Belaidė kolonėlė S6305 TAPR802. Naudotojo vadovas. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Belaidė kolonėlė S6305 TAPR802. Naudotojo vadovas. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu"

Transkriptas

1 Belaidė kolonėlė S6305 TAPR802 Naudotojo vadovas Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

2 Turinys 1 Svarbu 2 Sauga 2 2 Jūsų belaidės kolonėlės 3 Įvadas 3 Kas yra dėžėje 3 Kolonėlės apžvalga 3 3 Pradžia 4 Integruotos baterijos įkrovimas 4 Įjungimas / išjungimas 4 4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių 5 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių 5 Atkūrimo valdymas 5 Balso skambučio valdymas 5 Siejimas stereo režimu 6 5 Kitos funkcijos 6 Išorinio įrenginio garso grojimas 6 Išorinio garso įrenginio įkrovimas 6 Kelių spalvų LED lemputė 7 6 Gaminio informacija 7 7 Trikčių šalinimas 8 Bendrosios savybės 8 Bluetooth 8 8 Pranešimas 9 Atitiktis 9 Aplinkos apsauga 9 FKK (Federalinės komunikacijų komisijos) pranešimas 9 Prekės ženklo nuoroda 10 LT 1

3 1 Svarbu Sauga Svarbos saugos instrukcijos Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje. Kolonėlę saugoti nuo lašėjimo ar purslų. Ant kolonėlės nedėkite jokių pavojų keliančių daiktų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių). Pasirūpinkite, kad apie kolonėlę būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai. Kolonėlės saugiai naudojamos tik aplinkoje, kurios temperatūra yra intervale 0 45 C. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus. Su baterijomis susijusios atsargumo priemonės Netinkamai pakeitus bateriją kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis. Baterijos (baterijų paketas arba įmontuota baterija) neturi būti veikiamos pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan. Baterija esant aukštai ar žemai temperatūrai naudojimo metu, laikymo ar transportavimo metu, ir esant žemam oro slėgiui dideliame aukštyje, gali kelti pavojų saugai. Nepakeiskite netinkamo tipo baterijomis, kurios gali pakenkti apsaugai (pvz., kai kurių tipų ličio baterijos). Išmesdami akumuliatorių į liepsną ar karštą krosnį, mechaniškai smulkindami arba pjaustydami bateriją, galite sukelti sprogimą. Palikdami bateriją labai aukštoje temperatūroje arba ypač žemo oro slėgio aplinkoje, ji gali sprogti ar iš jos nutekėti degus skystis ar dujos. Įspėjimas Niekada netepkite šios kolonėlės korpuso. Niekada netepkite jokių šios kolonėlės dalių. Šią kolonėlę visada statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus. Niekada nedėkite šios kolonėlės ant kitos elektros įrangos. Šią kolonėlę naudokite tik patalpose. Saugokite šią kolonėlę nuo vandens, drėgmės ir skysčiu pripildytų objektų. Saugokite šią kolonėlę nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio. Pakeitus bateriją netinkamo tipo baterija, įrenginys gali sprogti. 2 LT

4 2 Jūsų belaidės kolonėlės Sveikiname su pirkiniu ir sveiki atvykę į Philips! Norėdami pasinaudoti Philips pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu Įvadas Naudodamiesi šia kolonėle, naudodamiesi 3,5 mm garso įvesties kabeliu galėsite mėgautis garsu iš prietaisų, kuriuose veikia Bluetooth, arba kitų garso įrenginių. Kas yra dėžėje Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą: Kolonėlė USB laidas Audio kabelis Greitojo paleidimo vadovas Saugos lapas Pasaulinė garantija Kolonėlės apžvalga Įjungti Bluetooth siejimo režimą. Išvalyti Bluetooth siejimo istoriją. Atsiliepti į skambutį per Bluetooth ryšį. LED indikatorius Veikiant Bluetooth režimu paspausti, kad sustabdytumėte arba atnaujinti grojimą. Veikiant Bluetooth režimu paspausti du kartus, kad būtų grojamas sekantis takelis. Paspausti, kad įjungtų ar išjungtų kelių spalvų LED lemputę. Nuspaudus laikyti, kad įjungti stereo siejimo režimą. Mikrofonas Reguliuoti garso. Įjungti ar išjungti kolonėlę. Patikrinti baterijos įkrovos lygį. Rodyti Bluetooth būsena. Baterijos įkrovos lygio indikatoriai Rodyti įkrovimo progresą. Rodyti baterijos įkrovos lygį. Kelių spalvų LED lemputė Įkrauti išorinį garso įrenginį. Įkrauti integruotą bateriją. Prijungti išorinius garso įrenginius LT 3

