PARDAVIMO SĄLYGŲ SPECIALIOJI DALIS Nr. PRKS-6

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PARDAVIMO SĄLYGŲ SPECIALIOJI DALIS Nr. PRKS-6"

Transkriptas

1 PARDAVIMO SĄLYGŲ SPECIALIOJI DALIS Nr. PRKS-6 PARDAVIMO OBJEKTAS 1. Pardavimo objektas Traktorius ChTZ T16MG. Traktorius - važiuojantis, registruotas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, privalomoji techninė apžiūra galioja iki Defektas: kuriant traktorių reikia laikyti išmintą sankabą. Pirmosios registracijos Lietuvoje data: 1983 m. Įmonės veikloje naudojamas nuo: Valstybinis registracijos numeris: 9220LH. Tapatumo numeris: Variklio galingumas: 18,4 kw. Didžiausia masė: 1810 kg. nuotraukos pateikiamos 2 Priede aprašymas būklė kiekis skaidymas į dalis Pradinė Pardavimo objekto kaina, Eur be PVM buvimo/perdavimo vieta (adresas) paruošimas išvežimui Visi Dalyviai, iki registravimo į Elektroninį aukcioną pabaigos*, turi teisę atvykti apžiūrėti Pardavimo objektą ir pasitelkus reikiamas priemones įsivertinti būklę. Prieš atvykstant, būtina susisiekti su Jokūbu Raguliu, tel Bet kokiu atveju (nepriklausomai nuo to, ar Dalyvis atvyks į apžiūrą iki registravimo į Elektroninį aukcioną pabaigos, ar dalyvaus Elektroniniame aukcione neapžiūrėjęs ir neįsivertinęs esamos situacijos) Dalyvis prisiima visą atsakomybę bei riziką dėl Pardavimo objekto būklės bei kt. aplinkybių. Po apžiūros Pardavėjas ir Dalyvis pasirašys Pardavimo objekto apžiūros protokolą (1 Priedas). * Registravimo į Elektroninį aukcioną pradžios ir pabaigos data ir laikas, nurodomi skelbime Specialiojoje interneto svetainėje, kurioje vykdomas Elektroninis aukcionas: Pardavimo objektas buvęs eksploatacijoje*. * Laimėjęs Dalyvis prisiima atsakomybę dėl transporto priemonės būklės įsivertinimo ir tinkamumo. Pardavimo objektui garantinis terminas neteikiamas. 1 vnt. Neskaidomas ,00. Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Pardavimo objektas paruoštas išsivežimui. 9. Pardavimo būdas Elektroninis aukcionas. 1

2 MOKĖJIMO, IŠSIVEŽIMO IR KITOS SĄLYGOS Išankstinės sąskaitos faktūros išrašymas ir pateikimas Išankstinės sąskaitos faktūros apmokėjimas pakrovimas išvežimo iš Pardavimo objekto perdavimo vietos terminas Pardavėjas Laimėjusiam dalyviui išankstinę sąskaitą faktūrą ( pardavimo kaina - Dalyvio garantinis įnašas), išrašo ir pateikia el. paštu per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Laimėjęs dalyvis apmoka išankstinę sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos pateikimo dienos. Laimėjęs dalyvis pakrauna savo lėšomis, priemonėmis bei rizika. Laimėjęs dalyvis Pardavimo objektą išsiveža iš perdavimo vietos savo lėšomis, priemonėmis ir rizika ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos faktūros apmokėjimo dienos Dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai Dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 16. Delspinigiai Dalyvis turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Dalyvio įstatų (nuostatų) kopija ir Juridinių asmenų registro išrašo kopija. 0,05 proc. nuo pardavimo kainos (Eur be PVM), bet ne mažiau nei 30 (trisdešimt) Eur už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 17. Bauda 10 proc. nuo pardavimo kainos (Eur be PVM) Sutarties Garantija, Eur Kiti Dalyvių įsipareigojimai Kiti Pardavėjo įsipareigojimai Nenumatyta. Nenumatyta. Nenumatyta. 1. Dėl nuosavybės teisės perdavimo. Laimėjusio dalyvio nuosavybės teisė į Pardavimo objektą atsiras nuo Pardavimo objekto perdavimo momento (numatyta Pardavimo sąlygų BD 2.11 punkte). 21. Kitos sąlygos 2. Dėl registro duomenų keitimo. registro duomenų keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo (aktualia redakcija). Laimėjusiam dalyviui įvykdžius Sutartinius įsipareigojimus, Pardavėjas (buvęs traktoriaus savininkas) kreipiasi į Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą administruojančią instituciją (savivaldybės administraciją) ir pateikia dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas) bei nustatytos formos pranešimą apie parduotą traktorių. Pardavėjui įvykdžius numatytus veiksmus ir informavus (el. paštu) apie tai Laimėjusį dalyvį, naujasis traktoriaus savininkas privalo per 30 (trisdešimt) dienų kreiptis į Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą administruojančią instituciją (savivaldybės administraciją) ir pateikti dokumentus, patvirtinančius traktoriaus nuosavybės faktą (pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas). 22. Sutarties įsigaliojimo ir galiojimo terminas Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pardavėjo ir Laimėjusio dalyvio įsipareigojimų įvykdymo. 2

3 23. Sutarties pasirašymo terminas Per 10 (dešimt) darbo dienų po Dalyvio pripažinimo Laimėjusiu dalyviu. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 24. Kontaktiniai asmenys Julija Teleš, tel , el. p Pasiūlymų pateikimo tvarka ir/arba termino pabaiga (įskaitytinai) Pasiūlymų galiojimo terminas Pagal Elektroninių aukcionų vykdymo taisykles. 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. 27. Pasiūlymų pateikimas Elektroninio aukciono vykdymo metu, Specialiojoje interneto svetainėje Pasiūlymų vertinimo kriterijus Pardavimo sąlygos skelbiamos 30. Priedai Didžiausia kaina už Pardavimo objektą (Eur be PVM). Bendrovės internetiniame puslapyje: Specialiojoje interneto svetainėje: 1 Priedas - apžiūros protokolas, 1 lapas. 2 Priedas - nuotraukos, 2 lapai. 3 Priedas - Sutarties projektas, 12 lapų. DUOMENYS ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMUI 31. Kitos Elektroninio aukciono vykdymo sąlygos 1. Skelbti apie rengiamą Elektroninį aukcioną - 10 k. d. iki Dalyvių registravimo į aukcioną pradžios; 2. Dalyvių registravimo į Elektroninį aukcioną trukmė - 5 darbo dienos; 3. Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė - 2 darbo dienos; 4. Minimalus privalomas Elektroninio aukciono Dalyvių skaičius - netaikoma; 5. Minimalus kainos didinimo intervalas - 50 Eur be PVM; 6. Dalyvio registravimo mokestis - 10 Eur su PVM; 7. Dalyvio registravimo mokesčio sumokėjimo terminas - iki Dalyvių registravimo termino pabaigos; 8. Dalyvio garantinis įnašas Eur be PVM; 9. Dalyvio garantinio įnašo sumokėjimo terminas - iki Dalyvių registravimo termino pabaigos; 10. El. aukciono pradžios data - el. aukcionas prasideda po: - paskelbimo apie rengiamą El. aukcioną (10 k. d.); - Dalyvių registravimo į El. aukcioną (5 d. d.); - Dalyvių registracijos patvirtinimo (2 d. d.), terminų pabaigos sekančią darbo dieną (aukciono pradžia 9.00 val., pabaiga kitos darbo dienos val.). 3

4 1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-6 PARDAVIMO OBJEKTO APŽIŪROS PROTOKOLAS m. d. : val. Elektrėnai Pardavėjo atstovas Dalyvis Pardavėjo atstovo vardas, pavardė, parašas Juridinio asmens pavadinimas, atstovo/fizinio asmens vardas, pavardė, parašas Darbotvarkė:, traktoriaus ChTZ T16MG, apžiūra (toliau tekste Apžiūra), vykdant pardavimo procedūras. Apžiūros eiga: Dalyvis Pardavėjo teritorijoje apžiūrėjo Pardavimo objektą. Dalyvis įsivertino Pardavimo objektą, jo būklę, Sutarties įvykdymo terminą/sąlygas, kurie detalizuoti Pardavimo sąlygose. Dalyvio komentarai apžiūros metu:. Nutarta: 1. Dalyvis įsivertino Pardavimo objektą, jo būklę, Sutarties įvykdymo terminą/sąlygas ir kitą aktualią informaciją reikalingą rengiant Pasiūlymą Pardavimo konkursui. 2. Dalyvis sutinka ir neturi pretenzijų dėl, jo būklės, Sutarties įvykdymo termino/sąlygų ir sutinka su Pardavimo sąlygose nurodytomis Pardavimo sąlygomis. 3. Dalyvis Apžiūros eigai pretenzijų neturi. 4. Šis apžiūros protokolas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais po vieną Pardavėjui ir Dalyviui. 5. Tuo atveju, jei Dalyvis bus pripažintas Laimėjusiu dalyviu šis apžiūros protokolas bus neatskiriama Sutarties dalis. 6.. Pardavėjo atstovas Dalyvis Pardavėjo atstovo vardas, pavardė, parašas Juridinio asmens pavadinimas, atstovo/fizinio asmens vardas, pavardė, parašas 1. Šiame apžiūros protokole didžiąja raide parašytos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Pardavimo sąlygose. 4

5 PARDAVIMO OBJEKTO NUOTRAUKOS 2 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-6 5

6 6