CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA. JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys PENKTOSIOS DALIES PIRMOJI DALIS: SVARBIAUSIOS APŽVALGOS DETALĖS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA. JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys PENKTOSIOS DALIES PIRMOJI DALIS: SVARBIAUSIOS APŽVALGOS DETALĖS"

Transkriptas

1 7 priedas CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAREMTI PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ JAR-OPS 1 M SKYRIAUS LEIDIMO IŠDAVIMAS JAR-OPS 3 M SKYRIUS PENKTOSIOS DALIES PIRMOJI DALIS: SVARBIAUSIOS APŽVALGOS DETALĖS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINTOS ORGANIZACIJOS ADRESAS: PAGAL JAR-OPS 1/3 SKRAIDANČIŲ ORLAIVIŲ TIPAI: PASTABA: kai tikrinimo pasekoje nustatoma, kad negalima teikti rekomendacijos JAR OPS 1 ir 3 M skyriaus leidimui išduoti, nes nesilaikoma JAR-OPS 1 ir 3 M skyriaus reikalavimų, šio pranešimo 4 dalyje būtina nurodyti nesilaikymo priežastis. 1 dalies ir 4 dalies kopijas arba nors į šias formas įtrauktą informaciją reikėtų pateikti organizacijai. Tikslas užtikrinti, kad organizacija, kuriai nors ir laikinai nesuteiktas JAR-OPS 1 ir 3 M skyriaus leidimas, turi tą pačią informaciją, kokią bylose turi sukaupusi Civilinės aviacijos administracija. JAA tryliktoji forma, 1 dalis 1997 spalis

2 2 NACIONALINĖ AVIACIJOS VALDŽIOS INSTITUCIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAPILDYTI JAR-OPS 1 M SKYRIAUS IŠDAVIMĄ/PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ ANTROJI (a) DALIS IŠ PENKIŲ: PAGRINDINIS JAR OPS 1 M SKYRIAUS LAIKYMASIS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINIMO NUMERIS: Pastaba A: Siekiant tikrinimo metu sutelkti dėmesį į JAR-OPS 1 M skyrių, ši forma buvo sudaryta pagal JAR-OPS 1 M skyrių, bet, kadangi keletas punktų yra skirti klausimams, nesusijusiems su tuo, kaip organizacija demonstruoja reikalavimų laikymąsi, jie buvo praleisti. Pastaba B: Kiekvieno langelio dešinė pusė turi būti pažymėta vienu iš trijų žymėjimų: 1. varnele, reiškiančia laikymąsi 2. NR, reiškiančiu, kad reikalavimas vežėjo veiklai Nėra Taikomas (NR priežastis turėtų būti nurodyta pranešimo ketvirtojoje dalyje, išskyrus, kai priežastis akivaizdi. 3. Skaičiumi, kuris susijęs su komentaru, kuris turi būti įrašytas pranešimo ketvirtojoje dalyje. Kairioji kiekvieno langelio pusė yra skirta naudoti NA nuožiūra. JAR-OPS Techninės priežiūros atsakomybė (a) Vežėjas turi užtikrinti lėktuvo tinkamumą skristi ir skrydžio bei avarinės įrangos tinkamumą eksploatuoti: (5) Įgyvendinant bet kokią eksploatacinę direktyvą, tinkamumo skristi direktyvą ir bet kokį kitą pastovų tinkamumo skristi reikalavimą, kuri valdžios institucija nustatė privalomu. Iki formalaus JAR-39 patvirtinimo, vežėjas privalo laikytis galiojančių nacionalinių aviacijos taisyklių. (1) Atliekant patikrinimą prieš skrydį: (6) Atliekant modifikacijas pagal patvirtintą standartą, o neprivalomoms modifikacijoms nustatoma įgyvendinimo politika. (2) Pašalinant bet kokį defektą ir pažeidimą, susijusį su skrydžio sauga, pagal nustatytą standartą, atsižvelgiant į minimalios įrangos sąrašą ir konfigūracijos nukrypimo sąrašą, jeigu toks yra skirtas lėktuvo tipui. (3) Atliekant visus techninės priežiūros darbus pagal JAR-OPS nurodytą patvirtintą vežėjo lėktuvo techninės priežiūros programą (b) Vežėjas turi užtikrinti, kad kiekvieno eksploatuojamo orlaivio Tinkamumo skristi pažymėjimas galioja sąryšyje su: (1) reikalavimais (a) papunktyje: (4) Atliekant vežėjo patvirtintos lėktuvo techninės priežiūros programos veiksmingumo analizę. (2) bet kokia kalendorine galiojimo pabaigos data, nurodyta pažymėjime; ir

3 3 JAA tryliktoji forma, 2(a) dalis, 1 puslapis iš spalis

4 4 (3) bet kokia Pažymėjime nurodyta techninės priežiūros sąlyga. (d) Vežėjas (b) punkte nurodytam personalui tinkamoje vietoje turi suteikti tinkamas būstinės patalpas (c) Punkte (a) aukščiau nurodyti reikalavimai turi būti įvykdyti pagal valdžios institucijai tinkamas procedūras. JAR-OPS Kokybės sistema (a) Techninės priežiūros tikslais vežėjo kokybės sistema, kaip nurodyta JAR-OPS 1.035, turi papildomai apimti mažiausiai tokias funkcijas: JAR-OPS Techninės priežiūros vadyba (a) Vežėjas turi būti tinkamai patvirtintas pagal JAR-145, kad galėtų įvykdyti JAR-OPS 1.890(a)(2), (3), (5) ir (6) nurodytus reikalavimus, išskyrus, kai valdžios institucija įsitikina, kad techninę priežiūrą pagal sutartį galima perduoti atitinkamai JAR-145 patvirtintai/pripažintai organizacijai. (1) Stebėjimą, kad JAR-OPS veikla būtų vykdoma pagal nustatytas procedūras. (2) Stebėjimą, kad visi pagal sutartį atliekami techninės priežiūros darbai būtų atliekami pagal sutarties sąlygas. (3) Stebėjimą, kad pastoviai būtų išlaikomi šio skyriaus reikalavimai. (b) Vežėjas privalo pasamdyti valdžios institucijai priimtiną asmenį arba grupę asmenų, kad pastarieji užtikrintų, jog visi techninės priežiūros darbai būtų atliekami laiku pagal patvirtintą standartą taip, kad JAR-OPS nurodyti techninės priežiūros atsakomybės reikalavimai būtų išlaikyti, ir būtų užtikrintas pagal JAR-OPS nustatytas kokybės sistemos veikimas. Asmuo arba vyresnysis asmuo yra pagal JAR-OPS 1.175(i)(2) paskirtasis pareigūnas. (b) Kai vežėjas yra patvirtintas pagal JAR-145, kokybės sistemą galima derinti su JAR-145 numatyta sistema. JAR-OPS Vežėjo techninės priežiūros vadybos vadovas (a) Vežėjas turi parengti vežėjo techninės priežiūros vadybos vadovą, kuriame smulkiai aprašoma organizacijos struktūrą, taip pat ir: (c) Kai vežėjas nėra tinkamai patvirtintas pagal JAR-145, su tokia organizacija būtina atlikti veiksmus, kad būtų įvykdyti JAR-OPS 1.890(a)(2), (3), (5) ir (6) nustatyti reikalavimai. Būtina pasirašyti techninės priežiūros sutartį tarp vežėjo ir JAR-145 patvirtintos/pripažintos techninės priežiūros organizacijos, smulkiai nurodant JAR-OPS 1.890(a)(2), (3), (5) ir (6) nustatytas funkcijas ir apibrėžiant JAR- OPS kokybės funkcijų pagalbą. Ši sutartis drauge su visais pakeitimais turi būti priimtina valdžios institucijai. Valdžios institucija nereikalauja pateikti techninės priežiūros sutarties komercinių elementų. (1) Paskirtąjį pareigūną, atsakingą už JAR-OPS 1.805(a)(5)/ JAR-OPS 1.185(a) 2 priede numatytą techninės priežiūros sistemą, ir asmenį arba grupę asmenų, nurodytų JAR-OPS 1.895(b). JAA tryliktoji forma, 2(a) dalis, 2 puslapis iš spalis

