Galimybės aukštojo mokslo institucijoms dalyvauti Erasmus+ programoje

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Galimybės aukštojo mokslo institucijoms dalyvauti Erasmus+ programoje"

Transkriptas

1 Galimybės aukštojo mokslo institucijoms dalyvauti Erasmus+ programoje Ilona Kazlauskaitė Aukštojo mokslo programų skyriaus vadovė Švietimo mainų paramos fondas Vilnius

2 Turinys Erasmus + programa, biudžetas, dalyvaujančios šalys, prioritetai, administravimas Decentralizuotos veiklos, skirtos aukštajam mokslui Centralizuotos veiklos, skirtos aukštajam mokslui Jean Monnet

3 APIE ERASMUS+ Aprėpia 7 ES švietimo, mokymo ir jaunimo programas bei pirmą kartą įtraukia sportą Bendras biudžetas padidintas 40 proc. ir siekia 14,7 milijardo eurų

4 Erasmus+ - integruota programa Esamos programos ( ) Viena integruota programa ( ) Mokymosi visą gyvenimą programą Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Tarptautinės aukštojo Mokslo programos: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink Programa Veiklus jaunimas 1 veikla Mobilumas mokymosi tikslais Erasmus+ 2 veikla Strateginis bendradarbiavimas, inovacijos kūrimas Papildomos veiklos: Jean Monnet Sportas 3 veikla Švietimo politikos reformos

5 ERASMUS+ biudžetas m. 14,7 mld. eurų Pagal veiklas: 63% - KA1: individualiam mobilumui 28% - KA2: strateginiam bendradarbiavimui 4,2% - KA3: švietimo politikos reformoms 4,80% - lėšos, skirtos perskirstymui tarp KA1 and KA2 Pagal sektorius: 40 % Aukštajam mokslui; 22 % Profesiniam mokymui; 15 % Mokykliniam ugdymui; 6 % Suaugusiųjų švietimui; 8 % Jaunimui; 1,9 % Jean Monnet; 1,8% Sportui; 5,3 %- administracinės išlaidos

6 Erasmus+ biudžetas (planuojama Lietuvai 2014 m.) Planuojama ~ ,00 EUR 15% 12% 4% 43% Aukštajam mokslui Profesiniam mokymui Mokykliniam ugdymui Suaugusiųjų švietimui Jaunimo programai 26%

7 Programoje dalyvaujančios šalys PROGRAMOS ŠALYS (visų sektorių mobilumui) 28 ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. Ne ES šalys: Norvegija, Islandija, Šveicarija (?), Lichtenšteinas, Turkija, Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija PARTNERĖS ŠALYS (tik aukštajam mokslui): Vakarų Balkanai, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija KITOS PARTNERĖS ŠALYS (tik aukštajam mokslui): kai kurios Azijos, Lotynų Amerikos, Afrikos bei kitos šalys (sąrašas bus pateiktas)

8 Erasmus+ prioritetai aukštajam mokslui didinti studentų įsidarbinimo galimybes, tobulinti gebėjimus, prisidėti prie Europos ekonominės pažangos gerinimo gerinti mokymo (si) kokybę įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse, vystyti Partnerinių šalių gebėjimus stiprinti tarptautiškumą remti Bolonijos procesą ir politinius dialogus su strateginėmis Partnerinėmis šalimis

9 Erasmus+ siekiniai aukštajam mokslui 20% studentų dalyvaus mobilume iki milijonai studentų Erasmus+ programoje Iš jų apie studentų ir personalo darbuotojų dalyvaus tarptautiniuose mainuose su šalimis partnerėmis 200 tūkst. pagal visą magistratūros studijų programą užsienyje besimokantys studentai gaus paskolų garantijas 25 tūkst. studentų studijuos jungtinėse magistrantūros programose

10 Erasmus+ programos administravimas (I) Decentralizuotos veiklos (KA1, KA2): administruoja Nacionalinės Agentūros (Lietuvoje - Švietimo mainų paramos fondas (LT01) ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (LT02)) Centralizuotos veiklos (KA1, KA2, KA2): administruoja Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (Vykdomoji agentūra)

