LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO 2019 METŲ III KETVIRČIŲ VEIKLOS ATASKAITA m. spalio 23 d. Nr. Vilnius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO 2019 METŲ III KETVIRČIŲ VEIKLOS ATASKAITA m. spalio 23 d. Nr. Vilnius"

Transkriptas

1 LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO 2019 METŲ III KETVIRČIŲ VEIKLOS ATASKAITA spalio 23 d. Nr. Vilnius

2 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus vidaus reikalų ministerijos 2019-ųjų metų veiklos prioritetų įgyvendinimas Darbo, veiksmo, poveiksmio pavadinimas Terminas Aprašymas 2-ojo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos prioriteto pavadinimas: Stiprinti policijos darbuotojų motyvaciją ir tobulinti gebėjimus užtikrinant viešąją tvarką ir nusikalstamų veikų tyrimą Darbo pavadinimas: 1. Policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos gerinimas Veiksmo pavadinimas: 1.1. Policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą susieti su pareigūno praktine veikla, pritaikyti prie gyvenimo realijų ir patenkinti įstaigų bei specifinių padalinių poreikius.. Prioritetiniai mokymai vadovaujantis sausio 14 d. įsakymu Nr. 5- V-28,,Dėl policijos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre pradedami nuo II ojo ketvirčio ųjų metų veiksmų plano įgyvendinimas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano programos kodas ir pavadinimas Visuomenės saugumo užtikrinimas Tikslo kodas ir pavadinimas Siekti veiksmingo policijos sistemos funkcionavimo, įgyvendinant policijai pavestus uždavinius. Uždavinio kodas ir pavadinimas Atlikti objektų tyrimus bei ekspertizes, dalyvauti tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, teikti policijos ir kitoms šalies ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą Pagal Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kompetenciją teikti specialistų išvadas ir ekspertizės aktus, koordinuoti ir kontroliuoti kriminalistinių laboratorinių tyrimų atlikimą ir kinologijos veiklą kitose policijos įstaigose bei vykdyti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro bendrąsias ir specialiąsias funkcijas Įstaigos veiksmo numeris ir Veiksmo įvykdymo aprašymas pavadinimas Atlikti objektų tyrimus ir ekspertizes, Per 2019 metų III-is ketvirčius LPKTC gauta (per tą patį laikotarpį 2018 m ) dalyvauti tiriant sunkių ir labai sunkių užduotys atlikti objektų tyrimus. Per tą patį laikotarpį atlikta tyrimų ( ). Iš jų iki Įvykdymo terminas

3 nusikaltimų padarymo vietas, teikti policijos ir kitoms šalies ikiteisminio tyrimo įstaigoms mokslinę ir techninę pagalbą 30 d. termino ( ) užduotys. Tai sudaro 65,4 proc ( ,3). Per III-ą ketvirčius LPKTC DNR registre nustatyti 392 sutapimai ( ), t. y. DNR pėdsakų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas veikas efektyvumo indeksas yra 10,8 (2018 6,4). Tikslinga sudarant 2020 LPKTC veiklos planą svarstyti klausimą dėl DNR rodiklio keitimo (didinimo). Per III-ą ketvirčius LPKTC DDR registre nustatyti 212 sutapimai ( ), t. y. rankų pėdsakų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas veikas efektyvumo indeksas yra 5,8 ( Parengti strategiją ir 5 metų veiksmų planą dėl DNR ir Daktiloskopinių duomenų registrų vystymo ir jų panaudojimo atskleidžiant nusikalstamas veikas 2. Teikti LPKTC specialistų išvadas ir ekspertizės aktus 5,1). Strategiją numatoma parengti II-ame pusmetyje Per 2019 metų III-is ketvirčius LPKTC gauta (per tą patį laikotarpį 2018 m ) užduotys atlikti objektų tyrimus. Per tą patį laikotarpį atlikta tyrimų ( ). Iš jų iki 30 d. termino ( ) užduotys. Tai sudaro 65,4 proc ( ,3). Per III ketvirčius LPKTC gautos užduotis (be BTS skiriamų užduočių) iš jų iki 30 d. atliktos 2 232, t. y. 77,0 ( ) proc. 3. Teikti prioritetinės LPKTC veiklos Per III ketvirčius atlikti ( ) prioritetinės veiklos tyrimai, iš jų: biologinių, informacinių technologijų, informacinių technologijų 50 ( ), narkotinių medžiagų ( ), narkotinių medžiagų LPKTC specialistų išvadas ir ekspertizės aktus biologinių tyrimų 948 ( ). 4. Panaudoti tarnybinius šunis surandant, Per III -is ketvirčius buvo 61 ( ) atvejai.

4 užfiksuojant ir paimant nusikaltimų žymes įvykio vietose ir vykdant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus 5. Parengti ir patvirtinti drono panaudojimo įskaitinių eismo įvykių (kartu su Lietuvos kelių policijos tarnyba) ir nusikalstamų veikų vietose algoritmą 6. Kartu su Lietuvos kriminalinės policijos biuru parengti ir patvirtinti informacijos kaupimo iš įvairių laikmenų (mobilių telefonų, kompiuterių, navigatorių ir t. t.), pateikiamų policijos kriminalistinių tyrimų padaliniams ištirti, algoritmą 7. Koordinuoti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinių veiklą, laboratorinių tyrimų atlikimą ir kinologijos veiklą kitose policijos įstaigose 8. Organizuoti ir vykdyti policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, jį susieti su pareigūno praktine veikla, pritaikyti prie gyvenimo realijų ir patenkinti policijos įstaigų poreikius 9. Organizuoti įvykio vietos apžiūros mokymus, patvirtinti mokymų egzaminavimo tvarką (išklausė ir (ar) išlaikė) 10. Parengti siūlymus dėl ekonominių tyrimų specialistų poreikio Lietuvos Algoritmą parengti numatoma II-ame pusmetyje Algoritmą parengti numatoma II-ame pusmetyje Patvirtinti standartines veiklos procedūras ir atlikti kontrolės priemones policijos įstaigose numatoma II-ame pusmetyje. I ame pusmetyje kvalifikaciją kėlė 85 LPKTC darbuotojai ( ). LPKTC organizuotuose įvykio vietos apžiūros mokymuose dalyvavo ( ) Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų darbuotojų. Numatytuose prioritetiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 100 proc. LPKTC pareigūnų. Tvarką parengti numatoma II-ame pusmetyje kovo 15 d. LPKTC pasitarimo metu (protokolo Nr. 140-P1-27) pateiktas poreikis dėl 9 papildomų ekonominių tyrimų specialistų etatų įsteigimo šalies apskričių policijos komisariatuose.

5 policijoje 11. Stiprinti policijos pareigūnų bendrąjį fizinį ir specialųjį profesinį pasirengimą bei gebėjimus veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo panaudojimu. 12. Vykdyti kovos su korupcija policijoje programos tęstines priemones 13. Tęsti darbo užmokesčio didinimo programos Programa 1000 įgyvendinimą ir užtikrinti įsiskolinimų nedidinimą pabaigoje 14. Skatinti institucinės paramos priemonių įgyvendinimą 15. Organizuoti ir administruoti LPKTC veiklą, užtikrinti infrastruktūros funkcionavimą ir plėtrą bei išlaikyti materialųjį ir nematerialųjį turtą II-ame pusmetyje numatomi pateikti konkretūs sprendimai. per III-is ketvirčius 69 LPKTC pareigūnai dalyvavo normatyvų laikyme. Neišlaikė 2 pareigūnai. per III ketvirčius įvykdytos visos LPKTC vykdomos priemonės pagal kovos su korupciją metais programą. Ataskaita el.paštu pateikta PD prie VRM Imuniteto valdybai dienai buvo LPKTC įsiskolinimas buvo 32,2 tūkst. eurų. rezultatai bus žinomi š.m. pabaigoje. Iki rugsėjo 30 d. LPKTC darbuotojams nebuvo teiktos teisinės konsultacijos ar išmokėtos kompensacijos LPKTC per III-ą ketvirčius viso gauta (gauta, sudaryta) dokumentai. Iš jų elektroninių dokumentų. Tai sudaro 31,8 proc. nuo visų dokumentų. Sudarytų elektroninių dokumentų skaičius ženkliai išaugs prijungus LPKTC prie IBPS. Šiuo metu atliekami programavimo darbai. Tiksli galutinio prisijungimo data nėra žinoma (preliminariai 2020 m. sausio 1 d.). Uždavinio kodas ir pavadinimas Koordinuoti ir administruoti policijos sistemos veiklą, centralizuotų bendrųjų funkcijų vykdymą Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus 1. Vykdyti pareigūnų aprūpinimą ginkluote Pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 5-V-195 Dėl

6 ir specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių bei transporto priemonėmis pagal nustatytus standartus Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinių aprūpinimo standarto patvirtinimo LPKTC 2019 m. per III-ame ketvirčius atlikta eilė pirkimų, pvz.: 1. Daktiloskopinių tyrimų lagaminai 15 vnt. už 10499,23 Eur; 2. Šūvio pėdsakų paėmimo rinkinys 180 vnt. už 4449,65 Eur; 3. Seilių ėmimo rinkinys 5000 vnt. už 4537,50Eur; 4. Seilių ėmimo rinkinys vnt. už 9075,00 Eur; 5. Atitvėrimo juosta 2 vnt. už 29,04 Eur; 6. Teleskopinės kopėčios 1 vnt. už 93,16 Eur; Kt Organizuoti policijos įstaigų pareigūnų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 1. Užtikrinti įstaigos darbuotojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose Per III-is ketvirčius LPKTC kvalifikaciją kėlė 85 ( ) pareigūnų Įgyvendinti projektą Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas (I ir II etapas) 1. Organizuoti projekto Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui įsigijimas (I-II etapai), priemonių įgyvendinimą LPKTC rengiant Programos lėšomis finansuojamo projekto "Laboratorinės įrangos, skirtos narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų tyrimui, įsigijimas, II etapas" (toliau projektas) projektą gauta kovo 1 d. VŠĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau CPVA) pateiktas kvietimas Nr. VSF Atsižvelgiant į tai LPKTC parengė paraišką ir pateikė ją svarstyti PD sudarytai Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo priežiūros komisijai. Pasirašyta sutartis: Nr. 1S-317/5-ST2-389/2019/ Ruošiamos pirkimo paraiškos.

7 Uždavinio kodas ir pavadinimas Užtikrinti specialiųjų funkcijų vykdymą Teikti mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims 1. Teikti LPKTC mokamas specialiąsias paslaugas suinteresuotiems asmenims LPKTC per III-ą ketvirčius suteikė mokamas paslaugas ( ). Gauta 34,9 tūkst. Eur. pajamų I IV ke