GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:"

Transkriptas

1 GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

2 TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės... 3 Veikimo aprašymas... 3 Modulio elementai... 3 Modulio įrengimas... 4 Jungimo schemos... 5 Veikimo parametrų nustatymas kompiuteriu... 5 Modulio programinės įrangos atnaujinimas... 7 Veikimo parametrų nustatymas siunčiant SMS žinutes... 7 Išėjimo būsenos keitimas... 8 Techniniai parametrai... 8 Komplektacija... 8 Saugos reikalavimai Prieš naudodami modulį CG5, būtinai susipažinkite su šia instrukcija. Modulį CG5 įrengti ir aptarnauti gali kvalifikuoti specialistai, turintys žinių apie GSM įrenginių veikimą ir saugos reikalavimus. Prieš pradedant montavimo darbus privaloma atjungti išorinį įrenginio maitinimą. Modulis CG5 montuojamas ribotos prieigos vietose, saugiu atstumu nuo jautrios elektroninės įrangos. Modulis nėra atsparus mechaniniams poveikiams, drėgmei ir agresyviai cheminei aplinkai. Atsakomybės ribojimas - Įsigydamas Gaminį, Pirkėjas sutinka, kad Gaminys yra patalpų apsaugos sistemos dalis, signalizuojanti apie sistemos būseną. Įrengtas Gaminys nesumažina plėšimo, gaisro, įsibrovimo ar kito patalpų pažeidimo tikimybės. - UAB TRIKDIS neatsako už Gaminio pirkėjo ir/ar Gaminio vartotojo patalpų plėšimą, gaisrą, kitus pažeidimus ir neatlygina minėtų įvykių Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui padarytos turtinės ir neturtinės žalos. - Įsigydamas Gaminį, Pirkėjas sutinka, kad UAB TRIKDIS parduoda Pirkėjo poreikius tenkinantį Gaminį. - UAB TRIKDIS nesuteikia garantijos, kad Gaminys veiks taip, kaip deklaruojama, jei Gaminys naudojamas ne pagal paskirtį ir įrengtas ne pagal Gamintojo instrukciją. - UAB TRIKDIS neatsako už Gaminio veikimo sutrikimus, jei šie atsirado sutrikus, dingus GSM/GPRS/Internet ryšiui ar atsiradus gedimų ryšio operatoriaus tinkluose. - UAB TRIKDIS neįtakoja ir neatsako už GSM/GPRS/Internet operatoriaus (-ių) teikiamų ryšio paslaugų kainodarą ir kainas. - UAB TRIKDIS neatsako už Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui GSM/GPRS/Internet ryšio paslaugos teikimo nutraukimą ir dėl to Pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui padarytą turtinę ir neturtinę žalą. - UAB TRIKDIS neatsako už Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui elektros energijos tiekimo nutraukimą ir Gaminio pirkėjui ir/ar Gaminio vartotojui tuo padarytą turtinę ir neturtinę žalą. - UAB TRIKDIS neatsako, jei Gaminio pirkėjas ir/ar Gaminio vartotojas laiku neatnaujino įsigyto Gaminio veikimo programos versijos. - Gaminio instrukcijoje gali pasitaikyti techninių netikslumų, gramatinių ar tipografinių klaidų. UAB TRIKDIS pasilieka teisę taisyti, pildyti ir/ar keisti instrukcijos informaciją

