Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis TOMAS: Šakių rajono savivaldybė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis TOMAS: Šakių rajono savivaldybė"

Transkriptas

1 PROJEKTO PAVADINIMAS: OBJEKTO PAVADINIMAS: Sporto inžinerinės paskirties statinio: sporto aikštyno (11) V. Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimo projektas Sporto paskirties inžinerinis statinys (Žemės sklypo Unik. Nr , statinio Unik. Nr ) STATYBOS RŪŠIS: Statinio rekonstravimas STATYBOS VIETA: V. Kudirkos g. 33, Šakiai STATINIO KATEGORIJA: II grupės nesudėtingas inţinerinis statinys ETAPAS: Projektiniai pasiūlymai PROJEKTO NUMERIS: 771-XX-TP DALIS: Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis TOMAS: I LAIDA: 0 UŽSAKOVAS: Šakių rajono savivaldybė UAB PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS Ţemaitės g. 21, LT-03118, Vilnius Tel. Nr. (8 5) / Faks. Nr. (8 5) el. pašto adresas: Direktorius Mindaugas Čepulis Atestato Nr Projekto vadovas Tadeuš Meškunec Atestato Nr Projekto dalies vadovas Tadeuš Meškunec Architektas Arnoldas Tamošaitis VILNIUS, 2018

2 PROJEKTINIŲ PASIŲLYMŲ BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 771-XX-PP SP-BSŽ 1 0 BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 771-XX-PP-SP-BSR 1 0 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 771-XX-PP-SP-AR 6 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 771-XX-PP -SP SKLYPO PLANAS, DEMONTAVIMO PLANAS 771-XX-PP -SP SKLYPO PLANAS, DANGŲ PLANAS 771-XX-PP-SP SKLYPO PLANAS, SUVESTINIS INŽINERINIS PLANAS Visuomenės informavimui Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) KVAL. PATV. DOK. NR. UAB Projektų rengimo centras Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto inžinerinės paskirties statinio: sporto aikštyno (11) V. Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimo projektas PV TADEUŠ MEŠKUNEC DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA PDV TADEUŠ MEŠKUNEC Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 KALBOS TRUMP. LT STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 771-XX-PP-SP-BSŽ 1 1

3 Pavadinimas Mato vienetas Kiekis prieš rekonstrukcija Kiekis po rekonstrukcijos Pastabos I SKYRIUS SKLYPAS 1. sklypo plotas m sklypo užstatymo intensyvumas % sklypo užstatymo tankis % II SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 4. inžinerinių tinklų ilgis* m 4.1 Lietaus nuotekos m Drenažas m vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 5.1 Lietaus nuotekos mm - D Drenažas mm - D113/127; d65/75 6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm 2-4;25 mm elektros tinklų ilgis m elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; - - mm 2 III SKYRIUS KITI STATINIAI (UNIVERSALUS SPORTO AIKŠTYNAS) (Sporto paskirties inžineriniai statinys) 1. Statinio bendrasis plotas.* m ,36 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39] Visuomenės informavimui Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) KVAL. PATV. DOK. NR. UAB Projektų rengimo centras Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto inžinerinės paskirties statinio: sporto aikštyno (11) V. Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimo projektas PV TADEUŠ MEŠKUNEC DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA KALBOS TRUMP. LT PV asist.. ARNOLDAS TAMOŠAITIS STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 771-XX-PP-SP-BSR 1 1

4 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 1.1. STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS Objektas: Sporto paskirties inžinerinis statinys; Adresas: V. Kudirkos g. 33, Šakiai; Statytojas: Šakių rajono savivaldybė Statinio klasifikatorius: 11. Sporto paskirties inžineriniai statiniai [3.26] sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai. Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai; Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR :2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyrius) Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas statinys; Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai; Projekto rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis Privalomaisiais projekto rengimo dokumentais ir Normatyviniais dokumentais; Žemės sklypas: Unikalus Nr Statinio unikalus Nr.: Projektą rengia: UAB Projektų rengimo centras, Žemaitės g. 21, Vilnius. Projekto vadovas: T. Meškunec, At. Nr Visuomenės informavimui Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) KVAL. PATV. DOK. NR. UAB Projektų rengimo centras Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. (8 5) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Sporto inžinerinės paskirties statinio: sporto aikštyno (11) V. Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimo projektas PV TADEUŠ MEŠKUNEC DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA PDV TADEUŠ MEŠKUNEC KALBOS TRUMP. LT Arch. ARNOLDAS TAMOŠAITIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 771-XX-TP-PP-AR 1 6 0

5 1.2. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Statybos darbų vykdymo ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: Dokumento šifras Dokumento pavadinimas Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas STR :2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas , Nr.VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės STR :2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR :2017 Statinių klasifikavimas STR :2002 Statinio statybos rūšys STR :2004 Visuomeninės paskirties pastatai STR :2005 Esamų statinių tyrimai STR :2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR :2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR :2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė STR :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms RSN Statybinė klimatologija DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoknio įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT SBR 07 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ST :2012 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai 2.1. KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS 2. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS Pagal RSN Statybinė klimatologija duomenis, Šakiuose vyrauja sekančios klimatinės sąlygos (Kauno meteorologinės stoties duomenys): a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,6 ºC; b) santykinis metinis oro drėgnumas- 80 %; c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 630 mm; d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 83 mm; e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- PR, V, PV liepos mįn.- P; PV, V; f) vidutinis metinis vėjo greitis- 4 m/s; g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 22 m/s (Kaunas) Pagal STR :2003 Poveikiai ir apkrovos Kaunas priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3; Pagal STR :2003 Poveikiai ir apkrovos Kaunas priskiriama I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kn/m 2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k XX-TP-PP-AR LAPAS LAPŲ LAIDA 2 6 0

6 GEOGRAFINĖ VIETA Vieta Šakių miesto kontekste: Universalaus sporto aikštyno įrengimo V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, sporto paskirties II gr. Nesudėtingo inžinerinio startinio techninio projekto sklypo plano dalis parengta vadovaujantis Lietuvoje veikiančiais normatyviniais dokumentais bei projekto brėžiniais. Paruošto techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems dokumentams ir esminiams statinio reikalavimams pagal STR :2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ Žemės sklypas, kuriame projektuojamas aikštynas yra m 2 ploto (kadastrinis Nr ) Gruntų slūgsojimas iliustruojamas gręžinių stulpeliuose bei geologiniame pjūvyje (bendroji dalis) Rekonstruojamas stadionas yra Šakių Žiburio gimnazijos sklypo rytinėje dalyje. Rekonstruojamo stadiono bendras plotas 5225,36 m 2. Nuo stadiono iki mokyklos sporto salės yra 84 metrai, nuo mokomojo korpuso mokyklos pastato dalies iki stadiono- 10 metrų. Iki artimiausių gyvenamųjų pastatų- daugiau kaip 35 metrai. Rekonstruojamas stadionas šiuo metu yra prastos būklės: esama atsijų, vietomis guminė danga susidėvėjusi, duobėta, duobėse palijus lietui kaupiasi vanduo. Futbolo aikštė- natūrali pieva, mažai tinkanti žaisti futbolą. Sporto inventorius (futbolo vartai) stipriai susidėveję ir netinkami eksplotacijai. 771-XX-TP-PP-AR LAPAS LAPŲ LAIDA 3 6 0

7 Pavadinimas 3. BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI Mato vienetas Prieš rekonstrukciją Po rekonstrukcijos sklypo plotas m sklypo užstatymo intensyvumas % sklypo užstatymo tankumas % PROJEKTINIAI SPRENDINIAI Rekonstruojamame stadione numatomi tokie darbai: 1. nuardomos esamos stadiono dangos; 2. iki projektinių gylių, atsižvelgiant į klojamą viršutinę dangą, nukasamas esamas grunto sluoksnis, kuris išvežamas; 3. įrengus inžinerines sistemas, supilami projektiniai dangų pagrindų sluoksniai; 4. įrengiami viršutiniai sporto aikštelių dangų sluoksniai; 5. montuojami sporto inventoriaus įrenginiai. Stadiono dirbtinės dangos nurodytos brėžiniuose, techninėse specifikacijose pateiktos dangų techninės charakteristikos. 5. ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS NUSTATYMAS Pagal Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-94 Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo skaičiuojama šalinamųjų medžių atkuriamoji vertė. ŽAV = K + (S x A) x P, kur: ŽAV želdinio atkuriamoji vertė; K želdinio įveisimo kaina, įskaičiuojant sodinamosios medžiagos kainą, darbų kainą ir kitas išlaidas (projektavimo, pridėtines, transportavimo, rangovo pelno normos) pagal lokalines sąmatas; S metinės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos (išlaidos); A želdinio priežiūros metų skaičius; P atkuriamosios vertės tikslinimo koeficientas yra koeficientų suma priklausomai nuo kriterijų visumos. P = P1 + P2 + P3 + P4, kur: P1 želdinio pakeičiamumo koeficientas, P2 funkcinio naudingumo koeficientas, P3 paplitimo koeficientas, P4 socialinio reikšmingumo koeficientas. Eil. Nr. Medžio rūšis Skersmuo, cm 1 ąžuolas 1040, liepa 683, liepa 611, ąžuolas 716, ąžuolas 662, ąžuolas 842, liepa 479, liepa 395, liepa 623, liepa 515, klevas 734, beržas 695, liepa 431, XX-TP-PP-AR LAPAS LAPŲ LAIDA 4 6 0

8 14 liepa 647, liepa 371, liepa 491, liepa 575, klevas 1184, liepa 707, klevas 680, liepa 647, beržas 695, liepa 395, liepa 287, liepa 479, liepa 587, liepa 347, kaštonas 590, kaštonas 824,5 40 Paskaičiuojama atkuriamoji vertė šiems medžiams: Mažalapė liepa 18vnt.(IIgr. 6eur./cm); klevas paprastasis 3vnt. (IIIgr. 9eur./cm); ąžuolas 4vnt. (IIIgr. 9eur./cm); beržas 2vnt. (IIgr. 6eur./cm); kaštonas 2vnt. (IIIgr. 9eur./cm). P1=0,5; (II gr.medžiai); P1=0,6; (III gr.medžiai); P2=0,4; (medžiams) P3=0,3; (II gr.medžiai); P3=0,4; (III gr.medžiai); P4=0,5; P = 0,5 + 0,4 + 0,3 + 0,5 = 1,7 (IIgr.medžiams liepoms, beržams); P = 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,5 = 1,9 (IIIgr.medžiams klevams, ąžuolams, kaštonams); (kaina 6 ar 9 eurai didinama - gyvenamosiose teritorijose miestuose ir miesteliuose, visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems medžiams 2 kartus) Kai skersmuo 52cm, ŽAV ąžuol.= (9 x 2) x x 1,9 = 1040,5eur.; Kai skersmuo 52cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 683,5eur.; Kai skersmuo 46cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 611,5eur.; Kai skersmuo 34cm, ŽAV ąžuol.= (9 x 2) x x 1,9 = 716,5eur.; Kai skersmuo 41cm, ŽAV ąžuol.= (9 x 2) x x 1,9 = 842,5eur.; Kai skersmuo 31cm, ŽAV ąžuol.= (9 x 2) x x 1,9 = 662,5eur.; Kai skersmuo 35cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 479,5eur.; Kai skersmuo 28cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 395,5eur.; Kai skersmuo 47cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 623,5eur.; Kai skersmuo 38cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 515,5eur.; Kai skersmuo 35cm, ŽAV klev.= (9 x 2) x x 1,9 = 734,5eur.; Kai skersmuo 53cm, ŽAV berž.= (6 x 2) x x 1,7 = 695,5eur.; Kai skersmuo 31cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 431,5eur.; Kai skersmuo 49cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 647,5eur.; Kai skersmuo 26cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 371,5eur.; Kai skersmuo 36cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 491,5eur.; Kai skersmuo 43cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 575,5eur.; Kai skersmuo 60cm, ŽAV klev.= (9 x 2) x x 1,9 = 1184,5eur.; Kai skersmuo 54cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 707,5eur.; 771-XX-TP-PP-AR LAPAS LAPŲ LAIDA 5 6 0

9 Kai skersmuo 32cm, ŽAV klev.= (9 x 2) x x 1,9 = 680,5eur.; Kai skersmuo 49cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 647,5eur.; Kai skersmuo 53cm, ŽAV berž.= (6 x 2) x x 1,7 = 695,5eur.; Kai skersmuo 28cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 395,5eur.; Kai skersmuo 19cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 287,5eur.; Kai skersmuo 35cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 479,5eur.; Kai skersmuo 44cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 587,5eur.; Kai skersmuo 24cm, ŽAV liep.= (6 x 2) x x 1,7 = 347,5eur.; Kai skersmuo 27cm, ŽAV kašt.= (9 x 2) x x 1,9 = 590,5eur.; Kai skersmuo 40cm, ŽAV kašt.= (9 x 2) x x 1,9 = 824,5eur.; Viso ŽAV = 17946,5eur. BENDROSIOS PASTABOS: Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo pilnas įrengimas, suremontuotas stadionas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos negali pablogėti stadiono ar likusios teritorijos elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai pilnas įrengimas turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR :2017 STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. Stadiono rekonstrukcijai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir stadiono techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Visas apdailos medžiagas, stadiono žaidimų aikščių dangas, jų spalvas, faktūras ir kitas projekto numatytas priemones parenka, tikslina projekto architektas, darbo projekto stadijoje. Statybinių atliekų tvarkymas: Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. Nurodyti medžiai kertami, sodinamų medžių vietas suderinti su vietos ekologu. Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: - tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių ar priklausinių statybai; - tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos- betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas; - netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Iškastas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. Projektas tikslinamas, detalizuojamas darbo projekto stadijoje. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu, projekto architektu ir atitinkamomis institucijomis. 771-XX-TP-PP-AR LAPAS LAPŲ LAIDA 6 6 0

10

11

12