Naudojimo instrukcija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Naudojimo instrukcija"

Transkriptas

1 Naudojimo instrukcija Gebrauchsanweisung Istruzioni per l uso Instrukcja użytkowania Mode d emploi

2 ATSARGUMO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS REKOMENDACIJOS 1. Pakavimas Pakuotės medžiagos yra 100 % perdirbamos, jos yra pažymėtos perdirbamų medžiagų simboliu. 2. Pakuočių nuėmimas ir turinio patikrinimas Išpakavę patikrinkite prietaisą, ar jis neapgadintas ir ar tinkamai užsidaro durelės. Jei turite abejonių, kreipkitės į kvalifikuotą techniką ar vietinį pardavėją. 3. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą - Prietaisas skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 5 C. - Šį prietaisą patikrino gamintojas, kad užtikrintų, jog jis veikia teisingai. Dėl tokio patikrinimo gali būti likusių lašelių / vandens žymių, kurios po pirmo plovimo išnyks. 4. Energijos ir vandens taupymas - Neskalaukite indų po bėgančiu vandeniu. - Visada prieš naudodami prietaisą, jį pilną prikraukite indų, priešingu atveju rinkitės dalinės apkrovos / kelių zonų parinktį Half load/multizone (jei ji yra). - Jei yra ekologiškų energijos šaltinių, tokių kaip šildymas saulės baterijomis, šilumos siurbliai ar centralizuotos šildymo sistemos, prietaisą galima prijungti prie karšto vandens linijos su iki 60 C temperatūra. Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna yra tinkamo tipo (pažymėta 70 C Max arba 90 C Max ). 5. Vaikų saugumas - Saugokite pakuotes vaikams nepasiekiamoje vietoje. - Vaikams neleiskite žaisti su įrenginiu. - Ploviklį, skalavimo priemonę ir druską laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 6. Įspėjimai apie saugą - Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso. - Nenaudokite prietaiso lauke. - Prie prietaiso nelaikykite degių medžiagų. - Vandens iš prietaiso negalima gerti. - Nenaudokite prietaise tirpiklių: sprogimo pavojus! - Būkite atsargūs, kai durelės yra atidarytos: pavojus užkliūti! - Ant atvirų prietaiso durų galima išlaikyti tik ištraukto stalčiaus su indais svorį. Nedėkite ant atvirų durelių jokių kitų daiktų, ant jų nesėskite ir nestokite. - Aštrius daiktus, kurie gali sužaloti (pvz., peilius), reikia dėti į krepšelį įrankiams aštriuoju galu žemyn. Įrankius su ilgomis rankenomis reikia išdėstyti ant viršutinės lentynos horizontaliai, aštrų galą nusukus nuo indaplovės priekio. - Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą; taip reikia atjungti ir trikties atveju. - Remonto ir techninio modifikavimo darbus gali atlikti tiktai kvalifikuotas technikas. - Prietaisas nėra skirtas naudoti be dekoratyvinės plokštės. Pasirūpinkite, kad ant sumontuoto prietaiso visada būtų uždėta dekoratyvinė plokštė. 7. Apsauga nuo šalčio Jei prietaisas statomas aplinkoje, kurioje esama užšalimo pavojaus, jį reikia visiškai ištuštinti. Užsukite vandens čiaupą, atjunkite tiekimo ir išleidimo žarnas, išleiskite visą vandenį. Patikrinkite, kad druskos talpoje būtų bent 1 kg tirpintos atkuriamosios druskos, kad prietaisas būtų saugomas nuo temperatūrų iki -20 C. Kai plovimo programa tęsiama toliau, gali būti parodytas klaidos pranešimas (žr. 14 psl.). F6 E1 prietaisą reikia palikti mažiausiai 5 C aplinkoje mažiausiai 24 valandas. Pašalinę šias triktis atstatykite prietaisą (žr. sk. Ką daryti, jei... ). 8. Išmetimas - Prietaisas yra pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Jei nusprendėte prietaisą išmesti, jį reikia utilizuoti pagal vietinius atliekų utilizavimo reikalavimus. Kad jos nebebūtų galima naudoti, nukirpkite maitinimo laidą. - Kad apsisaugotumėte nuo situacijų, kuriose gali kilti pavojus vaikams (pvz., pavojus uždusti), nulaužkite durelių užraktą, kad jų nebebūtų galima uždaryti. - Prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų (WEEE). Jei užtikrinsite šio prietaiso tinkamą perdirbimą, padėsite apsaugoti aplinką ir sveikatą nuo galimos žalos pasekmių. Netinkamas šių prietaisų utilizavimas su buitinėmis atliekomis gali turėti žalingo poveikio aplinkai. simbolis ant prietaiso arba dokumente, pateiktame su prietaisu, nurodo, kad šis produktas neturi būti laikomas buitine atlieka, o turi būti perduotas utilizuoti į artimiausią elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą. - Utilizavimas turi būti atliekamas pagal vietinius atliekų utilizavimo nuostatus. Daugiau informacijos apie elgesį su šiuo prietaisu, jo atkūrimą ir perdirbimą kreipkitės į kompetentingą vietinę įstaigą, buitinių atliekų sutikimo centrą arba parduotuvę, iš kurios įsigijote prietaisą. EB atitikties deklaracija Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir platinamas pagal EC direktyvų reikalavimus: 2006/95/EB, 89/336/EB, 93/68/EB ir 2011/65/EB (RoHS direktyvą). Garantija netaikoma, jei gedimai sukelti neteisingo prietaiso naudojimo. Pasiliekame teisę atlikti technines modifikacijas. Indaplovės talpa: 13 komplektų 2

3 INDAPLOVĖS APIBŪDINIMAS Įrankių lentynėlė 5 - Valdymo pultas 9 - Viršutinė purkštuko alkūnė 2 - Įrankių krepšys 6 - Skalavimo skysčio dozatorius 10 - Viršutinė lentynėlė 3 - Apatinė lentynėlė 7 - Filtras 11 - Apšvietimas apačioje (jei yra) 4 - Ploviklio dozatorius 8 - Apatinė purkštuko alkūnė Valdymo pulto vieta gali skirtis priklausomai nuo indaplovės modelio. VALDYMO PULTO APIBŪDINIMAS A B C D E1 E2 E3 F G H A B C D E1 - Programos pasirinkimo mygtukas E2 - Ekranas informacinė sritis - Pasirinkt. zonos mygtukas Multizone E3 - Ekranas būsenos sritis - PowerClean / užraktas (spauskite 3 sek.) F - Atidėjimas - PowerDry / nustatymai (spauskite 3 sek.) G - Atšaukti / Atstatyti (spaudžiant 3 sek., išleidžiamas vanduo) - Ekranas parinkčių sritis H - Pradėti / pauzė Kai kurių simbolių vieta gali skirtis priklausomai nuo indaplovės modelio. 3

4 NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ Prijungus prietaisą prie elektros tinklo, jį reikia suprogramuoti. Ekrane vartotojui bus teikiami nurodymai, kaip nustatyti prietaisą naudoti. 1. Kalbos pasirinkimas ENGLISH P =NO, fflst =YES Norėdami pasirinkti norimą kalbą, paspauskite mygtuką. Patvirtinkite paspausdami mygtuką. Patvirtinus kalbą, galima nustatyti prietaiso nustatymus. 2. Vandens kietumo nustatymas WATER HARDNESS <1=Min, 7=Max> WATER HARD.= 4 P =NO, fflst =YES Pagal numatytąjį nustatymą vandens kietumo lygis yra 4. Norėdami keisti vandens kietumo lygį, kelis kartus paspauskite mygtuką. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite mygtuką. Lygį reikia nustatyti, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Plovikliai Kai naudojate miltelius arba gelį, turite įpilti regeneracinės druskos ir nustatyti vandens kietumo lygį, kaip nurodyta lentelėje toliau. Regeneracinės druskos taip pat reikia įpilti, jei naudojate tabletes su druskos funkcija. 1. Gaunamo vandens tiekimo įmonės pasiteiraukite, koks vandens kietumas įveskite šią reikšmę savo indaplovėje Reikalinga Vokiškieji Prancūziškieji Angliškieji Vandens kietumo lygis Įvestoji reikšmė rodoma ekrane DRUSKA laipsn. dh laipsn. fh laipsn. eh ,3 Minkštas 1 NĖRA ,6 Vidutinis ,3 18,9 Vidutinis ,6 25,9 Vidutiniškai kietas ,6 35 Kietas 5 TAIP ,7 44,1 Labai kietas ,8 62,4 Ypač kietas 7 3. Druskos rezervuaro pildymas POUR WATER OPERATION Kai vandens kietumas yra nustatytas, reikia pripildyti druskos rezervuarą vandens ir specialios regeneracinės druskos. Visų pirma, į rezervuarą reikia įpilti 1,5 litro švaraus vandens. Patvirtinkite operaciją paspausdami mygtuką. INSERT 1,5L OF WATER IN THE SALT RESERVOIR INSERT SALT OPERATION ADD 1KG OF Atsukite dangtelį. Pripilkite į druskos rezervuarą vandens. SALT IN THE SALT RESERVOIR Įpilkite 1 kg specialios regeneracinės druskos, skirtos indaplovėms. Kitokios druskos naudoti negalima. Užsukite dangtelį. Druskos likučius aplink dangtelį nuvalykite. Likęs druskos tirpalas arba grūdeliai gali nulemti gilesnę koroziją, kuri nepataisomai sugadins nerūdijančiojo plieno komponentus. 4

