STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: Įgyjama kompetencija: sugeba dirbti suvirintojo darbus Mokymosi trukmė: 60 sav./ 2304 val. Minimalus išsilavinimas: pagrindinis Suteikiama kompetencija geba atlikti suvirintojo darbus Pažymėjimas neformaliojo mokymo pažymėjimas su įrašais Geba atlikti suvirintojo darbus. Turi teisę (pasirengęs) laikyti tarptautinio suvirintojo egzaminą Pagal Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA 2) strateginės partnerystės projektą Welder Training Quality development (Suvirinimo mokymo kokybės vystymas) Nr LT01-KA

2 TURINYS ĮVADAS... 3 PROGRAMOS VYKDYMUI REIKALINGI MATERIALIEJI IŠTEKLIAI PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS MODULIŲ APRAŠAI Įvadinio modulio aprašas Pasirengimo lydomojo suvirinimo darbams modulio aprašas Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje Plieno jungčių kampinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Rankinio lankinio plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinio suvirinimo modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Pasirengimo vamzdžių suvirinimo darbams modulio aprašas Rankinio lankinio plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje modulio aprašas Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinio suvirinimo modulio aprašas

3 ĮVADAS Tarptautinio suvirintojo neformalios mokymo programos (toliau programa) paskirtis parengti suvirintoją, gebantį atlikti darbus pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus bei pasiruošusį išlaikyti egzaminą tarptautinio suvirintojo pažymėjimui įgyti. Programa atitinka įmonių poreikius ir minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialistų išsilavinimui. Programa yra parengta remiantis LST EN ISO 9606 standarto reikalavimais, Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) bei Europos suvirinimo federacijos (EWF) nurodymais. Baigęs mokymą suvirintojas galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose; gebės atlikti suvirinimo darbus statybose, gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo bei naudotų gaminių remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose ūkio sektoriuose. Baigę mokymo programą mokiniai gebės: 1. Paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją. 2. Suvirinti lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais. 3. Suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 4. Suvirinti lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 5. Suvirinti lakštų sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais. 6. Suvirinti lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 7. Suvirinti lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 8. Suvirinti lakštų sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu. 9. Suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. 10. Suvirinti aliuminio lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 11. Paruošti ir surinkti vamzdžių detales bei taikyti vamzdžių suvirinimo technologiją. 12. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais. 13. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. 14. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. 15. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu. Programa yra modulinė, sudaryta iš 17 modulių. Programos trukmė 14 mėnesių arba 2304 val. Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose moduliuose lygį, leidžia modulius užskaityti ir programos trukmę sumažinti (mokymo laiką sutrumpinti). Baigęs mokymo programą, išlaikęs egzaminą, mokinys gaus neformaliojo mokymo pažymėjimą su įrašais Geba atlikti suvirintojo darbus. Mokinio, teigiamai išlaikiusio visus tarpinius ir galutinius teorinius ir praktinius testus, pažymėjime nurodoma, kad jis Turi teisę (pasirengęs) laikyti tarptautinio suvirintojo egzaminą. Mokinio, neišlaikiusio visų testų teigimai, pažymėjime įrašo Turi teisę (pasirengęs) laikyti tarptautinio suvirintojo egzaminą nėra. Tarptautinio suvirintojo egzaminas organizuojamas atskirai tai atlikti 3

4 įgaliotos institucijos (-jų) (nėra šios mokymo programos dalis), sėkmingai jį išlaikiusiems bus įteikti Tarptautinio suvirintojo pažymėjimai (IW) ir sertifikatai. Programoje vartojamų suvirinimo procesų sąvokos: 1. Rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 111 suvirinimo procesas pagal LST EN ISO 4063 standartą (dar vartojamas: rankinis lankinis suvirinimas, rankinis lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu, lankinis suvirinimas glaistytaisiais elektrodais, MMA suvirinimas). 2. Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 13 suvirinimo procesų grupė pagal LST EN ISO 4063 standartą (dar vartojamas: lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, MIG/MAG suvirinimas). Prie suvirinimo pusautomačiu priskiriamas 114 procesas lankinis suvirinimas milteline savisauge viela. 3. Lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 141 suvirinimo procesų grupė pagal LST EN ISO 4063 standartą (dar vartojamas: TIG suvirinimas). 4. Dujinis suvirinimas, suvirinama degiųjų dujų ir deguonies mišinio liepsna 311 suvirinimo procesas acetileninis deguoninis suvirinimas pagal LST EN ISO 4063 standartą. Programą parengė VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro darbuotojai: Vytautas Petrokas, Suvirintojų mokymo skyriaus vadovas Algirdas Daunoravičius, mokymų instruktorius Irena Vaitkevičienė, metodininkė 4

5 PROGRAMOS VYKDYMUI REIKALINGI MATERIALIEJI IŠTEKLIAI Materialieji ištekliai, reikalingi programos vykdymui Mokytojų kvalifikacija Teoriniam mokymui reikalinga klasė ar kabinetas aprūpintas: - teorinio mokymo klasė su techninėmis priemonėmis mokymui iliustruoti, vizualizuoti - suvirinimo medžiagų, naudojamų suvirinant metalus 111, 13, 14, 311 procesais, pavyzdžiai - gaminių, turinčių defektų suvirinus 111, 13, 14, 311 procesais (LST EN ISO 4063), pavyzdžiai - suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais įrankiais ir prietaisais, pagalbiniais įrenginiais ir įrenginių muliažai - vizualinės priemonės (plakatai, brėžiniais ir eskizais, darbuotojų saugos plakatai, suvirinimo procedūrų aprašai ir pan.) - braižymo priemonės ir matavimo prietaisai - specialybės literatūra (įskaitant norminę literatūrą) - dalomoji medžiaga mokiniams (mokinio konspektas) - testais gebėjimams vertinti - mokytojo medžiaga Praktiniam mokymui reikalinga: - suvirinimo dirbtuvės-laboratorija su įranga, įrankiais, priemonėmis, skirtomis neardomajai (vizualinei) kontrolei atlikti. - įrengtos suvirinimo 111, 13, 14, 311 (LST EN ISO 4063) procesais mokomosios darbo vietos; - įrengtos suvirinimo ruošinių gamybos ir apdorojimo darbo vietos; - naudojami suvirinimui įrankiai ir prietaisai; - būtini įrankiai, įrenginiai ir prietaisai šaltkalvio darbams atlikti; - priemonės vizualiniam suvirintų bandinių patikrinimui pagal LST EN ISO 5817 standartą ir LST EN ISO dalį; - testai ir SPA praktiniams įgūdžiams įvertinti pagal LST EN ISO 5817 standartą ir LST EN ISO dalį; - mokymo dirbtuvės turi būti aprūpintos asmeninio ir bendro naudojimo saugos priemonėmis, buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis. Profesijos mokytojas, vykdantis teorinį mokymą, privalo: - turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą; - ne žemesnę nei tarptautinio suvirinimo specialisto kvalifikaciją (IWS). Profesijos mokytojas, vykdantis praktinį mokymą, privalo: - turėti darbo patirties suvirinimo darbų srityje; - turėti suvirintojo kvalifikaciją; - ne žemesnę nei tarptautinio suvirinimo specialisto kvalifikaciją (IWS). 5

6 Eil. Nr. 1. PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS Modulio pavadinimas Trukmė (valandomis) Kompetencija (-jos), reikalingos mokytis šiame modulyje 1. Įvadinis modulis 56 Pagrindinis išsilavinimas 2. Pasirengimas lydomojo suvirinimo darbams 3. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 4. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 6. Rankinis lankinis plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 8. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 9. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas 10. Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 56 Sėkmingai baigtas įvadinis modelis, paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. 192 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys šiuos rezultatus: Paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. Atlieka pasiruošimo lydomajam suvirinimui darbus. 216 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 136 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 192 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 176 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 136 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 136 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 176 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 6

7 11. Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 12. Pasirengimas vamzdžių suvirinimo darbams 13. Rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 14. Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 15. Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 16. Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas 17. Praktinis mokymas mokomosiose dirbtuvėse/gamybinėse įmonėse 112 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 56 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 160 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 160 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12, moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 160 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12, 2.13, moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 160 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12, 2.13, 2.14., moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 24 Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių lygį. 18. Baigiamasis egzaminas 8 Prie egzamino prileidžiami mokiniai, kurie teigiamai išlaikė visų modulių testus. Teigiamai išlaikyti testai suteikia teisę, pasirinkus vieno ar kelių modulių temą, laikyti praktinį egzaminą (pagal LST EN ISO dalį), kurio pagrindu bus suteikta teisė įgyti tarptautinio suvirintojo pažymėjimą. Norint įgyti teisę laikyti tarptautinio suvirintojo egzaminą, būtina teigiamai išlaikyti testus, įrodančius reikiamą įgūdžių lygį visuose moduliuose. Pasirinkus bent vieną modulį ir pagal jį išlaikius egzaminą (pagal LST EN ISO dalį) suteikiama teisė įgyti tarptautinio suvirintojo pažymėjimą. 7

8 2. MODULIŲ APRAŠAI 2.1. Įvadinio modulio aprašas Pagrindiniai tikslai: - Supažindinti mokinius su būsima profesine veikla (profesinė etika, darbuotojų sauga ir sveikata bei aplinkosauga). - Įvertinti asmens pasirengimą mokytis pagal programą. Modulio pavadinimas Apimtis valandomis Reikalingas pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos bendrosios kompetencijos Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) 1. Apibūdinti suvirintojo profesiją ir jos teikiamas galimybes. 2. Apibūdinti suvirinimo darbų įvairovę ir specializaciją pagal procesus. Įvadinis modulis 56 val. Pagrindinis išsilavinimas 1. Savarankiško sprendimų priėmimo. 2. Aplinkos tausojimo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Kritinio mąstymo. 5. Profesinės etikos. Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. Suvirintojo profesija, jos specifika ir galimybės darbo rinkoje Užduotis/ys: Po ekskursijos į gamyklą ir montavimo ar statybos įmonę parašyti ataskaitą, kurioje laisva forma būtų apibūdinta: 1) suvirintojo profesija; 2) suvirintojui reikalingos asmeninės savybės; 3) suvirintojo darbo specifika gamyklos ceche; 4) suvirintojo darbo specifika montavimo aikštelėje Tema. Suvirintojo ir suvirinimo operatoriaus atliekami darbai Užduotis/ys: Apibūdinti suvirinimo procesus, kuriuos atlieka suvirintojas. Apibūdinti suvirinimo procesus, kuriuos atlieka Rekomenduojamos mokymosi formos ir metodai Pažintinis vizitas į įmonę, atliekančią suvirinimo darbus ceche. Pažintinis vizitas į įmonę, atliekančią suvirinimomontavimo darbus. Venno diagrama. Veiklos procesų stebėjimas. Situacijos analizė. Akiniai. Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai Apibūdinta suvirintojo profesija, suvirintojui reikalingos asmeninės savybės, palygintas suvirinimo darbas gamykloje ir montavimo aikštelėje, įvardintos suvirintojo profesijos teikiamos galimybės darbo rinkoje. Apibūdinta suvirintojo darbo veikla, išskirti veiklos procesai, įvardinti suvirintojo uždaviniai.

