ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė"

Transkriptas

1 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė 1, 2, Albertas Barzda 1, 2, Ignė Baltušytė 1, Rimantas Stukas 2, Sandra Bartkevičiūtė 2 1 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 2 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas Santrauka Tikslas ištirti ir įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mitybos įpročiai buvo tiriami anketiniu apklausos būdu apklausiant vaikų tėvus, globėjus ar senelius apie vaikų kai kurių maisto produktų vartojimo dažnumą, maitinimosi režimą ir pan. Sudaryta atsitiktinė tyrimo imtis reprezentuoja Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikus, nelankančius organizuotų kolektyvų, pagal amžiaus grupes (1 3 m. ir 3 7 m. amžiaus), lytį ir gyvenamąją vietą (miestas, kaimas). Iš viso išanalizuota vaikų mitybos įpročiai. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis programiniu statistiniu duomenų paketu SPSS, 20.0 for Windows versija. Rezultatų skirtumų statistinis reikšmingumas nustatytas pagal χ² (chi kvadrato) kriterijų. Rezultatų skirtumas laikomas reikšmingu, kai p 0,05. Tyrimo rezultatai. Dauguma (93,3 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pusryčius valgo kiekvieną dieną. Kasdien ir kelis kartus per dieną šviežių daržovių vartoja tik apie 60 proc. vaikų, šviežių vaisių ir uogų 68,5 proc., o grūdinių produktų 75,5 proc. Nepriklausomai nuo amžiaus 56,5 proc. vaikų kasdien valgo mėsos, o žuvies ir žuvų produktų kelis kartus per savaitę vartoja 43,2 proc. vaikų. Nustatyta, kad pieno produktų vaikai vartoja dažniau, palyginti su pienu: kasdien ir kelis kartus per dieną pieno vartoja 41 proc., o pieno produktų 51,5 proc. vaikų. Nors didžioji dalis vaikų bulvių, kukurūzų ir kt. traškučių, skrudintų ir spragintų gaminių nevalgo arba valgo labai retai, tačiau saldumynų nevartoja tik daugiau kaip trečdalis 1 3 m. amžiaus ir tik 3,1 proc. 3 7 m. amžiaus vaikų. Taip pat tik 7,7 proc. tėvų atsakė, kad jie niekada nesūdo patiekalų. Didžioji dalis (75,6 proc.) tėvų mano, kad jų vaikų mityba yra tinkama. Išvados. Ne visų ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos įpročiai atitinka sveikos mitybos rekomendacijas, tačiau visi vaikai valgo įvairių maisto produktų, didžioji jų dalis vartoja sveikatai palankių ir nevartoja sveikatai nepalankių maisto produktų. Reikšminiai žodžiai: ikimokyklinio amžiaus vaikai, mityba, mitybos įpročiai. ĮVADAS Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti gerą vaikų sveikatą bei sveiką ir kokybišką gyvenimą [1]. Įrodyta, kad sveikatai palanki mityba yra viena iš būtinų vaiko normalaus augimo, fizinio ir psichinio vystymosi sąlygų. Dėl netinkamų maitinimosi įpročių, per didelio gaunamo energijos kiekio, sumažėjusio fizinio aktyvumo ir kitų veiksnių įtakos Europoje sparčiai daugėja antsvorio turinčių ir nutukusių vaikų. Pasaulio sveikatos organizacija įvardija šią problemą kaip globalinę epidemiją [2 6]. Todėl sveikos mitybos įpročių formavimas vaikystėje ir paauglystėje Adresas susirašinėti: Roma Bartkevičiūtė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Kalvarijų g. 153, Vilnius El. p. yra labai svarbi sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos priemonė [2 5, 7, 8]. Moksliniais tyrimais įrodytas ryšys tarp mitybos ankstyvame amžiuje ir sveikatos vyresniame amžiuje, todėl kuo anksčiau pradedami ugdyti vaikų sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos įpročiai, tuo efektyviau galima užtikrinti gerą jų augimą, vystymąsi bei aukštesnę gyvenimo kokybę jiems suaugus [9, 10]. Nustatyta, kad vaikams augant mažėja tėvų vaidmuo pasirenkant palankius sveikatai maisto produktus, todėl ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams tenka didelė atsakomybė kuo anksčiau išugdyti sveikos gyvensenos įpročius, pratinti juos sveikai maitintis [9]. Vaiko kūno sandara, organų išsivystymas ir mitybos poreikiai įvairiais amžiaus tarpsniais labai skiriasi, todėl mityba turi atitikti vaiko amžių, užtikrinti jo augimą, vystymąsi ir gerą sveikatą [8, 11, 12, 14]. Įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis, ne visų ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba yra /1(72)

