JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS BITUTĖ 2019 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS BITUTĖ 2019 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Jonavos vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-66 JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS BITUTĖ 2019 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS ATMINTINOS DIENOS: SPALIO 1-OJI- TARPTAUTINĖ MUZIKOS DIENA, TARPTAUTINĖ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA SPALIO 2-OJI- POLICIJOS (ANGELŲ SARGŲ) DIENA SPALIO 5-OJI- TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA SPALIO 7-OJI- KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DIENA. KRAŠTO APSAUGOS DIENA SPALIO 10-OJI- VIETOS SAVIVALDOS DIENA SPALIO 16-OJI- MAŽOSIOS LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO DIENA. BOSO DIENA SPALIO 24-OJI- JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS DIENA. PASAULINĖ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS DIENA SPALIO 25-OJI- KONSTITUCIJOS DIENA EIL NR. VEIKLA ATSAKINGI ASMENYS DATA, LAIKAS VIETA, DALYVIAI I. RENGINIAI, PASITARIMAI 1. Šventinis koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 7 d., val. Kultūros centro Didžioji salė 2. Rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas Rajoninio priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio darbo veiklos m. m. plano sudarymas. 3. Rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų požymių atpažinimas ankstyvame D. Kymantienė R. Gudonavičienė L. Remeikis G. Mockuvienė I. Lisovskienė N. Palaimienė R. Gudonavičienė L. Remeikis 8 d., val. 22 d., val. Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras D. Bazevičienė E. Vaznaitienė Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras D. Noreikaitė L. Pučilauskienė amžiuje. II. UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENA, PAGALBA MOKYTOJAMS 4. Elektroninio dienyno pildymo priežiūra d. PASTABOS Koncertuoja grupė Quorum. Pristatoma 2020 m. sausio mėn. mokytojų

2 5. Konsultacija mokytojams elektroninio dienyno klausimais. 6, Atvirų veiklų ikimokyklinėje grupėje stebėjimas. 7. Specialiojo pedagogo veiklų stebėjimas. 8. Mini projektas,,eksperimentų savaitė. D. Jankauskaitė 9. Šventinis rytmetis,,daržovių paradas. D. Jankauskaitė 10. Tarptautinės prevencinės programos,,zipio draugai įgyvendinimas. 11. Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis projektas Meilė-draugystė-gerumas-gyvūnai mūsų draugai d d. III. PROGRAMOS, PROJEKTAI, APKLAUSOS Pristatoma 2019 m. sausio mėn. mokytojų Aptariama individualiai su mokytoja d. D. Noreikaitė Pristatoma 2020 m. sausio mėn. mokytojų Aptariama individualiai su mokytoja. 1-5 d. Jonavos lopšelis- darželis,,bitutė 10 gr. vaikai 23 d., 9.45 val.,,bitutė 10 gr. vaikai D. Bazevičienė 1-31 d.,,bitutė, A. Babilienė 1-31 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius 12 Respublikinis prevencinis projektas Žaidimai moko. A. Babilienė 2019 m. spalio 2020 m. balandžio mėn. 13. Tęstinis projektas Žaisliuko Kodėlčiuko nuotykiai. Grupės žaislo viešnagė vaikų namuose (rugsėjis-gruodis).,,bitutė R. Grinienė Spalis gruodis,,bitutė G. Judenienė 1 gr. vaikai IV. OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, VIKTORINOS, PARODOS, ŠVENTĖS 14. Viešnagė pas alpakas. D. Bazevičienė 8 d., 15. Mažųjų kūrėjų grupės vaikų muzikinė vaidybinė inscenizacija Žalia pasaka. A. Babilienė J. Griciūnienė 9 d., val. 16. Išvyka į Jonavos pradinę mokyklą. D. Bazevičienė 14 d., Naminių ir laukinių gyvūnų zoologijos sodas Jonavoje,,Jonavos alpakos Jonavos lopšelio-darželio,,bitutė salėje Pristatoma 2020 m. sausio mėn. mokytojų Pristatoma 2020 m. gegužės mėn. Pristatoma 2020 m. sausio mėn.

3 17. Viešnagė pas alpakas. A. Babilienė 15 d., 18. Sveikatos valandėlė su lopšelio-darželio maitinimo organizatore Irena Pabrinkiene. R. Grinienė 16 d., val. 19. Kūrybinės dirbtuvės Išmanioji popierinė vytelė". D. Bazevičienė 17 d. 20. Bendra Džiaugsmelių ir Kodėlčiukų grupių sporto pramoga Judėk ir džiaukis. 21. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda Mano draugas. R. Grinienė E. Vaznaitienė 28 d., val. Trakai G. Judenienė I. Pabrinkienė 1 gr. vaikai Jonavos raj. Viešoji biblioteka, Vaikų ir jaunimo erdvė.,,bitutė 1 gr. vaikai 1 D. Jankauskaitė 7-31 d. Palangos lopšelis-darželis Gintarėlis 10 gr. vaikai 22. Respublikinė kūrybinių darbų paroda Rudens tango d. Vilniaus lopšelis-darželis Pipiras 23. Vaikų kūrybinių darbų paroda Rausta lapai pamažu, rudenėli, kaip gražu! 24. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda Rudenėlis mano akimis. 25. Pedagogų ir tėvų konsultavimas specialiojo ugdymo bei socialinės pagalbos klausimais. 26. Konsultacijos specialiojo ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. A. Babilienė D. Bazevičienė R. Žukauskienė G. Švobaitė d. Jonavos lopšelio-darželio,,bitutė galerijoje 31 d., val. Vilniaus lopšelis-darželis,,gluosnis I. Maleckaitė V. Nedzveckienė 13 gr. vaikai 7 gr. vaikai V. PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLA Pagalbos specialistai Konsultantė J. Galvydytė Esant poreikiui Pirmadieniais nuo iki val. Jonavos vaikų lopšelisdarželis Saulutė Būtina išankstinė registracija Tel

4 27. Specialus pedagoginis, socialinis pedagoginis konsultavimas. Konsultantai: N. Palaimienė I. Lisovskienė 28. Individualus psichologinis konsultavimas. Konsultantai: J. Beniulienė L. Labatmedienė G. Klapatauskienė 29. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės posėdis. 30. Individualios konsultacijos ikimokyklinio/priešmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, dėl elektroninio dienyno pildymo (ugdymo planavimas, pamokos vadyba). 31. Informacijos apie vykstančius renginius mokyklos tinklapyje. 32. Tėvų susirinkimas. Tema: Atsisveikinimas darželyje adaptacijos laikotarpiukaip padėti sau ir vaikui?. 33. Tėvų susirinkimas. Tema: 4-5m. vaikų amžiaus ypatumai ir gebėjimai. Pranešimas Gabus vaikas: atpažinimas, galimybės ir problemos. 34. Tėvų susirinkimas. Tema:,,Vaiko rašytinės kalbos ugdymas per žaidimus. 35. Tėvų susirinkimas. Tema:,,Vaikų adaptacija grupėje. Stiprybės ir silpnybės''. 36. Tėvų susirinkimas. Tema:,,Vaikų pasiekimų vertinimas, I pusmetis 37. Tėvų susirinkimas. Tema: Vaikų ugdymas jungtinėje specialiojoje priešmokyklinėje ugdymo grupėje. 38. Tėvų susirinkimas. Tema: Priešmokyklinio ugdymo programos pristatymas. 39. Tėvų susirinkimas. Tema:,,Vaikų pasiekimų vertinimas, I pusmetis. R. Grinienė 30 d., val. I-V val. Jonavos PPT Jonavos PPT VI. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS, TĖVŲ ŠVIETIMAS Nuolat R. Žukauskienė I. Maleckaitė 9 d., R. Grinienė 10 d., A. Babilienė 16 d., J. Narbutienė 17 d., K. Novikienė G. Budrienė 21 d., E. Vaznaitienė 22 d., val. D. Bazevičienė K. Novikienė D. Jankauskaitę 29 d., 29 d., 13 gr. tėvai 1 gr. tėvai 2 gr. tėvai 4 gr. tėvai 8 gr. tėvai 12 gr. tėvai 6 gr. tėvai 10 gr. tėvai Iš anksto užsiregistravus tel Iš anksto užsiregistravus tel Kiekvienos grupės mokytojai, ne mažiau kaip 1 kartą į mėnesį. Apsilankymai registruojami registracijos žurnale.

5 40. Tėvų susirinkimas. Tema:,,Vaikų pasiekimų vertinimas, I pusmetis 41. Tėvų susirinkimas. Tema: Atsisveikinimas darželyje adaptacijos laikotarpiukaip padėti sau ir vaikui? 42. Tėvų susirinkimas. Tema:,,Vaikų pasiekimų vertinimas, I pusmetis. 43. Tėvų susirinkimas. Tema: Atsisveikinimas darželyje adaptacijos laikotarpiukaip padėti sau ir vaikui?. 44. Seminaras Krizių valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 45. Neformaliojo švietimo lyderystės programa ( m.). II pasirenkamojo modulio Lyderio santykiai su kitais mokymai. G. Būdrienė I. Kazlaukienė 30 d., val. A. Būzaitė 31 d., G. Švobaitė V. Nedzveckienė 31 d. V. Petrauskienė 31 d., 5 gr. tėvai 3 gr. tėvai 7 gr. tėvai 15 gr. tėvai VII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 3 d., Smilga viešbutis, Senoji g. 16 E. Vaznaitienė E. Orlauskiene 46. Mokymai Jaunųjų tyrėjų ugdymas. D. Bazevičienė R. Grinienė 47. Kvalifikacijos tobulinimo renginys (VŠĮ "Psichologinio konsultavimo grupė"). 48. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: LAIMINGAS VAIKAS: Padėkime vaikui pasiruošti mokyklai nuo mažumės. 9 d., 10 d., 11 d., val. A. Babilienė 24 d., VIII. PRISTATYTI Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija V.A.U Baras Restoranas, Žeimių gatvė, Jonava, Lietuva Jonavos lopšelio-darželio pedagogai Herkaus Manto 90-2, Klaipėda, Lietuva Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimai. 49. Informaciją apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, m. m. pagal pateiktas lenteles: Iki 11 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 308 kab.

6 Klasė (grupė) Turinčių SUP pagal SUP lygius (iš jų skliaustuose nurodyti mok. sk., kuriems reikalinga logopedo pagalba) UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKSLO METAMS (Įstaigos pavadinimas) INFORMACIJA APIE MOKINIUS, TURINČIUS SPECIALIŲJŲ Mokinių skaičius Turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pagal SUP lygius Iš viso pagal SUP lygius Iš viso ( skiltys) (2+6 (3+7 (4+8 (5+9 skiltys) skiltys) skiltys) skiltys) Iš viso: Klasė (grupė) Nežymų Mokiniai, turintys SUP dėl sutrikimo ( ) (mokinių skaičius) Vidutinį Žymų žymų Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai Mokosi pagal individualizuotą ugdymosi programą 2019 m. baigė individualizuotą ugdymosi programą ir kur tęsia mokymąsi pagal socialinių įgūdžių programą Pastabos Iš viso: 50. Informaciją apie švietimo pagalbos specialistus (logopedas, spec. pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas, judesio korekcijos mokytojas) m. m. pagal pateiktą lentelę: Iki 11 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 308 kab.

7 (įstaigos pavadinimas) INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTUS (LOGOPEDAS, SPEC. PEDAGOGAS, PSICHOLOGAS, SOCIALINIS PEDAGOGAS, MOKYTOJO PADĖJĖJAS, JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJAS) M. M. Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Darbo krūvis (etatų sk.) Kvalifikacija Išsilavinimas (įstaiga, baigimo metai, specialybė) Kontaktai (tel., el. p.) 51. Visos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pavaldžios įstaigos 2020 m. dokumentacijos planų (2019 m. dokumentacijos plano papildymų sąrašų) projektus skyriaus DEK suderinimui. I. Bazevičienė Iki 18 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 306 kab. 52. Suvesti duomenis Prevencinės veiklos rodikliai. Iki 31 d. Duomenys suvedami ŠVIS e (pagal nustatytą formą) 53. Statistiką dėl smurto ir patyčių (duomenis už praėjusius Iki 31 d. Duomenys suvedami ŠVIS e mokslo metus teikia įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, (pagal nustatytą formą) priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas). 54. Paraišką mokyklinei dokumentacijai mokslo metams. 55. Suvesti ŠVIS-e duomenis 2-mokykla ataskaitai Bendrojo ugdymo mokyklos 2019/2020 mokslo metų duomenys (aplinka) mokykla ataskaita (2019 m. spalio 1 d. duomenys) Bendrojo ugdymo mokyklos 2019/2020 mokslo metų duomenys (pedagogai). Pagal atskirą pranešimą Spalio-lapkričio I. Bazevičienė mėn. I. Bazevičienė Spalio-lapkričio mėn. ŠVIS ŠVIS (duomenys įkeliami iš PR) Registruoti "Vieno langelio" asmenų aptarnavimo tarnyboje. Pagal ŠMSM 2019 m. liepos 22 d. įsakymą Nr.V-841 Dėl žinybinės statistikos ( p.) Pagal ŠMSM 2019 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. V-841 Dėl žinybinės statistikos ( p.). Formą pildo tik bazinė mokykla (jei mokykla turi skyrių, visus duomenis susumavus užpildo bazinė mokykla). D. Ragelienei Pagal atskirą pranešimą, kai bus įkeltos ataskaitų formos ŠVIS-e. Sutikrinti ŠVIS-e ataskaitų teisingumą ir patvirtinti (duomenys įkeliami iš PR). Pastaba: planuojamų renginių ir kt. datą ir laiką, pasikeitus situacijai, pasiliekame teisę keisti ar papildyti. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rolandas Bulotas