! PAPILDOMI!NUOSTATAI!

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "! PAPILDOMI!NUOSTATAI!"

Transkriptas

1 PAPILDOMINUOSTATAI 2020m.lieposmėn.4d. KAUNAS

2 TURINYS 1 ĮVADAS ORGANIZACIJA PROGRAMA DALYVIAI,PARAIŠKOSIRĮSKAITOS DRAUDIMAS REKLAMAIRIDENTIFIKAVIMAS PADANGOS KURAS SUSIPAŽINIMASSUTRASA ADMINISTRACINĖKOMISIJA TECHNINĖKOMISIJA,ŽYMĖJIMASIRPLOMBAVIMAS KITOSPROCEDŪROS OFICIALIŲASMENŲIDENTIFIKACIJA(SPALVINĖLIEMENIŲIDENTIFIKACIJA) APDOVANOJIMAI PRIEDAI: / 12

3 1 ĮVADAS 1.1 APIBRĖŽIMAS Ralį Kaunas 2020 organizuoja VšĮ Kauno autoklubas. Tai klasifikuojamos C lygos mini ralio varžybos,vykdomosvadovaujantis: ELietuvosautomobiliųsportokodeksu; ELietuvosautomobiliųsportovaržybųorganizavimoirvykdymotaisyklėmis(LASVOVT); E2020m.Lietuvosautomobiliųraliotaisyklėmis(TE2020); E2020m.Lietuvosminiraliočempionato(LMRČ)Reglamentu; E2020m.nacionaliniaistechniniaisreikalavimais SGC grupėsir OC klasėsautomobiliams; EŠiaispapildomaisnuostatais. Šiepapildominuostataiyraišleistilietuvių,taippatgalibūtiišleistianglųbeirusųkalbomis.Iškilus neaiškumams,busvadovaujamasitiklietuviųkalbaišleistaispapildomaisnuostatais. 1.2 KELIODANGA Greituminiųrungčiųkeliodanga Asfaltas 90% Gruntas 10% 1.3 VARŽYBŲTRASA LMRČ RalisKaunas Bendrastrasosilgis 99,13km 102km Bendrasgreituminiųrungčiųilgis 24,2km 25,4km Greičiorungčiųskaičius Dukartusvažiuojamųgreituminiųrungčiųskaičius 7 7 Sekcijųskaičius 2 3 Ratųskaičius 1 1 Tikslus maršrutas ir tvarkaraštis bus pateikti kelio knygoje. Greituminės rungtys slalomas arba greituminisslalomas.raliomaršrutegalibūtinaudojamikontrolėspunktaibeislaptikontrolėspunktai. 2 ORGANIZACIJA 2.1 VEDAMOSĮSKAITOS LMRČIIetapoįskaitos,nurodytos4.3.3punkte. RalioKaunas2020 2WDirAWDįskaitosKaunomiestotaurėmslaimėti. 2.2 VARŽYBŲSUDERINIMODATOSIRVARŽYBŲORGANIZAVIMOSUTARTIS Varžybųvykdymodata:2020m.liepos04d.(šeštadienis) Varžybųvykdymovieta:Kaunomiestas Varžybųorganizavimosutartis:VOS2020/ ORGANIZATORIUS,ADRESASIRKONTAKTAI Organizatorius:VšĮ Kaunoautoklubas Adresas:A.Kriščiukaičiog.62,Kaunas Tel.: ; / 12