2 pakankamai sveika ir subalansuota, neretai nesilaikoma mitybos režimo ir pan. Ikimokyklinio amžiaus vaikai valgo per mažai vaisių ir daržovių, visaverčių baltymų turinčių maisto produktų, per daug vartoja saldumynų, saldžiųjų gėrimų, todėl akcentuojama, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybai ir maitinimosi įpročiams reikia skirti daugiau dėmesio [7, 8, 15 18]. Lietuvoje per pastaruosius tris dešimtmečius nebuvo atlikta reprezentatyvių ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos tyrimų, taigi tokio tyrimo poreikis egzistavo jau seniai. Tyrimo tikslas ištirti ir įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos įpročius. TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir UAB Eurointegracijos projektai (apklausos vykdytojas) 2014 m. pabaigoje 2015 m. pradžioje atliko ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos įpročių tyrimą. Mitybos įpročiai buvo tiriami anketiniu apklausos būdu apklausiant vaikų tėvus, globėjus ar senelius apie vaikų kai kurių maisto produktų vartojimo dažnumą, maitinimosi režimą ir pan. Sudaryta atsitiktinė tyrimo imtis, reprezentuojanti Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikus, nelankančius ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pagal amžiaus grupes (1 3 m. ir 3 7 m. amžiaus), lytį ir gyvenamąją vietą (miestas, kaimas). 1 3 m. amžiaus grupei buvo priskirti vaikai nuo 1 iki 3 metų amžiaus, 3 7 m. amžiaus grupei vaikai, kuriems tyrimo dieną jau buvo suėję 3 metai ir vyresni. Iš viso išanalizuota ikimokyklinio amžiaus (1 7 m.) vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, anketų, į kurių klausimus atsakė tėvai, globėjai ar seneliai. Pagal lytį vaikai pasiskirstė beveik po lygiai. Beveik trys ketvirtadaliai (76,3 proc.) tyrime dalyvavusių ikimokyklinio amžiaus vaikų gyveno mieste (miesto tipo vietovėje) ir ketvirtadalis (23,7 proc.) kaime (kaimiškoje vietovėje). 74,5 proc. vaikų buvo 1 3 m. amžiaus ir 25,5 proc. 3 7 m. amžiaus. Mitybos įpročiai buvo vertinami pagal vaikų lytį, amžių (1 3 m. ir 3 7 m. amžiaus grupės) ir gyvenamąją vietą (miestas ir kaimas). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis programinio statistinio duomenų paketo SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0 for Windows versija. Rezultatų skirtumų statistinis reikšmingumas nustatytas pagal χ² (chi kvadrato) kriterijų. Rezultatų skirtumas laikomas reikšmingu, kai p 0,05. REZULTATAI Išanalizavus ikimokyklinio (1 7 m.) amžiaus vaikų valgymo dažnį per parą nustatyta, kad, kaip ir rekomenduojama, didžioji dalis vaikų valgo 4 5 ir daugiau kartų per dieną: 25 proc. jų maitinasi 4 kartus per dieną, o 5 ir daugiau kartų per dieną valgo daugiau kaip pusė (56,5 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų. 3 kartus per dieną maitinasi 17,9 proc. vaikų ir 2 kartus per dieną valgo tik pavieniai vaikai (0,6 proc. apklausos dalyvių). Pastebėta, kad daugiau jaunesnių (1 3 m. amžiaus) negu vyresnių (3 7 m. amžiaus) vaikų valgo dažniau (4 ir daugiau kartų per dieną), tačiau tai nėra statistiškai reikšmingi skirtumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų buvo klausiama, ar jų vaikai kasdien valgo pusryčius. Nustatyta, kad dauguma (93,3 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pusryčius valgo kiekvieną dieną ir tik pavieniai vaikai (2,2 proc.) kasdien nepusryčiauja. Lyginant pagal amžių, pusryčius kiekvieną dieną valgo statistiškai reikšmingai daugiau 1 3 m. amžiaus (95 proc.) negu 3 7 m. amžiaus (88,5 proc.) vaikų (χ 2 = 15,128, lls = 2, p < 0,05). Analizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių organizuotų kolektyvų, mitybos įpročius taip pat buvo aiškinamasi, kaip dažnai jie vartoja tam tikrų maisto produktų. Tyrimas atskleidė, kad šviežių daržovių (išskyrus bulves) vartojimo dažnumas tarp skirtingų vaikų amžiaus grupių beveik nesiskiria (1 pav.). Kasdien ir kelis kartus per dieną šviežių daržovių (išskyrus bulves) valgo apie 60 proc. tiek jaunesnių (1 3 m.), tiek vyresnių (3 7 m.) ikimokyklinio amžiaus vaikų (1 lentelė). Deja, daugiau kaip trečdalis ikimokyklinio amžiaus vaikų (tiek jaunesnių, tiek vyresnių) šviežių daržovių (išskyrus bulves) vartoja tik kelis kartus per savaitę (32,4 proc.) ar kelis kartus per mėnesį (3,2 proc.); 5 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų atsakė, kad jų vaikai šviežių daržovių (išskyrus bulves) nevalgo. Nustatyta, kad virtų arba keptų daržovių (išskyrus bulves) statistiškai reikšmingai (χ 2 = 35,651, lls = 4, p < 0,001) dažniau valgo jaunesni (1 3 m.) negu vyresni (3 7 m.) ikimokyklinio amžiaus vaikai: 63,2 proc. jaunesnių (1 3 m.) ir 43,1 proc. vyresnių (3 7 m.) ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdien ir kelis kartus per dieną vartoja virtų arba keptų daržovių (išskyrus bulves); kiek daugiau kaip trečdalis (33,9 proc.) jaunesnių vaikų ir kas antras (50 proc.) vyresnis ikimokyklinio amžiaus vaikas jų vartoja retai (kelis kartus per savaitę arba net kelis kartus per mėnesį) (1 lentelė). 2016/1(72) 77