3 GSM modulis CG5 CG5 įrenginys, siunčiantis pranešimus apie patalpų signalizacijos sistemos suveikimus tekstinėmis SMS žinutėmis į mobiliuosius telefonus. Savybės - Pažeidus bent vieno įėjimo grandinę, formuoja ir siunčia SMS pranešimus, - Galimybė aprašyti įvykius lietuviškais, rusiškais ar lotyniškais rašmenimis, - Apie SMS žinutės išsiuntimą, vartotojas gali būti perspėtas skambučiu, - Maitinimo įtampos kontrolė, - Modulio veikimo ir GSM lauko lygio šviesinė indikacija, - Išėjimo valdymas SMS žinute, - Veikimo parametrai nustatomi programa CG5config arba siunčiant SMS žinutes. Veikimo aprašymas - Modulis CG5 gali būti nustatytas veikti vienu iš dviejų režimų. a) Nuolatinės įėjimų kontrolės režimas (24 h). Apsaugos centralei pakeitus PGM išėjimo būseną, pažeidžiama modulio įėjimo grandinė. Modulis CG5 nedelsiant išsiunčia SMS pranešimą į mobilųjį telefoną. Pradinei įėjimo būsenai atsistačius, modulis nedelsiant suformuoja ir išsiunčia SMS pranešimą apie būsenos atsistatymą. Bendroji jungimo schema pateikta Pav. 1. b) Įjungiamos įėjimų kontrolės režimas (Control panel). Veikiant šiuo režimu, įėjimas MCI veikia kaip įėjimų būsenos kontrolės valdiklis. Kol MCI įėjimas sujungtas su COM, įėjimų IN1...IN4 pažeidimai leistini ir SMS pranešimai apie juos nėra formuojami. Nutraukus įėjimo MCI grandinę, modulis išsiunčia pranešimą, jog įėjimų būsena kontroliuojama ir įėjimų IN1...IN4 pažeidimai tampa neleistini. Kai įėjimų IN1...IN4 pažeidžiamos grandinės, modulis išsiunčia pranešimus apie šiuos pažeidimus/atsistatymus. - Išėjimas OUT1 gali būti panaudotas sirenai prijungti. Sirena yra įjungiama, kai modulis CG5 užfiksuoja įėjimų pažeidimą. Sirena išjungiama, išjungus įėjimų būsenos kontrolę. Įėjimų būsenos kontrolės įjungimo metu suformuojamas vienas, o išjungimo metu du trumpi signalai. - Modulis CG5 turi penkis NC tipo įėjimus. Veikiant 24 h režimu, įėjimas MCI yra penktasis NC tipo įėjimas, o Control panel režimu veikia kaip valdantis likusius keturis. - Pranešimai SMS žinutėmis gali būti siunčiami į keturis telefonus. Galima nustatyti, kokio tipo pranešimus ir kuriam adresatui siųsti. - Modulis gali pasirinktiems adresatams skambinti. Skambučio trukmė 20 sekundžių. - SMS žinute nustačius modulio vidinį laikrodį (žr. 8psl.), pranešimai bus siunčiami su laiko žyme. - Išėjimas OUT1 yra atviro kolektoriaus tipo ir gali komutuoti nuolatinę įtampą iki 30 V ir srovę iki 1 A. Jei pasirenkamas išėjimo režimas Sirena, pažeidus įėjimus, išėjimas aktyvuojamas dviem minutėms. - Periodinių Test pranešimų siuntimo intervalas nuo 1 iki 240 valandų. - Modulis kontroliuoja maitinimo įtampą. Įtampai sumažėjus iki 11,5 V, išsiunčiama žinutė apie įtampos sumažėjimą. Įtampai atsistačius iki 12,6 V, išsiunčiama žinutė apie įtampos atsistatymą. Modulio elementai išorinių kontaktų jungtis 2 SIM kortelės laikiklis 3 USB jungtis CG5 parametrams keisti 4 GSM antena 5 indikatorius Network 6 indikatorius Data 7 indikatorius Power Kontaktų paskirtis Kontaktas +E +12 V maitinimo gnybtas COM Bendrasis gnybtas IN1...IN4 Įėjimų gnybtai (NC tipas) OUT1 Išėjimo gnybtas (OC tipas) COM Bendrasis gnybtas MCI Programuojamo įėjimo gnybtas Aprašas - 3 -

