PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (01 01) PRIEMONĘ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS ( ), SĄRAŠAS Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Rajonas (savivaldybė) Paramos paraiškos registracijos Nr. Projekto pavadinimas Paramos neskyrimo priežastis 1. Pagal Taisyklių 10.1 papunktyje įvardytą remiamą veiklos sritį,,kaimo s materialinės bazės stiprinimas : Kriklinių Pasvalio r. PKB-110,,Nakvynės paslauga 6. Projektas netinkamas gauti paramą pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo (toliau Taisyklės), nes neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (3 vnt. oro kondicionierių) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 51,60 proc. (1 828,37 Eur). Bendra projekto vertė 3 543,50 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Asociacija,,Daugų kraštas Alytaus r. PKB-203,,Asociacijos,,Daugų kraštas užimtumo ir fizinio aktyvumo didinimas reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja

2 2 Daugų miesto ir aplinkinių kaimų gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Kalesninkų s Visuomeninė organizacija Onuškio Šalčininkų r. Trakų r. PKB-217 PKB-219,,Oro kondicionierių įrengimas Onuškio s materialinės bazės, skirtos sociokultūrinei veiklai ir įvaizdžio formavimui, stiprinimas neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Visos projekte numatytos išlaidos (oro kondicionieriai) yra netinkamos finansuoti (2 634,40 Eur.). Bendra projekto vertė 2 960,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 60,73 proc. (1 680,00 Eur). Bendra projekto vertė 3 293,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Kalvelių s Vilniaus r. PKB-248 Kalvelių s materialinės bazės stiprinimas paramos paraiška neatitinka nustatytos formos. Vadovaujantis Taisyklių 50.2 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Rozalimo miestelio Pakruojo r. PKB-26,,Rozalimo miestelio s stiprinimas neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos piniginių lėšų suma 150,00 Eur, prašoma paramos suma 1 500,00 Eur, bendra projekto vertė 1 650,00 Eur. Taigi, vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 150,00*100/1650,00 = 9,09 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

3 Krakių s Kėdainių r. PKB-274 Krakių s centro edukacinės erdvės įrengimas neatitinka Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. per paskutinius dvejus metus pareiškėjas neturi būti gavęs paramos pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-171 (toliau 2015 m. Taisyklės) ir (arba) pagal 2016 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles (toliau 2016 m. Taisyklės). Pareiškėjas 2016 m. gavo paramą ( paramos sutartis Nr. KB-16-22) pagal 2016 m. Taisyklių remiamą veiklos sritį,,tradicinių renginių organizavimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Sargelių s Raseinių r. PKB-308,,Sargelių s centro materialinės bazės stiprinimas neatitinka Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. per paskutinius dvejus metus pareiškėjas neturi būti gavęs paramos pagal 2015 m. Taisykles ir (arba) 2016 m. Taisykles. Pareiškėjas 2015 m. gavo paramą ( paramos sutartis Nr. KB ) pagal 2015 m. Taisyklių remiamą veiklos sritį,,kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Užvenčio Venta Kelmės r. PKB-317,,Mes norime, turime ir galime gyventi geriau reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Užvenčio miesto gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

4 Žagarė Veidė Joniškio r. PKB-365,,Žagarės s Veidė materialinės bazės stiprinimas Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, neatitinka Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. per paskutinius dvejus metus pareiškėja neturi būti gavusi paramos pagal 2015 m. Taisykles ir (arba) 2016 m. Taisykles. Pareiškėja 2016 m. gavo paramą ( paramos sutartis Nr. KB-16-85) pagal 2016 m. Taisyklių remiamą veiklos sritį Kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Rūdiškių,,Pušynas Laisvųjų imtynių klubas,,gintaras Jovaišių kaimo Trakų r. PKB-367,,Rūdiškių s Pušynas materialinės bazės stiprinimas Šiaulių r. PKB-77,,Mūsų viltys Druskininkų PKB-238 Jovaišių kaimo s materialinės bazės stiprinimas reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Rūdiškių miesto gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. pareiškėjas neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų. Pareiškėjas vienija atskiras gyventojų grupes, t. y. sporto mėgėjus. Taisyklių 9 punkte įtvirtinta, jog netinkama pareiškėja organizacija, vienijanti atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz. lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. teisė pareiškėjai valdyti nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo

5 Kulvos Aukštelkų kaimo Senosios Varėnos kaimo Pavidaujo kaimo Jonavos r. Radviliškio r. PKB-375 PKB-172 Kulvos s materialinės bazės stiprinimas,,aukštelkų kaimo s materialinės bazės stiprinimas Varėnos r. PKB-246,,Muzika mus jungia Jurbarko r. PKB-35,,Pavidaujo kaimo s materialinės bazės gerinimas dienos. Pareiškėjos pateiktuose dokumentuose nurodyta, jog ši teisė galioja iki Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (sudedamųjų lauko stalų komplektai, nešiojamojo kompiuterio) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 61,58 proc. (1 921,00 Eur). Bendra projekto vertė 3 119,59 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. ji nepateikė dokumentų dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą ( paklausimas Nr. IP-14). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. ji nepateikė dokumentų dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą ( paklausimas Nr. IP-5). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. teisė pareiškėjai valdyti nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos. Pareiškėjos pateiktuose dokumentuose nurodyta, jog ši teisė galioja iki Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir

6 Merkinės miestelio Želvos Ukmergės rajono Varinės Varėnos r. Ukmergės r. Ukmergės r. PKB-366 PKB-63 PKB-126,,Stipri aktyvus gyvenimas!,,želvos s materialinės bazės stiprinimas,,varinės s materialinės bazės stiprinimas vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. ji turi valdyti nekilnojamąjį turtą teisėtais pagrindais. Pareiškėjai dėl šio ir kitų neatitikimų buvo siųstas paklausimas ( paklausimas Nr. IP-4). Bendruomenė per nustatytą terminą nepateikė dokumentų, kuriais patvirtinama jos teisė į nekilnojamąjį turtą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. teisė pareiškėjai valdyti nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos. Pareiškėjos pateiktuose dokumentuose nurodyta, jog ši teisė galioja iki Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė visų dokumentų. Siųstas paklausimas ( Nr. IP-18). Nustatyta, jog reikalavimų, nustatytų Taisyklių papunktyje. Pareiškėjos valdymo teisės į nekilnojamąjį turtą yra pasibaigusios (nekilnojamojo turto panaudos sutartis pasibaigusi ), o nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso privačiam juridiniam asmeniui. Taip pat projektas neatitiko Taisyklių 23 punkte nurodyto reikalavimo, nes pateikti netinkami projekte numatytų išlaidų vertės pagrindimo dokumentai pateikta tiekėjų apklausos žodžiu pažyma, o ne komerciniai pasiūlymai. Taip pat projektas neatitiko Taisyklių 17.6 papunktyje nurodyto

7 Asociacija,,Šventorkalnis Sližių krašto Plungės r. PKB-59,,Asociacijos,,Šventorkalnis materialinės bazės stiprinimas Ukmergės r. PKB-356,,Spalvotas gyvenimas reikalavimo, nes pateikti netinkami projekto poreikio patvirtinimo dokumentai pateiktas s valdybos susirinkimo, o ne visuotinio narių susirinkimo protokolas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių papunktyje, t. y. nepateikė ( paklausimas Nr. IP-19) dokumentų dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (rašalo kasečių komplekto, nešiojamo kompiuterio, kt.) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 71,98 proc. (1 572,80 Eur). Bendra projekto vertė 2 184,93 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. 2. Pagal Taisyklių 10.2 papunktyje įvardytą remiamą veiklos sritį,,kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams : Žeimelio s Pakruojo r. PKB-109,,Pasakų parkas 6. neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (nakvynės, atlygio skulptoriams, liaudies meistrams, kt.) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 59,31 proc. (4 300,00 Eur). Bendra projekto vertė 7 250,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

8 Būginių kaimo Ukmergės rajono Pamūšio kaimo Lieponių kaimo Karaliaus salos Biržų r. Ukmergės r. Trakų r. PKB-128 PKB-147 PKB-186 Kokia graži mūsų Viešosios erdvės Pamūšio kaimo įrengimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams Lieponių kaimo vietovėje esančių viešųjų erdvių panaudojimas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,89 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 640,00 Eur, prašoma paramos suma 5 830,00 Eur, bendra projekto vertė 6 470,00 Eur. Taigi, vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 640,00*100/6 470,00 = 9,89 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 700,00 Eur; prašoma paramos suma 7 000,00 Eur, bendra projekto vertė 7 700,00 Eur. Taigi, vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 700,00*100/7 700,00 = 9,09 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų

9 Pavartyčių Valkininkų Asociacija,,Kibyšių Radviliškio r. Varėnos r. Varėnos r. PKB-201 PKB-212 PKB-232 Laisvalaikio parko viešųjų erdvių sutvarkymas Pavartyčiuose Valkininkų vienuolyno teritorijos aplinkos sutvarkymas Viešųjų erdvių sutvarkymas Mylėkime savo kraštą suma 700,00 Eur, prašoma paramos suma 7 000,00 Eur, bendra projekto vertė 7 700,00 Eur. Taigi, vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 700,00*100/7 700,00 = 9,09 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 700,00 Eur, prašoma paramos suma 7 000,00 Eur, bendra projekto vertė 7 700,00 Eur. Vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 700,00*100/7700,00 = 9,09 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. per paskutinius dvejus metus pareiškėja neturi būti gavusi paramos pagal 2015 m. Taisykles ir (arba) 2016 m. Taisykles. Pareiškėja 2016 m. gavo paramą ( paramos sutartis Nr. KB-16-7) pagal 2016 m. Taisyklių remiamą veiklos sritį,,tradicinių renginių organizavimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. per paskutinius dvejus metus pareiškėja neturi būti gavusi paramos pagal 2015 m. Taisykles ir (arba) 2016 m. Taisykles. Pareiškėja 2016 m. gavo paramą ( paramos sutartis Nr. KB-16-67) pagal 2016 m.

10 Buivydžių kaimo draugija Ilgių Vilniaus r. Ignalinos r. PKB-233 PKB-250 Baidarių prieplaukos prie Neries upės įrengimas Saulė kūrybinės energijos šaltinis Taisyklių remiamą veiklos sritį,,tradicinių renginių organizavimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 700,00 Eur, prašoma paramos suma 7 000,00 Eur, bendra projekto vertė 7 700,00 Eur. Vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 700,00*100/7 700,00 = 9,09 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. pagal šį projektą bus atliekamos investicijos į s pastatą (numatytas saulės elektrinės įrengimas ant šlaitinio stogo). Šios išlaidos yra netinkamos finansuoti (8 340,00 Eur). Taip pat nustatyti šie neatitikimai Taisyklėse nurodytoms tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams: nepateikti dokumentai, kuriais patvirtinama pareiškėjos teisė į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar tvarkyti prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų (Taisyklių papunktyje įtvirtintas reikalavimas); nepateikti projekte numatytų išlaidų vertės patvirtinimo dokumentai priemonių įsigijimui amatų klubo Kūrybos oazė veiklai ir užsiėmimų organizavimui (Taisyklių 23 punkte įtvirtintas reikalavimas); nepateiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas dokumentas (17.3 papunktyje įtvirtintas reikalavimas); projekto poreikis nepagrįstas (17.6 papunktyje įtvirtintas reikalavimas); projekto

11 11 veikla neatitinka paramos paraiškoje nurodytos remiamos veiklos srities. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Račališkių Maciuičių ir Kalniškės Mažeikių r. PKB-260 Pasilikime čia Klaipėdos r. PKB-285 Stacionarios dengtos terasos-pavėsinės poilsiui ir renginiams įrengimas neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,44 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 729,00 Eur, prašoma paramos suma 6 993,30 Eur, bendra projekto vertė 7 722,30 Eur. Vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 729,00*100/7 722,30 = 9,44 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. paramos paraiška ir pareiškėjos deklaracija neatitinka nustatytos formos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.2 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Nemajūnų s santalka Birštono PKB-297 Nemajūnuose mano širdis neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (nakvynės, atlygio skulptoriams, liaudies meistrams, kt.) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 52,30 proc. (1 700,00 Eur). Bendra projekto vertė 3 250,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

12 Asociacija Simno Alytaus r. PKB-333 Lauko žaidimo aikštelės įrengimas reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Simno miesto ir aplinkinių kaimų gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Kaimo Elmininkiečių senolių kraštas Anykščių r. PKB-346,,Elmininkų I kaimo viešosios erdvės sutvarkymas neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (laiptų prie pastato gamyba) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 99,14 proc. (6 900,00 Eur). Bendra projekto vertė 6 960,00 Eur. Tinkamos tik viešinimo išlaidos (60 Eur), kurios sudaro 0,86 proc. viso projekto lėšų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Šalčininkų rajono Akmenynės s Šalčininkų r. PKB-371,,Laimingi vaikai laiminga neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,88 proc.) pareiškėjo prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 290,00 Eur, prašoma paramos suma 2 645,00 Eur, bendra projekto vertė 2 935,00 Eur. Vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 290,00*100/2 935,00 = 9,88 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