3 ,2 58,1 57,4 % ,8 34,2 32, ,2 1,2 2,0 5 ir daugiau kartų per dieną Kasdien ir / ar kelis kartus per dieną Kelis kartus per savaitę 3,7 5,1 4,6 1,9 3,2 5,0 Kelis kartus per mėnesį Nevartoja 1 3 m. 3 7 m. VISI 1 pav. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas (proc.) pagal šviežių daržovių (išskyrus bulves) vartojimo dažnumą priklausomai nuo amžiaus Analizuojant tam tikrų maisto produktų vartojimo dažnumą pastebėta, kad šviežių vaisių ir uogų ikimokyklinio amžiaus vaikai valgo dažniau negu šviežių ir (ar) virtų ar keptų daržovių. Kasdien ir kelis kartus per dieną šviežių vaisių ir uogų vartoja 68,5 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų, tačiau beveik kas trečias (27,2 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikas jų valgo tik kelis kartus per savaitę (1 lentelė). Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai daugiau jaunesnių (1 3 m. amžiaus) nei vyresnių (3 7 m. amžiaus) ikimokyklinio amžiaus vaikų vartoja šviežių vaisių ir uogų: kasdien ir kelis kartus per dieną jų valgo 71,2 proc. jaunesnių ir 60,7 proc. vyresnių ikimokyklinio amžiaus vaikų (χ 2 = 14,207, lls = 4, p < 0,05). Taip pat nustatyta, kad statistiškai reikšmingai dažniau (kasdien ir kelis kartus per dieną) šviežių vaisių ir daržovių vartoja mieste (70,9 proc.) nei kaime (60,6 proc.) gyvenantys ikimokyklinio amžiaus vaikai (χ 2 = 10,056, lls = 4, p < 0,05). Dauguma (62,6 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų bulvių (virtų, keptų, bulvių košės ir kt.) valgo kelis kartus per savaitę, o kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną jų vartoja mažiau kaip trečdalis vaikų, iš kurių 30,2 proc. sudaro jaunesni (1 3 m. amžiaus) ir 22,7 proc. vyresni (3 7 m. amžiaus) vaikai. Tyrimo duomenimis, statistiškai reikšmingai dažniau bulvių valgo vyresni negu jaunesni ikimokyklinio amžiaus vaikai (χ 2 = 11,825, lls = 3, p < 0,05). Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, kad kasdien ir kelis kartus per dieną bulvių vartoja daugiau kaime negu mieste gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų (atitinkamai 35,7 proc. ir 26 proc.) (χ 2 = 15,758, lls = 3, p < 0,05). Dažniausiai ikimokyklinio amžiaus vaikai vartoja grūdų produktų (košių, duonos ir kt.): kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną jų valgo 75 proc. vaikų, iš kurių 80,1 proc. jaunesnių (1 3 m. amžiaus) ir 61,9 proc. vyresnių (3 7 m. amžiaus) vaikų. Trečdalis vyresnių (3 7 m. amžiaus) ir kas šeštas jaunesnis (1 3 m. amžiaus) ikimokyklinio amžiaus vaikas grūdų produktų vartoja kelis kartus per savaitę; grūdų produktų nevartoja tik pavieniai vaikai (1,2 proc.) (1 lentelė). Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai dažniau grūdų produktų valgo jaunesnio nei vyresnio amžiaus vaikai (χ 2 = 34,906, lls = 3, p < 0,001) ir dažniau šių produktų vartoja mieste nei kaime gyvenantys ikimokyklinio amžiaus vaikai (χ 2 = 9,461, lls = 3, p < 0,05). Ikimokyklinio amžiaus vaikai pieno produktų (varškės, varškės sūrelių, jogurto ir kt.) valgo santykinai dažniau negu pieno: kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną pieno vartoja 41 proc., o pieno produktų 51,5 proc. vaikų; pieno nevartoja 32 proc. vaikų, iš kurių 37,7 proc. jaunesnių (1 3 m. amžiaus) ir 15,4 proc. vyresnių (3 7 m. amžiaus), o pieno produktų nevartoja tik 5 proc. vaikų, iš jų 5,9 proc. jaunesnių ir 2,3 proc. vyresnių. Pieno vartoja statistiškai reikšmingai daugiau vyresnių (3 7 m. amžiaus) negu jaunesnių (1 3 m. amžiaus) vaikų (χ 2 = 61,978, lls = 3, p < 0,001), o pieno produktų valgymo dažnumas pagal vaikų amžiaus grupes beveik nesiskiria. Nepriklausomai nuo amžiaus daugiau kaip kas antras (56,5 proc.) ikimokyklinukas kasdien valgo mėsos; kelis kartus per savaitę jos vartoja 39,2 proc /1(72)

4 vaikų. Labai retai (kelis kartus per mėnesį) mėsos vartoja 2,9 proc. vaikų ir jos visai nevalgo pavieniai (1,4 proc.) vaikai (1 lentelė). 43,2 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų žuvies ir jos produktų valgo kelis kartus per savaitę ir panaši dalis (42,1 proc.) vaikų šių produktų vartoja labai retai kelis kartus per mėnesį. Žuvies ir jos produktų vartojimo dažnumas pagal vaikų amžiaus grupes panašus, nors šiek tiek dažniau šių produktų valgo vyresni (3 7 m. amžiaus) vaikai. Kas septintas (14,1 proc.) jaunesnis (1 3 m. amžiaus) ir kas devintas (11,5 proc.) vyresnis (3 7 m. amžiaus) vaikas žuvies ir jos produktų nevartoja (1 lentelė). 1 lentelė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pasiskirstymas (proc.) pagal kai kurių maisto produktų vartojimo dažnumą priklausomai nuo lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos Respondentų grupės pagal 5 ir daugiau kartų per dieną Kasdien ir / ar kelis kartus per dieną Kelis kartus per savaitę Kelis kartus per mėnesį Nevartoja Šviežios daržovės (išskyrus bulves) Berniukas 1,9 57,9 31,4 2,9 5,9 Mergaitė 2,0 56,9 33,4 3,6 4,0 1 3 m. 2,2 57,2 31,8 3,7 5,1 3 7 m. 1,2 58,1 34,2 1,9 4,6 Miestas 2,3 57,5 31,5 3,5 5,3 Kaimas 0,8 57,3 35,3 2,5 4,1 IŠ VISO 2,0 57,4 32,4 3,2 5,0 Virtos / keptos daržovės (išskyrus bulves) Berniukas 1,0 58,5 34,3 2,3 4,0 Mergaitė 1,6 55,1 35,8 3,6 3,8 1 3 m. 1,3 61,9 31,5 2,4 2,9 3 7 m. 1,2 41,9 45,4 4,6 6,9 Miestas 1,4 59,1 32,8 2,7 4,0 Kaimas 0,8 49,4 42,3 3,7 3,7 IŠ VISO 1,3 56,8 35,0 2,9 3,9 Švieži vaisiai, uogos Berniukas 2,9 66,7 25,9 3,0 1,5 Mergaitė 3,2 64,2 28,5 2,6 1,4 1 3 m. 3,6 67,6 25,4 2,1 1,3 3 7 m. 1,5 59,2 32,3 5,0 1,9 Miestas 3,3 67,6 25,2 2,4 1,4 Kaimas 2,1 58,5 33,6 4,1 1,7 IŠ VISO 3,0 65,5 27,2 2,8 1,5 Grūdų produktai (košės, duona ir kt.) Berniukas 77,3 19,6 2,1 1,0 Mergaitė 73,5 22,3 2,8 1,4 1 3 m. 80,1 17,1 1,8 0,9 3 7 m. 61,9 31,9 4,2 1,9 Gyvenamąją vietą Miestas 77,0 20,3 1,8 0,9 Kaimas 70,5 22,8 4,6 2,1 IŠ VISO 75,5 20,9 2,5 1,2 Pienas Berniukas 42,5 17,9 6,5 33,1 Mergaitė 39,5 23,3 6,5 30,8 1 3 m. 39,7 15,9 6,7 37,7 3 7 m. 45,0 33,8 5,8 15,4 Miestas 39,7 20,7 6,8 32,8 Kaimas 45,2 19,9 5,4 29,5 IŠ VISO 41,0 20,5 6,5 32,0 Pieno produktai (varškė, varškės sūreliai, jogurtas ir kt.) Berniukas 53,3 36,2 5,0 5,5 Mergaitė 49,6 40,7 5,3 4,5 1 3 m. 52,2 37,2 4,7 5,9 3 7 m. 49,6 41,9 6,2 2,3 Miestas 53,1 37,7 4,8 4,5 Kaimas 46,5 40,7 6,2 6,6 IŠ VISO 51,5 38,4 5,1 5,0 Mėsa (vištiena, jautiena ir kt.) ir jos produktai Berniukas 56,2 39,8 2,9 1,1 Mergaitė 56,9 38,5 3,0 1,6 1 3 m. 56,1 39,9 2,5 1,4 3 7 m. 57,7 36,9 4,2 1,2 Miestas 56,4 39,8 2,4 1,3 Kaimas 56,8 36,9 4,6 1,7 IŠ VISO 56,5 39,2 2,9 1,4 Žuvis ir jos produktai Berniukas 1,3 42,5 43,2 13,0 Mergaitė 1,2 43,9 40,9 14,0 1 3 m. 1,1 41,8 43,1 14,1 3 7 m. 1,9 47,3 39,2 11,5 Miestas 1,3 44,2 40,9 13,6 Kaimas 1,2 39,8 46,1 12,9 IŠ VISO 1,3 43,2 42,1 13,4 2016/1(72) 79