5 3 Pradžia Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų. Integruotos baterijos įkrovimas Kolonėlę maitina integruota įkraunama baterija. Prieš naudojimą pilnai įkraukite integruotą bateriją. Kai kolonėlė įjungta, o baterijos įkrovos lygis žemas, baterijos įkrovos lygio LED indikatorius mirksi žaliai. Naudodami gautą USB laidą, prijunkite kolonėlės USB-C lizdą prie maitinimo lizdo (5 V 3 A). 5V 3 A Dėmesio Kolonėlės pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą kolonėlės gale arba apačioje. Elektros smūgio pavojus! Kai Iš rozetės traukiate USB laidą, visada traukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite suėmę už laido. Naudokite gamintojo nurodytą arba kartu su šia kolonėle pateiktą USB laidą. Įjungimas / išjungimas Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite. Girdėsite trumpą garsą. Jei prie AUX lizdo neprijungtas joks išorinis garso įrenginys, ji automatiškai pereis į Bluetooth režimą ir LED indikatorius mirksės mėlynai. Norėdami išjungti kolonėlę, vėl paspauskite. Kolonėlė, 15 minučių negaudama garso signalo per Bluetooth ar AUX IN ryšį, išsijungs automatiškai. Kai kolonėlė įkraunama, baterijos lygio LED indikatorius palaipsniui šviesėja. Kai kolonėlė pilnai įkrauta, baterijos įkrovos lygio LED indikatorius šviečia. 4 LT

6 4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių LED indikatorius Greitai mirksinti mėlyna Lėtai mirksinti mėlyna Nemirksintis mėlynas Aprašymas Paruošta siejimui Jungiamasi prie paskutinį kartą naudoto įrenginio Sujungta Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių Naudodami šią kolonėlę galėsite mėgautis savo Bluetooth įrenginio garsu. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija. Tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio turite būti ne didesnis kaip 20 metrų (66 pėdų) atstumas. Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. 1 Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite, Bluetooth režimas bus įjungtas automatiškai. Spauskite ir laikykite 2 sekundes, kad pereitumėte į Bluetooth siejimo režimą. 2 Įjunkite Bluetooth ir įrenginio Bluetooth sąraše siejimui pasirinkite Philips S6305. Jei pasirodo pranešimas, prašantis leidimo Bluetooth ryšiui, patvirtinkite jį. Jei prašo slaptažodžio, įveskite 0000 ir patvirtinkite. 3 Kad perduotumėte muziką, paleiskite ją Bluetooth įrenginyje. Norėdami atjungti įrenginį, spauskite ir laikykite 2 sekundes, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti. Kai įjungiate kolonėlę, ji visada automatiškai bandys prisijungti prie įrenginio, prie kurio ji buvo sėkmingai prijungta paskutinįjį kartą. Norėdami išvalyti siejimo informaciją, spauskite ir 8 sekundes laikykite, kol LED indikatorius lėtai sumirksės žydrai 3 kartus. Atkūrimo valdymas Muzikos atkūrimo metu Spauskite, norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą Spauskite du kartus, norėdami paleisti sekantį takelį Sureguliuokite garsą Balso skambučio valdymas Paspauskite atsakydami į skambutį arba jo užbaigimui Paspauskite ir laikykite skambučiui atmesti Sureguliuokite garsą LT 5

7 Siejimas stereo režimu Dvi identiškas kolonėles (Philips S6305) galima susieti stereo garsui išgauti. Bet kuri kolonėlė gali būti naudojama kaip pagrindinė. Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė gali būti naudojama tik kaip pagrindinė kolonėlė. Prieš atlikdami stereo siejimą, patikrinkite, kad antrinė kolonėlė būtų Bluetooth siejimo režime. Tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio turite būti ne didesnis kaip 20 metrų (66 pėdų) atstumas. Stereo režime antrinės kolonėlės mygtukas atlieka tokią pačią funkciją kaip ir pagrindinės kolonėlės mygtukas. 1 Paspauskite, kad įjungtumėte abi kolonėles, jų Bluetooth siejimo režimas bus įjungtas automatiškai. Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė bus naudojama kaip pagrindinė. 2 Paspauskite ir laikykite pagrindinėje kolonėlėj, kad įjungtumėte stereo siejimo režimą kol LED indikatorius pakaitomis mirksės mėlynai ir žaliai. Sėkmingai užmezgus ryšį, išgirsite trumpą garsą. Ant pagrindinės kolonėlės esantis LED indikatorius pakaitomis šviečia mėlynai ir žaliai. Ant antrinės kolonėlės esantis LED indikatorius šviečia mėlynai. 3 Ant bent kurios kolonėlės paspauskite. Muzika girdėsis per abi kolonėles. 5 Kitos funkcijos Išorinio įrenginio garso grojimas Su šia kolonėle galite klausytis muzikos iš išorinio garso įrenginio, pvz., MP3 grotuvo. 1 Prie kolonėlės lizdo prijunkite garso kabelį ir išorinio garso įrenginio ausinių lizdo. Kolonėlė automatiškai bus perjungta į AUX IN režimą. LED indikatorius švies žaliai. 2 Atkūrimą ir garsą valdykite per prijungtą išorinį garso įrenginį. Išorinio garso įrenginio įkrovimas Įkraukite išorinį garso įrenginį (pavyzdžiui, išmanųjį telefoną arba MP3 grotuvą) per esantį kolonėlės užpakalinėje dalyje. lizdą, USB įkrovimo srovė yra 5 V 2 A. Naudokite atitinkamo įrenginio originalų duomenų kabelį. Negarantuojama, kad įmanoma įkrauti visus USB įrenginius. Norėdami išjungti stereo režimą, ant bet kurios kolonėlės spauskite ir laikykite. 6 LT