13 Kauno rajono Bajorų kaimo Kauno r. PKB-39,,Bajorų kaimo Prezidento gatvės sutvarkymas neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (žvyrkelio įrengimas (400 m ilgio ir 5 m pločio) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 100 proc. (13 334,20 Eur). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta VO Meškuičių Visuomeninė organizacija Bijutiškio s Šiaulių r. PKB-71,,Žaisti gamtoje smagu Molėtų r. PKB-72,,Viešųjų erdvių sutvarkymas Bijutiškio kaime, stiprinant kaimo s narių partnerystę neatitinka Taisyklių 15.1 papunktyje ir 47 punkte nurodytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, t. y. paraiškoje numatytas mažesnis kaip 10 proc. (9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas piniginėmis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Nuosavas prisidėjimas apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 47 punkte nurodyta formule. Pareiškėjos nuosavų piniginių lėšų suma 700,00 Eur, prašoma paramos suma 7 000,00 Eur, bendra projekto vertė 7 700,00 Eur. Vadovaujantis Taisyklių 47 punktu: 700,00*100/7 700,00 = 9,09 proc. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. paramos paraiška neatitinka nustatytos formos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.2 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Asociacija Kalnelio Gražionių Radviliškio r. PKB-175,,Asociacijos Kalnelio Gražionių poilsio ir laisvalaikio zonos sutvarkymas neatitinka Taisyklėse įvardytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, taip pat pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė prašomų pateikti dokumentų. Pareiškėjai siųstas paklausimas ( Nr. IP-179): dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar tvarkyti prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekte numatytų išlaidų vertės patvirtinimo dokumentų (Taisyklių 23 punkto reikalavimas); dėl

14 14 projekto poreikio patvirtinimo dokumentų (Taisyklių 17.6 papunkčio reikalavimas); dėl mokestinės nepriemokos neturėjimo (Taisyklių 17.3 papunkčio reikalavimas). Po paklausimo dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Naujųjų Valkininkų kaimo Varėnos r. PKB-230 Mūsų mažoji scena neatitinka Taisyklėse įvardytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, taip pat pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė prašomų pateikti dokumentų. Pareiškėjai siųstas paklausimas ( Nr. IP-156): dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar tvarkyti prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekto tikslios įgyvendinimo vietos (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekte numatytų išlaidų vertės patvirtinimo dokumentų (Taisyklių 23 punkto reikalavimas); dėl vietos veiklos grupės (toliau VVG) rašto, kuriuo patvirtinama, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų, kopijos (Taisyklių 17.4 papunkčio reikalavimas). Po paklausimo dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Lazdijų rajono Verstaminų kaimo Lazdijų r. PKB-327 Verstaminų kaimo viešosios sporto erdvės įrengimas neatitinka Taisyklėse įvardytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, taip pat pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė prašomų pateikti dokumentų. Pareiškėjai siųstas paklausimas ( Nr. IP-170): dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar tvarkyti prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekto tikslios įgyvendinimo vietos (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekto

15 15 poreikio patvirtinimo (Taisyklių 17.6 papunkčio reikalavimas). Po paklausimo dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Vilkiškių Pasvalio r. PKB-412,,Tvarkingas ir jaukus kaimas neatitinka Taisyklėse įvardytų tinkamumo sąlygų ir reikalavimų, taip pat pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė prašomų pateikti dokumentų. Pareiškėjai siųstas paklausimas ( Nr. IP-128): dėl pareiškėjos teisių į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar tvarkyti prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekto tikslios įgyvendinimo vietos (Taisyklių papunkčio reikalavimas); dėl projekto poreikio patvirtinimo (Taisyklių 17.6 papunkčio reikalavimas); dėl projekte numatytų išlaidų vertės (Taisyklių 23 punkto reikalavimas), dėl VVG rašto, kuriuo patvirtinama, kad projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų, kopijos (Taisyklių 17.4 papunkčio reikalavimas), kt. dokumentai. Po paklausimo dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49 punktu ir 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Kaimų Saugailiai Leonpolio kaimo Raseinių r. Ukmergės r. PKB-102 PKB-105,,Viešosios erdvės prie Saugailių s namų sutvarkymas,,viešosios erdvės Leonpolio kaime įrengimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams priemonei,,parama kaimo ms ( ) (toliau Priemonė) pagal 2017 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programą (valstybės biudžeto lėšos) (01 01) (toliau Programa).

16 Asociacija Piktuižių kaimo Šiaulių r. PKB-209 Sporto erdvės įrengimas Piktuižių kaime Patunkiškių kaimo Vilkaviškio r. PKB-309 Patunkiškių kaimo poilsio zonos sukūrimas Gyviškių kaimo Marijampolės PKB-6,,Sportuojanti sveika Jankūnų kaimo Joniškio r. PKB-79,,Laiminga vaikystė Jankūnų kaime Bendruomenė Gurnapolis Zarasų r. PKB-247 Viešosios erdvės Stelmužės kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams Slabados kaimo Vilniaus r. PKB-355,,Viešųjų erdvių sutvarkymas Skuodo rajono Daukšių Skuodo r. PKB-123 Vaikų žaidimo aikštelės rengimas Daukšiuose Visuomeninė organizacija kaimo,,gynėvė Raseinių r. PKB-277 Viešosios erdvės prie kaimo s Gynėvė namų sutvarkymas

17 Kaimo Sartupietis Tauragės r. PKB-379 Krepšinio aikštelės įrengimas Sartininkų kaime Daugėlaičių kaimo Radviliškio r. PKB-66,,Daugėlaičių kaimo s aikštėje poilsio ir sporto zonos įrengimas ir sutvarkymas Poškonių s Šalčininkų r. PKB-137 Gaujos tvenkinio rekreaciniai darbai Asociacija Margionių kaimo Varėnos r. PKB-33,,Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime Rudnios kaimo s perspektyvos Varėnos r. PKB-220 Rudnios kaimo viešosios erdvės įrengimas ir pritaikymas s poreikiams Visuomeninė organizacija Smilgių Šiaulių r. PKB-65 Ateitis vaikams Rečionių Ukmergės r. PKB-358,,Laisvalaikio erdvė vaikams, tėvams ir seneliams Užuguosčio kaimo Radasta Prienų r. PKB-301 Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio parkas: įkvėpti ateities Užuguostyje

18 Pušaloto Pasvalio r. PKB-169 Centrinės rekreacinės Pušaloto miestelio zonos pritaikymas kultūrinei veiklai Pociūnų kaimo Radviliškio r. PKB-13,,Viešųjų erdvių sutvarkymas ir vaikų žaidimų, sporto zonų įrengimas Stanelių kaimo Pietuvė Plungės r. PKB-378 Viešosios erdvės sutvarkymas įrengiant poilsio ir vaikų žaidimų kampelį Asociacija,,Raudonskardžio Akmenės r. PKB-149,,Poilsio ir sporto aikštelės įkūrimas Jurbarkų s Jurbarko r. PKB-134 Poilsio-vaikų žaidimų aikštelės įrengimas sutvarkant viešąją erdvę Jurbarkų kaime Kaltinėnų miestelio Šilalės r. PKB-191 Pavyzdinės laisvalaikio aikštelės įrengimas kaimo vietovėje Ukmergės rajono Užugirio kaimo Ukmergės r. PKB-144 Lėno kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant s poreikiams Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Katlėrių Anykščių r. PKB-70,,Katlėrių kaimo lauko erdvės pritaikymas bendruomeninei veiklai

19 Anykščių rajono Mačionių kaimo Anykščių r. PKB-184 Mačionių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, įrengiant poilsio ir laisvalaikio zoną Puponių kaimo Kupiškio r. PKB-292 Lauko treniruokliai Meškalaukio kaimo Pasvalio r. PKB-213 Sveikatingumo erdvės įrengimas Višakio Rūdos kaimo Kazlų Rūdos PKB-10,,Skarlupio slėnio parkas Jonušų kaimo Klaipėdos r. PKB-114,,Aktyvaus laisvalaikio erdvės įrengimas Jonušuose Gudkaimio kaimo Vilkaviškio r. PKB-15,,Viešųjų erdvių sutvarkymas Gudkaimio kaime Asociacija Lauksargių kaimo Lauksargiškiai Tauragės r. PKB-188 Lauksargių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas Vidutinės kaimo VIKA Švenčionių r. PKB-249 Laisvalaikio oazė

20 Pilaitės s Tauragės r. PKB-268 Pilaitės s centro viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams Baltrušių s Šakių r. PKB-30,,Baltrušių s sporto aikštyno teritorijos nusausinimas ir lauko scenos įrengimas Bendruomenė Veiverių kraštas Prienų r. PKB-321 Viešosios erdvės Veiveriuose sutvarkymas Neveronių s Kauno r. PKB-37,,Tvenkinio pakrantės sutvarkymas Asociacija Sauginių Šiaulių r. PKB-386 Pabūk gamtoje Jonavos rajono Šveicarijos kaimo Jonavos r. PKB-387 Jaunimo viešosios erdvės sutvarkymas Pilietinės s Gaurkiemis Tauragės r. PKB-407,,Gaurkiemio pilietinės s centro viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant s poreikiams

21 Veršių s Šakių r. PKB-46,,Stoginė aktyviam poilsiui ir s renginiams Girėnų s Šakių r. PKB-56,,Sporto aikštelės aptvėrimas ir lauko inventoriaus įrengimas Visuomeninė organizacija,,lukšių kaimo Šiaulių r. PKB-57,,Vaikams, jaunimui ir senjorams sportas gamtoje Visuomeninė organizacija Bubių Šiaulių r. PKB-76,,Bendro naudojimo teritorijos pėsčiųjų tako įrengimas Bubių kaime Asociacija Luksnėnų kaimo Drūtas dzūkas Alytaus r. PKB-112,,Viešosios erdvės sutvarkymas Luksnėnų kaime, Alytaus r. poilsio oazės įrengimas Labanoro kaimo Atgaiva Švenčionių r. PKB-163 Labanoro erdvės Meškučių Marijampolės PKB-243,,Gražinkime Meškučių kaimo viešąsias erdves Pakruojo kaimo Pakruojo r. PKB-253 Aktyvus laisvalaikis mus vienija Buožėnų kaimo Telšių r. PKB-288 Buožėnų kaimo s lauko estrados įrengimas

22 Veiverių seniūnijos s Prienų r. PKB-320 Veiverių mokytojų seminarijos parko erdvės sutvarkymas Vyžuoniškių bendrija Vyžuona Utenos r. PKB-336,,Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Vyžuonų miestelyje Klaipėdos rajono Judrėnų Stepono Dariaus Klaipėdos r. PKB-361,,Judrėnų miestelio viešosios erdvės sutvarkymas Antanavo Kazlų Rūdos PKB-391 Antanavo senojo dvaro parko gėlynų atnaujinimas Varlaukio Jurbarko r. PKB-96,,Varlaukio vaikų užimtumo sąlygų gerinimas Vydmantų kaimo s Vydmantai Kretingos r. PKB-122 Vaikų žaidimų lauko erdvės sutvarkymas Pasvalio rajono Atžalyno Pasvalio r. PKB-223 Pasvalio rajono Atžalyno s viešųjų erdvių sutvarkymas lauko treniruoklių aikštelės įrengimas Agluonų kaimo Zubovo dvaras Akmenės r. PKB-237 Treniruokliai jaunystė sveikata

23 Palnosų s Mažeikių r. PKB-31,,Aktyvus ir malonus poilsis Palnosuose Jonų kaimo Kalvarijos PKB-332 Jonų kaimo s aplinkos tvarkymas Ramučių kaimo Navata Šilutės r. PKB-364,,Sutvarkyta aplinka Ramučiuose s kelias į sėkmę Eržvilkiškių s Jurbarko r. PKB-394 Eržvilkiškių gyvenimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono Dovainonių Šilas Kaišiadorių r. PKB-44,,Tvenkinio infrastruktūros plėtra Kvietinių s Klaipėdos r. PKB-52,,Aktyvios poilsio zonos įrengimas Kvietiniuose Prienų rajono Šilavoto s Prienų r. PKB-118 Šilavoto kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas Skrebiškių Biržų r. PKB-153 Sveikas žmogus stipri

24 Asociacija Žarėnų kaimo Šiaulių r. PKB-207 Centrinės kaimo aikštės sutvarkymas Gerdžiūnų Šakių r. PKB-264 Lauko treniruoklių, vaikų žaidimo aikštelės įrengimas ir aplinkos tvarkymas Gerdžiūnų kaime, Šakių r Piktupėnų kaimo Pagėgių PKB-359 Viešųjų erdvių sutvarkymas Piktupėnuose, įrengiant vaikų žaidimo aikštelę Lybiškių kaimo Jurbarko r. PKB-383 Lybiškių gyventojų laisvalaikio sąlygų gerinimas Narvaišių kaimo Plungės r. PKB-61,,Sveikas ir turiningas laisvalaikis Šėtos s Kėdainių r. PKB-352,,Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Šėtos miestelyje Kriaunų kaimo Rokiškio r. PKB-298,,Kuriame sportuojančią bendruomenę Kaimų Dumšiškiai Raseinių r. PKB-374 Viešosios erdvės prie Dumšiškių s namų sutvarkymas