5 47,3 % 10,1 28,5 14,8 32,6 27,5 27,4 25,8 26,8 21,2 34,9 3, Kasdien ir / ar kelis kartus per dieną Kelis kartus per savaitę Kelis kartus per mėnesį Nevartoja 1 3 m. 3 7 m. VISI 2 pav. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas (proc.) pagal saldumynų (šokolado, saldainių, pyragaičių, tortų ir kt.) vartojimo dažnumą priklausomai nuo amžiaus Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų, senelių ar globėjų buvo klausiama, kaip dažnai jų vaikai vartoja sveikatai nepalankių maisto produktų: bulvių, kukurūzų ir kitų traškučių, skrudintų ir spragintų gaminių, įvairių saldumynų (šokolado, saldainių, pyragaičių, tortų) bei geria gazuotų ir (ar) saldžiųjų gėrimų. Nustatyta, kad didžioji dalis ikimokyklinio amžiaus vaikų bulvių, kukurūzų ir kitų traškučių, skrudintų ir spragintų gaminių nevartoja (64,1 proc.) arba valgo jų labai retai (kelis kartus per mėnesį) (22,3 proc.). Vyresnio ikimokyklinio amžiaus (3 7 m.) vaikai statistiškai reikšmingai (χ 2 = 57,179, lls = 3, p < 0,001) dažniau valgo bulvių, kukurūzų ir kitų traškučių bei skrudintų ir spragintų gaminių, palyginti su jaunesnio (1 3 m.) amžiaus vaikais: kelis kartus per savaitę jų vartoja 17,7 proc. vyresnių (3 7 m. amžiaus) ir 8,6 proc. jaunesnių (1 3 m. amžiaus) vaikų (2 lentelė). Nors paaiškėjo, kad didžioji dalis ikimokyklinio amžiaus vaikų bulvių, kukurūzų ir kitų traškučių, skrudintų ir spragintų gaminių nevartoja arba vartoja labai retai (kelis kartus per mėnesį), tačiau saldumynų (šokolado, saldainių, pyragaičių, tortų ir kt.) nevalgo tik trečdalis (34,9 proc.) jaunesnių (1 3 m. amžiaus) ir tik 3,1 proc. vyresnių (3 7 m. amžiaus) vaikų, o palyginti dažnai (kelis kartus per dieną ir / ar kasdien bei kelis kartus per savaitę) jų valgo beveik kas antras (47,4 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikas; kas ketvirtas (25,8 proc.) ikimokyklinukas saldumynų vartoja retai (kelis kartus per mėnesį) (2 lentelė). Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai lyginant saldumynų vartojimo dažnumą pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą. Dažniau saldumynų valgo mergaitės negu berniukai: kelis kartus per dieną, kasdien ir kelis kartus per savaitę saldumynų valgo 51,4 proc. mergaičių ir 43,6 proc. berniukų (χ 2 = 10,098, lls = 3, p < 0,05); vyresnio negu jaunesnio ikimokyklinio amžiaus vaikai: kelis kartus per dieną, kasdien ir kelis kartus per savaitę saldumynų valgo 75,8 proc. 3 7 m. amžiaus ir 37,6 proc. 1 3 m. amžiaus vaikų (χ 2 = 143,284, lls = 3, p < 0,001) (2 pav.). Taip pat dažniau saldumynų vartoja vaikai, gyvenantys kaime: kelis kartus per dieną, kasdien ir kelis kartus per savaitę saldumynų valgo 53,6 proc. kaime ir 45,5 proc. mieste gyvenančių vaikų (χ 2 = 18,934, lls = 3, p < 0,001). Nagrinėjant gazuotų ir saldžiųjų gėrimų vartojimo dažnumą nustatyta, kad 76,3 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų nevartoja įvairių gazuotų ir (ar) saldžiųjų gėrimų ir statistiškai reikšmingai (χ 2 = 133,634, lls = 3, p < 0,001) daugiau jaunesnio (1 3 m.) negu vyresnio (3 7 m.) amžiaus vaikų (atitinkamai 85,2 proc. ir 50,4 proc.) negeria šių gėrimų. Tarp 3 7 m. amžiaus vaikų beveik kas penktas (20,4 proc.) vaikas jų vartoja kelis kartus per savaitę ir 4,6 proc. kasdien ar kelis kartus per dieną (2 lentelė). Nustatyta, kad didesnė dalis vaikų (39,1 proc.) šviežių sulčių geria kelis kartus per savaitę; kas ketvirtas penktas vaikas šviežių sulčių vartoja retai (kelis kartus per mėnesį). Statistiškai reikšmingai dažniau šviežių sulčių geria vyresnio (3 7 m.) nei jaunesnio (1 3 m.) amžiaus vaikai: kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną jų vartoja 15,2 proc. 1 3 m. ir 18,5 proc. 3 7 m. amžiaus vaikų; 24,9 proc. jaunesnių ir 15 proc. vyresnių ikimokyklinio amžiaus vaikų /1(72)

