KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS"

Transkriptas

1 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS Vika Porutytė Gamybinės administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas Baigiamasis magistro projektas Vadovas Doc. dr. Mindaugas Augonis KAUNAS, 017

2 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ KATEDRA TVIRTINU Katedros vedėjas (parašas) Doc. dr. Mindaugas Augonis (data) GAMYBINĖS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS Baigiamasis magistro projektas T000M167 Vadovas (parašas) Doc. dr. Mindaugas Augonis (data) Recenzentas (parašas) Doc. dr. Vardenis Pavardeni (data) Projektą atliko (parašas) Vika Porutytė (data) KAUNAS, 017

3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Statybos ir architektūros fakultetas (Fakultetas) Vika Porutytė (Studento vardas, pavardė) Statyba 61J80001 (Studijų programos pavadinimas, kodas) Gamybinės - administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA 0 17 m. sausio 16 d. Kaunas Patvirtinu, kad mano, Vikos Porutytės, baigiamasis projektas tema Gamybinės administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas yra parašytas visiškai savarankiškai ir visi pateikti duomenys ar tyrimų rezultatai yra teisingi ir gauti sąžiningai. Šiame darbe nei viena dalis nėra plagijuota nuo jokių spausdintinių ar internetinių šaltinių, visos kitų šaltinių tiesioginės ir netiesioginės citatos nurodytos literatūros nuorodose. Įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs. Aš suprantu, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, man bus taikomos nuobaudos, remiantis Kauno technologijos universitete galiojančia tvarka. (vardą ir pavardę įrašyti ranka) (parašas) 3

4 Porutytė, Vika. Gamybinės administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas. Magistro baigiamasis projektas / vadovas doc. dr. Mindaugas Augonis; Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas. Mokslo kryptis ir sritis: Statyba Reikšminiai žodžiai: gamykla, santvara, pokraninė sija, kolona, ekonominis palyginimas. Kaunas, p. SANTRAUKA Magistro baigiamajame darbe suprojektuotas gamybinės administracinės paskirties pastatas, numatytas statyti Taikos pr. 116B, Kaune. Tai yra gamybos paskirties ypatingas statinys, priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei. Konstrukcijos suprojektuotos taip, jog tenkintų šiuolaikinius funkcinius, architektūrinius - estetinius, techninius, ekonominius ir gamtosaugos reikalavimus. Suprojektuoti du variantai, kai kranas ant plieninių kolonų gemių ir kai kranas ant plieninės santvaros apatinės juostos. Pasirinktas gamybos ir montavimo požiūriu ekonomiškesnis variantas. Kitos darbe suprojektuotos konstrukcijos tai gelžbetoninė perdangos plokštė, pokraninė sija ir pamatas.. Porutytė, Vika. Master s thesis in Structural Part Project of manufacturing administrative building / supervisor assoc. prof. Mindaugas Augonis. The Faculty of Civil Engineering and Architecture, Kaunas University of Technology. Research area and field: Construction Key words: factory, truss, undercrane beam, column, economic comparison. Kaunas, p. SUMMARY In the Master s degree final work load bearing structures are designed for manufacturing administrative building. Building supposed to be built on Taikos pr. 116B, Kaunas. It is an industrial purpose building assigned to a group of non-residential buildings. Structures are designed to meet the modern functional, architecture-aesthetic, technical, economic and environmental requirements. Two different frame versions (with crane on column corbel and crane on truss lower profile). The best version is selected in terms of economic effectiveness in production and assembly. Another designed structures are reinforced concrete slab, undercrane beam and pile foundation. 4

5 Turinys ĮVADAS STATYBOS REGLAMENTAVIMO IR TEISĖS SĄLYGOS ARCHITEKTŪRINĖ DALIS Statybos vieta ir sklypo principiniai sprendimai Architektūriniai sprendimai Konstrukciniai sprendimai Apdaila KONSTRUKCINĖ DALIS Apkrovų skaičiavimas Nuolatinių apkrovų skaičiavimas Kintamos apkrovos Krano apkrovos skaičiavimas Plieninės santvaros skaičiavimas Santvaros skerspjūvių parinkimas Mazgų skaičiavimas Plieninės kolonos projektavimas Kolonos sperspjūvio parinkimas Kolonos pastovumas Kolonos bazės projektavimas Kolonos galvenos projektavimas Kolonos gembės skaičiavimas Pokraninės sijos skaičiavimas Pokraninės sijos skaičiuojamosios įrąžos Pokraninės sijos skerspjūvio skaičiavimas Pokraninės sijos pastovumo tikrinimas Pokraninės sijos įlinkio tikrinimas Įtemptojo gelžbetonio kiaurymėtos denginio plokštės skaičiavimas Bendrieji duomenys Kiaurymėtos denginio apkrovų skaičiavimas Redukuoto skerspjūvio parinkimas Paruošiamieji duomenys išilginių briaunų skaičiavimui

6 Išilginių briaunų skaičiavimas stadijoje iki eksploatavimo Plokštės skaičiavimas eksploatacijos stadijoje Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas II grupės ribiniams būviams S1 plieninės sijos projektavimas Polinio pamato projektavimas Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui Polio armavimas ir laikomosios galios tikrinimas Polio suminių nuosėdžių skaičiavimas MOKSLINĖ TIRIAMOJI DALIS TECHNOLOGINĖ DALIS Santvarų ir sijų montavimo technologinė kortelė Krano ir kabinimo priemonės parinkimas Krano kablio pakėlimo aukščio skaičiavimas Santvarų montavimo technologinio proceso aprašymas DARBO SAUGA IR APLINKOSAUGA IŠVADOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI PRIEDAS. Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas PRIEDAS. varianto skaičiavimas PRIEDAS. Mokslinė tiriamoji dalis PRIEDAS. Lyginamųjų variantų lokalinės sąmatos, resursų žiniaraščiai

7 Paveikslėlių sąrašas.3. pav. Išorinės sienos konstrukcija pav. Infliuentė kranų vertikaliajai jėgai apskaičiuoti pav. Ašinių jėgų diagrama pav. Momentų diagrama pav. Mazgas C pav. Mazgas B pav. Mazgas E pav. Mazgas D pav. Mazgas A pav. Sijos vidurinio pjūvio lenkimo momento infliuentė ir jos apkrovimas pav. Qmax skaičiuojamoji schema pav. Plokštės skerspjūvis pav. Redukuotas plokštės skerspjūvis pav. Normalinio pjūvio skaičiuojamoji schema pav. Plokštės išilginių briaunų normalinio pjūvio stiprumo skaičiuojamoji schema pav. Inžinerinis geologinis pjūvis tarp gręžinių 4 ir pav. Polio ir galvenos skaičiuojamoji schema pav. Momentų diagrama pav. Skersinių jėgų diagrama pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, kur viršutinė juosta 300x00x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio, kur viršutinė juosta 00x8, apatinė 00x6,3 ir spyriai 10x60x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be pirmojo spyrio, kur viršutinė juosta 400x1, apatinė 00x10 ir spyriai 90x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be pirmojo spyrio, kur viršutinė juosta 350x50x1, apatinė 00x8 ir spyriai 100x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be antrojo spyrio, kur viršutinė juosta 300x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be antrojo spyrio, kur viršutinė juosta 300x150x6, apatinė 180x6,3 ir spyriai 100x

8 4.7 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be pirmo spyrio pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be pirmo spyrio pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be antro spyrio pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be antro spyrio pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be pirmo spyrio pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be pirmo spyrio pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be antro spyrio pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be antro spyrio pav. Krano parinkimo skaičiuojamoji schema pav. Parinkto krano keliamosios galios priklausomybė nuo strėlės siekio pav. Parinkto krano gabaritai pav. Stogo konstrukcija P.1 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be trečio spyrio, kur viršutinė juosta 300x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x P. pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be trečio spyrio, kur viršutinė juosta 300x150x6, apatinė 180x6,3 ir spyriai 90x P.3 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be ketvirto spyrio, kur viršutinė juosta 300x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x P.4 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be ketvirto spyrio, kur viršutinė juosta 50x150x6, apatinė 50x150x5 ir spyriai 90x P.5 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be trečio spyrio P.6 pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be trečio spyrio P.7 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be ketvirto spyrio P.8 pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be ketvirto spyrio P.9 pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be trečio spyrio P.10 pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be trečio spyrio P.11 pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be ketvirto spyrio P.11 pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be ketvirto spyrio

9 Lentelių sąrašas Lentelė Nr Stogo apkrovos Lentelė Nr Grindų ant perdangos apkrovos Lentelė Nr φ interpoliavimas Lentelė Nr Profilio HEA60, rodikliai: Lentelė Nr Sijos HEA 40 rodikliai Lentelė Nr Nagrinėjamų geologinių sluoksnių (Nr. 5 ir 6) rodikliai Lentelė Nr DA-1 pirmojo derinio daliniai koeficientai Lentelė Nr Poliuose susidariusios įrąžos nuo skaičiuojamųjų apkrovų Lentelė Nr DA-1 antrojo derinio daliniai koeficientai Lentelė Nr Poliuose susidariusios įrąžos nuo skaičiuojamųjų apkrovų Lentelė Nr Santvarų montavimo darbų kiekių žiniaraštis Lentelė Nr Santvarų montavimo priemonių parinkimas Lentelė Nr Darbo sąnaudos Lentelė Nr Metalinių santvarų, sijų ir ilginių montavimo leistini nuokrypiai

10 ĮVADAS Magistro baigiamasis darbas yra sudarytas iš 6 dalių: statinio statybos teisinio reglamentavimo ir teisinių sąlygų, architektūrinės, konstrukcinės, technologinės, ekonominės bei darbo saugos ir aplinkosaugos dalių. Teisinėje dalyje išvardinti Lietuvos Respublikos statybos techniniai reglamentai, higieninės normos ir kiti galiojantys normatyviniai dokumentai, kuriais remiantis buvo atliktas statybos projektas ir jo architektūros, konstrukcijų, technologijų projekto dalys. Architektūrinėje dalyje aprašomi statinio architektūriniai sprendimai, statybai naudojamos konstrukcijos. Apskaičiuojama stogo šilumos perdavimo koeficiento vertė, gautas rezultatas palyginamas su norminiais reikalavimais. Konstrukcinėje dalyje suprojektuojamos ir apaskaičiuojamos, nustatomos pastato konstrukcijos. Šioms konstrukcijoms sudaromos skaičiuojamosios schemos, nustatomos apkrovos, apskaičiuojamos veikiančios įražos, parenkami reikalingi skerspjūviai, konstruojami mazgai, parenkama armatūra. Ekonominėje dalyje aprašoma lokalinės sąmatos sudarymo tvarka ir principai. Kompiuterine sąmatų skaičiavimo programa Sistela" palyginami du plieninių rėmų ekonominiai variantai. Prieduose pateikiamos lokali šių konstrukcijų gaminimo ir montavimo sąmatos. Technologinėje dalyje aprašomas statinio konstrukcijos (santvaros) montavimas, parenkamas kranas jos montavimui, sudaromas darbų atlikimo kalendorinis grafikas. Darbo saugos ir aplinkosaugos dalyje vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, numatančiais esminius projektuojamam statiniui keliamus reikalavimus higienos, sveikatos, apsaugos, aplinkosaugos srityse, aprašomi būtini šilumos, apšvietimo, oro kokybės, oro drėgnumo bei triukšmo reikalavimai. Nurodomi geriamo ir buitinio vandens tiekimo būdai, reikalavimai jų kokybei, i nuotekoms šalinti. Aprašomi kietųjų atliekų šalinimo, išorės aplinkos tvarkymo ir gamtos apsaugos reikalavimai. 10

11 1. STATYBOS REGLAMENTAVIMO IR TEISĖS SĄLYGOS Dirbtuvių su administracinės paskirties patalpomis, esančiomis Taikos pr. 116B, Kaune, pastato statybos projektas ir jo architektūros, konstrukcijų, technologijų projekto dalys atliktos remiantis: - statybos techniniais reglamentais; - kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. STATYBOS RŪŠIS. Vadovaujantis STR :00 Statinio statybos rūšys, statybos rūšis yra: naujo statinio statyba. STATINIO PASKIRTIS. Gamybos, pramonės pastatas, remiantis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, 011 m - P..8 funkcinė grupė (gamybos, pramonės pastatai )(,) bei STR :003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį VI sk.p. 8.8 (gamybos ir pramonės paskirties pastatai); STATINIO (dalies) KATEGORIJA. Ypatingas, įeina į STR :013 Ypatingi statiniai ir neįeina į STR :010 Nesudėtingi statiniai sąrašą. Privalomųjų TP rengimo dokumetų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas TP(,) sąrašas: 1) LR statybos įstatymas , Nr.I 140, nauja redakcija d.; ) LR teritorijų planavimo įstatymas ,Nr.I 110, nauja redakcija , įstatymas Nr.IX 196, priimtas , įsigaliojęs ; Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai yra šie: 1) STR :010 Statinio projektavimas ; ) STR :013. Ypatingi statiniai ; 3) STR :00. Statinio statybos rūšys ; 4) STR :003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį ; 5) STR :1999. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka ; Statybos techninių reikalavimų ir kiti reglamentai yra šie: 1) STR.01.01(1):005. ESR. Mechaninis patvarumas ir pastovumas; ) STR.01.04():004. ESR. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai; 3) STR.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata,aplinkos apsauga; 4) STR.01.01(4):008. ESR. Naudojimo sauga; 5) STR.01.01(5):008. ESR. Apsauga nuo triukšmo; 6) STR.01.01(6):008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 11

12 7) STR.0.07:004. Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai; 8) STR.03.0:005. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas; 9) STR.03.01:001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms; 10) STR.05.03:003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 11) STR.05.04:003. Poveikiai ir apkrovos; 1) STR.05.05:005. Betoninių ir g/b konstrukcijų projektavimas; 13) STR.05.09:005. Medinių konstrukcijų projektavimas; 14) STR.05.0:008. Statinių konstrukcijos. Stogai; 15) STR.05.13:004. Statinių konstrukcijos. Grindys; 16) STR.05.0:006. Langai ir išorinės įėjimo durys; 17) STR.09.0:005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 18) STR.05.01:005. Pastatų atitvarų šiluminė technika. Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės: 1) HN 98:000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai; ) STR.05.01:005 1 priedas.,,šilumos perdavimo per pastatų atitvaras skaičiavimo metodai. Papildomi dokumentai kiti Lietuvoje galiojantys normatyvai, Vyriausybės nutarimai ir žinybų įsakymai. 1

13 . ARCHITEKTŪRINĖ DALIS.1 Statybos vieta ir sklypo principiniai sprendimai Dirbutvės su administracinėmis patalpomis projektuojamos teritorijoje adresu Taikos pr. 116B, Kaune. Projektuojamas objektas yra suformuotoje gamybinių, sandėliavimo ir kitokių negyvenamosios paskirties statinių teritorijoje. Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų išlaikomi. Projektuojamas pastatas B energinio naudingumo klasės. Teritorija, kurioje atliekami projektavimo darbai, yra Lietuvos vidurio žemumoje. Sklypo reljefas lygus, tolygiai žemėjantis rytų, šiaurės rytų kryptimi. Aukščiausia sklypo altitudė 68,35 m sklypo pietvakarinėje dalyje, žemiausia 66,95 m sklypo šiaurės rytuose. Didžiausias aukščių skirtumas sklype 1,4 m. Projektuojamo pastato sklypo plotas 000 m. Sklypo užstatymo plotas yra 850,8 m. Neužstatytoje sklypo teritorijoje įrengiami pravažiavimai ir sustojimo vietos krovininiam transportui, taip pat įrengiami takai pėstiesiems. Bendrame sklype numatyta lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė su 1 stovėjimo vietomis, iš kurių skirtos neįgaliesiems. Likęs plotas apželdinamas. Įvažiavimai į teritoriją įrengiami iš Taikos prospekto. Sklypo teritorijoje kultūros paveldo vertybių ar kitų valstybės saugomų gamtinių teritorijų nėra. Arčiausiai esantis kultūros paveldo registre įrašytas objektas - Pirmojo pasaulinio karo Palemono Narėpų gynybinių įtvirtinimų linijos prie Kauno tvirtovės trečia spėptuvė. (unikalus objekto kodas 3663) Kauno m. sav., Kauno m., Taikos pr. 116L. (apie 330 m iki fizinės apsaugos zonos). Arčiausiai esantis valstybės saugomas kultūros paveldo objektas Forto liekanos (unikalus objekto kodas 6357) Kauno m. sav., Kauno m., Marių g. (apie 1830m iki fizinės apsaugos zonos). Statinio kategorija: ypatingas statinys, kadangi numatomas tiltinis kranas ir pastatas yra didelių angų, planuojamos angos didesnės nei 1m. 13

14 . Architektūriniai sprendimai Projektuojamas gamybinis pastatas ilgąja ašimi sklype orientuotas šiaurės ir pietų kryptimi. Pagrindinis privažiavimas iš pietų pusės. Pastatas formuojamas iš dviejų korpusų: vieno aukšto šiaurinis dirbtuvių salės, 36,4 m ilgio, 18,0 m pločio ir 9,5 m aukščio, dviejų aukštų pietinis - techninės patalpos pirmame aukšte, dirbtuvių su buitinėmis patalpomis antrame aukšte, 9,37 m ilgio 6,4 m pločio, 6,73 m aukščio. Stogas bendras dvišlaitis. Nuolydis 8. Pastato sąlyginė grindų alt atitinka absoliutinę. alt m. Projektuojamo pastato karkasas metalinių kolonų, metalinių santvarų, sijų ir profiliuoto laikančio stogo pakloto. Pastato sienos projektuojamos iš daugiasluoksnių sieninių plokščių su akmens vatos termoizoliacija viduje priešgaisrinėse sienose ir putų polistireno izoliacija kitose išorinėse sienose. Vidinės sienos laiptinių mūrinės 50 mm storio silikatinių plytų mūro. Vidinės pertvaros pirmame aukšte tarp sandėlių iš daugiasluoksniu plokščių 100mm storio su akmens vatos izoliacija viduje. Administracinio bloko sienos taip pat iš daugiasluoksnių plokščių. Iš patalpų vidaus dengtos akmens vata (50 mm storio) metaliniame karkase, garo izoliacija ir dengtos dviem sluoksniais gipso kartono plokščių. Vidinės gipso kartono pertvaros glaistomos gruntuojamos ir dažomos. Surinkimo cecho grindys betoninės armuotos, paviršius padengtas sustiprinta danga, neslidžiu paviršiumi. Betoninis paviršius padengiamas specialiomis dangų sistemomis, ( ) išlaikančiomis dideles apkrovas, antrame aukšte surenkama gelžbetoninė perdanga, atremiama ant plieninių sijų. Gamykloje pietinėje ir rytinėje sienose projektuojami vartai automatiniai pakeliami, valdomi ir rankiniu būdu. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato (drėgnumo, temperatūros) lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai: pastato išorinėse sienose projektuojami langai sudaro 14,9 m. Projektuojamų langų kiekis užtikrina reikalingą natūralios šviesos srautą ir atitinka natūralaus apšviestumo poreikio, reikalavimus. Numatomas natūralus ir mechaninis patalpų vėdinimas. Pagrindinis šilumos šaltinis - dujinio kuro katilas, kuris prijungiamas prie toje pačioje patalpoje esančio paskirstymo kolektoriaus, iš kurio tiekiama šiluma atsišakoja į: atskirų aukštų šildymo sistemą, vietinių orinių šildytuvų sistemą, vėdinimo sistemą. Pastatas III atsparumo ugniai laipsnio. Dirbtuvės pagal gaisro ir sprogimo pavojingumą priskiriamos Dg kategorijai, sandėliavimo ir remonto patalpos - Eg kategorijai. Taip pat 14

15 planuojama įrengti laikinai sandėliuojamų tepalų vietą atskirtą ugniai atspariomis konstrukcijomis. Patalpų apdaila suprojektuota pagal higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus..3 Konstrukciniai sprendimai Pamatai. Suprojektuoti poliniai pamatai. Poliniai pamatai sujungiami g/b galvenomis. Išorinėms bei laikančiosioms sienoms atremti įrengiamos pamatinės sijos. Grindys. Pastate projektuojamos monolitinės betoninės grindys [1]. Ant paruošto pagrindo (išskyrus atvejus, kai užpilas yra smėlis) pilamas 3-5 cm storio išlyginamasis smulkaus smėlio sluoksnis. Betoninės grindys nuo sienų, kolonų ir kitokių konstrukcijų atskiriamos tarpinėmis iš medžio plaušo plokščių (minimalus storis 16 mm), polistireno (minimalus storis 0 mm). Sukietėjus betonui tarpinės nupjaunamos iki grindų paviršiaus, o kai grindų kraštai sandarinami mastikomis, tarpinės iki sandarinimo gylio pašalinamos. Grindis leidžiama įrengti esant patalpos vidaus temperatūrai, matuojamai prie durų ar langų angų 0,5 m nuo paviršiaus: +5 0C - įrengiant grindis iš bituminių medžiagų ir mišinių, kuriuose yra cemento. Ši temperatūra yra palaikoma, kai konstrukcija įgauna 50 % projektinio stiprio..3.1 pav. Gamyklos grindų konstrukcija. WC patalpų grindys keraminių plytelių su hidroizoliacija. Koridorių grindų danga akmens masės plytelių neslidžiu paviršiumi. Šiluminio punkto akmens masės plytelių, su hidroizoliacija. Administracinio buitinio bloko grindys ant perdangos įrengiamos su garso šilumos izoliacija 40 mm akmens vatos sluoksniu. Kabinetų, koridorių, drabužinių grindys vinilinės 15

16 dangos. WC, dušų prausyklų grindys padengtos ( ) keraminių plytelių danga su hidroizoliacija. Administracinio buitinio bloko antro aukšto patalpose - surenkama gelžbetoninė perdanga, atremiama ant plieninių sijų. Kolonos. Kolonos plieninės, vientiso skerspjūvio, išilgai pastato išdėstytos kas 6 m. Kolona prie pamato tvirtinama standžiai. Santvaros. Vienaukščiam tarpsniui perdengti suprojektuota 18,0 m ilgio plieninė santvara su pažeminta apatine juosta iš stačiakampių bei kvadratinių profilių, S355JH stiprumo klasės plieno, vamzdžių. Santvaros segmentai sujungiami flanšinėmis plokštelėmis. Santvaros viršutinės juostos nuolydžio kampas 8. Ryšiai. Santvaros viršutinės juostos pastovumas yra užtikrinamas trapecinio profilio skardos paklotu ir ryšiais. Išilgine pastato kryptimi santvaros sujungiamos vertikaliais ryšiais. Gamyklinio pastato perimetru sudėti horizontalūs ryšiai, kurie tvirtinami prie santvaros viršutinės juostos, tam, kad suteikti pastatui stabilumą nuo (galimų) apkrovų. Išilgine pastato kryptimi, konstrukcijų pastovumui užtikrinti, tarp kolonų (ašys -4; 9-10) numatyti vertikalūs kryžminiai ryšiai, kurie įrengiami iki kolonų gembių. Vertikalūs ryšiai prie kolonų prijungiami varžtais. Sijos. Daugiaaukščiam tarpsniui numatomos plieninės dvitėjinio skerspjūvio sijos. Sijos standžiai tvirtinamos prie kolonų. Stogas. Stogas dvišlaitis, iš profiliuoto pakloto ant metalinių dvišlaičių santvarų (ir metalinių sijų administracinio buitinio bloko dalyje) []. Apšiltintas akmens vata ir putų polistirenu (40 mm mm + 0 mm), su garo izoliacija. Dengtas dviem sluoksniais hidroizoliacinės dangos modifikuoto bitumo, armuotos poliesteriu. Viršutinis sluoksnis su skalūno pabarstu. Stogo nuolydis <8. Lietaus vandens nuvedimas išorinis, organizuotas elektra šildomais lietvamzdžiais ir latakais. Užlipimui ant stogo įrengiamos metalinės gaisrinės kopėčios. Ant stogo įrengiami vaikščiojimo takai priėjimui prie ventiliatorių ir stoglangių pagal stogo dangos gamintojo rekomendacijas. Sienos. Pastato išorinės sienos dviejų tipų: daugiasluoksnių metalinių plokščių 150 mm storio su akmens vatos termoizoliacija viduje ir su polistireninio putplasčio termoizoliacija. 16

17 .3. pav. Išorinės sienos konstrukcija. Vidinės sienos laiptinių mūrinės 50 mm storio silikatinių plytų mūro. Vidinės pertvaros pirmame aukšte tarp sandėlių iš daugiasluoksniu plokščių 100mm storio su akmens vatos izoliacija viduje. Administracinio bloko sienos taip pat iš daugiasluoksnių plokščių. Patalpų viduje jos dengtos akmens vata (50 mm storio) metaliniame karkase, garo izoliacija ir dengtos dviem sluoksniais gipso kartono plokščių. Vidinėms pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, prie grindų ir prie lubų statomi specialūs loviniai karkaso profiliai. Visi objektuose naudojami gipskartonio lakštai turi būti drėgmei atsparūs. Langai. Langai aliumininiais rėmais, įstiklinti stiklo paketu [13]. Atskiri segmentai varstomi su el. pavaromis. Rėmai baltos spalvos, dažyti milteliniu būdu. Išorinės palangės plieninės, vidinės administracinėje dalyje laminuotos. Durys. Išorinės durys aliuminio konstrukcijų rėmo, apšiltintos, įstiklintos stiklo paketu, saugiu stiklu [13]. Taip pat išorinės durys yra su evakuacinio išėjimo funkcija. Durys, skirtos patekti į technines patalpas, plieninės, apšiltintos, metalinės konstrukcijos dažytos milteliniu būdu. Į kabinetus patekti skirtos durys pagamintos iš aukšto slėgio laminato (,) ar faneruotos, į buitines patalpas vedančios durys pagamintos iš aukšto slėgio laminato ir yra atsparios drėgmei. Vartai. Vartai pramoniniai automatiniai pakeliami (su automatine pavara), varstomi ir rankiniu būdu, apšiltinti. 17

18 .4. Apdaila Pastato vidaus apdaila. Metalinės santvaros gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais metalo dažais. Mūrinės sienos tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos ir dažomos akrilo latekso dažais. WC, dušų patalpų sienos dengiamos hidroizoliaciniu mišiniu ir apklijuojamos keraminėmis plytelėmis. Laiptų metalinės konstrukcijos esti gruntuotos ir dažytos. Laiptų pakopų ir aikštelių paviršiaus apdaila gamyklinė iš ( ) mozaikinio betono. Kabinetuose, drabužinėse ir koridoriuose įrengiamos pakabinamos lubos, pagamintos iš mineralinių plokščių. Tualetuose, dušuose, prausyklose įrengiamos drėgmei atsparios plaunamos lubos iš mineralinių plokščių ant korozijai atsparaus karkaso. Išorės apdaila. Cokolio betoninės plokštės tinkuojamos mineraliniu tinku ir dažomos pilkos spalvos fasadiniais dažais. Langų aliumininiai rėmai baltos spalvos dažyti milteliniu būdu. Stogeliai virš įėjimų iš grūdinto saugaus stiklo dangos, pritvirtintos nerūdijančio plieno laikikliais ant aliuminio profilių karkaso, nudažyto baltos spalvos dažais milteliniu būdu. 18

19 3. KONSTRUKCINĖ DALIS 3.1. Apkrovų skaičiavimas Nuolatinių apkrovų skaičiavimas Lentelė Nr Stogo apkrovos. Pavadinimas Storis, m Tankis, kg/m 3 Ploto masė, kg/m Apkrova, kn/m Apkrova ant santvaros viršutinės juostos, kn/m Ritininė stogo danga 0, ,05 0,05*6 = 0,3 Šilumos izoliacijos sluoksnis (30+0mm) Šilumos izoliacijos sluoksnis (150mm) Garo izoliacijos sluoksnis Trapecinio profilio skardos pakloto h=130mm 0, ,05*00*10/ 1000 = 0,1 0, ,15*130*10/ 1000 = 0,195 0, *10/1000 = 0,01 0,13-4,5 4,5*10/1000 = 0,045 0,1*6 = 0,6 0,195*6 = 1,17 0,01*6 = 0,06 0,045*6 = 0,7 G k =,34 Skaičiuotinė stogo apkrova [3]: g d =,34 1,35 = 3,159 kn/m Santvaros savasis svoris įvertinamas programa Autodesk Robot Structural Analysis, užsiduodant elementų skerspjūvius. Sandwich tipo plokščių sienos (15 cm) apkrova: Sienos svoris 11,0 kg/m Sienos aukštis 7,84 m., o apkrovos plotis rėmo kolonai 6 m. Priimame, kad kolona ir pamatas perima po pusę sienos svorio, tuomet jėga, tenkanti kolonai: 19

20 F k = 1 Kai sienos aukštis 6,053 m. F k = , =,587kN 11 6, = 1,997kN Kadangi tarp sienos ir kolonos ašių yra ekscentricitetas e = 0,15 + 0,130 = 0,14 m, = 0,15 + 0,09 = 0,1 m, kolona apkraunama lenkimo momentu: M k = F k e M k =,587 0,14 = 0,36 knm M k = 1,997 0,1 = 0,39 knm Lentelė Nr Grindų ant perdangos apkrovos. Pavadinimas Storis, m Tankis, kg/m 3 Ploto masė, kg/m Apkrova, kn/m Apkrova ant rygelio, kn/m Grindų danga (vinilinė) - - 3,35 3,35*10/1000 = 0,0335 Armuoto betono sluoksnis 0, ,06*500*10/1 000 = 1,5 0,0335*6 = 0,01 1,5*6 = 9,0 Šilumos izoliacijos sluoksnis PAROC GRS 0 Gelžbetoninė kiaurymėtoji perdanga VPL 0 0,06-9,6 9,6*10/1000 = 0,096 0, - 37,5 37,5*10/1000 = 3,75 0,096*6 = 0,576 3,75*6 = 19,65 g k =9, Kintamos apkrovos Sniego apkrovos: sk - sniego ant žemės apkrovos charakteringoji reikšmė pirmajam rajonui, sk =1, kn/m ; Ce aukštesnių pastatų arti nėra, tai Ce =1,0; Ct =1,0, terminis koeficientas; 0

21 μ=1,0, sniego apkrovos koeficientas. Sniego ant stogo apkrovų reikšmės: s 1 = 1,0 1,0 1,0 1, = 1, kn/m s k1 = 1, 6 = 7, kn/m. s d1 = 7, 1,3 = 9,36 kn/m. Vėjo apkrovos Vėjo apkrovoms taikoma 1 vėjo apkrovos schema. Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė I vėjo greičio rajonui vref,0 = 4 m/s. C DIR 1,0, krypties koeficientas vakarų vėjo krypčiai; C ALYT C TEM 1,0 1,0 aukščio virš jūros lygio koeficientas; laikotarpio koeficientas. Atskaitinė vėjo greičio reikšmė: v ref C DIR C ALT C TEM v ref,0 1,0 1,0 1,0 4 4 m/s. q ref Atskaitinis vėjo slėgis : qref vref 4,0 1,5 360 N/m 0,36 kn/m. Koeficientas, įvertinantis vėjo slėgio pokytį pagal aukštį, B tipo vietovei: kai z 5 m, c(z)= 0,5; z = 10 m, c(z)= 0,65; z = 7,618 m, c(z)= 0,579; z = 9,06 m, c(z)= 0,61; z = 5,81 m, c(z)= 0,55; z = 5,963 m, c(z)= 0,59; Išorinio slėgio aerodinaminiai koeficientai: ce = 0,8; ce1 = -0,5 (kai 8 0, h1/l=0,43). ce = -0,4; ce3 = -0,5 (kai 8 0, h1/l 0,5, b/l ). ce3 = -0,5 (kai 1,4 0, h1/l=1, b/l<1). Vėjas iš kairės pusės: Slėgio į išorinį paviršių vidutinė dedamoji wme: 1

22 w me = q ref c(z) c e iki 5 m aukščio: w me = 0,36 0,5 0,8 = 0,144 kpa 6 = 0,864 kn/m w me,3 = 0,36 0,5 ( 0,5) = 0,09 kpa 6 = 0,54 kn/m 7,618 m aukštyje: w me = 0,36 0,579 0,8 = 0,167 kpa 6 = 1,001 kn/m w me1,3 = 0,36 0,579 ( 0,5) = 0,104 kpa 6 = 0,65 kn/m w me, = 0,36 0,579 ( 0,4) = 0,083 kpa 6 = 0,500 kn/m 9,06 m aukštyje: w me1 = 0,36 0,61 ( 0,5) = 0,11 kpa 6 = 0,671 kn/m w me, = 0,36 0,61 ( 0,4) = 0,089 kpa 6 = 0,537 kn/m 5,81 m aukštyje: w me,3 = 0,36 0,55 ( 0,5) = 0,095 kpa 6 = 0,567 kn/m w me, = 0,36 0,55 ( 0,4) = 0,076 kpa 6 = 0,454 kn/m 5,963 m aukštyje: w me = 0,36 0,59 0,8 = 0,15 kpa = 0,305 kn/m w me, = 0,36 0,59 ( 0,4) = 0,076 kpa 6 = 0,457 kn/m Vėjas iš dešnės pusės: iki 5 m aukščio: w me = 0,36 0,5 0,8 = 0,144 kpa 6 = 0,864 kn/m w me,3 = 0,36 0,5 ( 0,5) = 0,09 kpa 6 = 0,54 kn/m 7,618 m aukštyje pagal: w me = 0,36 0,579 0,8 = 0,167 kpa 6 = 1,001 kn/m w me,3,1 = 0,36 0,579 ( 0,5) = 0,104 kpa 6 = 0,65 kn/m w me, = 0,36 0,579 ( 0,4) = 0,083 kpa 6 = 0,500 kn/m 9,06 m aukštyje pagal: w me,1 = 0,36 0,61 ( 0,5) = 0,11 kpa 6 = 0,671 kn/m w me, = 0,36 0,61 ( 0,4) = 0,089 kpa 6 = 0,537 kn/m 5,81 m aukštyje pagal: w me = 0,36 0,55 0,8 = 0,151kPa 6 = 0,907 kn/m w me,1 = 0,36 0,55 ( 0,4) = 0,076kPa 6 = 0,454 kn/m

23 5,963 m aukštyje: w me,1 = 0,36 0,59 ( 0,4) = 0,076kPa 6 = 0,457 kn/m w me,3 = 0,36 0,59 ( 0,5) = 0,095 kpa 6 = 0,571 kn/m Krano apkrovos skaičiavimas Kranų vertikalią jėgą patogiausia apskaičiuoti naudojantis infliente ( pav.): pav. Infliuentė kranų vertikaliajai jėgai apskaičiuoti. F = (Q t + G) 0,91 = (8 + 5,9) 0,91 = 1,667 t Q t krano keliamoji galia; G vežimėlio masė. 3.. Plieninės santvaros skaičiavimas Santvaros skerspjūvių parinkimas Santvara projektuojama iš plieninių šaltai formuotų stačiakampių ir kvadratinių vamzdžių. Santvaros elementams gaminti naudojamas S355JH klasės plienas. Santvara projektuojama pagal STR.05.08:005. Plieninių konstrukcijų projektavimas nurodymus [4]. Šio plieno skaičiuotinis stipris pagal takumo ribą: f y,d = f y γ M (3..1.1) f y,d = 355 1,1 = 3,73 N/mm Viršutinės juostos skaičiavimas Viršutinė juosta skaičiuojama kaip ekscentriškai gniuždomas elementas. Skaičiuojama pagal 39 derinį (DL*1.35+WIND*1.30+LL*0.90), kur: 3

24 pav. Ašinių jėgų diagrama Momentų diagrama. Didžiausia ašinė jėga viršutinėje juostoje N Ed = 490,45 kn, o didžiausias lenkimo momentas M Ed = 16,38 knm. Viršutinei juostai parenkamas 160x160x6 stačiakampio skerspjūvio vamzdis, kurio: A s = 36 cm ; i = 6,5 cm; ; W = 187 cm 3. Viršutinei juostai stiprumo tikrinti nereikia, kadangi didžiausias momentas gaunamas tarp mazgų. Ekscentriškai gniuždomo elemento pastovumo sąlyga: Tikrinamas elemento pastovumas santvaros plokštumoje. N Ed N NM,c,Rd 1,0 (3..1.) Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje: N NM,c,Rd = φ e A f y,d γ c (3..1.3) N NM,c,Rd = 0, , = 66,414 kn; Čia ekscentriškai gniuždomo elemento klupumo koeficientas φ e nustatomas pagal 1 priedo lentelę, atsižvelgiant į sąlyginį strypo liaunį ir santykinį lyginamąjį ekscentricitetą. Santykinis lyginamasis ekcentricitetas: 4

25 e rel,eff = k shape e rel (3..1.4) e rel,eff = 1,585 0,885 = 1,403; k shape skerspjūvio formos koeficientas, nustatomas pagal 7.6 lentelę: k shape = (1,90 0,1 e rel ) 0,0 (6 e rel ) λ (3..1.5) k shape = (1,90 0,1 0,643) 0,0 (6 0,643) 1,901 = 1,63; e rel = e A W c (3..1.6) Ekscentricitetas: e rel = 0, = 0,643; e = M Ed N Ed (3..1.7) e = 16,38 490,45 = 0,033 m čia lenkimo momentas imamas juostos tarpmazgio viduriniame trečdalyje. Sąlyginis liaunis: λ = λ f y,d E (3..1.8) λ = 48,48 3, = 1,901; Čia liaunis: λ = l eff,y i y (3..1.9) λ = 303 6,5 = 48,48; Patikriname, ar liaunis santvaros plokštumoje neviršija ribinio: λ = 48,48 < λ u = 0, sąlyga tenkinama. Tikrinamas viršutinės juostos pastovumas santvaros plokštumoje pagal formulę: Pastovumo sąlyga tenkinama su % atsarga. 490,45 = 0,78 1,0 66,414 5

26 Vamzdinio profilio sienelės pastovumo tikrinimas: Ekscentriškai gniuždomų elementų sienelės pastovumo sąlyga: h eff t w λ wu E f y,d ( ) Sąlyginis ribinis sienelės liaunis λ wu nustatomas iš 7.6 lentelės, atsvelgiant į santykinį ekscentricitetą ir sąlyginį liaunį. Interpoliavimo būdu nustatyta, kad esant santykiniam ekscentricitetui e rel = 0,643, o sąlyginiam liauniui λ = 1,901, λ wu = 1,913. Tikrinama sienelės pastovumo sąlyga pagal formulę: h eff = = 4,667 < λ wu E = 1, t w 6 f y,d 3,73 = 41,137 Visos sąlygos tenkinamos, todėl viršutinei juostai parenku 160x160x6 kvadratinio skerspjūvio vamzdį. Apatinės juostos skaičiavimas Apatinė juosta skaičiuojama kaip ekscentriškai tempiamas elementas. Didžiausia ašinė jėga apatinėje juostoje N Ed = 50,11 kn, o didžiausias lenkimo momentas M Ed =,4 knm. Apatinei juostai parenkamas 100x100x5 kvadratinio skerspjūvio vamzdis, kurio: A s = 18,7 cm ; i = 3,86 cm; W = 55,9 cm 3. Ekscentriškai tempiamo elemento stiprumo sąlyga: ( N n Ed ) + M y,ed 1,0 N pl,rd M pl,y,rd ( ) ( 50,11 1,5 603,505 ) +,4 = 0,814 < 1,0 173,731 Skaičiuotinio ašinės jėgos veikiamo skerspjūvio stiprumo atspario pagal takumo ribą reikšmė: N pl,rd = A net f y,d γ c = 18, , ,95 = 603,505 kn; Stiprumo sąlyga tenkinama su 13% atsarga. Skaičiuotinio skerspjūvio lenkiamojo elemento atspario pagal takumo ribą apie y ašį reikšmė: M pl,y,rd = c pl,y W y,net,min f y,d γ c = 1,07 55, , ,95 = 173,731kNm; 6

27 n koeficientas, imamas iš 7.5 lentelės (n = 1,5); Tikrinamas apatinės juostos liaunumas vertikalioje plokštumoje pagal formulę: λ y = 300 3,86 = 77,7 < λ u = 400; Visos sąlygos tenkinamos, todėl apatinei juostai parenku 100x100x5 kvadratinio skerspjūvio vamzdį. Tinklelio skaičiavimas Santvaros tinkleliui parinksime dviejų skirtingų skerspjūvių vamzdinius profilius atraminiam tempiamam spyriui, kurį veikia didesnė ašinė jėga parenkamas kvadratinis vamzdinis profilis, o likusiems tinklelio elementams pagal labiausiai gniuždomą ir labiausiai tempiamą strypus parenkamas tokio paties pločio stačiakampis vamzdinis profilis. Atraminio tempiamo spyrio skaičiavimas: Tikrinamas atraminis tempiamas spyris, kurį veikia ašinė jėga N Ed = 33,73 kn. Atraminiams tinklelio elementams parenkamas 90x90x4 kvadratinio skerspjūvio vamzdinis profilis, kurio A s = 1 cm ; i = 3,09 cm; W = 8,6 cm 3. Skaičiuotinio ašinės jėgos veikiamo skerspjūvio stiprumo atspario pagal takumo ribą reikšmė: formulę: N pl,rd = A net f y,d γ c = , ,95 = 387,76 kn; Tikrinamas elemento stiprumas: Stiprumo sąlyga tenkinama. N Ed N pl,rd 1,0 33,73 = 0,836 < 1,0 387,76 (3..1.1) Centriškai tempiamam spyriui tikrinamas liaunumas santvaros plokštumoje pagal λ = 146 3,09 = 47,5 < λ u = 400 Visos sąlygos tenkinamos, todėl atraminiams tinklelio elementams parenkamas kvadratinio skerspjūvio 90x90x4 plieninis vamzdis. Tinklelio spyrių matmenys turi tenkinti konstrukcinius reikalavimus [4]: Priklausomai nuo viršutinės juostos : B ( tb tw) 160 (6 4) 140,0 mm bd ; 0,6 B 0, ,0 mm 7

28 Priklausomai nuo apatinės juostos : B ( tb tw) 10 (4 4) 104,0 mm bd ; 0,6 B 0, ,0 mm čia: B juostos plotis; tb juostos vamzdžio sienelės storis; tw spyrio vamzdžio sienelės storis. Skerspjūvis 90x90x4,0 parinktas teisingai. Kitų tinklelio elementų skaičiavimas: Kitiems tinklelio elementams parenkamas 70x90x4 stačiakampio skerspjūvio vamzdinis profilis, kurio A s = 1,16 cm ; i y =,78 cm; i z = 3,39cm; W = 31,1 cm 3. Sekantis spyris skaičiuojamas kaip centriškai gniuždomas elementas. Ašinė jėga, veikianti spyrį N Ed = 163,13 kn Centriškai gniuždomo elemento pastovumo sąlyga: N Ed N c,rd 1,0 Skaičiuotinio centriškai gniuždomo elemento pastovumo atspario reikšmė: ( ) N c,rd = φ A f y,d γ c ( ) N c,rd = 0,7788 1, , = N = 305,617 kn; Čia klupumo koeficientas φ nustatomas pagal 1 priedo 1 lentelę, atsižvelgiant į liaunumą ir skaičiuotinį plieno stiprį pagal takumo ribą: Lentelė Nr φ interpoliavimas. λ λ λ 50 58,11 60 f y,d 30 0,8-0,766 f y,d 3,7 0,811 0,7788 0,7689 f y,d 360 0,809-0,809 8

29 Kadangi ne atraminiam spyriui l eff,y = 0,9 l eff,z, pastovumą tikriname apie ašį, kurios inercijos spindulys mažesnis, t.y. santvaros plokštumoje. Spyrio liaunis santvaros plokštumoje skaičiuojamas pagal formulę: λ y = 0,9 197,78 Ribinis liaunumas apskaičiuojamas pagal formulę: = 63,777 < λ u = 185,059; λ u = α ( ) λ u = ,416 = 186,399; Tikrinamas spyrio pastovumas santvaros plokštumoje pagal formulę: 163,13 = 0,416 < 1,0 39,439 Pastovumo sąlyga tenkinama su 58 % atsarga. Patikrinamas gniuždomo spyrio sienelės pastovumas: = 15,5 < 1, ,73 = 37,131 λ wu = 1 + 0, λ λ wu = 1 + 0,,78 = 1,456 < 1,6, todėl priimu λ wu = 1,456 Sąlyginis liaunis skaičiuojamas pagal formulę: λ = 58,11 3, =,78. Gniuždomiems tinklelio elementams visos sąlygos tenkinamos, todėl kitiems tinklelio elementams parenkamas stačiakampio skerspjūvio 70x90x4 plieninis vamzdis. Tikrinamas labiausiai tempiamas spyris, kurį veikia ašinė jėga N Ed = 44,84 kn; Skaičiuotinio ašinės jėgos veikiamo skerspjūvio stiprumo atspario pagal takumo ribą reikšmė skaičiuojama pagal formulę: N pl,rd = 1, , ,95 = N = 39,439 kn; Tikrinamas elemento stiprumas skaičiuojamas pagal formulę: Stiprumo sąlyga tenkinama. 44,84 = 0,114 < 1,0 39,439 9

30 Centriškai tempiamam spyriui tikrinamas liaunumas santvaros plokštumoje: λ y = 0,9 197,78 = 63,777 < λ u = 400 Visos sąlygos tenkinamos, todėl kitiems tinklelio elementams parenkamas stačiakampio skerspjūvio 70x90x4 plieninis vamzdis. Tinklelio spyrių matmenys turi tenkinti konstrukcinius reikalavimus [4]: Priklausomai nuo viršutinės juostos : Priklausomai nuo apatinės juostos : čia: B juostos plotis; B ( tb tw ) 140 (10 4) 11,0 mm bd ; 0,6 B 0, ,0 mm B ( tb tw) 10 (4 4) 104,0 mm bd ; 0,6 B 0, ,0 mm tb juostos vamzdžio sienelės storis; tw spyrio vamzdžio sienelės storis. Skerspjūvis 70x90x4 parinktas teisingai Mazgų skaičiavimas Santvaros viršutinės juostos jungties laikomosios galios tikrinimas. Santvarų iš stačiakampių tuščiavidurių profiliuočių mazgų be mazginių lakštų, jungiančių juostą ir prie jos tvirtinamus tinklelio elementus, turi būti tikrinama [4]: 1) juostos sienutės, besiliečiančios su tinklelio elementu, atsparis praspaudimui (išplėšimui); ) juostos šoninės sienutės (lygiagrečios mazgo plokštumai) atsparis gniuždomojo elemento prijungimo vietoje, kai b 1 > 0,85 ; Kadangi b 1 = 0,09 = 0,563 < 0,85, todėl juostos b 0 b 0 0,16 sienutės atsparis prijungimo vietoje netikrinamas; (čia b0 platesnės iš juostų skerspjūvio plotis, b1 spyrio skerspjūvio plotis) 3) tinklelio elemento atsparis jungimo prie juostos srityje; 4) virintinių siūlių, jungiančių tinklelio elementą prie juostos, atsparis; 30

31 Kuomet tempiamų ir gniuždomų spyrių įrąžų modulių vertės artimos, o skerspjūviai vienodi juostos praspaudimo atsparis yra mažesnis (γ1 įrąžos ženklo prijungiamajame elemente įtakos koeficientas imamas lygus 1, tempiamajam elementui ir 1,0 - kitais atvejais). Mazgo C skaičiavimas pav. Mazgas C. Santvaros elementai pagaminti iš plieno S355JH (LST EN 1005-). Kertinės siūlės, jungiančios tinklelio ir juostos elementus, suvirintos pusiau automatiniu būdu apsauginėse dujose. Žemutinės padėties virinimui naudota elektrodinė viela G46 pagal LST EN 440 [7.6]. tikrinimas. tikrinimas. Plieno skaičiuotinis stipris skaičiuojamas pagal formulę: f y,d = 355 1,1 Elementų darbo sąlygų koeficientas γ c = 1,0. = 3,77 N/mm Gniuždomojo santvaros tinklelio spyrio ir viršutinės juostos jungties laikomosios galios 1) Santvaros viršutinės juostos, veikiamos gniuždomojo spyrio, praspaudimo atspario Įrąžos ženklo koeficientas: γ 1 = 1,0, nes tinklelio elementas yra gniuždomas [4]. Kadangi N 0 A 0 f y,d < 0,5 490, = 0,4 < 0,5, 377 (3...1) 31

32 tai santvaros juostoje veikiančios ašinės jėgos įtakos koeficientas γ 0 = 1,0. Santvaros juostos iškyša: a = b 0 b 1 0,16 0,09 a = Tinklelio ir juostos sąlyčio atkarpos ilgis: = 0,035 m. (3...) c = h 1 sin θ Pusė tarpo tarp santvaros tinklelio strypų: c 1 = 0,07 = 0,166 m. sin 5 g = 0,11 = 0,055 m. (3...3) Kadangi b 1 = 0,09 = 0,563 < 0,9, o g = 0,055 = 0,331 > 0,5, tai santvaros viršutinės b 0 0,16 c 1 0,166 juostos, veikiamos gniuždomojo spyrio, praspaudimo atsparis tikrinamas pagal šią nelygybę: N 1 + 1,7 M 1 γ cγ 1 γ 0 f y,d t 0 (c 1 + b 0 a) (3...4) h 1 a sin θ 1 Lenkiamasis momentas tinklelio elemente ties juostos kraštu M 1 = ,73 + 1,7 0 0,07 < ,06 (0, ,16 0,035) 0,035 sin 5 199,73 kn < 96,67 kn Santvaros viršutinės juostos, veikiamos gniuždomojo spyrio, praspaudimo atsparis yra pakankamas. ) Tinklelio elemento atspario tikrinimas jo prijungimo prie juostos srityje. Koeficientas, įvertinantis tinklelio elemento sienutės liaunį ir plieno stiprį k = 1, nes b 1 <, f t y,d 0, f y,d + 81, <, ,77 0, 3, ,8 18 < 4,77. (3...5) 3

33 Nustatant sienutės liaunį, naudojami tinklelio skerspjūvio matmenys. Tinklelio atspario tikrinimo sąlyga esant stačiakampiui skerspjūviui: N 1 + 0,5 M 1 h 1 γ c γ 1 kf y,d A 1 (1 + 0,01(3 + 5b 1 0,1 h ( ) 1 b 0 t )b 0 /t 0 )sinθ 1 + b 1 /h M 1 = 0. (3...6) 199,73 + 0,5 0 0,07 < , (1 + 0,01( ,09 0,07 0,16 0,1 0,004 ) 0,16 ( 0,006 ) sin 1 + 0,09/0,07 ) 5 199,73 < 390,16. Tinklelio elemento atsparis jo prijungimo prie juostos srityje yra pakankamas. 3) Virintinių siūlių, jungiančių tinklelio elementus prie juostų, atspario tikrinimas. Virinti naudojamas elektrodinė viela G46, kurios charakteristinis stipris: Plieno stipris pagal stiprumo ribą: Skaičiuotiniai siūlių stipriai: f vw,u = 530N/mm. f u = 470N/mm. f vw,f,d = 0,55 f vw,u γ Mw (3...7) f vw,f,d = 0, = 33, N/mm 1,5 f vw,z,d = 0,45 f u (3...8) f vw,z,d = 0, = 11,5 N/mm. Kertinės siūlės koeficientai: β wf = 0,9; β wz = 1,05. Tikrinama, ar tinkamai parinkta viela: Parinkta tinkama elektrodinė viela. f vw,z,d < f vw,f,d f vw,z,d β wz β wf (3...9) 11,5 < 33, < 11,5 1,05 0,9 = 46,75. 33

34 ( N 1 + 0,5 M 1 ) (1 + 0,01(3 + 5b 1/b 0 0,1h 1 /t 1 )b 0 /t 0 ) γ h 1 4β wf k f h c f vw,f,d 1 (0, ,5 0 0,09 0,07 (1 + 0,01 ( ,07 ) 0,16 0,1 0,004 ) 0,16 0, , 4 0,9 0,005 0,07 194,5 < 33,. Kertinių siūlių, jungiančių gniuždomąjį tinklelio elementą su juosta, atsparis yra pakankamas. tikrinimas. Tempiamojo santvaros tinklelio spyrio ir viršutinės juostos jungties laikomosios galios 1) Santvaros viršutinės juostos, veikiamos tempiamojo tinklelio elemento išplėšimo atspario tikrinimas. Įrąžos ženklo koeficientas γ 1 = 1,, nes tinklelio elementas yra tempiamas. Kadangi: 490, = 0,4 < 0,5, 377 tai santvaros juostoje veikiančios ašinės jėgos įtakos koeficientas γ 0 = 1,0. Santvaros juostos iškyša pagal 3... formulę: a = 0,16 0,09 = 0,035 m. Tinklelio ir juostos sąlyčio atkarpos ilgis pagal formulę: Pusė tarpo tarp santvaros tinklelio strypų: c = 0,07 = 0,107 m. sin 41 g = 0,11 = 0,055 m. Kadangi b = 0,09 = 0,563 < 0,9, o g = 0,055 = 0,514 > 0,5, tai santvaros viršutinės b 0 0,16 c 0,107 juostos, veikiamos veikiamos spyrio, išplėšimo atsparis (lenkiamasis momentas tinklelio elemente ties juostos kraštu M = 0) [4]: N 1 + 1,7 M 1 γ cγ 1 γ 0 f y,d t 0 (c 1 + b 0 a) = 30,58 + 1,7 0 h 1 a sin θ 1 0,09 < 0,95 1, ,006 (0, ,16 0,035) 0,035 sin 41 30,58 kn < 183,81 kn 34

35 Santvaros viršutinės juostos, veikiamos tempiamojo spyrio, išplėšimo atsparis yra pakankamas. ) Tinklelio elemento atspario tikrinimas jo prijungimo prie juostos srityje. Koeficientas, įvertinantis tinklelio elemento sienutės liaunį ir plieno stiprį k = 1 pagal formulę [4]: 90 4 <, ,77 0, 3, ,8 18 < 4,77. Nustatant sienutės liaunį, naudojami tinklelio skerspjūvio matmenys. Tinklelio atspario tikrinimo sąlyga esant stačiakampiam skerspjūviui (M = 0): N 1 + 0,5 M 1 h 1 γ c γ 1 kf y,d A 1 (1 + 0,01(3 + 5b 1 0,1 h ( 1 b 0 t )b 0 /t 0 )sinθ b ) 1 1 h 1 = 199,73 + 0,5 0 0,07 0, , < (1 + 0,01( ,09 0,07 0,1 0,16 0,004 ) 0,16 ( ) sin 1 + 0,09/0,07 ) 41 0, ,73 < 317,7. Tinklelio elemento atsparis jo prijungimo prie juostos srityje yra pakankamas. 3) Virintinių siūlių, jungiančių tinklelio elementus prie juostų, atspario tikrinimas. Virinimui naudojama ta pati, prieš tai naudota elektrodinė viela G46: ( N 1 + 0,5 M 1 ) (1 + 0,01(3 + 5b 1/b 0 0,1h 1 /t 1 )b 0 /t 0 ) γ h 1 4β wf k f h c f vw,f,d 1 = (0, ,5 0 0,09 0,09 (1 + 0,01 ( ,09 ) 0,16 0,1 0,004 ) 0,16 0, ,9 0,005 0,07 0,95 33, 47,33 < 1,54. Kertinių siūlių, jungiančių tampiamąjį tinklelio elementą su juosta, atsparis yra pakankamas. 35

36 Mazgo B skaičiavimas 3... pav. Mazgas B. Gniuždomojo santvaros tinklelio spyrio ir apatinės juostos jungties laikomosios galios tikrinimas. 1) Santvaros apatinės juostos, veikiamos gniuždomojo spyrio, praspaudimo atspario tikrinimas. Įrąžos ženklo koeficientas: γ 1 = 1,0, nes tinklelio elementas yra gniuždomas [4]. Kadangi santvaros apatinė juosta tempiama, veikiančios ašinės jėgos įtakos koeficientas γ 0 = 1,5 N 0 (A 0 f y,d ) (3...10) γ 0 = 1,5 nes pagal formulę: 477, 18,4 3, = 1,499, N 0 (A 0 f y,d ) Santvaros juostos iškyša pagal 3... formulę: a = 0,1 0,09 = 0,803 0,5 = 0,005 m. Tinklelio ir juostos sąlyčio atkarpos ilgis pagal formulę: c 1 = 0,09 = 0,165 m. sin 33 36

37 Pusė tarpo tarp santvaros tinklelio strypų: g = 0,01 = 0,0105 m. Kadangi b 1 = 0,09 = 0,9 = 0,9, o g = 0,0105 = 0,064 < 0,5, tai santvaros apatinės juostos, b 0 0,10 c 1 0,165 veikiamos gniuždomojo spyrio, praspaudimo atsparis tikrinamas pagal šią nelygybę: N 1 + 1,5 M 1 γ cγ 1 γ 0 f y,d t 0 (c 1 + g + b 0 a) (3...11) h 1 (0,4 + 1,8 g c ) α sin θ 1 1 Lenkiamasis momentas tinklelio elemente ties juostos kraštu M 1 = ,73 + 1,5 0 0,07 > 1 1 1, ,006 (0, , ,1 0,005) (0,4 + 1,8 0,0105/0,165) 0,005 sin ,73 kn < 57,86 kn Santvaros apatinės juostos, veikiamos gniuždomojo spyrio, praspaudimo atsparis yra pakankamas : ) Tinklelio elemento atspario tikrinimas jo prijungimo prie juostos srityje. Koeficientas, įvertinantis tinklelio elemento sienutės liaunį ir plieno stiprį k = 1 pagal 90 4 <, ,77 0, 3, ,8,5 < 4,77. Nustatant sienutės liaunį, naudojami tinklelio skerspjūvio matmenys. Tinklelio atspario tikrinimo sąlyga esant stačiakampiam skerspjūviui: N 1 + 0,5 M 1 γ cγ 1 kf y,d A 1 h ,013b 0 3 (1 + 1 t 1 + b ) 1 0 h 1 199,73 + 0,5 0 0,07 M 1 = 0. < , ,013 0,10/0, ,73 kn < 98,47 kn. 3 ( ,09 ) 0,07 Tinklelio elemento atsparis jo prijungimo prie juostos srityje yra pakankamas. 3) Virintinių siūlių, jungiančių tinklelio elementus prie juostų, atspario tikrinimas. Virinimui naudojama ta pati, prieš tai naudota elektrodinė viela G46. (3...1) 37

38 ( N 1 + 0,5 M 1 ) 0,75 + 0,01b 0/t 0 h 1 β wf k f ( h γ c f vw,f,d 1 sin θ + b 1 ) 1 (0, ,5 0 0,07 ) 0,75 + 0,01 0,10/0,005 0,9 0,003 ( 0, , sin ,09) 01,85 < 33,. (3...13) Kertinių siūlių, jungiančių gniuždomąjį tinklelio elementą su juosta, atsparis yra pakankamas. tikrinimas. Tempiamojo santvaros tinklelio spyrio ir apatinės juostos jungties laikomosios galios 1) Santvaros apatinės juostos, veikiamos tempiamojo tinklelio elemento išplėšimo atspario tikrinimas. Įrąžos ženklo koeficientas γ 1 = 1,, nes tinklelio elementas yra tempiamas [4]. Kadangi santvaros apatinė juosta tempiama, veikiančios ašinės jėgos įtakos koeficientas: γ 0 = 1,5 nes pagal formulę: 477, 1,16 3, = 1,499, N 0 (A 0 f y,d ) = 0,803 0,5 Santvaros juostos iškyša skaičiuojama pagal 3... formulę: a = 0,10 0,09 = 0,005 m. Tinklelio ir juostos sąlyčio atkarpos ilgis skaičiuojamas pagal formulę: Pusė tarpo tarp santvaros tinklelio strypų: c = 0,09 = 0,4 m. sin g = 0,01 = 0,0105 m. Kadangi b = 0,09 = 0,9 = 0,9, o g = 0,0105 = 0,044 < 0,5, tai santvaros apatinės juostos, b 0 0,10 c 0,4 veikiamos veikiamos spyrio, išplėšimo atsparis tikrinamas (lenkiamasis momentas tinklelio elemente ties juostos kraštu M = 0) [4]. 33,73 + 1,5 0 0,09 > 0,95 1, 1, ,005 (0,4 + 0, ,1 0,005) (0,4 + 1,8 0,0105/0,4) 0,005 sin 33,73 kn < 433,93 kn 38

39 Santvaros apatinės juostos, veikiamos tempiamojo spyrio, išplėšimo atsparis yra pakankamas. ) Tinklelio elemento atspario tikrinimas jo prijungimo prie juostos srityje. Koeficientas, įvertinantis tinklelio elemento sienutės liaunį ir plieno stiprį k = 1 pagal formulę: 90 4 <, ,77 0, 3, ,8,5 < 4,77. Nustatant sienutės liaunį, naudojami tinklelio skerspjūvio matmenys. Tinklelio atspario tikrinimo sąlyga esant kvadratiniam skerspjūviui: N + 0,5 M h γ c γ 1 kf y,d A (1 + 0,01(3 + 5b b 0 0,1 h t )b 0 /t 0 )sinθ M = 0. 33,73 + 0,5 0 0,09 < 0,95 1, , (1 + 0,01( ,09 0,09 0,1 0,1 0,004 ) 0,1 ) sin 0,005 33,73 < 713,84. Tinklelio elemento atsparis jo prijungimo prie juostos srityje yra pakankamas. 3) Virintinių siūlių, jungiančių tinklelio elementus prie juostų, atspario tikrinimas. Virinimui naudojama ta pati, prieš tai naudota elektrodinė viela G46: (0, ,5 0 0,09 0,09 (1 + 0,01 ( ,09 ) 0,1 0,1 0,004 ) 0,1 0,005 0,95 33, 4 0,9 0,005 0,09 18,76 < 1,54. Kertinių siūlių, jungiančių tampiamąjį tinklelio elementą su juosta, atsparis yra pakankamas. 39

40 Mazgo E skaičiavimas pav. Mazgas E. Flanšinės jungties varžtų parinkimas. Flanšinėms jungtims naudojami įtempiamieji varžtai. Rekomenduojama flanšinėms jungtims naudoti M0 varžtus. Tada flanšo storis 5 mm. Centriškai tempiamų flanšinių jungčių su uždaro profilio jungiamaisiais elementais stiprumas yra pakankamas, kai [4]: [4]; N Ed n k F bt,rd, 0 t f 40 mm. Parenkami 8 įtempiamieji B gaminio klasės 8.8 kokybės klasės varžtai (n = 8); k koeficientas iš.5 lentelės (k = 0,85, kai varžtai M0 ir flanšo storis t f = 5 mm.) F bt,rd skaičiuotinis vieno varžto tempiamasis atsparis: F b,t,rd = f bt,d A b,net (3...14) F b,t,rd = = N = 73,5 kn; f bt,d = 0,5 f bu (3...15) f bt,d = 0,5 600 = 300 N/mm ; 40

41 Tikrinama flanšinės jungties stiprumas pagal sąlygas: 443,61kN < 8 0,85 73,5 = 499,8 kn 0 < 5 < 40 mm. Sąlygos tenkinamos, varžtai parinkti teisingai. Įtempiamųjų varžtų išankstinio įtempimo jėga (10% didesnė, nei veikianti įrąža): F p,cd = N N Ed Ed 8 + ( 8 10 ) (3...16) F p,cd = 443, ,61 + ( 8 10 ) = 60,996 kn; Varžtai išdėstomi, atsižvelgiant į mažiausius ir didžiausius varžtų išdėstymo atstumus: Mažiausias atstumas tarp varžtų centrų: a min =,5 d 0 =,5 4 = 60 mm; Didžiausias atstumas tarp varžtų centrų: a max = 8 d 0 = 8 4 = 19 mm; Mažiausias atstumas iki elemento krašto: a min = 1,3 d 0 = 1,3 4 = 31, mm; Didžiausias atstumas iki elemento krašto: a max = 4 d 0 = 4 4 = 96 mm; Jungties atspario vietinei skersinei jėgai tikrinimas. Tempiamų flanšinių jungčių atsparis vietinei skersinei jėgai tikrinamas pagal formulę: V loc μ h F bhf,rd,j n j=1 (3...17) Vietinės skersinės jėgos nėra, jungtis tikrinama sąlyginei vietinei skersinei jėgai, kuri imama lygi: Kontaktinė įrąža: V loc = 0,1 μ h N Ed (3...17) V loc = 0,1 0,58 443,61 = 5,79 kn; F bhf,rd = 0,1 F bt,rd (3...18) F bhf,rd = 0,1 73,5 = 7,35 kn; Tikrinamas flanšinės jungties atsparis vietinei skersinei jėgai pagal sąlygą: V loc = 0,58 8 7,35 = 34,104 kn Jungties atsparis vietinei skersinei jėgai pakankamas. Parenku 80x80x5 plokštelę. 41

42 Sąstandų parinkimas. Flanšinėse jungtyse su centriškai tempiamais kvadratiniais arba stačiakampiais vamzdžiais turi būti naudojami vientisi flanšai ir sąstandos, kurios įprastai išdėstomos išilgai profilio kampų. Sąstandų plotis imamas toks, kad jos kraštas sutaptų su flanšo kampu. Sąstandos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 karto už stačiakampio vamzdžio mažosios kraštinės plotį. Sąstandų storis turi būti ne didesnis kaip 1, karto už jungiamojo profiliuočio storį, o ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 00 mm. Sąstandos storis priimamas 4 mm. 4 mm < 1, 5 = 6 mm. Sastandos ilgis 1,5 10 = 180 mm < 00 mm, todėl priimu sąstandos ilgį 00 mm. Sąstandos matmenys 00x90x4. Siūlių, jungiančių flanšą su jungiamuoju elementu, stiprumo tikrinimas. Santvaros apatinės juostos strypai virinami prie flanšo plokštelių vienpuse sudurtine siūle ir pusine prijungiamojo elemento nuosklemba. Sudurtinės siūlės stiprumas tikrinamas pagal sąlygą: N Ed 1,15 t l w f th,d γ c 1,0 (3...19) f th,d = 0,5 f u γ M (3...0) f th,d = 0, ,1 =,77 N/mm ; Sudurtinės siūlės stiprumas tikrinamas pagal sąlygą: 443, = 0,90 < 1,0 1, ,77 1 Sąlyga tenkinama, siūlės stiprumas pakankamas. 4

43 Mazgo D projektavimas pav. Mazgas D. Viršutinės juostos flanšinė jungtis. Flanšinėse jungtyse, veikiamose gniuždymo įrąžos (viršutinės juostos mazgas), gniuždymo jėgos ekscentricitetai neleidžiami, reikalaujama griežtai laikytis gamybos bei montavimo tikslumo reikalavimų. Tokiose jungtyse varžtai turi būti įtempiami sumine jėga, lygia jungiamuosiuose elementuose veikiančiai skaičiuotinei ašinei jėgai, t.y. 443,61/4 = 110,90 kn. Taigi viršutinės juostos flanšinei jungčiai parenkami keturi M0 8.8 klasės įtempiamieji varžtai ir atsižvelgiant į galimą varžtų išdėstymą jungtyje parenkamos 450x00x5 plokštelės. 43

44 Atraminio mazgo A skaičiavimas pav. Mazgas A. tikrinimas. Tempiamojo santvaros atraminio spyrio ir viršutinės juostos jungties laikomosios galios 1) Santvaros viršutinės juostos, veikiamos tempiamojo atraminio elemento, išplėšimo atspario tikrinimas. Įrąžos ženklo koeficientas γ 1 = 1,, nes tinklelio elementas yra tempiamas [4]. Kadangi: 341, = 0,93 < 0,5, 377 tai santvaros juostoje veikiančios ašinės jėgos įtakos koeficientas γ 0 = 1,0 [4]. Santvaros juostos iškyša pagal 3... formulę: a = 0,16 0,09 = 0,035 m. Tinklelio ir juostos sąlyčio atkarpos ilgis pagal formulę: Pusė tarpo tarp santvaros tinklelio strypų: c 1 = 0,09 = 0,18 m. sin 30 g = 0,06 = 0,03 m. 44

45 Kadangi b 1 = 0,09 = 0,563 < 0,9, o g = 0,03 = 0,167 < 0,5, tai santvaros viršutinės juostos, b 0 0,16 c 1 0,18 veikiamos veikiamos spyrio, išplėšimo atsparis tikrinamas pagal nelygybę (lenkiamasis momentas tinklelio elemente ties juostos kraštu M 1 = 0): 348,98 + 1,5 0 0,09 > 0,95 1, 1, ,006 (0,18 + 0,03 + 0,16 0,035) (0,4 + 1,8 0,03/0,18) 0,035 sin ,98kN < 51,14kN Santvaros viršutinės juostos, veikiamos tempiamojo spyrio, išplėšimo atsparis yra pakankamas. ) Tinklelio elemento atspario tikrinimas jo prijungimo prie juostos srityje. Koeficientas, įvertinantis tinklelio elemento sienutės liaunį ir plieno stiprį k = 1 pagal formulę: 90 4 <, ,77 0, 3, ,8,5 < 4,77. Nustatant sienutės liaunį, naudojami tinklelio skerspjūvio matmenys. Tinklelio atspario tikrinimo sąlyga esant kvadratiniam skerspjūviui: 348,98 + 0,5 0 0,09 N 1 + 0,5 M 1 h 1 ( γ cγ 1 kf y,d A ,013b 0 /t 0 ) M 1 = 0. 1, , < (0,95 ) 1 + 0,013 0,16/0, ,98 kn < 363,66 kn. Tinklelio elemento atsparis jo prijungimo prie juostos srityje yra pakankamas. 3) Virintinių siūlių, jungiančių tinklelio elementus prie juostų, atspario tikrinimas. Virinimui naudojama ta pati, prieš tai naudota elektrodinė viela G46: (0, ,5 0 0,09 ) 0,75 + 0,01 0,16/0,006 0,9 0,004 ( 0, , sin ,09) 03,164N mm < 33, N/mm. Kertinių siūlių, jungiančių tampiamąjį tinklelio elementą su juosta, atsparis yra pakankamas. 45

46 Atraminės briaunos skaičiavimas. Bendra skersinė jėga tenkanti atraminiam mazgui V Ed = 4,6 kn. Atraminio mazgo stiprumo skaičiavimas: Pagal pasirinktą konstrukciją atraminės briaunos glemžimo plotas: A = A = V Ed f p,d γ c (3...1) 4,6 103 = 57,574 mm 47,73 1,0 Čia f p,d skaičiuotinis glemžiamasis plieno stipris: f p,d = f u γ M (3...) f p,d = 470 1,1 γ c plokštelės darbo sąlygų koeficientas 1,0. = 47,73 N/mm Atraminės briaunos plotį priimu 60mm, tada plokštelės storis: t h = A b h (3...3) t h = 433, Atraminės briaunos storį priimu 0mm. Siūlių skaičiavimas. = 1,665 mm Virinti naudojama elektrodinė viela G46, kurios charakteristinis stipris: Plieno stipris pagal stiprumo ribą: Skaičiuotiniai siūlių stipriai: Per siūlės metalą: Per suvirinimo srities metalą: f vw,u = 530 N/mm. f u = 490 N/mm. f vw,f,d = 0, = 33, N/mm 1,5 f vw,z,d = 0, = 0,5 N/mm. Kertinės siūlės koeficientai: β wf = 0,9; β wz = 1,05. 46

47 Tikrinama, ar tinkamai parinkta viela: Parinkta tinkama elektrodinė viela. Randamas silpnesnis pjūvis: 0,5 < 33, < 0,5 1,05 0,9 = 57,5. β wz f vw,z,d = 1,05 0,5 = 31,55 N/mm β wf f vw,f,d = 0,9 33, = 09,88 N/mm Silpnesnis pjūvis per siūlės metalą. Minimalus siūlės statinis pagal normas k f = 6mm, β wf = 0,9. Reikalingas atraminės briaunos privirinimo prie juostos siūlės aukštis: k f = k f = V Ed l weff β wf f vw,f,d γ c (3...4) 4, = 0,195 mm 600 0,9 33, 1,0 Čia l weff vieno virintinės siūlės ilgis, imamas 10 mm trumpesnis nei visas jos geometrinis ilgis, l well = (160 10) + (160 10) = 600 mm. γ c siūlės darbo sąlygų koeficientas 1,0 [4]. Kertinės siūlės aukštį priimu 6mm. Atraminės briaunos pastovumo tikrinimas. Sąlyginio gniuždomojo elemento skerspjūvio plotas: A = b r t h + 0,65 t w E f y,d (3...5),1 105 A = 6 + 0,65 1 = 68,58 cm 3,77 Apskaičiuojamas inercijos momentas: I y = b h 3 t h 1 I y = 63 1 = 99 cm (3...6) 47

48 Randamas inercijos spindulys: i y = I y A (3...7) i y = 99 = 6,54 cm 68,58 Apskaičiuojamas liaunis: λ = h w i y (3...8) λ = 35 6,54 = 5,35 Pagal apskaičiuotą λ ir f yd interpoliavimo metodu randame φ = 1,0 [4]. Atraminės briaunos pastovumo tikrinimo sąlyga: V Ed φ A f yd γ c 1 4,6 1,0 0, ,0 = 0,011 < 1 Sąlyga tenkinama, atraminės briaunos pastovumas pakankamas. Išsikišusi sąstandos dalis a turi tenkinti šias sąlygas: (3...9) a h 1,5 t h (3...30) a = 1,5 0 = 30 mm a priimamas 30mm. Galutiniai plokštelės matmenys 350x80x0. Varžtinės jungties skaičiavimas. Atraminė santvaros briauna prie atraminio mazgo prijungiama konstrukciniais 6.8 kokybės klasės, B gaminio klasės, M18 varžtais. Varžtai išdėstomi atsižvelgiant į mažiausius ir didžiausius varžtų išdėstymo atstumus. Mažiausias atstumas tarp varžtų centrų: a min =,5 d 0 =,5 0 = 50 mm; Didžiausias atstumas tarp varžtų centrų: a max = 8 d 0 = 8 0 = 160 mm; Mažiausias atstumas iki elemento krašto įrąžos kryptimi: a min = d 0 = 0 = 40 mm; 48

49 Mažiausias atstumas iki elemento krašto statmena įrąžai kryptimi: a min = 1,5 d 0 = 1,5 0 = 30 mm; Didžiausias atstumas iki elemento krašto: a max =4 d 0 = 4 0 = 80 mm; Reikiamas varžtų kiekis jungtyje skaičiuojamas pagal formulę: n N Ed γ c F min (3...31) Čia F min vieno varžto mažiausia skaičiuotinio atspario reikšmė. Skaičiuotinis vieno varžto kerpamasis atsparis: F b,v,rd = f bs,d γ b A b n s (3...3) f bs,d = 0,38 f bu (3...33) f bs,d = 0, = 8 N/mm ; γ b varžtinės jungties darbo sąlygų koeficientas 0,9; π d A b = 4 (3...34) A b = 3, n s varžto kirpimo plokštumų skaičius 1. Skaičiuojama pagal 1.P..13 formulę: = 54,34; F b,v,rd = 8 0,9 54,34 1 = 5190 N = 5,190 kn Skaičiuotinis vieno varžto glemžiamasis atsparis: F b,p,rd = f bp,d γ b d t f bp,d = (0, f u E ) f u (3...35) (3...36) f bp,d = (0, ) 490 = 68,733 N/mm ; γ b varžtinės jungties darbo sąlygų koeficientas 0,9; d varžto skersmuo; t mažiausias suminių elementų, glemžiamų viena kryptimi, storis. Skaičiuotinis vieno varžto glemžiamasis atsparis: F b,p,rd = f bp,d γ b d t = 68,733 0, = N = 110,60 kn 49

50 Reikiamas varžtų kiekis jungtyje: Priimami 4 varžtai. n 4,6 1,0 5,190 = 0, Plieninės kolonos projektavimas Kolonos sperspjūvio parinkimas Kolona skaičiuojama kaip ekscentrikšai gniuždomas strypas, standžiai įtvirtintame pamate. Remiant konstrukcijas, šiuo atvėju santvarą ant kolonų viršaus laikome, kad tokia jungtis yra lankstinė. Kolona gaminama iš plieno kurio markė S355J ir projektuojama pagal STR.05.08:005 [4]. Dvitėjų plieno elementų charakteristinis stipris pagal takumo ribą: fyd = = 3Mpa Iš kolonos derinių išrenkamas pavojingiausias kolonai. Kolona ašyje 6/D. Ašinė jėga : Nk,Ed= 556,66kN Momentas: Mk,Ed= 57,05kNm Skačiuojamas kolonos ilgis rėmo plokštumoje: l eff,y = μ y l c ; (3.3.1.) Čia: l c - kolonos arba jos atskiros dalies ilgis arba aukšto aukštis; μ y - skaičiuojamasis ilgio koeficientas, parenkamas pagal kolonos įtvirtinimo būdą. Projektuojama ekscentriškai gniuždoma dvitėjio skerpsjūvio kolona. Priimama elemento liaunio ly,0 reikšmė lygi 60 ir apskaičiuojamas reikalingas skerspjūvio inercijos spindulys. i y,d = l eff,y λy i y,d = 5, = 0,089m Nustatomas reikalingas skerspjūvio aukštis pagal išraišką: h d = i y,d α y i y,d h d = 0,089 1,71 = 0,05m αy - skerspjūvio formos koeficientas [4]. ( ) ( ) 50

51 Apskaičiuojamas reikalingas skerspjūvio plotas: Ad = N Ed ( 1 e + f y,d γ M φ y α y hd ) Ad = 556,66 3,73 1 ( 1 0,8 + 0,10 1,71 0,05 ) =, m čia φ y klupumo koeficientas, apytiksliai nustatomas pagal pasirinktą liaunį. Apskaičiuojamas ekscentricitetas: e = M y,ed N c,ed e = 57,05 556,66 = 0,10m Iš sortimento parenkamas profilis, nurodytas lentelėje ( ) ( ) Lentelė Nr Profilio HEA60, rodikliai: Skerspjūvio aukštis h mm 50 Juostos plotis b mm 60 Sienutės storis tw mm 7,5 Juostos storis tf mm 1,5 Skerspjūvio plotas A cm 86,8 Skerspjūvio atsparumo momentas Wy cm3 919,8 Skerspjūvio atsparumo momentas Wz cm3 836,4 Skerpsjūvio inercijos momentas Iy cm Skerspjūvio inercijos momentas Iz cm Inercijos spindulys iy cm 10,97 Inercijos spindulys iz cm 6,5 51

52 3.3.. Kolonos pastovumas Kolonos liaunis rėmo plokštumoje: Kolonos pastovumas rėmo plokštumoje Kolonos sąlyginis liaunis: λ y = l eff,y i y λ y = 533,4 10,97 = 48,6 (3.3..1) y = f y,d E (3.3..) y Juostos skerspjūvio plotas: = 48,6 33, = 1,91 A f = b t f = 0,6 0,015 = 0,0033m Sienelės skerspjūvio plotas: A w = (h t f )t w = (0,5 0,015) 0,0075 = 0,00169m Juostos skerspjūvio ir sienelės skerpsjūvio ploto santykis: Santykinis ekscentricitetas Kadangi tai: A f A w = 0,0033 0,00169 = 1,95 > 1 e rel = ea 0,10 86, = W c 919, = 0,963 0 < y < 5 ir 0.1 < e rel < 5 k shape = (1,9 0,1 e rel ) 0,0(6 e rel )λ = (1,9 0,1 0,963) 0.0(6 0,963)0,8 = 1,7 Kolonos santykinis lyginamasis ekscentricitetas e rel,eff = k shape e rel = 1,7 0,963 = 1,66 5

53 formulę: Ekscentriškai gniuždomų elementų stiprumas kada e rel,eff 0 tikrinamas pagal ( N n max ) + M max 1 N pl,rd M pl,rd (3.3..3) Čia: Npl,Rd skaičiuotinio ašinės jėgos veikiamo skerspjūvio stiprumo atspario pagal takumo ribą reikšmė skaičiuojamas pagal formulę: N pl,rd = A net f y,d γ c = 86, ,9 = 53,76kN Mpl,Rd Skaičiuotinio lenkimo momento veikiamo skerspjūvio stiprumo atspario pagal takumo ribą reikšmė skaičiuojama pagal formulę: M pl,rd = c pl W net,min f y,d γ c = 1,04 919, ,9 = 78,081kNm Čia c pl = 1,04 koeficientas, nustatomas interpoliuojant priklausomai nuo skerspjūvio tipo ir santykio: Tikriname stiprumo sąlygą: Sąlyga tenkinama. A f A w = 0,0033 0,00169 = 1,95 ( N n max ) + M max = ( 556, N pl,rd M pl,rd 53,76 ) + 57,05 78,081 = 0,31 < 1 Tikrinamas: ekscentriškai gniuždomų elementų pastovumas momento veikimo plokštumoje formule: N Ed N NM,c,Rd 1 (3.3..4) Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje apskaičiuojamas formule: N Ed N NM,c,Rd 1N NM,c,Rd = φ e A f y,d γ c 53

54 Ekscentriškai gniuždomo elemento vientisojo skerspjūvio klupumo koeficientas nustatomas interpoliuojant. Kai λ=0,84 ir erel,eff=1,66 φ e = 0,549. Kolonos elemento darbo sąlygų koeficientas γ c = 0,9 [4]. atsparis. Ekscentriškai gniuždomo elemento pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje: N NM,c,Rd = 0,549 86, ,9 = 1385,78kN Tikriname pastovumą: N Ed = 556,66 N NM,c,Rd 1385,78 = 0,40 < 1 Kolonos pastovumo atsparis lenkimo plokštumoje yra pakankamas. Kolonos pastovumas iš momento veikimo plokštumos tikrinamas formule: N Ed N NM,TF,Rd 1; (3.3..5) Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasis-sukamasis pastovumo N NM,TF,Rd = c φ z A f y,d γ c (3.3..6) formule: Ekscentricitetas naudojamas skaičiuojant pastovumą iš rėmo plokštumos skaičiuojamas santykinis ekscentritetas: e y = M y,ed N Ed = 8,53 556,66 = 0,051m e erel,y = e y A W c = 0,051 86, , = 0,48 Lenkiamasis momentas My,ed imamas lygus didžiausiam momentui strypo ilgio viduriniame trečdalyje bet ne mažiau kaip pusė didžiausio visame strypo ilgyje veikiančio momento. M y,ed = 57,05 = 8,53kNm c = β 1,335 = 1 + α e erel,y 1 + 0,7 0,48 = 0,999 α ir β koeficientai, imami iš STR.05.08:005, 7,8 lentelės. 54

55 Kolonos liaunis iš momento veikimo plokštumos skaičiuojamas pagal formulę: λ z = l eff,z i z = 7,6 0,065 = 117 Kolonos skaičiuojamasis ilgis iš momento veikimo plokštumos leff,z yra lygus atstumui tarp kolonos įtvirtinimo taškų statmenai momento veikimo plokštumai Liaunis: λ c = 3,14 E = 3,14 = 80 f yd f yd Todėl koeficientas β : λ z = 117 > λ c = 80 atsparis. β = φ c φ z = 0,599 0,336 = 1,335 Klupumo koeficientas ϕz= 0,336kai λ z =117 ir fyd=33mpa gaunamas interpoliuojant. Klupumo koeficientas ϕc= 0,599 kai λ z =80 ir fyd=33mpa gaunamas interpoliuojant. Skaičiuotinis ekscentriškai gniuždomo elemento lenkiamasis-sukamasis pastovumo N NM,TF,Rd = c φ z A f y,d γ c = 0,999 0,336 86, = 941,08kN Kolonos pastovumas iš momento veikimo plokštumos: N Ed = 556,66 = 0,59 1; N NM,TF,Rd 941,08 Kolonos pastovumo atsparis iš momento veikimo plokštumos yra pakankamas. Tikrinamas kolonos ribinis liaunis momento veikimo plokštumoje: λ u = α = ,8 = 13 α = N Ed = 556,66 N NM,c,Rd 69,64 = 0,804 Pastaba. α imamas ne mažesnis nei 0.5 λ y = 13 < λ u = 150 Kolonos liauniai neviršija ribinių reikšmių. 55

56 Sienelės aukščio santykis su storiu: Kolonos skerspjūvio sienelės pastovumas h eff t w = 60 7,5 = 34,7 Sąlyginis ribinis sienelės liaunis, esant elemento sąlyginiam liauniui momento veikimo plokštumoje: Sienelės liaunumo sąlyga: λ 1 = λ = 1,91 < h eff t w = 34,7 < λ wu E = 1,91 = 48,701 f yd 33 34,7 < 48,701 Kolonos sienelės liaunis neviršija ribinio. Išvada - Kolonos skerspjūvis parinktas gerai, nes visos sąlygos yra tenkinamos Kolonos bazės projektavimas Statlakščių storis imamas tst= 10mm. Kolonos įžrąžos: Ašinė jėga Nk,Ed=556,66kN; lenkiamasis momentas Mk,Ed=57,05 knm Pamatui naudojamas C0/5 klasės betonas. Kolona iš S355JR plieno. Konstrukcijoms suvirinti numatytas pusiau automatinis būdas apsauginių dujų aplinkoje vientisojo skerspjūvio viela, dw<1,4mm. Elektrodinė viela G38 pagal LST EN 440. Inkariniai varžtai HPM. Skaičiuotinis betono C0/5 glemžiamasis stipris: fck=0mpa; fctk=1.5mpa. apskaičiuojami formulėmis: f cd = aa ccf ck γ c = = 10MPa f ctd = aa ccf ctk0.05 γ c = = 0.75MPa Šoninio apspaudimo gniuždant efektyvumo koeficientas. skaičiuojamas formule: k u = 0.8 f cd = = 10.7 < 14 f ctd 0.75 Pastaba: Toliau priimu k u = 14 56

57 Koeficientas, įvertinantis betono šoninio apspaudimo nevienodumą: kf = 1 [4]. Ribinė betono glemžiamojo stiprio padidėjimo reikšmė Ѡu,max=.5 [4]. Pagal konstrukcinius reikalavimus imame, kad pado plokštės plotis: B = (t st + c) + b k = ( ) + 60 = 0,44m čia bk - kolonos liemens plotis; tst - statlakščio storis; c - pado plokštės iškyšos plotis (imamas ne didesnis kaip mm). Tada pado plokštės ilgis skaičiuojamas: L = h k + c 1 = = 0,54m Pado plokštės matmenys priimami 0,53mx0,53m. Glemžimo plotas skaičiuojamas pagal formulę: Pamato viršaus matmenys: Bp=60mm ; Lp=60 A c0 = 0,53 0,53 = 0,81m Tada įtempių pasiskirstymo plotas skaičiuojamas pagal formulę: A c1 = Lp Bp = 0,65 0,65 = 0,384m Ѡu = 1 + k u k f f ctd f cd ( A c1 A c0 1) = ( 0, ) = 1,35< Ѡu,max=.5 L = plotą. Išvada: priimu Ѡu=1,35 Kolonos pamato betono glemžiamasis stipris skaičiuojamas formule: f cud = α w u f cd = 0,85 1,35 10 = 11,48MPa Pado plokštės ilgio tikslinimas: N k + ( N k ) + 6M k Bf cud Bf cud Bf cud 556,66 = 0,44 11, ,66 ( 0,44 11,48 ) = 0, ,05 0,44 11,48 Ankščiau priimtas pado plokštės ilgis yra tinkamas. Todėl skaičiuojame pado plokštės A = A c0 = 0,53 0,53 = 0,81m 57

58 Atsparumo momentas: W = BL 6 = 0,53 0,53 6 Įtempiai pamato betone po pado plokšte: σ c,max = N k A σ c,min = N k A + M k W = 556, ,81 = 11,48MPa M k W Gniuždomosios zonos ilgis: s = = 556, ,81 + = , = 5,007 < f cud 57, = 0,39MPa σ c,max 5,007 L = 0.58 = 0,938m σ c,max+σc,min 5, ,39 Lenkiamieji momentai pado plokštės ploteliuose: 1 plotelis - plokštelė įtvirtinta vienu kraštu, apskaičiuojama kaip standžiai įtvirtinta gembinė siją: M 1 = σ c,max c = 5, ,08 plotelis - plokštelė paremta trimis kraštais: = 0,03kNm/m M = ασ c,max b k = 0,074 5, ,6 = 5,05kNm/m α=0,074 kai santykis c1/bk=0.5 (STR.05.08:005, 8 pried, 3.3 lentelė). 3 plotelis - plokštelė paremta keturiais kraštais: Čia: M 3 = α 1 σ 3,c a 1 = 0,15 4, ,095 = 5,00kNm/m σ 3,c = s c 1 + t f s σ c,max = 0,938 0,14 + 0,015 5,007 = 4,36MPa 0,938 santykis b1/a1=,43 tai α1=0,15 (gaunama interpoliuojant), tada: a 1 = b k t w = 0,6 0,0075 = 0,095m b 1 = h k t f = 0,5 0,015 = 0,5m 58

59 Pado plokštės storis parenkamas pagal didžiausią lenkiamąjį momentą: Pastaba: Priimu tpl=8mm. t pl = 6M f y,d γ c = 6 5, = 0,077m Įrąža virintinėje siūlėje, prijungiančioje statlakštį prie kolonos lentynos: N st,ed = N k,ed + M k,ed = 556, ,05 h k 0,6 = 497,75kN Mažiausias virintinės siūlės statinio aukštis statlakščiui prijungti prie kolonos lentynos, kai taikomas pusiau automatinis suvirinimas apsauginių dujų aplinkoje kfmin=8mm. Pastaba: Priimama, kad siūlės statinio aukštis kf = 8mm. Siūlės skaičiuojamasis ilgis turi būti ne mažesnis nei 4 kf ir ne mažesnis nei 40mm. Virinimui naudojama elektrodinė viela G38. Charakteristinis stirpis: f vw,f,d = 0.55 f vwu γ c = = 06.8MPa Tada virintinės siūlės ilgis skaičiuojamas pagal formulę: l st,w,eff = N st 497,75 = β wf k f f vw,f,d γ c = 0,15m Siūlės ilgis neviršija leistino: 85β f k f = = 0,476m Skaičiuojamas statlakščio reikalingas aukštis: h st = l st,w,eff + 10mm = = 5 mm Išvada priimamas statlakščio aukštis: h st = 30mm Kad tolygiai išsiskirstytų apkrova veikianti statlakštį, apskaičiuojama nuo pusės pado plokštės pločio: q st,max = σ c,maxb σ,c = s c 1 s = 5, ,44 = 1101,54kN/m σ c,max = 0,938 0,14 5,007 = 4,6MPa 0,938 q,st = σ,c B = 4, ,44 = 937,kN/m 59

60 Statlakščio lenkiamasis momentas ir skersinė jėga nuo pamato spaudimo 1pjūvis: M st = q,stc 1 + c 1 3 (q st,max q,st ) = 937, 0,14 V st,1 = (q st,max + q,st ) c 1 = + 0,14 3 (1101,54 937,) = 1,511kNm (1101, ,) 0,14 = 14,71kN V st, = N st V st,1 = 497,75 14,71 = 106,17kN V st,1 > V st, Pastaba: Skaičiavimuose naudojame Vst,1, nes ši skersinė jėga didesnė. Skaičiuojami statlakščio skerspjūvio plotas ir atsparumo momentas: A st = t st h st = 0,01 0,3 =, m W st = t sth st 6 = 0,01 0,3 6 = 0, m 3 Skaičiuojami normaliniai ir tangentiniai įtempiai: σ st = M st 1, = = 17,13MPa W st 0, τ st = V st 14, = A st, = 6,05MPa < f s,d γ c = = 187MPa pjūvis. Čia f s,d - skaičiuotinis kerpamasis plieno stipris: f s,d = 0.58 f y γ M = = 187MPa Statlakščio skersinė jėga ir lenkiamasis momentas nuo įrąžos inkariniuose varžtuose - V v,st = N v,max = 7.6 = 3.814kN Čia N v,max yra didžiausia inkarinių varžtų jėga nuo nepalankiausio apkrovų derinio. M v,st = V v,st (c 1 + δ) = 3.814( ) = 0.687kNm 60

61 Normaliniai ir tangentiniai įtempiai nuo įrąžos inkariniuose varžtuose: σ st = M v,st W st = = 4.89MPa τ st = V v,st A st = = 1.315MPa < f s,dγ c = = 145MPa Statlakščio atspario sąlyga: σ st + 3τ Ed = = 0.41 < 1 1,15f y,d γ c 1, Išvada: Statlakščio atsparis abiejuose pjūviuose pakankamas. Įrąžų derinys kolonos atraminiame pjūvyje kuriam bus skaičiuojami inkariniai varžtai: N k,ed = kNm M k,ed = 48.kNm Varžtai parenkami su programa Peikko Designer. Paskaičiuoti varžtai HPM4L. Virintinių siūlių prijungiančių bazės elementus prie pado plokštės virintinės siūlės statinio aukštis priimamas: kf, =10mm. Virintinių siūlių, prijungiančių bazės elementus prie pado plokštės, metalo kerpamasis plotas, inercijos ir atsparumo momentai: A wf = (β wf k f (L 10) + β wf k f (c 1 10) = ( ( ) ( ) = m β wf k f (c 1 10) 3 β wf k f (L 10) l wf = + 1 β wf k f (c 1 10) ( L ( c 1 ) ) ( ) ( ) = ( ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) = m 4 ) 61

62 W pl = l wf = 0.5L = m 3 Virintinių siūlių, jungiančių bazės elementus prie pado plokštės atspario sąlyga: 1 f vw,f,d γ c ( N k A wf + M k W wf ) , 10 3 (67,671 + ) = , Išvada: Kolonos bazės stiprumas yra pakankamas Kolonos galvenos projektavimas Kolonos galveną sudaro: atraminė galvenos plokštė, galvenos atraminės briaunos ir skersinės sąstandos. Kolonos liemuo - valcuotas dvitėjis HEA60 profilis, kurio skerpsjūvio aukštis 50mm, juostos plotis: 60mm, sienutės storis 7,5mm, o juostos 1,5mm. Konstrukcijos pagamintos iš S355 plieno pagal LST EN Konstrukcijai suvirinti numatytas pusiau automatinis būdas apsauginių dujų aplinkoje vientisojo skerspjūvio viela <1,4mm. Elektrodinė viela G38 pagal LST EN 440. Santvaros atraminė reakcija Fd=179,89kN Kolonos galvenos atraminės plokštės storis parenkamas pagal konstrukcinius reikalavimus ir turi būti 16-30mm storio, o matmenys parenkami atsižvelgiant į kolonos matmenis, plokštę padidinant 15mm iš kiekvienos pusės. Todėl, pagal konstrukcinius reikalavimus kolonos galvenos atraminės plokštės ir briaunos tpl=0mm. t br = 8mm > 0,5b br f y,d E = 0,5 0, = 1,7mm O atraminės briaunos plotis: b br F d 179,89 = t br f p.d γ c 0,01 409,09 1 = 0,00m f p,d = f u γ M = 450 1,1 = 409,09MPa Čia: fu- plieno stipris pagal stiprumo ribą; γm- medžiagos patikimumo koeficientas; γc- darbo sąlygų koeficientas. Išvada priimu bbr =80mm. Paprastai galvenos atraminių plokščių ir kolonos atraminio galo paviršiai yra nudrožiami arba nufrezuojami, tuomet laikoma, kad spaudimas perduodamas glaudžiai besiliečiančiais paviršiais, o virintinių siūlių statinio aukštis imamas konstruktyviai atsižvelgiant į mažiausius 6

63 galimus siūlių statinius jungiant atitinkamo storio elementus. (STR ). Siūlių, jungiančių galvenos atraminę plokštę ir atraminę briauną, statinio aukštis: k f = F d 179,89 = = 0,007 =,7mm β wf l w,eff f vw,f,d γ c 0,7 0,46 06,8 1 Pastaba priimama kf=6mm. Bendras virintinių siūlių, jungiančių galvenos atraminę plokštę ir briauną ilgis: l w,eff = 4(b br 10) = (80 10) = 540mm = 0,54m Virintinių siūlių jungiančių galvenos briauną ir kolonos sienutę ilgis: l br,w,eff = 1.F d 1, 179,89 = = 0,06 = 6mm 4β wf k f f vw,f,d γ c 4 0,7 0,006 06,8 1 Atraminę briauną prie kolonos sienutės jungiančių virintinių siūlių ilgis neturi viršyti: Atraminės briaunos ilgis: 85β wf k f = 85 0,7 0,01 = 0,595 h br l br,w,eff + 10mm = = 7mm Priimame: hbr=350mm Galvenos atraminių briaunų kerpamojo atspario sąlyga: 1.F d 1, 179, = h br t br f s,d γ c 0,35 0, = 0,48 < 1 Čia fsd -skaičiuotinis kerpamasis plieno stipris. Skaičiuojamas pagal ( ) formulę: f s,d = 0, ,1 = 187MPa Kolonos sienutės kerpamojo atspario galvenos atraminių briaunų prijungimo vietoje sąlyga tikrinama pagal ( ) formulę: 1,F d 1, 179, = h br t w f s,d γ c 0,15 0, = 0,51 < 1 Išvada: galvenos atraminių briaunų kerpamojo atspario sąlyga tenkinama. Kolonos sienutės kerpamojo atspario galvenos atraminių briaunų prijungimo vietoje sąlyga tenkinama. Galvenos atraminės briaunos apačioje įrengiamos skersinės sąstandos, kurių storis yra lygus kolonos sienutės storiui. 63

64 Kolonos gembės skaičiavimas Prie kolonos iš valcuotojo dvitėjo profiliuočio HEA60 pritvirtinta krano gembė, kurios ilgis 400 mm, sukonstruota iš valcuotojo dvitėjo profiliuočio HEA00. Kolona ir gembė yra iš plieno S355JR. Tiltinių kranų apkrova (ir pokraninės sijos svoris), veikianti gembę 450 mm atstumu nuo kolonos, Fd = 16,67 kn. Lenkiamasis momentas ir horizontalioji jėga gembėje ties kolona Mg,Ed = Fdlg = 16,67 0,45 = 57,00 knm, Vg,Ed = Mg,Ed/hk = 57,00/0,5 = 8,006 kn. Kolonoje, krano gembės lygyje veikia nepalankiausias įrąžų derinys ašinė jėga Nk,Ed = 16,67 kn, lenkiamasis momentas Mk,y,Ed = 96,03 knm, skersinė jėga Vk,Ed = 19,3 kn. Tikriname gembės atsparį atraminiame pjūvyje ties sienutės šaknies apvalėjimu. Normaliniai ir tangentiniai įtempiai: 57, M g, Edhg, w, eff g, y, Ed = 8 I g, y V S 8, , g, Ed g, f, y g, xz, Ed = 8 3 I g, ytg, w , ,69 MPa, = 88,749 MPa, g, xz, Ed 88,749 f s, d c 0,58 f y, 0,58331,0 187,34 MPa, čia S S ( h ) t ( h ) = g, f,y g,y g,w,eff g,w g,w, eff , , ,34110 m 3. Gembės atspario sąlyga d c g, y, Ed 1,15 f 3 g, xz, Ed y, d c 174,69 388,749 1,1531,0 0,63 1,0. Gembės atsparis yra pakankamas. 64

65 Remiantis Reglamento 143 p. Nuostatomis, nustatomas virintinių siūlių statinio aukštis. Suvirinimo medžiaga parenkama atsižvelgiant į Reglamento 155 p. nuostatas. Šiuo atveju tinkama suvirinimo medžiaga glaistytasis elektrodas E4 pagal LST EN 499 [7.7], kurios skaičiuotinis kertinės (kampinės) siūlės kerpamasis metalo stipris fvw,f,d = 0 MPa. Kertinės (kampinės) siūlės metalo įlydymo gylio koeficientas wf =0,7, o kertinės (kampinės) siūlės sulydymo srities metalo koeficientas wz = 1,0. Tolesni virintinių siūlių skaičiavimai bus atliekami pjūvyje per siūlės metalą, nes jo stipris atsižvelgus į koeficientus wf ir wz yra mažesnis. Virintinių siūlių, prijungiančių gembės lentynas prie kolonos ir kolonos sienutės sąstandas prijungiančių siūlių, statinio aukštis apskaičiuojamas taip: k g, f V = g, Ed wflg, w, eff fvw, f, d c 8, ,7 (00 10) = 01,0 0,0039 m = 3,9 mm. Imama, kad virintinės siūlės statinis bus 5 mm. Gembės sienutę prie kolonos lentynos prijungiančių virintinių siūlių statinio aukštis: k gw, f 3 F 16,6710 = = 3 0, ,0 d wf lw, eff fvw, f, d c =0,0031 m = 3,1 mm. Atsižvelgiant į Reglamento 143 b p. nuostatas, konstrukcinius ir technologinius suvirinimo reikalavimus, imama, kad virintinės siūlės statinis bus 5 mm. Patikriname sąlygą lw,eff <85 wf kgw,f = 85 0,7 5= 97,5 > lw,eff = 134 mm. Virintinių siūlių, prijungiančių gembę prie kolonos, atsparis M h 57, g, Ed g, w, eff, = 147,775 MPa, w f 8 wf I w 0, F 16,6710 wf = 135,043 MPa, k wf 3 d 3 3 g, w, f hg, w, eff 0, w, f f vw, f, d w, f c 147, ,043 01,0 0,91 1,0. 65

66 Virintinių siūlių, prijungiančių gembę prie kolonos, atsparis yra pakankamas. Tėjinės pokraninės gembės ir kolonos lentynų jungties stipris ( t g, f k V g, Ed g, f ) b g, f f th, d (1010 c = 3 0,8 1,0 3 8, ) ,0 Tėjinės pokraninės gembės ir kolonos lentynų jungties atsparis yra pakankamas. Sienutės sąstandų virintinės siūlės. Sąstandų storis imamas tokio paties storio, kaip ir gembės lentynų 10 mm. Virintinių siūlių, prijungiančių sąstandas prie kolonos sienutės, aukštis 5 mm. Sienutės sąstandų virintinių siūlių atspario sąlyga 4 k wf l V k, Ed f k, w, eff f vw, f, d 3 8, , c Sienutės sąstandų virintinių siūlių atsparis yra pakankamas. 3 = 0,55 1,0. 01,0 Normaliniai ir tangentiniai įtempiai kolonos sienutėje: w, x, Ed N k, Ed A k M h k, y, Ed k, w, eff I k, y, net 16, , , ,791 MPa, V V ( 19,3 8,006) 10 3 k, Ed g, Ed,, =3,313 MPa < w xz Ed 3 3 hk, wtw ,5 10 Kolonos sienutės atspario sąlyga <fs,dγc = 145 MPa. w, x, Ed 1,15 f 3 w, xz, Ed y, d c 197, ,313 1,1531,0 0,55 1,0. Kolonos sienutės atsparis yra pakankamas. Pokraninės gembės atsparis yra pakankamas. 66

67 3.4. Pokraninės sijos skaičiavimas Pokraninės sijos skaičiuojamosios įrąžos Projektuojamam pastatui numatomas tiltinis atraminis dvisijinis kranas (be krano tiltų) ABUS 8t / 5m. Krano keliamoji galiai Q = 8t, krano ir vežimėlio masė G = 5,9 t, vieno rato didžiausi norminiai slėgiai į bėgį Fmax.n = 19 kn (čia dydžiai G, Fmax randami pagal kranų standartus arba gamintojo nurodymus). Kranas remiamas ant bėgio KP70, kurio tiesinio metro svoris gb = 46,1 kg/m = 0,45 kn/m. Pokraninė sija projektuojama pagal Paulauskas J., Kvedaras A. Metalinės konstrukcijos. Vilnius: Mokslas, 1977, 460p [7]. Skaičiuojamasis didžiausias vertikalus krano rato slėgis: F max = F max,n γ G k 1 Ψ = 64,5 1,1 1,1 0,85 = 66,33 kn Čia: γ G kranų poveikių daliniai patikimumo koeficientai; k 1 dinaminis koeficientas; Ψ derinio koeficientas. vežimėlį: Skaičiuojamoji horizontali jėga, kuria siją veikia vienas krano ratas, stabdant krano T 1 = Q + G v 40 γ G k Ψ = Čia: k dinaminis keoficientas ,9 40 1,1 1,1 0,85 = 1,438 kn Sijos vidurinio pjūvio lenkimo momento infliuentė gaunama ( pav.), kai pirmojo tiltinio krano vienas ratas yra per vidurį, o antras tiltinis kranas yra per mažiausią atstumą nuo antrojo prie sijos centro pav. Sijos vidurinio pjūvio lenkimo momento infliuentė ir jos apkrovimas Maksimalus momentas sijos viduryje: M max = F max η = 66,33 (3) = 198,99 kn m 67

68 Savojo sijos svorio įtaka lenkimo momentui: M y = M max k α = 198,99 1 1,08 = 14,909 kn m Čia: k koeficientas, įvertintas supaprastinto skaičiavimo įtaką; α koeficientas, įvertinantis savojo sijos svorio įtaką lenkimo momentui. Apskaičiuojant maksimalų lenkimo momentą M z, sukeltą kranų vežimėlių stabdymo jėgų, kranai išdėstomi taip pat kaip ir skaičiuojant mementą M y. Todėl moemntą M z paprasčiausia apskaičiuoti pagal formulę: M z = M max T 1 k = 198,99 1,438 1 = 4,314 kn m F max 66,33 Maksimali skersinė jėga Q max (sijos atraminė reakcija) apskaičiuojama pagal schemą ( pav.) pav. Q max skaičiuojamoji schema Maksimali skersinė jėga veikianti atramoje gaunant rašant momentų lygtį apie dešiniają atramą ( pav.): Q max,a = F max(0,5 + 4,9 + 6) l = 66,33(1,6 + 6) 6 Sijos maksimali skersinė jėga, įvertinus sijos savajį svorį: Q y = Q max,a α = 84,018 1,08 = 90,739 kn = 84,018 kn Sijos standumą tikriname apkrovę siją vieno krano norminėmis jėgomis F max,n. Standumui apskaičiuoti reikia žinoti norminį lenkimo momentą M n, kuris apskaičiuojamas: M n = F n η k α = 66, ,08 = 04,91 kn m 68

69 3.4.. Pokraninės sijos skerspjūvio skaičiavimas Pokraninei sijai naudojamas S355 konstrukcinis plienas. Plieno skaičiuotinas stipris: f y,d = f y = 355 = 3,73 MPa γ M 1,1 Reikalingas sijos skerspjūvio atsparumo momentas: W y = M y 14, = = 700,958 cm3 β f y,d γ c 0,95 3,73 1,0 Čia: β koeficientas įvertinantis įtempių padidėjimą nuo M z lenkimo momento; γ c darbo sąlygų keoficientas momentas lentelėje. Iš valcuotų sijų asortimento parenkame dvitėją siją HEA 40, kurios atsparumo Wy = 744,6 cm3 > Wy.reik =700,958 cm3. Sijos skerspjūvio matmenys pateikti Lentelė Nr Sijos HEA 40 rodikliai. Skerspjūvio aukštis h mm 30 Juostos plotis b mm 40 Sienutės storis tw mm 7,5 Juostos storis tf mm 1 Skerspjūvio plotas A cm 76,8 Skerspjūvio atsparumo momentas Wy cm 3 351,7 Skerspjūvio atsparumo momentas Wz cm 3 744,6 Skerpsjūvio inercijos momentas Iy cm Skerspjūvio inercijos momentas Iz cm Inercijos spindulys iy cm 10,05 Inercijos spindulys iz cm 6,0 69

70 Dviejose pagrindinėse plokštumose tikrinamas lenkiamųjų elementų stiprumas: M y + M z 14, , = + = 300,89 MPa f W y W z 744,6 351,7 y,d γ c = 3,73 1 Įtempių atsarga: Sąlyga tenkinama. = 3,73 MPa 3,73 300,89 3,73 100% = 4,7% 5% Skaičiuotinio skerspjūvio kerpamojo atspario reikšmė: V c,rd = I y t w S f s,d γ c = Plieno skaičiuojamasis stipris kerpant: , f s,d = 0,58 f y,d = 0,58 3,73 = 187 MPa = 9,678 kn Tikrinant lenkiamųjų elementų kerpamąjį stiprį, turi būti tenkinama sąlyga: V Ed = 90,739 = 0,31 1,0 V c,rd 9,678 b f t f 3 Skaičiuojame neišnaudojimo sąlygą: 9,678 90,739 9, % = 66% Skaičiuojamasis ilgis pagal mokomosios literatūros [9] formulę: 3 l eff = c I j t w , = 3,5 = 0,363 cm 0,0075 Čia: c-koeficientas suvirintoms ir valcuotoms sijoms, c=3,5; I j sijos juostos ir krano bėgio (iš lentelių) inercijos momentų suma, I j = 1040, = 1040,18 + (4 1,3 )/1 = 1043,636 Skaičiuojant sijos sienelės stiprumą sutelktųjų apkrovų viršutinės juostos pridėjimo vietose ir atraminiuose pjūviuose, kai sienelė nesutvirtinta sąstandomis, vietinis įtempis apskaičiuojamas pagal formulę: σ w,loc,ed = F d 16,67 = t w l eff 0,0075 0, = 46,57 MPa f y,d γ c = 3,73 1,0 = 3,73MPa 70

71 Sijų skaičiuojamų pagal Reglamento [40] formulę, sienelės turi tenkinti šias sąlygas: σ w,x,ed σ w,x,ed σ w,z,ed + σ w,z,ed + 3 τ w,xz,ed 1,15 f y,d γ c = 5,8 5,8 46, , ,74 1,15 3,73 1,0 τ w,xz,ed = 6,74 = 0,036 1,0, f s,d γ c 187 1,0 = 0,56 1,0, Čia: σ w,x,ed normaliniai įtempiai sienelės vidurinėjw plokštumoje, lygiagretūs su išilgine sijos ašimi, σ w,x,ed = M y,ed I y,net z = ( 33, ) 0, = 5,8MPa σ w,z,ed tas pats, kaip statmenai sijos išilginei ašiai, σ w,z,ed = σ w,loc,ed = 46,57MPa; τ w,xz,ed - tangentiniai įtempiai kai sienelė nesusilpninta skylėmis, τ w,xz,ed = V Ed S f I y,net t w = 97,3 14, , = 6,74MPa S f statinis statinis momentas, S f = 0,5 b f t f = 0,5 4 1, = 14,4cm Pokraninės sijos pastovumo tikrinimas Bendrasis sijos pastovumas netikrinamas, nes pokraninė sija atitinka Reglamento [4] 71 punkto reikalavimus, t.y. apkrovos perduodamos per standų diską (bėgio siją) ištisai paremtą ir patikimai sujungtą su gniuždomąja sijos juosta Pokraninės sijos įlinkio tikrinimas Sijos įlinkis tikrinamas pagal formulę: d = 5 M n l 48 E I Sąlyga tenkinama. 5 04,91 6 = 48, = 0,0047 m d lim = l 400 = 6 = 0,015 m Įtemptojo gelžbetonio kiaurymėtos denginio plokštės skaičiavimas Bendrieji duomenys Plokštė projektuojama iš C40/50 klasės betono, kietinamo šildant atmosferinio slėgio kameroje. Plokštės stiprumo ir tinkamumo skaičiavimai atliekami remiantis STR.05.05:005. Betoninių 71

72 ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas [5]. Ji armuojama Y1770 klasės vieline armatūra, įtempiant ją į atsparas elektroterminiu būdu. C40/50 betonui fck = 40 MPa, fcm = 48 MPa, fctm = 3,5 MPa, fctk,0,05 =,5 MPa, Ecm = 35GPa. Y1770 klasės vielinei armatūrai fpk = 1770 MPa, fp0,1k = 150 MPa, fp0,1d = 130Mpa, Es = 05GPa Kiaurymėtos denginio apkrovų skaičiavimas Plokštės nuolatinės apkrovos reikšmės d g k 3,93 4,01, 1,35 1, 847 g kn/m. Naudojimo apkrovos reikšmės q q 1,6 1, 1,3,496 kn/m. d k Visos apkrovos reikšmės p p g q 1,847,496 15,343 kn/m. d k k k Redukuoto skerspjūvio parinkimas pav. Plokštės skerspjūvis pav. Redukuotas plokštės skerspjūvis. h f = h a 1 a = 0, 0,04 0,04 = 140 mm h 1 = h f 0,95 = 0, = 133 mm b 1 = b k 0,95 = 0, = 133 mm b w = b pl n b 1 = = 40 mm h f pl = (h pl h 1 )/ = (0 133)/ = 43,5 mm 7

73 Paruošiamieji duomenys išilginių briaunų skaičiavimui Plokštės tarpatramio skaičiuojamasis ilgis: l h l 0,015 pl eff 6 (0, 0,015) / 5, 898 Saugos ribiniam būviui: p 1,786 1, 15,343kN / m pleff 15,343 5,898 M Ed 66, 703kNm 8 8 pleff 15,343 5,898 VEd 45, 41kN Tinkamumo ribiniam būviui: p G V ) b (7,93 0, 1,)1, 1 ( k k 9,804kN / p M p l 1 eff 9,804 5,898 ser1 4, 64 Q 8 p l 1 eff ser1 8, 909 ( G 8 9,804 5,898 V ) b (7,931,)1, knm kn k k 10,956kN / M p l eff 10,956 5,898 ser 47, 63 Q p 8 l eff ser 3, ,956 5,898 Reikalingo armatūros ploto apskaičiavimas. Esamas plokštės skerspjūvis redukuojamas į tėjinį, kur: d 0, 0,04 0, 18m ; knm kn m m m 73

74 b eff A s b eff A s h d x eff x eff h f h f a a A s1 b w a 1 A s1 b w a 1 d pav. Normalinio pjūvio skaičiuojamoji schema [5]. Imamas išankstinio armatūros įtempimo dydis 0,7 [5]. Vielinė armatūra Y1770, jos sp,7 f 1500,7 1064MPa. 0 p0, 1k Elektrotechninio įtempimo atveju tikrinama sąlyga: p MPa l MPa 150MPa Išankstinio armatūros įtempimo nuokrypa: Esant palankiai išankstinio įtempio įtakai: sp p ,5 1 0,5 1 0,07 sp 1064 n p 1 1 0,07 sp1 sp 0,98 Esant nepalankiai išankstinio įtempio įtakai (transportuojant): sp 1 sp 1 0,07 1,07 Įvertinant išankstinio įtempimo tikslumą: sp1 sp1 sp 0, , 180MPa Apytiksliai nusistovėję įtempiai: sp sp , , 180MPa 74

75 Santykinis gniuždomos zonos aukštis: lim s 1,lim sc,lim w w 1 1,1 0,658 83,819 0, ,1 0,394 w 0,85 0,008 f 0,85 0, ,658 Armatūros įtempiai, MPa, strypams skaičiuojama pagal formulę: cd s, lim f p0,1d 400 sp , , 819MPa Laikant, kad x < hf bus: 1500 f p 887,180 sp p ,841 0 p0,1d 130 MPa f M cd b 66, , 0,18 3 Ed f d 0, ,071 0,074 x d 0,074 0,18 0,013m h f 0, 041m Darbo sąlygų koeficientas įvertinantis įtemptosios armatūros stiprumą aukščiau takumo ribos: sy imama 1, 10. A sy ( 1)( / lim 1) 1,10 (1,10 1)( 0,074/ 0,394 1) 1,16 1,1 čia, koeficientas 1, 10 - strypams [5]; Išilginės įtemptos armatūros reikiamas skerspjūvio plotas: A f b x 41, 0,013 cd f sp, reik 0,00065m, 65 f p0,1d sy 1301,10 Parenku 7Ø6, vieno strypo skerspjūvio plotas 0,83 cm. Bendras Y1770 stiprumo klasės strypų skerspjūvio plotas Asp cm,66 cm. Viršuje plokštė suarmuojama tinklais. Redukuoto skerspjūvio geometriniai rodikliai. Skerspjūvio plotas: red b w 0,15 m h ( b eff b ) h Esp čia, e 5, 857. E c w eff a A e s1 0,374 0, (1, 0,374) 0,041 5,857 0,

76 Skerspjūvio statinis momentas I-I krašto atžvilgiu: S I I red 0,5 b h ( b b ) h ( h 0,5 h ) 0,5( b b ) h eff a A a w eff w eff eff eff w e p1 1 0,5 0,3740, 5,857 0, ,04 0,016 m 3 (1, 0,374) 0,041 (0, 0,5 0,041) 0,5(1, 0,374) 0,041 Redukuoto skerspjūvio svorio centro atstumas nuo I-I krašto: y S Redukuoto skerspjūvio inercijos momentas: I red b f b 1 h 3 f 0,041 0, 0, 0,105 w 1, 0,374 1 / A 0,016/ 0,15 0, red red red f bwh h b b h h y b h y A y a 3 f w f red h 5,857 0, ,105 1 m 0,041 1, 0,374 0,041 0, 0,105 Atsparumo momentai apatinio ir viršutinio krašto atžvilgiais: W red I red 0,00065, b 0, 006m y 0,105 red 3 0,04 0,00065 m W red w red sp 0,374 0, 1 I red 0,00065, t 0, 0056m h y 0, 0,105 Atstumai nuo redukuoto skerspjūvio svorio centro iki jo branduolio taškų: viršutinio Wred, b 0,006 W ' red, t 0,0056 r 0,041m apatinio r 0,037 m A 0,15 A 0,15 red red red e 3 red sp 0,374 Atsparumo momentai įvertinant tempiamos betono zonos plastines deformacijas. Jeigu tempiama zona yra skerspjūvio apačioje (eksploatacijos stadijoje), 0-0 ašies padėtis nustatoma iš formulės: ( b f b w h f ) h f x bx S ' bo ' ' S S ( h x) A / ; s A sp sp so s ( h a sp so bt x) A ( h a s s s x) h x b w 3 h x (1, 0,374) 0,041 ( x 0,5 0,041) 0,5 0,374 x 0,5 (0, x) 0,374 (0, x) x 0, 06m h x 0, 0,06 0, 158m 0,0016 (0,18 x) 0,0016 (0,18 x) I bo b f x 1 3 b f x x b f x 3 3 1, 0, ,000095m 4 76

77 ' ' s I so 4 5,857 0,00066 (0,06 0,05) 0, m s I so 4 5,857 0,00066 (0,06 0,04) 5,857 0,00066 (0,06 0,05) 0,000049m S bt b w h x b f bw h f x 0,374 0, 0,06 1, 0,374 0,041 0,06 3 W pl (0, , ,000049) / 0,158 0,0048 0,0067m 3 0,0048m Jeigu tempiama zona yra skerspjūvio viršuje: W ' pl W red, t pl 0,00561,5 0,0085m 3 Armatūros išankstinių įtempimų nuostoliai. Priimama, kad strypinė armatūra bus tempiama elektroterminiu būdu į atsparas. Išankstinių įtempimų dydis, numatytas anksčiau sp 1064MPa Išankstinio įtempimo nuostoliai dėl įtempimų relaksacijos armatūroje: 0,05 0, los, 1 sp 53, Išankstinio įtempimo nuostoliai dėl temperatūrų skirtumų: 1,5t 1,565 los, 81, 5 Išankstinio įtempimo nuostoliai dėl įrenginių deformacijos: los 0MPa, 3 MPa MPa Išankstinio įtempimo nuostoliai dėl trinties į sieneles, kai įtempiama į atsparas: los 0MPa Išankstinio įtempimo nuostoliai dėl plieninio klojinio deformacijos(įtempiant elektroterminiu, 4 būdu nuostoliai dėl klojinių deformacijos neįvertinami): Įtempiai armatūroje prieš apgniuždant betoną: los, 5 0MPa i 1 sp, 1 5 sp los, i ,981,5 99, MPa, Šių įtempių apgniuždymo jėga, įvertinus 1-5 nuostolius: P sp,15 Asp 99,55 0, , 47MPa 0 Apgniuždymo jėgos ekscentricitetas redukuoto skerspjūvio svorio centro atžvilgiu: eop yred asp 0,105 0,04 0, 065m 77

78 Lenkimo momentas nuo plokštės savojo svorio: q b l 1,388 1, 6 M d 7, 495 knm 8 8 q h f f gb G 0,041 51,35 1,388 kn / m 0,7 f. 0,7 50 cp ck cube 35 MPa Įtempiai betone, įtemptosios armatūros svorio centro lygyje, nuo P0 ir lenkimo momento nuo plokštės svorio, įvertinant pirmuosius penkis nuostolius: 3 P P0 eop M d eop 0,47 0,47 0,065 7, ,065 0, MPa cp A I 0,15 0, red red cp,475 Esant 0,071 0, 8, f 35 cp čia 0,5 0,05 f 0,5 0, ,15 0, 8 priimama cp 0,8, įtempių nuostoliai dėl betono valkšnumo apgniuždant: cp los, , ,071, 404 f cp Kai betonas kietinamas šildant koeficientas 0, 85[5]. Pirminiai įtempimų nuostoliai: Apskaičiuojami antriniai įtempimo nuostoliai. MPa i 1 los, 1 6 los, i 53, 81,5, , MPa Išankstinio įtempimo nuostoliai nuo armatūros įtempių relaksacijos, kai armatūra įtempiama į atsparas: los 0MPa Išankstinio įtempimo nuostoliai, dėl sunkiojo 40/50 stiprumo klasės betono susitraukimo (kai betonas kietinamas šutinant):, 7 los 50MPa, 8 Nuostoliai dėl betono valkšnumo, nepriklausant nuo įtempimo būdo. Apgniuždymo jėga, įvertinus pirminius nuostolius: P ( ) 1 sp los,16 Asp ( ,854) 0, , 47MPa 78

79 Įtempiai betone nuo P1 ir lenkimo momento ties įtemptosios armatūros svorio centru 3 P P1 eop M d eop 0,47 0,47 0,065 7, ,065 1, MPa cp A I 0,15 0, red red cp,466 Nuostoliai dėl betono valkšnumo, kai 0,0705 0, 75 f 35 Antriniai įtempių nuostoliai: Suminiai nuostoliai: cp cp los, ,85 0, , 476 f cp i 7 los, 7 9 los, i , , , , ,33 MPa MPa MPa los los, 16 los, Apgniuždymo jėga įvertinus suminius įtempimų nuostolius: P ( ) A ( ,33) 0,00066 sp los sp 149, 67 kn MPa Išilginių briaunų skaičiavimas stadijoje iki eksploatavimo Viršutinio krašto pleišėtumas Savojo plokštės svorio apkrova transportuojant: q ser q b 1,3871, 1,666kN / m Lenkimo momentas gembėje, imant jos ilgį a1 = 1 m: M g q a / 1,666 1 / 0, 833, ser ser 1 knm Apgniuždymo jėga, kai 1,07 1 sp P sp ( ) 1 sp los16 Asp 1,07 ( ,854) 0, , 47kN f 0,7 f 0,7 4 16, MPa f ctk 0,7,5 1, 75MPa cp cd 8 W ' pl p ' 3 W pl 0, m rp rt 0, 041m, 0085 Įtempimai labiau gniuždomame betono krašte: ' P1 ( r r) f ctk Wred, b 64,47 (0,041 0,037) 1,75 0,006 cp 7, 519MPa W 0,0056 red, t 79

80 Plyšiai neatsivers, kadangi: 1,6 cp / f 1,6 7,519/16,8 1,15 1, imame P ( e 1 op 0,0081MNm cp ' r ) M f g, ser ctk W ' pl,5 0,0085 0,01MNm 1 0,64 (0, ,041) 0, Stiprumas transportuojant Skaičiuojamoji plokštės savo svorio apkrova, įvertinus dinamiškumo koeficientą lygų γd = 1,6; q q b 1,6661,6,665kN m. Lenkimo momentas gembėje: d d / M d q a /,66511 / 1, 33kNm d 1 Apgniuždymo jėga, veikianti plokštę kaip išorinė, irimo stadijoje iki eksploatavimo: N ( 330) A (1,07987, ) 0, con sp sp1 sp 193, 769 Jėgos Ncon atstumas nuo viršutinės armatūros centro: ' e p d a M / N 0,195 0,04 1,33/193,769 0, 16m sp d con ' ' d d as 0, 0,05 0, 195m Skaičiuojamasis betono stiprumas gniuždant įvertinus 1, c3 [5]. f cd 0,7 1, 4 0, 16MPa Labiau gniuždomoje zonoje yra tokia armatūra: 7Ø6 Y1770C klasės (A'sp=, m ). Priešingoje zonoje yra 7Ø6 S400 klasės strypai (As=, m ). Todėl gniuždomosios zonos aukštis, kai Asp=0: kn x N con f yd f A cd sp b f yd ' A s 0, , , ,06m Tada 0,16 0,374 x ' d 0,06 0,054 0,195 lim 0,44 lim s 1,lim sc,lim w w 1 1,1 0, , ,1 0,44 N con e p 0,194 0,16 0,031kNm w 0,85 0,008 f 0,85 0,008 0,16 0,689 f cd cd bx( d 0,5x) 0,16 0,374 0,06 (0,195 0,5 0,06) 365 0,00066 (0,195 0,05) 0,05kNm f scd ' A ( d a ) s ' s Plokštės stiprumas transportuojant pakankamas. 80

81 Plokštės skaičiavimas eksploatacijos stadijoje Stiprumas normaliniame pjūvyje pav. Plokštės išilginių briaunų normalinio pjūvio stiprumo skaičiuojamoji schema. Apskaičiuojamas gniuždomosios zonos ribinis santykinis aukštis: w 0,85 0,008 f 0,85 0,008 0,16 0,689 cd s f 400 ( ) ,07 ( ,33) 1116, 706MPa, lim p0,1d sp sp los lim s 1,lim sc,lim 1 1,1 0, , ,1 0,375 Gniuždomosios zonos aukštis, tariant, kad x h'f : x f p0,1d A f sp cd b f f sc, d A s , ,6610 0,011m h 0,375m 0,161, f x d 0,011 0,054 lim 0,195 0,375 h Prielaida x f teisinga. / 1 1,10 1,10 1 0,054/ 0,3751 1,171 1, 10 s 6 1 lim todėl imame 1,10 s6. s x 6 f p0,1d f A cd sp b f f scd A s 4 (1,10130,66 365,6610 0,161, 4 ) 0,0068m 0,041m 81

82 Tuomet: M Rd s6 f p0,1d 365,6610 A 4 sp 4 h a 0,5 x f A h a 0,5x (1,10130,6610 0, 0,04 0,5 0,0068 sp yd s s 3 0, 0,05 0,5 0,0068 ) ,651kNm M 66,703kNm Plokštės stiprumas išilginių briaunų normaliniame pjūvyje pakankamas. Stiprumas skersinei jėgai įstrižuose pjūviuose Pavojingame įstrižajame I-I pjūvyje VEd=45,41 kn. Apgniuždymo jėga, kai γsp=1,07: P sp ( ) A ,064 ( ,33), , 476kN sp los sp Iš formulės apskaičiuojamas φn : n 0,1 P f bd ctk 0,1 0,160 0,088 0,5,5 0,374 0,195 Apskaičiuojamas koeficientas, įvertinantis gniuždomos lentynos įtaką, kai Apskaičiuojama: f b 0,75 ( bf b) h f bd f b 3h 0,374 30,041 0,497m; f 0,75 (0,497 0,374) 0,041 0,05 0,5 0,374 0, ,088 0,05 1,14 1,5, todėl imama 1,14. n f 3 1 f bd 1,141,8 0,374 0, , knm VRd 306 b n f ctk Ed Skaičiuojamame įstrižajame pjūvyje V V /, Tuomet: Rd, c Rd VRd 58,306 c,578 d 0,195 0,39m. Imama c 0, 39m. V 45,41 Ed V Rd VRd 58,306, c 149,50kN VEd 45,41kN; c 0,39 Taigi, skersinę armatūrą reikia numatyti konstruktyviai. Išilginių briaunų galiniuose ruožuose h 0, l/4 imama Ø6 S400, žingsniu s1 0, 11m ir s 0, 15m ; imama s1 0,110m; dedant juos kas antroje arba trečioje briaunoje (išskyrus kraštines briaunas, kuriose jie būtini). 8

83 Stiprumas įstrižuose pjūviuose lenkimo momentui I I įstrižojo pjūvio stiprumas lenkimo momentui neskaičiuojamas, nes išilginės Ø5, Y1770C stiprumo klasės strypinės armatūros inkaravimui numatytos konstrukcinės priemonės (briaunų galuose dedami lenkti tinklai iš Ø4 S400 armatūrinės vielos, o pati išilginė armatūra inkaruojama apgniuždytais žiedais, 5 mm atstumu nuo plokštės briaunų galo) Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas II grupės ribiniams būviams Normalinio pjūvio pleišėtumas Nustatoma, ar reikia skaičiuoti plyšių atsivėrimo plotį, esant 3-sios pleišėtumo kategorijos reikalavimams. Imama [5] Apgniuždymo jėga: P sp 1 ir f A ( ,33), , kn sp los sp 67 r r f ctk,0,05 Wred, b 0,150 0,037 0,041 P,5 0,006 c 7, 583MPa W 0,0056 red, t c 7,583 1,6 1,6 1,84 1, todėl imama 1. f 4 cd Tikrinama sąlyga, įvertinant viršutinių plyšių įtaką (kadangi viršutinėje dalyje plyšiai neatsiveria, tai λ=0). M crc f W P e r 1,5 0,0067 0,150 0,065 1 ctk,0,05 pl ,985 knm M 4,64kNm normaliniai plyšiai neatsivers. op ser1 Įstrižųjų pjūvių atsparumas plyšių atsiradimui 0, Tikrinami plokštės išilginių briaunų įstrižieji pjūviai, esantys tempimų perdavimo zonos ilgyje lp: I-I (atstumu lp nuo galo) ir II-II (prie atramos krašto). Abiem atvejais tikrinami pjūviai skerspjūvio svorio centro lygiu ( čia: y red 0, 105m ), imant V V max 3,307kN; sp ,33 l p 1, 1 1, 1,5 0,55 0, 335m f 3,15 α1 =1,5 kadangi plokštės skerspjūvis apspaudžiamas staiga; α =0,5 kadangi naudojama strypinė armatūra; bpt 83

84 Armatūros ir betono sankibos įtempiai: fbpt p1 1 fctd,7 0,7 1,667 3, 15MPa f ctd α α ct f ctk,0,05 γ c 11,5/1,5 1,667MPa čia: ηp1 =,7 kadangi naudojama strypine armatura; η1 =0,7 koeficientas įvertinantis armatūros padėtį armavimo metu; I I pjūviui: P P 149,670 0,98 I sp 138,864kN II II pjūviui lx 0,665m, l p 0, 587m, P P l 0,665 x 1 149,670 0, ,751kN II sp l p 0,335 Normaliniai įtempimai skerspjūvio svorio centro atžvilgiu y 0: I I I P e y M y I P op 138,864 x 0, 915MPa A I I 0,15 red red Skerspjūvio ploto dalies, esančios viršum 0 0 ašies, statinis momentas tos pačios ašies atžvilgiu: S red ( b eff b ) h w f ( h y red 0,5 h ) b 1, 0,374 0,041 0, 0,105 0,5 0,041 0,5 0,374 0, 0, , 0,105 0,05 0,0058m f red w 0,5 ( h y red ) A s ( h y red a s ) 5,857, Skersinė jėga pjūvyje,kuriame išankstiniai įtempiai iki galo perduoti betonui(1-1)pjūvis: VEd,max (0,5l ( l p 0,5a)) 3,307(0,5 6 (0,335 0,5 0,665)) VEd 1 3, 81kN 0,5l 0,5 6 Tangentiniai įtempimai: Betono svarbiausieji tempimo įtempiai: I VEd 1 Sred 0,0381 0,00815 xy 0, 777MPa b I 0,374 0,00065 w red I I x x I 0,915 0,915 mt xy 0,777 1, 359MPa 84

85 Betono svarbiausieji gniuždymo įtempiai: I I x x I 0,915 0,915 mc xy 0,777 1, 359MPa Įstrižieji plyšiai neatsiras, jeigu galios sąlyga: Priimu mt c, cr f 1 mc / f ck 1 1,359/ 40 čia : 1,477 1, 0, 0, 0,0150 c cr f c, cr 1 ck, cube ctk Kadangi 1,359, 1,5, MPa, tai reiškia kad įstrižųjų plyšių 1-1 mt c cr f ctk 5 skerspjūvyje neatsiras. II II pjūviui: Tangentiniai įtempiai: II VEd Sred 0, ,00584 xy 0, 778MPa b I 0,374 0,00065 Tame pačiame taške veikiantys normaliniai įtempiai: w red II II P 75,751 x 1, 818MPa A 0,15 II kadangi čia yra gniuždymo įtempiai x 1, 818MPa čia: red II VEd 0,03307 y y 0,0165 0, 00MPa b h 1, 0, w y 3 0, ,476 0,476 3, ,51 0,476 1,51 y 0,105 red 0,5 l 0,5 0,665 0,476, x 1, 51 h 0, h 0, 0,

86 Betono svarbiausieji įtempiai : mt II x,107mpa II y II x II y II xy 1,818 0,00 1,818 0,00 0,778 mc II x 0,87MPa II y II x Apskaičiuojame koeficientą: II y II xy 1,818 0,00 1,818 0,00 1 mc / f ck 1 0,87/ 40 1,418 1, 0, 0, 0,0150 c cr f ck, cube 0,778 Priimu c, cr 1 Kadangi,107, 1,5, MPa, tai reiškia kad įstrižųjų plyšių - mt c cr f ctk 5 skerspjūvyje neatsiras. Imama l eff 6 f f, nes 7,73 10 M h 0, Įlinkio skaičiavimas Suminis kreivumas, kai atsiveria normaliniai plyšiai: 1 1 r r 1 1 r l eff 6 0,09 m 9 mm r 3 1 r c1 koeficientas, kuriuo įvertinama betono trumpalaikio valkšnumo įtaka, sunkiajam betonui imamas lygus 0,85; c koeficientas, kuriuo įvertinama betono ilgalaikio valkšnumo įtaka, imamas iš lentelių; kai santykinė drėgmė 75%, lygus,0; Trumpalaikės apkrovos poveikio sukeltas plokštės išilginės ašies kreivis tarpatramio viduryje skaičiuojamas pagal formulę: M 3 1 ser1,1 4, ,0003m 9 r 1 c1eeff I eff 0, ,00065 trumpalaikės apkrovos sukeltas lenkimo momentas M ser1,1 (1 ) q s l (1 0,) 1, 6 4, 3 knm

87 Kreivis nuo nuolatinių ir tariamai nuolatinių poveikių: M Kreivis nuo išankstinio apgniuždymo: 3 1 ser c 47,6310,0 1 0,0049m 9 r c1eeff I eff 0, ,00065 P e 3 1 op 149, ,16 1 0,0015m 9 r 3 c1eeff I eff 0, ,00065 Kreivis dėl dėl betono susitraukimo ir valkšnumo: 1 c1 c 0, , r 4 Santykinė deformacija dėl betono traukumo: c1 los los c Es Es Santykinė deformacija dėl betono valkšnumo: 8 cp los 0, c 4 Es 0,5 10 d 0, ,18 Betono įtempiai kraštiniame gniuždomosios zonos sluoksnyje: 0,00861m P P e M 0 p Eggd 0,150 0,150 0,16 0,0051, 6 0, MPa cp A W W 0,15 0,0056 0, red red, t Suminis briaunų kreivumas: red, t, , ,5 10 los 1 0, r r 1 1 r 0,0047m 1 1 r Plokštės išilginių briaunų įlinkis: 3 1 r 4 0,0003 0,0049 0,0015 0, f sleff 6 47,1710 0,0177m f lim 0,09m. r 48 Plokštės įlinkis neviršina ribinio. 87

88 3.6. S1 plieninės sijos projektavimas Sija projektuojama iš S355 klasės plieno. Parenkama IPE330, skerspjūvio pagrindinės charakteristikos yra šios : tw=11,5 mm; Wx=154,0 cm 3 ; Iy=11770 cm 4 ; Anet=6,6 cm ; tf=7,5 mm; Wy=713,0 cm 3 ; h=330 mm; m=49,1 kg/m r= 18 mm Ix=788,0 cm 4 ; bf=160 mm; Įrąžos priimamos iš pavojingiausio derinio ULS_16. My,Ed=94,35 knm Vz,Ed=59,54 kn q=9,38 kn/m Skaičiuojamas atsparumo momentas: W y C pl,1 M f y, Ed y, d c 3 94, ,674cm 1,193,771 3 (3.6.1) Stiprumo tikrinimas: M Ed W C f y pl,1 y, d c 1 (3.6.) 3 94,3510 0, ,193,771 Sijos stiprumas pakankamas su 65% atsarga. Įlinkio tikrinimas: 4 5 qk l d dlim (3.6.3) 384 E I y d 5 q l 59,3810 8, k E I y 384, ,03m d lim 0,045m Nustatome d reikšmę: lim 1 1 dlim L 8,97 0, 045m Įlinkis tenkina sąlygą, sija parinkta teisingai. 88

89 3.7. Polinio pamato projektavimas Projektuojamas gręžtinis polinis pamatas 6/C ašių susikirtimo vietoje ant smėlingo priemolio. Pamatą sudaro stačiakampė galvena ir du poliai Ø300, ilgio 7m. Polinių pamatų dėl įšalo papidomai gilinti nereikia, galvenos viršaus altitudė nuo grindų lygio nuleista per 0,7m. Pamatui naudojamas C30/37 klasės betonas. Pamatas armuojamas S500 plieno klasės darbo ir S40 plieno klasės pagalbine armatūra. Grunto laikančiosios galios bei pamato matmenų nustatymas atliekamas pagal Eurokodo 7 nurodymus [6]. Tuomet pamato kaip gelžbetonio konstrukcijos projektavimas paremtas STR.05.05:005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas [5] bei šio reglamento 3-iu priedu Praktinio taikymo vadovas. Remiantis šiais dokumentais polinis pamatas projektuojamas kaip simetriškai armuotas apvalaus skerspjūvio ekscentriškai gniuždomas elementas. Pamato galvena projektuojama kaip vienpusiai armuotas lenkiamasis elementas, o viršutinis tinklas parenkamas pagal pagrindinius konstrukcinius reikalavimus bei inkaravimo varžtų gamintojo rekomendacijas pav. Inžinerinis geologinis pjūvis tarp gręžinių 4 ir. 89

90 Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui pav. Polio ir galvenos skaičiuojamoji schema. Taip pat kaip ir projektuojant seklųjį pamatą DA-1 projektavimo būdą reikės taikyti tik esant drenuojamomis sąlygomis. DA-1 pirmasis derinys A1+M1+R1, antras derinys A+M+R1. Čia A įvertina poveikius, M medžiagas ir R atsparumą. Tačiau šiame skaičiavime turėsime įvertinti polio laikomąją galia kiekviename sluoksnyje atskirai. To priežastis yra polio laikomosios galios šoniniu paviršiumi dedamoji, kuri priklauso nuo grunto kūginės spraudos reikšmės. Lentelė Nr Nagrinėjamų geologinių sluoksnių (Nr. 5 ir 6) rodikliai Skaičiuojamasis rodiklis Grunto Nr. 5 rodikliai Grunto Nr. 6 rodikliai Tūrinis svoris γ, kn/m 3 1,4 1,8 Natūralaus byrėjimo kampas φ, 4,0 6,0 Efektyvioji sankiba c, kpa 0,0 0,0 Tamprumo modulis E, MPa 7,9 16,7 Kūginė sprauda qc, MPa,8 8 90

91 Projektavimo būdo DA-1 pirmasis derinys A1+M1+R1 Lentelė Nr DA-1 pirmojo derinio daliniai koeficientai. Dalinis koeficientas A1 M1 R1 Nuolatinis poveikis, γ G 1,35 Kintamasis poveikis, γ Q 1,3 Atsparumas kirpimui, γ φ 1,0 Efektyvus sankabumas, γ c 1,0 Polio pado laikomoji galia, γ b 1,5 Polio kamieno laikomoji galia, γ s 1,0 Pasirenkame, pamato galvenos matmenis L x B x h = 1,4 x 0,6 x 0,6 m ir Polio ilgį L = 7 m. Tuomet konstrukcijų charakteristinė apkrova gruntui nuo poliaus ir galvenos bus: čia: G k,kons = G k,galvenos + G k,poliaus = = (L B h galvenos + π r h poliaus ) γ gb = = (1,4 0,6 0,6 + π 0,3 7) 5 = 5,39 kn Gk,galvenos apkrova gruntui nuo pamato galvenos savojo svorio; Gk,Polio apkrova gruntui nuo polio savojo svorio; γgb gelžbetonio tūrinis svoris, lygus 5,0 kn/m 3. Papildoma apkrova nuo grunto, slegiančio pamatą iš viršaus: G k,grunto = (L B 0,4 ) h grunto γ grunto = (1,4 0,6 0,16) 0, 18,8 =,66 kn čia: hgrunto grunto, esančio virš galvenos sluoksnio storis, imamas iki grindų išlyginamojo sluoksnio apačios; γgrunto grunto, esančio virš galvenos tūrinis svoris, imamas smėlio rodiklis. Suminė skaičiuojamoji apkrova gruntui: G d,sum = (G k,kons + G k,grunto ) γ G + G d = (5,39 +,66) 1, ,3 = 683,17 kn Čia: jėgas: Gd =645,3 kn, iš pavojingiausio apkrovų derinio ULS 68. Suminis skaičiuojamasis lenkimo momentas pamato pado apačioje įvertinus skersines M d = 9,67 knm 91

92 Lentelė Nr Poliuose susidariusios įrąžos nuo skaičiuojamųjų apkrovų. Polis Nr. 1 Polis Nr. Ašinė įrąža NEd, kn N Ed = 338,8 N Ed,max = 341,13 Lenkimo momentas MEd, knm M Ed,max = 9,67 M Ed = 7,30 Esant tokioms įrąžoms, skaičiuojame vieno gręžtinio polio laikomąją galia. Pagrindo atsparumas ploto vienetui po polio padu apskaičiuojamas pagal formulę: čia: q b,cal = α b β s q c = 0,8 1,0 1,0 8 = 16,8 MPa αb empirinis koreliacijos koeficientas, vientiso gręžimo lygus 0,8 (EC7 dalis 5 priedas D.5 lentelė); β rodiklis, kuriuo įvertinama polio pado formą, lygus 1,0; s rodiklis, kuriuo atsižvelgiama į polio pado formą, apskaičiuojamas pagal formulę: sin φ sin 4 s = (1 + ) (1 + sin φ ) = (1 + ) (1 + sin 4 ) = 1,0 L B 0,3 0,3 Pagrindo stipris įvertinant polio kamieno paviršiaus trintį apskaičiuojamas pagal formulę: čia: q s,cal = α s q c = 0,005 8 = 0,04 MPa αs empirinis koreliacijos koeficientas, lygus 0,005 (EC7 dalis 5 priedas D.5 lentelė). Charakteristinis pagrindo stipris po pamato padu: čia: q b,k = q b,cal = 6,4 = 4,96 MPa ξ 3 1,9 ξ3 koreliacijos koeficientas, priklausantis nuo statinio zondavimo gręžinių skaičiaus ([5] 8 priedas lentelė). formulę: Charakteristinis pagrindo stipris, atsižvelgiant į polio kamieno paviršiaus trintį: q s,k = q s,cal = 0,04 = 0,031 MPa ξ 3 1,9 Gręžtinio polio pado charakteristinė laikomosios galios vertė apskaičiuojama pagal R b,k = A b q b,k = π r q b,k = π 0, = 350,69 kn čia: Ab polio pado paviršiaus plotas (Ø 300 mm) 9

93 Gręžtinio polio šoninio paviršiaus charakteristinė laikomosios galios vertė apskaičiuojama pagal formulę: R s,k = (A s,i q s,k,i ) = ( π r h i q s,k,i ) = π 0, ,01 čia: = 175,35 kn As,i Polio šoninio paviršiaus plotas i-tajame grunto sluoksnyje. Pastaba. Pirmojo poliaus ilgio metro į laikomosios galios trintimi skaičiavimą neįtraukiame, darydami prielaidą, jog šiame ruože gruntas nėra pakankamai tankus ir apspaudžiantis polį. Randame skaičiuotines pamato laikomasias galias padu bei šonine trintimi: R b,d = R b,k = 350,69 = 80,55 kn γ b 1,5 R s,d = R s,k = 175,35 = 175,35 kn γ s 1,0 Tuomet suminė polio laikomoji galia apskaičiuojama taip: R c,d = R b,d + R s,d = 80, ,35 = 455,89 kn V d = 683,17 kn Poliaus laikomosios galios sąlyga rodo, jog skaičiuotinei apkrovai atlaikyti neužtektų vieno polio. Dėl to, esame priversti projektuoti pamatą iš dviejų polių, dėl bendrųjų bei konstrukcinių reikalavimų. Projektavimo būdo DA-1 antrasis derinys A+M+R1 Lentelė Nr DA-1 antrojo derinio daliniai koeficientai. Dalinis koeficientas A M R1 Nuolatinis poveikis, γ G 1,0 Kintamasis poveikis, γ Q 1,3 Atsparumas kirpimui, γ φ 1,5 Efektyvus sankabumas, γ c 1,5 Polio pado laikomoji galia, γ b 1,5 Polio kamieno laikomoji galia, γ s 1,0 Pasirenkame, pamato galvenos matmenis L x B x h = 1,4 x 0,6 x 0,6 m ir Polio ilgį L = 7 m. Tuomet konstrukcijų charakteristinė apkrova gruntui nuo poliaus ir galvenos bus: 93

94 čia: G k,kons = G k,galvenos + G k,poliaus = = (L B h galvenos + π r h poliaus ) γ gb = = (1,4 0,6 0,6 + π 0,3 7) 5 = 5,39 kn Gk,galvenos apkrova gruntui nuo pamato galvenos savojo svorio; Gk,Polio apkrova gruntui nuo polio savojo svorio; γgb gelžbetonio tūrinis svoris, lygus 5,0 kn/m 3. Papildoma apkrova nuo grunto, slegiančio pamatą iš viršaus: G k,grunto = (L B 0,4 ) h grunto γ grunto = (1,4 0,6 0,16) 0, 18,8 =,66 kn čia: hgrunto grunto, esančio virš galvenos sluoksnio storis, imamas iki grindų išlyginamojo sluoksnio apačios; γgrunto grunto, esančio virš galvenos tūrinis svoris, imamas smėlio rodiklis, lentelė. Suminė skaičiuojamoji apkrova gruntui: G d,sum = (G k,kons + G k,grunto ) γ G + G d == (5,39 +,66) 1, ,54 = 594,59 kn Čia: Gd =594,59 kn, iš pavojingiausio apkrovų derinio ULS 68. Suminis skaičiuojamasis lenkimo momentas pamato pado apačioje įvertinus skersines jėgas: M d = 8,78 knm Lentelė Nr Poliuose susidariusios įrąžos nuo skaičiuojamųjų apkrovų. Polis Nr. 1 Polis Nr. Ašinė įrąža NEd, kn N Ed = 300,75 N Ed,max = 30,84 Lenkimo momentas MEd, knm M Ed,max = 8,78 M Ed = 6,67 Esant tokioms įrąžoms, skaičiuojame vieno gręžtinio polio laikomąją galią. Pagrindo atsparumas ploto vienetui po polio padu apskaičiuojamas pagal formulę: q b,cal = α b β s q c = 0,8 1,0 1,0 8 = 6,4 MPa 94

95 čia: αb empirinis koreliacijos koeficientas, vientiso gręžimo lygus 0,8 (EC7 dalis 5 priedas D.5 lentelė); β rodiklis, kuriuo įvertinama polio pado forma, lygus 1,0; s rodiklis, kuriuo atsižvelgiama į polio pado formą, apskaičiuojamas pagal formulę: sin φ sin 4 s = (1 + ) (1 + sin φ ) = (1 + ) (1 + sin 4 ) = 1,0 L B 0,3 0,3 Pagrindo stipris įvertinant polio kamieno paviršiaus trintį apskaičiuojamas pagal formulę: čia: q s,cal = α s q c = 0,005 8 = 0,04 MPa αs empirinis koreliacijos koeficientas, lygus 0,005 (EC7 dalis 5 priedas D.5 lentelė). Charakteristinis pagrindo stipris po pamato padu: čia: q b,k = q b,cal = 6,4 = 4,96 MPa ξ 3 1,9 ξ3 koreliacijos koeficientas, priklausantis nuo statinio zondavimo gręžinių skaičiaus ([5] 8 priedas lentelė). formulę: Charakteristinis pagrindo stipris, atsižvelgiant į polio kamieno paviršiaus trintį: q s,k = q s,cal = 0,04 = 0,031 MPa ξ 3 1,9 Gręžtinio polio pado charakteristinė laikomosios galios vertė apskaičiuojama pagal R b,k = A b q b,k = π r q b,k = π 0, = 350,69 kn čia: Ab polio pado paviršiaus plotas (Ø 300 mm) Gręžtinio polio šoninio paviršiaus charakteristinė laikomosios galios vertė apskaičiuojama pagal formulę: R s,k = (A s,i q s,k,i ) = ( π r h i q s,k,i ) = π 0, ,01 čia: = 175,35 kn As,i Polio šoninio paviršiaus plotas i-tajame grunto sluoksnyje. 95

96 Pastaba. Pirmojo poliaus ilgio metro į laikomosios galios trintimi skaičiavimą neįtraukiame, darydami prielaidą, jog šiame ruože gruntas nėra pakankamai tankus ir apspaudžiantis polį. Randame skaičiuotines pamato laikomasias galias padu bei šonine trintimi: R b,d = R b,k = 350,69 = 80,55 kn γ b 1,5 R s,d = R s,k = 175,35 = 175,35 kn γ s 1,0 Tuomet suminė polio laikomoji galia apskaičiuojama taip: R c,d = R b,d + R s,d = 80, ,35 = 455,9 kn < V d = 594,59 kn Poliaus laikomosios galios sąlyga rodo, jog skaičiuotinei apkrovai atlaikyti neužtektų vieno polio. Dėl to, esame priversti projektuoti pamatą iš dviejų polių, dėl bendrųjų bei konstrukcinių reikalavimų Polio armavimas ir laikomosios galios tikrinimas Polio armavimas išilgine armatūra sudarytas iš 6 vnt. Ø 1 mm S500 plieno klasės armatūros strypų. Toks strypų skaičius parinktas remiantis konstrukciniais nurodymais. Tokiu atveju išilginės armatūros skerspjūvio plotas yra A s,tot = 6,69 cm. Skaičiuodami poliaus laikomąją galią, darome prielaidą, kad poliaus viršus yra pasislinkęs per 10 cm nuo savo projektinės padėties. Tokiu atvejų polyje susidaręs lenkimo momentas yra didesnis nei gautas vertinant apkrovų poveikius. Todėl skaičiavimus vykdysime būtent tokiu būdu pav. Momentų diagrama. 96

97 Pradinis išilginės jėgos ekscentricitetas apskaičiuojamas pagal formulę: e 0 = M Ed = 9,67 =,85 cm N Ed 338,8 Tuomet koeficientas δ e bus lygus: δ e = e 0 φ =,85 30 = 0,095 δ e,min = 0,5 0,01 l 0 0,01 f cd = 0,087 Plieno ir betono tamprumo modulių santykis: α e = E s = 05 E cm 3 = 6,406 Polio betono skerspjūvio plotas apskaičiuojamas pagal formulę: A c = π 0,30 = π = 0,0707 m = 706,86 cm 4 4 Tuomet polio betono skerspjūvio inercijos momentas elemento viso skerspjūvio centro atžvilgiu apskaičiuojamas pagal formulę: π 4 π 0,304 I c = = = 39740,63 cm Armatūros skerspjūvio ploto inercijos momentas elemento viso skerspjūvio centro atžvilgiu apskaičiuojamas pagal formulę: čia: I s = A s,tot r s = 6, ,074 As,tot armatūros skerspjūvio plotas 6 vnt. Ø 1 mm; = 183, cm 4 rs apskritimo, einančio per darbo armatūros svorio centrus, spindulys, 7,4 cm. Tada kritinė ašinė jėga lygi: N crit = 6,4 E cm ( I c 0,11 ( + 0,1) + α l 0 φ l 0,1 + δ e I s ) = e,min , ,11 = 7 ( ( 0,1 + 0, ,1) + 6,406 1, ) = = 61,79 kn Koeficientas, įvertinantis ašinės jėgos ekscentriciteto e0 padidėjimą dėl įlinkio: 1 1 η = 1 N = Ed N 1 338,8 =,19 crit 61,79 Skaičiuojamasis ekscentricitetas įvertinus išlinkį: e e = e 0 η = 0,085,19 = 0,063 m 97

98 Skaičiuojame bedimensinius koeficientus: β c = 1 0,3 e e r s = 1 0,3 0,063 0,074 = 0,705 β s = 1 0,33 e e r s = 1 0,33 0,063 0,074 = 0,70 Tuomet poliaus laikomoji galia bus apskaičiuojama pagal formulę: M Rd = (f cd A c β c + f yd A s,tot β s ) r s = = (18 0,0707 0, , ,70) 0,074 = 8,464 knm Tikriname polio laikomosios galios sąlygą: M Rd = 8,464 knm M Ed = N Ed (e e + r s ) = 338,8 (0, ,074) = 46,31 knm Sąlyga tenkinama. Atsarga 43,8% pav. Skersinių jėgų diagrama. Polį veikiančios skersinės jėgos V Ed,max = 4, kn, remiantis ankstesnių konstrukcijų skaičiavimu patirtimi, yra pakankamai mažos, todėl skersinės armatūros kiekis parenkamas pagal konstrukcinius reikalavimus. Polio skersiniam armavimui naudosime Ø 6 mm S500 plieno klasės armatūros strypus, kurių žingsnius parinksime nenusižengdami [3] XVII skyriaus VI skirsnio reikalavimams. 98

99 Polio suminių nuosėdžių skaičiavimas lygtį: Suminį pamato nuosėdį biriuose gruntuose galima nustatyti pagal tamprumo teoriją ir čia: s = p f 6,67 0,3 0,75 = = 30 mm E m 16,7 p tiesiškai pasiskirstęs slėgis nuo charakteristinių poveikių reikšmių po polio padu, lygus,3 MPa; ϕ polio skersmuo (Ø 300 mm); Em skaičiuotinė grunto tamprumo modulio vertė lygi 51,0 MPa lentelė; f nuosėdžio koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę: 50 mm. f = 0,75 (1 + lg L ) = 0,75 (1 + lg 1,0) = 0,75 B Suminis vieno polio nuosėdis neviršija jam leistinos ribos s = 1,96 mm s lim = Galvenos armavimas ir laikomosios galios tikrinimas Galveną projektuojame kaip vienpusiai armuotą elementą. Galvenai armuoti pagrindinė lenkimo kryptimi (išilgai) naudosime S500 plieno klasės armatūros strypus 5 vnt. Ø 1 mm A s = 5,66 cm. Galvenos atsparumą lenkimo momentui tikrinsime esant būtent tokiam armavimui. Vienpusiai armuoto lenkiamojo gelžbetoninio elemento stiprumas turi tenkinti sąlygą: M Ed M Rd = f cd b x eff (d 0,5 x eff ) Elemento skerspjūvio gniuždomos zonos aukštis bus: x eff = f yd A s , = = 0,08 m =,8 cm f cd b 18 0,6 Skaičiuojame santykinį gniuždomos zonos aukštį: ξ = x eff d = 0,08 0,53 = 0,043 < ξ lim = 0,505 Skaičiuojame elemento stiprumą: M Rd = 18 0,6 0,08 (0,53 0,5 0,08) = 131,956 knm > M Ed = 16,76 + 5,03 0,6 = 19,778kNm Lenkiamo elemento stiprumo sąlyga tenkinama. Atsarga 85%. 99

100 4. MOKSLINĖ TIRIAMOJI DALIS Mokslinėje tiriamojoje dalyje nagrinėjamos dvi skirtingų aukščių santvaros, su kranu įtvirtintu santvaros apatinėje juostoje. Naudojantis programa Robot Structural Analysis įvertinami atvejai nutrūkus skirtingiems ir pavojingiausiems spyriams, parenkami skerspjūviai ir apskaičiuojami mazgai. Visos diagramos pateiktos pavojingiausiam skaičiuojamajam deriniui, kuris yra: DL 1,35 + LL 1,5 + SN 0,91 = 0 Toliau bus pateikiamos santvarų diagramos, parodančios įrąžų skirtumus tarp skirtingų aukščių santvarų. Ašinių įrąžų diagramos skirtingų santvarų aukščių ir su galimais spyrių nutrūkimais: 4.1 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, kur viršutinė juosta 300x00x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x5. 4. pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio, kur viršutinė juosta 00x8, apatinė 00x6,3 ir spyriai 10x60x5. 100

101 4.3 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be pirmojo spyrio, kur viršutinė juosta 400x1, apatinė 00x10 ir spyriai 90x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be pirmojo spyrio, kur viršutinė juosta 350x50x1, apatinė 00x8 ir spyriai 100x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be antrojo spyrio, kur viršutinė juosta 300x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be antrojo spyrio, kur viršutinė juosta 300x150x6, apatinė 180x6,3 ir spyriai 100x6. 101

102 Sekančios digramos be tolimesnių spyrių pateiktos 3 priede. Momentų diagramos skirtingų santvarų: 4.7 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio. 4.8 pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio. 4.9 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be pirmo spyrio pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be pirmo spyrio pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be antro spyrio. 10

103 4.1 pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be antro spyrio. Sekančios digramos be tolimesnių spyrių pateiktos 3 priede. Poslinkiai skirtingų santvarų: 4.13 pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be pirmo spyrio pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be pirmo spyrio. 103

104 4.17 pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be antro spyrio pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be antro spyrio. Sekančios digramos be tolimesnių spyrių pateiktos 3 priede. Išvada: projektuojant aukštesnę santvarą profiliai reikalingi mažesnio skerspjūvio, tačiau jei vertintume galimybę nutrūkti pavojingiausiam santvaros spyriui profiliai būtų reikalingi didesni. 104

105 5. TECHNOLOGINĖ DALIS 5.1. Santvarų ir sijų montavimo technologinė kortelė Santvarų ir sijų montavimo darbams atlikti parenkamos kabinimo priemonės ir parenkamas kranas, pagal kėlimo aukštį, nuotolį bei keliamą svorį Krano ir kabinimo priemonės parinkimas Lentelė Nr Santvarų montavimo darbų kiekių žiniaraštis Elemento pavadinimas Vieno elemento masė, t Elementų skaičius vnt. Visų elementų masė: masė, t Santvara SN-1 0, ,464 Sija S-1 0, ,76 Lentelė Nr Santvarų montavimo priemonių parinkimas. Kabinėjimo priemonės pavadinimas Eskizas Keliamoji galia, t Kabinėjimo priemonių Masė, t Skaičiuojamasis aukštis, m Pritaikymo sritis Kobinys USK1-5,0 3m lynai 5 0,0118,15 Santavarai Kobinys SK-,0 1,4m lynai 0,0056 1,16 Santavarai 105

106 Traversa ,4 - Santvarai Vienos santvaros svoris 69,71 kg, kabinimo priemonių svoris 59,4 kg. Bendras svoris: m = 69,71+59,4 = 95,11 kg 0,95 t 5.1. Krano kablio pakėlimo aukščio skaičiavimas L str h 3 h 4 h 5 a b h H reik. α h h 1 c d L kr čia: (a 1,5 m); L kr = pav. Krano parinkimo skaičiuojamoji schema. L kr = (H reik + h 5 h) (b + a) h + h 3 + h 4 + h 5 (5.1..1) (1,11 +,15 1,5) (6 + 1,5) 1 + 1,93 + 1,6 +, = 14,33 m H reik = 8, ,93 + 1,16 = 1,11 m H reik reikiamas santvaros pakėlimo aukštis; h5 sutrauktų krano skrysčių aukštis; h strėlės šarnyro aukštis nuo krano stovėjimo lygio (h 1,5 m); a mažiausias leistinas atstumas nuo krano strėlės ašies iki sumontuotos konstrukcijos b atstumas (m) nuo arčiausiai sumontuotos konstrukcijos artimiausio taško iki krano kablio projekcijos į horizontalią plokštumą, montuojant labiausiai nuo krano nutolusį elementą. 106

107 svorį. Parenkamas Faun ATF 30-L kranas, kurio maksimalus siekis 6 m, jis kelia iki 30 tonų pav. Parinkto krano keliamosios galios priklausomybė nuo strėlės siekio pav. Parinkto krano gabaritai 107

108 Lentelė Nr Darbo sąnaudos. Darbų apimtis Darbo sąnaudos, žm. h Mechanizmai Kategorija Technologinio proceso (darbo) pavadinimas dar bo mat o vnt. Kiekis Norm a darbo mato vienet ui Visam darbui žm. val. žm. d. Pavadin i-mas Vienetui maš. val. darbo sąnaudos Visam darbui maš. val. maš. pam N9P Metalinių sijų ir santvarų montavimas, kai anga iki 18 m, gaminių masė iki 1,0t t 6, 4,0 148,8 18,6 Kranas 1,4 8,68 1, Santvarų montavimo technologinio proceso aprašymas Bendri nurodymai Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų reikia naudoti izoliuojančias medžiagas. Montavimo darbus, elementų gamybą gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Plieninių elementų sandėliavimas Į statybos aikštelę atvežti plieniniai profiliai markiruojami. Plieniniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindų 0, m. Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandėliuojami ant medinių ar metalinių padėklo ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir kn svorio rietuvėse. 108

109 Plieninės santvaros turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas -3 metrai įrengiami atraminiai stulpai, į kuriuos atremiamos santvaros. Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1, metro pločio praėjimai. Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba atvežamos atskiroje taroje nurodant detalių markes ir kiekius. Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje sausoje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes. Varžtus ir veržles laikyti išrūšiuotas pagal stiprumo klases ir diametrus. Metalinių konstrukcijų montavimas Laikančioms konstrukcijoms, jeigu nenurodyti kitaip, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakštai ir juostos iš projekte nurodytų plienų. Visos metalinės konstrukcijos gaminamos gamykloje ir į objektą atvežamos padengtos antikorozine danga. Metalinės sijos bei santvaros su kolonomis tvirtinamos varžtais arba suvirinimu. Plieninių konstrukcijų montažo kontrolė Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros inžinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinimas atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių, šis faktas turi būti praneštas statybos vadovui. Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, plieno markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti atitinkamą pažymėjimą - diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų 109

110 elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties plieno, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. Santvarų ir sijų montavimo leistini nuokrypiai nurodyti lentelėje ( ). Lentelė Nr Metalinių santvarų, sijų ir ilginių montavimo leistini nuokrypiai. Eil. Nr. 1. Nuokrypio pavadinimas Santvarų, sijų ir ilginių viršutinių juostų ašies nuokrypis ties tvirtinimo taškais Leistinas nuokrypis, mm 15. Tarpkolonių nuokrypiai 5 3. Įlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir rygelių, sijų tvirtinimo taškų iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne daugiau kaip 15 mm 4. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai Ilginių nuokrypiai nuo projektinių ašių 5 6. Santvarų apatinių ir viršutinių juostų ašių nuokrypiai plane iki 0,004 santvaros aukščio Išvada: Parinktas Faun ATF 30-L kraną, kurio maksimalus siekis 6 m, jis geba pakelti iki 30 tonų svorį. Darbuose dalyvauja viena brigada, kurios sudėtyje 7 žmonės ir kuri užtruks 3 darbo dienas. 110

111 6. DARBO SAUGA IR APLINKOSAUGA Pagal norminių aktų reikalavimus, darbdaviai rengia saugaus darbo instrukcijas, su kuriomis supažindinti darbuotojai ir juos instruktuojantys asmenys pasirašo saugos darbe instruktavimų registracijos žurnale. Kiekvienas darbininkas instruktuojamas apie saugius darbo būdus bei priemones, supažindinamas darbo vietoje su jam gręsiančiais pavojais. Per 3 mėnesius nuo priėmimo į darbą darbininkas privalo užbaigti ne trumpesnius kaip 13 valandų saugumo technikos kursus ir išlaikyti egzaminą. Visi aukštai dirbantys montuotojai turi tikrintis sveikatą ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Visi montuotojai turi būti aprūpinti spec. darbužiais, spec. avalyne ir apsauginėmis priemonėmis, turi būti aprūpinti gerais ir tvarkingais darbo įrankiais ir priemonėmis. Darbo vieta turi būti gerai organizuota ir sutvarkyta. Esant nepalankiomis sąlygomis turi būti daromos pertraukos. Statinio esminio reikalavimo Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga įvykdymas užtikrinamas visuma reikalavimų ir priemonių, numatomų statinių sumanymo, projektavimo, statybos ir normalaus naudojimo metu, taip pat statybos produktų kokybiniais rodikliais. Šiuos reikalavimus ir priemones sąlygoja vidaus aplinka, vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas, kietųjų atliekų šalinimas, išorės aplinka. Vidaus aplinkos reikalavimai yra susiję su sveikos vidaus aplinkos žmonėms sukūrimu, reglamentuojant šilumos, apšvietos, oro kokybės, oro drėgnumo, triukšmo reikalavimus. Oro kokybės reglamentavimas yra susijęs su teršalų, įskaitant ir gama spinduliuotę, vidaus aplinkoje ribojimu ar pašalinimu, siekiant, kad statiniuose būtų sukuriama tinkama gyventojų ir pastatų naudotojų sveikatai vidaus aplinka. Siekiant išvengti teršalų ar sumažinti jų kiekį yra ribojami jų išmetimai iš šaltinių, gerinama oro kokybė, taikant vėdinimą ir valymą, vykdomos prevencinės priemonės, pvz., neleidžiama tam tikrą laikotarpį po dažymo naudotis patalpa. Oro drėgmės reikalavimai susiję su žmonių sveikatos apsauga nuo per didelio ar per mažo drėgmės poveikio. Pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad jame nebūtų žmonių higienai, sveikatai ir aplinkai kenksmingo drėgmės poveikio. Vanduo, vartojamas gėrimui, buities reikmėms, maisto produktams gaminti, neturi kelti grėsmės žmonių sveikatai. Rezervuarai, vamzdžiai, armatūra ir kitokie komponentai, sąveikaudami su vandeniu, bei papildomas vandens apdorojimas (pvz.: šildymas, minkštinimas, 111

112 nukenksminimas ir kt.) neturi pakeisti vandens kokybės taip, kad tai keltų grėsmę žmonių sveikatai. Tinkamas nuotėkų šalinimas užtikrinimas šiomis priemonėmis: skysčių nutekėjimui iš sistemos išvengti būtina užtikrinti visų kanalizacijos sistemos dalių sandarumą; nuotėkų grįžtamajam srautui į pastatus išvengti būtina tinkamai projektuoti statinių kanalizacijos sistemas; dvokiančio oro išsiskyrimui išvengti būtina užtikrinanti kanalizacijos sistemos dalių sandarumą. Kietosios nekanalizuojamos atliekos (komunalinės atliekos) reiškia visas kietąsias ir pusiau kietąsias ( buitinės, komercinės, pramoninės, institucijų bei kitokios prigimties atliekos) atliekas, kurios gali susidaryti statiniuose. Buitinėmis atliekomis nelaikomos pramoninės, nuodingosios ir pavojingos kietosios atliekos. Tinkamo kietųjų atliekų tvarkymo užtikrinimo priemonės: 1) susidariusiųjų dujų emisijos, kvapų ir skysčių, taip pat atliekų filtrato infiltracijos į dirvožemį paskleidimui išvengti būtina užtikrinti atliekų surinkimo įrenginių ir jų dangčių sandarumą surenkant ir sandėliuojant kietąsias atliekas; ) buitinių atliekų puvimui išvengti atliekas būtina presuoti sandėliavimo konteineriuose ir kaip galima greičiau jas pašalinti; 3) atliekų tvarkymo sistemos objektai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išvengta atliekų likučių po pašalinimo ir būtų galima kuo greičiau jas sutvarkyti. Statybos produktams (pagal suderintas (darniąsias) B kategorijos technines specifikacijas) ir šių produktų grupėms nustatyti reikia įvertinti: 1) kaupimo priemonių (konteineriai, konteinerių priedai, kietųjų atliekų talpyklos) atveju - formą ir dydį, sąlygojančius valymo efektyvumą, konteinerių ir dangčių sandarumą; ) surinkimo priemonių (maišai, surinkimo vamzdynų sistemos) atveju - sandarumą. Statybos produktai neturi būti pralaidūs teršalams ir nuotėkoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį, sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybvietėje naudojami dviejų tipų aptvarai: apsauginiai - skirti tam, kad pašaliniai žmonės nepatektų į pavojingą zoną, bei signaliniai - skirti įspėti ir nurodyti žmonėms pavojingų zonų ribas. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti pavojingi veiksniai, priskiriamos teritorijos arti pastato, pastato aukštai vienas po kitu, virš kurių montuojamos konstrukcijos, vietos, virš kurių kranas perneša krovinius, vietos, kuriose juda mašinos ar jų dalys. Pavojingose 11

113 zonose virš paliekamų įėjimų į pastatą įrengiami apsauginiai stogeliai arba dengti takai, kiti įėjimai į pastatą uždaromi. Pavojingose zonose nesandėliuojamos medžiagos ir konstrukcijos. Kėlimo mechanizmai turi būti stabilūs, o stropavimo priemonės - patikimos. Ypač svarbu vykdyti visa, kas numatyta montavimo kranų eksploatavimo taisyklėse ir instrukcijose. Keliant konstrukciją kurios masė artima krano keliamajai galiai, montuotojas iš pradžių privalo pakelti ją mm aukštyje, įsitikinti krano stabilumu ir toliau ją kelti. Keliamą krovinį būtina prilaikyti atotampomis, kad nesvyruotų. Montuojamoji konstrukcija turi būti keliama bei nuleidžiama griežtai vertikaliai. Prieš pradedant kelti elementą reikia patikrinti jo kėlimo kilpų patikimumą. Darbo pertraukų metu negalima palikti krovinio, pakabinto ant krano kablio. Draudžiama dirbti po montuojamomis konstrukcijomis. Draudžiama būti žmonėms ant keliamų ir transportuojamų konstrukcijų. Nutraukus darbą, neleistina palikti pakeltus ant krano kablio elementus. Visi statybos vadovai, montuotojai ir kiti darbininkai, dirbantieji krano veikimo zonoje, gerai turi žinoti konstrukcijų kėlimo tvarką ir montavimo darbų signalus. Montuotojams pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos turi būti įrengtos inventorinės kopėčios, aptverti perėjimo tilteliai ir lipynės. Laipioti montuotojams ant užkeltų elementų ir konstrukcijų draudžiama. Būdami ant plokščių, montuotojai ir suvirintojai turi būti prisirišę apsauginio diržo grandine prie montavimo kilpų arba specialiai nutiesto plieninio lyno. Suvirintojų darbo vietos turi būti ne arčiau kaip per 10 m viena nuo kitos ir nuo lengvai užsidegančių medžiagų. Neleistina suvirintojams dirbti be individualaus skydelio arba kaukės su specialiu tamsiu apsauginiu stiklu. Draudžiama statyti suvirinimo aparatus praėjimuose ir pravažiavimuose. Visi elektriniai suvirinimo įrengimai ir virinami elementai turi būti gerai įžeminti, o laidai gerai izoliuoti. Kiekviename statybos objekte turi būti efektyvios gaisro gesinimo priemonės. Gerai matomoje ir prieinamoje vietoje turi būti įrengtas priešgaisrinis skydas su įrankiais. Laikinos elektros oro linijos turi būti tiesiamos tik iš izoliuotų laidų, o laidai suduriami lituojant arba suspaudžiant galus specialiais gnybtais. Visi įjungimo, išjungimo ir matavimo prietaisai turi būti tvirtinami ant nedegaus pagrindo ir uždaryti apsauginiais įžemintais, užrakinamais gaubtais. Montuojamus elementus reikia užkabinti inventoriniais stropais, traversomis arba kita kėlimo įranga, pagaminta pagal patvirtintus projektus. Kroviniai turi būti užkabinami taip, kad negalėtų slysti arba kristi. 113

114 IŠVADOS 1. Stogo denginio konstrukcijos, virš gamyklos patalpų, šilumos perdavimo koeficientas U=0,18 W/(m * K). Jis neviršija norminio šilumos perdavimo koeficiento pramonės pastatams UN=0,5 W/(m * K).. Palyginus du plieninio rėmo variantus I variantas su kranu ant kolonų gembių, II variantas su kranu įtvirtintu santvaros apatinėje juostoje, nustatyta, kad pirmasis variantas 18% ekonomiškesnis. 3. Mokslinėje tiriamojoje dalyje išanalizavus skirtingų aukščių santvaras nustatyta, kad padidinus santvaros aukštį nuo 1,8m iki,5m plieno sąnaudos vienai santvarai sumažėja 15%. 4. Taip pat, tiriamojoje dalyje išnagrinėta spyrių nutrūkimo rizika, kur nutrūkus pavojingiausiam, apatinei juostai lenkimo momento atžvilgiu, spyriui, įrąžos (1,8m aukščio santvara) gali padidėti iki 77%, kai santvara,5m aukščio iki 68%. 5. Sijoms ir santvaroms sumontuoti bus reikalingi šeši darbininkai, kurie darbus atliks per tris dienas. 114

115 LITERATŪROS SĄRAŠAS Normatyviniai dokumentai: 1. STR :010 Statinio projektavimas ;. STR :00. Statinio statybos rūšys ; 3. STR :1999. Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka ; 4. STR.01.01(1):005. ESR. Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 5. STR.01.04():004. ESR. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai; 6. STR.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata,aplinkos apsauga; 7. STR.01.01(4):008. ESR. Naudojimo sauga; 8. STR.01.01(5):008. ESR. Apsauga nuo triukšmo; 9. STR.01.01(6):008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 10. STR.03.0:005. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas; 11. STR.05.03:003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 1. STR.05.13:004. Statinių konstrukcijos. Grindys; 13. STR.05.0:006. Langai ir išorinės įėjimo durys; 14. STR.09.0:005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 15. STR.05.01:005. Pastatų atitvarų šiluminė technika. 16. HN 98:000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai; 17. STR.05.01:005 1 priedas.,,šilumos perdavimo per pastatų atitvaras skaičiavimo metodai. 18. STR :010. Ypatingi statiniai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 19. STR :003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 0. STR.0.07:004. Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 1. STR.03.01:001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: 115

116 < STR.05.0:008. Statinių konstrukcijos. Stogai. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 3. STR.05.04:003. Poveikiai ir apkrovos. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 4. STR.05.08:005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 5. STR.05.05:005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 6. Eurocode 7 Geotechnical design Part 1: General rules. EN CEN/TC 50, 003, 167p. Knygų: 7. Paulauskas J., Kvedaras A. Metalinės konstrukcijos. Vilnius: Mokslas, 1977, 460p. 8. Valikonis J., Venckevičius V. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Metodiniai nurodymai. Kaunas: KPI, 1987, 85p. 9. Daunoravičius M., Miniotaitė R. Statybos technologinių procesų projektavimas. Kaunas: Technologija, 010, 58p. Elektroninių dokumentų: 30. Apkrovas laikantys profiliuoti skardos lakštai [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 31. Kranas [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 3. Bituminė stogo danga [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 33. Paroc detalių katalogas [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 34. Plieninių profilių sortimentas [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: < 35. < 116

117 PRIEDAI 1 PRIEDAS. Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas Stogas projektuojamas šiltas, apšiltintas PAROC mineraline vata. Ant profiliuotos skardos pakloto klojama 150 mm storio šilumos izoliacija iš akmens vatos PAROC ROS 30, kurios šilumos laidumo koef. λ=0,036 W/mK. Toliau klojama garo izoliacija polietileno plėvelė 0,3 mm. Plėvelės kraštai sulituojami arba sulipdomi lipnia juosta. Virš garų izoliacijos klojama 50 mm storio šilumos izoliacija iš akmens vatos PAROC ROS 50 sluoksnis, šilumos laidumo koef. λ=0,038 W/mK. Tarp šių sluoksnių klojamas šiltinamasis sluoksnis iš pilistireninio putplasčio. Ant PAROC ROS 50 įrengiami du sluoksniai prilydomosios ruloninės stogo dangos MIDA Most. Stogo konstrukcija parinkta remiantis statybos techniniu reglamentu Pastatų atitvarų šiluminė technika, ir jame nurodytomis norminėmis ir leistinomis pramonės pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento reikšmėmis..5.1 pav. Stogo konstrukcija. Pateikiamas stogo šiluminės varžos skaičiavimas: Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža. 1) Išorinis sluoksnis dvisluoksnė ritininė hidroizoliacija: λ 1,ds = 0,17 W/(m K) R = d λ ds (1P.1) R 1 = 0,006 0,17 = 0,035 (m K)/W 117

118 ) Antras sluoksnis 50 mm storio šilumos izoliacija iš akmens vatos PAROC ROS 50, kurios λ dec = 0,038 W/(m K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δλω, W/(m K), pagal STR.01.03:003 4 lentelę nevėdinamai atitvarai Δλω = 0,00 W/(m K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv =0 Pataisa dėl šilumos konvekcijos: λ cv = λ dec K cv (1P.) λ cv = 0,038 0 = 0 W/(m K) Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: λ ds = λ dec + λ w + λ cv λ,ds = 0, , = 0,04 W/(m K) Antrojo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal.5.1 formulę: (1P.3) R = d λ,ds = 0,05 0,04 = 1,5 (m K)/W 3) Trečias sluoksnis garo izoliacija, priimama, kaip plonas sluoksnis tarp atitvaros sluoksnių: R q,4 = 0,04 (m K)/W 4) Ketvirtas sluoksnis 150 mm storio šilumos izoliacija iš akmens vatos PAROC ROS 30, kurios λ dec = 0,036 W/(m K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δλω, W/(m K), pagal STR.01.03:003 4 lentelę nevėdinamai atitvarai Δ λ ω = 0,00 W/(m K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0. Pataisa dėl šilumos konvekcijos apskaičiuojama pagal 1P. formulę: λ cv = 0,036 0 = 0 W/(m K) Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė apskaičiuojama pagal 1P.3 formulę: λ 3,ds = 0, , = 0,038 W/(m K) Trečiojo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal 1P.1 formulę: 118

119 R 3 = 0,15 0,038 = 3,947 (m K)/W 5) Penktas sluoksnis profiliuotas apkrovas laikantis skardos paklotas Rannila 130 0,9mm, kurio: λ 5,ds = 50 W/(m K) Penktojo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal 1P.1 formulę: R 5 = d 5 = 0,0009 = 1, (m K)/W λ 5,ds 50 Apskaičiuojame stogo suminę šiluminę varžą: R s = R 1 + R + R 3 + R 4 + R 5 + R 6 (1P.4) R s = 0, ,5 + 3, ,04 + 0, = 5,7 (m K)/W Išorinė šiluminė varža yra prilyginama vidinei šiluminei varžai: R se = R si = 0,14 (m K)/W Stogo visuminė šiluminė varža: R t = R si + R s + R se (1P.5) R t = 0,14 + 5,7 + 0,14 = 5,55 (m K)/W Apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas: U = 1 R t (1P.6) U = 1 5,55 = 0,18 W/(m K) Norminis šilumos perdavimo koeficientas stogui UN = 0,5 W/(m K). Kaip matome, apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas neviršija norminio. 119

120 PRIEDAS. varianto skaičiavimas Santvaros viršutinės juostos skaičiavimas: STEEL DESIGN CODE: BS-EN :005/NA:008/A1:014, Eurocode 3: Design of steel structures. ANALYSIS TYPE: Member Verification CODE GROUP: MEMBER: 7 Simple bar_7 POINT: 3 COORDINATE: x = 0.68 L = 6.06 m LOADS: Governing Load Case: 17 COMB4 /35/ 1* * /35* MATERIAL: S 355 ( S 355 ) fy = MPa SECTION PARAMETERS: TREC 300x00x8 h=300 mm gm0=1.00 gm1=1.00 b=00 mm Ay=3018 mm Az=458 mm Ax=7546 mm tw=8 mm Iy= mm4 Iz= mm4 Ix= mm4 tf=8 mm Wely=6967 mm3 Welz= mm INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: N,Ed = kn My,Ed = kn*m Nc,Rd = kn My,Ed,max = kn*m Nb,Rd = kn My,c,Rd = 3.39 kn*m Vz,Ed = kn Vz,c,Rd = kn Class of section = LATERAL BUCKLING PARAMETERS: BUCKLING PARAMETERS: About y axis: About z axis: Ly = 8.97 m Lam_y = 1.05 Lz = 8.97 m Lam_z = 1.43 Lcr,y = 8.97 m Xy = 0.63 Lcr,z = 8.97 m Xz = 0.40 Lamy = 80.4 kyy = 1.3 Lamz = kzy = VERIFICATION FORMULAS: Section strength check: My,Ed/My,c,Rd = 0.17 < 1.00 (6..5.(1)) N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.50 < 1.00 (6..1(7)) sqrt(sig,x,ed*^ + 3*Tau,z,Ed^)/(fy/gM0) = 0.49 < 1.00 (6..1.(5)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6..6.(1)) Global stability check of member: Lambda,y = 80.4 < Lambda,max = 0.00 Lambda,z = < Lambda,max = 0.00 STABLE N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 0.79 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 0.97 < 1.00 (6.3.3.(4)) Section OK!!! 10

121 Santvaros apatinės juostos skaičiavimas: STEEL DESIGN CODE: BS-EN :005/NA:008/A1:014, Eurocode 3: Design of steel structures. ANALYSIS TYPE: Member Verification CODE GROUP: MEMBER: 75 apatine juosta_75 POINT: COORDINATE: x = 0.80 L = 6.00 m LOADS: Governing Load Case: 17 COMB4 /16/ 1* * /16* MATERIAL: S 355 ( S 355 ) fy = MPa SECTION PARAMETERS: TCAR 00x8 h=00 mm gm0=1.00 gm1=1.00 b=00 mm Ay=973 mm Az=973 mm Ax=5946 mm tw=8 mm Iy= mm4 Iz= mm4 Ix= mm4 tf=8 mm Wply=4464 mm3 Wplz=4464 mm INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: N,Ed = kn My,Ed = 1.09 kn*m Nt,Rd = kn My,pl,Rd = kn*m My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = kn MN,y,Rd = kn*m Vz,c,Rd = kn Class of section = LATERAL BUCKLING PARAMETERS: BUCKLING PARAMETERS: About y axis: About z axis: VERIFICATION FORMULAS: Section strength check: N,Ed/Nt,Rd = 0.3 < 1.00 (6..3.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.78 < 1.00 (6..5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.88 < 1.00 ( ()) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.18 < 1.00 (6..6.(1)) Section OK!!! Santvaros tempiamo spyrio skaičiavimas: STEEL DESIGN CODE: BS-EN :005/NA:008/A1:014, Eurocode 3: Design of steel structures. ANALYSIS TYPE: Member Verification CODE GROUP: MEMBER: 86 spyriai_86 POINT: 3 COORDINATE: x = 1.00 L = 11

122 1.46 m LOADS: Governing Load Case: 17 COMB4 /1/ 1* * /1* MATERIAL: S 355 ( S 355 ) fy = MPa SECTION PARAMETERS: TCAR 90x5 h=90 mm gm0=1.00 gm1=1.00 b=90 mm Ay=844 mm Az=844 mm Ax=1688 mm tw=5 mm Iy=03000 mm4 Iz=03000 mm4 Ix= mm4 tf=5 mm Wply=5450 mm3 Wplz=5450 mm INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: N,Ed = kn Nt,Rd = kn Class of section = LATERAL BUCKLING PARAMETERS: BUCKLING PARAMETERS: About y axis: About z axis: VERIFICATION FORMULAS: Section strength check: N,Ed/Nt,Rd = 0.98 < 1.00 (6..3.(1)) Section OK!!! Santvaros gniuždomo spyrio skaičiavimas: STEEL DESIGN CODE: BS-EN :005/NA:008/A1:014, Eurocode 3: Design of steel structures. ANALYSIS TYPE: Member Verification CODE GROUP: MEMBER: 79 kiti spyrrriai_79 POINT: 1 COORDINATE: x = 0.00 L = 0.00 m LOADS: Governing Load Case: 17 COMB4 /39/ 1* * /39* MATERIAL: S 355 ( S 355 ) fy = MPa

123 SECTION PARAMETERS: TCAR 90x5 h=90 mm gm0=1.00 gm1=1.00 b=90 mm Ay=844 mm Az=844 mm Ax=1688 mm tw=5 mm Iy=03000 mm4 Iz=03000 mm4 Ix= mm4 tf=5 mm Wply=5450 mm3 Wplz=5450 mm INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: N,Ed = kn Nc,Rd = kn Nb,Rd = kn Class of section = LATERAL BUCKLING PARAMETERS: BUCKLING PARAMETERS: About y axis: About z axis: Ly = 1.75 m Lam_y = 0.53 Lz = 1.75 m Lam_z = 0.53 Lcr,y = 1.40 m Xy = 0.9 Lcr,z = 1.40 m Xz = 0.9 Lamy = Lamz = VERIFICATION FORMULAS: Section strength check: N,Ed/Nc,Rd = 0.54 < 1.00 (6..4.(1)) Global stability check of member: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABLE N,Ed/Nb,Rd = 0.59 < 1.00 ( (1)) Section OK!!! Patikrinamas K tipo mazgas: Autodesk Robot Structural Analysis Professional 016 Design of truss node connection EN :005/AC:009 Ratio 0,63 GENERAL 13

124 Connection no.: Connection name: Tube Structure node: 76 Structure bars: 75, 79, 86 GEOMETRY BARS Chord Diagonal 1 Diagonal Post Bar no.: Section: TCAR 00x8 TCAR 90x5 TCAR 90x5 h mm b f mm t w mm t f mm r mm Material: S 355 S 355 S 355 f y 355,00 355,00 355,00 MPa f u 470,00 470,00 470,00 MPa Angle 0,0 18,7 31,0 Deg Length l mm OFFSET e0 = 0 [mm] Offset SPACINGS g = 35 [mm] Spacing of nd diagonal WELDS ad = 5 [mm] Thickness of welds of diagonals and posts LOADS Case: 17: COMB4 /1/ 1* * /1*1.50 CHORD N01,Ed = 0,00 [kn] Axial force M01,Ed = 0,00 [kn*m] Bending moment N0,Ed = 549,19 [kn] Axial force M0,Ed = 0,00 [kn*m] Bending moment DIAGONAL 1 N1 = 588,68 [kn] Axial force M1 = 0,00 [kn*m] Bending moment DIAGONAL N = 9,90 [kn] Axial force M = 0,00 [kn*m] Bending moment Shear forces were not included in the connection verification. The connection was designed as a truss node. 14

125 RESULTS CAPACITY VERIFICATION EUROCODE 3: EN :005 M5 = 1,00 Partial safety factor [Table.1] FAILURE MODES FOR JOINTS (RHS CHORD MEMBERS) [Table 7.10] for Ni,Rd and [Table 7.14] for Mi,Rd GEOMETRICAL PARAMETERS = 0,45 Coefficient taking account of geometry of connection bars =(b+b1)/(*b0) [1.5 (6)] = 1,50 Coefficient taking account of geometry of the chord = b0/(*t0) [1.5 (6)] n = 0,6 Coefficient taking account of stresses in the chord n0 = 0,Ed/fy0 kn = 1,00 Coefficient taking account of stresses in the chord kn = 1.0 TUBE CHORD FACE FAILURE DIAGONAL N,Rd = 65,04 [kn] Tension capacity N,Rd = 8.9*kn*fy0*t0 */sin() * N N,Rd 9,90 < 65,04 verified (0,0) M,Rd = 9,46 [kn*m] Bending resistance M,Rd = kn*fy0*t0 *h*[1/(*) + /[1-] + /(1-)] / M5 M M,Rd 0,00 < 9,46 verified (0,00) N/N,Rd + M/M,Rd 1 0,0 < 1,00 verified (0,0) DIAGONAL 1 N1,Rd = 1004,96 [kn] Tension capacity N1,Rd = 8.9*kn*fy0*t0 */sin(1) * N1 N1,Rd 588,68 < 1004,96 verified (0,59) M1,Rd = 9,46 [kn*m] Bending resistance M1,Rd = kn*fy0*t0 *h1*[1/(*) + /[1-] + /(1-)] / M5 M1 M1,Rd 0,00 < 9,46 verified (0,00) N1/N1,Rd + M1/M1,Rd 1 0,59 < 1,00 verified (0,59) CHORD PUNCHING DIAGONAL be,p = 36 [mm] Effective width for punching shear be,p = (10*b)/(b0/t0) N,Rd = 1515,48 [kn] Tension capacity N,Rd = fy0*t0/(3*sin())*[*h/sin()+b+be,p]/m5 N N,Rd 9,90 < 1515,48 verified (0,01) DIAGONAL 1 be,p = 36 [mm] Effective width for punching shear be,p = (10*b1)/(b0/t0) N1,Rd = 355,38 [kn] Tension capacity N1,Rd = fy0*t0/(3*sin(1))*[*h1/sin(1)+b1+be,p]/m5 N1 N1,Rd 588,68 < 355,38 verified (0,17) CHORD SHEAR DIAGONAL Av = 347 [mm ] Shear area of the chord Av = (*h0 + *b0)*t0 15

126 N,Rd = 193,09 [kn] Tension capacity N,Rd = fy0*av/[3*sin()] / M5 N N,Rd 9,90 < 193,09 verified (0,01) DIAGONAL 1 Av = 347 [mm ] Shear area of the chord Av = (*h0 + *b0)*t0 N1,Rd = 079,05 [kn] Tension capacity N1,Rd = fy0*av/[3*sin(1)] / M5 N1 N1,Rd 588,68 < 079,05 verified (0,8) CHORD RESISTANCE Vpl,Rd = 665,55 [kn] Plastic resistance for shear Vpl,Rd = (Av*fy0)/(3*M0) VEd Vpl,Rd 188,45 < 665,55 verified (0,8) N0,Rd = 063,73 [kn] Tension capacity N0,Rd = [ (A0-Av)*fy0 + Av*fy0*[1-(VEd/Vpl,Rd) ] ]/M5 N0 N0,Rd 549,19 < 063,73 verified (0,7) VERIFICATION OF WELDS DIAGONAL w = 0,88 Correlation coefficient [Table 4.1] M = 1,5 Partial safety factor [Table.1] Longitudinal weld = 1,36 [MPa] Normal stress in a weld = 1,36 [MPa] Perpendicular tangent stress II = 3,1 [MPa] Tangent stress 0.9*fu/M 1,36 < 338,40 verified (0,00) [ + 3*( +II )] fu/(w*m) 6,18 < 49,71 verified (0,01) Transverse inner weld = 1,37 [MPa] Normal stress in a weld = -1,3 [MPa] Perpendicular tangent stress II = 0,00 [MPa] Tangent stress 0.9*fu/M 1,37 < 338,40 verified (0,00) [ + 3*( +II )] fu/(w*m),54 < 49,71 verified (0,01) Transverse outer weld = -1,3 [MPa] Normal stress in a weld = 1,37 [MPa] Perpendicular tangent stress II = 0,00 [MPa] Tangent stress 0.9*fu/M -1,3 < 338,40 verified (0,00) [ + 3*( +II )] fu/(w*m),67 < 49,71 verified (0,01) DIAGONAL 1 w = 0,88 Correlation coefficient [Table 4.1] M = 1,5 Partial safety factor [Table.1] Longitudinal weld = 35,90 [MPa] Normal stress in a weld = 35,90 [MPa] Perpendicular tangent stress II = 150,7 [MPa] Tangent stress 0.9*fu/M 35,90 < 338,40 verified (0,11) [ + 3*( +II )] fu/(w*m) 70,00 < 49,71 verified (0,63) Transverse inner weld = 3,61 [MPa] Normal stress in a weld = -98,17 [MPa] Perpendicular tangent stress II = 0,00 [MPa] Tangent stress 16

127 = 3,61 [MPa] Normal stress in a weld 0.9*fu/M 3,61 < 338,40 verified (0,10) [ + 3*( +II )] fu/(w*m) 173,14 < 49,71 verified (0,40) Transverse outer weld = -98,17 [MPa] Normal stress in a weld = 3,61 [MPa] Perpendicular tangent stress II = 0,00 [MPa] Tangent stress 0.9*fu/M -98,17 < 338,40 verified (0,9) [ + 3*( +II )] fu/(w*m) 113,6 < 49,71 verified (0,6) REMARKS Diagonal angle is too small. 18,7 [Deg] < 30,0 [Deg] Connection conforms to the code Ratio 0,63 Kolonos skaičiavimas: STEEL DESIGN CODE: BS-EN :005/NA:008/A1:014, Eurocode 3: Design of steel structures. ANALYSIS TYPE: Code Group Design with Optimization Options CODE GROUP: 1 1 MEMBER: 71 kolona_71 POINT: 1 COORDINATE: x = 0.00 L = 0.00 m LOADS: Governing Load Case: 36 ULS_71 /19/ 1* * * * /19* MATERIAL: S 355 ( S 355 ) fy = MPa SECTION PARAMETERS: HEA 00 h=190 mm gm0=1.00 gm1=1.00 b=00 mm Ay=451 mm Az=1808 mm Ax=5383 mm tw=7 mm Iy= mm4 Iz= mm4 Ix= mm4 tf=10 mm Wply=4951 mm3 Wplz=038 mm INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: N,Ed = kn My,Ed = kn*m Mz,Ed = -0.9 kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn My,Ed,max = kn*m Mz,Ed,max = 0.94 kn*m Vy,c,Rd = kn Nb,Rd = kn My,c,Rd = kn*m Mz,c,Rd = 7.36 kn*m Vz,Ed = 3.6 kn MN,y,Rd = kn*m MN,z,Rd = 7.03 kn*m Vz,c,Rd = kn Class of section = LATERAL BUCKLING PARAMETERS: BUCKLING PARAMETERS: About y axis: About z axis: 17

128 Ly = 7.6 m Lam_y = 0.84 Lz = 7.6 m Lam_z = 1.40 Lcr,y = 5.33 m Xy = 0.70 Lcr,z = 5.33 m Xz = 0.35 Lamy = kzy = 0.35 Lamz = kzz = VERIFICATION FORMULAS: Section strength check: N,Ed/Nc,Rd = 0.31 < 1.00 (6..4.(1)) (My,Ed/MN,y,Rd)^.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.53 = 0.01 < 1.00 ( (6)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6..6.(1)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6..6.(1)) Global stability check of member: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABLE N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.53 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.9 < 1.00 (6.3.3.(4)) Section OK!!! 18

129 3 PRIEDAS. Mokslinė tiriamoji dalis 4P.1 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be trečio spyrio, kur viršutinė juosta 300x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x5. 4P. pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be trečio spyrio, kur viršutinė juosta 300x150x6, apatinė 180x6,3 ir spyriai 90x5. 4P.3 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara 1,8m aukščio be ketvirto spyrio, kur viršutinė juosta 300x8, apatinė 00x8 ir spyriai 90x5. 19

130 4P.4 pav. Ašinių jėgų diagrama. Santvara,5m aukščio be ketvirto spyrio, kur viršutinė juosta 50x150x6, apatinė 50x150x5 ir spyriai 90x5. 4P.5 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be trečio spyrio. 4P.6 pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be trečio spyrio. 4P.7 pav. Momentų diagrama. Santvara 1,8m aukščio, be ketvirto spyrio. 130

131 4P.8 pav. Momentų diagrama. Santvara,5m aukščio, be ketvirto spyrio. 4P.9 pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be trečio spyrio. 4P.10 pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be trečio spyrio. 4P.11 pav. Poslinkiai. Santvara 1,8m aukščio, be ketvirto spyrio. 4P.11 pav. Poslinkiai. Santvara,5m aukščio, be ketvirto spyrio. 131

132 4 PRIEDAS. Lyginamųjų variantų lokalinės sąmatos, resursų žiniaraščiai 1 variantas L O K A L I N Ė S Ą M A T A Sudaryta pagal kainas Sąm. Darbų ir išlaidų Mato Kaina Iš viso Norma Kiekis eil. aprašymai vnt EUR EUR 1 Bendrastatybiniai darbai 1 N9P-0101 t 7,7558 Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,5 t iki 1,0t k8=1.03 Darbo sąn. kateg. 4.6 žm.val. 16,0 116,4098 5,84 679, Suvirinimo elektrodai kg 0,75 5, ,94 10, Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg,0 14, ,93 8, Plieninės statybinės konstrukcijos t 1,0 7, , , Pagalbinės plieninės montažinės kg 0,6 4, ,46 6,37 konstrukcijos Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.) m3 0,004 0, ,51 5, Suvirinimo transformatorius maš.val 1,1 8,00314,87, Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios maš.val 1,6 11, ,73 3,8 N9P-0101 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso N13-0 Suma žiniaraščiui m 55,44 Metalinių didelių (ištisinių) paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 150 mikronų sluoksniu purkštuvu k8=1.17 Darbo sąn. kateg. 4.3 žm.val. 0,18 45,979 5,7 6, Gruntas Pyrotect kg 0, 51,088 6,3 318, Dažai Pyrotect kg 3,5 894,04 8,6 7384, Kompresorius kilnojamas su el. varikliu maš.val 0,13 33,07,87 95,3 t 3, EUR N13-0 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso N9P-010 Metalinių gegnių ir pogegninių santvarų montavimas, kai anga iki 18m, santvarų masė iki 1,0t k8=1.09 Darbo sąn. kateg. 4.5 žm.val. 4,0 83,147 5,78 480, Suvirinimo elektrodai kg 3,8 13, ,94 5, Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg 13,0 45,0589 1,93 86, Plieninės statybinės konstrukcijos t 1,0 3, ,8 504, Pagalbinės plieninės montažinės kg 5,0 17, ,46 5,8 konstrukcijos Rąstai 14-4cm st. (spygl., 3 rūš.) m3 0,01 0, ,61, Suvirinimo transformatorius maš.val 5,0 17,31765,87 49, Kranas ant automob. važiuoklės maš.val 1, 4,1564 3,34 97,01 keliam.galios iki 10 t Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios maš.val 1,4 4, ,73 134,46 N9P-010 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso

133 4 N9P-0103 Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,5t iki 0,50t k8=1.03 t 1,10966 Darbo sąn. kateg. 4.5 žm.val. 13,0 14,4558 5,78 83, Suvirinimo elektrodai kg 1,5 1, ,94 3, Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg 6,8 7, ,93 14, Plieninės statybinės konstrukcijos t 1,0 1, ,8 1615, Pagalbinės plieninės montažinės kg 7,0 7,7676 1,46 11,34 konstrukcijos Suvirinimo transformatorius maš.val 1,9,10835,87 6, Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios maš.val,1,3309 7,73 64,6 N9P-0103 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso Iš viso skyriuje 1 Darbo užm Medžiagos 5173 Mechanizmai 793 Iš viso 747 Viso žiniaraštyje 1 Darbo užm Medžiagos 5173 Mechanizmai 793 Iš viso 747 Papildomų medžiagų vertė 3.00% 755 Papildomų mechanizmų vertė 3.00% 4 Sezoniniai darbai 15.00% (0) Specifiniai darbai 17.00% 111 Papildomas darbo užmokestis 8.00%( ) 19 Viso: Soc.draudimo išlaidos 31.00%( ) 541 Statinio statybos išlaidos Viso: Statybvietės išlaidos 9.00% 613 Iš viso tiesioginės išlaidos Pridėtinės išlaidos 4.00%( ) 419 Pelnas 5.00%( ) 1603 Iš viso netiesioginės išlaidos 0 Bendra vertė be PVM Pridėtinės vertės mokestis 1.00% 7070,07 Bendra vertė su PVM 40737,07 MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS Sudaryta pagal kainas Resurso Mato Kaina Vertė Pavadinimas Kiekis kodas vnt EUR EUR 1 METALAS Suvirinimo elektrodai kg 1,94 0,859 39, Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg 1,93 67,174 19, Plieninės statybinės konstrukcijos t 1455,8 11, , Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos kg 1,46 9, ,0 Iš viso 17461,58 4 APDAILOS MEDŽIAGOS Gruntas Pyrotect kg 6,3 51, , Dažai Pyrotect kg 8,6 894, ,77 Iš viso 7703,05 8 MEDŽIO GAMINIAI Rąstai 14-4cm st. (spygl., 3 rūš.) m3 8,61 0,03464, Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.) m3 19,51 0,091 5,6 Iš viso 8,46 Iš viso 5173,09 133

134 MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS Sudaryta pagal kainas Resurso Darbo val. kaina Darbo valandų Vertė Pavadinimas kodas EUR skaičius EUR Kompresorius kilnojamas su el. varikliu,87 33,07 95, Suvirinimo transformatorius,87 7, , Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t 3,34 4, , Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios 7,73 18, , Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato eil. kodas aprašymai vnt 1 Bendrastatybiniai darbai DARBO UŽMOKESČIO ŽINIARAŠTIS Sudaryta pagal kainas Iš viso 79,91 Tarifinis atlygis Darbo užmok. EUR 1 N9P-0101 Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,5 t iki 1,0t k8=1.03 t 7, ,41 4,6 5,84 679,83 N13-0 Metalinių didelių (ištisinių) paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 150 mikronų sluoksniu purkštuvu k8=1.17 m 55,44 45,98 4,3 5,7 6,08 3 N9P-010 Metalinių gegnių ir pogegninių santvarų t 3, ,13 4,5 5,78 480,46 montavimas, kai anga iki 18m, santvarų masė iki 1,0t k8= N9P-0103 Metalinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 0,5t iki 0,50t k8=1.03 t 1, ,43 4,5 5,78 83,38 Kiekis Darbo sąnaudos žm./v al. Kategorija Iš viso skyriuje 1 59, ,0 Iš viso žiniaraštyje 1 59, , L O K A L I N Ė variantas S Ą M A T A Sudaryta pagal kainas Sąm. Darbų ir išlaidų Mato Kaina Iš viso Norma Kiekis eil. aprašymai vnt EUR EUR 1 Bendrastatybiai darbai 1 N9P-0101 Suma žiniaraščiui t 4, EUR Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,5t iki 0,50t k8=1.03 Darbo sąn. kateg. 4.6 žm.val. 4,0 108, ,84 63, Suvirinimo elektrodai kg 0,9 4,0613 1,94 7, Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg 3,0 13, ,93 6, Plieninės statybinės konstrukcijos t 1,0 4, ,8 6569, Pagalbinės plieninės montažinės kg 0,6, ,46 3,95 konstrukcijos Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.) m3 0,005 0, ,51 4, Suvirinimo transformatorius maš.val 1,4 6,31758,87 18, Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios maš.val,6 11,7366 7,73 35,35 N9P-0101 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso

135 N9P-010 t 9,05184 Metalinių gegnių ir pogegninių santvarų montavimas, kai anga iki 18m, santvarų masė daugiau 1,0t k8=1.09 Darbo sąn. kateg. 4.5 žm.val. 16,7 151, ,78 873, Suvirinimo elektrodai kg,8 5, ,94 49, Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg 9,0 81, ,93 157, Plieninės statybinės konstrukcijos t 1,0 9, , , Pagalbinės plieninės montažinės kg 4,0 36,0736 1,46 5,86 konstrukcijos Rąstai 14-4cm st. (spygl., 3 rūš.) m3 0,01 0, ,61 7, Suvirinimo transformatorius maš.val 3,7 33,49181,87 96, Kranas ant automob. važiuoklės maš.val 0,8 7,4147 3,34 169,0 keliam.galios iki 10 t Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios maš.val 0,9 8, ,73 5,91 N9P-010 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso N13-0 m 76,918 Metalinių didelių (ištisinių) paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 150 mikronų sluoksniu purkštuvu k8=1.17 Darbo sąn. kateg. 4.3 žm.val. 0,18 49,8454 5,7 84, Gruntas Pyrotect kg 0, 55,3836 6,3 345, Dažai Pyrotect kg 3,5 969,13 8,6 8005, Kompresorius kilnojamas su el. varikliu maš.val 0,13 35,99934,87 103,3 N13-0 Darbo užm Medžiagos Mechanizmai Iš viso Iš viso skyriuje 1 Darbo užm Medžiagos 8407 Mechanizmai 938 Iš viso Viso žiniaraštyje Darbo užm Medžiagos 8407 Mechanizmai 938 Iš viso Papildomų medžiagų vertė 3.00% 85 Papildomų mechanizmų vertė 3.00% 8 Sezoniniai darbai 15.00% (0) Specifiniai darbai 17.00% 146 Papildomas darbo užmokestis 8.00%( ) 155 Soc.draudimo išlaidos 31.00%( ) 648 Viso: Statinio statybos išlaidos Viso: Statybvietės išlaidos 9.00% 967 Iš viso tiesioginės išlaidos Pridėtinės išlaidos 4.00%( ) 50 Pelnas 5.00%( ) 18 Iš viso netiesioginės išlaidos 34 Bendra vertė be PVM Pridėtinės vertės mokestis 1.00% 8033,55 Bendra vertė su PVM ,55 135

136 MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS Sudaryta pagal kainas Resurso Mato Kaina Vertė Pavadinimas Kiekis kodas vnt EUR EUR 1 METALAS Suvirinimo elektrodai kg 1,94 9, , Tvirtinimo varžtai (įvairūs) kg 1,93 95, , Plieninės statybinės konstrukcijos t 1455,8 13, , Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos kg 1,46 38, ,8 Iš viso 0044,55 4 APDAILOS MEDŽIAGOS Gruntas Pyrotect kg 6,3 55, , Dažai Pyrotect kg 8,6 969, ,7 Iš viso 8350,74 8 MEDŽIO GAMINIAI Rąstai 14-4cm st. (spygl., 3 rūš.) m3 8,61 0,0905 7, Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.) m3 19,51 0,056 4, MECHANIZMŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS Sudaryta pagal kainas Iš viso 11,8 Iš viso 8407,11 Resurso Darbo val. kaina Darbo valandų Vertė Pavadinimas kodas EUR skaičius EUR Kompresorius kilnojamas su el. varikliu,87 35, , Suvirinimo transformatorius,87 39, , Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t 3,34 7, , Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios 7,73 19, , Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato eil. kodas aprašymai vnt 1 Bendrastatybiai darbai 1 N9P-0101 Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,5t iki 0,50t k8=1.03 N9P-010 Metalinių gegnių ir pogegninių santvarų montavimas, kai anga iki 18m, santvarų masė daugiau 1,0t k8= N13-0 Metalinių didelių (ištisinių) paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 150 mikronų sluoksniu purkštuvu k8=1.17 DARBO UŽMOKESČIO ŽINIARAŠTIS Sudaryta pagal kainas Iš viso 937,84 Kiekis Darbo sąnaudos žm./v al. Kategorija Tarifinis atlygis Darbo užmok. EUR t 4, ,3 4,6 5,84 63,48 t 9, ,17 4,5 5,78 873,74 m 76,918 49,85 4,3 5,7 84,1 Iš viso skyriuje 1 309, ,0 Iš viso žiniaraštyje 309, ,0 136

137 SITUACIJOS SCHEMA FASADAS MASTELIS 1:100 Situacijos plano sutartiniai žymėjimai Projektuojamas pastatas Esami pastatai Numatomos 1 automobilių pastatymo vietos (tame sk. parkavimo vietos su negalia) Fasadų sutartiniai žymėjimai - daugiasluosknės "Sandwich" tipo plokštės montuojamos horizontaliai, spalva RAL 9006 (pilka) - daugiasluosknės "Sandwich" tipo plokštės montuojamos horizontaliai, spalva RAL 7016 (tamsiai pilka) - tinkuojamas ir dažomas cokolis, spalva RAL 7016 (tamsiai pilka) Objekto vieta SKLYPO PLANAS. MASTELIS 1: A PIRMO AUKŠTO PLANAS. MASTELIS 1: P A BENDRIEJI RODIKLIAI 3.00 x= y= x= y= PAVADINIMAS MATO. VNT RODIKLIS Sklypo plotas m² 000 Statiniais užimtas sklypo plotas (be dangų) m² 850,8 Sklypo užstatymo tankumas (be dangų) % 43 Sklypo užstatymo intensyvumas % 47 Automobilių stoviėjimo vietos vnt. 1 Projektuojama aikštelė m² 736,73 Projektuojama ratų plovimo aikštelė m² 30 Projektuojami įvažiavimai/išvažiavimai m² 13,6 Projektuojama trinkelių danga m² 14,15 Projektuojama veja Pastato rodikliai m² 318,71 % 16 Pastato aukštų skaičius vnt. Pastato užimtas sklypo plotas m² 850,8 Pastato bendras plotas m² 857,71 Pastato statybinis tūris m³ 6963 Pastato aukštis m 9, x= y= x= y= x= y= SKLYPO PLANO SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI A P 1 Sklypo ribos Asfaltbetonio danga Žali plotai A Automobilių pastatymo vieta Pagrindinis įvažiavimas Įėjimai Projektuojamas pastatas Krūmai PATALPŲ EKSPLIKACIJA Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m² 101 Laiptinė San. mazgas Sandėlis Sandėlis Meistro kabinetas Katilinė Remonto patalpa San. mazgas Techninė patalpa Dirbtuvės Dirbtuvės Viso: D C B A D C B B A V-1 V A 8170 Pirmo aukšto plano sutartiniai žymėjimai V-1 - Vartai - Įėjimas į administracinį bloką - daugiasluosknė "Sandwich" tipo plokštė, 100mm - daugiasluosknė "Sandwich" tipo plokštė, 10mm - keramzito blokeliai - gipso kartono pertvara ±0.00 ±0.000= Mobili pertvara Grupė SSM-5 sa. Pr.etapas MBD KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas V. Porutytė Vadovas M. Augonis Konsult. G. Šukaitytė Statybinių konstrukcijų katedra, LT Studentų 48, Kaunas 9 V Magistro baigiamasis darbas Gamybinės - administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas Situacijos planas; Sklypo planas; Fasadas 1-10; Pirmo aukšto planas 017-MBD-SK D C B A B Lapas 1 Laida O Lapų 7

138 FASADAS A-D. MASTELIS 1:100 A ANTRO AUKŠTO PLANAS. MASTELIS 1: A C D D C A Fasadų sutartiniai žymėjimai FASADAS D-A. MASTELIS 1:100 - daugiasluoksnės "Sandwich" tipo plokštės, montuojamos horizontaliai, spalva RAL daugiasluoksnės "Sandwich" tipo plokštės, montuojamos horizontaliai, spalva RAL tinkuojamas ir dažomas cokolis, spalva RAL 7016 Antro aukšto plano sutartiniai žymėjimai - daugiasluoksnė "Sandwich" tipo plokštė, 100mm - daugiasluoksnė "Sandwich" tipo plokštė, 10mm - keramzito blokeliai - gipso kartono pertvara B D C B A ±0.00 ±0.000=68.50 Liukas Mobili pertvara D C B A B A 10 Ritinine bituminė modifikuota danga viršutinis hidroizoliacinis sluoksnis Ritinine bituminė modifikuota danga apatinis ventiliacinis sluoksnis Akmens vata Patalpų eksplikacija "B" "A" D 100 Termoizoliacija polistireninis putplastis Garo izoliacija-polietileno plevelė PJŪVIS A-A. MASTELIS 1:100 Garo izoliacijos persidengimas suklijuojamas spec.juosta DETALĖ "A". MASTELIS 1:0 DETALĖ "B". MASTELIS 1:0 Kieta akmens vata Stogo dangos konstrukcija Profiliuotos skardos paklotas Plieninė kolona Metalinė santvara i=8 Viršutinis impregnuojantis sluoksnis Viršutinis sustiprintas dangos sluoksnis Armuotas betono sluoksnis, C5/30 Dvisluoksnė polietileno plevelė Termoizoliacija polistireninis putplastis Paruošiamasis ir išlyginamieji sluoksniai Q=8 t i=8 C B i=1, A "C" Lietvamzdis Sieninis panelis 100 D i= Plieninė kolona Metalinė santvara Varžtai M18, su veržlėmis ir poveržlėmis Daugiasluoksnė vidinė plokštė EPS 80 plokštė d=80mm Pamatinė sija Lankstinys žem. pav D Horizontalus sieninės plokštės tvirtinimo elementas L75x45x5 Izoliacinė siūlė EPS80 plokštė d=0mm, dedama po grindimis ties galvena 0,000(Grindys) Užbetonuojama smulkiagrūdžiu betono mišiniu Užbetonuojama smulkiagrūdžiu netraukiuoju betono mišiniu Ceresit CX15 Inkarinis varžtas Galvena Polis DETALĖ "C". MASTELIS 1: Grindų apdaila. Armuoto betono sluoksnis 3. Kieta mineralinė vata 4. G/b perdanga Grupė SSM-5 sa. Pr.etapas MBD 0 x KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas V.Porutytė Vadovas M. Augonis Konsult. G. Šukaitytė Statybinių konstrukcijų katedra, LT Studentų 48, Kaunas Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m² 01 Laiptinė Koridorius San. mazgas Persirengimo patalpa Dušas Virtuvė Kabinetas Kabinetas Kabinetas Laiptinė San. mazgas.48 1 Dušas Persirengimo patalpa Kabinetas Viso: Magistro baigiamasis darbas Gamybinės - administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas Antro aukšto planas; Pjūvis A-A; Fasadas D-A; Mazgai "A", "B", "C". 017-MBD-SK Lapas Laida O Lapų 7

139 FASADAS MASTELIS 1:100 STOGO PLANAS. MASTELIS 1: PJŪVIS B-B. MASTELIS 1: B D C B A Lietvamzdis Ø75 Latakas Ø100 Lietvamzdis Ø75 Deflektorius Deflektorius Deflektorius Deflektorius Dūmtraukis Dūmtraukis 8 Stoginis ventiliatorius 8 Dūmtraukis Stoginis ventiliatorius Lietvamzdis Ø75 Latakas Ø100 Lietvamzdis Ø75 Priešgaisrinės kopėčios 1,4 Stoginis ventiliatorius Stoginis ventiliatorius Stoginis ventiliatorius Lietvamzdis Ø75 Latakas Ø100 Stoginis ventiliatorius Stoginis ventiliatorius Lietvamzdis Ø D C B B A C B A ANTRO AUKŠTO TARP AŠIŲ "A" IR "C" IR "1" IR "8" DENGINIO PLOKŠČIŲ PLANAS. MASTELIS 1: DP-01 DP-01 DP-01 DP-01 DP AEROC Eco Term Plus blokai b=375 mm DP-0 DP-0 DP-0 DP LS-1 Keramzitiniai blokeliai b=00 mm DP-03 DP-03 DP-03 DP DP-03 DP-03 DP-03 DP-03 DP-03 Monolitas Monolitas DP-03 DP-03 DP-03 DP LS "A" DP-04 DP-05 DP-05 DP-05 DP Fasadų sutartiniai žymėjimai Poz. Pavadinimas PERDENGINIO PLOKŠTĖS DP-01 PLOKŠTĖS L=4365, B=100, H=0 5 DP-0 DP-03 DP-04 DP-05 - daugiasluoksnės "Sandwich" tipo plokštės, montuojamos horizontaliai, spalva RAL daugiasluoksnės "Sandwich" tipo plokštės, montuojamos horizontaliai, spalva RAL tinkuojamas ir dažomas cokolis, spalva RAL 7016 Plokščių specifikacija PLOKŠTĖS L=3575, B=100, H=0 Kiekis vnt PLOKŠTĖS L=5950, B=100, H=0 13 PLOKŠTĖS L=095, B=1070, H=0 1 PLOKŠTĖS L=3000, B=100, H=0 4 LAIPTŲ PAKOPOS LS-1 LAIPTŲ PAKOPOS L=100, B=80, H= LS- LAIPTŲ PAKOPOS L=1050, B=80, H= M V A GELŽBETONINĖS PERDANGOS PLOKŠTĖS SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA Nuolatinė apkrova g Ed =10,07 kn/m Naudojimo (laikina) apkrova q Ed =,08 kn/m 45,4 kn L 0 = ,70 knm -45,4 kn PLOKŠČIŲ TARPINIS ATRĖMIMAS. MASTELIS 1:0 Armatūra ø1 S500 privirinama prie sijos Armatūra ø8 S500 Armatūra Ø8 S500 Armatūra Ø1 S Neopreno juosta Neopreno juosta 1 Armatūra Ø1 S500 privirinama prie sijos 1 Smulkiagrūdis betonas C5/ PLOKŠČIŲ ŠONINIS ATRĖMIMAS. MASTELIS 1:0 PJŪVIS 1-1. MASTELIS 1:10 10 GELŽBETONINĖS PERDANGOS PLOKŠTĖS SKERSPJŪVIS. MASTELIS 1: xR Tinklas T-1 PJŪVIS -. MASTELIS 1: "A" DP-03. MASTELIS 1: FRAGMENTAS "A". MASTELIS 1:0 HEA160 Petra strong Monolitinis ruožas Perdengimo plokštė Perdengimo plokštė x300= TINKLAS T-1. MASTELIS 1:50 R R- Grupė KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Magistro baigiamasis darbas PASTABOS: 1. Surenkamų perdangos plokščių virš pirmo aukšto apačios altitudė + 3,000. SSM-5 Studentas V.Porutytė Surenkamos perdangos plokštės inkaruojamos tarpusavyje. Vadovas M. Augonis Dirbtuvės su administracinėmis patalpomis 3. Inkaravimui naudojama S500 armatūra. 4. Tarpai tarp plokščių užtaisomi C5/30 klasės betonu. Laida Fasadas 10-1; Pjūvis B-B; Stogo planas; 5. Perdangos plokčių ugniai atsparumas R60. Gelžbetoninė surenkama perdangos plokštė O 6. Po perdangos plokštėmis kurios remiamos ant mūro sienų įrengiami monolitiniai žiedai. Pr.etapas Lapas Lapų 7. Medžiagų kiekiai, monolitinio žiedo ir plokštės inkaravimui į specifikacija neįtraukti, ir Statybinių konstrukcijų katedra, tikslinami statybos aikštelėje. MBD LT Studentų 48, Kaunas 017-MBD-SK 3 7

140 SANTVARA SN-1. MASTELIS 1: "A" PR "D" "C" "B" PR PR PR PR "E" 51 PR-6 PR PR-1 PR-7 PR-6 PR-5 PR-4 PR-3 PR-3 PR PR-8 PR-8 D MAZGAS "A". MASTELIS 1:10 MAZGAS "D". MASTELIS 1:10 PLIENINĖS SANTVAROS SKAIČIUOJAMOJI SCHEMA C x160x PL-1 1 a5 160x160x x160x6 a5 4 PL x160x6 a5 Sniego apkrova s =9.36kN/m d xd a5 a4 a4 PL x90x xM0 8.8 B 70x90x4 PL-5 a4 70x90x4 Nuolatinė apkrova g =3.159kN/m d D MAZGAS "B". MASTELIS 1: x90x a x90x a MAZGAS "E". MASTELIS 1: a4 3 10x10x4 8xM0 8.8 B 85 a xpl xPL x10x4 N=33.73kN N=-8.19kN M=16.38kNm N=199.73kN N=30.58kN N=476.89kN M=1.08kNm N= kN M=13.6kNm N=1.67kN N=50.10kN N=56.78kN N= kN M=10.18kNm N=53.40kN M=.40kNm N=443.61kN 1800 M=0.67kNm l0=343mm l0=037mm 5 l0=037mm l0=1780mm l0=1780mm l0=148mm PL-8 10x10x4 MAZGAS "C". MASTELIS 1:10 PJŪVIS 6-6. MASTELIS 1:10 PJŪVIS 7-7. MASTELIS 1: x160x6 70x90x4 100 PL xØ14 70x90x4 160x160x6 0 PL-7 10x10x a4 70x90x a x90x PL xØ Pastabos: 1. Santvarai naudojamas S355JH klasės plienas.. Santvarų elementai virinami pusiau automatiniu būdu apsauginėse dujose, padėtis-žemutinė. 3. Elektrodinė viela G46, d=mm pagal LST EN Varžtų jungčių poveržlės parenkamos pagal LST EN ISO Apatinės flanšinės jungties varžtai įtempiami kn jėga. 6. Viršutinės flanšinės jungties varžtai įtempiami kn jėga. 7. Konstrukcijos elementai gruntuojami ir dažomi dviem sluoksniais (60µ). Grupė SSM-5 Pr.etapas MBD KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas V.Porutytė Vadovas M. Augonis Konsult. N. Adamukaitis Statybinių konstrukcijų katedra, LT Studentų 48, Kaunas Magistro baigiamasis darbas Gamybinės - administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas Santvara SN-1; Santvaros skaičiuojamoji schema ir įrąžos; Mazgai "A", "B", "C", "D", "E". 017-MBD-SK Lapas 4 Laida O Lapų 7

141 PLIENINĖ KOLONA K-4. MASTELIS 1:0 KOLONŲ PLANAS. MASTELIS 1:150 POKRANINĖ SIJA. MASTELIS 1: PL-11 a6 a PL PL-6 a5 PL-10 a6 PL-1 PL-6 a5 a5 PL-6 PL-9 PR-1 PL-4 PR- PL PL-3 a PL-4 PL-1 PL-5 4xØ0 PL PL PR-1 PR- PL-5 PL-3 PL-4 a5 C D C B A D C B A K K-16 K-18 K K K-19 K- K-3 K-4 K-5 K-6 K K-15 K-0 15 K-14 K- K-3 K-4 K-5 K-6 K-7 K K K-1 K Sija IPE330 Sija IPE330 Ryšys TUB100x100x4 Horizontalus ryšys TUB100x100x4 Sija HEA180 Sija HEA40 STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS. MASTELIS 1: Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Santvara Sn-1 Santvara Sn-1 Santvara Sn-1 Santvara Sn-1 Santvara Sn-1 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Sija HEA40 Ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Sija HEA40 Ryšys Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Sija HEA40 Ryšys TUB100x100x4 Sija HEA40 K-9 15 Ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Horizontalus ryšys Ø0 mm Horizontalus ryšys TUB100x100x4 Sija HEA180 Ryšys Ryšys Ryšys Ryšys Ryšys TUB100x100x4 TUB100x100x4 TUB100x100x4 TUB100x100x4 TUB100x100x4 TUB100x100x K K-8 K-9 K-10 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 Ryšys TUB100x100x4 15 Ryšys TUB100x100x D C B A Horizontalus ryšys Ø0 mm Sija IPE330 Horizontalus ryšys Ø0 mm Horizontalus ryšys Ø0 mm Sija IPE D C B A C xø14 PL-1 4xØ 330 a PR PL- a PR-1 PR-1 PL-3 Ø 1 1 xø a xØ Ø 4xØ Ø18 PR Ø18 PL-4 Ø 1000 PLIENINĖ SIJA S-1. MASTELIS 1:10 PJŪVIS 1-1. MASTELIS 1:10 PJŪVIS 3-3. MASTELIS 1:10 40 PJŪVIS -. MASTELIS 1: a xØ18 PASTABOS: 1. Kolonai ir sijoms naudojamas S355 klasės plienas;. Elementai virinami pusiau automatiniu būdu apsauginėse dujose, padėtis - žemutinė; 3. Elektrodinė viela G38, dw<1.4mm pagal LST EN 440; 4. Inkariniai varžtai HPM4L. 5. Konstrukcijos elementai gruntuojami ir dažomi dviem sluoksniais. PL PR-1 xø16 PL PL- Pjūvis 1-1. Mastelis 1: xØ7 530 PL- Pjūvis -. Mastelis 1: xPL-4 PR Vertikalus ryšys TUB100x100x4 Satvara Sn-1 Sija IPE330 PJŪVIS C-C. MASTELIS 1:150 Sija IPE330 Santvara Sn xø18 PR Ryšys TUB100x100x Sija HEA PL-7 60 xø18 a5 PL PL PL-3 Vertikalūs ryšiai TUB160x160x6 HEA 60 Vertikalus ryšys TUB160x160x6 Žemės pav. ±0.000 Sija HEA00 Sija HEA00 Sija HEA00 Sija HEA00 HEA 60 HEA 60 HEA 60 HEA 60 HEA 60 HEA 60 Pokraninė sija HEA00 Vertikalūs ryšiai TUB160x160x Pamatinė sija Pamatinė sija ±0.000 Žemės pav Grupė SSM-5 Pr.etapas MBD KTU Statybos ir Architektūros fakultetas Studentas V.Porutytė Vadovas M. Augonis Konsult. N. Adamukaitis Statybinių konstrukcijų katedra, LT Studentų 48, Kaunas Magistro baigiamasis darbas Gamybinės - administracinės paskirties pastato statybinių konstrukcijų dalies projektas Plieninė kolona ir sija; pokraninė sija; kolonų planas; stogo konstrukcijų planas. 017-MBD-SK Lapas 5 Laida O Lapų 7