4 Šviesinė indikacija Šviesos diodas Veikimas Reikšmė Indikatorius Network rodo ryšį su GSM tinklu Indikatorius Data rodo duomenų buferio būklę Indikatorius Power rodo maitinimo būklę, mikroprocesoriaus veikimą ir programavimo režimą. Modulio įrengimas Žybsi žaliai Šviečia žaliai Žybsi geltonai Šviečia geltonai Šviečia žaliai Šviečia raudonai Žybsi raudonai Dažnai žybsi raudonai Žybsi žaliai Žybsi geltonai Pakaitomis žybsi žaliai ir geltonai Registruojasi prie GSM tinklo Ryšys su GSM tinklu yra Geltonų žybsnių skaičius nusako GSM lauko lygį Siunčiamas SMS pranešimas Yra neišsiųstų pranešimų Pranešimų nepavyksta išsiųsti Neteisingi modulio nustatymai SIM kortelės klaida Maitinimas įjungtas ir pakankamas, mikrokontroleris veikia Nepakankama maitinimo įtampa ( 11,5 V), mikrokontroleris veikia Programavimo režimas Veiksmai 1. Nustatykite modulio veikimo parametrus pasinaudodami į kompiuterį įdiegta konfigūravimo programa CG5config. 2. Įstatykite aktyvią SIM kortelę. Pastabos Vadovaukitės skyriaus Veikimo parametrų nustatymas kompiuteriu informacija, 5 psl. a) Dėl SIM kortelės kreipkitės į mobiliojo ryšio operatorių. Nerekomenduojame naudoti išankstinio mokėjimo SIM kortelių. b) SIM kortelėje PIN kodo reikalavimas turi būti išjungtas. 3. Modulį pritvirtinkite apsaugos centralės metaliniame korpuse panaudodami M 3 x 6 varžtus arba lipnią tvirtinimo juostą. Korpuse gręžiamų modulio tvirtinimo ir antenos kiaurymių tarpusavio padėtis ir matmenys: 4. Prisukite GSM anteną. 5. Pagal pateiktas schemas, sujunkite modulį su kitais sistemos prietaisais. 6. Įjunkite sistemos maitinimą. Galimos jungimo schemos pateiktos 5 psl. 7. Pagal šviesinių indikatorių veikimą, įvertinkite, ar pakankamas GSM lauko lygis. 8. Nustatykite modulio vidinį laikrodį. Pakankamas lygis yra penktas (penki geltoni Network indikatoriaus žybsniai). Jei GSM lauko lygis nepakankamas, naudokite kito tipo anteną. Nusiųskite modulio vidinio laikrodžio laiką SMS žinute (žr. 8psl.). 9. Patikrinkite, ar modulis siunčia SMS pranešimus. Atkreipkite dėmesį, ar gautoje SMS žinutėje rodomas įvykio laikas atitinka realiai įvykusio įvykio laiką

5 Jungimo schemos Pav. 1. Bendroji jungimo prie apsaugos centralės schema, kai nustatytas nuolatinės įėjimų būsenų kontrolės režimas (24 h). Pav. 2. Bendroji jungimo schema, kai nustatytas įjungiamos įėjimų būsenų kontrolės režimas (Control panel). Veikimo parametrų nustatymas kompiuteriu Modulio CG5 veikimo parametrams nustatyti rekomenduojame naudoti kompiuterį su programa CG5config. Tai leis greičiau ir paprasčiau nustatyti įrangos veikimo parametrus. Programą rasite 1. USB kabeliu sujunkite modulį CG5 su kompiuterio USB jungtimi. Į kompiuterį turi būti įdiegta USB tvarkyklė. Pastaba: Pirmą kartą USB kabeliu sujungus modulį su kompiuteriu, OS MS Windows turėtų atverti USB tvarkyklės įdiegimo vediklio langą Found New Hardware Wizard. Iš tinklapio atsisiųskite OS MS Windows USB tvarkyklės diegimo bylą USB_COM.inf. Vediklio lange pažymėkite funkciją Yes, this time only ir spustelkite mygtuką Next. Atsivėrus langui Please choose your search and installation options, spustelkite mygtuką Browse ir nurodykite vietą, kur išsaugojote bylą USB_COM.inf. USB tvarkyklės diegimui baigti, vykdykite likusias vediklio komandas. 2. Paleiskite programą CG5config. Sąraše Prievadas pasirinkite prievadą, prie kurio prijungtas modulis. Pastaba: konkretus prievadas pasirodo tik prijungus. Paspauskite mygtuką Taikyti. 3. Pasirinkite programos katalogą Prisijungti. 4. Paspauskite mygtuką Jungtis/Atsijungti [F2/F8] Gaminį Sąraše Kalba pasirinkite pageidaujamą bendravimo su programa kalbą. Sujungus, turi pakaitomis žaliai ir geltonai mirksėti modulio Power indikatorius, o programos CG5config būsenų juostoje turi būti rodoma informacija apie prijungtą modulį: Modulio tipas Modulio serijinis numeris Modulyje įdiegta veikimo programos versija 5. Paspauskite mygtuką Nuskaityti [F7] Pasirodžius Prieigos kodo užklausos langui, įveskite pradinį prisijungimo kodą 1234 ir spustelkite mygtuką Gerai. Jei norite, kad programa įsimintų Jūsų prieigos kodą, pažymėkite langelį Įsiminti. Kitą kartą jungiantis kodo užklausos langas neatsivers

