MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS"

Transkriptas

1 MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS

2 KAM PRIEMONĖ AKTUALI? MOKSLUI VERSLUI

3 PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI Pareiškėjai: Mokslo ir studijų institucijos Privatieji juridiniai asmenys* *kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis Partneriai: Privatieji juridiniai asmenys (kai pareiškėjas MSI) Mokslo ir studijų institucijos (kai pareiškėjas privatus juridinis asmuo)

4 FINANSUOJAMOS VEIKLOS nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo

5 9 KVIETIMAS Priemonei skirtas finansavimas Eur Projekto trukmė 15 mėn. (po sutarties pasirašymo)

6 STEBĖSENOS RODILIAI Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių: 1. Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius. Nauja įmonė įmonė, sukurta ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki projekto sutarties tarp įmonės ir įgyvendinančiosios institucijos pasirašymo dienos. 2. Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius.. Bendradarbiavimas bent vienos įmonės ir bent vienos tyrimų institucijos esamas arba naujas bendradarbiavimas įgyvendinant MTEP projekto veiklas. Investicijas MTEP projekto veikloms įgyvendinti gali gauti abi bendradarbiaujančios šalys (įmonė ir tyrimų institucija) arba tik viena iš jų (įmonė arba tyrimų institucija), tačiau jos turi būti skirtos bendradarbiauti. 3. Įgyvendinti MTEP projektai. Skaičiuojamas sumuojant pagal projekto veiklas įgyvendintus MTEP projektus (projektų skaičius).

7 PARENGTUMO REIKALAVIMAI I-asis konkurso etapas 1. Parengtas verslo planas, kuriuo siekiama komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtą MTEP rezultatą, kuris atitinka Klasifikacijos aprašo 4 punkte nustatytus 6- ojo arba vėlesnio MTEP etapo požymius ir projektu įgyvendinamą veiksmų plano teminį specifiškumą. Aprašo 8 priedas. 2. Pasirašytas ketinimų steigti atžalinę įmonę protokolas (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas mokslo ir studijų institucija). 3. Pasirašyta teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas privatus juridinis asmuo). II-asis konkurso etapas 1. Įsteigta atžalinė įmonė (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas mokslo ir studijų institucija). 2. Pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis tarp mokslo ir studijų institucijos ir įsteigtos atžalinės įmonės. 3. Pasirašyta teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas mokslo ir studijų institucija).

8 BIUDŽETAS (1/2) Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra Eur Finansuojama dalis 100 proc. Avansas 30 proc.

9 BIUDŽETAS (2/2) DU + (DU*fiksuotoji norma projektui vykdyti) + (DU*0,15)

10 VERTINIMAS I-ame etape: Tinkamumo finansuoti vertinimas (atitiktis bendriesiems reikalavimams) Naudos ir kokybės vertinimas (vertina ekspertai, minimalus balas 40) II-ame etape: Tinkamumo finansuoti vertinimas Kiekvieno etapo vertinimo trukmė 45 dienos

11 VERTINIMAS MTEP rezultatų parengtis komercinimui / rezultato naujumas: 1. Aukštesnis balas suteikiamas projektams, kuriuose planuojamos vykdyti kuo vėlesnio MTEP etapo veiklos, pradedant nuo 7-ojo MTEP etapo. 7 etapas 20 balų 8 etapas 30 balų 9 etapas 40 balų 2. Komercinamo MTEP rezultato pagrindu kuriamos technologijos (produkto, proceso ar paslaugos) pelningumo prognozės 3. Privačiojo juridinio asmens bendrasteigėjų (fizinių asmenų) kompetencija ir patirtis.

12 ATSISKAITYMAS Tarpinė ataskaita Teikiama praėjus pusei projekto laikotarpio ARBA pagal sutartyje nustatytą atsiskaitymo periodiškumą (tarpinio atsiskaitymo forma, DU pažymos, tabeliai) Galutinė ataskaita Pasibaigus projektui (pagal sutartyje numatytus priedus)

13 I-asis etapas: KVIETIMO TERMINAI II-asis etapas: gegužės 8 d. liepos 7 d. Vertinimas iki rugpjūčio 20 d. rugpjūčio 21 rugsėjo 21 d. Vertinimas iki lapkričio 5 d. Sutartys preliminariai lapkričio viduryje

14 INGA MASILIONYTĖ- LARIONOVA El. p. Tel