Kada Tu gimei? (Pažymėk po vieną langelį šalia savo gimimo metų ir mėnesio)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kada Tu gimei? (Pažymėk po vieną langelį šalia savo gimimo metų ir mėnesio)"

Transkriptas

1 BENDRIEJI KLAUSIMAI B1 Tu esi mergina ar vaikinas? Mergina 1 Vaikinas 2 B2 Kada Tu gimei? (Pažymėk po vieną langelį šalia savo gimimo metų ir mėnesio) Metai Mėnuo Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė 5 Kiti (įrašyk)... 6 Birželis 6 Liepa 7 Rugpjūtis 8 Rugsėjis 9 Spalis 10 Lapkritis 11 Gruodis 12 B3 Kur Tu gyveni? Mieste... 1 Rajono centre... 2 Mažame miestelyje arba kaime... 3 B4 Kiek iš viso žmonių gyvena Tavo namuose: (Nepamiršk suskaičiuoti ir savęs. Pažymėk tik vieną langelį) Daugiau nei B5 Ar Tu turi brolių ir seserų? Taip Ne a) turi b) turi vyresnių už save c) turi jaunesnių už save d) turi to paties amžiaus kaip Tu

2 B6 Ar Tu lankei vaikų darželį? Lankei... 1 Nelankei... 2 B7 Kiek maždaug knygų yra Tavo namuose: Nėra arba labai mažai (1 10 knygų)... 1 Pakankamai, kad užpildytų vieną lentyną (11 25 knygos)... 2 Pakankamai, kad užpildytų vieną knygų spintą ( knygų)... 3 Pakankamai, kad užpildytų dvi knygų spintas ( knygų)... 4 Pakankamai, kad užpildytų tris ar daugiau knygų spintų (daugiau nei 200 knygų).. 5 B8 Ar šie daiktai yra Tavo namuose: (Gali pažymėti kelis langelius) Taip Ne a) Tavo knygos (neskaičiuojant Tavo vadovėlių) b) enciklopedija c) žodynas d) kompiuteris B9 Ar Tu gauni nemokamus pusryčius ir/arba pietus mokykloje? Taip... 1 Ne... 2 B10 Kaip namiškiai reaguoja į Tavo mokymąsi: Niekada Kartais Dažnai Nuolat a) pagiria ir padrąsina b) kuo nors apdovanoja už gerą mokymąsi c) bara už blogą mokymąsi d) lankosi tėvų susirinkimuose B11 Kaip dažnai Tavo tėvai (globėjai): Niekada arba labai retai Kartą per mėnesį Kelis kartus per mėnesį Kelis kartus per savaitę a) domisi, ko ir kaip mokotės mokykloje b) su Tavimi aptaria knygas, televizijos laidas, filmus c) su Tavimi diskutuoja politiniais ar socialiniais klausimais d) padeda Tau mokytis

3 B12 Ar Tau skaitė knygas arba sekė pasakas kas nors iš namiškių, kai Tu buvai maža(s)? Neskaitė ir nesekė... 1 Skaitė arba sekė retai... 2 Skaitė arba sekė dažnai... 3 B13 Kiek apytikriai mokslo dienų po Naujųjų metų nebuvai mokykloje? (Įrašyk skaičių) B14 Kiek apytikriai mokslo dienų po Naujųjų metų nebuvai mokykloje, nes sirgai? (Įrašyk skaičių) B15 Ką Tavo mama (globėja) ir tėtis (globėjas) šiuo metu veikia? (Pažymėk tik po vieną langelį kiekviename stulpelyje) Mama (globėja) Tėtis (globėjas) a) dirba apmokamą darbą visą darbo dieną b) dirba apmokamą darbą ne visą darbo dieną (pusę etato) c) apmokamo darbo nedirba d) nežinau B16 Kokį išsilavinimą įgijo Tavo tėvai (globėjai)? Kokį išsilavinimą planuoji įgyti Tu? (Pažymėk tik po vieną langelį kiekviename stulpelyje) Mama (globėja) Tėtis (globėjas) a) baigė universitetą ar kitą aukštąją mokyklą b) baigė aukštesniąją mokyklą, technikumą c) po vidurinės mokyklos baigė profesinę mokyklą d) baigė vidurinę mokyklą e) baigė pagrindinę mokyklą (ne mažiau kaip 8 klases) f) baigė pradinę mokyklą g) nebaigė pradinės mokyklos h) aš nežinau Tu B17 Tavo mama (globėja) mano, kad Tau svarbu: a) gerai mokėti lietuvių kalbą b) gerai mokėti matematiką c) turėti laiko pramogoms d) mokytis vienoje klasėje su geriausiai besimokančiais mokiniais

4 B18 Tu manai, kad svarbu: a) gerai mokėti lietuvių kalbą b) gerai mokėti matematiką c) turėti laiko pramogoms d) mokytis vienoje klasėje su geriausiai besimokančiais mokiniais B19 B20 Ar sutinki su šiais teiginiais apie savo asmenines savybes? a) Tu esi geras kritikas, užduodantis taiklius klausimus ir skatinantis abejones b) kartais praleidi per daug laiko galvodamas apie savo darbą, prieš jį pradėdamas c) Tau patinka modeliuoti, konstruoti, braižyti d) Tau patinka menas (pavyzdžiui, dailė, muzika, poezija, teatras, šokis) Tau geriausiai sekasi mokytis, kai: (Pažymėk tik du langelius) a) atlieki daug pratimų, dirbi su pratybų sąsiuviniais... 1 b) mokytojas vaizdžiai pasakoja ir leidžia mokiniams klausinėti bei diskutuoti... 2 c) mokytojas nuosekliai išdėsto teorinę medžiagą ir iliustruoja ją pavyzdžiais... 3 d) savarankiškai bandai, tyrinėji ir atrandi... 4 B21 Ar sutinki su šiais teiginiais apie savo mokymosi ypatumus? a) Tau patinka mokytis bendradarbiaujant su draugais b) Tau patinka siūlyti ir aptarti įvairias idėjas c) iš visų mokomųjų užduočių labiausiai mėgsti atlikti praktines d) kai atlieki mokomąją užduotį, Tau labai svarbu pasitikrinti, ar atsakymas yra teisingas

5 B22 Tavo mokykla yra vieta, kurioje: a) Tu jautiesi nejaukiai b) Tau patinka būti c) turi daug draugų d) nesaugu, nes gali būti nuskriaustas B23 Tavo klasės mokiniai: a) yra draugiški vieni kitiems b) stengiasi mokytis c) bėga iš pamokų d) nusirašinėja vieni nuo kitų namų darbus e) juokiasi, jei Tu atsakinėdamas suklysti B24 Ar sutinki su šiais teiginiais apie savo mokyklos mokytojus? a) daugumai mokytojų svarbi mūsų nuomonė apie mokyklos problemas b) dauguma mūsų mokyklos mokytojų elgiasi su mokiniais teisingai c) mokytojai gerai sutaria tarpusavyje d) klasės auklėtoja(s) rūpinasi mūsų klase B25 Tavo mokykloje: a) yra gera biblioteka b) yra gera valgykla c) patogios kėdės ir stalai (suolai) d) per pamokas būna tvanku ir trūksta oro e) sunku įžiūrėti, kas rašoma lentoje f) žiemą būna pernelyg šalta B26 Kaip dažnai Tu mokykloje naudojiesi: Niekada arba labai retai Maždaug kartą per mėnesį Kelis kartus per mėnesį Kelis kartus per savaitę a) mokyklos biblioteka b) kompiuteriais c) kopijavimo aparatu

6 B27 Ar Tu bėgi iš kai kurių pamokų? Niekada kartus per metus kartus per trimestrą kartus per mėnesį... 4 Kiekvieną savaitę... 5 B28 Kiek Tu lankai būrelių? Nelankai nei vieno būrelio... 1 Lankai vieną būrelį... 2 Lankai du būrelius... 3 Lankai tris ar daugiau būrelių... 4 B29 Kokius Tu lankai būrelius? (Pažymėk tinkamus langelius) Lankai: meno (muzikos, dailės, teatro, šokio)... 1 sporto... 2 informatikos, kompiuterių... 3 kitus... 4 B30 Kaip dažnai Tu darai šiuos dalykus kompiuteriu? Kasdien arba beveik kasdien Kartą arba du kartus per savaitę Kartą arba du kartus per mėnesį Niekada arba beveik niekada a) žaidi kompiuterinius žaidimus b) siunti ir skaitai elektroninius laiškus c) naudoji kompiuterį mokymuisi B31 Įprastą darbo dieną: (Į langelius įrašyk skaičius) a) Tu dažniausiai išeini į mokyklą valandą minučių b) pirma pamoka Tau paprastai prasideda valandą minučių