5 4. Ploviklio tipo nustatymas DETERGENT TYPE OPERATION DO YOU USE P =NO, fflst =YES Šiame veiksme labai svarbu pasirinkti, kokio tipo ploviklį naudosite (tabletą / kapsulę ar gelį / miltelius). Jei renkatės keliais etapais veikiantį ploviklį tabletėje ar kapsulėje, paspauskite ir pereikite prie 6 veiksmo Atsukto čiaupo naudojimas kitame puslapyje. Ekrane švies simbolis. Jei renkatės gelinį ploviklį ar miltelius, paspauskite ir pereikite prie 5 veiksmo Skalavimo priemonės naudojimas. ALL IN ONE P =NO, fflst =YES DETERGENT? P =NO, fflst =YES 5. Skalavimo priemonės naudojimas* *Jei ankstesniame veiksme pasirinkote universalų ploviklį, prietaisas šį veiksmą praleis. RINSE AID OPERATION Skalavimo priemonės dozatoriaus dangtelį atidarykite spausdami dešinįjį mygtuką. INSERT RINSE AID IN THE DISPENSER Pripilkite skalavimo priemonės dozatorių iki MA linijos (apie 150 ml). Pilkite atsargiai, kad neprapiltumėte pro šalį! Tinkamai uždarykite dangtelį, nuvalykite pro šalį nulašėjusį skystį. Tai apsaugo nuo per didelio putojimo plaunant, dėl kurio indai gali būti išplauti ne taip švariai. Patvirtinkite operaciją paspausdami mygtuką. Skalavimo priemonės dozatoriaus nustatymas (nereikia, kai naudojamos tabletės / kapsulės) - + Skalavimo priemonės dozę galima pritaikyti pagal naudojamą ploviklį. Kuo žemesnis nustatymas, tuo mažiau skalavimo priemonės bus naudojama (gamyklinis nustatymas: 4 padėtis). Atidarykite dangtelį paspausdami mygtuką. Moneta ar panašiu daiktu pasukite rodyklę į norimą nustatymą. Pakoregavę skalavimo priemonės nustatymą, dangtelį vėl uždarykite. Jei lieka neišplautų vietų: sumažinkite dozę pasukdami reguliatorių į žemesnį nustatymą (1 3). Jei moliniai / porcelianiniai indai iki galo neišdžiovinami: padidinkite dozę pasukdami reguliatorių į aukštesnį nustatymą (5 6). Plastikinius indus gali būti sunkiau išdžiovinti, todėl aukštesnis skalavimo priemonės nustatymas to nepagerins. Ploviklius su į jų sudėtį įeinančiomis skalavimo priemonėmis galima naudoti tik su ilgesnėmis programomis. Jei naudojate trumpesnes programas, gali likti ploviklio likučių (jei reikia, naudokite ploviklio miltelius). Plovikliai su į jų sudėtį įeinančiomis skalavimo priemonės gali palikti daugiau pamuilių. 5

6 6. Atsukto čiaupo naudojimas OPEN TAP OPERATION Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Jei jis užsuktas, atsukite ir patvirtinkite paspausdami mygtuką. PLEASE OPEN THE WATER TAP 7. Pirmojo ciklo paleidimas FIRST CYCLE OPERATION PLEASE RUN THE fflst = OK INTENSIVE CYCLE fflst = OK Prieš įprastai naudojant prietaisą rekomenduojama iš pradžių paleisti Intensive ciklą prietaisui sukalibruoti. Įdėkite plovimo priemonę į dozatoriaus talpą A (žr. žemiau), tada paspauskite. Paspausdami mygtuką pasirinkite Intensive programą, paspauskite ir uždarykite prietaiso dureles. Šis pirmasis ciklas gali trukti iki 20 minučių ilgiau, nes vyksta automatinis kalibravimas. Po šios procedūros prietaisas bus paruoštas naudoti. TO COMPLETE THE fflst = OK SET UP fflst = OK PLOVIMO PRIEMONĖS PRIDĖJIMAS NAUDOKITE TIK SPECIALIAI INDAPLOVĖMS SKIRTAS PLOVIMO PRIEMONES LAIKYDAMIESI TIEKĖJO REKOMENDACIJŲ! B A Atidarykite plovimo priemonės dozatorių paspausdami pilką užraktą kairėje. Viduje yra dvi talpos plovikliui. Talpa A yra skirta pagrindinio plovimo plovikliui. Talpa B skirta papildomai ploviklio dozei. Ploviklio įdėjimas / įpylimas: milteliai / gelis pilami į talpą A. 6

7 Jei indai labai nešvarūs, įpilkite 5 gramus ploviklio į talpą B. Jei naudojama universali plovimo priemonė vienoje dozėje (tabletė / kapsulė), ją reikia įdėti į talpą A. Reikia pasirinkti parinktį Tablet! Uždarykite dangtelį spustelėdami ant briaunelių. Vienam ciklui naudokite tik vieną tabletę / kapsulę; ją dėkite tik į ploviklio dozatorių. Kai kurių tipų tabletės / kapsulės gali per trumpą ciklą ( Fragile, Rapid ) ištirpti ne iki galo. Tabletė / kapsulė tinkamai ištirps ir išplaus indus, jei ją padėsite ant indaplovės dugno. INDŲ DĖJIMAS ANT LENTYNĖLIŲ Sudėliokite indus taip, kad vanduo nesikauptų angose, o purškimo strėlė laisvai judėtų. Naudokite tik indaplovėse skirtus plauti indus ir įrankius. Indaplovėje neplaukite medinių, aliuminių, skardinių, sidabrinių įrankių arba dekoruotų indų (neglazūruotų). Kai dedate indus į krepšelius (pvz., lėkštes, dubenėlius, puodus), patikrinkite, kad vanduo galėtų tekėti žemyn! Įrankių lentynėlė Ilgus įrankius dėkite į priekinę lentynėlės dalį (jei ilgi įrankiai netelpa į įrankių krepšį, juos galima sudėti ant viršutiniosios lentynėlės sulenkiamų dalių). Ilgus peilius su rankenomis dėkite į kairę pusę. Kaip išimti įrankių lentynėlę (jei yra) gali būti naudinga išimti įrankių lentynėlę, jei į viršutinę lentynėlę norite dėti stiklines ant ilgų kotelių ar didelius indus. - Atlenkite abu laikiklius H ir nuimkite lentynėlę. Kai indų lentynėlė yra vietoje, laikikliai visada turi būti uždaryti. ATIDARYTAS UŽDARYTAS 7