8 Kelių spalvų LED lemputė Kolonėlėje iš abiejų pusių yra kelių spalvų LED lemputės. Grojant muzikai kelių spalvų LED šviesos spalva ir ryškumas keičiasi pagal garso signalą. Norėdami įjungti ar išjungti kelių spalvų LED lemputes, spauskite. 6 Gaminio informacija Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Bendroji informacija Maitinimas 5 V 3 A Integruota ličio baterija 7,4 V, 4400 mah USB prievadas 5 V 2 A Matmenys (P x A x G) Svoris( pagrindinis įrenginys) Stiprintuvas 230 x 100 x 100 mm 1 kg Išvesties galia 10 W x 2 Dažninis atsakas Signalo ir triukšmo santykis Garsiakalbiai Varža: 4 Maksimali Įvesties galia Dydis Bluetooth 100 Hz 20 khz > 70 db 10 W Bluetooth versija 5.0 Dažnių intervalas: Maksimali perdavimo galia Suderinami Bluetooth profiliai Bluetooth diapazonas 5,72 cm (2,25 col.) MHz 5 dbm A2DP, AVRCP apie 20 m LT 7

9 7 Trikčių šalinimas Įspėjimas Niekada nenuimkite kolonėlės korpuso. Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti kolonėlės. Jei kyla problemų naudojant šią kolonėlę, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei tai neišsprendžia problemos, eikite į Philips interneto svetainę ( Kai susisiekiate su Philips, įsitikinkite, kolonėlė netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra pasiekiami. Bendrosios savybės Neveikia (nėra maitinimo) Įsitikinkite, kad kolonėlė pilnai įkrauta. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas laidas prie kolonėlės USB lizdo. Siekiant taupyti energiją, kolonėlė automatiškai išsijungia po 15 minučių, jei negaunamas garso signalas arba neprijungtas garso įrenginys. Bluetooth Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo. Prastas Bluetooth signalo priėmimas Perkelkite įrenginius vieną arčiau kito arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis. Bluetooth įrenginyje siejimui nepavyksta rasti [Philips S6305] Spauskite ir 2 sekundes laikykite, kad įjungtumėte Bluetooth siejimo režimą, tada bandykite dar kartą. Negalima prisijungti su Bluetooth įrenginiu Jūsų įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą. Kolonėlė ne siejimo režime. Ši kolonėlė jau prijungtaa prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą. Nėra garso Reguliuokite šios kolonėlės garsumą. Reguliuokite prijungto įrenginio garsumą. AUDIO IN režime įsitinkite, kad muzikos atkūrimas per Bluetooth sąsają sustabdytas. Patikrinkite, ar Bluetooth įrenginys yra veikimo zonoje. Iš kolonėlės nėra atsako Perkraukite kolonėlę. 8 LT

10 8 Pranešimas Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti TP Vision Europe B.V. gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą. senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių. Vienkartinių baterijų išėmimas Informacijos apie vienkartinių baterijų išėmimą rasite baterijų montavimo skyriuje. Atitiktis Šiuo TP Vision Europe B.V. skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu Aplinkos apsauga Seno gaminio ir baterijos išmetimas Mūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo. Šis simbolis reiškia, kad gaminiui taikomi Europos direktyvos 2012/19/EB reikalavimai. Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikomi Europos direktyvos 2013/56/ EB reikalavimai ir jos negali būti išmetamos su buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Vadovaukitės vietiniais įstatymais ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai utilizuodami savo Tik informacija Aplinkos apsaugos informacija Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotę būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsaugą) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą). Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo. FKK (Federalinės komunikacijų komisijos) pranešimas Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Įspėjimas: Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FKK taisyklių 15 dalį. LT 9

11 Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal naudojimo instrukciją, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: 1) Perkelti priėmimo anteną. 2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 3) Prijungti įrangą prie kitos grandinės, ne tos, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo. 4) Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką. RF įspėjamasis pranešimas Įrenginys buvo įvertintas ar tenkina bendruosius RF poveikio reikalavimus. Prietaisą be apribojimų galima naudoti esant nešiojamojo įrenginio poveikio sąlygoms. Prekės ženklo nuoroda Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., todėl minėtus ženklus TP Vision Europe B.V. naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai. 10 LT

12 Philips ir Philips Shield emblema yra registruoti Koninklijke Philips N.V. prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas MMD Hong Kong Holding Limited arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir MMD Hong Kong Holding Limited yra šio gaminio laiduotojas. TAS6305_00_UM_V1.0