5 5 (2) Procedūras, kurių būtina laikytis, kad būtų užtikrinta JAR-OPS nustatyta techninės priežiūros atsakomybė ir JAR-OPS kokybės funkcijos, išskyrus, kai vežėjas pagal JAR-145 yra tinkamai patvirtintas kaip techninės priežiūros organizacija ir apie tai smulki informacija yra pateikta JAR-145 vadove. (b) Vežėjo techninės priežiūros vadybos vadovą ir jo visus vėlesnius pakeitimus tvirtina valdžios institucija. KAR-OPS Vežėjo lėktuvo techninės priežiūros programa (a) Vežėjas privalo užtikrinti, kad lėktuvas techniškai būtų prižiūrimas pagal vežėjo lėktuvo techninės priežiūros programą. Programoje turi būti smulki informacija, įskaitant visų techninės priežiūros darbų, kuriuos būtina atlikt, dažnį. Programoje turi būti įtraukta patikimumo programa, kai valdžios institucija mano, kad tokia patikimumo programa yra būtina. (3) Galiojantis techninės priežiūros pareiškimas, nurodantis lėktuvo techninės priežiūros būseną ir pateikiant, kokie pagal planą darbai numatyti ir kokią techninę priežiūrą teks atlikti vėliau, išskyrus, kai valdžios institucija sutinka, kad techninės priežiūros pareiškimas gali būti patalpintas kitoje vietoje. (4) Visi stambūs atidėti defektai, kurie daro poveikį lėktuvo eksploatacijai. (5) Visos būtinos nurodančios instrukcijos apie techninės priežiūros pagalbinius darbus. (b) lėktuvo techninį žurnalą ir jo visus vėlesnius pakeitimus tvirtina valdžios institucija. JAR-OPS Techninės priežiūros bylos (a) Vežėjas turi užtikrinti, kad lėktuvo techninis žurnalas būtų saugomas 24 mėnesius po paskutinio jame padaryto įrašo. (b) Vežėjo lėktuvo techninės priežiūros programą ir jos visus vėlesnius pakeitimus tvirtina valdžios institucija. (b) Vežėjas turi užtikrinti, kad būtų sukurta sistema valdžios institucijai priimtina forma sauganti šias bylas nustatytus laiko tarpus. JAR-OPS žurnalas Vežėjo lėktuvo techninis (a) Vežėjas turi taikyti lėktuvo techninio žurnalo sistemą, kurioje pateikiama tokia informacija apie kiekvieną lėktuvą: (1) Informacija apie kiekvieną skrydį, kuri būtina užtikrinti pastovią skrydžių saugą. (1) Visos smulkios techninės priežiūros bylos, susijusios su lėktuvu ir jame sumontuotais komponentais 24 mėnesius po to, kai lėktuvas arba lėktuvo komponentas buvo atiduotas eksploatuoti. (2) Lėktuvo ir visų naudojimo resursą turinčių lėktuvo komponentų bendro laiko ir skrydžio ciklai 12 mėnesių po to, kai lėktuvą visam laikui nustota eksploatuoti. (2) Šiuo metu turimą tinkamumo eksploatuoti pažymėjimas. JAA tryliktoji forma, 2(a) dalis, 3 puslapis iš 4

6 6 (3) Lėktuvo arba lėktuvo komponento, kuriam nustatytas resursas po kapitalinio remonto, laiko ir skrydžio ciklai po paskutiniojo kapitalinio remonto kol lėktuvo arba lėktuvo komponento kapitalinį remontą arba patikrinimą pakeitė kitas kapitalinis remontas arba patikrinimas, ekvivalentiškas pagal darbo apimtį ir tikslumą. (4) Tokia esama lėktuvo patikrinimo būsena, kokią galima nustatyti pagal patvirtintą vežėjo lėktuvo techninės priežiūros programą kol lėktuvo arba lėktuvo komponento kapitalinį remontą arba patikrinimą pakeitė kitas kapitalinis remontas arba patikrinimas, ekvivalentiškas pagal darbo apimtį ir tikslumą. JAR-OPS Oro vežėjo pažymėjimo tęsiamas galiojimas sąryšyje su techninės priežiūros sistema Vežėjas privalo laikytis JAR-OPS ir 1.180, kad užtikrintų tęstiną oro vežėjo pažymėjimo galiojimą techninės priežiūros sistemos požiūriu. JAR-OPS atvejis Ekvivalentiškas saugos Vežėjas negali pradėti taikyti alternatyvių procedūrų toms procedūroms, kurios nurodytos šiame skyriuje, išskyrus, kai iš pradžių būtiną ir ekvivalentišką saugos atvejį patvirtino valdžios institucija ir ją parėmė JAA narių valdžios institucijos. (5) Lėktuvui ir lėktuvo komponentams taikomas esamas tinkamumo skristi direktyvų statusas 12 mėnesių po to, kai lėktuvą visam laikui nustota eksploatuoti. (6) Smulki informacija apie lėktuvo, variklių, oro sraigtų ir bet kurių kitų gyvybiškai svarbių skrydžio saugai komponentų atliktas modifikacijas ir remonto darbus 12 mėnesių po to, kai lėktuvą visam laikui nustota eksploatuoti. (c) Vežėjas turi užtikrinti, kad, kai lėktuvas visam laikui vieno vežėjo perduodamas kitam vežėjui, punktuose (a) ir (b) nurodytos bylos taip pat būtų perduotos, o nustatyti laikotarpiai toliau bus taikomi naujam vežėjui. JAR-OPS Pakeitimai, darantys poveikį vežėjo techninės priežiūros sistemos pripažinimui JAA tryliktoji forma, 2(a) dalis, 4 puslapis iš 4