8 Viršutinė lentynėlė Į viršutinę lentynėlę galima dėti stiklines, taures, puodelius, dubenėlius. Lentynėlės dešinėje galima dėti nedidelius indus (kavos ar arbatos puodelius). Užlenkiamas dalis A galima atidaryti ir sudėti taures ant ilgų kotelių, ilgus įrankius ar puodelius kavai. Lėkščių laikiklius B galima nulenkti žemyn ir sudėti dubenėlius. A UŽDARYTAS A - CLOSED A ATIDARYTAS A - OPEN ATIDARYTI A: TO OPEN A: CLICK! A Pasukite Rotate atverčiamą the flap dalį clockwise pagal laikrodžio and hook rodyklę on rack ir užkabinkite ant lentynėlės. A B Įstačius lentynėlę į žemesnę padėtį, taip pat galima sudėti desertui skirtus indus (iki 20 cm skersmens). Kaip nustatyti viršutinės lentynėlės aukštį, žr. instrukciją toliau. Kaip nustatyti viršutinės lentynėlės aukštį (jei galima) gali būti naudinga pakelti viršutinę lentynėlę, kad apatinėje lentynėlėje liktų daugiau vietos. Nuleiskite ją žemyn, norėdami sudėti taures ant ilgų kotelių. - Suimkite ir ištraukite dvi šonines rankenėles (C) (jos turi būti tame pačiame lygmenyje), tada pakelkite arba nuleiskite viršutiniąją lentynėlę. Kaip išimti viršutinę lentynėlę (jei yra) gali būti naudinga išimti viršutinę lentynėlę, jei į apatinę lentynėlę norite dėti didelius indus. - Atlenkite abu laikiklius D ir nuimkite lentynėlę. Kai viršutinė lentynėlė yra vietoje, laikiklius visada reikia laikyti uždarytus. C UŽDARYTAS ATIDARYTAS D Apatinė lentynėlė Ant apatinės lentynėlės galima dėti lėkštes ir puodus. Vertikalius lėkščių laikiklius E galima nulenkti žemyn, kad būtų daugiau vietos puodams sudėti. Kai yra pasirinkta parinktis Multizone, ant apatinės lentynėlės galima įstatyti įrankių krepšį F (kai kuriuose modeliuose). F E 8

9 Kaip naudoti PowerClean PowerClean naudoja specialius vandens purkštukus, kad intensyviai plautų negilius indus ir keptuves, sudėtas PowerClean srityje per centrą. G 1. Nustatykite PowerClean sritį G nulenkdami žemyn lėkščių laikiklius, kad galėtumėte sudėti puodus. 2. Vertikaliai pakreiptus puodus ir troškintuvus sudėkite į PowerClean sritį. Puodai turi būti atsukti link vandens purkštukų. PROGRAMAVIMAS E1 E2 E3 5. ECO 50ºC Duration 3:20 Programų ir parinkčių sąrašas pateikiamas programų lentelėje kitame puslapyje. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite. Paspauskite mygtuką, norėdami pasirinkti programą priklausomai nuo to, kiek nešvarūs yra indai, ir rekomendacijas Programų lentelėje. Ekrane bus rodoma informacija: E1 E2 E3 Aktyvios papildomos parinktys Pasirinktos programos indikatorius Trumpas programos apibūdinimas ir programos trukmė, programos eiga Kai yra pasirinkta programa, papildomos parinktys arba programa Delay, paspauskite mygtuką pradėti. ir uždarykite dureles per 3 sekundes pasirinktai programai Sustabdyti programą (pvz., jei norite įdėti indų): - Paspauskite mygtuką arba atsargiai atidarykite dureles (programos eiga pristabdoma) ir sudėkite indus (saugokitės KARŠTO garo!). - Paspauskite mygtuką ir uždarykite dureles per 3 sekundes, kad šis ciklas būtų paleistas iš naujo (programa tęsiama nuo tos vietos, kur ji pertraukiama). PAUSE ȝȝȝțșșșșșșșȣ 3:15 PRESS fflst ȝȝȝțșșșșșșșȣ 3:15 Atšaukti arba pakeisti vykdomą programą: - 3 sekundes spauskite mygtuką, norėdami atšaukti veikiančią programą (iki 1 min. yra išleidžiamas vanduo, po to prietaisas išsijungia). - Trumpai spustelėjus mygtuką prietaisas įsijungs. - Pasirinkite naują programą paspausdami mygtuką. - Paspauskite mygtuką ir uždarykite dureles. Vykdant programą, ekrane yra rodoma jos eiga (kaip juosta), programos fazė ir laikas iki programos pabaigos: MAIN WASH ȝȝȝȝȝșșșșșșȣ 1:50 Priklausomai nuo ciklo, ekrane taip pat gali būti pateikiama papildoma informacija: - 6TH SENSE su animacija (eigos juostoje) jutikliu reguliuojama trukmė, elektros ir vandens sąnaudos, priklausomai nuo to, kiek nešvarūs yra indai. Yra tik programoje 6th Sense. - MAIN WASH pagrindinis plovimas. - HOT RINSE/RINSE programos skalavimo fazė. - ACTIVE DRY džiovinimas naudojant PowerDry technologiją. - STATIC DRY programos džiovinimo fazė. - CALIBRATING prietaisas kalibruoja jutiklį. Po to, kai programa baigiama, ekrane rodoma: END OF CYCLE ȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝȝ 0:00 Ekrane gali būti rodoma papildoma informacija: - REFILL RINSE AID įpilkite skalavimo priemonės. - REFILL SALT įpilkite į rezervuarą druskos. - CHECK FILTER prireikus išvalykite filtrus. Po 30 sekundžių prietaisas išsijungs. Atidarykite prietaiso dureles (saugokitės karšto garo!) ir išimkite indus iš lentynėlių, pradėdami nuo apatinės lentynėlės. Jei reikia į rezervuarą įpilti druskos arba plovimo priemonės į dozatorių, rekomenduojama tai atlikti iškart prieš pradedant kitą ciklą. 9

10 10 PROGRAMŲ LENTELĖ Programa Programos apibūdinimas Nr. a. Pavadinimas (informacija apie indų sudėjimą) Galimos parinktys Ploviklis A B Naudojama vidutiniškai nešvariems indams su pridžiūvusiu maistu. Programa jaučia indų nešvarumo lygį ir atitinkamai sureguliuoja programą. Kai jutiklis nustato nešvarumo lygį, ekrane parodoma animacija ir ciklo trukmė pakoreguojama. PowerClean parinktis šiai programai įjungiama automatiškai. Išjungti šią parinktį valdymo skydelyje paspauskite mygtuką PowerClean (Intensyvus plovimas). Sąnaudos Programos Džiovinimo a Vanduo Energija trukmė fazė (litrais) (KWh) (min.) 7,5 13 0,95 1, Pilna 1 6th Sense C 2 Pre-Wash Šaltas Indai bus plaunami vėliau. 4,0 0, Nėra 3 Fragile 40 C Šiek tiek nešvarūs indai, pavyzdžiui, stiklinės ir puodeliai. 10,5 0, Švelni 4 Rapid 45 C Nelabai purvini indai, be pridžiūvusių maisto likučių. 11,0 0, Nėra 5 Eco b 50 C Įprastai nešvarūs indai. Standartinė programa efektyviausiai veikia tada, kai suvartojamas kombinuotas energijos ir vandens kiekis. 10,0 0, Pilna 6 1h Wash&Dry 55 C Nuo šiek tiek iki įprastai suteptų indų. Tinka indams, prie kurių nešvarumai dar nėra pridžiūvę 11,0 1,30 60 Pilna 7 Daily 60 C Įprastai nešvarūs indai. 11,0 1, Pilna 8 Intensive 65 C Rekomenduojama labai nešvariems indams, ypač keptuvėms ir prikaistuviams. 15,0 1, Pilna 9 Silent 50 C Įprastai nešvarūs indai, plaunama švelniai ir tyliai dėl mažesnio purkštukų slėgio. 14,0 1, Pilna 10 Steam 70 C Programa su garu, skirta stipriai purviniems indams, puodams ir keptuvėms. Mirkymas ir švelnus pradinis plovimas nebereikalingas. 14,5 1, Pilna Programos duomenys yra gauti įprastomis aplinkybėmis, su įjungtomis numatytosiomis parinktimis. Duomenys gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir naudotų parinkčių. Dėl įrenginio automatinio kalibravimo sistemos su jutiklių programa galimas skirtumas iki 20 minučių. b. Nuorodinė programa energijos sąnaudų etiketei pagal EN reikalavimus. Pastaba testavimo įstaigoms: išsamios informacijos apie EN / standartinės apkrovos palyginimo testą ir kitus testus gausite susisiekę šiuo adresu: Energijos sąnaudos: įjungus: 1,50 W; išjungus: 0,50 W.

11 PAPILDOMOS PARINKTYS Kiekvienoje programoje galima naudoti papildomas parinktis. Visų galimų parinkčių atskiroms programoms sąrašas pateikiamas Programų lentelėje ankstesniame puslapyje. Visos aktyvios parinktys rodomos ekrane Parinkčių srityje. Multizone galite rinktis iš kelių plovimo zonų. Paspauskite mygtuką norėdami pasirinkti plovimo sritį: 1. plauti visuose krepšeliuose (numatytoji parinktis). 2. plauti viršutinėje lentynėlėje ir įrankių lentynėlėje. Ekrane šviečia simbolis. 3. plauti apatinėje lentynėlėje ir įrankių krepšelyje. Ekrane šviečia simbolis. Ekrane bus rodoma informacija. Kai funkcija yra aktyvi, ekrane šviečia simbolis. PowerClean / užraktas dėl papildomų vandens purkštukų šioje srityje ši programa intensyviau plauna apatinėje lentynėlėje konkrečioje vietoje sudėtus indus. Kai funkcija yra aktyvi, ekrane šviečia simbolis. Norėdami užblokuoti ar atblokuoti valdymo pultą, 3 sekundes spauskite mygtuką. Vaikai negalės atsitiktinai įjungti indaplovės spausdami valdymo pulto mygtukus, jei bus parinkta ši parinktis. Norėdami įjungti šią parinktį, nuspaudę palaikykite mygtuką 3 sekundes ekrane bus rodoma informacija KEY LOCK Activated. Norėdami atblokuoti pultą, dar kartą pakartokite tą pačią procedūrą ekrane bus rodoma informacija KEY LOCK Deactivated. Jei yra aktyvus užraktas, paspaudus bet kurį mygtuką ekrane bus rodoma KEY LOCK Enable. PowerDry / Nustatymai ši technologija leidžia gauti puikius džiovinimo rezultatus dėl kondensavimosi, vykstančio indaplovės viduje. Kai ši parinktis yra aktyvi, ekrane šviečia simbolis. Norėdami prieiti prie nustatymo parinkčių, laikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes. Daugiau informacijos apie nustatymą žr. 12 psl. Atidėti kelis kartus paspauskite mygtuką atidėti programos paleidimą. Galima nustatyti nuo 1/2 iki 24 val. Kaskart spaudžiant mygtuką atidėjimas padidinamas - po 30 minučių, jei pasirinktis mažesnė nei 4 valandos, - po 1 valandą, jei pasirinktis mažesnė nei 12 valandų, - po 4 valandas, jei pasirinktis didesnė nei 12 valandų. Po to paspauskite mygtuką. Plovimo programa prasidės po nustatyto laiko. Jei šią parinktį reikia atšaukti, kelis kartus paspauskite mygtuką Atidėti. : mirksi. 5. ECO 50ºC Waiting 8:23 Atšaukti / atstatyti norėdami išjungti valdymo pultą, paspauskite šį mygtuką. Spaudžiant 3 sekundes, kai programa veikia, programa atšaukiama ir vanduo išleidžiamas. Paspaudus programos ir atidėto paleidimo metu, pasirinktis atšaukiama ir grįžtama į ankstesnį pasirinktą ciklą ir parinktį. PALEISTI / PAUZĖ paspauskite šį mygtuką arba atidarykite dureles plovimo ciklo metu, kad ciklas būtų pristabdytas. Norėdami tęsti ciklą, paspauskite šį mygtuką ir per 3 sekundes uždarykite dureles. Veikimo indikatorius (jei yra) ant grindų šviečiantis LED indikatorius rodo, kad indaplovė veikia. 11

12 MENIU / NUSTATYMAI SETTINGS Jei norite keisti prietaiso parametrus, 3 sekundes spauskite mygtuką. Ekrane rodomas žodis SETTINGS. Norėdami pereiti ir pakeisti vertes, paspauskite mygtuką. Norėdami išeiti iš nustatymų bet kuriame veiksme, paspauskite. Press P to Scroll Settings Press fflst to Change values 1. Tabletė P TABLET fflst Enabled Norėdami įjungti ar išjungti parinktį Tablet, paspauskite. Norėdami pereiti į kitą nustatymą, paspauskite. Jei ši parinktis yra įjungta, šviečia simbolis. P TABLET fflst Disabled 2. Garsas P SOUND fflst Turned On Norėdami įjungti ar išjungti garsą, paspauskite. Norėdami pereiti į kitą nustatymą, paspauskite. 3. Vandens kietumas P WATER HARD. fflst LEVEL 4 Norėdami pakeisti vandens kietumą, paspauskite. Norėdami nustatyti tinkamą lygį pagal vandens kietumą, žr. lentelę 4 psl. Norėdami patvirtinti, paspauskite. 4. Ekrano ryškumas P BRIGHTNESS fflst High Norėdami pakeisti ekrano ryškumą, paspauskite. Pasirinkite vieną iš trijų lygių: High, Medium ir Low. Norėdami pereiti į kitą veiksmą, paspauskite. P BRIGHTNESS fflst Medium P BRIGHTNESS fflst Low 5. Kalba P LANGUAGE fflst ENGLISH Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite. Norėdami pereiti į kitą veiksmą, paspauskite. 12

13 6. Atstatymas į gamyklinius nustatymus P Ši funkcija leidžia atstatyti prietaisą į numatytuosius gamyklinius nustatymus. Norėdami naudoti šią funkciją, paspauskite mygtuką. FACTORY DEF. fflst OK Kitame veiksme atidaromas pirmojo nustatymo vedlys. Vėl reikės nustatyti visus parametrus, įskaitant pasirinktą kalbą. 7. Išėjimas P Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką paspauskite mygtuką. EIT. Norėdami grįžti atgal į pirmą veiksmą, fflst OK TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Higienos sumetimais rekomenduojama mažiausiai kartą per mėnesį įjungti aukštos temperatūros ciklą (pvz., Intensive ). Jis padės palaikyti prietaiso švarą, tinkamą veikimą, išvengti blogų kvapų. Filtrų valymas Patikrinkite filtrus ir išvalykite, jei reikia CLICK! Atsukite mikrofiltrą (1), jį nuimkite (2) ir išimkite smulkų sietelį (3). Išskalaukite po tekančiu vandeniu... Įdėjimas Užsukite mikrofiltrą ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŽENKLĄ! Purkštukų alkūnių valymas Atsukite ir nuimkite viršutiniąją alkūnę. Atsukite ir nuimkite apatiniąją alkūnę. Purkštukus nuvalykite po bėgančiu vandeniu (jei reikia, naudokite dantų krapštukus). Įdėkite ir tinkamai prisukite viršutiniąją ir apatiniąją alkūnę. 13