4 Organizatoriausteisiųperleidėjas:Lietuvosautomobiliųsportofederacija Adresas:Savanoriųpr.56,Kaunas,Lietuva Tel.: Mob.: OFICIALŪSRALIOASMENYS,KOMISARAI Varžybųdirektorius AleksandrasDainys Varžybųvadovas DonatasLiesis Varžybųkomisaras ŠarūnasLiesis Techninėskomisijospirmininkas EgidijusJanavičius Trasossaugumoviršininkas RomualdasMažuolis Vyr.sekretorė AldonaMažeikienė Teisėjasryšiamssudalyviais TadasVasiliauskas RALIOŠTABASIROFICIALIVARŽYBŲLENTA Vieta: Data: Laikas: Žemaičiųpl.65A,Kaunas(UAB Eoltas patalpos) 2020E07E03 18:00 22:00 N ,E E07E04 06:00 10:00 T.Masiuliog.18E,Kaunas(PažaislisParkHotel) N ,E E07E04 10:00 21: STARTOZONAIRIŠKILMINGOSTARTOVIETA: Vieta: Data: Laikas: Žemaičiųpl.65A,Kaunas(UAB Eoltas ) 2020E07E04 08:30 10:00 N ,E SERVISOPARKOVIETA Vieta: Data: Laikas: T.Masiuliog.18E,Kaunas(PažaislisParkHotel) 2020E07E04 11:30 15:30 N ,E UŽDAROJOPARKOVIETA PergrupavimometutarpsekcijųgaliojaPark%Ferme(Uždarojoparko)taisyklė. 3 PROGRAMA 3.1 TVARKARAŠTISPRIEŠVARŽYBŲSAVAITĘ 2020m.birželiomėn.08d.(pirmadienis) 18:00 Papildomųnuostatųpaskelbimas lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 18:00 Dalyviųparaiškųpriėmimopradžia lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 18:00 Komandiniųparaiškųpriėmimopradžia lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 18:00 Padavusiųparaiškasdalyviųpublikavimas lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 2020m.birželiomėn.26d.(penktadienis) 18:00 Dalyviųparaiškųpriėmimopabaiga lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 3.2 VARŽYBŲSAVAITĖSTVARKARAŠTIS 4 / 12

5 2020m.lieposmėn.01d.(trečiadienis) 18:00 Dalyviųparaiškųsupadidintustartiniumokesčiu priėmimopabaiga lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 20:00 Administracinėsirtechninėskomisijųlaikųsąrašo publikavimas lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 20:00 Preliminariosstartotvarkospaskelbimas lasf.lt,kaunoautoklubas.lt,finisas.lt 2020m.lieposmėn.03d.(penktadienis) 18:00 22:00 Administracinėkomisija Žemaičiųpl.65A,Kaunas 18:15 22:15 Techninėkomisija (UAB Eoltas patalpos) 2020m.lieposmėn.04d.(šeštadienis) 6:00 8:30 Administracinėkomisija 6:00 8:30 Kelioknygųišdavimas 8:30 Komandiniųparaiškųpriėmimopabaiga 6:15 8:45 Techninėkomisija 8:50 Pirmasissportokomisarųposėdis 8:30 9:30 Automobiliųpastatymasįstartozoną 9:30 Startotvarkospublikavimas 9:30 Dalyviųsusirinkimas 10:00 RaliosportinėsdaliesstartasLK0 12:20 Pergrupavimoirservisoparkas 16:30 LMRČfinišasLK15A 18:00 RalioKaunas2020finišasLK16A 18:30 LMRČpreliminariųrezultatųpaskelbimas 19:00 LMRČoficialiųrezultatųpaskelbimas 19:30 Apdovanojimųceremonija 4 DALYVIAI,PARAIŠKOSIRĮSKAITOS 4.1 PARAIŠKŲPRIĖMIMAS Žemaičiųpl.65A,Kaunas (UAB Eoltas patalpos) Žemaičiųpl.65A,Kaunas (UAB Eoltas ) T.Masiulio g. 18E, Kaunas (PažaislisParkHotel) Paraiškųpriėmimopradžia: 2020E06E08(pirmadienis,18:00) Paraiškųpriėmimopabaiga: 2020E06E26(penktadienis,18:00) Paraiškųsupadidintustartomokesčiupriėmimopabaiga: 2020E07E01(trečiadienis,18:00) 4.2 PARAIŠKŲPADAVIMOPROCEDŪRA Elektroninė paraiškos forma publikuojama ir Jituribūtiteisingaiirpilnaiužpildytaikišiųnuostatų3.1ir3.2p.nurodytųterminų.Paraiška laikomapriimtakaigaunamasorganizatoriauspatvirtinimasirsumokamasstartomokestis. Antrojovairuotojoduomenisgalimapateiktiadministracinėskomisijosmetu Teisingai ir pilnai užpildyta originali dalyvio paraiška (priedas Nr.1) privalo būti pateikta Organizatoriuiadministracinėskomisijosmetu Komandinėparaiškasekretoriatuituribūtipateiktaikiadministracinėskomisijospabaigos Pasirašydamasparaiškądalyvissutinka,kadparaiškojepateiktainformacijayrateisingairgali būti publikuojama, o taip pat įsipareigoja laikytis visų varžybų dienai galiosiančių Lietuvos 5 / 12

