 217 m. Gimstamumas ir vyrų dalyvavimas vaikų priežiūroje 9 ES Lietuva Švedija 2 1 Senatvė Liga ir negalia Šeima ir vaikai Nedarbas Kita Vaikų priežiūros darbų, tenkančių vyrams, dalis Šaltinis: Eurostatas. Šaltinis: Doepke ir Kindermann (219), Bargaining over Babies: Theory, Evidence and Policy Implications 6

7 Didelis teigiamas migracijos balansas galėtų stabilizuoti neigiamus demografinius procesus, tačiau... Darbo jėga pagal skirtingas migracijos prielaidas Indeksas, 219= 5 Migracijos balansas: +15 tūkst. Grįžtantys lietuviai ar atvykstantys užsieniečiai? Kokios kvalifikacijos? 95 9 Migracijos balansas: +7,5 tūkst Migracija subalansuota Šaltinis: Lietuvos bankas. Kaip imigracija paveiks viešuosius finansus, darbo užmokestį ir užimtumą? Ar esame pasiruošę dideliems visuomenės struktūros pokyčiams, kultūrų ir religijų įvairovei? 7

8 Pastarojo meto migracijos tendencijos nesprendžia ilgalaikių problemų, trūksta migracijos politikos Tūkst. asmenų Grynoji migracija Bendra LR piliečiai Užsieniečiai * Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai. *218 m. rugsėjo m. rugpjūčio suma Tūks. asmenų Šaltinis: Eurostatas. Lietuviai užsienyje Kitos šalys Airija Norvegija Vokietija Jungtinė Karalystė: 22 tūkst. BREXIT! 8

9 Turimų resursų efektyvesnis panaudojimas 9

10 Struktūriniai bedarbiai nepanaudoti vidiniai resursai, bet juos pasiekti rimtas iššūkis Nedarbo lygis pagal regioną Nedarbo lygis pagal kvalifikaciją Proc Periferinės apskritys Proc Nekvalifikuoti gyventojai Bendras Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritys 15 5 Kvalifikuoti gyventojai Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

11 Gyventojų kvalifikacija ir rinkos poreikiai prasilenkia labiausiai trūksta aukštos kvalifikacijos darbuotojų Kvalifikacijos neatitikimo indeksas, 216 m. Kvalifikacijos neatitikimo indeksas, m. Trūkumas Perteklius Šaltinis: TVF (219), Skills Mismatch and Active Labor Market Policy in Lithuania 11

12 Aktyvumo lygis jau aukštumose, tačiau ilgėjanti gyvenimo trukmė galėtų suteikti dar šiek tiek erdvės Aktyvumo lygis, 218 m. Tikėtina gyvenimo trukmė sulaukus 65 m. Proc. visų tos amžiaus grupės gyventojų Metai Lietuva ES Lietuva 23 ES Bendras Šaltinis: Eurostatas vyrai moterys Šaltinis: Eurostatas. 12

13 Technologinė pažanga sudarys galimybes dirbti ilgiau 13

14 Didėjant vyresnio amžiaus žmonių aktyvumui, darbo jėga mažėtų šiek tiek nuosaikiau Proc m. gyventojų aktyvumo lygio prielaidos Ekstremalus Darbo jėga pagal skirtingas aktyvumo prielaidas Indeksas, 219= Geresnis Bazinis Geresnis Ekstremalus Bazinis Šaltiniai: Eurostatas ir Lietuvos banko projekcijos. Šaltiniai: Lietuvos bankas. 14

15 Tačiau būtina gerinti šalies gyventojų sveikatą ir užtikrinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi Proc. Gyventojai, kurių sveikata gera arba labai gera, m ES Lietuva Dalyvavimas formaliajame ir neformaliajame švietime, 216 m. Proc., mokymasis per pastaruosius 12 mėn. 5 4 ES Lietuva m m m. >75 m. Šaltinis: Eurostatas. Pastaba: ES 217 m., Lietuvos 218 m. duomenys m m m m. Šaltinis: Eurostatas. 15

16 Technologijos ir aukštesnė pridėtinė vertė 16

17 Pagelbėtų automatizacija, tačiau pagal pažangių technologijų naudojimą vis dar atsiliekame Apdirbamoji gamyba ir užimtumas Indeksas, 24= 18 1 Produkcijos apimtis Technologijų naudojimas apdirbamojoje gamyboje Proc. įmonių, turinčių daugiau nei darbuotojų 3 25 Pramoniniai/ paslaugų robotai D spausdintuvai Užimtieji ES28 Lietuva Lenkija Vokietija Švedija Šaltiniai: LSD, Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai. Šaltinis: Eurostatas 17

18 Technologijos gali turėti ir nepageidaujamų pasekmių didinti poliarizaciją, nelygybę, regionų problemas Užimtieji pagal kvalifikaciją* Darbo užmokestis pagal ekonomines veiklas Indeksas, 24= 13 Aukštos kvalifikacijos Proc., pokytis nuo 27 m. 18 STEM 12 1 Kvalifikuoti (nefizinis darbas) Nekvalifikuoti Kvalifikuoti (fizinis darbas) Šalies vidurkis Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba Informacija ir ryšiai Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla Šaltiniai: Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai *ISCO 1-3 aukštos kvalif., 4-5 kvalifikuoti (ne fizinis), 6-8 kvalifikuoti (fizinis), 9 nekvalifikuoti darbininkai Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai. 18

19 Produktų sudėtingumas Ūkio kilimas vertės grandine galėtų sumažinti neigiamą demografijos poveikį ekonomikai Užimtieji aukštųjų technologijų sektoriuje* Proc. visų užimtųjų 6 Estija 5,5 5 Švedija 4 Vokietija 3 ES 2,9 Eksporto struktūra pagal produktų sudėtingumą Proc Lietuva Šaltinis: Eurostatas. *Aukštosiomis technologijomis paremta gamyba ir žinioms imlios aukštųjų technologijų paslaugos Vokietija (217 m.) Lietuva (217 m.) Lietuva (28 m.) Aukšto sudėtingumo Vidutinio aukštesnio sudėtingumo Vidutinio žemesnio sudėtingumo Žemo sudėtingumo Šaltiniai: The Atlas of Economic Complexity, Lietuvos banko skaičiavimai

20 Australija Japonija Suomija Norvegija N. Zelandija Švedija Nyderlandai Čekija Austrija Danija Kanada Estija Singapūras Vokietija Airija Lenkija Izraelis EBPO JAV Rusija Slovakija Korėja Slovėnija Graikija Turkija Lietuva Čilė Trukdžiai inovacijoms - fragmentuota inovacijų koordinavimo sistema, švietimo problemos Proc. BVP 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Patentų paraiškos ir išlaidos MTEP Patentai (dešinė sk.) Išlaidos MTEP Patentų paraiškos milijonui gyventojų Verslo išlaidos MTEP Suaugusieji, turintys prastus skaitmeninius gebėjimus Proc m. gyventojų 58 76,5 5, Vokietija ES Estija Lenkija Lietuva Šaltinis: Eurostatas. Šaltiniai: EBPO, Suaugusiųjų gebėjimų tyrimas (PIAAC). 2

21 Išvados reikalingi kompleksiniai sprendimai Demografinė situacija bus linkusi prastėti ir tai didins įtampą darbo rinkoje. Apgalvota gimstamumo ir migracijos politika padėtų situaciją sušvelninti, bet vien demografinės priemonės situacijos neišspręs. Vyresnio amžiaus gyventojų aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje galėtų sumažinti spaudimą darbo rinkai, tačiau erdvė ribota ir siekiant ją panaudoti svarbu gerinti visuomenės sveikatą ir užtikrinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Technologinė pažanga, automatizacija ir perėjimas prie aukštesnę pridėtinę vertę generuojančių ekonominių veiklų galėtų sumažinti neigiamą demografijos poveikį darbo rinkai ir ekonomikai. Siekiant sumažinti technologinės kaitos ir automatizacijos neigiamą poveikį, pokyčiams būtina ruoštis iš anksto, keliant visų gyventojų kvalifikaciją ir gebėjimus. 21

22 Ačiū! Laura Galdikienė Ekonomikos departamento vyriausioji ekonomistė 219 m. spalio 15 d. Vilnius 22