11 AUKŠTAJAM MOKSLUI SKIRTOS VEIKLOS I DECENTRALIZUOTOS VEIKLOS (administruoja NA): 1. KA1 veikla- individualus mobilumas mokymosi tikslais: AM studentų studijos ir praktika, absolventų praktika AM dėstytojų mobilumas dėstymui, personalo mokymosi vizitai 2. KA2 veikla- bendradarbiavimo projektai: Strateginės partnerystės

12 KA1: mobilumas mokymosi tikslais Pareiškėjas: aukštoji mokykla, turinti Erasmus Chartiją arba aukštųjų mokyklų konsorciumas. (Lietuvoje 42 aukštosios mokyklos) Dalyviai: studentai, absolventai, dėstytojai ir personalas Mobilumo kryptys*: europinis mobilumas (tarp aukštųjų mokyklų programos šalyse) ir tarptautinis mobilumas (tarp ES ir kitų partnerinių regionų) Studentams: dalinės studijos ir praktika įmonėse, absolventų praktika Dėstytojams ir personalui: dėstymo ir mokymosi vizitai Mobilumas vykdomas dvišalių/daugiašalių susitarimu tarp aukštųjų mokyklų

13 Strateginės partnerystės Paraiškos teikėjai ir dalyviai: bet kokio tipo valstybinė ar privati organizacija/institucija Partnerystę sudaro mažiausiai 3 institucijos iš 3 skirtingų šalių Veiklos, skirtos aukštojo mokslo sektoriaus projektams: Tarpsektorinis bendradarbiavimas: su įmonėmis, vietos/regionine valdžia, NVO ir kt. švietimo įstaigomis; Jungtinių studijų programų rengimas, intensyvios programos/kursai studentams; Trumpalaikis mobilumas ir ilgalaikis mobilumas;

14 Paraiškų teikimo datos KA1 veiklai - Mobilumui mokymosi tikslais: iki 2014 m. kovo 17 d. KA2 veiklai - Strateginėms partnerystėms: iki 2014 m. balandžio 30 d.

15 AUKŠTAJAM MOKSLUI SKIRTOS VEIKLOS II CENTRALIZUOTOS VEIKLOS (administruoja EACEA, NA vaidmuo - informacinis): 1. KA1 veikla- individualus mobilumas mokymosi tikslais: Magistro jungtinės programos Paskolų garantijos magistro studijoms 2. KA2 veikla- bendradarbiavimo projektai: Žinių Aljansai Potencialo vystymo projektai 3. KA3 veikla- parama politinėms reformoms

16 KA1: Paskolų garantijos magistro studijoms Skirta: studentams, kurie siekia studijuoti kitoje Europos šalyje, nei gyvenamoji šalis arba šalis, kurioje jie įgijo savo kvalifikaciją, kuria suteikiama prieiga prie magistrantūros programa. Finansiniai tarpininkai: nacionaliniai bankai ar studentų paskolų agentūros, kurie bus atrenkami paskelbus kvietimą iki 2014 metų vasaros. Paskolos suma: 1 metams iki EUR 2 metams iki EUR Lengvatiniai paskolos grąžinimo terminai Planuojama magistro studijų studentų.

17 KA1: jungtinės magistro programos Erasmus Mundus 1 Veiklos tęstinumas Labai aukštos akademinės kokybės magistrantūros jungtinės studijų programos, įskaitant ir stipendijų studentams sistemą Planuojama: 34,000 studentų ir dėstytojų, 350 JMP, biudžetas 1 mlrd. eurų

18 KA1: jungtinės magistro programos Galimi pareiškėjai: programos ir partnerinių šalių mokslo ir studijų institucijų konsorciumas Reikalavimai: min 3 MSI iš programos šalių; privalomas studijų periodas 2 skirtingose šalyse; jungtinis laipsnis (rekomenduojama) Trukmė: 1 parengiamieji metai + 3 priėmimai (max iš viso 5 metai) Finansavimas: konsorciumo valdymui, studentų stipendijoms iš viso 2-3 mln. eurų

19 KA2: Žinių Aljansai Tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatą nukreipti projektai, skatinantys AM ir verslo bendradarbiavimą; Skirti visų disciplinų, sektorių ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui; naujų studijų programų, atliepiančių verslo poreikius, rengimui ir įgyvendinimui; studentų, akademinio ir įmonių personalo verslumo skatinimui; patirties pasikeitimas Inovacijos, tvarumas, poveikis pagrindiniai akcentai Didelės apimties projektai Min 6 organizacijos iš 3 programos šalių (iš jų min 2 MSI ir 2 verslo organizacijos) Projekto trukmė: 2 arba 3 metai.

20 KA2: Potencialo vystymas Tempus programos tęstinumas Tikslas: gerinti partnerių šalių aukštojo mokslo kokybę (instituciniu ir nacionaliniu lygmenimis) Apie 1000 projektų per 7 metus 2 tipų projektai: jungtinės veiklos projektai: studijų programų, turinio, metodikos atnaujinimas, mokymas (is), personalo plėtra, kokybės užtikrinimas, valdymas, Bolonijos įrankiai struktūriniai projektai: AM reformos nacionaliniame lygmenyje (pagalba vietos valdžiai, politikos modernizavimas, Bolonijos reforma, valdymas ir AM sistemos vadyba ir pan.) Papildoma veikla Rytų partnerystės ir plėtros šalims: studentų ir dėstytojų mobilumas Prioritetas: regioniniam bendradarbiavimui

21 KA2: Potencialo vystymas Paraiškas teikti gali: programos ir partnerinių šalių aukštoji mokykla arba aukštųjų mokyklų asociacijos Reikalavimai: Bent 1 partnerinė šalis (min 2 MSI) Ne mažiau kaip 3 programos šalys (min po 1 MSI iš kiekvienos šalies) Partnerinės šalies ministerija (Struktūrinių projektų atveju) Trukmė: 2-3 metai Finansavimas: Atskiri biudžetai pagal regionus Supaprastinimas (fiksuotos normos unit costs )

22 Paraiškų teikimo datos KA1 veiklai - jungtinėms magistro programoms: iki 2014 m. kovo 27 d. KA2 veiklai - Žinių Aljansams: iki 2014 m. balandžio 30 d.; Potencialo vystymo projektams: planuojama 2014 m. rudenį

23 KA3: švietimo politikos reformos Tikslai: remti europinę AM politikos plėtrą siekiant didesnio sisteminio poveikio Pagrindinės veiklos: Remti AM modernizavimo strategijos, Bolonijos proceso įgyvendinimą ES skaidrumo priemonių plėtra ir įgyvendinimas (ECTS, ) Kvalifikacijų pripažinimas (NARIC) AM reformos ekspertų tinklas kaimyninėse ir plėtros šalyse Tarptautinis dialogas Pasaulinė alumni asociacija Tarptautiškumo skatinimas ir viešinimas

24 Jean Monnet Tikslas skatinti Europos Sąjungos integracijos studijas (ES politika, teisė, ekonomika, istorija, tarpkultūrinis dialogas, tarptautiniai santykiai, sociologija, filosofija, menai,...) Projektai ir veiklos: Modules 40h mokymo programa (max dotacija: 30,000 ) Chairs Centres of Excellence Networks Projects 90h dėstymo etatas (max dotacija: 50,000 ) žinių ir gebėjimų centrai (max dotacija: 100,000 ) aukšto lygio tyrimų ir bendradarbiavimo tinklai (max dotacija: 300,000 ) metodologijos rengimas, diskusijų ir refleksijų skatinimas (max dotacija:60,000 ) - Paraiškų teikimo terminas 2014 m. kovo 26 d. - Daugiau informacijos :

25 Atsakingi ŠMPF darbuotojai KA1: mobilumas mokymosi tikslais Individualios institucijos Arūnė Karosaitė ir Vitalij Zenčenko Konsorciumai Greta Nutautaitė KA1: Paskolų garantijos magistro studijoms Evelina Miselienė KA1: Jungtinės magistro programos Vilija Dulevičiūtė KA2: Strateginės partnerystės ir Žinių Aljansai Irma Vyšniauskienė Potencialo vystymo projektai ir Jean Monnet Dovilė Rudzenskė

26 Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, Vilnius Tel.: (8 5) , , , Faksas (8 5) El. paštas