6 Respublikossveikatosapsaugosministro Valstybėslygioekstremaliosiossituacijosvalstybės operacijųvadovoreikalavimųsportuojantiems(jeitokiebus) Organizatoriusįsipareigoja: Įgyvendinti protingai prieinamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias asmens duomenų tvarkymą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus Dalyvioprašymu,imtisprotingųpriemoniųnutrauktiasmensduomenųtvarkymąpasibaigus renginiuiir,jeitopageidaujadalyvisirjeikitaipnenumatotaikomieuropossąjungosarlietuvos Respublikos teisės aktai, imtis protingų priemonių ištrinti arba kitaip padaryti duomenis neprieinamusirnenaudojamus Užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kad būtų apsaugoti asmens duomenys nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto platinimo arba neteistos prieigos, taip pat kitokio pobūdžio neteisėtotvarkymo. 4.3 DALYVIŲSKAIČIUSIRREGISTRUOJAMOSĮSKAITOS Maksimalusdalyviųskaičius 70ekipažų RalioįskaitojevažiuojantysdalyviaiskirstomiįSGCirLAISVAįskaitas: SGCįskaita: Klasė SGC,1% SGC,2% SGC,3% SGC,4% SGC,I% LAISVAįskaita: Klasė Varikliodarbinistūrisirvarantiejiratai Iki1.600cm³(duvarantiejiratai) Iki2.000cm³(duvarantiejiratai) Nuo2.000cm³iki3.000cm³(duarbaketurivarantiejiratai) Virš3.000cm³(duarbaketurivarantiejiratai) Serijiniaiautomobiliai,pagamintiiki1991metų(imtinai).Tačiaumodeliai pradėtigaminti1991metaisnepripažįstamiistoriniaisautomobiliais V% Ivairuotojai,gimę1969metais,irvyresni IS% OC% Modifikuoti automobiliai, pagaminti iki 1991 metų ir atitinkantys OC ar SGCEIgrupėstechniniusreikalavimus AutomobiliaiatitinkantysSGCarbaOCgrupiųtechniniusreikalavimus LADA% Vadovaujantis2020m.LMRČReglamento5.1.1.punktu Jaunimo(J)įskaita.JivedamatiktarpPirmųjųvairuotojų,gimusių1999metaisarbavėliau,ir dalyvaujančiųvaržybosesgc,1arbasgc,2įskaitose Komandinėįskaita.Šiįskaitavedamatarpvisųįskaitųekipažų,padavusiųkomandinęparaišką. Komandinėje paraiškoje gali būti ne daugiau kaip 5(penki) ekipažai, tarp kurių negali būti daugiaunei2(du)laisvosįskaitosekipažai. KomandinėjeparaiškojegalibūtiregistruojamitikLMRČdalyviai Svečių įskaitos. Šiose įskaitose dalyvauja Organizatoriaus asmeniškai pakviesti ir patvirtinti ekipažai.maksimalussvečiųįskaitosdalyviųskaičius 5(penki). 6 / 12

