INFORMACINĖ PAŽYMA K-3. Komiteto posėdžio pavadinimas: Švietimo, kultūros ir sporto komitetas.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "INFORMACINĖ PAŽYMA K-3. Komiteto posėdžio pavadinimas: Švietimo, kultūros ir sporto komitetas."

Transkriptas

1 Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 4 priedas INFORMACINĖ PAŽYMA K-3 Komiteto posėdžio data: Komiteto posėdžio pradžios ir pabaigos laikas: 14:00 16:20 val. Komiteto posėdžio pavadinimas: Švietimo, kultūros ir sporto komitetas. Komiteto posėdžio pirmininkas: Bernardinas Petras Vainius. Komiteto posėdžio sekretorė: Inga Kanapeckienė. Komiteto posėdyje dalyvaujantys komiteto nariai: Rima Rauktienė, Margarita Liukaitienė, Antanas Burkšaitis, Bernardinas Petras Vainius, Jonas Bakas, Darius Jakavičius. Komiteto posėdyje dalyvaujantys kiti komiteto dalyviai: Edgaras Pilypaitis Šakių rajono savivaldybės meras, Dainius Grincevičius Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Mindaugas Kriaučiūnas Griškabūdžio kultūros centro direktorius, Agnė Stalioraitienė Šakių rajono laikraščio Laikraštis Valsčius korespondentė, Lina Poškevičiūtė Šakių rajono laikraščio Draugas korespondentė. Komiteto posėdžio susirinkimo esmė: 1. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių Žiburio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai 2. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai 3. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai 4. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

2 2 5. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai 6. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai 7. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai 8. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių Varpo mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai 9. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai 10. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai 11. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai 12. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai 13. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai 14. SVARSTYTA. Pritarimo Gelgaudiškio Šaltinio specialiojo ugdymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai 15. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai 16. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

3 3 17. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių lopšelio-darželio Berželis 2019 metų veiklos ataskaitai 18. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių lopšelio-darželio Klevelis 2019 metų veiklos ataskaitai 19. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai 20. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai 21. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai 22. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai 23. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai 24. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai 25. SVARSTYTA. Pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai 26. SVARSTYTA. Nepritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Kudirkos Naumiesčio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai NUSPRESTA. Siūlyti sprendimo projektą išimti iš darbotvarkės. 27. SVARSTYTA. Premijos skyrimo Zigmui Naujokaičiui 28. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo

4 4 NUSPRESTA. Siūlyti pritarti sprendimo projektui, vietoj siūlomos tarybos narės Birutės Bendoraitienės įrašant narę Aušrą Butkauskaitę-Sederevičienę. 29. SVARSTYTA. Įgaliojimų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo 30. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) metų atestacijos programos patvirtinimo 31. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T- 314 Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio Šaltinio specialiojo ugdymo centre pakeitimo 32. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo 33. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai 34. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo 35. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai 36. SVARSTYTA. Pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai 37. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-76 Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo pakeitimo 38. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-221 Dėl socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

5 5 39. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2020 metų programos patvirtinimo 40. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 41. SVARSTYTA. Rajono savivaldybės vietinės reikšmės reikėmės kelių ir rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo 42. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, nuomos viešojo konkurso būdu 43. SVARSTYTA. Negyvenamosios patalpos, esančios Lekėčių mstl., Draugystės g. 48-1, nuomos viešojo konkurso būdu 44. SVARSTYTA. Sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn 45. SVARSTYTA. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties nutraukimo 46. SVARSTYTA. Panaudos sutarties nutraukimo 47. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-215 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai Šakių ligoninei pagal panaudos sutartį pakeitimo 48. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba pagal panaudos sutartį pakeitimo 49. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-381 Dėl Šakių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo sąrašo dalies, sąrašo patvirtinimo pakeitimo

6 6 50. SVARSTYTA. Pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai 51. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų programos patvirtinimo 52. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo 53. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo 54. SVARSTYTA. Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos metų bendrojo plano patvirtinimo Posėdžio sekretorė Inga Kanapeckienė (parašas) (vardas, pavardė)