6 2 lentelė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pasiskirstymas (proc.) pagal sveikatai nepalankių maisto produktų vartojimo dažnumą priklausomai nuo lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos Respondentų grupės pagal Kasdien ir / ar kelis kartus per dieną Kelis kartus per savaitę Kelis kartus per mėnesį Nevartoja Bulvių, kukurūzų ir kiti traškučiai, skrudinti ir spraginti gaminiai Berniukas 3,4 9,9 21,9 64,8 Mergaitė 2,0 11,9 22,7 63,4 1 3 m. 2,6 8,6 18,2 70,6 3 7 m. 3,1 17,7 34,2 45,0 Miestas 3,0 11,7 21,1 64,3 Kaimas 2,1 8,3 26,1 63,5 IŠ VISO 2,7 10,9 22,3 64,1 Saldumynai (šokoladas, saldainiai, pyragaičiai, tortai) Berniukas 15,2 28,4 26,5 29,9 Mergaitė 14,4 37,0 25,1 23,5 1 3 m. 10,1 27,5 27,4 34,9 3 7 m. 28,5 47,3 21,2 3,1 Miestas 13,8 31,7 24,4 30,1 Kaimas 18,3 35,3 30,3 16,2 IŠ VISO 14,8 32,6 25,8 26,8 Įvairūs gazuoti ir (ar) saldieji gėrimai Berniukas 2,5 7,6 11,2 78,7 Mergaitė 3,4 11,1 11,5 73,9 1 3 m. 2,4 5,5 6,9 85,2 3 7 m. 4,6 20,4 24,6 50,4 Miestas 3,3 8,5 10,5 77,6 Kaimas 1,7 12,0 14,1 72,2 IŠ VISO 2,9 9,3 11,4 76,3 šviežių sulčių iš viso nevartoja (χ 2 = 13,284, lls = 3, p < 0,05). Tėvų, senelių ar globėjų buvo klausiama, ar gamindami patiekalus jie juos sūdo ar tik naudoja prieskonius, ar ir sūdo, ir naudoja prieskonius. Tik 7,7 proc. tėvų atsakė, kad jie niekada nesūdo patiekalų, iš jų nesūdo patiekalų tik 2,3 proc. 3 7 m. amžiaus vaikų tėvų ir kas dešimtas (9,5 proc.) 1 3 m. amžiaus vaikų tėvų. 47,3 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų atsakė, kad gamindami patiekalus juos ir sūdo, ir deda prieskonių; 40,2 proc. tik sūdo; tik 4,8 proc. deda tik prieskonių. Nustatyta, kad statistiškai reikšmingai (χ 2 = 37,333, lls = 3, p < 0,001) dažniau sūdo ir naudoja prieskonius gamindami patiekalus 3 7 m. amžiaus nei 1 3 m. amžiaus vaikų tėvai. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad trys ketvirtadaliai (75,6 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų mano, jog jų vaikų mityba yra tinkama; kaip tinkamą savo vaikų mitybą daugiau vertina jaunesnių (1 3 m.) negu vyresnių (3 7 m.) vaikų tėvų. Maždaug kas septintas (13,9 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvas savo vaikų mitybą vertina kaip netinkamą ir kas dešimtas nežino, kaip ją vertinti (3 pav.). Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, kad tie vaikai, kurių tėvai savo vaikų mitybą vertina kaip tinkamą, maitinasi daugiau kartų per dieną (χ 2 = 28,309, lls = 8, p < 0,001), dažniau valgo pusryčius (χ 2 = 17,958, lls = 4, p < 0,05), šviežių (χ 2 = 41,686, lls = 8, p < 0,001) bei virtų ir / ar keptų daržovių (išskyrus bulves) (χ 2 = 36,067, lls = 8, p < 0,001), dažniau geria sulčių (χ 2 = 13,472, lls = 6, p < 0,05), rečiau valgo žuvies ir jos produktų (χ 2 = 18,053, lls = 6, p < 0,05), rečiau valgo saldumynų (šokolado, saldainių, pyragaičių, tortų) (χ 2 = 37,145, lls = 6, p < 0,001), bulvių, % ,2 75,6 70,8 16,5 13,0 13,9 12,7 9,7 10,5 Taip, tinkama Ne, netinkama Nežinau 1 3 m. 3 7 m. VISI 3 pav. Respondentų atsakymų į klausimą Ar manote, kad Jūsų vaiko mityba tinkama, t. y. vaikas su maistu gauna visų reikiamų maistinių medžiagų? pasiskirstymas (proc.) priklausomai nuo vaikų amžiaus 2016/1(72) 81