9 3. Paaiškinti pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos reikalavimus. 4. Išvardinti pagrindinius suvirintojo profesinės etikos principus ir aplinkos tausojimo būdus. 5. Demonstruoti jau turimus, neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgytus, suvirintojo kvalifikacijai būdingus bei reikalingus gebėjimus. 6. Į(si)vertinti trūkstamą pasirengimą, kuris reikalingas mokymuisi programoje. suvirinimo operatorius. Palyginti uždavinius, kuriuos atlieka suvirintojas ir suvirinimo darbų operatorius Tema. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant suvirinimo darbus Užduotis/ys: Paaiškinti, kaip organizuojama darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra bei vykdoma nelaimingų atsitikimų prevencija. Paaiškinti, kaip įrengiama suvirintojo darbo vieta. Paaiškinti, kokie pagrindiniai pavojai kyla suvirinant ir kaip nuo jų apsisaugoti Tema. Aplinkosauga ir suvirintojo profesinė etika Užduotis/ys: Išvardinti aplinkos taršos būdus. Apibūdinti aplinkos tausojimo būdus, švarios gamybos koncepciją. Išvardinti suvirintojo profesinės etikos principus Tema. Suvirintojo kvalifikacijai būdingi ir reikalingi gebėjimai Užduotis/ys: Prijungti ir paruošti darbui suvirinimo įrangą. Paruošti, naudojant šaltkalvio operacijas, plienines detales suvirinimui. Surinkti pagal brėžinius detales prieš suvirinimą Tema. Minimalūs reikalavimai pradedantiems mokytis pagal programą Užduotis/ys: Atlikti testą. Analizuoti gautus testo rezultatus. Veiklos procesų stebėjimas. Situacijos analizė. Klausimai-atsakymai. Veiklos procesų stebėjimas. Situacijos analizė. Klausimai-atsakymai. Brėžinių skaitymas. Praktinių užduočių atlikimas. Praktinių užduočių atlikimas. Praktinių užduočių atlikimo stebėjimas. Analizė ir vertinimas. Paaiškinta, kaip organizuojama darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūra bei vykdoma nelaimingų atsitikimų prevencija, įrengiama suvirintojo darbo vieta, kokie pagrindiniai pavojai kyla suvirinant ir kaip nuo jų apsisaugoti. Išvardinti aplinkos taršos būdai, suvirintojo profesinės etikos principai, apibūdinti aplinkos tausojimo būdai bei švarios gamybos koncepcija. Pademonstruoti jau turimi, neformaliu ir/ar savaiminiu būdu įgyti, suvirintojo kvalifikacijai būdingi bei reikalingi gebėjimai. Įsivertintas (įvertintas) demonstruojamų gebėjimų lygis. 9

10 2.2. Pasirengimo lydomojo suvirinimo darbams modulio aprašas Pagrindiniai tikslai: - Pasirengti atlikti konkrečius lydomojo suvirinimo darbus: paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją. - Įvertinti asmens (įsivertinti) pasirengimą toliau mokytis programoje. Modulio pavadinimas Apimtis valandomis Reikalingas pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos bendrosios kompetencijos Pasirengimas lydomojo suvirinimo darbams 56 val. Sėkmingai baigtas įvadinis modulis Paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. 1. Mokymosi ir problemų sprendimo. 2. Iniciatyvumo ir verslumo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Kritinio mąstymo. 5. Profesinės etikos. 6. Savarankiškumo. Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) 1. Skaityti suvirinimo brėžinius. Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. Suvirinimo brėžiniai Užduotis/ys: Paaiškinti projektuojamų vaizdų išdėstymą brėžiniuose. Paaiškinti gaminių surinkimo eiliškumą pagal suvirinimo darbo brėžinius. Apibūdinti paviršiaus formos ir padėties tolerancijų ir paviršiaus šiurkštumo žymėjimą brėžiniuose. Identifikuoti suvirinimo siūles brėžiniuose. Rekomenduojamos mokymosi formos ir metodai Brėžinių skaitymas. Kartojimo pokalbis. Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai paaiškintas vaizdų išdėstymas brėžiniuose ir gaminių surinkimo eiliškumas pagal juos, apibrėžtas paviršiaus šiurkštumo ir tolerancijų žymėjimas brėžiniuose, surastos juose pažymėtos suvirinimo siūlės. paaiškintas vaizdų išdėstymas brėžiniuose ir gaminių surinkimo eiliškumas pagal juos, apibūdintas paviršiaus šiurkštumo ir tolerancijų žymėjimas brėžiniuose, surastos ir atpažintos juose pažymėtos suvirinimo siūlės. paaiškintas vaizdų išdėstymas brėžiniuose, palyginti europietiškas ir amerikietiškas projektavimo būdai, išnagrinėtas gaminių 10

11 surinkimo eiliškumas pagal darbo brėžinius bei paviršiaus šiurkštumo ir tolerancijų žymėjimas brėžiniuose, surastos, atpažintos ir įvardintos juose pažymėtos suvirinimo siūlės. 2. Apibūdinti metalus, suvirinimo medžiagas ir jų savybes. 3. Paaiškinti pagrindinius elektrotechnikos dėsnius, taikomus suvirinimo procesams ir įrangai Tema. Metalų ir jų lydinių savybės ir medžiagos, reikalingos juos suvirinti Užduotis/ys: Apibūdinti metalų ir jų lydinių fizikines, chemines, mechanines bei technologines savybes. Apibūdinti suvirinimo medžiagų metalų suvirinimui savybes. Paaiškinti, kaip pagal metalų ir jų lydinių savybes ir paskirtį parenkamos suvirinimo medžiagos Tema. Elektrotechnikos dėsniai, taikomi suvirinimo procesuose bei suvirinimo įrangoje Užduotis/ys: Paaiškinti, kas yra elektros srovė, srovės stiprumas, įtampa, elektros grandinės varža, nuo ko priklauso laidininkų įšilimas. Apibūdinti kintamą ir nuolatinę elektros srovę, kintamos srovės dažnį, vienfazį ir trifazį maitinimo tinklą. Parinkti tinkamą suvirinimo šaltinį pagal metalą ir jo suvirinimui reikalingą procesą. Teksto žymėjimas. Tikrinimo pokalbis. išvardintos metalų ir jų lydinių bei suvirinimo medžiagų, reikalingų juos suvirinti, savybės, apibūdinti metalai ir jų lydiniai pagal paskirtį. apibūdintos metalų ir jų lydinių bei suvirinimo medžiagų, reikalingų juos suvirinti, savybės, paaiškinta, kaip pagal metalų ir jų lydinių savybes ir paskirtį parenkamos suvirinimo medžiagos. išnagrinėtos metalų ir jų lydinių bei suvirinimo medžiagų, reikalingų juos suvirinti, savybės, paaiškinta, kaip ir pagal kokius kriterijus, pagal kokias metalų ir jų lydinių savybes ir paskirtį parenkamos suvirinimo medžiagos. apibrėžta elektros srovė, srovės stiprumas, įtampa, grandinės varža, laidininkų įšilimas, kintama ir nuolatinė elektros srovė, kintamos srovės dažnis bei vienfazis ir trifazis maitinimo tinklas, pagal suvirinimo procesą parinktas suvirinimo šaltinis. paaiškinta, kas yra elektros srovė, srovės stiprumas, įtampa, grandinės varža, laidininkų įšilimas, apibūdinta kintama ir nuolatinė elektros srovė, kintamos srovės dažnis bei vienfazis ir trifazis maitinimo tinklas, pagal metalą ir jo suvirinimo procesą parinktas suvirinimo šaltinis. išnagrinėta elektros srovės savybės, srovės stiprumas, įtampa, grandinės varža, laidininkų 11

12 4. Pasiruošti atlikti lydomojo suvirinimo procesus pagal brėžinius. 5. Paruošti suvirinimo įrangą atskiram lankinio suvirinimo procesui. Mokymosi valandų paskirstymas: 4.1. Tema. Pasirengimas lydomajam suvirinimui pagal brėžinius Užduotis/ys: Išnagrinėti suvirinimo darbo brėžinius ir interpretuoti užduotis suvirintojui. Pasiruošti atlikti metalo jungčių suvirinimą pagal brėžinius vienu iš lydomojo suvirinimo procesų Tema. Suvirinimo įrangos paruošimas lankiniam suvirinimui Užduotis/ys: Išnagrinėti reikalavimus suvirinimo įrangai 111, 13, 14 (LST EN ISO 4063) lankinio suvirinimo procesais. Paruošti suvirinimo įrangą suvirinimui vienu iš procesų. Brėžinių skaitymas. Pratybos. Pratybos. Analitinis pokalbis. Klausimai - atsakymai. Bandomasis darbas. įšilimas, palyginta kintama ir nuolatinė elektros srovė, apibūdinta kintamos srovės dažnis bei vienfazis ir trifazis maitinimo tinklas, pagal metalą, jo storį ir jungties tipą, suvirinimo procesą parinktas suvirinimo šaltinis. išnagrinėti suvirinimo brėžiniai, pagal patikslintas užduotis pasiruošta atlikti suvirinimą vienu iš lydomojo suvirinimo procesų. išnagrinėti suvirinimo brėžiniai, interpretuotos užduotys suvirintojui, pagal brėžinius savarankiškai pasiruošta atlikti suvirinimą vienu iš lydomojo suvirinimo procesų. išnagrinėti suvirinimo skirtingais procesais brėžiniai, interpretuotos užduotys suvirintojui, pagal brėžinius savarankiškai pasiruošta atlikti suvirinimą keliais suvirinimo procesais. paaiškinti reikalavimai lankinio suvirinimo įrangai, pagal naudojimo instrukciją paruošta suvirinimo įranga suvirinimui vienu iš procesų. išnagrinėti reikalavimai lankinio suvirinimo įrangai 111, 13, 14 procesais, savarankiškai paruošta suvirinimo įranga suvirinimui vienu iš procesų. išnagrinėti reikalavimai lankinio suvirinimo įrangai, savarankiškai paruošta suvirinimo įranga suvirinimui 111, 13, 14 procesais. Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) Konsultacijoms skirtų valandų skaičius Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius

13 2.3. Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulio aprašas Pagrindiniai tikslai: - Išmanyti plieninių lakštų suvirinimo rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais kampinėmis siūlėmis technologiją. - Atlikti plieninių lakštų jungčių suvirinimo kampinėmis siūlėmis darbus rankiniu lankiniu būdu. Modulio pavadinimas Apimtis valandomis Reikalingas pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos bendrosios kompetencijos Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) 1. Paaiškinti lankinio suvirinimo principus. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 192 val. Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys šiuos rezultatus: 1. Paaiškina pagrindinius suvirintojo profesijos darbuotojo saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reikalavimus. 2. Atlieka pasiruošimo lydomajam suvirinimui darbus. 1. Mokymosi ir problemų sprendimo. 2. Iniciatyvumo ir verslumo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Komandinio darbo. 5. Kritinio mąstymo. 6. Profesinės etikos. 7. Savarankiškumo. Rekomenduojamas turinys, Rekomenduojamos Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai reikalingas rezultatams pasiekti mokymosi formos ir metodai 1.1. Tema. Lankinio suvirinimo Minčių lietus. Pokalbis. principai Užduotis/ys: apibrėžtas suvirinimo lankas, medžiagos pernešimas ir Apibūdinti suvirinimo lanką. suvirinimo siūlės formavimas, išvardinti pagrindiniai Paaiškinti, kaip metalinė suvirinimo terminai, atpažinti suvirinimo procesai. medžiaga pernešama per suvirinimo lanką, ir išnagrinėti apibūdintas suvirinimo lankas, paaiškinta, kas yra medžiagos suvirinimo siūlės formavimą. pernešimas ir suvirinimo siūlės formavimas, paaiškinti Paaiškinti pagrindinius pagrindiniai suvirinimo terminai, apibūdinti suvirinimo suvirinimo terminus. procesai. Apibūdinti suvirinimo procesus: MMA, MIG/MAG, apibūdintas suvirinimo lankas, paaiškinta, kas yra medžiagos TIG. pernešimas, ir išnagrinėtas suvirinimo siūlės formavimas, paaiškinti pagrindiniai suvirinimo terminai, apibūdinti ir palyginti tarpusavyje suvirinimo procesai. 13