7 4.3.6 RalioKaunas20202WDirAWDįskaitos.Įskaitosvedamostarpvisųdalyvaujančiųekipažų, kuriepapildomaipravažiuos3rungtis.atskirasstartinismokestisnerenkamas LietuvosraliočempionatoreglamentenurodytųPirmųjųvairuotojųįskaitųdalyviai,išskyrus SGklasėsdalyvius,dalyvautiminiraliovaržybųklasifikacijojenegali. 4.4 STARTINIAIMOKESČIAI Startiniaimokesčiai iki2020m06m2618:00 iki2020m07m0118:00 Visomsįskaitoms 120Eur 180Eur Komandinismokestis 25Eur 25Eur Organizatorius pasilieka teisę atleisti konkrečius dalyvius ir komandas nuo startinių mokesčių. Ekipažasgaliatsisakytivežtipapildomąorganizatoriausreklamą.Tokiuatvejujisapietaituriinformuoti paraiškoje ir papildomai sumokėti 200 Eur dydžio mokestį. Ralio logotipas, LASF reklama ir startiniai numeriaiyraprivalomiirjųatsisakytinegalima. 4.5 MOKĖJIMOREKVIZITAI Gavėjas: VšĮ Kaunoautoklubas Gavėjokodas: Bankas: ABSEBbankas. Gavėjoa/s: LT Mokėjimopaskirtis:Ralio% Kaunas%2020 %startinis%mokestis%už:komanda%ir/ar%dalyvio%pavardė,%vardas 4.6 MOKESČIOGRĄŽINIMAS Jeiguekipažas,sumokėjęsstartinįmokestį,dėlpateisinamospriežastiesnegalidalyvautivaržybose, jamgrąžinama50%startiniomokesčiosumos.atšaukusvaržybasdėlforcemajeurepriežasčių,grąžinama 50%startiniomokesčiosumos. 4.7 DALYVIOPAKETAS Paketas Kelioknyga Startiniainumeriaiirkitiprivalomilipdukai Kiekisekipažui 1vnt. 1kompl. Plovyklosžetonai/Pietųkuponai 1kompl. Kelio knygos dalyviams bus išduodamos tik administracinės komisijos metu 2020E07E04 (šeštadienis). 5 DRAUDIMAS 5.1 DRAUDIMOOBJEKTAI Visi ralyje Kaunas 2020 dalyvaujantys automobiliai privalo būti apdrausti Lietuvos Respublikoje galiojančiu Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybėsdraudimu.draudimasturigaliotivisoraliometu Organizatoriusapdraudžiavaržybųdalyviuscivilinėsatsakomybėsdraudimu,jiemsvažiuojant greituminėse rungtyse nuo starto iki finišo arba iki ekipažo pasitraukimo ar pašalinimo iš varžybųmomento.ralyjedalyvaujantysvairuotojainėravienaskitamtretiejiasmenys. 7 / 12

8 5.2 PRANEŠIMASAPIEŽALĄ Dalyviai, ne vėliau kaip iki varžybų pabaigos, privalo pranešti Organizatoriui apie bet kokią žalą padarytątretiesiemsasmenimsgreituminėserungtyse.nepranešusapietai,arbapranešuspavėluotai, visaatsakomybėdėlpatirtosžalosatlyginimotenkaekipažui. 6 REKLAMAIRIDENTIFIKAVIMAS 6.1 REKLAMA ReklamosišdėstymasnurodytasPapildomųnuostatųpriedeNr IDENTIFIKAVIMAS Dalyvisidentifikuojamasprivalomaislipdukais,kurieyraišduodamiadministracinėskomisijos metu Tik vadovaujantis priedu Nr.4 ir tinkamai lipdukais apklijavus automobilį galima jį pateikti technineikomisijai Varžybų metu, praradus startinių numerių ar identifikavimo ženklų lipdukus, dalyvis yra šalinamasišvaržybų. 7 PADANGOS 7.1 PADANGŲNAUDOJIMAS Leidžiamanaudotiplačiosserijinėsgamybospadangas.PadangosturiatitiktiKETreikalavimus, galiojančiusvasarossezonometu,irprivaloturėtieuropossąjungosstandartąatitinkančius žymėjimus(ženkliukas E suhomologacijosšalieskodu,pavyzdžiuie2,e4irt.t.) Leidžiamanaudotirestauruotaspadangas Neleidžiamanaudotispecialiailenktynėmssukurtųpadangųsuprotektoriumiarbejo,taippat draudžiamospadangossuspecialiomisžymomis(pavyzdžiui forcompetitionuse/purposes only ).Apiepadangųtinkamumąvaržybomssprendžiatechninėskomisijospirmininkas Draudžiamasbetkokspadangosmodifikavimasmechaniniuarcheminiubūdu. 7.2 PADANGŲKEITIMAS PadangųkeitimasleidžiamastikServisoparkeirkelioknygojenurodytojevietojeprieširpo GR 8/9, tačiau ekipažas be pašalinės pagalbos ir tik automobilyje esančius ratus gali keisti visojetrasoje,išskyruszonas,kurgalioja Uždaroparko režimas. 8 KURAS 8.1 KUROUŽPYLIMAS Kuroužpylimasgalimasservisozonojearbabetkuriojedegalinėje,susąlyga,kadpastarojiyraralio maršrute. 8 / 12