7 kukurūzų ir kitų traškučių bei skrudintų ir spragintų gaminių (χ 2 = 12,797, lls = 6, p < 0,05), palyginti su tais vaikais, kurių tėvai savo vaikų mitybą vertina kaip netinkamą. Ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų buvo klausiama, ar jie duoda vaikui maisto papildų (vitaminų, mineralų ir t. t.). Nustatyta, kad maždaug trečdalis tėvų arba niekada neduoda vaikams maisto papildų (28,3 proc.), arba maisto papildų duoda vaikams tik tada, kai jie serga (4 proc.); kas penktas (21,7 proc.) tėvas atsakė, kad vaikams maisto papildų duoda retai, t. y. tik keletą kartų per metus, ir 46 proc. tėvų atsakė, kad maisto papildų vaikams duoda dažnai. Daugiau jaunesnių (1 3 m.) negu vyresnių (3 7 m.) vaikų tėvų atsakė, kad vaikams maisto papildų duoda dažnai (atitinkamai 48,7 proc. ir 38,1 proc.). Tai statistiškai reikšmingas skirtumas (χ 2 = 29,728, lls = 3, p < 0,001). Taip pat statistiškai reikšmingai (χ 2 = 14,848, lls = 6, p < 0,05) daugiau tėvų, vertinančių savo vaikų mitybą kaip tinkamą, rečiau duoda maisto papildų savo vaikams, palyginti su tėvais, kurie savo vaikų mitybą vertina kaip netinkamą. REZULTATŲ APTARIMAS Įrodyta, jog sveikatai palanki mityba gali tapti svarbia priemone užtikrinant, kad mažėtų antsvorio turinčių bei nutukusių vaikų, o tai pastaruoju metu kelia nemažai problemų, bei mažėtų vyresniame amžiuje galinčių atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos, susirgimai antrojo tipo cukriniu diabetu ir kitos lėtinės neinfekcinės ligos [2, 4, 5]. Vaikams rekomenduojama valgyti ne rečiau kaip 4 kartus per dieną, o geriausia 5 6 kartus per dieną ir kasdien pusryčiauti [10 12]. Apibendrinus ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimosi įpročius matyti, kad didžioji dalis tyrime dalyvavusių ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kaip ir rekomenduojama, maitinasi 4 ir daugiau kartų per dieną (81,5 proc.) bei kasdien pusryčiauja (93,3 proc.), vis dėlto nemaža dalis jų nesilaiko tinkamo maitinimosi režimo. Panašius rezultatus pateikia ir Klaipėdos mieste atlikto tyrimo, kurio metu buvo tiriami ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų mitybos įpročiai, autoriai [18]. Įvertinus tam tikrų maisto produktų vartojimo dažnumą pastebėta, kad vaikai vartoja įvairių maisto produktų, didžioji dalis ikimokyklinio amžiaus vaikų valgo sveikatai palankių maisto produktų (daržovių, vaisių, grūdinių produktų) ir nevartoja sveikatai nepalankių produktų (saldumynų, įvairių traškučių ar skrudintų ir spragintų gaminių, saldžiųjų ir gazuotų gėrimų), tačiau ne visų vaikų mitybos įpročiai atitinka sveikos mitybos rekomendacijas. Labai svarbu pasiekti, kad būtų vartojama pakankamai vaisių ir daržovių. Žinoma, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje. Daug vaisių ir daržovių vaikystėje valgę asmenys ir toliau jų vartoja pakankamai, o tie, kurie jų valgo nedaug, savo įpročių dažniausiai nekeičia ir vyresniame amžiuje. Rekomenduojama, kad vaikai daržovių, vaisių ir uogų valgytų kelis kartus (5 ir daugiau kartų) per dieną [2 4], tačiau, atlikto tyrimo duomenimis, kasdien ir kelis kartus per dieną tiek šviežių, tiek virtų ar keptų daržovių (išskyrus bulves) valgo tik apie 60 proc., o šviežių vaisių ir uogų 68,5 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų. Kitų atliktų tyrimų duomenimis, šviežių daržovių ikimokyklinio amžiaus vaikai vartoja panašiai ar net mažiau [15 18]. Šviežių vaisių ir uogų ikimokyklinio amžiaus vaikai valgo dažniau negu šviežių ir (ar) keptų ar virtų daržovių (išskyrus bulves), tačiau ir šių produktų vartojama nepakankamai: kasdien ir kelis kartus per dieną šviežių vaisių ir uogų valgo 71,2 proc. jaunesnių ir 60,7 proc. vyresnių vaikų. Tyrimas parodė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai dažniausiai vartoja grūdų produktų (košių, duonos ir kt.): kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną jų valgo 75 proc. vaikų. Panašūs rezultatai ir 2012 m. atlikto tyrimo, kuris parodė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vartoja nemažai grūdų košių [17]. Pastaruoju metu tiek literatūroje, tiek viešojoje erdvėje reiškiama įvairių nuomonių dėl būtinumo vartoti gyvūninės kilmės maisto produktų: pieno, pieno produktų bei mėsos ir jos produktų. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad beveik kas antras ikimokyklinio amžiaus vaikas kasdien vartoja pieno bei pieno produktų ir mėsos bei mėsos produktų. Pieno nevartoja 32 proc. vaikų, o pieno produktų nevalgo tik 5 proc. vaikų, mėsos ir jos produktų nevartoja tik pavieniai vaikai (1,4 proc.). Nustatyta, kad pieno produktų (varškės, varškės sūrelių, jogurto ir kt.) vaikai valgo dažniau palyginti su pienu: kasdien ir kelis kartus per dieną pieno vartoja 41 proc. vaikų, o pieno produktų 51,5 proc. vaikų. Kiti atlikti tyrimai taip pat rodo, kad vaikai dažniau vartoja pieno produktų nei pieno [17]. Įvertinus nepalankių sveikatai maisto produktų vartojimo dažnumą pastebėta, kad didžioji dalis ikimokyklinio amžiaus vaikų nevartoja arba vartoja labai retai (kelis kartus per mėnesį) bulvių, kukurūzų /1(72)

8 ir kt. traškučių, skrudintų ir spragintų gaminių, o saldumynų (šokolado, saldainių, pyragaičių, tortų ir kt.) nevartoja tik daugiau kaip trečdalis jaunesnių (1 3 m. amžiaus) ir tik 3,1 proc. vyresnių (3 7 m. amžiaus) vaikų, dažnai (kelis kartus per dieną ir / ar kasdien bei kelis kartus per savaitę) jų valgo beveik kas antras (47,4 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikas, iš kurių tik kiek mažiau kaip kas trečias (28,5 proc.) 3 7 m. amžiaus vaikas saldumynų vartoja kasdien ir (ar) kelis kartus per dieną. Nors dalis vaikų saldumynų valgo per dažnai, tačiau, palyginti su ankstesnių tyrimų duomenimis, situacija šiek tiek gerėja ir ikimokyklinio amžiaus vaikai saldumynų valgo vis rečiau. Vaikams, ypač ikimokyklinio amžiaus, nerekomenduojama duoti saldumynų, o sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintame Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos apraše nurodoma, kad saldumynai (saldainiai, šokoladas) bei gėrimai, turintys daug cukraus, negali būti tiekiami vaikams maitinti ugdymo įstaigose [19]. Tarp valgymų duodami įvairūs skanėstai ir saldumynai daugeliui vaikų gali sukelti sveikatos sutrikimų, be to, vieni vaikai gali prarasti apetitą, kiti saiką, dar kiti sotumo jausmą [10, 11, 13]. Išanalizavus įvairių produktų vartojimo dažnumą pagal amžiaus grupes nustatyta, kad jaunesni (1 3 m. amžiaus) vaikai maitinasi sveikiau negu vyresni (3 7 m. amžiaus) vaikai. Jaunesnio amžiaus vaikai dažniau pusryčiauja, valgo virtų ar keptų daržovių (išskyrus bulves), vaisių ar uogų, dažniau vartoja grūdų produktų (košių, duonos ir kt.). O vyresni (3 7 m. amžiaus) vaikai, deja, dažniau vartoja sveikatai nepalankių maisto produktų: dažniau valgo bulvių, kukurūzų ir kitų traškučių, skrudintų ir spragintų gaminių, saldumynų, taip pat dažniau geria įvairių gazuotų ir (ar) saldintų gėrimų. Saldumynų dažniau vartoja mergaitės nei berniukai bei kaime negu mieste gyvenantys vaikai. Panašūs duomenys gauti 2012 m. Vilniaus ir Anykščių miestuose atlikus ikimokyklinio amžiaus vaikų tyrimą: vyresnio amžiaus vaikai taip pat dažniau vartojo sveikatai nepalankių maisto produktų: bandelių, rūkytų ar konservuotų mėsos produktų, šokolado, įvairių konditerijos gaminių su glaistu, šokoladu ar kremu bei dažniau gėrė gazuotų gėrimų [17]. Daug problemų kelia tai, kad didelė dalis įvairaus amžiaus gyventojų vartoja per daug druskos turinčių maisto produktų. Deja, šis tyrimas parodė, kad tik maža dalis tėvų, senelių ar globėjų gamindami patiekalus niekada jų nesūdo. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad daugėja ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų, manančių, kad jų vaikų mityba yra tinkama. Galima daryti prielaidą, kad toks vertinimas yra pagrįstas, kadangi teigiamai vertinamų vaikų mitybos įpročiai dažnai yra sveikesni [15 18]. Šio tyrimo metu nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, kad tie vaikai, kurių tėvai savo vaikų mitybą vertina kaip tinkamą, maitinasi daugiau kartų per dieną, dažniau valgo pusryčius, šviežių bei virtų ir (ar) keptų daržovių (išskyrus bulves), dažniau geria sulčių, rečiau valgo saldumynų (šokolado, saldainių, pyragaičių, torto), bulvių, kukurūzų ir kitų traškučių bei skrudintų ir spragintų gaminių, palyginti su tais vaikais, kurių tėvai savo vaikų mitybą vertina kaip netinkamą. APIBENDRINIMAS Nustatyta, kad ne visų ikimokyklinio amžiaus vaikų, nelankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mitybos įpročiai atitinka sveikos mitybos rekomendacijas, tačiau visi vaikai vartoja įvairių maisto produktų, tiek augalinės, tiek gyvūninės kilmės, didžioji jų dalis valgo sveikatai palankių (daržovių, vaisių, grūdinių produktų) ir nevartoja sveikatai nepalankių (saldumynų, įvairių traškučių ar skrudintų ir spragintų gaminių, saldžiųjų ir gazuotų gėrimų) maisto produktų. Tačiau tėvai ir toliau turi skirti dar daugiau dėmesio ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybai ir maitinimosi įpročiams, kuo anksčiau pradėti ugdyti vaikų sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos įpročius, kad jie taptų svarbia sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos priemone, užtikrinančia tinkamą ir gerą vaikų augimą, vystymąsi bei sveikatą. Straipsnis gautas , priimtas Literatūra 1. Lietuvos sveikatos metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII 964. TAR, , Nr WHO Regional Office for Europe. Investing in children: the European child and adolescent strategy Copenhagen, Denmark, September Prieiga per internetą: < data/assets/pdf_file/0010/253729/ 64wd12e_InvestCAHstrategy_ pdf?ua=1>. 3. WHO Regional Committee for Europe. Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being. Malta, September, Prieiga per internetą: < data/assets/ pdf_file/0009/169803/rc62wd09-eng.pdf?ua=1>. 2016/1(72) 83

9 4. Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition. A65/11 26 April 2012 and A65/11 Corr.1 11 May Prieiga per internetą: < topics/wha65.6_annex2_en.pdf>. 5. Astrauskienė A, Abaravičius A, Bartkevičiūtė R, Barzda A ir kt. Sveikos gyvensenos rekomendacijos. Metodinės rekomendacijos. Mokomoji knyga. Vilnius, Prieiga per internetą: < Zaborskis A, Petrauskienė A, Gradeckienė S, Vaitkaitienė E, Bartašiūtė V. Ikimokyklinio amžiaus vaiko antsvoris ir padidėjęs arterinis kraujospūdis. Medicina, 2003;39(12): Baker-Henningham H, Grantham-McGregor S. Nutrition and child development. In M. M. J. Gibney, M. B. Margetts, J. M. Kearney, L. Arab (Eds.). Public Health Nutrition. Blachwell publishing. 2004; Perez-Rodrigo C, Aranceta Bartina J et al. Epidemiology of obesity in Spain. Dietary guidelines and strategies for prevention. International Journal for Vitamin and Nutrition Research. 2006;76(4): Vingras A, Stukas R. Ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimas: mokomoji knyga. Ukmergė: Valdo leidykla, Stukas R, Šurkienė G. Įvairaus amžiaus vaikų mityba ir jos vertinimas. Vilnius, Labanauskas L, Rokaitė R, Kučinskienė R. Sveiko vaiko maitinimas: mokomoji knyga. Kaunas: KMU leidykla, Labanauskas L, Rokaitė R ir kt. Universiteto vadovėlis. Vaikų dietologija. Kaunas, Stukas R, Šurkienė G. Mityba ir jos vertinimas: mokomoji knyga. Vilnius: VU leidykla, Poškuvienė R. Mityba. Judėjimas. Vilnius: VPU, Dregval L, Petrauskienė A, Petkutė S. Šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, kai kurie gyvensenos ypatumai. Medicina (Kaunas). 2007;43(10): Griškonis S, Strukčinskienė B, Strazdienė N. Vakarų Lietuvos ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai: Šilutės rajono atvejis. Sveikatos mokslai. 2011;4(21): Ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimosi ypatumų savaitgaliais ir švenčių dienomis tyrimas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Vilnius, Prieiga per internetą: < mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mitybos_duomenu_baze/vaiku_ mitybos_tyrimai-.html>. 18. Šopagienė D, Strukčinskienė B, Stasiuvienė D ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai Klaipėdos mieste. Sveikatos mokslai. 2013;1(23): Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. Žin. 2011; Peculiarities of nutrition among preschool children who do not attend preschool institutions Roma Bartkevičiūtė 1, 2, Albertas Barzda 1, 2, Ignė Baltušytė 1, Rimantas Stukas 2, Sandra Bartkevičiūtė 2 1 Health Education and Disease Prevention Center, 2 Faculty of Medicine of Vilnius University Summary Objective. To investigate and evaluate nutrition habits among preschool children, who do not attend preschool institutions. Data, tools and methods. Children nutrition habits survey were carried out by interviewing parents, guardians or grandparents about their children frequency of certain products consumption, eating schedule and et cetera. Random sample represents Lithuania preschool children, who do not attend preschool institutions by age groups (from 1 to 3 and from 3 to 7 years), sex and place of residence (urban or rural). A total of 1019 children nutrition habits were analyzed using statistical analysis tool SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 20.0 for Windows. The reliability of data difference was determined by chi-square (χ 2 ) test and were considered statistically significant if p 0,05. Results. The majority (93,3 %) of preschool children, who do not attend preschool institutions, eat breakfast every day. Only around 60 % of children consume fresh vegetables daily or several times per day, where 68,5 % of them consume fresh fruits and berries. Cereal products are consumed by 75,5 % of children daily or several times per day. Irrespective of age 56,5 % of children consume meat daily, while fish and fish products are consumed only by 43,2 % few times a week. It was established that dairy products are consumed more frequently than the milk: 41 % of children consume milk and 51,5 % consume dairy products daily or several times per day. Although the majority of children do not consume or consume potatoes, corn, chips and other fried and puffed products rarely, but sweets are not consumed just by over a third of 1 3 age and 3,1 % of 3 7 age children. Moreover, only 7,7 % of parents replied that they never use salt for cooking. Nevertheless, the majority (75,6 %) of parents believe that their children s nutrition is adequate. Conclusions. Not all nutrition habits of preschool children, who do not attend preschool institutions are corresponding healthy nutrition recommendations. However, all children consume various food products and the majority of them consume healthy ones. Keywords: preschool children, nutrition, nutrition habits. Correspondence to Roma Bartkevičiūtė Health Education and Disease Prevention Center Kalvarijų str. 153, LT Vilnius, Lithuania Received 9 February 2016, accepted 4 March /1(72)