14 2. Apibūdinti lankinio suvirinimo įrangos veikimo principus. 3. Parinkti suvirinimo medžiagas. 4. Atpažinti pavojus darbuotojų saugumui ir sveikatai suvirinimo procesuose bei žinoti, kaip jų išvengti Tema. Darbas su lankinio suvirinimo įranga Užduotis/ys: Apibūdinti suvirinimo srovės šaltinius, pagrindinius suvirinimo įrangos komponentus ir jų funkcijas. Paaiškinti, kas yra lanko įtampa, suvirinimo srovė, srovės tipas ir poliškumas. Paaiškinti lankinio suvirinimo parametrų įtaką suvirinimo procesui Tema. Suvirinimo medžiagos, naudojamos įvairiuose suvirinimo procesuose Užduotis/ys: Išvardinti suvirinimo medžiagų tipus, paaiškinti jų paskirtį ir funkcijas. Paaiškinti, kaip saugoti, paruošti ir naudoti suvirinimo medžiagas. Atsirinkti suvirinimo medžiagas pagal jų klasifikavimą ir žymėjimą LST, EN, ISO ir kituose standartuose Tema. Pavojai suvirinimo gamybos bare ir čia taikomi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Užduotis/ys: Pokalbis. Pokalbis. Pokalbis. atpažinti suvirinimo srovės šaltiniai, išvardinti įrangos komponentai ir funkcijos, apibrėžta, kas yra lanko įtampa bei suvirinimo srovė, išvardinti lankinio suvirinimo parametrai. apibūdinti suvirinimo srovės šaltiniai, suvirinimo įrangos komponentai ir funkcijos, paaiškinta, kas yra lanko įtampa bei suvirinimo srovė, apibūdinti srovės tipai, paaiškinta lankinio suvirinimo parametrų įtaka suvirinimo procesui. apibūdinti suvirinimo srovės šaltiniai, suvirinimo įrangos komponentai ir paaiškintos jų funkcijos, paaiškinta, kas yra lanko įtampa bei suvirinimo srovė, apibūdinti srovės tipai, paaiškinta poliškumo įtaka suvirinimui, paaiškinta, kaip teisingai pasirinkti lankinio suvirinimo parametrus. išvardinti suvirinimo medžiagų tipai, apibūdintas jų panaudojimas, paaiškinta, kaip jas pasirinkti. išvardinti suvirinimo medžiagų tipai, paaiškinta jų paskirtis ir funkcijos, paaiškinta, kaip jas saugoti, paruošti bei naudoti, atsirinktos suvirinimo medžiagos. apibūdinti suvirinimo medžiagų tipai, paaiškinta jų paskirtis ir išnagrinėtos funkcijos, paaiškinta, kaip jas saugoti, paruošti bei naudoti, atsirinktos suvirinimo medžiagos pagal jų klasifikavimą ir žymėjimą. išvardinti galimi pavojai gamybos bare, apibrėžti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklės, paaiškinta, kuo remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse, įvertintas 14

15 5. Panaudoti SPA (suvirinimo procedūrų aprašus) atliekant suvirinimo darbus, parenkant suvirinimo parametrus. Išvardinti galimus pavojus, susijusius su suvirinimo procesais ir suvirinimo darbų specifika gamybos bare. Paaiškinti instruktavimų tvarką ir jų rūšis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, elgesio gamybos bare taisykles. Paaiškinti, kokiais įstatymais, taisyklėmis ar reglamentais remiantis organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse. Išnagrinėti, kaip vykdyti kenksmingų gamybos faktorių poveikio, gaisrų ir sprogimų prevenciją Tema. Darbas su SPA, suvirinimo parametrų parinkimas, bei įtaka suvirinimo kokybei Užduotis/ys: Perskaityti brėžinius ir interpretuoti suvirinimo simbolius (LST EN ISO 2553, LST EN ISO ). Apibūdinti suvirinimo padėtis erdvėje, paaiškinti jų sutartinį žymėjimą (LST EN ISO 6947). Identifikuoti kampinę suvirinimo siūlę. Paaiškinti, kaip gamyboje naudojami SPA. Panaudojant SPA gauti reikalingus parametrus. suvirinimo Pokalbis. Darbas su brėžiniais. prevencinių priemonių būtinumas. išvardinti galimi pavojai gamybos bare, paaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklės, paaiškinta, kuo remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse, išnagrinėta, kaip vykdyti kenksmingų gamybos faktorių poveikio, gaisrų ir sprogimų prevenciją. paaiškinti galimi pavojai gamybos bare, paaiškinti darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimai, instrukcijos bei elgesio taisyklės, paaiškinta, kokiais įstatymais, taisyklėmis ar reglamentais remiantis ir kaip organizuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse, išnagrinėta, kaip vykdyti kenksmingų gamybos faktorių poveikio, gaisrų ir sprogimų prevenciją, parinktos konkrečios priemonės. perskaityti brėžiniai, atpažinti suvirinimo simboliai, apibūdintos suvirinimo padėtys ir jų žymėjimas, apibrėžta kampinė suvirinimo siūlė, paaiškinta, kaip gamyboje naudojami SPA bei parenkami suvirinimo parametrai. perskaityti brėžiniai, interpretuojami suvirinimo simboliai, apibūdintos suvirinimo padėtys, paaiškintas jų žymėjimas, identifikuota kampinė suvirinimo siūlė, paaiškinta, kaip gamyboje naudojami SPA bei gauti reikalingi suvirinimo parametrai. išnagrinėti suvirinimo brėžiniai, interpretuojami suvirinimo simboliai, apibūdintos ir palygintos tarpusavyje suvirinimo padėtys, paaiškintas jų žymėjimas, identifikuota vieno ir kelių ėjimų kampinė suvirinimo siūlė, paaiškinta, kaip gamyboje parengiami bei naudojami SPA, palyginti gauti reikalingi suvirinimo parametrai naudojant skirtingus SPA. 15

16 6. Išnagrinėti suvirinimo parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei. 7. Išnagrinėti reikalavimus suvirintojų kvalifikacijai Tema. Suvirinimo parametrų įtaka siūlės defektams ir eksploatacinėms savybėms Užduotis/ys: Apibūdinti suvirinimo parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaką siūlės kokybei. Atpažinti skirtingus defektus pagal LST EN ISO Atlikti vizualinį kampinės siūlės kokybės patikrinimą ir įvertinimą pagal LST EN ISO Tema. Suvirintojų kvalifikacija pagal LST EN ISO Užduotis/ys: Paaiškinti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslus. Palyginti kvalifikacijos kategorijas, nurodytas suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate). Išskirti privalomus suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintamus kriterijus. Darbas su brėžiniais. Seminaras. apibrėžta suvirinimo parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaka siūlės kokybei, išvardinti suvirinimo defektai, atliktas vizualinis kampinės siūlės patikrinimas. apibūdinta suvirinimo parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaka siūlės kokybei, atpažinti skirtingi suvirinimo defektai, atliktas vizualinis kampinės siūlės patikrinimas ir įvertinimas pagal LST EN ISO paaiškinta suvirinimo parametrų ir magnetinio lanko pūtimo įtaka siūlės kokybei, atpažinti skirtingi suvirinimo defektai bei identifikuoti pagal LST EN ISO , atliktas vizualinis kampinės siūlės patikrinimas ir įvertinimas pagal LST EN ISO 5817 C bei B kokybės lygmenis. išvardinti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslai, apibūdintos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate), paaiškinti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. paaiškinti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslai, palygintos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate), išskirti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. išnagrinėti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo tikslai, palygintos ir išnagrinėtos kvalifikacijos kategorijos, nurodytos suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjime (sertifikate), išnagrinėti bei išdiferencijuoti privalomi suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo bandinio (testo) kintami kriterijai. 16

17 8. Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinimo rankiniu lankiniu būdu ypatumus. 9. Saugiai atlikti suvirinimo darbus pagal darbuotojo saugos ir sveikatos instrukciją Tema. Nerūdijantis plienas bei jo suvirinimas rankiniu lankiniu būdu Užduotis/ys: Identifikuoti nerūdijantį plieną, palyginti su nelegiruotu plienu ir aliuminio lydiniais. Parinkti papildomas saugos priemones suvirinant nerūdijantį plieną. Paaiškinti nerūdijančio plieno suvirinamumo, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumus. Apibūdinti specifines suvirinimo medžiagas, naudojamas nerūdijančio plieno suvirinimui. Paaiškinti nerūdijančio plieno koroziją dėl suvirinimo ir reikalingą apdorojimą po suvirinimo Tema. Pavojai gamyboje ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant suvirinimo darbus gamybos bare Užduotis/ys: Parinkti ventiliacijos, triukšmo mažinimo ir asmenines saugos priemones. Paruošti suvirintojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos Seminaras (pratybos). Instruktavimas. Pratybos. Analitinis pokalbis. Seminaras (pratybos). atpažintas nerūdijantis plienas, išvardintos papildomos saugos priemones jį suvirinant, apibūdintas nerūdijančio plieno suvirinamumas, apibrėžta, kaip paruošiamos šio plieno jungtys, išvardintos deformacijų sumažinimo priemonės, specifinės suvirinimo medžiagos, apibrėžta nerūdijančio plieno korozija dėl suvirinimo. identifikuotas nerūdijantis plienas, palygintas su nelegiruotu plienu ir aliuminio lydiniais, parinktos papildomos saugos priemones jį suvirinant, paaiškintas nerūdijančio plieno suvirinamumas, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumai, apibūdintos specifinės suvirinimo medžiagos, paaiškinta nerūdijančio plieno korozija dėl suvirinimo ir kam reikalingas jo apdorojimas po suvirinimo. identifikuotas nerūdijantis plienas, palygintas su nelegiruotu plienu ir aliuminio lydiniais, išskirti jo privalumai bei trūkumai, parinktos papildomos asmeninės ir kolektyvinės saugos priemones jį suvirinant, išnagrinėti nerūdijančio plieno suvirinamumas, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumai, parinktos specifinės suvirinimo medžiagos, paaiškinta nerūdijančio plieno korozija dėl suvirinimo, kaip jos išvengti ir kam reikalingas jo cheminis bei terminis apdorojimas po suvirinimo. parinktos atskiros ventiliacijos užtikrinimo, triukšmo mažinimo ir asmeninės saugos priemonės, paruošta suvirintojo darbo vieta atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisyklių reikalavimus. parinktos ventiliacijos užtikrinimo, triukšmo mažinimo ir asmeninės saugos priemonės, paruošta suvirintojo darbo vieta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisykles. 17

18 10. Paruošti suvirinimo jungtis suvirinimui. 11. Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu. ir sveikatos instrukcijas, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisykles Tema. Jungčių lankiniam suvirinimui paruošimas Užduotis/ys: Parinkti jungčių ir jų briaunų paruošimo būdus ir juos taikyti. Parinkti būtinus terminio pjovimo parametrus. Atsižvelgiant į terminio ir mechaninio jungčių ir jų briaunų paruošimo suvirinimui skirtumus, parinkti pagrindiniams plieno tipams tinkamus pjovimo bei drožimo procesus ir juos taikyti Tema. Plieno lakštų (plokščių) suvirinimas rankiniu lankiniu būdu kampinėmis siūlėmis PA, PB, PD, PF, PG padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ir keliais ėjimais Užduotis/ys: Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti suvirinimo srovės šaltinį. Suvirinti kampines siūles esant kampinėms ir tėjinėms jungtims, kai plieno storis daugiau kaip 3 mm. Instruktavimas. Pratybos. Analitinis pokalbis. Pratybos. Analitinis pokalbis. Bandomasis darbas. parinktos pagal jų charakteristikas ventiliacijos užtikrinimo, triukšmo mažinimo ir asmeninės saugos priemonės, išnagrinėtos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio gamybos bare bei įrenginių darbo zonos įrengimo taisyklės, tiksliai pagal jų reikalavimus bei atsižvelgiant į ergonomiką paruošta suvirintojo darbo vieta. pagal pateiktas užduotis ir nurodytus parametrus atliktas jungčių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui. atsižvelgiant į terminio ir mechaninio jungčių ir jų briaunų paruošimo suvirinimui skirtumus, pagal plieno tipą parinkti tinkami pjovimo bei drožimo procesai ir parametrai, atliktas jungčių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui. atsižvelgiant į terminio ir mechaninio jungčių ir jų briaunų paruošimo suvirinimui skirtumus, pagrindinių suvirinimo medžiagų paruošimo atskiriems suvirinimo procesams skirtumus, pagal plieno tipą, detalių matmenis parinkti tinkami pjovimo bei drožimo procesai ir parametrai, visiškai tiksliai atliktas jungčių ir jų briaunų paruošimas suvirinimui. pagal pateiktas užduotis ir nurodytus parametrus atliktas suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, neviršija kritinių dydžių ir normų. pagal pateiktas užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, nėra esminiai bei neviršija kritinių dydžių ir normų. 18

19 12. Privirinti plieninius vamzdžius prie plieno lakštų kampinėmis siūlėmis rankiniu lankiniu būdu. Mokymosi valandų paskirstymas: Suvirinti kampines siūles esant pagal pateiktas užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas kampinėms ir tėjinėms suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus jungtims, kai plieno storis kontroliavimas proceso metu bei įvairių jungčių suvirinimas daugiau kaip 8 mm. kampinėmis siūlėmis be akivaizdžių defektų Tema. Vamzdžių privirinimas prie lakštų rankiniu lankiniu būdu PB, Pratybos. pagal pateiktas užduotis ir nurodytus parametrus atliktas PD, PH padėtyse (LST EN ISO 6947) suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas, vamzdžiai privirinti vienu ir keliais ėjimais. Analitinis pokalbis. prie plokščių kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi Užduotis/ys: vizualinės kontrolės metu, neviršija kritinių dydžių ir normų. Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti suvirinimo srovės Bandomasis darbas. pagal pateiktas užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas šaltinį. suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus Privirinti kampinėmis siūlėmis kontroliavimas proceso metu, vamzdžiai privirinti prie plokščių vamzdžius prie plokščių, kai kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės metalo storis daugiau kaip 3 kontrolės metu, nėra esminiai bei neviršija kritinių dydžių ir mm, o vamzdžių skersmuo normų. didesnis arba lygus 40 mm. Privirinti kampinėmis siūlėmis pagal pateiktas užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas vamzdžius prie plokščių, kai suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus metalo storis daugiau kaip 3 kontroliavimas proceso metu, vamzdžiai privirinti prie plokščių mm, o vamzdžių skersmuo kampinėmis siūlėmis be akivaizdžių defektų. didesnis nei 150 mm. Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) Konsultacijoms skirtų valandų skaičius Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius

20 2.4. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje Pagrindiniai tikslai: - Išmanyti plieninių lakštų kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje technologiją. - Atlikti plieninių lakštų jungčių suvirinimo kampinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje. Modulio pavadinimas Apimtis valandomis Reikalingas pasirengimas mokymuisi Modulyje ugdomos bendrosios kompetencijos Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta kompetencija) 1. Paaiškinti MIG/MAG įrangos konstrukciją, jos techninę priežiūrą ir tipinius parametrus. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 216 val. Teigiamai išlaikyti testai, įrodantys reikiamą įgūdžių, nurodytų 2.1., 2.2., 2.3. moduliuose, lygį, įgytas kompetencijas. 1. Mokymosi ir problemų sprendimo. 2. Iniciatyvumo ir verslumo. 3. Sveikatos tausojimo ir saugos darbe. 4. Komandinio darbo; kritinio mąstymo; profesinės etikos; savarankiškumo. Rekomenduojamas turinys, reikalingas rezultatams pasiekti 1.1. Tema. MIG/MAG įrangos konstrukcija, jos techninė priežiūra ir tipiniai parametrai Užduotis/ys: Paaiškinti, kaip veikia MIG/MAG suvirinimo šaltinis ir kontroliuojama suvirinimo srovė. Parinkti pusautomačio suvirinimo degiklius, kabelius, įžeminimo įrangą. Paaiškinti, kokia yra MIG/MAG įrangos techninė priežiūra ir jos būklės: kabelių, jungčių, kontaktų, vidinių komponentų, dujų tiekimo ir kontrolės įrenginių, įvertinimą. Rekomenduojamos mokymosi formos ir metodai Pokalbis. Mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai apibrėžtas MIG/MAG suvirinimo šaltinis, suvirinimo srovė, apibūdinti suvirinimo degikliai, kabeliai, įžeminimo įranga, paaiškinta, kokia yra suvirinimo įrangos techninė priežiūra. paaiškinta, kaip veikia MIG/MAG suvirinimo šaltinis ir kontroliuojama suvirinimo srovė, parinkti suvirinimo degikliai, kabeliai, įžeminimo įranga, paaiškinta, kokia yra suvirinimo įrangos techninė priežiūra, įvertinta jos būklė. išnagrinėta, kaip veikia MIG/MAG suvirinimo šaltinis ir kontroliuojama suvirinimo srovė, parinkti suvirinimo degikliai, kabeliai, įžeminimo įranga, paaiškinta, kokia yra suvirinimo įrangos techninė priežiūra, išskirtos jos dalys bei įvertinta jų būklė. 20

21 2. Parinkti suvirinimo medžiagas, naudojamas MIG/MAG suvirinimui. 3. Išnagrinėti MIG/MAG suvirinimo parametrų įtaką suvirinimo siūlės kokybei Tema. Specifinės suvirinimo medžiagos, naudojamos MIG/MAG suvirinime Užduotis/ys: Išvardinti suvirinimo elektrodinės vielos ir apsauginių dujų tipus, paaiškinti jų paskirtį ir funkcijas. Paaiškinti, kaip saugoti, paruošti ir naudoti MIG/MAG suvirinimo medžiagas. Parinkti suvirinimo medžiagas pagal SPA konkrečiam darbui Tema. MIG/MAG suvirinimo charakteristikos ir parametrų įtaka siūlės galutinei kokybei Užduotis/ys: Apibūdinti metalo pernešimo būdus, paaiškinti tipinius MIG/MAG suvirinimo parametrus. Identifikuoti dažniausius defektus suvirinant pusautomačiu, paaiškinti, kaip jų išvengti. Nustatyti ir tikrinti parametrus pagal SPA. Pokalbis. Darbas su brėžiniais. išvardinti suvirinimo medžiagų tipai, apibūdintas jų panaudojimas, paaiškinta, kaip jas pasirinkti. išvardinti suvirinimo medžiagų tipai, paaiškinta jų paskirtis ir funkcijos, paaiškinta, kaip jas saugoti, paruošti bei naudoti, pagal SPA pasirinktos suvirinimo medžiagos. apibūdinti suvirinimo medžiagų tipai, paaiškinta jų paskirtis ir išnagrinėtos funkcijos, paaiškinta, kaip jas saugoti, paruošti bei naudoti, pagal SPA konkrečiam darbui pasirinktos suvirinimo medžiagos. išvardinti metalo pernešimo būdai, apibūdinti tipiniai MIG/MAG suvirinimo parametrai, identifikuoti dažniausi defektai, pagal SPA nustatyti suvirinimo parametrai. apibūdinti metalo pernešimo būdai, paaiškinti tipiniai MIG/MAG suvirinimo parametrai, identifikuoti dažniausi defektai, paaiškinta, kaip jų išvengti, pagal SPA nustatyti ir tikrinami suvirinimo parametrai. paaiškinti metalo pernešimo būdai, paaiškinta tipinių MIG/MAG suvirinimo parametrų įtaka dažniausiai pasitaikantiems defektams, išnagrinėta, kaip jų išvengti, pagal SPA nustatyti ir tikrinti suvirinimo parametrai atsižvelgiant į jų tarpusavio priklausomybę. 21