14 KĄ DARYTI, JEI... Jei įvyko triktis, prieš susisiekdami su aptarnavimo po įsigijimo tarnyba, galite patikrinti tokius dalykus ir pabandyti problemą išspręsti patys. Daugelį trikčių galima pašalinti atliekant toliau aprašytus veiksmus, ir prietaisas greitai vėl ima veikti normaliai. CHECK SALT arba REFILL SALT CHECK RINSE AID arba REFILL RINSE AID Prietaisas... Galimos priežastys... Sprendimai... Druskos rezervuaras yra tuščias. Skalavimo skysčio dozatorius yra tuščias. Įpilkite į rezervuarą druskos (žr. 4 psl.). Nustatykite vandens kietumą (žr. 4 psl.). Įpilkite į dozatorių skalavimo skysčio (žr. 5 psl.)....neveikia / nepasileidžia. Prietaisą reikia įjungti. Patikrinkite, ar namuose nedingusi elektra. Neužsidaro prietaiso durelės. Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės. Įjungta atidėto paleidimo funkcija. Patikrinkite, ar pasirinkta atidėto paleidimo funkcija. Jei funkcija įjungta, prietaisas pradės veikti tik praėjus nustatytam laikui. Jei reikia, IŠ NAUJO NUSTATYKITE prietaisą paspaudę mygtuką arba paleiskite ciklą iškart paspaudę. NO WATER! CHECK CONNECTION MORE INFORMAITON IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F6-E1) CYCLE STOPPED CHECK DRAIN HOSE MORE INFORMAITON IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F8-E1) CYCLE STOPPED CHECK FILTER MORE INFORMAITON IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F6-E3) PRESS fflst AND CLOSE THE DOOR OPEN AND CLOSE THE DOOR CLOSE WATER NOW CALL THE SERVICE MORE INFORMAITON IS AVAILABLE IN THE INSTRUCTIONS (CODE F8-E1) arba Ekrane rodomas kitos trikties simbolis: Fx-Ey Užsuktas vandens čiaupas. Per žemas vandens slėgis. Susiraičiusi vandens tiekimo žarna arba užsikimšo tiekimo linijos filtrai. Purvini filtrai. Susiraičiusi išleidimo žarna. Užsukta sifono žarnos jungtis. Purvini filtrai arba purškimo alkūnės. Per mažai vandens prietaiso sistemoje. Netinkamai prijungta išleidimo žarna. Viduje daug putų. Durelės neuždaromos per 3 sekundes po to, kai paspaudžiamas mygtukas. Durelės tarp ciklų nebuvo atidarytos. Prietaiso techninis defektas. Reikia atsukti vandens čiaupą. Vandens čiaupas prie vandens tiekimo linijos turi būti iki galo atsuktas (minimalus tiekimo greitis: 0,5 litro per minutę). Vandens tiekimo žarna neturi būti susiraičiusi, santykinio tiekimo filtras ant vandens čiaupo jungties neturi būti nešvarus. Nuvalykite filtrus. Išleidimo žarna neturi būti susiraičiusi. Reikia išimti uždarymo diską iš sifono žarnos jungties. Nuvalykite filtrus ir purškimo alkūnes. Indai su įdubomis (pvz., puodeliai, dubenėliai) ant lentynos turi būti sudėti apversti. Turi būti tinkamai prijungta išleidimo žarna (aukščiau montuojamiems prietaisams nuo apatinio prietaiso krašto reikia palikti bent mm) žr. montavimo instrukcijas. Pakartokite be ploviklio arba palaukite, kol putos išsisklaidys. Dar kartą paspauskite dureles per 3 sekundes. ir uždarykite prietaiso Išimkite indus iš prietaiso (jei to dar nepadarėte), atidarykite ir uždarykite dureles. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (nurodykite būsenos triktį). Užsukite vandens čiaupą. Atlikus reikalingą veiksmą aukščiau, reikia atstatyti trikties pranešimą. Daugeliu atvejų tai padeda pašalinti triktį. ATSTATYTI: - 3 sekundes spauskite mygtuką ; - Uždarykite dureles; - Vanduo automatiškai išleidžiamas per maždaug 1 minutę; - Dabar prietaisą galima paleisti iš naujo. 14

15 Indai ir įrankiai... Galimos priežastys... Sprendimai......nevisiškai švarūs / ant jų likę maisto likučių...yra nuosėdų: regeneracinės druskos likučių Per maži tarpai tarp indų (indai su įdubomis neteisingai išdėstyti ant lentynos). Per mažai ploviklio, ploviklis per senas arba laikomas neteisingai. Nepakankamai didelė temperatūra, kad būtų galima išplauti labai nešvarius indus. Indai sudėti ir ant viršutinės, ir ant apatinės lentynėlės, nors pasirinkta parinktis Half load/ Multizone. Užsikimšo purkštukai, filtrai purvini arba prijungti netinkamai. Purkštukai užstrigo užsikabinę už indų ar įrankių. Vanduo per kietas. Atidarytas druskos talpos dangtelis. Nepakanka skalavimo priemonės. Indus išdėstykite taip, kad jie tarpusavyje nesiliestų. Indai su įdubomis (pvz., puodeliai, dubenėliai) ant lentynos turi būti sudėti apversti. Jei reikia, naudokite daugiau ploviklio ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis dėl dozės dydžio. Visada laikykite ploviklį sausoje vietoje ir nelaikykite labai ilgai. Jei indai labai nešvarūs, pasirinkite plovimo programą su aukštesne temperatūra (žr. programų lentelę 10 psl.). Jei pasirinkote parinktį Half load/multizone (jei yra), nepamirškite indus dėti į viršutinę lentynėlę arba apatinę lentynėlę, tai leis padidinti plovimo galią ir išplauti indus optimaliai. Purkštukai neturi būti užsikimšę, filtrai neturi būti purvini ir turi būti tinkamai prijungti (žr. 13 psl. sk. Priežiūra). Purškimo strėlės turi laisvai suktis ir neturi strigti už indų ar įrankių. Vietose, kur vanduo labai kietas, regeneracinės druskos reikia pilti dažniau (žr. 4 psl.). Tinkamai uždarykite druskos talpos dangtelį. Jei naudojate kombinuoto poveikio ploviklį (tabletę / kapsulę), bandykite įpilti daugiau skalavimo priemonės....yra ne sausi Plastikinės talpos džiūsta sunkiai. Sintetinės medžiagos džiūsta sunkiai; jei pasibaigus ciklui indai lieka drėgni, juos nušluostykite. Švarūs indai paliekami prietaise ilgam po ciklo pabaigos (pvz., naudojant atidėto paleidimo parinktį). Neteisingai išdėstyti indai su įdubomis ant lentynų. Neteisingai dozuojama skalavimo priemonė. Pasirinkta spartaus plovimo programa Rapid. Tokiu atveju tai, kad ant indų ir ant prietaiso šonų yra vandens lašelių, yra normalu. Pabandykite atidaryti dureles 5 minutėms prieš išimdami indus. Išdėstykite indus taip, kad vanduo nesikauptų įdubose. Padidinkite skalavimo priemonės dozę (žr. 5 psl.). Spartaus plovimo programa Rapid 40 C/45 C yra skirta tik greitai išplauti šiek tiek nešvarius indus. Jei ši programa naudojama plauti pilną indaplovę vidutiniškai ar labai nešvarių indų, indai gali būti nevisiškai išdžiovinti. Tokiu atveju pasirinkite standartinės trukmės programą. Kad indai būtų išplauti geriau, pasibaigus programai atidarykite dureles ir palaukite 15 minučių prieš išimdami indus iš prietaiso....nublukusios plastikinės dalys Pomidorų / morkų sultys. Plastikinės dalys gali nublukti ar pakeisti spalvą dėl, pavyzdžiui, pomidorų sulčių. Rekomenduojama naudoti plovimo miltelius, nes jų galima įpilti šiek tiek didesnę dozę, kad indai būtų baltesni. Reikėtų naudoti aukštesnės plovimo temperatūros programas....neskaidrus stiklas ir pan. Indai netinkami plauti indaplovėse (porcelianas). Naudokite tik indaplovėse skirtus plauti indus ir įrankius....ant stiklo lieka nuvalomų nuosėdų Naudojama stiklui netinkama programa. Indus reikia sudėti taip, kad jie nesiliestų tarpusavyje. Nedėkite stiklinių indų kartu į krepšelius. Naudokite stiklui tinkamą programą....stiklas nespindi...arbatos puodeliai patamsėja ir šis patamsėjimas išlieka ir po plovimo indaplovėje. Stiklinės netinkamos plauti indaplovėse (porcelianas). Juodojoje arbatoje yra tianino. Šis poveikis yra negrįžtamas. Ateityje rekomenduojame: - Pakeisti minkštiklio dozavimo sistemos kontrolę. - Būti atidiems ir vadovautis ploviklių dozės rekomendacijomis. - Naudodami kombinuoto poveikio tabletes vadovaukitės ploviklio gamintojo rekomendacijomis. Jei ant puodelio lieka nuosėdų nuo arbatos, prieš pildami į dozatorių į plovimo priemonę įmaišykite vieną arbatinį šaukštelį kepimo sodos. 15

16 ...rūdžių pėdsakai Nenaudojama parengiamojo plovimo programa Pre-wash. Druskingo ar rūgštaus maisto likučiai gali palikti rūdžių pėdsakus net ant nerūdijančiojo plieno įrankių. Kad to išvengtumėte, visada naudokite parengiamojo plovimo programą Pre-wash, jei indus plausite vėliau....yra kitokių pėdsakų Per maža skalavimo priemonės dozė. Jei yra nuosėdų, padidinkite skalavimo priemonės dozę (žr. 5 psl.). Jei naudojate kombinuoto poveikio ploviklį (tabletę / kapsulę), bandykite įpilti daugiau skalavimo priemonės....yra dryžių Per didelė skalavimo priemonės dozė. Jei yra dryžių, padidinkite skalavimo priemonės dozę (žr. 5 psl.). Jei naudojate kombinuoto poveikio ploviklį, į kurio sudėtį įeina skalavimo priemonė (tabletę / kapsulę), daugiau papildomos skalavimo priemonės nepilkite....yra pamuilių Indai ir įrankiai... Galimos priežastys... Sprendimai... Neteisingai dozuojama plovimo / skalavimo priemonė. Naudokite tik reikalingą kiekį plovimo / skalavimo priemonės, nes naudojant jos per daug gali likti per daug pamuilių. Jei atlikus visus šiuos patikrinimus triktis išlieka, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą. Kreipkitės į aptarnavimo po įsigijimo skyrių (žr. garantiją). Prieš susisiekdami su mūsų aptarnavimo po įsigijimo skyriumi, pasižymėkite tokius dalykus: - trikties aprašymą, - prietaiso tipą ir modelį, - aptarnavimo kodą (numerį ant lipnios etiketės) durelių vidinėje pusėje dešinėje: