PAPILDOMI!NUOSTATAI!

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAPILDOMI!NUOSTATAI!"

Transkriptas

1 LietuvosautomobiliųraliosprintočempionatoV4asetapas DHL Rally Elektrėnai m.rugsėjo08409d. PAPILDOMINUOSTATAI

2 Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 2/18 TURINYS I. Įvadas...3 II. Organizacija Ralyjevedamosįskaitos Suderinimonumeriai Organizatorius,adresasirkontaktinėinformacija Organizaciniskomitetas Sportokomisarųkolegija Stebėtojaiirdelegatai Oficialūsralioasmenys Ralioštabasiroficialivaržybųlenta...4 III. Programa...5 IV. Paraiškos...6 V. Draudimas...8 VI. Reklamairautomobilioidentifikacijosnumeriai...9 VII. Padangos...9 VIII. Kuras...10 IX. Susipažinimassutrasa...10 X. Administracinistikrinimas...11 XI. Techninistikrinimas,plombavimasiržymėjimas...12 XII. Kitosprocedūros...13 XIII. Oficialiųasmenųidentifikacija...16 XIV. Prizai...16 XV. Techninispatikrinimasporaliofinišo...17 I.ĮVADAS 1.1. DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 VYKDOMASLAIKANTIS:

3 FIATarptautiniosportokodekso(toliau FIATSK)irjopriedų; Lietuvosautomobiliųsportokodekso(toliau LASK)irjopriedų; 2017m.Lietuvosautomobiliųsportovaržybųorganizavimoirvykdymotaisyklių; 2017m.Lietuvosautomobiliųraliotaisyklių(toliau Td2017); 2017m.Lietuvosautomobiliųraliosprintočempionato(toliau LARSČ)reglamento; Šiųpapildomųnuostatų. Šių papildomų nuostatų pakeitimai bus paskelbti visiems ekipažams tik numeruotais ir datuotais biuleteniais išleistaisorganizatoriausarbasportokomisarųkolegijos(toliau SKK).Papildominuostataibuspaskelbtilietuviųir anglų kalbomis. Kilus klausimams dėl papildomų nuostatų interpretacijos tik lietuviškas papildomų nuostatų variantasbussprendžiantis. 2017m.Lietuvosautomobiliųraliotaisykles,LARSČreglamentągaliterasitewww.lasf.lt. 1.2.GRKELIODANGA:žvyras95,98%,asfaltas4,02%. 1.3.ATSTUMAI: Bendrastrasosilgis: 152,40km Bendrasgreičioruožųilgis: 57,18km Greičioruožųskaičius: 5 Dukartusvažiuojamųgreičioruožųskaičius: 4 Ratųskaičius: 1 Sekcijųskaičius: 3 Detalusmaršrutas,tvarkaraštisbuspateiktikelioknygoje. II.ORGANIZACIJA 2.1.RALYJEVEDAMOSĮSKAITOS: LietuvosautomobiliųraliosprintočempionatoVdasetapas:IdamirIIdamvairuotojams. 2.2.SUDERINIMŲNUMERIAI: LASF: VOS2017/08 išduotas: ORGANIZATORIUS,ADRESASIRKONTAKTINĖINFORMACIJA: Pavadinimas:VšĮ Čapkauskoautosportas Adresas:Elektrėnųg.8EKaunas,Lietuva Telefonai:+370d618d40711;+370d699d46064 PrdPn:9:00d17:00 Tinklalapis: Organizatoriausteisiųperleidėjas: Lietuvosautomobiliųsportofederacija Adresas:Savanoriųpr.56,Kaunas,Lietuva Tel./fax.:+370d37d35d00d06 Mob.: ORGANIZACINISKOMITETAS: Pirmininkas: KęstutisVaitukaitis (LTU) Members: VirgilijusPruskas (LTU) ArvydasVyšniauskas (LTU RamūnasČapkauskas (LTU) Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 3/18

4 ŽilvinasJuršys (LTU) IngaJuškevičiūtė (LTU) 2.5.SPORTOKOMISARŲKOLEGIJA: Komisaras: ArnasPaliukėnas (LTU) Sportokomisarųsekretorius GediminasVainauskas (LTU) 2.6.STEBĖTOJAIIRDELEGATAI: LASFstebėtojas DariusMatulis (LTU) 2.7.OFICIALŪSRALIOASMENYS: Varžybųvadovas: DonatasLiesis (LTU) Trasosirsaugumoviršininkas: RomualdasMažuolis (LTU) Techninėskomisijospirmininkas: SauliusStanaitis (LTU) Vyriausiasisgydytojas: VidmantasEigelis (LTU) Vyriausiasislaikininkas: GintautasFirantas (LTU) Teisėjasryšiamssudalyviais: RemigijusBilevičius (LTU) Vyr.sekretorė: RasaJakienė (LTU) Varžybųdirektorius: IngaJuškevičiūtė (LTU) Spaudoscentrokoordinatorius: BP (LTU) Servisozonoskoordinatorius: VaivaŠlėderienė (LTU) GPSsistemosadministratorius: BP (LTU) 2.8.RALIOŠTABASIROFICIALIVARŽYBŲLENTA: Vieta:Elektrėnųkultūroscentras,Draugystėsg.2,Elektrėnai Telefonas:+370d618d40711 Koordinatės: , Data: 2017d09d08(penktadienis) Laikas:7:00d20: d09d09(šeštadienis) Laikas:7:00d22:30 Elektroninėvaržybųlenta: Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 4/18

5 III.PROGRAMA 3.1.PRIEŠRALIOSAVAITĘ: 2017d08d04(Penktadienis) 13:00 Papildomųnuostatųpaskelbimas 13:00 Paraiškųpriėmimopradžia 13:00 Padavusiųparaiškasdalyviųsąrašųpublikavimas (padavimotvarka) d08d18(Penktadienis) 18:00 RalioGido2publikavimas d08d25(Penktadienis) 18:00 Paraiškųpriėmimopabaiga 18:00 Papildomoservisoplotoužsakymųpriėmimopabaiga 2017d09d01(Penktadienis) 18:00 Paraiškųpriėmimopabaigasupadidintustartiniu mokesčiu 3.2.RALIOSAVAITĘ: 2017d09d04(Pirmadienis) 18:00 Preliminariosstartotvarkospaskelbimas d09d08(Penktadienis) 7:00 11:00 Administracinistikrinimas,kelioknygųirGPSišdavimas Ralioštabas,Draugystėsg.2,Elektrėnai 7:30 16:00 Susipažinimassutrasa ŽiūrėtipriedąNr.2 9:00 AtidaromasServisoparkas Draugystėsg.,Elektrėnai 10:00 17:00 Techninistikrinimasirturbinųplombavimas Draugystėsg.,Elektrėnai 17:00 1dasSKKposėdis 17:30 StartotvarkospaskelbimasLK0(Iškilmingasstartas) Oficialivaržybųlentaww.autorally.lt 17:00 17:45 Automobiliųpastatymasįpriešstartinęzoną PrieServisoparko,Draugystėsg.,Elektrėnai 18:00 Iškilmingasraliostartas PrieServisoparko,Draugystėsg.,Elektrėnai 18:30 SGR1startas 2017d09d09(Šeštadienis) 7:30 StartotvarkospaskelbimasLK5C Oficialivaržybųlentawww.autorally.lt 14:40 StartasLK5C Uždarasparkas(ParcFerme) 18:50 Raliofinišas PrieServisoparko,Draugystėsg.,Elektrėnai 20:00 Apdovanojimųceremonijairprizųįteikimas PrieServisoparko,Draugystėsg.,Elektrėnai 20:15 Uždarasparkasporaliofinišo PrieServisoparko,Draugystėsg.,Elektrėnai 20:30 Techninistikrinimasporaliofinišo Sabališkiųg.1L,Elektrėnai 21:00 2dasSKKposėdis 21:30 Preliminariųrezultatųpaskelbimas Ralioštabas,Draugystėsg.2,Elektrėnai 22:00 Oficialiųrezultatųpaskelbimas Ralioštabas,Draugystėsg.2,Elektrėnai IV.PARAIŠKOS 4.1.PARAIŠKŲPRIĖMIMOPABAIGA: Paraiškųpriėmimopabaiga:2017d08d25(Penktadienis)18:00. Paraiškųpriėmimopabaigasupadidintustartiniumokesčiu:2017d09d01(Penktadienis)18: PARAIŠKŲPRIĖMIMOPROCEDŪRA: Dalyviaigalipateiktiparaiškąnaudodamiesiinternetineparaiškossistema,kuriągalimarastiwww.autorally.lt. Paraiškalaikomapriimta,kaipilnaisumokamasstartinisdalyviomokestis. Pilnai užpildyta ir pasirašyta dalyvio paraiška turi būti pateikta organizatoriui administracinio tikrinimo metu. DuomenisapieIIdąvairuotojągalimapateiktiadministraciniotikrinimometu. Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 5/18

6 4.3.DALYVIŲSKAIČIUSIRĮSKAITOS: Maksimalus dalyvių skaičius. Maksimalus dalyvių skaičius 30. Jei gaunama daugiau nei 30 paraiškos, organizatoriuspasiliekaišskirtinęteisęspręsti,kuriosparaiškosbuspriimtos Dalyvaujantysautomobiliai AutomobiliaiatitinkantysLARSČreglamentop Įskaitos LARSČįskaitos: Įskaita Grupė,klasė SG41 Iki1800cm³(duvarantiejiratai) SG42 nuo1801cm³iki2000cm³(duvarantiejiratai) SG43 nuo2001cm³iki2900cm³(duarbaketurivarantiejiratai.automobiliamssuketuriais varančiaisiaisratais tikatmosferiniaivarikliai) SG44 nuo2901cm³(duarbaketurivarantiejiratai) Open LARČ1,LARČ2,LARČ3įskaitos 2WD LARČ4,LARČ5įskaito 4x4 VisureigiųklasėTR3 4.4.STARTOMOKESČIAI: LARSČ 200EUR Pateikusparaiškąpotermino 300EUR Dalyviai, norintys gauti sąskaitasdfaktūras už starto mokestį ar papildomas serviso vietas, turi atsiųsti rekvizitus 4.5.MOKĖJIMOREKVIZITAI: VšĮ Čapkauskoautosportas Į.k ABbankasSwedbank SWIFT:HABALT22 Sąsk.nr.:LT Mokėjimopaskirtis: DHLRallyElektrėnai2017 startomokestisuž: įrašytikomandą/(8as)ir/ardalyvio/(8ių)pavardę/(8es),vardą(8us). Startinįmokestįgalimasumokėtiadministraciniotikrinimometutikgavusorganizatoriaussutikimą. 4.6.STARTOMOKESČIOGRĄŽINIMAS: Startomokestisbusgrąžinamasjei: Ralis neįvyksta dėl organizatoriaus kaltės - 100%; Pareiškėjams, kurių paraiškos nepriimamos 100%; Ralis neįvyksta dėl Force Majeur aplinkybių 50 %; Dalyvis negali dalyvauti dėl federacijos pripažintų Force Majeur aplinkybių 25%. 4.7.DALYVIOPAKETAS: Pozicija Kiekis Kelioknyga 1 Papildominuostatai 1 Komandosleidimai 4 Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 6/18

7 Servisoautomobiliolipdukai 1 Susipažinimoautomobiliolipdukai 1 Lipdukųkomplektas 1 V.DRAUDIMAS 5.1.ORGANIZATORIAUSDRAUDIMAS: Organizatoriauscivilinėsatsakomybėsdraudimas Organizatorius sudarė draudimo sutartį, kuri dengia Organizatoriaus civilinę atsakomybę tretiesiems asmenims varžybųmetuiki58000eur.draudimosutartiesgaliojimolaikasnuo2017d09d0800:00iki2017d09d0924: Žalatretiesiemsasmenims Draudimosutartiesdalisdengiažaląpadarytątretiesiemsasmenims.Tačiau,vairuotojųtarpusavyjepadarytažala, draudimosutartiminedengiama Tarptautinėžaliakortelė Visiekipažaiadministraciniotikrinimometuprivalopatektigaliojantįautomobiliųcivilinėsatsakomybėsdraudimą arbatarptautinęžaliąjąkortelę.begaliojančiodraudimoekipažuinebusleistastartuoti. 5.2.PAREIŠKĖJŲIRVAIRUOTOJŲDRAUDIMAS: Visivairuotojai(IdibeiIIdi)turipatyspasirūpintidraudimunuonelaimingųatsitikimų.Patvirtinantysdokumentai pareikalavusturibūtipateiktiadministraciniotikrinimometu. Pasirašydami paraiškos formą dalyviai ar pareiškėjai atsisako bet kokios teisės į kompensacijas dėl įvykusio incidento. Atsisakymas yra nukreiptas į FIA, LASF ir organizatorių, oficialius asmenis bei kitus pareiškėjus ir/ar vairuotojus. Vairuotojai(IdibeiIIdi)išnepriklausančiųESšaliųturiturėtigaliojantįkelionėsdraudimąsuautosportorizika. 5.3.PRANEŠIMASAPIEPADARYTĄŽALĄ: Apiegreičioruožesukeltąžalątrečiųjųasmenųturtuiekipažasprivaloraštuinformuotiralioštabą,teisėjąryšiams su dalyviais, vėliausiai iki ralio pabaigos. Už šios taisyklės nesilaikymą, ekipažui skiriama 100 eurų bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį. Baudą, pasibaigus varžyboms, skiria LASF, remiantis organizatoriaus raštišku pranešimu. 5.4.DRAUDIMOSUTARTIESIŠIMTYS: Pagaldraudimosutartįpagalbiniaiautomobiliai,susipažinimoautomobiliaiirkitiautomobiliaisuorganizatoriaus išduotais lipdukais nėra draudžiami (išskyrus organizatoriaus apdraustus automobilius) ir visada važiuoja sava rizika. 5.5.ŽALOSDENGIMOIŠIMTYS: Organizatorius atsisako atsakomybės dėl bet kokios dalyvio neleistino elgesio pasekmėje padarytos žalos nesilaikant ralio taisyklių, šių papildomų nuostatų ar Respublikos įstatymų. Įvykus eismo įvykiui, nei serviso automobilis, nei susipažinimo automobilis, nei ralio lipdukais apklijuotas oficialių asmenų automobilis nėra laikomasvaržybųekipažu.šiaisatvejaisgaliojatiktrečiųasmenųcivilinėsatsakomybėsdraudimas. VI.REKLAMAIRAUTOMOBILIOIDENTIFIKACIJOSNUMERIAI 6.1.STARTINIAINUMERIAIIRREKLAMA: Priešpateikiantautomobilįtechniniamtikrinimuijisturibūtiapklijuotasralioemblemomis,startiniaisnumeriaisir organizatoriausreklamapagalpriedenr.4pateiktasschemas. 6.2.STARTINIŲNUMERIŲPAMETIMASARBANUKLIJAVIMAS: Betkokiųtaisyklių,liečiančiųstartiniusnumeriusirreklamą,nesilaikymasbusbaudžiamassekančiai: Vienanepriklijuotaralioemblemaarbastartinisnumeris:piniginė100EURbauda; Trūkstavisųnumeriųarbaralioemblemųtuopačiumetu:pranešamakomisarams; Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 7/18

8 Ralioemblemosnėramatomosarbadalinaiuždengiavalstybinįnumerį:piniginė100EURbauda; BetkuriuovaržybųmomentutrūkstaOrganizatoriausreklamos:mokamasdvigubasstartinis. VII.PADANGOS 7.1.PADANGŲSKAIČIUSIRLEISTINOSPADANGOS: Padangųskaičius.Padangųskaičiusvaržybomsneribojamas LARSČleistinospadangos.VisųLARČdalyviųnaudojamospadangosturiatitiktiTd2017str PADANGOSSUSIPAŽINIMOMETU: Galima naudoti tiktai kelioninio tipo sertifikuotas padangos su Ed arba DOTd žymėjimu. Restauruotas padangas naudoti draudžiama. Draudžiama daryti bet kokius pakeitimus (t.y. nuimti ar sugadinti) padangos šonuose esančiamžymėjimuiartekstams. VIII.KURAS 8.1.APRIBOJIMAINAUDOJAMAMKURUI: Priešstartiniotechniniotikrinimometuekipažaiprivalopateiktipilnaiirteisingaiužpildytąkurodeklaracijosformą. 8.2.KUROUŽPILDYMAS: Visiems dalyviams kuro papildymas leidžiamas tik kuro užpildymo zonose (KU). Kelio knygoje pažymėta kuroužpildymozonabusįrengtaišvažiuojantišregrupingozonoslkelektrėnuose Kuro užpildymas. Ekipažų automobiliai gali būti užpildomi komercinėse degalinėse prieinamu kuru iš statinių/kanistrųirdukomandosnariaisukomandosleidimaisgalipatektiįkubeipadėtiatliktiprocedūrą Užpildymoprocedūra.Tikekipažonariaiirjiemstalkinantispersonalasyraatsakingiužpriešgaisrinėssaugos taisyklių laikymąsi užpylimo metu. Privaloma naudoti skysčio nepraleidžiantį kilimėlį. Taisyklių nesilaikymas baudžiamas50eurbauda. IX.SUSIPAŽINIMASSUTRASA 9.1.REGISTRACIJOSPROCEDŪRA: Registracijasusipažinimuisutrasabusvykdomaadministraciniotikrinimometu: 2017d09d08(Penktadienis)07:00 11:00 Vieta:Elektrėnųkultūroscentras,Draugystėsg.2,Elektrėnai.Koordinatės: , Susipažinimoautomobiliųtikrinimas Susipažinimoautomobiliaibustikrinamisusipažinimometu.SusipažinimoautomobiliaituriatitiktiTd2016St reikalavimus. Jei, dėl bet kokios priežasties ekipažas turi pasikeisti susipažinimo automobilį, privalu apie naują automobilįinformuotivaržybųsekretoriatą(tel.:+370d618d40711). 9.2.NACIONALINIAIGREIČIOAPRIBOJIMAI: Gyvenvietėse: 50km/h Negyvenvietėse: Žvyriniuosekeliuose 70km/h Asfaltiniuosekeliuose 90km/h Greitkeliuose 120km/h Automagistralėse 130km/h Greitissusipažinimometu(T42016St ) Viso susipažinimo su trasa metu būtina važiuoti protingu greičiu laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių taisyklių. Maksimalus leistinas greitis susipažinimo metu yra 70 km/h, išskyrus zonas, kuriose yra kelio ženklų (50km/h arba 30km/h) ar kiti kelio knygoje pažymėti greičio ribojimai. Eismo taisyklių ir greičio pažeidimai Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 8/18

9 visuomeniniuose keliuose bus taip pat fiksuojami ir baudžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus policijos pareigūnų.gpsduomenysbusstebimiirkeliosekcijose. 9.3.GPSGREIČIOKONTROLĖSĮRENGINIAI: GPSgreičiokontrolėsįrenginiųišdavimas Administraciniotikrinimometu Vieta:Elektrėnųkultūroscentras,Draugystėsg.2,Elektrėnai.Koordinatės: , Data:2017d09d08(Penktadienis) Laikas:07:00 11: RalioGPSsekimosistema Organizatorius aprūpina ekipažus GPS sekimo sistema, kuri turi būti naudojama susipažinimo su trasa metu. Jei sistema nenaudojama pažeidžiamos susipažinimo su trasa taisyklės. Ralio oficialūs asmenys stebės susipažinimo procesą GPS sistemos pagalba. GPS duomenis bus vertinami ir kelio sekcijose. GPS duomenų įvertinimas yra varžybų vadovo kompetencijoje. Jei susipažinimo metu automobilyje nebus veikiančio GPS įrenginio, SKK skirs baudas.posusipažinimogpsįrenginysturibūtisumontuotassportiniameautomobilyje Užstatas AtsiimdamasGPSsekimoįrenginįkiekvienasekipažasturisumokėti200EURužstatą.Užstatasbusgražinamas,jei ekipažasgrąžinsnepažeistąįrenginįpolk11b,sulaikymozonoje.ekipažuipasitraukusišvaržybųįrenginysturibūti pristatytasįralioštabąiki2017d09d09(šeštadienis)22: SUSIPAŽINIMOSUTRASATVARKARAŠTIS: Susipažinimosutrasatvarkaraštispateikiamaspriede SUSIPAŽINIMOSUTRASATAISYKLĖS: Susipažinimassutrasabusvykdomaslaikantisšiųnuostatų Susipažinimosutrasaapribojimai Jei paskelbus ralio papildomus nuostatus bet koks vairuotojas, antras vairuotojas, ar bet koks kitas pareiškėjo komandos narys kuris dalyvauja ar tik ketina dalyvauti ralyje DHL Rally Elektrėnai 2017 ir kuris nori važiuoti keliais, kurie priklauso ralio lokalinei zonai, privalo gauti raštišką organizatoriaus leidimą. Ši taisyklė netaikoma asmenims, kurie žinomai gyvena draudžiamose vietose. Apie šių taisyklių pažeidimą pranešama varžybų komisarams Asmenųskaičiusautomobilyje Betkuriogreičioruožopravažiavimometuautomobilyjegalibūtidaugiausiai2asmenys Pravažiavimųskaičius Daugiausiai2kartaileidžiamisusipažįstantsubetkuriuogreičioruožu.Pasikartojantisgreičioruožasyralaikomas vienugreičioruožu Greičiopažeidimai ViršytasgreitisbusbaudžiamasvadovaujantisTd2016Str X.ADMINISTRACINISTIKRINIMAS 10.1.PATEIKIAMIDOKUMENTAI: Administraciniotikrinimometubustikrinamisekantysdokumentaibeiinformacijadalyvioparaiškoje: Pareiškėjolicencija; IirIIvairuotojųlicencijos; IirIIvairuotojųgaliojantysvairuotojopažymėjimai; ASFleidimas(jeireikalinga); Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI2017 9/18

10 Visosinformacijosįdalyvioparaiškąpapildymas; Medicininępažymą(F068/aarba Medicalcertificateofaptitude FIATSK,priedasL1.8); GaliojantiskelionėsdraudimasvairuotojamsišneESšalies; Automobilioregistracijosdokumentai TVARKARAŠTIS: Administracinistikrinimasvykskartusuregistracijasusipažinimuisutrasa: 2017d09d08(penktadienis)07:00 11:00 Vieta:Elektrėnųkultūroscentras,Draugystėsg.2,Elektrėnai.Koordinatės: , XI.TECHNINISTIKRINIMAS,PLOMBAVIMASIRŽYMĖJIMAS 11.1.VIETAIRTVARKARAŠTIS: 2017d09d08(Penktadienis)10:00 17:00val. Vieta:Draugystėsg.prieServisoparko,Elektrėnai.Koordinatės: , Varžybųdalyviaigalinurodytipageidaujamątechniniotikrinimolaikąpildydamidalyvioparaiškątinklapyje DetalusTechniniotikrinimotvarkaraštisbuspublikuojamasbiuletenyje. Betkoksekipažas,dalyvaujantisvaržybose,arekipažoatstovasturiatvyktiįtechninįtikrinimąirpateiktiautomobilį apžiūraipagalbiuleteniųpaskelbtątechniniotikrinimotvarkaraštį.betkoksvėlavimasįpriešstartiniotikrinimo zonąbusbaudžiamas30eurbaudaužkiekvienas10min.vėlavimo.idasiriidasvairuotojasneprivalodalyvauti techniniotikrinimometu.techniniotikrinimometureikiapateiktišiuosdokumentus: d Galiojančiątransportopriemoniųvaldytojųcivilinėsatsakomybėsprivalomojodraudimopolisąarba žaliąkortą ; d Transportopriemonėsregistracijosliudijimą; d FIAsportinioautomobiliopasą,kaireikalinga; d ASFarkitosASFišduotąsportinioautomobiliopasą,kaireikalinga; d Pilnaiirteisingaiužpildytąnaudojamossaugumoįrangosdeklaraciją; d Pilnaiirteisingaiužpildytąnaudojamokurodeklaraciją PURVASARGIAI: Purvasargiaineprivalomi LANGAI: Atspindinčiosartamsintosplėvelėsnaudojimasleidžiamastikantšoniniųirgaliniųlangų(laikantispriedoJStr. 253d11) VAIRUOTOJŲSAUGOSĮRANGA Techniniotikrinimometubustikrinamosvisosapsauginėsaprangosdalys,įskaitantapatiniusdrabužiusiršalmus TRIUKŠMOLYGIS: Maksimalustriukšmolygisneturiviršyti103dB,esant3500variklioapsisukimamsperminutę GPSSEKIMOSISTEMOSINSTALIAVIMODETALĖS: VisiekipažaituripasirūpintiGPSsekimoįrenginioinstaliavimoautomobilyjegalimybe.GPSsekimoįrenginys bus dalinamas administracinio tikrinimo metu. Visa kita informacija bus pateikiama įrenginio išdavimo metu kiekvienamekipažuiatskirai DalyviaituriįsidėtiGPSsekimoįrenginįįsusipažinimoautomobilįpriešpradedantsusipažintisutrasa.GPS įrenginys turi būti perdėtas į sportinį automobilį ir parodytas tikrintojams priešstartinėje zonoje 2017d09d08 (Penktadienis)17:00d17: Apie bet kokius ekipažo bandymus slopinti ar daryti įtaką GPS saugos ir stebėjimo įrangos signalams ar veikimuisusipažinimosutrasair/arbavaržybųmetu,buspranešamavaržybųkomisarams,kurieskirsbaudasar spręsdėlekipažopašalinimoišvaržybų. Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI /18

11 GPSsekimoįrenginįišmontuojaekipažonariaipoLK11Birperduodasistemostiekėjoatstovui.Depozitas grąžinamasiškartgrąžinustvarkingąįrenginį.ekipažuipasitraukusišvaržybųįrenginysturibūtipristatytasįralio štabąiki2017d09d09(šeštadienis)22: Saugumoirsekimoprincipas GPSsekimoįrenginysyrasujungtassustebėjimocentru,kuriskaupiavisusgaunamusduomenis.Visiduomenys kaupiamitamepačiameįrenginyje.įrenginysturiautonominįįtamposšaltinįpakankamąvisoraliometu.įrenginyje yra SOS ir OK mygtukai. Kiekvienas įrenginys turi unikalų serijinį numerį, kuris priskiriamas ekipažui. Varžybų metu ralio štabas seka kiekvienoekipažopozicijąirgreitį. Spausdami SOS mygtukąekipažonariaipranešaapienelaimingąatsitikimąirprašoneatidėliotinospagalbos.šiuo atvejubūtinapraneštiapienelaimingąatsitikimagpsįrangoslipdukenurodytutelefononumeriu.kaigreičioruože automobilis sustojo dėl avarijos ar techninių problemų greičio ruože, spausdami OK mygtuką ekipažo nariai informuojaralioštabąapieautomobiliosustojimąilgesniamnei30sekundžiųlaikotarpiuiirtaippatpraneša,kad neatidėliotinospagalbosnereikia(netirtuoatvejujeiekipažastikisitęstivaržybas). DėmesioSustojusgreičioruožeGPSįrenginysautomatiškaisiunčia SOS signaląirekipažasper30sekundžių laikotarpįprivalopaspausti OK mygtuką,jognebebūtųsiunčiamas SOS signalas.ekipažomobiliejitelefonai turibūtiįjungti(arbaįjungiamiper60sek.),kadralioštabasgalėtųpasiteirautiapieesamąsituaciją. Ekipažui,pažeidusiam OK / SOS ženklųnaudojimoreikalavimus,komisarųsprendimugalibūtiskiriamosbaudos. XII.KITOSPROCEDŪROS 12.1.IŠKILMINGORALIOSTARTOPROCEDŪRAIRTVARKA: Iškilmingasraliostartasvyks2017d09d08(Penktadienis)18:00,Draugystėsg.,Elektrėnai,priescenosesančiosšalia servisozonos. Visiautomobiliaituribūtipastatytiįpriešdstartinęzonąnuo17:00iki17:45.Priešdstartinėzonabusįrengtašalia serviso zonos kelio knygoje pažymėtoje vietoje. Prieš pastatydami automobilį į priešdstartinę zoną dalyviai turi pravažiuotipergpssekimoįrangostikrinimopunktą FINIŠOPROCEDŪRA: PopaskutiniogreičioruožodalyviaivažiuojaįServisoparkąirištenįraliopabaigospodiumofinišąDraugystėsg., Elektrėnai,šaliaServisoparko. RaliofinišulaikomasLK9B.Nuotenekipažaiprivalolaikytisteisėjųnurodymųirkelioknygosvažiuojantperfinišo podiumąirįuždarąparką.įtechninįtikrinimąporaliofinišoautomobiliaibusteisėjųpaimtiirpalydėtiišuždaro parko. Visiapdovanojimaiekipažams/pareiškėjamsįteikiamiiškilmingoraliofinišometu. Automobiliai turi likti uždarame parke iki komisarų sprendimo UP atidaryti, jei viskas vyks pagal numatytą tvarkaraštį,automobiliusbusgalimapaimtiišuždaroparko2017d09d09(šeštadienį)22: ANKSTESNISATSIŽYMĖJIMAS: Ankstesnisatsižymėjimasbelaikobaudųgalimas: LK9A(įvažiavimasįservisą); LK9B(Įvažiavimasįsulaikymozoną) STARTOPROCEDŪRAGREIČIORUOŽUOSE: Startoprocedūragreičioruožuosevykstaip: Startovietojeekipažasprivalosustotivykdydamasteisėjųnurodymus; Kai starto teisėjas patvirtina, kad automobilis yra teisingoje starto pozicijoje 40 cm prieš elektroniškai kontroliuojamą starto liniją, automobilis turi nejudėti iki starto momento, o ekipažas turi sekti laiką ir šviesasmonitoriuje. Likus30sekundžiųikistartoteisėjaigražinalaikokortelęIIdamvairuotojui; Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI /18

12 Paskutinės penkios sekundės žymimos penkiomis raudonomis ir žalia lempomis. Pirma raudona lempa užsidega 55dą sekundę, antra 56dą sekundę ir t.t. Esant lygiai minutės momentui raudonos lempos užgestairužsidegažalialempa. Jei automobilis kerta starto liniją prieš užsidegant žaliai lempai ant monitoriaus automatiškai užsidega užrašas FALSE.FalšdstartasbaudžiamaspagalTd2016str Startoteisėjaspriimagalutinįsprendimądėlįvykusiofalšdstartoirpažymitaistartoprotokole. EsantstartosistemosgedimuistartasduodamaslaikantisTd2016str LAIKOKORTELĖS: SEKCIJA/LK IŠDAVIMAS SURINKIMAS Sekcija1/LK0 x Sekcija1/LK1B x Sekcija2/LK5C x Sekcija2/LK7A x Sekcija3/LK7A x Sekcija3/LK9B x Pasitraukę iš lenktynių dalyviai laiko korteles turi atiduoti artimiausiame kontrolės poste arba Šluotos automobiliui OFICIALUSRALIOLAIKAS: VisoraliometuoficialiulaikomasRytųEuroposvasaroslaikas(CET+2,UTC+3) PERGRUPAVIMAS: Raliometubusvykdomasvienaspergrupavimasstartotvarkossutraukimas PASITRAUKIMASDĖLAVARIJOS: Ralio Dalyviai, kurie pasitraukė iš varžybų dėl avarijos privalo pristatyti savo automobilį patikrinimui techninės komisijos pirmininkui Sauliui Stanaičiui +370d687d Ekipažui, neįvykdžiusiam šio reikalavimo, skiriamos baudos SERVISOPARKAS: Servisas Trukmė Padangųkeitimas Kuropylimas C 30min Taip Taip D 10min Taip Taip ServisotaisyklėspagalTd2016. ServisoparkasįrengtasDraugystėsg.,Elektrėnai.Paviršius:asfaltas. Servisoparkasatidaromas2017d09d08(Penktadienis)9:00iruždaromas2017d09d09(Šeštadienis)23:00. Varžybųmetunebusnuotolinėsservisozonosarnuotolinėskuroužpildymozonos Kiekvienamdalyvaujančiamautomobiliuirezervuojama45m 2 servisovietaservisoparke.jeipareiškėjasturi keletądalyvaujančiųautomobilių,kurieaptarnaujamikartuservisoparke,prašymasdėlbesijungiančiųservisovietų turipasiektiorganizatoriųiki2017d07d21(penktadienis)18:00.susitarussuorganizatoriumiiresantlaisvamplotui servisoparke,galimaužsisakytipapildomąservisoplotą,sumokant10eur/kv.m Po sportiniu automobiliu, aptarnavimo vietoje, serviso zonose, turi būti patiestas vandeniui atsparus paklotas(min.3x5m).gręžtiarkitaisbūdaisgadintiservisoparkodangądraudžiama.komandosturipasirūpinti svoriaispalapinėmspritvirtinti.kiekvienaspareiškėjasatsakingasužpadarytąžaląjiemspriskirtaiservisovietai.po ralioservisoparkasturibūtipaliktastvarkingas.ekipažaiatsakingiužšiukšliųirskysčiųpašalinimą. Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI /18

13 Įservisoparkąįleidžiamasvienaskiekvienoekipažoservisoautomobilis.Organizatoriausišduotas serviso lipdukasprivalobūtipriklijuotasmatomojevietojeservisoautomobiliopriekiniostiklokeleiviopusėsviršutiniame kampe. Komandos/VIP lipdukai turi būti priklijuoti matomoje vietoje automobilio priekinio stiklo keleivio pusės viršutiniamekampe.draudžiamanuklijuotilipdukusikiraliopabaigos. Susipažinimo ir VIP automobiliai neįleidžiami į serviso parką. Šalia esanti stovėjimo aikštelė bus rezervuota registruotiemsautomobiliams(recce/vip) Dalyviams nesilaikantiems serviso parko taisyklių gali būti skiriamos baudos nuo 50 EUR iki šalinimo iš varžybų STABDYMOZONOS: Dėl saugumo ir siekiant sumažinti automobilių greitį greičio ruožuose bus įrengtos stabdymo zonos. Stabdymo zonos,kurtaiįmanoma,busįrengtospriešsusipažinimąsutrasairliksnepakitusiosvisoraliometu.vietose,kur stabdymozonosįrengtisusipažinimometunegalima,stabdymozonosbuspažymėtosantkeliodangos. Faktoteisėjaistebėsteisingązonosįveikimofaktą.Faktoteisėjųsąrašasbuspaskelbtasoficialiojevaržybųlentoje. Neteisingasstabdymozonosįveikimasbaudžiamas30sekundžiųbauda LEIDIMAIĮVARŽYBAS: 12.1.Varžybųorganizatoriusįsipareigojaužtikrinti,kadvisiLASFlicencijųturėtojai(pareiškėjai,vairuotojai,teisėjai, senjorai),lasfadministracijosdarbuotojai,tarybosnariai,rėmėjai,senjoraipateikęgaliojantįlasfpažymėjimą (plastikinękortelę)suasmensfotografijabūtųįleidžiaminemokamai. Oficialausasmensfunkcijasutekstuantliemenės Saugosdarbuotojai GRSaugumoviršininkai Postoviršininkai Media GRvyr.teisėjas Teisėjasryšiamssudalyviais Ryšiopostai Techninėkomisija XIII.OFICIALIŲASMENŲIDENTIFIKACIJA Identifikacinėsliemenėsspalva Oranžinė Oranžinėsutekstu Mėlynasutekstu Žalia Raudonasutekstu Raudonasutekstu Geltonasumėlynusimboliu Juoda XIV.PRIZAI 14.1.Organizatoriausprizai. DHLRallyElektrėnai2017 dalyviaiidiiriidivairuotojai,užėmęidiiivietasorganizatoriausapdovanojamipagalšių nuostatų4.3.3.p Specialūsprizai. Specialiųprizųsąrašasbuspaskelbtasoficialiojevaržybųlentojepriešprasidedantvaržyboms APDOVANOJIMAI: Apdovanojimaivyks2017d09d09(Šeštadienis)20:00antscenosDraugystėsg.,Elektrėnai,prieServisoparko. Visiprizaiekipažamsbusįteiktiantscenos. IšdalintųprizųnuosavybėbuspatvirtintapoOficialiųrezultatųpaskelbimo. XV.TECHNINISPATIKRINIMASPORALIOFINIŠO 15.1.TECHNINISPATIKRINIMASPORALIOFINIŠO: Vieta:Sabališkiųg.1L,Elektrėnai. Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI /18

14 Data:2017d09d09(Šeštadienis)20:30 Dalyviai,kuriebusatrinktitechniniampatikrinimuiporaliofinišo(SKKsprendimu)turipasirūpintireikalingaįranga, įskaitant visas užplombuotas atsargines dalis ir mechanikais techninio patikrinimo vietoje. Kiekviena mašina turi būti nuvairuojama į tikrinimo vietą paskirto komandos nario, kuris turi būti pasiruošęs finišo vietoje, jį lydės oficialusasmuo. Esantprotestui,kvestionuojamasautomobilistaippattikrinamastojepačiojevietoje PROTESTOUŽSTATAS: ProtestaipaduodamivadovaujantisLASK13skyriausnuostatomis.Protestoužstatas 1000(FIARRČTstr.55.2). Jeiprotestereikalaujamaautomobilioagregatųardymo,taiprotestuojantysisprivalosumokėtipapildomąmokestį: Jei proteste reikalaujama patikrinti aiškiai apibrėžtą automobilio dalį (variklį, važiuoklę, vairo kolonėlę, stabdžiųsistemą,elektrosinstaliaciją,kėbuląirt.t.):papildomasužstatas Jeiprotestereikalaujamapatikrintivisąautomobilį:papildomasužstatas APELIACIJOSUŽSTATOMOKESTIS ApeliacijospaduodamosvadovaujantisFIA/LASK15skyriausnuostatomis. Tarptautinioapeliacijosužstatosuma(FIA)yra: Nacionalinioapeliacijosužstatosuma(LASF)yra: Suderinta: Paruoštairpatvirtinta: LASFRaliokomitetopirmininkas Organizatorius: LASFGeneralinėSekretorėdteisininkė DonatasLiesis RamūnasČapkauskas RenataBurbulienė 2017d08d07 A.V. A.V. Sėkmėsvaržybose Papildominuostatai DHLRALLYELEKTRĖNAI /18