6 6. Nustatykite pageidaujamus modulio veikimo parametrus programos kataloge Tekstinės SMS vartotojui. Prieigos kodas Būtinai pakeiskite pirminį 1234 prieigos kodą į tik Jums žinomą. Kodas yra naudojamas modulio veikimo parametrams keisti ir/ar išėjimui OUT1 SMS žinutėmis valdyti. Keisdami slaptažodį įrašykite pasirinktą keturių ženklų seką. Objekto pavadinimas Jei pageidaujate, laukelyje įrašykite objekto pavadinimą. Jis bus įrašomas į SMS žinutę. Telefono numeris Laukelyje įrašykite telefonų GSM numerius, kuriems bus siunčiami SMS pranešimai ir/ar skambinama. Tik iš šių telefonų bus galima siųsti SMS žinutes modulio veikimo parametrams keisti ar išėjimui valdyti. GSM numerius įveskite su tarptautiniu šalies kodu, bet be + (pliuso) ženklo. Pažymėdami telefonų numerių dešinėje esančius langelius, galite pasirinkti, kokio tipo pranešimus kiekvienam adresatui siųsti: SMS adresatui siunčiami SMS pranešimai apie sistemos pažeidimą/atstatymą, Skamb. adresatui skambinama sistemą pažeidus/atstačius, ACK CG5 siųs komandos įvykdymo SMS patvirtinimą tik tam adresatui, kuris išsiuntė valdymo komandą, Testas Testas kas laukelyje nustatytu periodu modulis adresatui siųs ryšio tikrinimo pranešimus. Galima aprašyti įėjimų pažeidimo ir atsistatymo įvykius. Pažeidus įėjimo grandinę, siunčiama SMS žinutė su tekstu iš atitinkamo Įvykio pranešimas langelio, o įėjimo grandinei atsistačius iš Atsistatymo pranešimas. Modulio maitinimo įvykius galite aprašyti šeštoje eilutėje. SMS teksto koduotė Iš sąrašo pasirinkite SMS teksto koduotę. Veikia kaip Išėjimas Testas kas Sąraše pasirinkite pageidaujamą modulio CG5 24 h ar Control panel veikimo režimą. Sąraše pasirinkite reikiamą išėjimo OUT1 veikimo režimą. Jei prie išėjimo jungiate sireną, pasirinkite Sirena. Jei pageidaujate, kad modulis pakeistų išėjimo būseną gavęs valdymo komandą SMS žinute, pasirinkite Nuotolinis valdymas SMS žinute. Langelyje nustatytu periodu modulis siųs ryšio tikrinimo pranešimus. 7. Nuspauskite mygtuką Įrašyti [F6] ir programos CG5config languose įrašytos reikšmės bus perkeltos į modulį CG5. 8. Spustelkite mygtuką Disconnect [F8] ir iš USB jungties ištraukite USB kabelį. CG5config languose įrašytas reikšmes galima išsaugoti kompiuteryje nuspaudus mygtuką Išsaugoti [F5]. Bus sukurta byla su plėtiniu gst. Ją, kaip šabloną, bus galima panaudoti kitiems moduliams konfigūruoti