7 7 CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAPILDYTI JAR-OPS 3 M SKYRIAUS IŠDAVIMĄ/PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ ANTROJI (b) DALIS IŠ PENKIŲ: PAGRINDINIS JAR OPS 1 M SKYRIAUS LAIKYMASIS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINIMO NUMERIS: Pastaba A: Siekiant tikrinimo metu sutelkti dėmesį į JAR-OPS 3 M skyrių, ši forma buvo sudaryta pagal JAR-OPS 3 M skyrių, bet, kadangi keletas punktų yra skirti klausimams, nesusijusiems su tuo, kaip organizacija demonstruoja reikalavimų laikymąsi, jie buvo praleisti. Pastaba B: Kiekvieno langelio dešinė pusė turi būti pažymėta vienu iš trijų indikatorių: 4. varnele, reiškiančia laikymąsi 5. NR, reiškiančiu, kad reikalavimas vežėjo veiklai Nėra Taikomas (NR priežastis turėtų būti nurodyta pranešimo ketvirtojoje dalyje, išskyrus, kai priežastis akivaizdi. 6. Skaičiumi, kuris susijęs su komentaru, kuris turi būti įrašytas pranešimo ketvirtojoje dalyje. Kairioji kiekvieno langelio pusė yra skirta naudoti NA nuožiūra. JAR-OPS Techninės priežiūros atsakomybė (a) Vežėjas turi užtikrinti sraigtasparnio tinkamumą skristi ir skrydžio bei avarinės įrangos tinkamumą eksploatuoti: (5) Įgyvendinant bet kokią eksploatacinę direktyvą, tinkamumo skristi direktyvą ir bet kokį kitą pastovų tinkamumo skristi reikalavimą, kuri valdžios institucija nustatė privalomu. Iki formalaus JAR-39 patvirtinimo, vežėjas privalo laikytis galiojančių nacionalinių aviacijos taisyklių. (1) Atliekant patikrinimą prieš skrydį: (6) Atliekant modifikacijas pagal patvirtintą standartą, o neprivalomoms modifikacijoms nustatoma įgyvendinimo tvarka. (2) Pašalinant bet kokį defektą ir pažeidimą, susijusį su skrydžio sauga, pagal nustatytą standartą, atsižvelgiant į minimalios įrangos sąrašą ir konfigūracijos nukrypimo sąrašą, jeigu toks yra skirtas sraigtasparnio tipui. (b) Vežėjas turi užtikrinti, kad kiekvieno eksploatuojamo sraigtasparnio Tinkamumo skristi pažymėjimas galioja sąryšyje su: (3) Atliekant visus techninės priežiūros darbus pagal JAR-OPS nurodytą patvirtintą vežėjo sraigtasparnio techninės priežiūros programą (1) reikalavimais (a) papunktyje aukščiau:

8 8 (4) Atliekant vežėjo patvirtintos sraigtasparnio techninės priežiūros programos veiksmingumo analizę. (2) bet kokia kalendorine galiojimo pabaigos data, nurodyta pažymėjime; ir JAA tryliktoji forma, 2(b) dalis, 1 puslapis iš 4

9 9 (3) bet kokia Pažymėjime nurodyta techninės priežiūros sąlyga. (c) Punkte (a) aukščiau nurodyti reikalavimai turi būti įvykdyti pagal valdžios institucijai tinkamas procedūras. JAR-OPS Techninės priežiūros vadyba (a) Vežėjas turi būti tinkamai patvirtintas pagal JAR-145, kad galėtų įvykdyti JAR-OPS 3.890(a)(2), (3), (5) ir (6) nurodytus reikalavimus, išskyrus, kai valdžios institucija įsitikina, kad techninę priežiūrą pagal sutartį galima perduoti atitinkamai JAR-145 patvirtintai/pripažintai organizacijai. (b) Vežėjas privalo pasamdyti valdžios institucijai priimtiną asmenį arba grupę asmenų, kad pastarieji užtikrintų, jog visi techninės priežiūros darbai būtų atliekami laiku pagal patvirtintą standartą taip, kad JAR-OPS nurodyti techninės priežiūros atsakomybės reikalavimai būtų išlaikyti, ir būtų užtikrintas pagal JAR-OPS nustatytas kokybės sistemos veikimas. Asmuo arba vyresnysis asmuo yra pagal JAR-OPS 3.175(i)(2) paskirtasis pareigūnas. (c) Kai vežėjas nėra tinkamai patvirtintas pagal JAR-145, su tokia organizacija būtina atlikti veiksmus, kad būtų įvykdyti JAR-OPS 3.890(a)(2), (3), (5) ir (6) nustatyti reikalavimai. Būtina pasirašyti techninės priežiūros sutartį tarp vežėjo ir JAR-145 patvirtintos/pripažintos techninės priežiūros organizacijos, smulkiai nurodant JAR-OPS 3.890(a)(2), (3), (5) ir (6) nustatytas funkcijas ir apibrėžiant JAR-OPS kokybės funkcijų pagalbą. Ši sutartis drauge su visais pakeitimais turi būti priimtina valdžios institucijai. Valdžios institucija nereikalauja pateikti techninės priežiūros sutarties komercinių elementų. (d) Vežėjas (b) punkte nurodytam personalui tinkamoje vietoje turi suteikti tinkamas būstinės patalpas JAR-OPS Kokybės sistema (a) Techninės priežiūros tikslais vežėjo kokybės sistema, kaip nurodyta JAR-OPS 3.035, turi papildomai apimti mažiausiai tokias funkcijas: (1) Stebėjimą, kad JAR-OPS veikla būtų vykdoma pagal nustatytas procedūras. (2) Stebėjimą, kad visi pagal sutartį atliekami techninės priežiūros darbai būtų atliekami pagal sutarties sąlygas. (3) Stebėjimą, kad pastoviai būtų išlaikomi šios skyriaus reikalavimai. (b) Kai vežėjas yra patvirtintas pagal JAR-145, kokybės sistemą galima derinti su JAR-145 numatyta sistema. JAR-OPS vadybos vadovas Vežėjo techninės priežiūros (a) Vežėjas turi parengti vežėjo techninės priežiūros vadybos vadovą, kuriame smulkiai nurodoma organizacijos struktūrą, tarp jos: (1) Paskirtąjį pareigūną, atsakingą už JAR-OPS 3.180(a)(5)/ JAR-OPS 3.185(a) 2 priede numatytą techninės priežiūros sistemą, ir asmenį arba grupę asmenų, nurodytų JAR-OPS 3.895(b). JAA tryliktoji forma, 2(b) dalis, 2 puslapis iš 4

10 10 (2) Procedūras, kurių būtina laikytis, kad būtų užtikrinta JAR-OPS nustatyta techninės priežiūros atsakomybė ir JAR-OPS kokybės funkcijos, išskyrus, kai vežėjas pagal JAR-145 yra tinkamai patvirtintas kaip techninės priežiūros organizacija ir apie tai smulki informacija yra pateikta JAR-145 vadove. (3) Galiojantis techninės priežiūros pareiškimas, nurodantis sraigtasparnio techninės priežiūros būseną ir pateikiant, kokie pagal planą darbai numatyti ir kokią techninę priežiūrą teks atlikti vėliau, išskyrus, kai valdžios institucija sutinka, kad techninės priežiūros pareiškimas gali būti patalpintas kitoje vietoje. (b) Vežėjo techninės priežiūros vadybos vadovą ir jo visus vėlesnius pakeitimus tvirtina valdžios institucija. (4) Visi stambūs atidėti defektai, kurie daro poveikį sraigtasparnio eksploatacijai. JAR-OPS priežiūros programa Vežėjo lėktuvo techninės (5) Visos būtinos nurodančios instrukcijos apie techninės priežiūros pagalbinius darbus. (a) Vežėjas privalo užtikrinti, kad sraigtasparnis techniškai būtų prižiūrimas pagal vežėjo sraigtasparnio techninės priežiūros programą. Programoje turi būti smulki informacija, tarp jos apie dažnį visų techninės priežiūros darbų, kuriuos būtina atlikti. Programoje turi būti įtraukta patikimumo programa, kai valdžios institucija mano, kad tokia patikimumo programa yra būtina. (b) Sraigtasparnio techninį žurnalą ir jo visus vėlesnius pakeitimus tvirtina valdžios institucija. JAR-OPS Techninės priežiūros bylos (a) Vežėjas turi užtikrinti, kad sraigtasparnio techninis žurnalas būtų saugomas 24 mėnesius po paskutinio jame padaryto įrašo. (b) Vežėjo sraigtasparnio techninės priežiūros programą ir jos visus vėlesnius pakeitimus tvirtina valdžios institucija. (b) Vežėjas turi užtikrinti, kad būtų sukurta sistema valdžios institucijai priimtina forma sauganti šias bylas nustatytus laiko tarpus. JAR-OPS techninis žurnalas Vežėjo sraigtasparnio (a) Vežėjas turi taikyti sraigtasparnio techninio žurnalo sistemą, kurioje pateikiama tokia informacija apie kiekvieną sraigtasparnį: (1) Informacija apie kiekvieną skrydį, kuri būtina užtikrinti pastovią skrydžių saugą. (1) Visos smulkios techninės priežiūros bylos, susijusios su sraigtasparniu ir jame sumontuotais komponentais 24 mėnesius po to, kai sraigtasparnis arba sraigtasparnio komponentas buvo atiduotas eksploatuoti. (2) Sraigtasparnio ir visų naudojimo resursą turinčių sraigtasparnio komponentų bendro laiko ir skrydžio ciklai 12 mėnesių po to, kai sraigtasparnį visam laikui nustota eksploatuoti. (2) Šiuo metu turimą sraigtasparnio atidavimo eksploatuoti pažymėjimas. JAA tryliktoji forma, 2(b) dalis, 3 puslapis iš 4

