ANKETA A1. Už kurį kandidatą balsavote 2004 m. prezidento rinkimų I-ame ture?

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ANKETA A1. Už kurį kandidatą balsavote 2004 m. prezidento rinkimų I-ame ture?"

Transkriptas

1 ANKETA A1. Už kurį kandidatą balsavote 2004 m. prezidento rinkimų I-ame ture? 1. V.Adamkų 2. P.Auštrevičių 3. V.Blinkevičiūtę 4. Č.Juršėną 5. K.Prunskienę 6. Rinkimuose dalyvavau, bet nebalsavau nė už vieną iš šių kandidatų 7. Nedalyvavau rinkimuose A2. Už kurį kandidatą balsavote 2004 m. prezidento rinkimų II-ame ture? 1. V. Adamkų 2. K. Prunskienę 3. Rinkimuose dalyvavau, bet nebalsavau nė už vieną iš šių kandidatų 4. Nedalyvavau rinkimuose A3. Už kurią partiją balsavote 2004 m. birželio 13 d. rinkimuose į Europos Parlamentą? 1. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungą 2. Lietuvos socialdemokratų partiją 3. Liberalų ir Centro sąjungą 4. Lietuvos krikščionis demokratus 5. Naująją sąjungą (socialliberalus) 6. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Lietuvos rusų sąjungos koaliciją Kartu mes jėga! 7. Tautos pažangos partiją 8. Nacionalinę centro partiją 9. Tėvynės sąjungą (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji 10. Krikščionių konservatorių socialinę sąjungą 11. Darbo partiją 12. Liberalų demokratų partiją 13. Rinkimuose dalyvavau, bet nebalsavau nė už vieną iš šių partijų 14. Nedalyvavau rinkimuose A4. Kodėl balsavote būtent už šią partiją? 1. Patiko partijos programa 2. Pasitikiu partijos sąraše nurodytais politikais 3. Partijos sąraše buvo nauji politikoje žmonės 4. Patiko partijos rinkimų agitacija 5. Ši partija žada kovoti su korupcija ir nusikalstamumu 6. Ši partija žada didesnes socialines garantijas 7. Ši partija kritikuoja dabartinę valdančią daugumą 8. Kita (nurodykite) A5. Ar ketinate balsuoti rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose?, būtinai 2. Greičiausiai taip 3. Greičiausiai ne 4. Ne 5. Nežinau A6. Kas gali nulemti Jūsų apsisprendimą balsuoti ar nebalsuoti rinkimuose? 1. Pareigos ir atsakomybės jausmas 2. Dalyvaujančių partijų ir politikų patrauklumas/priimtinumas 3. Rinkimų agitacija omn

2 4. Šeimos, draugų, pažįstamų nuomonė 5. Asmeninis užimtumas rinkimų dieną 6. Orai rinkimų dieną 7. Sveikata 8. Galimybė nuvykti balsuoti 9. Nenumatytos aplinkybės 10. Kita (nurodykite) 11. Dalyvauti rinkimuose nematau prasmės A7. Jūsų svarbiausi informacijos gavimo šaltiniai? 1. Radijas 2. Televizija 3. Spauda 4. Internetas 5. Draugai, pažįstami, bendradarbiai 6. Kita (nurodykite) A8. Kurio politiko nuomonė dėl balsavimo Jums yra svarbi? 1. V.Adamkaus 2. A.Brazausko 3. A.Paulausko 4. R.Pakso 5. K.Prunskienės 6. V.Uspaskicho 7. P.Auštrevičiaus 8. V.Blinkevičiūtės 9. A.Kubiliaus 10. A.Zuoko 11. Jūsų miesto ar rajono mero 12. Jūsų apylinkės seniūno 13. Kita (nurodykite) 14. Nė vieno politiko A9. Jūsų pasirinkimui balsuojant už partiją didžiausią įtaką turi: 1. Bendra nuomonė apie partiją 2. Partijos politinės nuostatos ir rinkiminė programa 3. Kokie politikai yra partijos sąraše 4. Partijos lyderis ir jo savybės 5. Sąraše esančių kandidatų asmeninės savybės 6. Partijos rinkiminė agitacija 7. Kita (nurodykite) 8. Nežinau A10. Jūsų pasirinkimui balsuojant už kandidatą į Seimo narius didžiausią įtaką turi: 1. Kandidato žinomumas 2. Asmeninės kandidato savybės 3. Kandidato priklausomybė partijai, kurią Jūs remiate 4. Kandidato rinkimų agitacija 5. Kita (nurodykite) 6. Nežinau A11. Ar šiemet Seimo rinkimuose balsuotumėte už savo rinkimų apygardoje išrinktą dabartinį Seimo narį? 3. Nežinau, kas buvo išrinktas omn

3 4. Sunku pasakyti A12. Ar pritariate minčiai, kad būtų panaikintas balsavimas už partijų sąrašus, ir visi Seimo nariai būtų renkami tik vienmandatėse apygardose, t.y. būtų balsuojama tik už atskirus politikus? 3. Nežinau A13. Ar norėtumėte balsuoti už naujus, dar nebuvusius politikoje žmones? 3. Priklauso nuo konkretaus kandidato 4. Nežinau A14. Kurių partijų atstovų Jūs labiausiai nenorėtumėte matyti Seime? 1. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos 2. Lietuvos socialdemokratų partijos 3. Liberalų ir centro sąjungos 4. Lietuvos krikščionių demokratų 5. Naujosios sąjungos (socialliberalų) 6. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 7. Lietuvos rusų sąjungos 8. Tautos pažangos partijos 9. Nacionalinės centro partijos 10. Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji 11. Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos 12. Darbo partijos 13. Liberalų demokratų partijos 14. Kita (nurodykite) A15. Kuris politikas (politikė) Jums dabar yra patraukliausias (patraukliausia)? A16. Ko labiausiai norėtumėte iš naujai išrinktų politikų? 1. Demokratijos stiprinimo 2. Užsienio politikos stiprinimo 3. Lietuvos saugumo stiprinimo 4. Ekonomikos stiprinimo 5. Darbų tęstinumo, stabilumo 6. Kovos su korupcija 7. Kovos su nusikalstamumu 8. Teisingumo 9. Daugiau tvarkos 10. Nedarbo mažinimo/darbo vietų kūrimo 11. Didesnių socialinių garantijų 12. Kainų mažinimo 13. Atlyginimų didinimų 14. Pensijų didinimo 15. Stipendijų didinimo 16. Mokesčių mažinimo 17. Tautiškumo stiprinimo 18. Lietuvių emigracijos mažinimo omn

4 19. Informacinės visuomenės stiprinimo 20. Pilietinės visuomenės stiprinimo 21. Lietuvos (tautos) vienijimo 22. Gimstamumo skatinimo 23. Investicijų didinimo 24. Didesnio dėmesio kultūrai, menui, sportui 25. Didesnio dėmesio sveikatos apsaugai 26. Kita (nurodykite) A17. Kurios politinės partijos turi geriausias galimybes pagerinti situaciją Lietuvoje? 1. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 2. Lietuvos socialdemokratų partija 3. Liberalų ir centro sąjunga 4. Lietuvos krikščionys demokratai 5. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 6. Lietuvos lenkų rinkimų akcija 7. Lietuvos rusų sąjunga 8. Tautos pažangos partija 9. Nacionalinė centro partija 10. Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji 11. Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga 12. Darbo partija 13. Liberalų demokratų partija ir judėjimas Už teisingumą ir demokratinę Lietuvą 14. Kita (nurodykite) A18. Ar ketinate balsuoti už politikus, ketinančius radikaliai keisti dabartinę politiką? 3. Nežinau omn

5 Duomenys apie Jus S1. Respondento lytis: 1. Vyras 2. Moteris S2. Amžius (suėję metai) S3. Išsimokslinimas 1. Pradinis baigtas vidurinis 3. Vidurinis 4. Aukštesnysis /spec. vidurinis 5. Aukštasis S4. Užsiėmimas 1. Bedarbis 2. Namų šeimininkė/motinystės atostogos 3. Pensininkas (nedirbantis), invalidas 4. Moksleivis, studentas 5. Verslininkas 6. Dirbantis žemės ūkyje (ūkininkas) 7. Aukščiausios ar vidurinės grandies vadovas 8. Specialistas (su aukštuoju) 9. Tarnautojas (be aukštojo) 10. Darbininkas 11. Kita (įrašykite) S6. Tautybė 1. Lietuvis 2. Rusas 3. Lenkas 4. Kita S10. Kokia suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį? Sudėkite visų šeimos narių atlyginimus, pensijas, stipendijas ir t.t. ir padalinkite iš šeimos narių skaičiaus S11. Gyvenamoji vieta 1. Vilnius 2. Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys 3. Rajono centras 4. Kiti miestai 5. Kaimas S12. Regionas 1. Vilniaus regionas 2. Kauno regionas 3. Klaipėdos regionas 4. Šiaulių regionas 5. Panevėžio regionas litų DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS! JEI JUMS KAS NEPATIKO APKLAUSOJE, PRAŠOME PARAŠYTI MUMS ADRESU: Gedimino pr. 1-15, VILNIUS 2001 ARBA PASKAMBINTI TELEFONU Interviuotojo vardas, pavardė Parašas MK omn