Prieš pradedant naudotis kopėčiomis. Kopėčių pastatymas. Kopėčių naudojimas. KRAUSE vienpusių kopėčių naudojimo instrukcija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Prieš pradedant naudotis kopėčiomis. Kopėčių pastatymas. Kopėčių naudojimas. KRAUSE vienpusių kopėčių naudojimo instrukcija"

Transkriptas

1 Prieš pradedant naudotis kopėčiomis 1. Įsitikinkite, kad Jūsų sveikatos būklė leidžia naudotis kopėčiomis. Tam tikri sveikatos sutrikimai, medikamentų naudojimas, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimas gali kelti grėsmę Jūsų saugumui naudojantis kopėčiomis. 2. Norint išvengti pažeidimų transportuojant kopėčias, jas būtina patikimai pritvirtinti. 3. Prieš pradedant pirmą kartą naudotis kopėčiomis, būtina patikrinti jų būklę ir visų dalių funkcionavimą. Būtina atlikti pakylų techninės būklės vizualinę apžiūrą prieš kiekvienos darbo dienos pradžią. 4. Kopėčias galima naudoti tik pagal tiesioginę jų paskirtį. 5. Draudžiama naudoti techniškai netvarkingas kopėčias. 6. Kopėčios visuomet turi būti švarios. Po darbo, nuvalykite nuo pakopų bei rėmo purvą, dažus, glaistą, sniegą ir kt. 7. Komerciniams tikslams naudojantys kopėčias turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais, būtina teisingai įvertinti jų naudojimo riziką bei laikytis visų reikalavimų taikomų tokiems darbams. Kopėčių pastatymas 1. Norint naudotis kopėčiomis, jos turi visomis keturiomis atramomis horizontalioje padėtyje remtis į tvirtą gruntą. 2. Fiksuojantys mazgai, jei tokie yra, privalo būti pilnai užfiksuoti. 3. Kopėčios privalo būti statomos ant lygaus, horizontalaus ir nejudraus paviršiaus. 4. Jokiu būdu negalima keisti kopėčių padėties žmogui užlipus ant jų. 5. Statant kopėčias, būtina įvertinti susidūrimo galimybę, pavyzdžiui su praeiviais, transporto priemonėmis arba durimis. Duris (išskyrus tas, kurios skirtos avariniam išėjimui) ir langus esančius atliekamų darbų zonoje, esant galimybei, reikia užrakinti. 6. Būtina įvertinti elektros įrenginių ir aukštos įtampos laidų, esančių atliekamų darbų zonoje, keliamą pavojų. 7. Negalima statyti kopėčių ant slidžių paviršių (pavyzdžiui ledo, poliruotų arba žymiai užterštų kietų paviršių), kol papildomomis priemonėmis nebus užtikrinta, kad kopėčios neslystų, o užteršti paviršiai nebus švarūs. Kopėčių naudojimas 1. Draudžiama viršyti leidžiamą maksimalią apkrovą skirtą to tipo kopėčioms 150kg. 2. Stovint ant kopėčių negalima toli persisverti. 3. Nenaudokite kopėčių norėdami užlipti ant kitų paviršių. 4. Kopėčias naudokite lengvų ir neilgai trunkančių darbų atlikimui. 5. Atliekant darbus susijusius su elektra, nenaudokite kopėčių pagamintų iš elektros laidininkų. 6. Nenaudokite kopėčių darbui lauke, esant blogoms oro sąlygoms, pavyzdžiui pučiant stipriam vėjui. 7. Imkitės apsaugos priemonių, užtikrinančių, kad vaikai nežaistų ant kopėčių. 8. Esant galimybei užrakinti duris (išskyrus tas kurios skirtos avariniam išėjimui) ir langus esančius atliekamų darbų zonoje. 9. Lipti ir leistis kopėčiomis galima tik atsisukus veidu į jas. 10. Negalima naudoti kopėčių kaip tiltelio. 11. Lipant kopėčiomis, būtina naudoti tam tinkamą avalynę. 12. Reikia vengti didelės šoninės apkrovos, pavydžiui gręžiant betonines ar plytų sienas. 13. Negalima dirbti ant kopėčių per daug ilgai, be reguliarių pertraukų poilsiui (nuovargis kelia pavojų). 14. Daiktai, kurie naudojami lipant kopėčiomis, turi būti lengvi ir patogūs naudoti. 15. Dirbant ant kopėčių, būtina laikytis viena ranka, o jei nėra galimybių tai daryti - imtis papildomų apsaugos priemonių. 16. Prie kopėčių gali būti tvirtinami tik originalūs priedai, pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

2 Kopėčių priežiūra, aptarnavimas ir remontas 1. Kopėčių remontas ir aptarnavimas gali būti atliekamas tik kompetetingo asmens ir vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 2. Kopėčioms suteikiama 24mėn garantija, laikantis visų šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų. 3. Ne rečiau nei kartą per metus turi būti vykdomas kopėčių techninės būklės įvertinimas, užpildant patikros būklės vertinimo lentelę:

3 Kopėčių būklės vertinimo lentelė Prašome žymėti: VISKAS GERAI V / NUSTATYTAS DEFEKTAS X / NĖRA - - Patikra: 1 patikra 2 patikra 3 patikra 4 patikra Regima kopėčių būklė: Bendras patvarumas ir stabilumas: Išilginiai skersiniai: 1. Deformacijos 2. Pažeidimai 3. Įrankių lentynėlės nusidėvėjimas Pakopos: 1. Sujungimai su skersiniais 2. Deformacijos 3. Pažeidimai Aikštelė: 1. Sujungimai su skersiniais 2. Fiksatoriai 3. Deformacijos 4. Pažeidimai Padukai: 1. Deformacijos 2. Nusidėvėjimas Pastabos Patikros data: Parašas: Defektai pašalinti, pakylos atiduotos naudoti: (data, parašas)

4 Kopėčių inventorizacijos numeris: (suteikia naudotojas) Kopėčių tipas: Medžiaga, iš kurios pagaminta pakyla: Pakopų skaičius: (viršutinės pakopos aukštis) Gamintojas: Pardavėjas: Vienpusės suskleidžiamos kopėčios su aikštele Aliuminis, plastikas (85cm) (1,05m) (1,25m) (1,5m) (1,7m) KRAUSE GmbH Am Kreuzweg 6, D Alsfeld UAB Įranga verslui / Kopėčių kodas: Naudotojas: (126429) (126436) (126443) (126450) (126467) Įsigijimo data, dokumento numeris: Pakylų patikrinimas numatytas standartu EN131. Tikrinimo rezultatus reikia įrašyti į lentelę.

5 Atitikties deklaracija Nr /18 Pagal EN ISO/IEC : Vienpusės pastatomos kopėčios 2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: Gamintojas: Krause GmbH, Vokietija 3. Ši atitikties deklaracija išduota gamintojo įgaliotojo atstovo išimtine atsakomybe. 4. Deklaracijos objektas (gaminio identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti): Vienpusės suskleidžiamos anoduoto aliuminio kopėčios su aikštele, 4-8 pakopų (KODAI: 4 pakopų / , 5 pakopų / , 6 pakopų / , 7 pakopų / , 8 pakopų / ). Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Bendrijos teisės aktus: Susijusių taikytų darniųjų standartų arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: DIN EN 131-1:2016; DIN EN 131-2:2017; DIN EN 131-3: Jei taikytina, notifikuotoji įstaiga (pavadinimas, numeris) atliko ir išdavė sertifikatą: Sertifikato Nr. Z I , galioja iki Už ką ir kieno vardu pasirašyta: UAB Įranga verslui Šilagėlių 1, Kaunas LT (išdavimo vieta ir data) Jonas Šarkinas, direktorius... (pavardė, pareigos, parašas)