tu naei if SF r:-;- azzb i=ee az s< ';e Zz:Az EEEs 'i*.i ca< m ]fl n g i >l ld l! E.EE! 6E E5 ;3 ai t; 4.t YEr a.eoes E l:{ F t6 I za aat - F tx t6

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "tu naei if SF r:-;- azzb i=ee az s< ';e Zz:Az EEEs 'i*.i ca< m ]fl n g i >l ld l! E.EE! 6E E5 ;3 ai t; 4.t YEr a.eoes E l:{ F t6 I za aat - F tx t6"

Transkriptas

1 * F $ Zz:Az s zzb H'' r:-;- 4 K;n N F? za t - F tx t i= P 5 cg V. S Yq if SF 5 PF zz X 4.t ri :] fi >l ql b0l 9l,*? >ip ; :i, elg eig 0 ; ptl.hl 9 3. l s ;l 0 z 'i*.i }A > <O z z s< Yr i-r O >NA c< m "& FA 'N Xr i> t VU >{ +>A {r -i= 7 F,N F ' x N t< tu ni is N l:{ F.! H i?*.s A 9 '!! e d G.d. z' -l 9., z ' 't c. i' se x. n ';e F! ; : /5n ts l l bl.; i-3 li t ;3 i t; ld l! td?, G F F s t i. ; *s lf^ e! : p l el.;b g.3" slg i 9 ]fl n g i >l

2 Frm Nr ptvirtint Lietuvs Respubliks finnsq minislr 008 m. grudzi 3 d iskymu Nr K-45 (Lietuvs Respubliks fl nnsq ministr 09 m. grudi 30 d. iskym Nr K-405 redkcij) Lietuvs tetr, muziks ir kin muziejus, gg30, Vilnius 9.4 (istigs pvdinims, kds Juridiniq smenq registre, dress) BUDZTO tslatdu SAMATOS VYKDYMO 00 M. KOVO 3 D. ketvirtine (dt) (metine, ketvirtine) ATASKATA Nr nfrmciis istekliq visumenei pletr, istrines tminties, trdicijq, kulturs pveld psug ir ktulizvims (prgrms pvdinims) Kds l\/inisterijs/svivldybes Prgrms Finnsvim Vlstybes funkcijs 08 0 Dt: Liks: 5:7: (euris, ct) lslidq eknmines klsifikcijs KO0s lslidq pvdinims it. Nr. Asignvimq plns, jskitnt ptikslinimus metms tskitinim liktrpiui 3uti signvimi krtu su iskitytu prejusiq metq lesq likudiu Pnudti srgnvtml 3 rslards ts vts 3 ^ , , ,8 58 5,8 SLADOS 4 9, , ,8 58 5,8' Drb uzmkestis ir scilinis drudims , , , ,O,,.,.0., ,,,, ', ,.5 Drb uzmkestis Drb umkestis Drb umkestis Drb uzmkestis pinigis Scilini drudim jmks Scilini drudim lmks Scilini drudim lmks Scilini drudim jmks Prekiq ir pslugq isigijim islids Prekiq ir pslugq isigijim istids Prekiq ir pslugq lsigijim islids Prekiq ir pslugq isigijim islids RySiq lrngs ir ryiiq pslugq jsigijim islids Trnsprt islikym ir trnsprt pslugq jsigijim islids Kmndirudiq islids Mterilij turt pprstj remnt prekiq ir pslugq isigijim islids 3 j ' , , , , , ,00 L500,00 500,00 5,9,00 5.9,00 5 9,00 5.'9, ,00 000,00 500,00 000, , , , ,00 000,00 000,00 000,00 000, ,00 7,89, ,00 '7,89,00 300,00 500,00 500,00 000, , , , ,00 000,00 000,00.000,00 000,00.947,8 947,8 947,8 947,8 74,50 95, 49, ,A , ,0 000,0 000,0 000,0 000,0 947,8 947,8 947,8 947,8 74,5 95, ,0..,...30 )7 7 3,,73 73 Kvlifl kcijs kelim islids Kmunliniq pslugll jsigijim islids nfrmciniq technlgijq prekiq ir pslugq jsigijim idtids Reprezentcines islids Kitq prekiq ir pslugq lsigijim istids Scilines ismks (p5lps) Drbdviq sciline prm Drbdviq sciiine prm Drbdviq sciline prm ,00 '0 000,00 00,00 000, ,00 000,00 'l 000,00 000,00.000, ,00 00, ,00 000,00 000,00 ' 000,00 000,00 000, , ,

3 Lps Kds Ministerijs/Svivldybes lst igs 07 Prgrms Finnsvim Vlstybes funkcijs Dt: 0-04{9 Liks: '5:7: z.7, Drbdviq sciline prm pinigis.000,00.000,00 rs vs 4.9, ,00 58.'t5,8', 58. 5,8 Nidet Jrckiend (vrds ir pvrdd) Audrne VikSnrlte (vrds ir pvrdd)

4 Lps 3 Lietuvs tetr, muziks ir kin muzieius, 9930, Vilnius g.4 (istigs pvdinims, kds Juridiniq smenq registre, dress) Frm Nr ptvirtint Lietuvs Respubliks fi nnsq ministr 008 m grudzi 3 d iskymu Nr K-45 (Lietuvs Respubliks fl nnsli mtntslr 09 m grudzi 30 d. jskym Nr K-405 redkcij) BTUDZTO tslatdu SAMATOS VYKDYMO 00 M. KOVO 3 D. ketvirtine (metin, ketvirtine) (dt) ATASKATA nfrmcijs istekliq visumenei pletr, istrines tminties, trdicijll, kultrs pveld psug ir ktulizvims Nr (prgrms pvdinims) Kds Min isterijs/svivldybes Finnsvim Vlstybes Dt: Liks: 5:7: (euris, ct) C) ls lidq eknmines klsifikcijs KOOAS lslidq pvdinims it. Nr Asignvimq plns, iskitnt ptikslinimus metms tskitinim ljktrpiui Suti signvimi krtu su iskitytu prdjusiq metq lesq likudiu Pnudti srgnvtmi rslatds ts vts , ,00 l..,..30 SLADOS Prekiq ir pslugq jsigijim iblros Prekiq ir pslugq isigijim istids Prekiq ir pslugq isigijim istids Prekiq ir pslugll isigijim islrs Kitq prekiq ir pslugq isigijim islids J , , , ,00 4,s00,00 '4.500,00 '4 500, , 4,500, 4 500, 4,500, rs vrs 4.500, ,00 (istigs vdv rj jglit smens prergq is buhlteris) (.

5 Lps 4 Lietuvs tetr, muziks ir kin muziejus, 9830, Vilnius Frm Nr ptvirtint Lietuvs Respubliks fi nnsll ministr 008 m. grudzi 3 d iskymu Nr 'K-45 (Lietuvs Respubliks fi nnsq ministr 09 m grudi 30 d jskym Nr K-405 redkcij) (lstigs pvdinims, kds Juridiniq smenq registre, dress) B UDZTO lslaor,l SAMATOS VYKDYMO 00 M. KOVO 3 D. ketvirtine (dt) (metine, ketvirtine) ATASKATA Nr nfrmcijs istekliq visumenei pletr, istrines tminties, trdicijq, kulturs pveld psug i ktulizvims {prgrms pvdinims) Kds Finnsvim V lstybes funkcijs ' ' Dt: Liks: 5.7: (euris, ct) lslidq eknmines klsifikcijs kds lslidq pvdinims il Nr Asignvimq plns, jskitnl ptikslinimus metms tskitinim li ktrpi ui 3uti signvimi krtu su iskitytu prejusiq metq le5q likudiu Pnudti stgnvrml tslards ts vts , , t 3 377,4 SLADS 5 000, ,00 Fi el 50,85,,,.,. 0.,,..0 Drb uzmkestis ir scilinis drudims Drb uzmkestis Drb uzmkestis Drb uzmkestis Drb uzmkestis pinigis Scilini drudim imks Scilini drudim imks Scilini drudim imks Scilini drudim imks , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,0c 00 0c 00,00 00,00 00,0c,,...30 Prekiq ir pslugq isigijim islids Prekiq ir pslugq isigijim islids Prekiq ir psluglt isigijim islids Prekiq ir pslugq jsigijim islids KitLl prekiq ir pslugq isigijim islids J 4 5 J 4 700, , , , , , , , , ,00 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,85 40,84 40,8t 40,85 Ai' A 3 MAT RALTO J O R N MAT R AL O J O TU RTO lstc lj il\4, FNANSTNtO TURTO pad DJMO tr F NANStNtU SPARGOJ VU VYKDYMO SLADOS ,00 s 000,00 874,39 874,3 3, Mterilij ir nemterilij turt isigijim islids , , , , 3., 3,. 3 3,., ,4,0 3, 3 3 llgliki mterilij turt k0rim ir jsigijim islids MSinq ir jrenginilt isigijim islids MSinq ir jrenginiq jsigijim islids Kmpiuterines technines ir elektrniniq ryiq jrngs jsigijim islids Kult0rs ir kitq vertybir..l jsigijim islids Kulturs ir kitq vertybiq isigijim islids Vluziejiniq vertybiq jsigijim islids Nemterilij turt krlrim ir isigijim islids Nemterilij turt kurim ir isigijim islids Nemterilij turt k0rim ir lsigijim islids ' , , , ,00 000,00 000,00 000,00.000,00.000,00 000, , , , ,00.000,00 000,00 000,00 000,00 000,00.000,00 440,00 440,00 440,00 440,00 434,39 434,39 434,39 440

6 Lps 5 Kds Min isterijs/svivldybes Finnsvim Vlstybes Dt: 0-04{9 Liks. 5:7: 4 c 7 3,,.,,0 Kmpiuterines prgrmines jrngs ir kmpiuterinds prgrmines irngs licencijq jsigijim islids 7.000,00 000, ,3( rs us , , , ,4 Nidet Jrckien Audrne VikSnrite

7 Lps Lietuvs tetr, muziks ir kin s, 9830, Vilnius 9.4 (istigs pvdinims, kds Juridiniq smenq registre, dress) Frm Nr. ptvirtlnt Lietuvs Respubl jks flnnsq ministr 008 m, grudzi 3 d iskymu Nr 'K-45 (Lietuvs Respubliks finnsl.i ministr 09 m grudz 30 d iskym Nr K-405 redkcij) BTUDZTO tsuloq SAMATOS VYKDYMO 00 M. KOVO 3 D. <etvirtin (dt) (metine, ketvirtine) ATASKATA Nr Kult[rs vldyms, prcesq stebesen, infrstruktr.]rs mdernrzvrms (prgrms pvdinims) Kds Finnsvim Sltini Vlstybes Mi nisterijs/svivldybes Deprtment 'l Dt: Liks. 5:7: (euris, ct) lslidq eknmines klsifikcijs kds lslidq pvdinims il. NT Asjgnvimq plns, iskitnt ptikslinimus metms tskitinim li ktrpiui 3uti signvimi krtu su iskitytu prejusill metll lesq likuiu Pnudti srgnvtml rslatds ts vts , , , ,87 MATRTALTOJO tr NMATRTALTOJO TURTO lstcljtm, FNANSNO TURTO PADDJJ\4O R FNANSNU SPARGOJ MU VYKDYMO SLADOS , , ,87, 3, 3, Mterilij ir nemterilij turt jsigijim jslids llgliki mterilij turt k[rim ir isigijim istids Psttq ir sttiniq isigijim islids Psttq ir sttiniq jsigijim islids Negyvenmqjq psttq jsigijim istids ,00 000,00 000,00 000, ,00 '00 000, , ,00 '00 000,00 00,000, ,87 4 s93, , , , , , , ,87 S VSO.000, , ,8 :n ) --4t,"/ i lrr( rffi Nidet Jrckiene (vrds ir Pvrde)

8 Lietuvs tetr, muziks ir kin muziejus, 9830, Vilnius g.4, s JuridiniLl smenq registre (finnsujndis inst PAZYMA DL FTNANSAVTMO SUMV 00 M. KOVO 3 D Nr. (dt) Ministerijs Depnment tr rrgu. Versijs Nr. il. Nr. Finnsvim Sltini kds Vlstybes funkcij. Gutins sums:.. Sukupt finnsvim pjmq sum tskitini liktrpi pbigje (likutis)": knmins klsifikcijs strisn is Sum (ur, ct.), , r ,0 0, , , , vis:. Kits ilglikes gutins sums is vlstybds izd tskitini liktrpi 4.09, ',4: 4.09,43 Gutins finnsvim sums tskitini liktrpi pbigje (likutis)-.": 5 vis: 3. Per tskitini liktrpj guts finnsvim sums**** , , 0 000,0c J C , ( , t 8 l , t 8.74,t 5 vis: 8.74,8 ftnnsvim sums tskitini liktrpi

9 il. Nr. Finnsvim Sltini kds Vlstybs knminds funkcij klsifikcijs stripsn is 5. sukupts grqzintins finnsvim sums tskitini liktrpi pbigje (likutis).."--. Sum (ur, ct,) 5 vis: 00( "Sukupts finnsvim pjms (debets 8XX - Sukupts finnsvim pjms) i Vlstybbs id. **Kits ilglikes gutins sums (3XXX - Kits itglikes gutins sums (jvertints mftizut svikin)) is Vlstybes izd. *"* Gutins finnsvim sums (kredits 4 XXXXX Finnsvim sums (gutins)) it Vlstybes i\d. **** Guls finnsv buts)) ii Vlstybes d. ***** Grqiintins fin nsvim sums) \/glstybds iidui. *** Sukupts grq Kiti trumplikii lsiprqigjimi (sukupts grqiintins finnsvim sums)) Vlstybes idui. 0, ,00 Dumenys pteikimi susumuti pgl finnsvim sltini, vlstybds funkciiq, is vis. Dumenys pgl biudzetiniq jsiigq pjmq imkq finnsvim sltini (. 4.) plymqe nerdmr. Dumenys pteikimi euris ir centis su dviem enkjis p kbleli Direktrd (jstigs vdv rj iglit smens preigq pvdinims) Vvr. buhlter (\yriusisis buhlteris (buhlteris) Nidet Jrckiene (vrds ir pvrde) Audrnd VikSnrite (vrds ir pvrdd)

10 ]N >t' R'F J^\J :l9a =:ri =.= ir &.t 7J -r g? ty. trgf ;u..i :F Z == CJ+ 'ri F -vta O4 btr \!.. lvdj J-v \ ;,9 n c! ts+j c 'il A., i! Fl 9. = tr V FF 99 5A :.: + r: i i- F d ': ts L.n ::,. ts j< F. C =c qi -, 5 i F-l n P '!se =c > c!( rn'i^ V- ;nz {-+,.,0" e 'F = F\.O r^-u) h+ -vl_- ;:'5- v ; u :- N iri tr - c, tri =. N *V -F- O'n PN.=,NFi tr 'ct A i_r L'- lh-- i r f!; A = 0 =S X - - 'trj =-^- - -;( Occ-Al ceccn Y'= -] 'i # 3,N = ; i >FJ t*,-+.t 3,-:, - >< s?v > F icn =" LF- 3.=.-d 'i't:..i j 'r -tr=v =-- ': << 'ltqj =d>.i? :v9b d{::a r*i: Y,-il.= '- l-'( ' r *. (!;dz 3:J-,i! P qz == i; l-l 'i vjsf \, p '(J 4\, z s v N N U) s; v> fid s>' O 'q).q.\z c) -. v d S ;ir.! ' = f0 tcrt YY >=, ' b0,0) d 9.g) N b.( > > d ' d (t)!

11 . -F!F ' l..-,^ \/ du), ^F t]n '-u) 4 ^\ C) =... \ A V =- ;ij \ A ;> c! + 4. s!illi 'N i (t.4,8 F q ^ 'kl. c :0 'e h > ^"s i tr 3-: fl - C) ==F= i:f,; i. F >.; c Gi '-'F.- # C) i Y9.'JqPz Hli!r ^< ;r: tr )N l-l ';-. ld -ld.p?p hf i;- 4, >V (n -hvc( '=kl =-^ rn- } k r -. Us.i')#.mcl.= Ld.i\C 9'Ov) = :NJHF (...;j,: (! - lw..j A3 cd =.9 -.r A nh # ^ st lij,l:5i ;ili 4= 5' +i;ff' 'N qgi *s H R>, R ^'= >Z f = er c\ q, rq S '" 'l']n' -- >,,c0.7- ^ )r rn F.3 >! tr f D.*= s u) s H J ;qi O cl-q+j T.i.; rr.!.< == T{ e:!s,i.=fi trq'j '='=v tc'n GF ig' >!-: >^- =,- 'r.f 3 f g!- ;g &;J &z '-z 5F P A il (, t-t r t4 H J F - f-l )f) V ( ft q.c) c.9 9 G ō 0). fl - r ( tt= L d' : \..l!! 0 9 '-,0) C f,.c),. c) -([ :T 3i.d) e 'r H 9 5

12 -^ VA t:\ ts.0 -)N >* (n it,! =va 'l-l,".9 ;: l: r4 7dr F :; v) 3 J A [i : j -^F :,L^ ;.? Fh? U ;i.:- {: F v HA q.^,i<i-- ct-\, 8.fi k : n 9S,; d F =.= 9 ': *. ;,Y ct '-r.^qfa j7' tr;9 'n F] } q::a =' :!!?F-, l >- e,& -!.ir" AF Ft -v.o-tr? >.?<{v r >td '- 'e.t - 'q=. {:r v '=\9 A :-! iin r tr- ' J zi_r!\_ DH 9.s Ā ft c'.., :P ; N t + d i9 = tr f, l_.5 jj :- e + 3'd-. t4n r'!! 'N,N i- =tri-r;j++j -F.-^G t.f T -{ FOF ;.: X ;! h. y r]< X g'.= n 'il v -!? q -r N " 9 n >z.=f H r - = = '<4.3 ft }: f : t? f ; -.ie q -"- D:? +Z.i VV.8, > ) ==4 i.. F jc;,- LJ \J O_.? =F-" i' ;,-rl VA 'F v l-- - n c!r F c (,ld 3lz F- F, 5; g? z t-r V z z N s! H 5 ' O,^ Ffi :> J3 q + f F.J 7 ) b0 '0) q) -Y G --) G c).c) lz c) L -. L '(D 'R H= > '4. ' 'U d b0 tx >x bt -> 3 'd) c f t:.! 'r d J D

13 VldZi s sektrius subj ektq pskits dumenq teikim Finnsq ministeriji ir skelbim,"trykfi.l 9 prieds r,rctqvq{te utrq, ggu,ryr (Mk.tinq sumq tskits frm) urnrrnqlsutuu 00M,kv 3 D. ketvirtine (metins kewirtine) ATASKATA (dt) Kds t, $lidrl cknm incs klsifikcijs kds Slidq pvdinims Di Nr ikrrtis prdzije ruktsr.tlls sums biudzcmgl - tilil;i;k;;;ili; lniktnrpi pbigi i5 vis i5 jq ilglikiq isisklinimg likutis* 3 c 5 t 0" J Qr{, , 4 0,4 0. l 0, ) 7 0, l.l n 3 t0 %frk;f-"-- l 3 3 ffi. 4 3 r4 L 4 5 l 5 l7 5 t8 LY T)nt ^ 5 tikslms 0 X"----:-:- Uqleglg!]t,UlgigvlsrJdil tilri irisvri Z 5, 3 t -_l_ ll i ; z subiektms J 3l l)fcniin" _ - r vv,rrrrvr.td Li+i v4ruzluj ScKtrmus sub.iektzuns einmiesiems tikslms )A 9.0

14 5 r D;tfr it;r r"i "ldy bem etnm idgm s, ) z s kitiems vl d Zi-s h-r,lriu s = , x,,l l _{ 9 Jg z z 3t JZ istekli 33 le 5, 7 J) n z t :" J9 7 ; Seilin nn 40 z 7 4 z t 4 ) i z-, 8 )nrlrd"r'i',:"*.l,lz *4! 8 l t : 8 U n 9 47 T i z llsslqiki n$rerfrffijb tuiil-ri i".,i;; isiguirn [n,ilre]rislciirl _ J J 55 3 J 3 i 3 t-- t 5 iffi ii'';il#.#:et+q$!4gel-* 5 *,.-_-;::{ix,jjjt.jj}jlq:!l!ums llrz tde) tsids llglikiq jsipreig.limq likutis - isipreigjimi, kuriq tcrmins 4rle tulg '!) meti. r0.7 --l *---*J f t:r*t fsligrs;stly0,rl ftejd iglil srnens preigq pvdinims

15 BUDZLTUVOS TATRO, MUZKOS R KNO MUZJUS BUDZTO SLATDU SAMATOS VyKDyM pgr 00 m.kv 3 d. dumenis ASKNAMASS n,q.s,rs Lietuvs tetr, muziks ir kin muziejui ptvirtinti vlstybes signvimi buv pskirstyti -dviems prgrmms -kdi- 0 00g ir : U^Ztikrinti muziejq veikl4 - prgrms kds 0 008, prgrms tiksl kds 04, utdvini kds 0, priemnes kds 05. Gutq signvimq sum ls''tsi,st UR; funkcine klsifikcij , funkc inis_... _vlstybes plns biudzet s, _ g 39,00 UR., pnudti UR. 9 ur. ipsnis...0 sum 3795,00 ur. LRKuiturs kets ul00 kv mdnesi kur4 ir 0 dien4); eknmines klsifikcijs stripsnis kmndirutes pslugs; eknmines klsifikcijs stripsn is...., sum g,00 ur. mterilij turt pp_rstj remnt prekiq ir pslugq lslir; eknmines klsifikcijs stripsnis ''r J' ' 5. Drbi tlikti ii bus up-k"tu \z metblndlimenesi., sum 000,00 kvlifikcijs kelim islids eknmines klsifikcijs strips nis..., sum 9,00 ur. ijs kelim kursi nukelti irudeni. ir pslugq islids eknmines klsifi kcij s strip snis visutini krntin nukelt i ketvirti. stripsnis..j,l, sum 00,00 ur. Del neivyk, tdel less nepnudts. ines klsifikcijs stripsnis , sum uz kv mdnesi pslugs. 's tetr, muziks ir kin trisdesimtmetis,,, risk4, isvinims iki metq pbigs; sum 4500,00 ur. um 000,00 ur. ne klsifikcij 0g,0.0.0, slrinis r.r... -vlstybes biudz iskitntpttrcsrinimus, ,00 UR., pn,t?ffii5t#lirt;lr,

16 signvimi-75 40,3 ur. Prjekt perskidivim drbi bus tlikti 00 metvne, ketvirtyje (sutrties pkeitims ). Nepnudti signvimi i3 vis 9944,3 ur-biudzet signvimi skirti metq prdzije muziejus veikli pgl pgrinding prgrmq 9738,9 UR. biudzet signvimi skirti prjektui,,auksinis tetr, muziks ir kin trisde5imtmetis ' 4500,00 ur ir pglinfrstrukttrs mdemizvim prgrm ,73 ur prgrms (finnsvim Sltinis- biudzetines istigs pjms- kds -.4.L., funkcine klsifikcij ) 00 metq plns, fskitnt ptikslinimus, ,00 UR., plns ketvirdiui 5 000,00 ur. pnudti signvrmi-3377,4 UR, nepnudti signvimi - TT,7 UR. BiudZetine istig pgl00 mef4ptvirtint4 pln4 i vlstybes izd4 imkej 800,00 UR isttymu ptvirtintq imkq i5 jq : BiudZetiniq istigq tliekndiq funkcijs, numtyts jq veikl4 reglmentujndiuse dkumentuse, pjms uz suteikts pslugs ( imks kds 00)-4400,00 UR. BiudZetiniq istigq pjms ulmterilij turt numq ( imks kds 003)-400,00 UR. Neguts ir nepnudts imkets pjmq irnks (iskitnt 0,45 likutiperket4 is 09 3d,. i 00 metus ) 00 m. kv 3d. 53, ur. Kits le5s: Vykdms prjekts,,visutnenes preikius titinkndis virtulis kulturines erdvds vystyms,, Le5s guts i3 Lietuvs ncinlines Mrtyn MZvyd bibliteks 079 metis grudzi men, Netinkmq i5lidq, skirlq prjektms i5 trptutines finnsines prms le5q ir prnketq is vlstybes biudzet nebuv. il. Nr. rnnsvlm pt mu sums detlizvims Gutinq sumrl isisklinim pvdinims tus Sum (UR) Atstginiq rezervs. l.l.l} 3744,40 Drbdvi sdrs mkestis nu tstginiq rezerv ,97 3 Drbdvi sdrs mkestis uz00 metu kv men ,9 A AB Teli Lietuv ( uz ry5i pslugs) ,5 5 AB Vilnius Silums tinkli ( uz Sildvmil..J.L0 408,0 AB nergijs skirstym pertrius (uz elektrfl...l.0 5 7) 7 UAB Kenkejq kntrles trnyb (ul dezinfekcijs pslugs )..r...30 \7 0) 8 AB Teli Lietuv ,40 9 Vlstybine imne Registrq centrs ,4r l0 VS{ Rdijs ir televizij r0,7 l UAB,,Argus" (psug).. J..30 ) q t Vilnius m. svivldybe ( SiukSliq i5vezims)..j ,7 5 J UAB den Sprigs Lietuv ( kits pslu gs)..l..30 3,0 4 Lins Mkvecks (teisines pslugs) ,5 5 Pgl intelektuling sutrti..l..30 R 45

17 t VM pjmq mkestis,9 Vis sukupt finnsvim pjmq sum (-) 409,43 : Bnk i5rss pridedms BiudZetinirl le5q s4skits likutis UR. pjmq imkq s4skits likutis 0,00 UR.BiudZet ksje likutis 0,00 UR. Pjmq imkq ksje-,bg UR Muziejus mkejim krteles likutis 45,3 UR.

18 Sqskits i5rss Psirinkite liktrpi z0z YO Lietuvs tetr,muziks ir kin muziejus Bnk sqskit UR LT g08g7 Dispnujms [ikutis 500,00 UR Prdinis tikutis 3 798,9 UR l5 vis, iitids: 3 798,9 UR 5 vis, [ptuks: O,OO UR Glutinis tikutis 0,00 UR Dt Mkejim Mktj rb dkument gvj Nr. vdinims Mkejim pskirtis pluks SB bnks Mkestis 0, SB bnks Mkestis, J SB bnks Mkestis 0,9, ' SB bnks Mkestis 0, SB bnks Mkestis 0, J SB bnks Mkestis 0, J SB bnks Mkestis,g SB bnks Mkestis RD , SB bnks Mkestis, Jnulevidius Audrius LT ,O UAB Rvnbests LT 't Kprj t e ^ *,f*uu,il"'j '- Q\s'zrriiv (qi;-;-fi) H 34,7 t

19 nternet bnks versl klientms Dt Mkejim dkument Nr. Mktj rb gvej pvdinims Mkdjim pskirtis lslids ' [pluks Jungtine prfesin sqjung prf. mkestis 00m. susis vsris kvs RD ,73 LT Mkvecks Lins LT dlinis pmkejims 0003, z5b Vtstybine mkesdiq inspekcij prie LR 3 993,5 5 Finnsq ministerijs T Vtstybine mkesdiq inspekcij prie LR 3 900,00 Finnsq ministerijs T l 57 SODRA T , SODRA T s , SB bnks Drb uzmkestis 3 4,7 lnfrmujme, kd JUsq. [e5s bnk sskitje (-se) irlrb indeti (-iq) s4skitje (-se) yr Dugiu infrmcijs tinkms drustj indetiq drudimu. lp - e -// https ;i/e.seb. lt/cg i-biniubus/ifirm.w

20 nternet bnks versl klientms nternet bnks versl klientms Lietuvs tetr,muziks ir kin muziejus Sskits isr5s Psirinkite liktrpi s% Lietuvs tetr,muziks ir kin muziejus Bnk sqskit UR LT Dispnujms [ikutis O,OO UR Prdinis tikutis 083,95 UR Gtutinis tikutis O,OO UR l5 vis, istids: 083,95 UR li vis, iptuks: O,OO UR Dt Mkejim dkument Nr. Mktj rb gvj pvdinims Mkejim pskirtis lstids [pluks SB bnks Mkestis 0, SB bnks Mkestis,z SB bnks Mkestis 0,9.--? SB bnks Mkestis 0, SB bnks Mkestis RD095498, SB bnks Mkestis, TUriene Jurgit T JT Nr. 5, Lindstrm L , UAB "Mikrum" LT M Nr.355 9, Mkvecks Lins LT dtinis, SODRA Lr , lt/cgi-bi n/ubus/if irm.w SB bnks pij tlkr 554,3