9 8.2 KUROUŽPYLIMOPROCEDŪRA Kuroužpylimoservisemetuprivalomanaudotiskysčiamsnelaidžiąmedžiagą(brezentąarguminį kilimėlį). Už šios procedūros vykdymo saugumą atsako tik ekipažo nariai arba ekipažą aptarnaujantys mechanikai. 9 SUSIPAŽINIMASSUTRASA 9.1 SUSIPAŽINIMOTAISYKLĖS SusipažinimasautomobiliutrasoseyraDRAUDŽIAMAS.VaikščiojimaspoGRtrasaspėsčiomis ir važiavimas nemotorine transporto priemone nėra laikomas susipažinimu, tačiau draudžiamataidarytipotrasosuždarymomomento. 10ADMINISTRACINĖKOMISIJA Dalyviaipildydamiparaišką,jojeprivalonurodytipageidaujamąadministracinėsirtechninės komisijosdatą. Vieta: Data: Laikas: Žemaičiųpl.65A,Kaunas(UAB Eoltas patalpos) 2020E07E03 18:00 22:00 N ,E E07E04 06:00 08:30 Ekipažų atvykimo į administracinę komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su preliminaria starto tvarka2020e07e01(trečiadienį) Administracinėskomisijosmetuekipažaiprivalopateiktišiuosdokumentus: E LASF(arba analogišką kitos šalies ASN) išduotą metinę M arba aukštesnės kategorijos Vairuotojolicenciją ; E vairuotojopažymėjimą,išskyrusnepilnamečius(lmrvaržybųreglamento3.2p.); E nepilnamečiams tėvųarglobėjųraštiškąsutikimąirasmensdokumentųkopijas(priedas Nr.6). PASTABA: Tiktai asmenys iki 18mos metų, neturintys LASF metinės Vairuotojo licencijos, LASF vienkartinę M kategorijos Vairuotojo licenciją galės įsigyti varžybų dieną administracinės komisijos metu,pateikędraudimonuonelaimingųatsitikimųpolisą(busgalimaįsigytiadministracinėskomisijos metu),galiojantįautoemotoekartingovaržybųirtreniruočiųmetubeimedicininępažymą. 11TECHNINĖKOMISIJA,ŽYMĖJIMASIRPLOMBAVIMAS 11.1TECHNINĖKOMISIJA Vieta: Data: Laikas: Žemaičiųpl.65A,Kaunas(UAB Eoltas patalpos) N ,E E07E03 18:15 22: E07E04 06:15 08:45 Ekipažų atvykimo grafikas bus skelbiamas kartu su starto tvarka 2020E07E01 (trečiadienis) ir Automobilį techninei komisijai gali pateikti ir ekipažoatstovas. 9 / 12

10 11.2DOKUMENTAIPATEIKIAMITECHNINĖSKOMISIJOSMETU Techninėskomisijosmetuekipažaiprivalopateiktišiuosdokumentus: E transportopriemonėsregistracijosliudijimą; E techninęapžiūrąpatvirtinantįdokumentą; E transportopriemoniųvaldytojųcivilinėsatsakomybėsprivalomojodraudimopolisą; E LASF ar kitos šalies ASN išduotą sportinio automobilio techninį pasą, jei automobilyje sumontuotisaugoslankai. 11.3EKIPAŽOSAUGOSĮRANGA Greituminėse rungtyse (GR) dalyviai privalo dėvėti šalmus, būti prisisegę saugos diržus ir važiuotisuįjungtomisartimosiomisžibintųšviesomisarbajasatitinkančiaisledžibintais Apsauginiai šalmai ir saugos diržai bus tikrinami techninės komisijos metu. Pakartotiniai patikrinimaigalibūtiatliekamivisoraliometu(negreituminiųrungčiųmetu) Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau, jei jie sumontuoti, privalo atitikti FIA kodekso J priedo253.8straipsnioreikalavimus,automobilisturiturėtilasfarkitosšalies ASFišduotąsportinioautomobiliotechninįpasą. 12KITOSPROCEDŪROS 12.1STARTOPROCEDŪRAIRTVARKA OficialusstartotvarkaraštisbusskelbiamasoficialiojevaržybųlentojeirLK Visųraliodalyviųautomobiliaiprivalobūtipastatytiįstartozoną(Žemaičiųpl.65A, Eoltas, Kaunas)nuo08:30iki09:30val Startovietairlaikas: Vieta: Data: Laikas: Žemaičiųpl.65A, Eoltas,Kaunas 2020E07E04 10:00 N ,E (šeštadienis) Startointervalastarpekipažų 2minutės Visose GR startas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Elektroninis laikrodis rodo valandas,minutesirsekundes.likus30sekundžiųikinumatomostarto,ekipažuiatiduodama laikokortelė.likus5sek.ikistarto,skalėjepaeiliuikassekundęužsidega5raudonoslempos. Jomsužgesus,ekipažasprivalostartuoti.Ekipažuistartavusteisingai,užsidegažaliašviesair dega20sek.,ojeipadarytasfalšstartas ekraneužsidega FALSE arbaliekadegtiraudona šviesa Jeielektroninėsaparatūrosnėraarbajineveikia,startoprocedūravykdomapagalLietuvos automobiliųraliųtaisyklių(te2020)reikalavimus(37.3p.).startoteisėjasprivaloinformuoti ekipažą,jeistartoprocedūravykdomaneelektroninėsaparatūrospagalba Laiko kontrolinės kortelės bus keičiamos LK07B ir LK15A (dalyvaujantiems Kauno miesto taurėje). 12.2RALIS Greituminėse rungtyse (GR) važiuoti priešpriešine kryptimi griežtai draudžiama. Už šio reikalavimonevykdymąekipažasšalinamasišvaržybų. 10 / 12

