Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų eksporto skatinimo galimybių analizės ir rekomendacijų pristatymas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų eksporto skatinimo galimybių analizės ir rekomendacijų pristatymas"

Transkriptas

1 Lietuvos medicinos turizmo plėtros ir medicinos paslaugų eksporto skatinimo galimybių analizės ir rekomendacijų pristatymas Konferencija Medicinos turizmas Lietuvos paslaugų eksporto ateitis 2012 m. kovo 1 d.

2 Pristatymo turinys 3 galimybės Kodėl verta skatinti sveikatinimo turizmą? 3 stiprybės Ką Lietuva gali pasiūlyti? 3 silpnosios pusės Ką daryti norint pasiekti sėkmės? Galimybių analizės objektas - sveikatinimo turizmas. Sudedamosios dalys: Chirurginis turizmas Diagnostikos turizmas Medicininio spa turizmas Odontologinis turizmas Slaugos ir globos turizmas Sveikatos ištyrimo turizmas 2

3 Didėjantis pacientų mobilumas ir regioninis bendradarbiavimas sąlygoja rinkų potencialo augimą Prognozuojamas tikslinių rinkų augimas iki 2022 m.: 44% Medicinos turistų: 1.5 mln. turistų Medicininio SPA: 4.6 mln. turistų ES direktyva 2011/24/ES Formalus bendradarbiavimas tarp valstybių Kompetencijos centras Regioninis bendradarbiavimas ir regioninė politika BSR ScanBalt iniciatyva - Lietuvių išeivijos med. paslaugų rinka - Sveikatinimo paslaugų rinka - Tik med. paslaugų rinka - Tik med. spa paslaugų rinka 3

4 Pagrindinės Lietuvos sveikatinimo sektoriaus stiprybės Profesionalūs ir žinomi specialistai, kokybiškos paslaugos Trūksta tarptautinių sertifikatų Pagalbinių funkcijų ir kokybės vadybos sistemų poreikis Rodikliai ( gyventojų) Lietuva ES vidurkis Aktyvaus gydymo lovų skaičius* 50,3 39,5 Praktikuojančių gydytojų skaičius 36,62 32,37 Daugiau gydytojų ir lovų nei kitos ES šalys Reikia pritaikyti paslaugų eksportui Neturi nukentėti Lietuvos gyventojai Konkurencingos paslaugos Kardiologija Plastinė chirurgija Klubo ir kelio sąnario keitimo operacijos Urologinė chirurgija Reikšmingi medicininio spa klientų srautai Galėtų būti pardavimo kanalu siekiant pritraukti klientų kitoms paslaugoms Sveikatos patikrinimas Neinvazinė diagnostika Reabilitacinis ir kurortinis gydymas (Medicininis SPA) Odontologijag 4 * Be slaugos ir palaikomojo gydymo, tuberkuliozės, psichiatrijos ir medicininės reabilitacijos.

5 Pagrindinės Lietuvos sveikatinimo sektoriaus silpnosios pusės Mažas Lietuvos žinomumas Klasterizacija Tiesioginis bendradarbiavimas Tikslinės rinkos, išteklių koncentracija Rodiklis Lovų skaičius privačiose ASPĮ % nuo visų lovų skaičiaus Lietuva ES vidurkis 0.46% 36.18% Mažai išvystytas privatus sektorius Sąlygos teikti stacionaro paslaugas Dedikuotas paslaugų eksporto ligoninė (investicijų pritraukimas) Gydytojų emigracija Regioninis bendradarbiavimas Papildomų pajamų iš sveikatinimo turizmo pritraukimas Klasterio sukūrimas TIKSLAI Išteklių sutelkimas Bendri rinkodaros principai Kokybės užtikrinimas Bendradarbiavimas STRUKTŪRA Operatorius Paslaugų teikėjai Socialinė infrastruktūra Fizinė infrastruktūra 5

6 Paslaugų kokybės užtikrinimas ir didinimas Kokybės užtikrinimo ir didinimo elementai Klasterio kokybės kontrolė Klasterio narių tinkamumo dalyvauti klasterio veikloje vertinimo ir stebėsenos metodikos parengimas: Veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos tinkamumo ir skaidrumo vertinimas Paslaugų kokybės vertinimas Sertifikavimas ir akreditavimas Tarptautinio sertifikavimo ir akreditavimo standarto pasirinkimas (JCI, EUROPESPA med., kt.) Informacinių/ mokomųjų renginių suinteresuotoms įstaigoms rengimas Finansavimo priemonių sertifikavimui ir akreditavimui sukūrimas Nacionalinė kokybės stebėsenos rodiklių sistema Struktūros vertinimo rodikliai Procesų vertinimo rodikliai Rezultatų vertinimo rodikliai 6

7 Rinkodaros koncepcija ir priemonės Pozicionavimas Kokybė Specialistų kvalifikacija ES standartų atitikimas Akreditavimas ir sertifikavimas Kaina Aukšta vertė už palankią kainą Patogumas Paslaugos suteikimo laikas Medicinos atostogos/ reabilitacija Paslaugų kompleksiškumas Rinkodaros kampanijos žinutės Vakarai: Lietuva kokybiškų medicinos paslaugų šalis, kurioje gera ir patogu sveikti. Beje, palankiomis kainomis. (kokybė, patogumas, aukšta vertė už palankią kainą) Priemonės Rytai: Lietuva kokybiškų medicinos paslaugų šalis Vakaruose, kurioje gera ir patogu sveikti bei lengva susikalbėti. Beje, palankiomis kainomis. (kokybė, patogumas, kalba/kultūra, aukšta vertė už palankią kainą) 7 Informavimas Informacijos apie Lietuvą, įstaigas ir paslaugas išsamumo ir sklaidos didinimas Įvaizdžio formavimas Ryšiai su tarptautine žiniasklaida Bendros rinkodaros gairės Proaktyvus prisistatymas Paslaugų pristatymas Paslaugų pristatymas valstybiniu lygmeniu Kontaktų mezgimas, pardavimai Reklama

8 Sveikatinimo turizmo skatinimo vizija ir galimi tikslai Siūloma Lietuvos Sveikatinimo turizmo vizija: Lietuva sparčiausiai Baltijos ir Šiaurės Europos regione auganti Sveikatinimo turizmo šalis. Galimi Lietuvos medicinos turizmo skatinimo tikslai: Metinės Lietuvos pajamos iš Sveikatinimo turizmo 500 mln. Lt (2022 metais) Metinis į Lietuvą atvykstančių Sveikatinimo turistų skaičiaus augimas 15 % Būti tarp TOP 5 valstybių Europoje pagal Sveikatinimo turistų skaičių, tenkantį vienam gyventojui. Pajamos iš Sveikatinimo turizmo sudaro ne mažiau nei 20-30% Lietuvos privačių Sveikatinimo paslaugų teikėjų pajamų. 8

9 Bendroji Lietuvos sveikatinimo turizmo vystymo strateginė kryptis Teisinės bazės tobulinimas Nacionalinė kokybės vertinimo ir stebėsenos sistema Įstaigų akreditavimas ir sertifikavimas Klasterio sukūrimas Į eksportą orientuotos ligoninės statyba Strateginis žmogiškųjų išteklių planavimas Europos referencinio (kompetencijos) centro vystymas I etapas: produkto apibrėžimas III etapas: infrastruktūros ir kompetencijos ir kokybės gerinimas vystymas II etapas: rinkodara, komunikacija ir pardavimai Trumpalaikė perspektyva (1-3 metai) Vidutinė perspektyva (3-6 metai) Ilgalaikė perspektyva (6-10 metų) Informacijos prieinamumo didinimas Lietuvos įvaizdžio komunikacija Paslaugų pristatymas Atstovybių tikslinėse rinkose sukūrimas Bendradarbiavimas su užsienio šalių institucijomis 9

10 Pagrindiniai sveikatinimo turizmo skatinimo sėkmę lemiantys veiksniai Sveikatinimo turizmo skatinimo strategijos parengimas ir formalizavimas (remiantis galimybių analizės išvadomis) Nacionalinių finansavimo priemonių sveikatinimo turizmo skatinimo veiksmams įgyvendinti sukūrimas Visų susijusių institucijų (ypač ūkio, sveikatos, socialinių reikalų ministerijų) glaudus bendradarbiavimas 10

11 Ačiū už dėmesį! Klausimai. 11