25 Šūklių kaimo Vilkaviškio r. PKB-392 Šūklių kaimo s stovyklavietės įrengimas Vilkupių kaimo Vilkaviškio r. PKB-242 Vilkupių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas Gadūnavo Telšių r. PKB-290 Poilsio ir sporto vietos įrengimas Gadūnavo miestelyje judėsi, bendrausi būsi sveikas Kretingos rajono Nausėdų kaimo s Kretingos r. PKB-402 Viešosios erdvės tvarkymas ir pritaikymas Visuomeninė organizacija Gelvonų krašto Širvintų r. PKB-170 Bendras kiemas visai šeimai Antanašės kaimo s Rokiškio r. PKB-376 Antanašės kaimo s centro kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams Buknaičių kaimo Mažeikių r. PKB-235 Buknaičių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas sportui ir laisvalaikiui Bendruomenė Saugų artuma Šilutės r. PKB-325 Tvarkinga aplinka saugiškių gerovei

26 Visuomeninė organizacija Liubavo Kalvarijos PKB-338 Liubavo kaimo viešosios erdvės sutvarkymas Dieveniškių s Šalčininkų r. PKB-155,,Šeimos židinys Karklinių kaimo Vilkaviškio r. PKB-40,,Karklinių kaime esančio tvenkinio išvalymas pritaikant jį gyventojų poreikiams Pasvalio rajono Vaškų krašto Pasvalio r. PKB-330 Vaškų miestelio skvero sutvarkymas Žemaičių Naumiesčio Šilutės r. PKB-334 Kitoks laisvalaikis Kaišiadorių apylinkės seniūnijos kaimų Kaišiadorių r. PKB-177 Vaikų žaidimo aikštelės ir lauko treniruoklių įrengimas Katyčių Šilutės r. PKB-58,,Laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas Katyčių miestelyje Asociacija,,Mėnaičių Radviliškio r. PKB-99,,Viešoji erdvė poilsiui ir sportui Juodkaimių s Kėdainių r. PKB-307 Viešosios erdvės Juodkaimiuose pritaikymas

27 27 s poreikiams 3. Pagal Taisyklių 10.3 papunktyje įvardytą remiamą veiklos sritį,,tradicinių renginių organizavimas Kaimų Milašaičių Dubysa Raseinių r. PKB-136,,Tautinio kostiumo svarba kaimų s gyvenime neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (tautinių kostiumų įsigijimas) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 100 proc. (1 500,00 Eur.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Asociacija Voskonių Radviliškio r. PKB-158 Kartu per Jonines Voskonių 10 neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 10.3 papunktyje. Pagal šį projektą paramos prašoma Joninių organizavimui. Pagal Taisyklių 10.3 papunktį tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Mažeikių rajono Žemalės Mažeikių r. PKB-176,,Tradicinė Šv. Roko šventė neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.5 papunktyje. Bendruomenė 2015 m. yra padariusi pažeidimą, susijusį su nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai panaudojimu, apie kurį buvo informuota Žemės ūkio ministerija (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštas Nr. BR6-1235,,Dėl Mažeikių rajono Žemalės s pažeidimo ). Taip pat nustatyta neatitiktis Taisyklių 26 punktui projekte numatyta netinkamų išlaidų (palapinių įsigijimas), kurios sudaro daugiau kaip 50 proc. netinkamų išlaidų, t. y. 51,20 proc. (768,00 Eur). Bendra projekto vertė 1500,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas

28 28 išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Budrių kaimo Kretingos r. PKB-185 Saulutė teka kiekvienam neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų. Taisyklių 10.3 papunktyje įtvirtinta, jog tradicinis renginys konkrečiam kaimui ar keliems kaimams ar regionui reikšminga, bent 3 kartus organizuota, kultūrą ir papročius puoselėjanti šventė. Vadovaujantis paramos paraiškos duomenimis matyti, kad projektas neatitinka Taisyklių 10.3 papunktyje įtvirtintų reikalavimų renginiui. Taip pat pagal Taisyklių papunktį projektas turi būti įgyvendinamas pareiškėjos atstovaujamoje teritorijoje. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja pagal projektą planuoja organizuoti stovyklą ir išvyką į kitą miestą, paramos paraiška neatitinka veiklos srities Tradicinių renginių organizavimas pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Tauragnų krašto Utenos r. PKB-224,,Kraštiečių šventė Tauragnuose neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (marmito, vėliavos stiebo, nešiojamojo kompiuterio, kt.) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 57,45 proc. (793,80 Eur). Bendra projekto vertė 1381,73 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Visuomeninė organizacija Juškonių s Jonavos r. PKB-239 Nuo pirmo grūdo iki pilno aruodo neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamų finansuoti projekto išlaidų (dalies viešinimo, koncertinės programos) dalis sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 56,00 proc. (840,00 Eur). Bendra projekto vertė 1500,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir,

29 29 vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Pagryžuvio kaimo Kelmės r. PKB-256,,Tradicinė Joninių šventė Atnešk man žiedą paparčio neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 10.3 papunktyje. Pareiškėja pagal šį projektą numato organizuoti Joninių šventę. Pagal Taisyklių 10.3 papunktį, tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Žlibinų Plungės r. PKB-289,,Žolinės Žlibinuose neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 10.3 papunktyje. Pareiškėja pagal šį projektą numato organizuoti Žolinių šventę. Pagal Taisykles tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Grinkiškio Radviliškio r. PKB-299,,Žolinių vainikas neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 26 punkte. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc., t. y. 65,81 proc. (770 Eur). Bendra projekto vertė 1 170,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Asociacija Butkiškės Kelmės r. PKB-322 Bendruomenė 100 neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 10.3 ir papunkčiuose. Projekte numatyta Kražių seniūnijos 6 bendruomenių atstovams organizuoti bendruomenių dieną, o ne Butkiškės s tradicinį renginį. Taip pat renginys organizuojamas Kražių kultūros centre, kuris nėra pareiškėjos atstovaujama teritorija (s veikla vykdoma Butkiškės ir aplinkiniuose Amboziškės, Bielsiškių, Ganypravos, Pakupelkio, Žibuoklių

30 30 kaimuose). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Ventos miesto s,,prie Ventos Akmenės r. PKB-340,,Gėris, grožis ir sveikata Ventos upės vingyje reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Ventos miesto gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Vabalninko Biržų r. PKB-348,,Tradicinė sporto šventė reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Vabalninko miesto gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Simno seniūnijos s visuomeninė organizacija Simnija Alytaus r. PKB-350,,Kraštiečių sueiga reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Simno miesto seniūnijos gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

31 Asociacija Skaudvilės Tauragės r. PKB-363,,Kaimo kapelų šventė Aleksynė reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Skaudvilės miesto gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Dusetų seniūnijos ir parapijos s santalka Zarasų r. PKB-382,,Tryliktasis Dusetų kraštiečių suėjimas reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Dusetų miesto ir aplinkinių kaimų gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Bendruomenė Skaudvilės kraštas Tauragės r. PKB-400,,Skaudvilės miesto šventė mugė reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžiama Taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčiuose. Bendruomenė veikia ir atstovauja Skaudvilės miesto gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta Arimaičių kaimo Radviliškio r. PKB-204,,Sąskrydis,,Bendruomenės kartu neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų 10.3, ir papunkčiuose. Numatytas projektas nėra pareiškėjos teritorijoje 3 kartus organizuotas tradicinis renginys. Tai keturių Radviliškio rajono Aukštelkų seniūnijos

32 32 bendruomenių organizuojamas sąskrydis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 50.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III KOMITETO 2008 M. RUGSĖJO 16 D. POSĖDŢIO NR. 4 PROTOKOLO NUTARIAMOJI

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Protokolas Nr

Protokolas Nr Švenčionių rajono vietos veiklos grupė Švenčionių partnerystė Įmonės kodas 300032951, Stoties g. 4 LT-18123 Švenčionys, tel./fax 8(387)68210 VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 DĖL P LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS ESPUBLIKOS VIDAUS EIKALŲ MINISTO 2015 M. UGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO N. 1V-714 DĖL PANEVĖŽIO EGIONO INTEGUOTOS TEITOIJŲ VYSTYMO POGAMOS PATVITINIMO

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Kultūra:

Kultūra: administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 metų švietimo, kultūros, sporto, ryšių su visuomene ir valstybinės kalbos veiklos plano, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. sausio

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. vasario 26 d. posėdžio protokolu Nr. VVG-VALD-2019-3 VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Šakių krašto vietos veiklos grupė (toliau

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ NFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI Kvietimas teikti vi

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ NFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI Kvietimas teikti vi KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ NFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02 Eil. Nr. 1. 2. 3. Pareiškėjo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01 Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO autobusų stoties T V A R K A R A Š T I S ( 2011-03-01) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minutės ) 1 M A R I J A M P O L Ė S kryptis ALYTŲ per Marijampolę

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V- 1248 DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO

Detaliau