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd VILNIAUS UNIVERSITETAS NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SVEIKOS GYVENSENOS REKOMENDACIJOS

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2008 Health Behaviour among Lithuanian

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai:  mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius   PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius www.andriuspauliukevicius.lt PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų svoris reiškia jų sausą svorį ir tai yra svoris prieš

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Deimantė Masaitė LSMU VA Veterinarinės maisto saugos studentų mitybos įpročių analizė Analysis of LSMU VA veterinarian

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

Milupa straipsniai_koses_update

Milupa straipsniai_koses_update Kokį poveikį košės daro mano mažyliui? Grūdiniai augalai yra labai svarbi suaugusiųjų ir vaikų mitybos dalis. Jie suteikia energijos, papildo organizmą vertingaisiais B grupės vitaminais (tiaminu, riboflavinu

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS,

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2012 Health Behaviour among Lithuanian Adult Population,

Detaliau

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg 13,99 11 19 20 Virtas KEPENINIS vyniotinis, 1 kg 10 49 13,49 22 LIETAVOS koldūnai su

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Šalti užkandžiai Cold appetizers Krabų lazdelių salotos/ Crab sticks salad 1,69 Naminės salotos/homemade salad 1,69 Daržovių salotos/vegetable salad 1,35

Detaliau

Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos veikla. Sveiki ir nesveik

Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos veikla. Sveiki ir nesveik Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos... 2 1 veikla. Sveiki ir nesveiki maisto produktai (produktų rūšiavimas į sveikatos

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kęstutis Juščius 2016 05 03 2015 metai esminių permainų pradžia AB Agrowill Group yra viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo ir investicijų grupių Europoje, vystanti unikalų bei tvarų ūkininkavimo modelį.

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI LIETUVOS PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAI PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU. TARPTAUTINIO COSI TYRIMO

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI LIETUVOS PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAI PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU. TARPTAUTINIO COSI TYRIMO LIETUVOS PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAI PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIU. TARPTAUTINIO COSI TYRIMO DUOMENYS (08, IR 13 M.) Vilma Žaltauskė 1, 2, Aušra Petrauskienė 1, 2 1 Lietuvos sveikatos mokslų

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : : DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : :   DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3 : Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : +370 630 43325 : info@kamakura.lt www.kamakura.lt DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.30 iki 20.00 val. (VASARĄ): penktadienį ir šeštadienį

Detaliau

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam Pompadour torto, elegantiškųjų Pavlova

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

Maisto papildų klasifikavimas Maisto papildų vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinim

Maisto papildų klasifikavimas Maisto papildų vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinim klasifikavimas vartojimo tikslai gali būti įvairūs nuo bendrųjų (pvz. dietos subalansavimas, bendras organizmo stiprinimas, atsigavimo paspartinimas) iki specifinių (atskirų fizinių ypatybių jėgos, ištvermės,

Detaliau

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS E

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS E SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS ENDOKRINOLOGŲ DRAUGIJOS Lietuvos endokrinologų draugija

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA 2014-2015 M. Kuršėnai, 2015 TURINYS I. ĮVADAS...3 II. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BENDROJO

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

moksliniai tyrimai SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Ba

moksliniai tyrimai SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Ba SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ FAKTINĖS MITYBOS TYRIMAS IR VERTINIMAS FOOD CONSUMPTION SURVEY IN ADULT LITHUANIAN POPULATION Albertas Barzda 1, Roma Bartkevičiūtė 1,3, Jonas Algis Abaravičius 2, Rimantas Stukas

Detaliau

RESTORANAS

RESTORANAS Daugiau aromato, daugiau skonio, daugiau įtampos... Ši muzika kaip ir virtuvė įvairių formų, įvairių ritmų, tai valgis su aidais, proveržiais, šiluma ir šalčiu, kunkuliuojančia sriuba, čirškiančiu didkepsniu...

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų

Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų gaiviu persikiniu jogurtu. Šokoladinis biskvitas ir

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau