KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2019 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2019 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 2019 M. KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-37 Diena Valanda Vieta 4 25 pirmadienis 8.00 Direktoriaus kabinetas Aktų salė 1 8 pirmadienis - 4 pirmadienis kabinetas 5 antradienis ŠMA klasė Veiklos/ renginio pavadinimas Administracijos posėdžiai dėl ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo Susitikimas su Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos atstovais Organizatorius/ vykdytojas Dalyvauja Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagalbos vaikui specialistai 8 klasių I aukšto fojė Užgavėnių kaukių paroda Rasa Bakienė 6 klasių Meninio skaitymo konkursas. Mokyklos etapas Mokytojų tarybos posėdis. Darbotvarkė klasių mokinių II trimestro mokymosi pasiekimų ir lankomumo aptarimas. 2. Aštuntų klasių mokinių tolimesnis mokymas. 3. Probleminio mokymo(si) proceso organizavimas įgyvendinant VDM programą 4x4. 4. Renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 5. Kiti klausimai. Deimantė Gabinaitienė, Gražina Kazlauskienė, Kristina Vaitilavičienė, Girdutė Zuzevičienė Mokytojų tarybos Atsakingas vadovas

2 I II aukšto fojė Aktų salė 12 antradienis Aktų salė 13 trečiadienis Aktų salė Kaziuko mugė Bendruomenės protmūšis Laisvės akimirkos Šeštų klasių mokinių tėvų susirinkimas Mokinių susitikimas su mokyklos administracija,,labas rytas, daukantukai 14 ketvirtadienis kabinetas turnyras 14 ketvirtadienis kabinetas eilėraščių turnyras kabinetas Kauno miesto švietimo įstaigų 2 klasių mokinių matematikos popietės Mąstau ir skaičiuoju 2019 I etapas Tamašauskaitė, Rasa Rūta Pranckaitienė, Rasa Bakienė, darbo grupė Girdutė Zuzevičienė, Rasa Rūta Pranckaitienė, Jūratė Sapiegaitė, Ona Alekrinskienė Laima Daukšytė- Koncevičienė, Alma Rimkevičė, Deimantė Gabinaitienė, Elvyra Griūnienė, Asta Diliartienė Girdutė Zuzevičienė, Jūratė Sapiegaitė, Ona Alekrinskienė, Rasa Rūta Pranckaitienė Fernando Antunez Cid, Kristina Vaitilavičienė, Gražina Kazlauskienė Rasa Bakienė, Kristina Labūnaitytė- Račkauskienė, Laima Razbadauskytė Laima Daukšytė Koncevičienė, Janina Šulčienė, Sidutė Valauskienė Alma Rimkevičė, Jūratė Sapiegaitė Jolita Beinorienė, Tamašauskaitė, Agnė Skabickienė, Urtė Vilkauskienė 1 8 klasių Mokyklos bendruomenė Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagalbos vaikui specialistai, tėvai 5 klasių 6 klasių 7 klasių 8 klasių 2 klasių

3 18 22 pirmadienis , 102, 103, 105, 106, 107, 108, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 303, 304 kabinetai Socialinio emocinio ugdymo olimpiada Dramblys Pradinių klasių mokytojos, 1 4 klasių 18 pirmadienis kabinetas Tarptautinis TIMMS tyrimas NEC 4b klasės 18 pirmadienis Sporto salė 19 antradienis kabinetas 21 ketvirtadienis , 207, 107, 303, 209, 205, 101 kabinetai 4 pirmadienis kabinetas 19 antradienis kabinetas kabinetas 25 pirmadienis kabinetas Krepšinio baudų ir tritaškių metimo varžybos Kovo 24-oji Pasaulinė TB diena. Pamoka ABC apie TB Tarptautinis matematikos konkursas Kengūra 2019 Ona Alekrinskienė, Artūras Gilaitis Laima Razbadauskytė, Irina Šarienė, Rasa Bakienė Pradinių klasių mokytojos METODINIAI RENGINIAI Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas Mokinių Laima Daukšytėpažangos matavimas Koncevičienė pasibaigus antrajam trimestrui Menų, technologijų, kūno kultūros ir žmogaus saugos metodinės grupės Ona Alekrinskienė susirinkimas Mąstymo žemėlapių panaudojimas pamokose Užsienio kalbų, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinių grupių mokytojų Alma Rimkevičė, susirinkimas Tarpdalykinė Jūratė Sapiegaitė integracija siekiant geresnės mokinių motyvacija PUG ir pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas Individualizavimas ir Tamašauskaitė diferencijavimas taikant mokymąsi bendradarbiaujant 1-4 klasių Klasės vadovų metodinės grupės Menų, technologijų, kūno kultūros ir žmogaus saugos metodinės grupės Užsienio kalbų, dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinių grupių PUG ir pradinių klasių metodinės grupės,

4 26 antradienis kabinetas 28 ketvirtadienis kabinetas pirmadienis Internetinėje erdvėje Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas Tarpdalykinės integracijos metodo panaudojimas organizuojant Žemės dienai, skirtus renginius mokykloje, mieste Lietuvių kalbos metodinės grupės susirinkimas Šiuolaikinio mokymo ir mokymosi bruožai Laima Razbadauskytė Kristina Vaitilavičienė Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės Lietuvių kalbos metodinės grupės DALYVAVIMAS KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE, KONFERENCIJOSE, PARODOSE, RENGINIUOSE Dalyvavimas tarptautinės Deimantė Gabinaitienė, lietuvių kalbos olimpiados Gražina Kazlauskienė, KINGS kvalifikaciniame Kristina Vaitilavičienė, etape Girdutė Zuzevičienė 2 šeštadienis kabinetas Kaunas, Kauno rajonas Kauno Jėzuitų gimnazija 2 šeštadienis KTU MGMF Dalyvavimas tarptautinės matematikos olimpiados KINGS kvalifikaciniame ture Dalyvavimas tarptautinės matematikos, anglų ir lietuvių kalbos olimpiados KINGS kvalifikaciniame ture Dalyvavimas projekte edukaciniame žaidime Literatūrinė Lietuva ( Literatūrinis Kaunas ) Dalyvavimas edukaciniuose matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir anglų kalbos konkursuose Olympis 2019 Dalyvavimas FLL robotikos varžybose Dalyvavimas Respublikiniame prof. K. Baršausko fizikos konkurse Laima Daukšytė Koncevičienė, Janina Šulčienė, Sidutė Valauskienė Tamašauskaitė Gražina Kazlauskienė, Kristina Vaitilavičienė Pradinių klasių mokytojos Fernando Antunez Cid 2b klasės 7 klasių Pradinių klasių Robotikos būrelio 8c klasės

5 4 pirmadienis Kauno rotušė 5 antradienis trečiadienis kabinetai Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 7 ketvirtadienis KTKC 7 ketvirtadienis ketvirtadienis ketvirtadienis Kauno Kazio Griniaus progimnazija Kauno,,Santaros gimnazija Kauno Šv. Pranciškaus gimnazija mokinių meninėje akcijoje Šv. Kazimieras lietuvių liaudies globėjas Dalyvavimas tarptautiniame užsienio kalbų konkurse Kengūra Dalyvavimas ugdymo karjerai renginyje Kviečiame skrydžiui Dalyvavimas respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse Jei prakalbėtų, daug pasakytų 2019, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Dalyvavimas respublikinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencijoje Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien bendrojo ugdymo mokyklų 8 9 klasių mokinių gamtos mokslų šventės Kūrybos ir eksperimentų sala renginyje Dalyvavimas respublikinėje praktinėje konferencijoje Jaunasis Einšteinas Rasa Bakienė Alma Rimkevičė, Kristina Labūnaitytė Račkauskienė, Rasa Bakienė, Kristina Labūnaitytė Račkauskienė, Laima Razbadauskytė Kristina Vaitilavičienė Jūratė Sapiegaitė Giedrius Petravičius, Laima Razbadauskytė Loreta Prochorskienė, Nida Juozaitienė, Jolita Beinorienė, Rasa- Laima Tamašauskaitė, Rūta Cylikienė, Rita Dulskienė, Jūratė Augūnienė 8 klasių 8 klasių 6a klasės 6c klasės mokinė 8c klasės 1a, 1d, 2a, 2b, 3b, 3d, 4c klasių Balio ir Dalyvavimas edukaciniame 6a klasės Kristina Vaitilavičienė Vandos užsiėmime Daiktai pasakoja 6b klasės

6 19 antradienis Sruogų namai 6c klasės muziejus Gražina Kazlauskienė 22 6d klasės 9 šeštadienis VDU 7 klasių istorijos olimpiadoje Dalyvavimas Lietuvos Kauno miesto Mokyklos 11 pirmadienis Nepriklausomybės atkūrimo erdvės bendruomenė dienai skirtuose renginiuose 12 antradienis KPKC 14 ketvirtadienis Kauno K. Griniaus progimnazija Kauno dramos teatras Kauno Veršvų gimnazija 21 ketvirtadienis kabinetas 23 šeštadienis šeštadienis antradienis trečiadienis LITEXPO rūmai Vilniuje Kauno dramos teatras KTU inžinerijos licėjus Šančių mokykla daugiafunkcis centras mokinių meninio skaitymo konkurse bendrojo ugdymo mokyklų 7 8 klasių mokinių viktorinoje Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją Dalyvavimas edukacijoje Pasimatuok režisieriaus profesiją matematikos olimpiados II turas Dalyvavimas tarptautiniame matematikos konkurse,,kengūra 2019 Dalyvavimas ROBOTIADOJE Spektaklis Astrida švietimo įstaigų 2 klasių mokinių matematikos popietės,,mąstau ir skaičiuoju 2019 II etape švietimo įstaigų 7 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje Deimantė Gabinaitienė, Gražina Kazlauskienė, Kristina Vaitilavičienė, Girdutė Zuzevičienė Laima Daukšytė- Koncevičienė Laima Daukšytė Koncevičienė, Janina Šulčienė, Sidutė Valauskienė Laima Daukšytė Koncevičienė, Janina Šulčienė, Sidutė Valauskienė Fernando Antunez Cid Laima Daukšytė- Koncevičienė Jolita Beinorienė, Tamašauskaitė, Agnė Skabickienė, Urtė Vilkauskienė Alma Rimkevičė 7 klasių 5a, 5b klasių Robotikos būrelio 5a klasės 2 klasių 7 klasių

7 pirmadienis - pirmadienis trečiadienis antradienis trečiadienis trečiadienis - ketvirtadienis 14 ketvirtadienis trečiadienis - Internetinė svetainė Kauno tautinės kultūros centras Girstupio biblioteka PASAULINĖS ŽEMĖS DIENOS RENGINIAI Edukacinis konkursas Olympis 2019 Pavasario sesija Integruotas IT, etikos projektas Socialinė reklama, skirta Pasaulinei Žemės dienai Dalyvavimas Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis Kauno miesto ture kabinetas Gamtos mokslų Kengūra Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla I aukšto fojė 8.00 II aukšto fojė Janina Šulčienė, Laima Razbadauskytė, Laima Daukšytė Koncevičienė, Giedrius Petravičius, Zita Budrytė, Fernando Antunez Zita Budrytė, Fernando Antunez Cid, Jūratė Sapiegaitė, Elvyra Griūnienė Rasa Rūta Pranckaitienė, Alfredas Pranckaitis 7 klasių 8 klasių Paroda Paukščiai Rasa Bakienė 5 klasių ugdymo įstaigų mokinių eksperimentų forume Sveikatos laboratorija Bendruomenės pasveikinimas su Pasauline Žemės diena, mokinių kūrybiniai darbai Elektroninė paroda, skirta pasaulinei Žemės dienai Mokinių kūrybinių darbų paroda Saugi planeta - Žemė Mokinių kūrybinių darbų paroda Žemė mūsų namai (inkilų paroda) Laima Razbadauskytė, Giedrius Petravičius Laima Razbadauskytė Laima Razbadauskytė, Rasa Bakienė Zita Budrytė, Fernando Antunez Cid, Jūratė Sapiegaitė, Elvyra Griūnienė Rasa Bakienė, Laima Razbadauskytė, Daiva Ruočkienė Rasa Pranckaitienė, Alfredas Pranckaitis 6c klasės mokinių komanda 7 8 klasių 7 klasių 1 8 klasių

8 20 trečiadienis Mokyklos erdvės I aukšto fojė kabinetas kabinetas antradienis Konkursas,,Žaliausia progimnazijos klasė Pasaulinė vandens diena (piešimas su vandeniu - ebru) Tamašauskaitė, Nida Juozaitienė, Laima Razbadauskytė, Rasa Bakienė, Kristina Vaitilavičienė Rasa Bakienė, Graželienė, Irina Šarienė SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ OLWEUS PROGRAMOS RENGINIAI Klasės valandėlė. Patyčių psichologija. Ar galime bendrauti kitaip? Pradinių klasių kabinetai 19 antradienis kabinetas antradienis Aktų salė Klasės valandėlė Bendradarbiavimo bokštas Integruotos veiklos programoje 4X4. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo veikla bendradarbiaujant su mokinių tarybos s: Pasakos apie draugystę Integruotos veiklos programoje 4X4. Komandos formavimo veikla: Zefyro iššūkis Integruotos veiklos programoje 4X4. Sąmoningumo didinimo mėnesiui be patyčių skirtas renginys Draugystės spalvos GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI Dainavos jaunimo centro psichologės, Kristina Pakalnienė Kristina Pakalnienė Kristina Pakalnienė, Graželienė Dainavos jaunimo centro psichologės, Kristina Pakalnienė Kristina Pakalnienė, Graželienė, klasių vadovai 1 8 klasių 6a klasės 5e klasės Pradinių klasių 5d klasės 4 pirmadienis 8a klasės 5 antradienis Integruotos veiklos 8b klasės programoje 4X4. Grupinis 6 trečiadienis kabinetas Irina Šarienė 8c klasės užsiėmimas Alkoholio 7 ketvirtadienis poveikis jaunam organizmui 7a klasės 12 pirmadienis 7b klasės Graželienė

9 13 antradienis 7c klasės 14 ketvirtadienis 6a klasės 15 6b klasės 18 pirmadienis 6c klasės 19 antradienis 6d klasės 20 trečiadienis 5a klasės 21 ketvirtadienis 5b klasės 26 antradienis 5c klasės 27 trečiadienis 5d klasės 28 ketvirtadienis 5e klasės 7 ketvirtadienis ketvirtadienis , 108, 106, 207 kabinetai 303, 103, 304, 107, 102, 205, 206, 209, 101, 105, 204, 406, 412, 404, 305, 312, 403, 221, 202, 210, 306, 409, 408, 310, 111, 220 kabinetai 208, 108, 106, 207 kabinetai 303, 103, 304, 107, 102, 205, 206, 209, 101, 105, 204, 406, 412, 404, 305, 312, 403, 221, 202, 210, 306, 409, 408, 310, 111, 220 kabinetai Klasės valandėlė Tabako bei elektroninių cigarečių žala augančio vaiko sveikatai Klasės valandėlė Tabako bei elektroninių cigarečių žala augančio vaiko sveikatai Klasės valandėlė Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir pasekmės Klasės valandėlė Psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir pasekmės Jolita Beinorienė, Rasa Laima Tamašauskaitė, Urtė Vilkauskienė, Agnė Skabickienė Klasių vadovai Jolita Beinorienė, Rasa Laima Tamašauskaitė, Urtė Vilkauskienė, Agnė Skabickienė Klasių vadovai 2 klasių 1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c klasių 2 klasių 1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c klasių

10 Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūra: Pradinių klasių mokytojos Rasos Laimos Tamašauskaitės pamokų stebėjimas ir pasiruošimo atestuotis mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai vertinimas. Kovo 1-14 d. Ats.:. Mokinių lankomumas 1 8 klasės. Ats.: socialinė pedagogė ir klasių vadovai. Iki kovo 29 d. Pristatyti: Skatinimo ir drausminimo sistema. Socialinė pedagogė pateikia suvestinę už vasario mėnesį iki kovo 5 d. Mokinių kompetencijos aplankų peržiūra. Iki kovo 29 d. Ats.: Administracija Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie vaikų sėkmę mokantis. Ats.: klasių vadovai pagal individualų pokalbių grafiką. Iki Pokalbių grafikus pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui Aivarui Kunigoniui iki Veiklos planą sudarė: direktorė, direktorės pavaduotojai ugdymui:,,, metodinių grupių vadovės: Onutė Alekrinskienė, Jūratė Sapiegaitė, Tamašauskaitė, Alma Rimkevičė, Laima Razbadauskytė, Laima Daukšytė Koncevičienė, Kristina Vaitilavičienė, bibliotekos vedėja Jūratė Sapiegaitė, socialinė pedagogė Graželienė.