11 11 (3) Sraigtasparnio arba sraigtasparnio komponento, kuriam nustatytas resursas po kapitalinio remonto, laiko ir skrydžio ciklai po paskutiniojo kapitalinio remonto kol sraigtasparnio arba sraigtasparnio komponento kapitalinį remontą arba patikrinimą pakeitė kitas kapitalinis remontas arba patikrinimas, ekvivalentiškas pagal darbo apimtį ir tikslumą. (4) Tokia esama sraigtasparnio patikrinimo būsena, kokią galima nustatyti pagal patvirtintą vežėjo sraigtasparnio techninės priežiūros programą kol sraigtasparnio arba sraigtasparnio komponento kapitalinį remontą arba patikrinimą pakeitė kitas kapitalinis remontas arba patikrinimas, ekvivalentiškas pagal darbo apimtį ir tikslumą. JAR-OPS Oro vežėjo pažymėjimo tęsiamas galiojimas sąryšyje su techninės priežiūros sistema Vežėjas privalo laikytis JAR-OPS ir 3.180, kad užtikrintų tęstiną oro vežėjo pažymėjimo galiojimą techninės priežiūros sistemos požiūriu. JAR-OPS Ekvivalentiškas saugos atvejis Vežėjas negali pradėti taikyti alternatyvių procedūrų toms procedūroms, kurios nurodytos šiame skyriuje, išskyrus, kai iš pradžių būtiną ir ekvivalentišką saugos atvejį patvirtino valdžios institucija ir ją parėmė JAA narių valdžios institucijos. (5) Sraigtasparniui ir lsraigtasparnio komponentams taikomas esamas tinkamumo skristi direktyvų statusas 12 mėnesių po to, kai sraigtasparnį visam laikui nustota eksploatuoti. (6) Smulki informacija apie lėktuvo, variklių, oro sraigtų ir bet kurių kitų gyvybiškai svarbių skrydžio saugai komponentų atliktas modifikacijas ir remonto darbus 12 mėnesių po to, kai sraigtasparnį visam laikui nustota eksploatuoti. (c) Vežėjas turi užtikrinti, kad, kai sraigtasparnis visam laikui vieno vežėjo perduodamas kitam vežėjui, punktuose (a) ir (b) nurodytos bylos taip pat būtų perduotos, o nustatyti laikotarpiai toliau bus taikomi naujam vežėjui. JAR-OPS Pakeitimai, darantys poveikį vežėjo techninės priežiūros sistemos pripažinimui JAA tryliktoji forma, 2(b) dalis, 4 puslapis iš 4

12 12 CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAREMTI JAR-OPS 3 M SKYRIAUS IŠDAVIMĄ/PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ TREČIOJI (a) DALIS IŠ PENKIŲ: PAGRINDINIS JAR OPS 1 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADYBOS VADOVO LAIKYMASIS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINIMO NUMERIS: Pastaba A: Kiekvieno langelio dešinė pusė turi būti pažymėta vienu iš trijų indikatorių: 1. varnele, reiškiančia laikymąsi 2. NR, reiškiančiu, kad reikalavimas vežėjo veiklai Nėra Taikomas (NR priežastis turėtų būti nurodyta pranešimo ketvirtojoje dalyje, išskyrus, kai priežastis akivaizdi. 3. Skaičiumi, kuris susijęs su komentaru, kuris turi būti įrašytas pranešimo ketvirtojoje dalyje. Kairioji kiekvieno langelio pusė yra skirta naudoti NA nuožiūra. Pastaba B; Vadovo temų tvarka gali būti įvairi, bet turi apimti visas būtinas temas. Pastaba C: Jeigu organizacija turi kitą JAR leidimą, kuriam taip pat būtinas vadovas arba instrukcija, tuo atveju leidžiama naudoti šį indeksą kaip esamo vadovo arba instrukcijos papildymą ir nurodyti jo padėtį esamame vadove arba instrukcijoje DALIS: BENDROJI ORGANIZACIJA 1.1. Bendrieji vežėjo įsipareigojimai; 1.2. Bendroji informacija; -Trumpas organizacijos aprašymas; -Ryšys su kitomis organizacijomis; -Turimi orlaiviai Skrydžių tipas; -Linijinio aptarnavimo stočių vietos; 1.3. Techninės priežiūros darbuotojai; -Atsakingasis vadybininkas; -Paskirtasis pareigūnas; -Techninės priežiūros koordinavimas; -Pareigos ir atsakomybė; -Organizacijos schemos; -Darbo jėgos resursai ir mokymo tvarka; 1.4. Pranešimo JAA tvarka, pasikeitus vežėjo techninės priežiūros darbui/vieta/ darbuotojams/veiklai/leidimui;

13 Vadovo keitimo tvarka; JAA tryliktoji forma, 3(a) dalis, 1 puslapis iš 3

14 14 2 DALIS: JAR-OPS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS 2.1. Orlaivio žurnalo naudojimas ir MEL taikymas; 2.2. Orlaivio techninės priežiūros programa Rengimas ir keitimas; 2.3. Kalendorinių resursų ir techninės priežiūros bylos; atsakomybė, saugojimas, patekimas; 2.4. Tinkamumo skristi direktyvų vykdymas ir kontrolė; 2.5. Techninės priežiūros programos veiksmingumo analizė; 2.6. Neprivalomos modifikacijos vykdymo tvarka; 2.7. Esminių modifikacijų standartai; 2.8. Pranešimai apie defektus: -Analizė; -Ryšys su gamintoju ir reguliuojančia valdžios institucija; -Atidėto defekto politika; 2.9. Inžinierinė veikla; Patikimumo programa; -Sklandmuo; -Varomoji sistema; -Komponentai; Patikrinimas prieš skrydį: -Orlaivio rengimas skrydžiui; -Pagal sutartį perduotos antžeminio aptarnavimo funkcijos; -Krovinių ir bagažo krovimo saugumas; -Degalų pildymo kontrolė; Kiekio kontrolė; -Sniego, ledo, dulkių ir smėlio sankaupų kontrolė pagal patvirtintą standartą; Orlaivio svėrimas; Skrydžio bandymo procedūros; Naudojamų dokumentų, lipdukų ir formų pavyzdžiai. JAA tryliktoji forma, 3(a) dalis, 2 puslapis iš 3

15 15 3 DALIS: Kokybės sistema 3.1. Techninės priežiūros kokybės politika, planas ir audito tvarka; 3.2. Techninės priežiūros vadybos veiklos stebėjimas; 3.3. Techninės priežiūros programos veiksmingumo stebėjimas; 3.4. Stebėjimas, ar visi techninės priežiūros darbai atliekami JAR-145 organizacijoje; -Lėktuvo techninė priežiūra; -Varikliai; -komponentai 3.5. Stebėjimas, ar visi pagal sutarti perduoti techninės priežiūros darbai atliekami pagal sutartį, įskaitant techninę priežiūrą atliekančius samdomus subrangovus; 3.6. Kokybės audito darbuotojai

16 16 4 DALIS: PAGAL SUTARTĮ ATLIEKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 4.1. Techninės priežiūros rangovo atrankos procedūra 4.2. Techninės priežiūros rangovų sąrašas 4.3. Atitinkamos techninės procedūros, nurodytos techninės priežiūros sutartyje. JAA tryliktoji forma, 3(a) dalis, 3 puslapis iš 3

17 17 CIVILINĖ AVIACIJOS ADMINISTRACIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAPILDYTI JAR-OPS 3 M SKYRIAUS IŠDAVIMĄ/PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ TREČIOJI (b) DALIS IŠ PENKIŲ: PAGRINDINIS JAR OPS 1 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADYBOS VADOVO LAIKYMASIS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINIMO NUMERIS: Pastaba A: Kiekvieno langelio dešinė pusė turi būti pažymėta vienu iš trijų indikatorių: 1. Paukščiuku, reiškiančiu laikymąsi 2. NR, reiškiančiu, kad reikalavimas vežėjo veiklai Nėra Taikomas (NR priežastis turėtų būti nurodyta pranešimo ketvirtojoje dalyje, išskyrus, kai priežastis akivaizdi. 3. Skaičiumi, kuris susijęs su komentaru, kuris turi būti įrašytas pranešimo ketvirtojoje dalyje. Kairioji kiekvieno langelio pusė yra skirta naudoti NA nuožiūra. Pastaba B; Vadovo temų tvarka gali būti įvairi, bet turi apimti visas būtinas temas. Pastaba C: Jeigu organizacija turi kitą JAR leidimą, kuriam taip pat būtinas vadovas arba instrukcija, tuo atveju leidžiama naudoti šį indeksą kaip esamo vadovo arba instrukcijos papildymą ir nurodyti jo padėtį esamame vadove arba instrukcijoje DALIS: BENDROJI ORGANIZACIJA 1.1. Bendrieji vežėjo įsipareigojimai; 1.2. Bendroji informacija; -Trumpas organizacijos aprašymas; -Ryšys su kitomis organizacijomis; -Turimi orlaiviai Skrydžių tipas; -Linijinio aptarnavimo stočių vietos; 1.3. Techninės priežiūros vadovaujantys darbuotojai; -Atsakingasis vadybininkas; -Paskirtasis pareigūnas; -Techninės priežiūros koordinavimas; -Pareigos ir atsakomybė; -Organizacijos schemos; -Darbo jėgos resursai ir mokymo politika; 1.4. Pranešimo JAA tvarka, skirta pasikeitus vežėjo techninės priežiūros darbui/ vieta/darbuotojams/ veiklai/ leidimui; 1.5. Vadovo keitimo tvarka; JAA tryliktoji forma, 3(b) dalis, 1 puslapis iš 3