11 IšvaržybųpasitraukęekipažaiprivaloinformuotiVaržybųvadovą(tel )arba teisėjąryšiamssudalyviais(tel )apiepasitraukimopriežastį,vietąirlaiką, grąžintilaikokortelęartimiausiamteisėjuiirnuimtinuoautomobiliostartiniusnumerius Apie LASF sportinio automobilio techninį pasą turinčio automobilio avariją ralio metu, ekipažas arba Pareiškėjo atstovas privalo informuoti techninės komisijos pirmininką (tel )ir,jampareikalavus,pateiktiautomobilįtechniniampatikrinimui(TE2020, 27.3p.). 12.3FINIŠOPROCEDŪRA LMRČetaposportinėdalisbaigiasiįvažiavusįLK15Airgavusatžymąlaikokontrolėskortelėje.Iš kartopotoekipažasprivalopastatytiautomobilįįuždarąjįparką/regrupingozoną.jeiguekipažasketina dalyvautimiestotaurėje,apietaituripraneštilk15ateisėjams,kurieišduosekipažuinaująlaikokortąsu numatomuatsižymėjimolaikulk15b. RalioKaunas2020sportinėdalisbaigiasiįvažiavusįLK16Airgavusatžymąlaikokontrolėskortelėje. IškartopotoekipažasprivalopastatytiautomobilįįUždarąjįParką 12.4ANKSTESNISATSIŽYMĖJIMASLK Ankstesnisatsižymėjimas,netaikantlaikobaudos,leidžiamastikLK16A. 12.5AUTOMOBILIŲPLOVIMAS AdministracinėskomisijosmetuekipažamsgalibūtiišduotiUAB Plaunupats žetonai.ekipažai raliometujaisgalėspasinaudotikelioknygojepažymėtojesavitarnosplovykloje. 12.6SERVISAS Automobilių servisas leidžiamas tik nurodytoje Serviso zonoje, laikantis Serviso taisyklių reikalavimų(te2020,48 51p.).PriekabasreikiapaliktiOrganizatoriausnurodytojevietoje (PriedasNr.8) Servisoparkegreitisapribotasiki20km/val. 12.7OFICIALUSLAIKAS Oficialusvaržybųlaikas:vietoslaikaspagalLietuvosradijosignalą. 12.8PERGRUPAVIMASIRUŽDARASISPARKAS Popirmossekcijos(LK07B)busvykdomaspergrupavimasbestartopozicijųeiliškumoperstatymo Edalyviųkanalosutraukimas(TE2020,35p.).Tokspatspergrupavimasbusatliekamasirdalyvaujantiems Kaunomiestotaurėjepoantrossekcijos(LK15A) 12.9BAUDOS.PROTESTAI.APELIACIJOS BaudosnurodytosLMRvaržybųReglamentopriedeNr.3(šiųpapildomųnuostatųpriedasNr.5 Baudųlentelė ) Protestai ir apeliacijos pateikiami vadovaujantis LASK (13 ir 15 str.) bei LMRČ Reglamentu ( p.) Po ralio finišo, iki oficialių rezultatų paskelbimo, visi dalyvių automobiliai privalo likti Uždarame parke. Išimtiniais atvejais išvažiuoti galima tik gavus varžybų komisaro raštišką leidimą. 11 / 12

12 13OFICIALIŲASMENŲIDENTIFIKACIJA(SPALVINĖLIEMENIŲ IDENTIFIKACIJA) Oficialūsasmenys: raudonasuidentifikaciniuužrašu Vyresn.teisėjai: raudona/mėlynasuidentifikaciniuužrašu Teisėjai: geltonasuidentifikaciniuužrašu Teisėjasryšiamssudalyviais: raudonasuidentifikaciniuužrašu 14APDOVANOJIMAI 14.1APDOVANOJIMAI Pirmieji ir antrieji vairuotojai, LMRČ II etape užėmę IEIII vietas atskirose įskaitose, apdovanojamiorganizatoriaustaurėmisirprizais(jeipastariejiyraįsteigti) Komandos, ralyje LMRČ II etape užėmusios IEIII vietas, apdovanojamos Organizatoriaus taurėmisirprizais(jeipastariejiyraįsteigti) EkipažaiužėmęIEIIIvietas RalyjeKaunas2020 2WDirAWDįskaitose,apdovanojamiKauno miestotaurėmisirprizais(jeipastariejiyraįsteigti) VaržybųOrganizatoriaiarrėmėjaigaliįsteigtipapildomusprizus. 14.2APDOVANOJIMŲCEREMONIJA Apdovanojimųceremonijavyks2020E07E04(šeštadienis)19:30val.T.Masiuliog.18E,Kaunas (PažaislisParkHotel) Ekipažai prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus ir baudžiami15eurbauda. 15PRIEDAI: PriedasNr.1 Dalyvioparaiška PriedasNr.2 Komandinėparaiška PriedasNr.3 Maršrutinėkortelė PriedasNr.4 Reklamosišdėstymoschema PriedasNr.5 Baudųlentelė PriedasNr.6 Tėvųsutikimas PriedasNr.7 Teisėjasryšiamssudalyviais PriedasNr.8 Raliocentrųschemosiratvykimonuorodos Suderintairpatvirtinta: Paruošta: LASFRaliokomitetopirmininkas TomasŽemaitis Organizatorius:VšĮ Kaunoautoklubas DirektoriusAleksandrasDainys LASFgeneralinissekretorius TadasVasiliauskas Teisėjųkomitetopirmininkas RemigijusBilevičius 12 / 12