22 4. Paaiškinti specifinius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus suvirinant lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje bei pasirinkti tinkamas saugos priemones. 5. Paaiškinti nerūdijančio plieno MIG/MAG suvirinimo ypatumus. 6. Saugiai atlikti suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbus pagal darbuotojo 4.1. Tema. Specifiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai bei papildomos saugos priemonės suvirinant lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje Užduotis/ys: Apibūdinti potencialius MIG/MAG suvirinimo pavojus, paaiškinti, kaip suvirintojui nuo jų apsisaugoti. Parinkti su MIG/MAG suvirinimo procesais susijusias specifines sveikatos apsaugos ir saugumo užtikrinimo priemones Tema. Nerūdijančio plieno MIG/MAG suvirinimas Užduotis/ys: Parinkti papildomas saugos priemones suvirinant nerūdijantį plieną. Paaiškinti nerūdijančio plieno MIG/MAG suvirinimo, jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumus. Apibūdinti specifines MIG/MAG suvirinimo medžiagas, naudojamas nerūdijančio plieno suvirinimui Tema. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai atliekant suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbus Užduotis/ys: Seminaras. Seminaras (pratybos). Instruktavimas. Pratybos. išvardinti potencialūs MIG/MAG suvirinimo pavojai, apibūdintos specifinės sveikatos ir saugumo užtikrinimo priemonės. apibūdinti potencialūs MIG/MAG suvirinimo pavojai, paaiškinta, kaip nuo jų apsisaugoti, parinktos specifinės sveikatos ir saugumo užtikrinimo priemonės. apibūdinti potencialūs MIG/MAG suvirinimo pavojai, palyginti su pavojais suvirinant MMA bei paaiškinta, kaip nuo jų apsisaugoti, parinktos specifinės sveikatos ir saugumo užtikrinimo priemonės. išvardintos papildomos saugos priemonės suvirinant nerūdijantį plieną pusautomačiu, apibrėžta, kaip paruošiamos jungtys, išvardintos deformacijų sumažinimo priemonės, specifinės suvirinimo medžiagos. parinktos papildomos saugos priemones, paaiškinti jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos ypatumai, apibūdintos specifinės suvirinimo medžiagos. parinktos papildomos asmeninės ir kolektyvinės saugos priemonės suvirinant nerūdijantį plieną, išnagrinėti jungčių paruošimo ir deformacijų prevencijos bei jų ištaisymo ypatumai, parinktos specifinės suvirinimo medžiagos. paruošta suvirintojo darbo vieta atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų bei elgesio suvirinimo bare taisyklių reikalavimus, saugiai atliekami suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu 22

23 saugos ir sveikatos instrukciją. 7. Suvirinti plieninius lakštus kampinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 135, 136 procesais (LST EN ISO 4063). Paruošti suvirintojo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbo vietą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas. Saugiai atlikti lankinio suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbus pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas bei elgesio suvirinimo bare taisykles Tema. Plieno lakštų (plokščių) suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) kampinėmis siūlėmis PA, PB, PD, PF, PG padėtyse (LST EN ISO 6947) vienu ir keliais ėjimais Užduotis/ys: Reguliuoti ir efektyviai kontroliuoti MIG/MAG suvirinimo srovės šaltinį. Suvirinti kampines siūles esant kampinėms ir tėjinėms jungtims, kai plieno storis daugiau kaip 1 mm. Suvirinti kampines siūles esant kampinėms ir tėjinėms jungtims, kai plieno storis daugiau kaip 8 mm. Pratybos. Analitinis pokalbis. Bandomasis darbas. (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbai. parinktos asmeninės saugos priemonės, paruošta suvirintojo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbo vieta pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas bei elgesio suvirinimo bare taisykles, saugiai ir racionaliai atliekami suvirinimo darbai. parinktos pagal jų charakteristikas asmeninės saugos priemonės, išnagrinėtos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, elgesio suvirinimo bare taisyklės, tiksliai pagal reikalavimus bei atsižvelgiant į ergonomiką paruošta suvirintojo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje darbo vieta, saugiai, racionaliai ir našiai atliekami suvirinimo darbai. pagal pateiktas užduotis ir nurodytus parametrus atliktas suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, neviršija kritinių dydžių ir normų. pagal pateiktas užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis, kurių defektai, matomi vizualinės kontrolės metu, nėra esminiai bei neviršija kritinių dydžių ir normų. pagal pateiktas užduotis ir SPA parinkti parametrai, atliktas suvirinimo srovės šaltinio reguliavimas ir efektyvus kontroliavimas proceso metu bei įvairių jungčių suvirinimas kampinėmis siūlėmis be akivaizdžių defektų. 23

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr. - 2014-1-LT01-KA202-000621 SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFESINIO PARENGIMO IR RINKOS STUDIJA STATISTINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA Parengė : N. Višniakov

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA PROFESIJOS MOKYTOJŲ / DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 1. Tiekėjas 1.1. Tiekėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, atsiskaitomoji sąskaita)

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Išnaudokite Virtualios Realybės įrankių teikiamą naudą suvirintojų mokyme Laurent DA DALTO / Ferenc BENUS / Virginijus DUBAUSKAS Mokymo kokybės gerinimas Tradicinis mokymas Mokymas Naudojant naudojant

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 2 d. Nr. 426 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43081102, M44081103 Suteikiama

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau