UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA m. m. DALYKŲ MODULIŲ SĄRAŠAS. Valandų sk. 1. Pavadinimas Mokytojas Klasė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA m. m. DALYKŲ MODULIŲ SĄRAŠAS. Valandų sk. 1. Pavadinimas Mokytojas Klasė"

Transkriptas

1 UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA DALYKŲ MODULIŲ SĄRAŠAS Priedas Nr.3A Eil. Nr. Pavadinimas Mokytojas Klasė Valandų sk. 1. Istorija žemėlapiuose ir dokumentuose R.Atkočiūnienė Istorinių dokumentų ir šaltinių analizė R.Kopūstienė Matematikos žinių gilinimas I.Skliarienė Išlyginamasis matematikos kursas R.Ivanova Matematikos terminologija anglų kalba R.Bigenienė Biologijos žinių gilinimas G.Švitra Dialoginio ir monologinio kalbėjimo gebėjimų kuriant realias bendravimo situacijas, aiškiai apibrėžiant komunikacinį tikslą. A.Jurkėnienė Rašytinio teksto suvokimo užduotys pagal BP ir jų atlikimas. Sakytinio ir rašytinio teksto kūrimas pagal BP. Funkcinių kalbos formų informacijai perteikti naudojimas anglų k. pamokose. Klausymo (informacijos turinio supratimo) ir skaitymo, siekiant tikslingai pasirinkti bei efektyviai taikyti strategijas, gebėjimų tobulinimas N.Čeponytė 4 1 I.Čereškienė 4 1 R.Jakštienė 4 1 V.Vilkevičienė Bendrųjų gebėjimų ir sakytinės komunikacijos tobulinimas A.Žižienė Kalbinių ir literatūrinių įgūdžių V.Katliorienė Pastraipų kūrimas ir redagavimas V. Puzarienė Kūrybiškumo L.Bytautienė Literatūrinio ir samprotavimo rašinio V.Šidlauskienė Samprotavimo rašinio teorijos ir praktikos dermė R.Kolesnikovienė Mokyklinės matematikos kurso sisteminimas I.Skliarienė Išlyginamasis matematikos modulis R. Ivanova Sakytinės ir rašytinės kalbos V. Puzarienė Argumentavimo mokymas V.Šidlauskienė Samprotavimo mokymas L.Bytautienė Praktinė gramatika R.Kolesnikovienė Istorijos labirintai R.Kopūstienė Rašytinio ir sakytinio teksto suvokimo užduotys pagal BP ir jų N. Čeponytė 3 1 atlikimas. 26. Kultūriniai skirtumai ugdant anglų k. klausymo, skaitymo ir rašymo R.Jakštienė 3 1 gebėjimus. 27. Kalbėjimo ir rašymo užduočių pagal A.Jurkėnienė 3 1 Pastabos

2 BP temas mokymas 28. Sėkmingas komunikacinės kalbinės kompetencijos ir A.Žižienė 3 1 is. 29. Mokymosi spragų užpildymas G. Švitra Chemijos žinių gilinimas G. Macijauskaitė 3 1

3 UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS Priedas Nr.5A Neformaliosios veiklos pasirinkimas gimnazijoje vyksta iki rugsėjo 15d. Į norimas veiklas gimnazistai registruojasi pas būrelių vadovus. Gimnazijoje veikiančios neformaliosios veiklos sekcijos: Sporto, menų, techninės ir gamtamokslės veiklos, filologai, istorija ir kraštotyra. Siūlomos programos: Sporto sekcija Aktyviems, sportiškiems, mėgstantiems gryną orą gimnazistams siūlomos tokios programos: Aerobika. Vadovė mok. Rasa Ordavičienė. Plaukimas ( Šilo pagr. Mokyklos.baseinas. Vykstame nuo gimnazijos). Vadovė mok. Rasa Ordavičienė. Futbolas (sezono metu). Vadovas mok. Rimantas Masiulevičius. Sportiniai žaidimai merginoms (krepšinis ir tinklinis). Vadovė mok. Vilma Grigienė. Sportiniai žaidimai vaikinams (krepšinis ir tinklinis). Vadovas mok. Saulius Grigas. Menų sekcija Kūrybingiems, dainuojantiems, šokantiems, muzikuojantiems mokiniams siūlomos programos: Merginų choras. Vadovė mok. Marija Barkauskienė. Ansamblis, solistai. Vadovė mok. Marija Barkauskienė. Gitaros klasė. Vadovė mok. Marija Barkauskienė. Instrumentinė. Vadovė mok. Marija Barkauskienė. Etnografinė. Vadovė mok. Marija Barkauskienė. Muzikos programavimas. Vadovė mok. Marija Barkauskienė. Šiuolaikinis šokis. Vadovė mok. Egidija Merenanu. Pramoginiai šokiai. Vadovė mok. Egidija Merenanu. Fotografija. Dailės studija. Vadovė mok. Irina Vaskelienė. Techninės ir gamtamokslės veiklos Programavimas. Vadovė mok. Jūratė Gimbutienė. Eksperimentinė chemija. Vadovė mok. Gražina Macijauskaitė. Eksperimentinė fizika. BASAFIZIKAI. Vadovė mok. Marina Aukštuolienė. Integruota biologija.ibb. Vadovas mok. Giedrius Švitra. Filologai Skaitovai ( Dialogas sus įvairiažanriais tekstais ). Vadovė mok. Violeta Puzarienė. Filologai ( Kūryba išgyvenama kaip stebuklas ). Vadovė mok. Laimutė Bytautienė. Anglų kalba gabiems mokiniams (pavadinimas dar tikslinamas). Vadovė mok. Neringa Čeponytė. Istorija ir kraštotyra Žvilgsnis į istorinę praeitį.vadovė mok. Regina Atkočiūnienė.

4 UKMERGĖS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS m.m. Priedas Nr.6A Renginius koordinuoja Kristina Krivickienė Eil.nr. PRIEMONĖS PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI 31. Rugsėjo 1-oji 2014 rugsėjo 1d. Lietuvių k., menų metodinės s; administracija 32. Pasaulinė savižudybių prevencijos diena 2014 rugsėjo 10d. Gimnazijos psichologė ir psichologijos dalyką pasirinkę mokiniai 33. Projekto Kurkime ir atraskime kartu susitikimas gimnazijoje 2014 rugsėjo 19d. Soc.pedagogas 34. Europos kalbų savaitė 2014 rugsėjo 22- Užsienio kalbų metodinė 26d.d. 35. Dviračių žygis. Judrioji savaitė rugsėjo 22d. Kūno kultūros mokytojai 36. Tarptautinė Mokytojo diena 2014 spalio 3d. III gimnazijos klasės; IV gimn. kl.savivalda menų metod Pasaulinė psichinės sveikatos diena 2014 spalio 10d. 38. Sveikatingumo savaitė 39. Naujokų krikštynos Projekto Kurkime ir atraskime kartu išvyka į Vilnių Konstitucijos egzaminas. Konstitucijos diena. 42. Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė 2014 spalio 6-10 d.d spalio 16d. (ketvirt.) Gimnazijos psichologas ir sveikatos priežiūros specialistė Kūno kultūros ir technologijų metodinė, sveikatos priežiūros specialistė IV gimn.klasės 2014 spalio 17d. Soc.pedagogas 2014 spalio 10 ir 25 d. d lapkričio 3-7 d.d. 43. Pasaulinė tolerancijos diena. Akcija lapkričio 18d ojo gimnazijos jubiliejaus renginiai. Jono Basanavičiaus gimimo dienos minėjimas 45. Poezijos naktis 46. Adventinė gerumo akcija 47. Advento vakarai (klasių auklėtojų pasirinktu metu) 48. Šv. Kalėdų reviu 2014 lapkričio d.d gruodžio I pusė 2014 gruodžio 2-19d.d gruodžio 2 19d.d gruodžio 22/23d. d. 49. Sausio 13-oji. Atmintis gyva, nes liudija 2015 sausio 13d. 50. Raiškiojo skaitymo konkursas 2015 sausio mėn. 51. Valentino diena 2015 vasario 13d.(penktad.) Socialinių mokslų metodinė Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė Soc. pedagogas, priešsmurtinė Gimnazijos bendruomenė Jaunieji poetai. Mokinių parlamentas Klasių auklėtojų ir menų metodinės s. I-IV gimn. klasės I-IV gimnazijos klasės, mokytojai. Lietuvių kalbos ir lit. metod. II gimn. klasės. 52. Vasario 16-oji Lietuvos valstybės I-IV gimnazijos klasės, 2015 vasario 13d. atkūrimo diena. Protų mūšis, šokiai? mokytojai. 53. Šimtadienis 2015 vasario 20d. III gimn. klasės 54. Užgavėnės 2015 vasario 17d. I gimn. klasės 55. Teisinių žinių konkursas Temidė 2015 kovo mėnuo Socialinių mokslų metodinė

5 56. Savaitė be patyčių 2015 kovo mėnuo Soc. pedagogas, priešsmurtinė 57. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 2015 kovo 10d. Menų metod., klasių auklėtojai, metodinė taryba, paroda skaitykloje. 58. Pasaulinė Žemės diena 2015 kovo 20d. I gimn. klasių geografijos konkursas, paroda skaitykloje. 59. Velykinis margučių ridenimo turnyras 2015 balandžio 7d. Kūno kultūros ir technologijų metodinė 60. Dėkoju Tau koncertas tėvams 2015 gegužės 15d. I-IV gimn. klasės, menų metodinė 61. Paskutinis skambutis 2015 gegužės 29d. III gimn. klasės, menų metodinė, administracija 62. Pasaulinė nerūkymo diena. Akcija gegužės 30d. Soc.pedagogas, sveikatos specialistė ir priešsmurtinė 63. Paskutinė mokslo metų diena 2015 birželio 5d. Administracija 64. Brandos atestatų įteikimas 2015 liepa Tėvai, administracija

6 Priedas Nr.8A PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI KLASEI SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ Dalykas Dorinis : Klasės 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d Tikyba Etika Kalbos: Lietuvių k Anglų k Rusų k Vokiečių k Prancūzų k Matematika Gamtamokslinis : Biologija Fizika Chemija Informacinės technologijos: Socialinis : Istorija Piliet. Pagrindai Geografija Ekonomika Meninis ir technologinis Dailė Muzika Technologijos Kūno kultūra Konsultavimas Viso valandų MIN..mokiniui Val.kompl Val.pagal ugd.pl Skirtumas (nepanaudotos valandos) Papildomas 45 Iš viso

7 1. Dorinis : VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS GRUPIŲ SKAIČIUS III GIMNAZIJOS KLASĖ Priedas Nr.10A IV GIMNAZIJOS KLASĖ Bendrinis kursas Išplėstinis kursas Bendrinis kursas Išplėstinis kursas Valandos Grupės Valandos Grupės Valandos Grupės Valandos Grupės tikyba etika Lietuvių kalba I-oji užsienio k. (anglų) Matematika Istorija Gamtos mokslai : 6.1. Biologija Chemija Fizika Menai ir technologijos: 7.1. Muzika Dailė Šokis Technologijos Vaikinams Merginoms 8. Kūno kultūra : 8.1. Bendroji kūno kultūra Krepšinis 8.3.Tinklinis 9.. II-oji užsienio k: 9.1. Rusų k Vokiečių k Prancūzų k Inform. technologijos Geografija Psichologija Ekonomika Braižyba Anglų k. moduliai Istorijos moduliai Lietuvių k. moduliai Matematikos moduliai Biologijos moduliai Chemijos moduliai Ugdymo karjerai mod Viso valandų klasei