7 Pageidaujant, pirminiai (gamykliniai) modulio CG5 veikimo parametrai atstatomi nuspaudus mygtuką Atstatyti [F11] (atsivėrus patvirtinimo užklausos langui, paspauskite mygtuką Patvirtinkite). Modulio programinės įrangos atnaujinimas Gamintojui papildžius modulį CG5 naujomis veikimo savybėmis, galima atnaujinti anksčiau įsigyto modulio veikimo programą: 1. Iš internetinės svetainės parsisiųskite naujausią CG5_xxx.prg bylą. 2. Prijunkite modulį CG5 prie kompiuterio ir, atvėrę parametrų nustatymo programos CG5config katalogą Keisti programinę įrangą, pažymėkite kompiuteryje išsaugotą CG5_xxx.prg bylą. 3. Veikimo programos atnaujinimas prasideda nuspaudus mygtuką Pradėti [F9]. Tik pilnai užsipildžius proceso juostai, spustelkite mygtuką Atsijungti [F8]. Ištraukite USB kabelį. 4. Vėl prijunkite USB kabelį ir spustelkite mygtukus Jungtis [F2] ir Nuskaityti [F7]. Nauja modulio programinės įrangos versija bus rodoma CG5config programos būsenų juostoje. Veikimo parametrų nustatymas siunčiant SMS žinutes Kai kuriuos modulio veikimo parametrus galima keisti siunčiant SMS žinutes. Norint pakeisti, reikia iš telefono, kurio numeris įvestas į lentelę (žr. 6) siųsti SMS pranešimą į modulį įdėtos SIM kortelės numeriu. Jei parinkta komandos įvykdymo patvirtinimo funkcija ACK, išsiuntus komandą, modulis atsiųs patvirtinimą, pvz.: Komanda įvykdyta, Komandos klaida!!!, Slaptažodžio klaida!!! ar Duomenų klaida!!!. Siunčiamos SMS žinutės struktūra: Pavyzdžiui: SETN 1234 PHONE1= Čia: SETN komanda 1234 slaptažodis PHONE1= turinys tarpas tarp reikšmių. Pastaba: SMS žinutę rašykite tik didžiosiomis raidėmis! <Komanda> tarpas <Slaptažodis> tarpas <Turinys> Eil. Nr. Komanda Turinys Reikšmė 1 SETL Bendravimo kalbos nustatymas: ENG - anglų RUS - rusų LIT - lietuvių Pvz.: SETL 1234 ENG 2 SETN 3 SETE 4 TXTA 5 TXTE 6 TXTR 7 TIME 8 PSW PHONE1=+370xxx PHONE2=+370xxx PHONE3=+370xxx PHONE4=+370xxx PHONE1=DEL PHONE2=DEL PHONE3=DEL PHONE4=DEL TEST ACK CALL SMS <Tekstas> Z1=<Tekstas>... Z6=<Tekstas> Z1=<Tekstas>... Z6=<Tekstas> <Laikas> Naujas PSW Adresato telefono numerio įrašymas: - 1-as telefono numeris - 2-as telefono numeris - 3-ias telefono numeris - 4-as telefono numeris Pvz.: SETN 1234 PHONE1= Adresato telefono numerio ištrynimas: - 1-as telefono numeris - 2-as telefono numeris - 3-ias telefono numeris - 4-as telefono numeris Pvz.: SETN 1234 PHONE1=DEL Pranešimų išskirstymas adresatams: - testinio pranešimo siuntimas - Atsakymų į komandines SMS siuntimas - Skambutis esant įvykiui - SMS siuntimas esant įvykiui Pvz.: SETE 1234 PHONE1 TEST=ON ACK=ON CALL=OFF SMS=ON Objekto pavadinimo nustatymas: Pvz.: TXTA 1234 Objekto pavadinimas Pranešimo apie įvykį teksto nustatymas: - Z1...Z6 įėjimo numeris Pvz.: TXTE 1234 Z1=ALIARMAS Zona1 Pranešimo apie įvykio atsistatymą teksto nustatymas: - Z1...Z6 įėjimo numeris Pvz.: TXTR 1234 Z1=Atsistatymas Zona1 Modulio vidinio laikrodžio nustatymas: Pvz.: TIME /04/01,12:00:00 Slaptažodžio keitimas: - naujas slaptažodis (4-i skaitmenys) Pvz.: PSW

8 9 RESET Modulio paleidimas iš naujo: Pvz.: RESET INFO Informacijos apie modulio būseną užklausa: Pvz.: INFO SLEEP Sustabdyti SMS pranešimų siuntimą iki RESET komandos: Pvz.: SLEEP 1234 Išėjimo būsenos keitimas Norint pakeisti išėjimo OUT1 būseną, reikia iš telefono, kurio numeris įvestas į lentelę (žr. 6) siųsti SMS pranešimą į modulį įdėtos SIM kortelės numeriu. SMS pranešimų pavyzdžiai surašyti lentelėje. Pastaba: SMS žinutę rašykite tik didžiosiomis raidėmis! SMS žinutės tekstas Reikšmė Pataba OUTPUT 1234 ON Išėjimo būseną keičiama į Įjungta OUTPUT 1234 OFF Išėjimo būseną keičiama į Išjungta Vietoje skaičių 1234 įveskite OUTPUT 1234 PULSE=005 Išėjimo būseną keičiama į Įjungta sekundėmis įrašytam laikui Prieigos kodą (1234 pirminis). Pastaba: Išėjimo būseną galima pakeisti, kai nustatytas 24h veikimo režimas ir Nuotolinis valdymas SMS žinute išėjimo veikimo būdas. Techniniai parametrai Maitinimo įtampa Naudojama srovė GSM modemo dažniai Pranešimų siuntimas Atmintis Įėjimai Išėjimas Test pranešimų siuntimo periodas Parametrų nustatymas Darbinė aplinka Matmenys nuolatinė 12,6 V ± 3 V ma (budint), iki 250 ma (siunčiant duomenis) 850 / 900 / 1800 MHz tekstinėmis SMS žinutėmis į 4 mobiliuosius telefonus iki 60 pranešimų 4+1, NC tipo 1 OC tipo, komutuoja nuolatinę iki 30 V įtampą ir iki 1 A srovę h per USB prievadą arba SMS žinutėmis nuo -10 C iki 50 C, kai santykinė oro drėgmė iki 80 % prie +20 C 65 x 79 x 25 mm Komplektacija Modulis CG5 Tiesi GSM antena Lipni tvirtinimo juosta (10 cm) Tvirtinimo varžtai M 3 x 6 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema

LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema LT PITBULL ALARM PRO PITBULL ALARM PRO - 3G GSM apsaugos sistema Turinys Techninės specifikacijos...4 Apsaugos sistemos PITBULL ALARM PRO komponentai...5 1. TRUMPAS 7 ŽINGSNIŲ PASIRENGIMO VADOVAS...6 APŽVALGA...6

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

ESIM4 ESIM4 Q Baterijomis maitinama GSM sistema/ mini apsaugos sistema

ESIM4 ESIM4 Q Baterijomis maitinama GSM sistema/ mini apsaugos sistema ESIM4 ESIM4 Q Baterijomis maitinama GSM sistema/ mini apsaugos sistema Vartotojo vadovas v1.7 Suderinama su ESIM4 v03.02.00 ir vėlesne; aparatinės programinės įrangos (HW) versija v.12. SAUGOS INFORMACIJA

Detaliau

Turinys

Turinys GSM SMS/DIAL apsaugos ir nuotolinio valdymo sistema Vartotojo instrukcija Prog Ver. GTauto v3 NAUDOJIMO SRITYS Automobilių, motociklų, jachtų ar kitų transporto priemonių nuotoliniam stebėjimui, kontrolei

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s

REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų s REKOMENDACIJA ASMENS DUOMENŲ IR PRIVATUMO APSAUGA NAUDOJANTIS BELAIDŽIAIS TINKLAIS ĮŽANGA Skaitmeniniame pasaulyje mūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas yra gana trapus, todėl svarbu tuo rūpintis

Detaliau

Valdiklis su vidiniu keturių dažnių GSM/GPRS/3G modemu MCL 5 IP Naudotojo vadovas Versija 2.0 UAB NAVITUS LT Lietuva, 2018

Valdiklis su vidiniu keturių dažnių GSM/GPRS/3G modemu MCL 5 IP Naudotojo vadovas Versija 2.0 UAB NAVITUS LT Lietuva, 2018 Valdiklis su vidiniu keturių dažnių GSM/GPRS/3G modemu MCL 5 IP Naudotojo vadovas Versija 2.0 UAB NAVITUS LT Lietuva, 2018 Dokumento redagavimo istorija Versija Data Redagavimo istorija Valdiklio programinės

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Azerbaidžane, Kazachstane, Ukrainoje ir

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau