PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Posėdis: NUOLATINIŲ ATSTOVŲ KOMITETO (COREPER I) 2353-as posėdis Data: 2011 m. vasario 23 d., trečiadienis (10.00 val.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Posėdis: NUOLATINIŲ ATSTOVŲ KOMITETO (COREPER I) 2353-as posėdis Data: 2011 m. vasario 23 d., trečiadienis (10.00 val."

Transkriptas

1 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2011 m. vasario 21 d. (22.02) (OR. en) 6804/11 OJ CRP1 7 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Posėdis: NUOLATINIŲ ATSTOVŲ KOMITETO (COREPER I) 2353-as posėdis Data: 2011 m. vasario 23 d., trečiadienis (10.00 val.) 1. Darbotvarkės priėmimas I (1) 2. Atsakymai į Europos Parlamento narių Tarybai raštu pateiktus klausimus (+) a) Nr. E-4691/10, pateiktas Claudio Morganti ir Lorenzo Fontana Libijos valdžios institucijos konfiskuoja Europos laivus Sidros įlankoje 5747/11 PE-QE 111 b) Nr. E-9519/10, pateiktas Willy Meyer JT Rezoliucija dėl Kubos blokados 5886/11 PE-QE 122 c) Nr. E-9629/10, pateiktas Izaskun Bilbao Barandica ir Ramon Tremosa i Balcells, E-9661/10, pateiktas Willy Meyer, E-9663/10, pateiktas Oriol Junqueras Vies ir E-9675/10, pateiktas Raül Romeva i Rueda Žiaurus marokiečių įvykdytas Vakarų Sacharos gyventojų užpuolimas Maroko kariniai veiksmai, nukreipti prieš Vakarų Sacharos gyventojų stovyklą Maroko žiaurumas išardant Agdaym Izik Vakarų Sacharos gyventojų stovyklą Konfliktas Vakarų Sacharoje 6562/11 PE-QE /11 ag/lk/ss 1

2 d) Nr. E-9652/10, pateiktas Michał Tomasz Kamiński Makedonija 6563/11 PE-QE 213 e) Nr. E-9915/10, pateiktas Raül Romeva i Rueda Biologinės įvairovės protokolas 6584/11 PE-QE 216 f) Nr. E-9946/10, pateiktas Barry Madlener ir Laurence J.A.J. Stassen Pasaulio lyderiai susitarė dėl laisvosios prekybos 6565/11 PE-QE 214 g) Nr. E-9990/10, pateiktas baronienės Sarah Ludford, Rui Tavares ir Hélène Flautre Radikalizmo skatinimas ir duomenų rinkimas 5851/11 PE-QE COR 1 (pt) h) Nr. E-10042/10, pateiktas Laurence J.A.J. Stassen ir Lucas Hartong Palydovų sistemos Galileo sąnaudos 6595/11 PE-QE 217 i) Nr. E-10308/10, pateiktas Diogo Feio Išpuoliai prieš krikščionis Irake 5951/11 PE-QE 143 j) Nr. E-10592/10, pateiktas Crescenzio Rivellini Tarybos strategija nepavykus pasiekti susitarimo dėl 2011 m. ES biudžeto 6596/11 PE-QE 218 k) Nr. E-10610/10, pateiktas Diogo Feio Interviu su André Sapir 5917/11 PE-QE 127 l) Nr. E-10802/10, pateiktas Diogo Feio WikiLeaks 5941/11 PE-QE 137 m) Nr. E-10969/10, pateiktas Nuno Melo Reuters naujienų agentūros paskelbti ECB pirmininko pavaduotojo Vitor Constâncio teiginiai 5439/11 PE-QE 76 n) Nr. E-11249/10, pateiktas Martin Ehrenhauser WikiLeaks 5944/11 PE-QE 138 o) Nr. E /11, pateiktas Bastiaan Belder Klausimai vyriausiajai įgaliotinei Catherine Ashton dėl žmogaus teisių Irane 5876/11 PE-QE 120 p) Nr. E /11, pateiktas Raül Romeva i Rueda Palomares nukenksminimas ir Wikileaks 6297/11 PE-QE /11 ag/lk/ss 2

3 3. Tarybos posėdžio protokolo projektas (º) a) 2010 m. kovo 8 d. Briuselyje įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalai) 3000-asis posėdis 7229/10 PV/CONS 13 SOC 181 SAN 50 CONSOM 27 REV 1 b) 2010 m. kovo d. Briuselyje įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Transportas, telekomunikacijos ir energetika) 3001-as posėdis 7402/10 PV/CONS 14 SOC 68 SAN 26 CONSOM 69 c) 2010 m. birželio 7 8 d. Liuksemburge įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalai) 3019-as posėdis 10856/10 PV/CONS 33 SOC 409 SAN 135 CONSOM 57 + COR 1 + COR 2 (pt) COR 1 (lv) d) 2010 m. birželio 24 d. Liuksemburge įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Transportas, telekomunikacijos ir energetika) 3024-as posėdis 11697/10 PV/CONS 38 SOC 178 SAN 74 CONSOM 209 e) 2010 m. spalio 14 d. Liuksemburge įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Aplinka) 3036-as posėdis 15040/10 PV/CONS 51 ENV REV 1 (ro) f) 2010 m. spalio 21 d. Liuksemburge įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalai) 3039-as posėdis 15485/10 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 g) 2010 m. lapkričio 10 d. Briuselyje įvykęs neeilinis Europos Sąjungos Tarybos (Konkurencingumas (Vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas) posėdis 16078/10 PV/CONS 59 COMPET 343 RECH 355 h) 2010 m. lapkričio d. Briuselyje įvykęs Europos Sąjungos Tarybos (Švietimas, jaunimas, kultūra ir sportas) 3046-as posėdis 16712/10 PV/CONS 62 EDUC 211 JEUN 52 CU /11 ag/lk/ss 3

4 4. Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, projektas Sprendimas neprieštarauti priėmimui 6416/11 DENLEG 27 AGRI Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginius apie maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą, arba teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas Sprendimas neprieštarauti priėmimui 6493/11 DENLEG 28 AGRI Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, patvirtinimo Tarybos prašymas Europos Parlamento pritarimui gauti 5571/11 PECHE /11 PECHE Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kongo Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) sudarymo 5740/11 AGRI 47 FORETS 10 DEVGEN 16 ENV 47 RELEX 67 JUR 34 UD 13 PROBA Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kamerūno Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) sudarymo 5741/11 AGRI 48 FORETS 11 DEVGEN 17 ENV 48 RELEX 68 JUR 35 UD 14 PROBA Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas Estijai atstovaujančios pakaitinės narės Ester RÜNKLA skyrimas vietoj atsistatydinusios pakaitinės narės Pille STRAUSS-RAATS 6216/11 SOC /11 ag/lk/ss 4

5 10. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdyba Estijai atstovaujančio pakaitinio nario Ivar RAIK skyrimas vietoj atsistatydinusios pakaitinės narės Pille STRAUSS-RAATS 6219/11 SOC Darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas Belgijai atstovaujančios narės Michèle CLAUS skyrimas vietoj atsistatydinusios narės Sonja KOHNENMERGEN 6287/11 SOC Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų civilinės aviacijos mokslinių tyrimų ir plėtros bendradarbiavimo memorandumo pasirašymo ir laikino taikymo 6454/11 AVIATION 24 USA 11 RELEX /11 AVIATION 25 USA 12 RELEX /11 AVIATION 28 USA 15 RELEX Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Japonijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo 11363/10 RECH 239 ASIE /11 RECH 15 ASIE Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo 11362/10 RECH 238 RHJ /11 RECH 16 RHJ /11 ag/lk/ss 5

6 15. Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos ( m.), sudarymo 11365/10 RECH 241 FEROE /11 RECH 17 FEROE 1 + COR Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo 11364/10 RECH 240 COEST COR /11 RECH 18 COEST Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai Sprendimas paskelbti pareiškimus Oficialiajame leidinyje ( ) 6707/11 CODEC 252 INST Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos (antrasis svarstymas Taryboje) (teisės akto svarstymas) Europos Parlamento pakeitimų patvirtinimas PE-CONS 5/11 MI 35 ENT 18 COMPET 22 CODEC /11 CODEC 233 MI 75 ENT 32 COMPET Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo (antrasis svarstymas Taryboje) (teisės akto svarstymas) Europos Parlamento pakeitimų patvirtinimas PE-CONS 6/11 SAN 11 SOC 57 MI 36 CODEC /11 CODEC 234 SAN 29 SOC 133 MI /11 ag/lk/ss 6

7 II 20. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžio, vyksiančio 2011 m. kovo 17 d., preliminarios darbotvarkės sudarymas (Punktai, priklausantys Nuolatinių atstovų komiteto kompetencijai) 21. Pasirengimas 2011 m. kovo 9 10 d. Konkurencingumo (vidaus rinka, pramonė, moksliniai ir kosmosas tyrimai) tarybos posėdžiui Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą (su teisėkūros procedūra nesusijusi veikla) Tarybos sprendimo priėmimas (Vieši debatai pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio 2 dalį [pirmininkaujančios valstybės narės siūlymu]) 5538/11 PI /11 PI Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 258/97 bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1852/2001 (trečiasis svarstymas) (teisės akto svarstymas) Pasirengimas trišalio dialogo susitikimui 6586/11 CODEC 232 DENLEG 30 AGRI Pasirengimas 2011 m. kovo 14 d. įvyksiančiam Aplinkos tarybos posėdžiui 1. Preliminarios darbotvarkės sudarymas 2. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) (nauja redakcija) (teisės akto svarstymas) Politinis susitarimas 17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863 (x) 6573/11 ENV 98 MI 72 CODEC ADD /11 ag/lk/ss 7

8 3. Pasiūlymas dėl Europos semestro (su teisėkūros procedūra nesusijusi veikla) Pasikeitimas nuomonėmis 18066/10 ECOFIN 866 COMPET 443 SOC 858 ENV 878 EDUC 235 RECH 426 ENER 372 (x) + REV 1 (fr) (x) (x) + ADD 2 (x) + ADD 3 (x) 6611/11 ENV 101 ECOFIN 75 COMPET 43 SOC 134 EDUC 33 RECH 29 ENER Islandijos sumedžiojami banginiai Atsakymas į JAV iniciatyvą 6764/11 ENV 108 PECHE (gali būti) Pereinamojo laikotarpio komitetas ES narių skyrimas Kiti klausimai (1) Šiuos punktus 2011 m. vasario 22 d. svarstys Mertens grupė. (+) Punktas, kuris gali būti priimtas taikant supaprastintą rašytinę procedūrą pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 12 straipsnio 2 dalį. ( ) Punktas, dėl kurio Nuolatinių atstovų komitetas gali priimti procedūrinį sprendimą pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio 7 dalį. (x) Dokumentas posėdžių salėje pateiktas nebus. 6804/11 ag/lk/ss 8