18 18 2 DALIS: JAR-OPS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS 2.1. Sraigtasparnio žurnalo naudojimas ir MEL taikymas; 2.2. Sraigtasparnio techninės priežiūros programa Rengimas ir keitimas; 2.3. Kalendoriniai resursai ir techninės priežiūros bylos; atsakomybė, saugojimas, patekimas; 2.4. Tinkamumo skristi direktyvų vykdymas ir kontrolė; 2.5. Techninės priežiūros programos veiksmingumo analizė; 2.6. Neprivalomos modifikacijos vykdymo politika; 2.7. Esminių modifikacijų standartai; 2.8. Pranešimai apie defektus: -Analizė; -Ryšys su gamintoju ir reguliuojančia valdžios institucija; -Atidėto defekto politika; 2.9. Inžinierinė veikla; Patikimumo programa; -Sklandmuo; -Varomoji sistema; -Komponentai; Patikrinimas prieš skrydį: -Orlaivio rengimas skrydžiui; -Pagal sutartį perduotos antžeminio aptarnavimo funkcijos; -Krovinių ir bagažo krovimo saugumas; -Degalų pildymo kontrolė; Kiekio kontrolė; -Sniego, ledo, dulkių ir smėlio sankaupų kontrolė pagal patvirtintą standartą; Sraigtasparnio svėrimas; Skrydžio bandymo procedūros; Naudojamų dokumentų, lipdukų ir formų pavyzdžiai. JAA tryliktoji forma, 3(b) dalis, 2 puslapis iš 3

19 19 3 DALIS: Kokybės sistema 3.1. Techninės priežiūros kokybės politika, planas ir audito tvarka; 3.2. Techninės priežiūros vadybos veiklos stebėjimas; 3.3. Techninės priežiūros programos veiksmingumo stebėjimas; 3.4. Stebėjimas, ar visi techninės priežiūros darbai atliekami JAR-145 organizacijoje; -Sraigtasparnio techninė priežiūra; -Varikliai; -komponentai 3.5. Stebėjimas, ar visi pagal sutarti perduoti techninės priežiūros darbai pagal atliekami sutartį, įskaitant techninę priežiūrą atliekančius samdomus subrangovus; 3.6. Kokybės audito darbuotojai

20 20 4 DALIS: PAGAL SUTARTĮ ATLIEKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 4.1. Techninės priežiūros rangovo atrankos procedūra 4.2. Techninės priežiūros rangovų sąrašas 4.3. Atitinkamos techninės procedūros, nurodytos techninės priežiūros sutartyje JAA tryliktoji forma, 3(b) dalis, 3 puslapis iš 3

21 21 CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAPILDYTI JAR-OPS 1 M Skyriaus JAR-OPS 3 M SKYRIAUS IŠDAVIMĄ/PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ KETVIRTOJI DALIS IŠ PENKIŲ: Nustatyti trūkumai; JAR-OPS 1 ir 3 M skyriaus LAIKYMOSI STATUSAS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINIMO NUMERIS: Pastaba A: Kiekvieną nustatytą trūkumą reikia žymėti numeriu, o numeris tuo pačiu yra nuoroda į tą patį numerį JAA tryliktosios formos 2 arba 3 dalyse Pastaba B; Kaip nurodyta 1 dalyje, bet kokio nustatyto ir 4 dalyje įrašyto trūkumo kopija turi būti perduota tikrinamai organizacijai. 2 punkto Nr. Nustatytas trūkumas Lygis Leidimas Data Pakartotas Nr. Tikrinusio asmens pavardė ir parašas JAA tryliktoji forma, 4 dalis, 1 puslapis

22 22 2 punkto Nr. Nustatytas trūkumas Lygis Leidimas Data Pakartotas Nr. Tikrinusio asmens pavardė ir parašas JAA tryliktoji forma, 4 dalis, (tęsinys)

23 23 CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA JUNGTINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS narys REKOMENDACINIS PRANEŠIMAS PAPILDYTI JAR-OPS 1 M Skyriaus JAR-OPS 3 M SKYRIAUS IŠDAVIMĄ/PRATĘSIMĄ/PAKEITIMĄ PENKTOJI DALIS IŠ PENKIŲ: JAR-OPS 1 ir 3 M skyriaus LEIDIMO REKOMENDACIJA ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS: AOC REGISTRACIJOS NUMERIS: TIKRINIMO NUMERIS: REKOMENDACIJA IŠDUOTI/ATNAUJINTI/PAKEISTI LEIDIMĄ: Šis JAR-OPS 1 ir 3 M skyriaus apimties leidimas rekomenduojamas aukščiau minėtai organizacijai: CAA PAREIGŪNO, TEIKIANČIO REKOMENDACIJĄ, PAVARDĖ: CAA PAREIGŪNO PARAŠAS: CAA BŪSTINĖ: DATA: JAA tryliktoji forma, 5 dalis