ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA"

Transkriptas

1 Atstovo veiklos finansavimo sutarties 1 priedas ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Socialinio iššūkio (SC1) Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 25-asis susitikimas, vykęs Horizontas 2020 programos komiteto kvietimu 2019 m. Balandžio 10 d. Briuselyje. Viso buvo apie 60 dalyvių iš Europos šalių narių ir asocijuotų narių 2. Svarstyti klausimai: Rytinė posėdžio dalis 1. Pritarimas buvusio susitikimo protokolui 2. Pritarimas numatomai posėdžio darbotvarkei. 3. Buvusių šaukimų DTH ir FA-DTS ataskaitos. 4. Ateities naujosios technologijos sveikatos srityje 5. Nauji pataisymai būsimiems 2019 ir 2020m. kvietimai Popietinė posėdžio dalis 6. Instrumento Coordination and support action analizė 7. Research and Innovation konferencija 8. Numatomos mokslinės konferencijos ir įvykiai mokslo plėtros klausimais 3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Buvusių šaukimų DTH ir FA-DTS ataskaitos Pristatyti trys projektai, kurie laimėjo finansavimą, jų biudžetas, ekspertų patirtis, vertinant juos. Visi trys pasižymėjo didele aprėmtimi, tiek dalyvių, tiek visuomenės į kurią nukreipti šie projektai. Pranešėja pasidžiaugė dėl didelio susidomėjimo iš verslo pusės. Taip pat pristatyti trys rezerviniai projektai. Pridedamas pranešimas. Ateities naujosios technologijos sveikatos srityje. Tai nauja dalis darbo programoje, sudaryta iš trijų dalių: excellent science; industrial leadership; societal challenges, pradėta 2016 ir 2019 paskelbti pirmieji šaukimai. Naujoji dalis pirmiausia surinko idėjas ir iniciatyvas, jas nagrinėjo ir numatė finansavimą jų įgyvendinimui. Sveikatos srityje apima diagnostiką ir gydymą; bei visas socialiai svarbiausias ligas (vėžys, Alzheimerio, Parkinsono ligą, kardiovaskulines ligas ir kt.). Pranešėjas pabrėžė apie fizikinių smegenų gebėjimų tyrimus fotoninių ir kvantinių taškų lygmenyje (dirbtinių galūnių valdymas, neurorobotika, organizmo pasipriešinimas plastiko dalelėms, toksinėms medžiagoms ir t.t.) ir kitas sritis. Paminėjo viešai prieinamą platformą, kuria galės naudotis visos gydymo įstaigos. Ši programos dalis bus perkelta į būsimąją programą (Horizon) Pridedamas pranešimas. Nauji ir pataisyti būsimi 2019 ir 2020m. kvietimai. Proacesas vyksta nuo 2018 gegužės mėn., ir baigiamas suderinti su visomis EK institucijomis. Galutiniai 2020 metų kvietimų pavadinimai bus paskelbti birželio 28d. Buvo derinami ir kvietimų biudžetai, Ispanija pareikalavo, esant dideliems konsorciumams ir didelei konkurencijai, biudžetai turėtų būti padvigubinti. Diskutuota dėl

2 praeinamojo balo, kuris turi būti skiriamas pareiškėjams, šalys norėtų sumažinti, kai komisija išreiškė baimes dėl didelio paraiškų kiekio. Šveicarijos atstovai griežtai nesutiko su šiuo metu teikiamu klinikinių tyrimų metodologijos šaukimo, komisija siekia išlaikyti kvietimo tekstą platesnį ir panaikinti griežtas nuostatas dėl metodologijos ir pritaikytą platesnei pareiškėjų auditorijai. Pridedamas pranešimas. Instrumento Coordination and support action analizė. H2020 programoje šis finasavimo instrumentas yra nuo 2014m., ir sudaro didesniąją dalį visų fiansuojamų projektų finasavimo būdų. Pateikta detali EBRA projekto analizė, projektas skirtas įvairių galvos smegenų ligoms. Projekto eigą pristatė šio projekto vadovas, projektą sudaro 5 WP, šiuo metu sudaromi klasteriai, skirti skirtingų mokslinių grupių skirtingose smegenų tyrimo srityse apjugimui ir naujų idėjų iškėlimui. Projeto vadovai tikisi 4-5 klasterių, į kuriuos pretenduos bent 10 pareiškėjų grupių. Klasterių idėja yra padėti mokslininkų grupėms padėti veikti savarankiškai. Antras CSA projektas STAR skirtas priartinti, supažindinti mokymo institucijose, universitetuose dirbančius asmenis prie teisinių normų, kurias reikia žinoti prieš pradedant klinikinius tyrimus. Lietuva taip pat dalyvauja šiame projekte, konkrečiai Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Research and Innovation konferencija 2019 rugsėjo dienos skirtos visuomenei supažindinti su ES atliekamais tyrimais. Svarstyti būsimieji mokslo politikos, apdovanojimo įvykiai, konferencijos. Vasario 21, 2019 retų ligų diena paminėta Jungtinių tautų būstinėje Niujorke. 4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Kito posėdžio data 2019 gegužės 15d. Pagrindinis komisijos prašymas - atsiųsti komentarus būsimiems 2020 šaukimams kitos savaitės bėgyje. 5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: EK prašo sužinoti kiek kiekviena šalis narė investuoja į neuromokslus. Paskatinti teikti paraiškas į EBRA konsorciumą šaukimus. 6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): Pridedami trys pranešimai atitinkantys tris programos dalis.

3 7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas): Jolanta Dadonienė, Vilniaus universitetas, profesorė,

4 Atstovo veiklos finansavimo sutarties 2 priedas ATSTOVO VEIKLOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 2019 m. sausio 2 d. Nr. S-ADS (data) Vilniaus universitetas, (Institucijos pavadinimas, registracijos kodas) Universiteto g. 3, LT Vilnius, tel. (8 5) (Buveinės adresas, telefonas) LT , Swedbank, AB (Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko rekvizitai) Atstovas (vardas, pavardė) Jolanta Dadonienė Darbo grupės, kurioje atstovaujama, pavadinimas Programos Horizontas 2020 Socialinio iššūkio (SC1) Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė komitetas Darbo grupės posėdžio data 2019 m. balandžio 10 d. Komandiruotės data 2019 balandžio 09-11d.d. Eil. Išlaidų pavadinimas Nr. 1. Komandiruotės Gyvenamojo ploto išlaidos nuoma Dienpinigiai Sveikatos draudimas - Kelionės išlaidos, išskyrus išlaidas, kurias kompensuoja Europos Komisija ar kiti organizatoriai Vietinio transporto išlaidos Atstovo darbo, skirto pasiruošti ir dalyvauti darbo grupės posėdyje išlaidos Kita Nurodyti dienų skaičių Nurodyti dienų skaičių ir valstybę pavadinimą pavadinimą pavadinimą. Išlaidos negali būti didesnės nei 2 baziniai mėnesio algos dydžiai Miesto mokesčiai (dvi paros) Iš viso Suma, Eur Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas (vardas, pavardė, parašas) Vyr. buhalteris

5 (vardas, pavardė, parašas) Sąmatą parengė: Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas