GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d."

Transkriptas

1 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d. Nutartimi Högsta domstolen (Švedija), remdamasis EB 234 straipsniu, pateikė Teisingumo Teismui keturis prejudicinius klausimus dėl valstybės narės įstatymo, kuriuo draudžiama privačiai importuoti prekes, kurių mažmeninei prekybai šioje valstybėje taikoma monopolija, atitikties EB sutarčiai. I Teisinis pagrindas A Bendrijos teisė 3. Pagal EB 31 straipsnį: 1. Valstybės narės visas valstybines komercinio pobūdžio monopolijas pertvarko taip, kad būtų užtikrinta, jog nė vienas valstybių narių nacionalinis subjektas nebus diskriminuojamas prekių pirkimo ir pardavimo sąlvsų atžvilgiu. <...>" 2. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konkrečiai siekia sužinoti, ar tokio pobūdžio draudimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į EB 31 straipsnį, susijusį su valstybinėmis komercinio pobūdžio monopolijomis, ar į EB 28 straipsnį, kuris draudžia visus kiekybinius importo apribojimus arba lygiaverčio poveikio priemones, ir ar šis draudimas atitinka kurią nors iš šių nuostatų. B Nacionalinė teisė Švedijos įstatymas dėl alkoholio 1 Originalo kalba: italų. 4. Švedijos Karalystė, siekdama apriboti alkoholinių gėrimų vartojimą ir šio vartojimo I-4074

2 ROSENGREN IR KT. žalingas pasekmes žmonių sveikatai, 1994 m. gruodžio 16 d. priėmė Įstatymą Nr dėl alkoholio (alkohollag, toliau - įstatymas dėl alkoholio). 5. Šis įstatymas reglamentuoja visus klausimus, susijusius su šių gėrimų gamyba ir prekyba, būtent - su gamyba, importu, mažmenine prekyba, pardavimu baruose ir reklama. 8. Tik iš šio pardavimo tinklo vyresni nei 20 metų asmenys gali nusipirkti alkoholinių gėrimų, surinktų į įvairius asortimentus ( pagrindinį", laikinąjį" ir bandomąjį"). Gėrimai, kurių nėra asortimentuose, gali būti įsigyti specialiai užsakius. Jei tai prekės iš kitų valstybių narių, Systembolaget jas turi importuoti kliento prašymu ir sąskaita. Dėl rimtų sumetimų" ji gali atsisakyti vykdyti klientų specialius užsakymus ir prašymus importuoti (5 skyriaus 5 straipsnis). Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais 9. Iš bylos medžiagos aišku, kad 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojęs įstatymas panaikino Systembolaget teisę dėl rimtų sumetimų" atsisakyti importuoti klientų užsakytus alkoholinius gėrimus. 6. Mažmeninę prekybą alkoholiu turi teisę vykdyti vienintelė bendrovė (Systembolaget Aktiebolag, toliau - Systembolaget), kurią visiškai kontroliuoja valstybė. Alkoholinių gėrimų importas 7. Systembolaget pardavimo tinklą sudaro 411 parduotuvių", išdėstytų visoje Švedijos teritorijoje. Be to, kaimo vietovėse ji naudojasi maždaug 560 prekybos vietų" (maisto prekių parduotuvės, laikraščių ar tabako prekybos vietos, degalinės <...>), 56 autobuso linijomis ir 45 pristatymo pašto maršrutais, kur galima užsisakyti ir atsiimti pageidaujamus alkoholinius gėrimus. 10. Išskyrus importavimo klientų užsakymu paslaugą, Systembolaget neturi teisės importuoti alkoholinių gėrimų į Švediją. Švedijos įstatymas šią teisę suteikia tik atitinkamas licencijas turintiems asmenims. I-4075

3 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/ Iš principo privatūs asmenys taip pat neturi teisės importuoti alkoholio. Pagal 4 skyriaus 2 dalies antrąjį sakinį bet kuris vyresnis nei 20 metų asmuo gali įvežti į Švediją tik alkoholį, įsigytą kelionėje savo asmeniniam ar savo šeimos vartojimui arba kaip dovaną artimam asmeniui. 15. K. Rosengren dėl šio sprendimo konfiskuoti pateikė skundą Göteborgs Tingsrätt (Geteborgo pirmosios instancijos teismas), kuris patvirtino sprendimą motyvuodamas tuo, kad, jo nuomone, vynas į Švediją buvo importuotas pažeidžiant Švedijos įstatyme numatytą draudimą privatiems asmenims importuoti. II Faktinės aplinkybės ir procesas 12. Pagrindinė byla buvo pradėta Klas Rosengren ir kitų privačių asmenų ieškiniu (visi kartu toliau - K. Rosengren), kuriuo apskųstas sprendimas dėl dėžių su vynu iš Ispanijos konfiskavimo. 16. Kadangi apeliacinis skundas, pateiktas Hovrätten för Välstra Sverige (Vakarų Švedijos apeliacinis teismas), buvo atmestas, K. Rosengren pateikė kasacinį skundą Högsta domstolen. Pastarasis, suabejojęs dėl draudimo, išplaukančio iš įstatymo dėl alkoholio 4 skyriaus 2 straipsnio, atitikties EB 28 ir 31 straipsniams, nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: 13. Iš sprendimo pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą aišku, kad K. Rosengren užsakė dalį paštu ir dalį tiesiogiai iš gamintojo Ispanijoje pagaminto vyno, kurio buvo siūloma danų interneto svetainėje. 1. Ar anksčiau nurodytas draudimas privatiems asmenims importuoti gali būti laikomas mažmeninės prekybos monopolio veikimo dalimi ir dėl šios priežasties nėra uždraustas EB 28 straipsniu ir turi būti vertinamas tik EB 31 straipsnio atžvilgiu? 14. Vyną, už kurį buvo sumokėta iš dviejų Švedijos pašto pinigų persiuntimo sistemos sąskaitų, privatus vežėjas, į kurį kreipėsi K. Rosengren, įvežė į Švediją be muitinės deklaracijos. Po to vynas buvo konfiskuotas Geteborge. 2. Teigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, ar draudimas privatiems asmenims importuoti atitinka EB 31 straipsnyje nurodytas sąlygas, susijusias su valstybinėmis komercinio pobūdžio monopolijomis? I-4076

4 ROSENGREN IR KT. 3. Neigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, ar EB 28 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad iš esmės jis draudžia draudimą privatiems asmenims importuoti, nepaisant Systembolaget pareigos pagal užsakymą įsigyti alkoholinių gėrimų, kurių atsargų ji neturi? III Teisinė analizė Teismo precedentas: sprendimas Franzèn 4. Teigiamai atsakius į trečiąjį klausimą, ar draudimas privatiems asmenims importuoti gali būti laikomas pateisinamu ir proporcingu atsižvelgiant į žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugą?" 19. Kaip matėme, nacionalinis teismas pateikė Teisingumo Teismui keturis klausimus. Iš esmės jis klausia, ar Švedijos įstatyme dėl alkoholio numatytas draudimas privatiems asmenims importuoti alkoholinius gėrimus turi būti vertinamas atsižvelgiant į EB 31 straipsnį, susijusį su valstybinėmis komercinio pobūdžio monopolijomis, ar į EB 28 straipsnį, kuris draudžia visus kiekybinius importo apribojimus arba lygiaverčio poveikio priemones (pirmasis klausimas), ir ar šis draudimas atitinka pirmąją iš šių nuostatų (antrasis klausimas) arba, papildomai, antrąją iš šių nuostatų (trečiasis ir ketvirtasis klausimai). 17. Taip pradėtame procese rašytines pastabas pateikė K. Rosengren, Švedijos Karalystė, Suomijos Respublika, Norvegijos Karalystė, ELPA priežiūros institucija ir Europos Bendrijų Komisija. 20. Visi byloje dalyvaujantys asmenys, pateikdami rašytines pastabas dėl anksčiau nurodytų klausimų, plačiai rėmėsi sprendimu Franzèn, kuriame Teisingumo Teismas įvairiais aspektais išnagrinėjo Švedijos įstatymą dėl alkoholio, kuris vėl yra nagrinėjamas m. lapkričio 30 d. įvyko Teisingumo Teismo posėdis, per kurį buvo išklausyti K. Rosengren, Švedijos Karalystė, Norvegijos Karalystė, ELPA priežiūros institucija ir Komisija. 21. Švedijos Karalystės ir Norvegijos Karalystės nuomone, šis sprendimas tiesiogiai m. spalio 23 d. Sprendimas Franzén (C-189/95, Rink. p. I-5909). I-4077

5 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 atsako į Švedijos teismo išreikštas abejones. Jų teigimu, iš tiesų Teisingumo Teismas šiame sprendime jau pažymėjo, kad šis draudimas turi būti nagrinėjamas EB 31 straipsnio atžvilgiu ir kad jis atitinka šią nuostatą. Taigi šiuo atveju pakaktų patvirtinti šį sprendimą. šios nuostatos tikslas yra suteikti valstybėms narėms galimybę išsaugoti valstybines komercinio pobūdžio monopolijas, kaip viešąjį interesą užtikrinančias priemones, taip suderinant su bendrosios rinkos įsteigimo ir veikimo reikalavimais". Ja siekiama panaikinti laisvo prekių judėjimo apribojimus, išskyrus tuos prekybos apribojimus, kurie atsiranda dėl nagrinėjamos monopolijos buvimo" (39 punktas), 22. Prieš pradedant nagrinėti toliau, mano manymu, būtina nustatyti, ar Teisingumo Teismas iš tikrųjų atsakė į šiuos klausimus. 23. Sprendime Franzèn Teisingumo Teismas pirmiausia pateikė savo nuomonę dėl EB 31 straipsnio taikymo srities ribų EB 28 straipsnio atžvilgiu. 24. Tam tikslui jis nustatė atskyrimo kriterijų: normos, susijusios su monopolijos buvimu ir veikimu' Švedijoje, turi būti nagrinėjamos EB 31 straipsnio nuostatų atžvilgiu, o kitų nacionalinės teisės aktų nuostatų, kurios (nėra) susijusios su monopolijos veikimu, poveikis prekybai Bendrijoje" turi būti nagrinėjamas EB 28 straipsnio atžvilgiu (35 ir 36 punktai). ji nereikalauja visiškai panaikinti valstybinių komercinio pobūdžio monopolijų", bet nustato, kad jas reikia pertvarkyti taip, jog būtų užtikrinta, kad valstybių narių subjektai nebus diskriminuojami prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu ir kad iš kitų valstybių narių kilusios prekės teisiškai arba faktiškai neatsidurtų nepalankesnėje padėtyje, palyginti su nacionalinėmis prekėmis" (38 ir 40 punktai). 25. Pateikdamas pirmajai grupei priklausančių normų analizę, Teisingumo Teismas pirmiausia priminė EB 31 straipsnio tikslą ir turinį: 26. Nustatęs šiuos principus Teisingumo Teismas pripažino, kad siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą nuo žalingo alkoholio poveikio, valstybiniu mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais monopoliu, kuris buvo patikėtas Systembolaget, siekiama viešojo intereso tikslo" (41 punktas). I-4078

6 ROSENGREN IR KT. 27. Kadangi jos atsiranda dėl pačios monopolijos buvimo ir veikimo, teismas po to išnagrinėjo Švedijos įstatymo dėl alkoholio nuostatas, susijusias su Systembolaget prekių atrankos sistema" (tarp kurių - pareiga importuoti vartotojo užsakymu ir sąskaita" bet kokius alkoholinius gėrimus, kurių nėra siūlomame asortimente; 5 skyriaus 5 straipsnis), su bendrovės pardavimo tinklu" ir jos vykdoma alkoholinių gėrimų reklama". Teisingumo Teismo nuomone, neatrodo, kad šios nuostatos yra diskriminacinės ir kad jomis buvo siekta, kad importuojami produktai atsidurtų nepalankesnėje padėtyje. Taigi jos atitinka EB 31 straipsnį (43-66 punktai). 29. Taigi man atrodo, jog ELPA priežiūros institucija yra teisi nurodydama, kad nors minėtas sprendimas Franzén ir pateikia EB 31 straipsnio teisingo taikymo prekybos monopolijai kriterijus ir įvairiais aspektais nagrinėja įstatymą dėl alkoholio, jis neatsako į klausimus, iškeltus šioje byloje. Iš tiesų ši byla susijusi su įstatymo nuostata (draudimas privatiems asmenims importuoti alkoholį), kuri, nors ir siejasi su jau išnagrinėtomis nuostatomis, vis dėlto nuo jų skiriasi. 30. Taigi manau, kad atsižvelgiant į principus, nustatytus sprendime Franzén, reikia atlikti atskirą šio draudimo ir jo atitikties EB 28 ir 31 straipsniams analizę. Toliau pateiksiu šią naują analizę. Dėl pirmojo klausimo 28. Kai dėl kitų nacionalinės teisės aktų nuostatų, darančių įtaką monopolijos veikimui", Teisingumo Teismas EB 28 straipsnio atžvilgiu vis dėlto išnagrinėjo Švedijos normas, pagal kurias importuoti alkoholinius gėrimus gali tik licencijas gaminti ir prekiauti didmeninėje prekyboje turintys asmenys. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas konstatavo, kad kadangi dėl šių normų šiems gėrimams atsiranda papildomų išlaidų ( kaip antai tarpininkavimo išlaidos, išlaidos, susijusios su rinkliavų ir mokesčių, reikalaujamų išduodant licenciją, padengimu arba su pareiga turėti sandėliavimo pajėgumų Švedijoje"), jos yra kliūtis importui, pateisinama EB 30 straipsnyje nustatytu reikalavimu apsaugoti žmonių sveikatą, bet šio reikalavimo atžvilgiu neproporcinga (67-77 punktai). 31. Kaip matėme, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia klausia, ar nagrinėjamą draudimą reikia vertinti atsižvelgiant į EB 28 straipsnį, ar į EB 31 straipsnį. 32. Kaip ir kitos nuomonę pareiškusios šalys, manau, kad siekiant išsiaiškinti šį I-4079

7 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 klausimą reikia pradėti nuo sprendime Franzén nustatyto kriterijaus. Kaip anksčiau matėme, Teisingumo Teismas, atsižvelgęs į ankstesnę teismo praktiką" 3, nustatė, kad normos, susijusios su monopolijos buvimu ir veikimu, konkrečiai taikomos nacionalinės komercinio pobūdžio monopolijos išimtinių teisių įgyvendinimui", turi būti nagrinėjamos (EB 31) straipsnio nuostatų atžvilgiu; tačiau kitų nacionalinės teisės aktų nuostatų, kurios (nėra) susijusios su monopolijos veikimu, nors ir daro jai įtaką, poveikis prekybai Bendrijoje (turi būti) nagrinėjamas (EB 28) straipsnio atžvilgiu" 4. gėrimus reikia vertinti EB 28 straipsnio atžvilgiu. Švedijos Karalystė, Suomijos Respublika ir Norvegijos Karalystė mano priešingai. 35. Pirmieji, tarp jų Komisija, remiasi prielaida, kad EB 31 straipsnis yra speciali nuostata, skirta nacionalinėms komercinio pobūdžio monopolijoms" 5, kuri veikia kaip EB 28 straipsnyje numatyto bendro draudimo apribojimas. Todėl ši nuostata negali būti aiškinama plačiai. 33. Tačiau pritaikyti šiuos nurodymus nagrinėjamam įstatymui siekiant nustatyti, ar jam taikomas EB 28 straipsnis, ar EB 31 straipsnis, nėra paprasta, kaip tą parodo motyvuotos ir argumentuotos, tačiau priešingos išvados, kurias pateikia šalys. 34. K. Rosengren, ELPA priežiūros institucija ir Komisija teigia, kad draudimą privatiems asmenims importuoti alkoholinius 3 Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas nurodo 1976 m. vasario 17 d. Sprendimą Miritz (91/75, Rink. p. 217, 5 punktas); 1979 m. vasario 20 d. Sprendimą Rewe-Zentral, vadinamąjį Cassis de Dijon (120/78, Rink. p. 649, 7 punktas) ir 1979 m. kovo 13 d. Sprendimą Hansen (91/78, Rink. p. 935, 9 ir 10 punktai). 4 Minėto sprendimo Franzèn 35 ir 36 punktai. 36. Remdamasi ta pačia mintimi ELPA priežiūros institucija nurodo kelis sprendimus dėl prekybos monopolijų (kurie yra cituojami ir sprendime Franzén), kuriuose Teisingumo Teismas patvirtino, kad EB 31 straipsnis neturi reikšmės nacionalinėms nuostatoms, nesusijusioms su viešosios monopolijos specialios funkcijos, tai yra jos išimtinės teisės, įgyvendinimu" 6. Iš šios teismų praktikos galima daryti išvadą, kaip tą padarė K. Rosengren, ELPA priežiūros institucija ir Komisija, kad išimtinė Systembolaget teisė apima tik mažmeninę prekybą 5 Žr. minėto sprendimo Cassis de Dijon 7 punktą. 6 Žr. minėtų sprendimų Cassis de Dijon 7 punktą ir Hansen 8 punktą

8 ROSENGREN IR KT. alkoholiniais gėrimais ir neapima jų importo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad įstatymas dėl alkoholio importo, nustatantis šiuo atveju ginčijamą draudimą, nagrinėtinas ne EB 31 straipsnio atžvilgiu, o tik EB 28 straipsnio, kuris nustato bendrą normą, atžvilgiu. 39. Kitaip sakant, atrodo, kad šie sprendimai paremti teisinga prielaida, jog monopolija egzistuoja tam, kad vykdytų funkciją. Taigi normos, susijusios su jos buvimu ir veikla, turi būti sukurtos atsižvelgiant į šią funkciją. 37. Tačiau priešingas aiškinimas ne mažiau įtikinantis. Manau, kad dėl priežasčių, kurias netrukus pamėginsiu išdėstyti, jis netgi labiau įtikina. 40. Tačiau, jei pažvelgtume atidžiau, net ir sprendimas Franzén gali būti suprantamas remiantis šiuo antruoju aiškinimu. Iš tiesų šis sprendimas prie normų, kurioms taikomas EB 31 straipsnis, priskyrė visas nuostatas, susijusias su monopolijos Švedijoje buvimu ir veikimu, tarp jų ir nuostatas, kurios nesusijusios su šiai monopolijai suteikta išimtine teise. 38. Pirmiausia pažymėsiu, kad teismo praktikoje iki sprendimo Franzén yra sprendimų, kurie ginčijamo atskyrimo tikslu labiau pabrėžia ne monopolijos išimtinės teisės išplėtimą, o specifinį vaidmenį, kurį pastaroji turi atlikti. Iš tiesų iš šių sprendimų aišku, kad EB 31 straipsnis skirtas ne nacionalinėms nuostatoms, susijusioms su monopolijos išimtine teise, bet nuostatoms, kurios iš esmės susijusios su (monopolijai priskirtos) specifinės funkcijos įgyvendinimu" 7. 7 Žr m. kovo 13 d. Sprendimą Peureux (86/78, Rink. p. 897, 35 punktas). Ta pačia prasme žr. minėtą sprendimą Miritz ir ELPA priežiūros institucijos nurodytą sprendimą Cassis de Dijon. Svarbi ne pati išimtinė teisė, o monopolijos funkcija, dėl kurios ši išimtinė teisė buvo nustatyta. 41. Konkrečiai kalbant, greta nuostatų dėl Systembolaget pardavimo tinklo ir jos vykdomos reklamos, visos normos, susijusios su prekių atrankos sistema, tarp jų ir tos, pagal kurias monopolijai nustatyta pareiga vartotojų užsakymu importuoti alkoholį, kurio nėra siūlomuose asortimentuose (5 skyriaus 5 straipsnis) 8, buvo nagrinėtos EB 31 straipsnio atžvilgiu. Nors tai susiję su importo, o ne mažmeninės prekybos alkoholiu teisiniu reglamentavimu, Teisingumo Teismas pastarąją nuostatą priskyrė nuostatoms, kurios neatsiejamos nuo monopolijos veikimo. 8 Žr. minėto sprendimo Franzèn 49 punktą. I-4081

9 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/ Manau, jog taip yra dėl to, kad, Teisingumo Teismo nuomone, pareiga importuoti užsakytą alkoholį yra iš esmės susijusi su nacionaliniu įstatymu Systembolaget suteiktos specifinės funkcijos vykdymu. Funkcija, kaip tą nurodė Švedijos Karalystė ir Norvegijos Karalystė, pasireiškia ne tik Švedijos rinkoje esančių alkoholinių gėrimų pardavimu, bet ir vienintelio bei kontroliuojamo šių gėrimų įsigijimo kanalo sukūrimu. 45. Todėl, kaip nurodo Norvegijos Karalystė, šiuo požiūriu norma dėl Systembolaget alkoholio importo (Teisingumo Teismas jau nusprendė, kad ji susijusi su monopolijos veikimu) ir norma dėl draudimo privatiems asmenims importuoti (nagrinėjama šiuo atveju) viena kitą papildo ir yra neatsiejamos: ir viena, ir kita iš tiesų siekiama, kad Švedijos vartotojų alkoholio prašymai būtų nukreipti į išimtinę mažmeninės prekybos sistemą, kurią kontroliuoja Systembolaget 43. Tačiau, jei toks aiškinimas yra teisingas, normą dėl draudimo privatiems asmenims importuoti alkoholį reikėtų laikyti norma, susijusia su Švedijos monopolijos veikimu, ir dėl to ją vertinti EB 31 straipsnio atžvilgiu. 46. Atsižvelgiant į tai, nepakanka paprieštarauti, kaip tą daro ELPA priežiūros institucija ir Komisija, kad kitoje valstybėje narėje (Suomijoje) taip pat yra mažmeninės prekybos alkoholiu monopolija ir ji veikia be nagrinėjamo draudimo. 44. Iš tiesų šio draudimo tikslas yra užtikrinti, kad privatūs asmenys, kurie nori įsigyti alkoholinių gėrimų Švedijoje, galėtų jų įsigyti tik iš Systembolaget parduotuvių ar prekybos vietų. Dėl šio draudimo jie, norėdami įsigyti ir importuoti alkoholį iš kitų valstybių narių, negali to padaryti tiesiogiai, o turi kreiptis į šias parduotuves bei prekybos vietas ir pasirinkti iš prekių, kurios yra asortimentuose, arba užsakyti importuoti prekes, kurių juose nėra. 47. Iš tiesų, atsižvelgiant į požiūrį, kurį pateikiau, nereikia nustatyti, ar apskritai monopolija gali veikti be šio draudimo. Taip pat nereikia nustatyti, ar valstybės narės monopolijai suteikta funkcija gali būti įgyvendinta mažiau ribojančiomis priemonėmis nei tos, kurių buvo imtasi kitoje valstybėje narėje. Tačiau šiomis aplinkybėmis reikia įvertinti, ar numatytas draudimas iš esmės susijęs su specifinės funkcijos, kurią nacionalinis įstatymų leidėjas nusprendė suteikti I-4082

10 ROSENGREN IR KT. savo monopolijai, vykdymu. Taigi, kai jau minėjau, manau, kad šiuo atveju ši esminė sąsaja yra ir tai pateisina EB 31 straipsnio taikymą. 48. Todėl manau, kad įstatyme dėl alkoholio numatytas draudimas privatiems asmenims importuoti alkoholinius gėrimus šiame įstatyme nustatytame specialiame kontekste turi būti laikomas norma, susijusia su mažmeninės prekybos šiomis prekėmis monopolijos veikimu. Taigi jį reikia nagrinėti atsižvelgiant į EB 31 straipsnį. diskriminuojamas <...>" 9. Konkrečiai dėl prekybos monopolijų" Teisingumo Teismas nusprendė, kad draudžiamos monopolijos, kurios pertvarkytos taip, kad iš kitų valstybių narių kilusios prekės teisiškai arba faktiškai atsiduria nepalankesnėje padėtyje, palyginti su nacionalinėmis prekėmis" 10. Be to, jis pažymėjo, kad prekybos monopolija prieštarauja Sutarčiai ne tik tuomet, kai praktiškai (užsienio prekės) atsiduria nepalankesnėje padėtyje", bet ir tuomet, kai jos potencialiai gali atidurti nepalankesnėje padėtyje" 1 1. Dėl antrojo klausimo 49. Savo antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar draudimas privatiems asmenims importuoti alkoholinius gėrimus, kuris yra nagrinėjamas šiuo atveju, atitinka EB 31 straipsnį. 50. Šiuo atžvilgiu pirmiausia priminsiu, kad EB 31 straipsnio 1 dalis, nors nenustato visų komercinio pobūdžio monopolijų panaikinimo", numato, kad jos turi būti pertvarkytos taip, kad būtų užtikrinta, jog nė vienas valstybių narių nacionalinis subjektas nebus 51. Šiuo atveju, kuris yra susijęs būtent su prekybos monopolija, reikia patikrinti, ar dėl draudimo privatiems asmenims importuoti, numatyto Švedijos įstatyme, iš kitų valstybių narių kilusios prekės gali teisiškai arba faktiškai atsidurti nepalankesnėje padėtyje Žr. minėto sprendimo Franzén 38 punktą; žr. taip pat 1976 m. vasario 3 d. Sprendimą Manghera ir kt. (59/75, Rink. p. 91, 4 ir 5 punktai); minėto sprendimo Hansen 8 punktą; 1983 m. birželio 7 d. Sprendimą Komisija prie Italiją (78/82, Rink. p. 1955, 11 punktas); 1995 m. gruodžio 14 d. Sprendimą Lanchero (C-387/93, Rink. p. I-4663, 27 punktas) ir 2005 m. gegužės 31 d. Sprendimą Hanner (C-438/02, Rink. p. I-4551, 34 punktas). 10 Žr. minėtų sprendimų Cassis de Dijon 40 punktą ir Hanner 36 punktą 11 Žr. minėto sprendimo Hanner 38 punktą 12 Priminsiu, kad Teisingumo Teismas priima kitokį ir griežtesnį sprendimą, jei yra importo monopolija. Teisingumo Teismo nuomone, tokiais atvejais reikia patikrinti, ar nacionalinės nuostatos suformuluotos taip, kad tiesiogiai darytų poveikį tik kitų valstybių narių ūkio subjektų ar pardavėjų pardavimo sąlygoms" (žr. minėto sprendimo Manghera ir kt. 12 punktą; 1990 m. gruodžio 13 d. Sprendimą Komisija prieš Graikiją (C-347/88, Rink. p. I-4747, 44 punktas) ir 1997 m. spalio 23 d. Sprendimą Komisija prieš Italiją (C-158/94, Rink. p. I-5789, 23 punktas)). I-4083

11 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/ Komisijos nuomone, nepalanki padėtis yra, nes šis draudimas neleidžia Švedijos vartotojams tiesiogiai kreiptis į kitų valstybių narių gamintojus dėl pageidaujamų prekių įsigijimo. ir kitų prekių tik Systembolaget parduotuvėse ir prekybos vietose. Jei jų nėra siūlomuose asortimentuose, ir vienos, ir kitos prekės turi būti užsakytos per Systembolaget. 53. Manau, kad su šia nuomone galima sutikti tik iš dalies. 56. Vis dėlto, jei būtų vertinama visa sistema, matytume, kad iš tikrųjų dėl nagrinėjamo draudimo iš kitų valstybių narių kilęs alkoholis bent jau potencialiai gali atsidurti nepalankesnėje padėtyje. 54. Kaip buvo nurodyta anksčiau (44 punkte), draudimas importuoti reiškia, kad Švedijoje vyresni nei 20 metų asmenys, norintys įsigyti alkoholinių gėrimų, tą gali padaryti tik iš Systembolaget parduotuvių ir prekybos vietų. Ši bendrovė importuoja prekes, kurių nėra asortimentuose, kliento užsakymu ir sąskaita", nebent tam prieštarauja rimti sumetimai" (5 skyriaus 5 straipsnis). 57. Leiskite paaiškinti. Kai privatus asmuo užsako prekę (nacionalinę ar iš kitos valstybės narės), kurios nėra asortimente, Systembolaget užsakymą įvykdo jam parūpindamas atitinkamą prekę kitokiu būdu, nebent tam prieštarauja rimti sumetimai" (įstatymo dėl alkoholio 5 skyriaus 5 straipsnis). Vis dėlto, kaip tą pabrėžė ELPA priežiūros institucija, Švedijos įstatymas pripažino absoliučią Systembolaget teisę atsisakyti vykdyti užsakymą dėl rimtų sumetimų". Taigi neatmestina galimybė, kad šia teise gali būti pasinaudota diskriminuojančiai tam, kad būtų atsisakyta vykdyti užsakymus alkoholinių gėrimų, kilusių iš kitų valstybių narių, kuriuos dėl šios priežasties monopolijai yra sudėtingiau įsi gyti- 55. Tačiau manau, kad taikant šią sistemą dėl paties draudimo privatiems asmenims importuoti iš kitų valstybių narių kilusios prekės neatsiduria nepalankesnėje padėtyje. Atvirkščiai, jos yra visiškai tokioje pačioje padėtyje kaip ir nacionalinės prekės. Iš tikrųjų privatūs asmenys gali įsigyti ir vienų, 58. Jei ši teisė yra įgyvendinama tokiu būdu, privatūs asmenys niekaip kitaip nebegali įsigyti pageidaujamų alkoholinių gėrimų, nes dėl įstatyme dėl alkoholio numatyto draudimo importuoti jie negali jų importuoti I-4084

12 ROSENGREN IR KT. ir tiesiogiai. Taigi draudimas importuoti yra nebe priemonė nukreipti prašymą dėl alkoholio į Systembolaget sistemą, o tampa neįveikiama kliūtimi įsigyti alkoholinių gėrimų iš kitų valstybių narių, ir dėl to šie gėrimai atsiduria nepalankesnėje padėtyje, palyginti su nacionalinėmis prekėmis. mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais monopolijai, kuri turi teisę atsisakyti vykdyti privačių asmenų užsakymus, kai juose prašoma importuoti alkoholinius gėrimus iš kitų valstybių narių, tame pačiame įstatyme nustatytas draudimas privatiems asmenims importuoti šias prekes prieštarauja EB 31 straipsniui. 59. Kita vertus, Švedijos Karalystė nenurodė jokio objektyvaus reikalavimo, galinčio pateisinti nepalankesnę padėtį, kurioje, kaip matėme, gali atsidurti prekės iš kitų valstybių narių dėl to, kad Systembolaget teisę atsisakyti importuoti papildo draudimas privatiems asmenims importuoti. Ji tik pabrėžė, kad 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymas, panaikinantis šią teisę atsisakyti importuoti, todėl dabar monopolija privalo patiekti visus vartotojų užsakytus alkoholinius gėrimus, kurių nėra asortimentuose, net ir tuomet, kai ji turi juos importuoti. 60. Taigi nuo šios datos potencialiai nepalankesnės padėties galimybės, kurią anksčiau apibūdinau, nebėra. Tačiau tai neturi reikšmės nagrinėjamu atveju, nes pagrindinės bylos aplinkybės įvyko anksčiau, nei įsigaliojo naujas įstatymas. Dėl trečiojo ir ketvirtojo klausimų 62. Trečiajame ir ketvirtajame klausimuose nacionalinis teismas klausia, ar esant mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais monopolijai, kuriai įstatymas nustato pareigą importuoti privačių asmenų užsakymu iš kitų valstybių narių alkoholį, kurio nėra siūlomuose asortimentuose, šiame įstatyme nustatytas draudimas privatiems asmenims importuoti šias prekes prieštarauja EB 28 ir 30 straipsniams. 61. Taigi manau, kad galima padaryti išvadą, jog esant įstatymu dėl alkoholio nustatytai 63. Kadangi aš padariau išvadą, kad šis draudimas yra neatsiejamas nuo monopolijos veikimo ir kad dėl to jis turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant į EB 31 straipsnį, į šiuos du klausimus nebereikia atsakyti. I-4085

13 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/ Vis dėlto aš juos išnagrinėsiu tam, kad Teisingumo Teismas turėtų išsamų bylos vertinimą. Tačiau pažymėtina, kad būsimoje analizėje laikysiuosi visiškai kitokio požiūrio nei nagrinėjant EB 31 straipsnį. 66. Dėl pirmojo klausimo pirmiausia priminsiu, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką EB 28 straipsnio prasme kiekybinis apribojimas yra bet kokia tam tikrų prekių visiško ar dalinio draudimo importuoti, eksportuoti ar atitinkamai vežti tranzitu priemonė" 1 5, o lygiaverčio poveikio priemonė yra bet kokie valstybių narių komercinės teisės aktai, galintys tiesiogiai ar netiesiogiai, faktiškai ar potencialiai trukdyti prekybai Bendrijos viduje" Iš tiesų šiuo atveju nereikia nustatyti, ar dėl draudimo privatiems asmenims importuoti alkoholinius gėrimus prekės, tiekiamos iš kitų valstybių narių, atsiduria nepalankesnėje padėtyje. Atvirkščiai, reikia įvertinti: i) ar atsižvelgiant į importo pagal užsakymą sistemą, kurią naudoja Systembolaget, šis draudimas yra kiekybinis importo apribojimas ar lygiaverčio poveikio priemonė EB 28 straipsnio prasme; ii) jei taip, ar toks draudimas gali būti pateisinamas žmonių sveikatos apsaugos sumetimais, kuriuos leidžia EB 30 straipsnis net tuomet, kai reikia nukrypti nuo laisvo judėjimo principo 1 3; iii) galiausiai, ar nagrinėjamas draudimas nepažeidžia proporcingumo principo, tai yra kad jis reikalingas (siekiamo tikslo) įgyvendinimui užtikrinti ir (neviršija to), kas būtina šiems tikslams pasiekti" Žr m. kovo 7 d. Sprendimą Schumacher (215/87, Rink. p. 617, 18 punktas); 1991 m. liepos 25 d. Sprendimą Aragonesa de Publicidad Exterior ir Publivia (C-1/90 ir C-176/90, Rink. p. I-4151, 13 punktas); minėto sprendimo Franzen 76 punktą ir 2001 m. kovo 8 d. Sprendimą Gourmet International Products (C-405/98, Rink. p. I-1795, 26 punktas). 14 Žr m. liepos 25 d. Sprendimą Säger (C-76/90, Rink. p , 15 punktas); 1999 m. lapkričio 23 d. Sprendimą Arblade ir kt. (C-369/96 ir C-376/96, Rink. p. I-8453, 35 punktas); 2000 m. spalio 3 d. Sprendimą Corsten (C-58/98, Rink. p. I-7919, 39 punktas) ir 2002 m. sausio 22 d. Sprendimą Canal Satélite Digital (C-390/99, Rink. p. I-607, 33 punktas). 67. Atsižvelgdamas į tai, manau, kad K. Rosengren, ELPA priežiūros institucija ir Komisija teisingai teigia, o Švedijos Karalystė to neginčija, jog draudimas privatiems asmenims importuoti alkoholį iš dalies yra kiekybinis apribojimas, iš dalies - lygiaverčio poveikio priemonė. 68. Draudimas yra kiekybinis apribojimas, nes privatiems asmenims griežtai draudžiama iš kitų valstybių narių įvežti alkoholį, kuris yra siūlomas asortimente, ir alkoholį, kurio monopolija nesiūlo, tačiau atsisako m. liepos 12 d. Sprendimas Geddo (2/73, Rink. p. 865, 7 punktas) ir 1979 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Henn ir Darby (34/79, Rink. p. 3795) m. liepos 11 d. Sprendimas Dassonville (8/74, Rink. p. 837, 5 punktas). I-4086

14 ROSENGREN IR KT. importuoti. Abiem atvejais faktiškai privatūs asmenys negali importuoti šių prekių į Švediją tiek tiesiogiai, tiek tarpininkaujant Systembolaget Taigi iš tiesų egzistuoja draudimas importuoti" šias prekes. 69. Tas pats draudimas taip pat yra lygiaverčio poveikio priemonė, nes jis reikalauja, kad privatūs asmenys prašytų monopolijos (ir kad monopolija sutiktų) importuoti alkoholinius gėrimus, kurių nėra siūlomame asortimente. Iš tiesų, kaip tą pripažino Švedijos Karalystė, Systembolaget už šią paslaugą prašo teisingo atlyginimo, suprantama, greta kainos, kurios prašo užsakytų prekių gamintojas, sumokėjimo, ir transporto išlaidų kompensavimo. Tokiais atvejais iš kitų valstybių narių kilusio alkoholio importui, nors ir galimam, reikalingos papildomos išlaidos (minėtas teisingas atlyginimas), palyginti su išlaidomis, kurias privatūs asmenys turėtų, jei importuotų tiesiogiai. 71. Dėl šio Švedijos Karalystės siekiamo tikslo sistema sukurta taip, kad alkoholiniai gėrimai būtų perkami per monopolijos pardavimo sistemą, kuri savo parduotuvėse ir prekybos vietose nuolat kontroliuoja pirkėjų amžių ir atsisako vykdyti jaunesnių nei 20 metų asmenų prašymus. Be to, šiose parduotuvėse ir prekybos vietose periodiškai atliekami patikrinimai (t. y. kai nepilnamečiai asmenys pateikia apsimestinius prašymus dėl alkoholio) tam, kad būtų užtikrinta, jog pardavėjai veiksmingai vykdytų nustatytą kontrolę. 72. Tačiau ELPA priežiūros institucijos ir Komisijos nuomonės visiškai kitokios. Jos abi mano, kad nagrinėjamas draudimas negali būti pateisinamas visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais ir kad jis bet kuriuo atveju yra neproporcingas šio tikslo atžvilgiu. 73. Komisijos nuomone, tą pirmiausia įrodo įvairūs Švedijos visuomenės sveikatos apsaugos politikos prieštaravimai. Visų pirma: 70. Jei dabar pereisime prie draudimo importuoti galimo pateisinimo ir proporcingumo, matysime, kad, Švedijos Karalystės nuomone, kuriai šiuo klausimu pritarė Norvegijos Karalystė, šio draudimo tikslas yra apsaugoti žmonių, ypač jaunesnių nei 20 metų, sveikatą nuo alkoholio daromos žalos. Pastarieji, Švedijos įstatymų leidėjo nuomone, neturi turėti galimybės įsigyti alkoholinių gėrimų. kitaip nei alkoholio, tabako gaminių importas ir prekyba Švedijoje visiškai nėra draudžiami, I-4087

15 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 vyresni nei 20 metų asmenys, kurie grįžta iš kelionių, gali įvežti į Švediją didelius alkoholio kiekius, šie asmenys, su sąlyga, kad jie nėra akivaizdžiai neblaivūs, iš monopolijos gali įsigyti neribotus alkoholinių gėrimų kiekius, yra neproporcingas Švedijos Karalystės nurodyto tikslo atžvilgiu. ELPA priežiūros institucijos ir Komisijos nuomone, nereikia uždrausti viso importo tam, kad būtų neleista jaunesniems nei 20 metų asmenims įsigyti alkoholio. Pakaktų nustatyti pareigą muitinės institucijoms, pašto tarnyboms ir nepriklausomiems vežėjams tikrinti asmenų, kurie užsakė prekių už Švedijos ribų, amžių. prailgindama savo parduotuvių darbo laiką pati monopolija skatina šių gėrimų vartojimą. 76. Aš neįžvelgiu kliūčių pripažįstant, kad kai kurie Švedijos įstatymų leidėjo pasirinkimai gali atrodyti ginčytini. Pirmiausia neabejotina, kad tai, jog vyresniems nei 20 metų asmenims leidžiama įsigyti neribotą alkoholio kiekį, nors tik Systembolaget parduotuvėse ir prekybos vietose, gali sumažinti valstybės veiksmų visuomenės sveikatos apsaugos srityje veiksmingumą. 74. Kitaip tariant, Komisija teigia, kad valstybė narė, kuri sumažino savo piliečių sveikatos apsaugos lygį leisdama jiems laisvai vartoti kai kurias žalingas sveikatai prekes (tabako gaminius) ir supaprastindama kitų prekių įsigijimą be kiekybinių apribojimų, negali pasiremti žmogaus sveikatos apsauga tam tikroms nuostatoms, pavyzdžiui, nagrinėjamam draudimui, kurios yra priešingos, pateisinti. 77. Man vis dėlto atrodo, kad šie pasirinkimai tam tikra prasme priklauso valstybių narių laisvei nuspręsti, kokį visuomenės sveikatos apsaugos lygį jos nori užtikrinti ir kaip šis lygis turi būti pasiekiamas" 1 7 ir kad šiuo požiūriu šios priemonės priklauso pasirinkimams, kuriuos turi tik valstybės narės, 75. Komisija taip pat nurodo, kad šis draudimas bet kuriuo atveju, net jei būtų vertinamas atskirai, yra neteisėtas, nes jis 17 Minėto sprendimo Aragonesa de Publicidad Exterior ir Publvia 16 punktas ir 2004 m. liepos 13 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją (C-262/02, Rink. p. I-6569, 24 punktas) I-4088

16 ROSENGREN IR KT. siekdamos panašių tikslų 1 8. Tačiau tinkamas ir būtinas šių pasirinkimų pobūdis siekiamų tikslų atžvilgiu, mano nuomone, nepriklauso valstybių narių laisvei ir dėl to patenka į Teisingumo Teismo kontrolės sritį, nes tik šios sąlygos gali pateisinti apribojimus, kurie išplaukia iš šių pasirinkimų. prekybos sistemą, įgyvendintą šioje valstybėje narėje, tai yra Systembolaget parduotuvėse ir prekybos vietose. Tai reikalauja naudotis pardavimo tinklu, kuriame sistemingai atliekama pirkėjų amžiaus kontrolė ir, svarbiausia, periodiškai atliekami patikrinimai, kurių tikslas įsitikinti, kad ši kontrolė visuomet atliekama. Būtent tai leidžia veiksmingai pasiekti tikslą neleisti jaunesniems nei 20 metų asmenims įsigyti alkoholio, teisėtai siekiamą Švedijos įstatymų leidėjo. 78. Svarbu nustatyti, ne kokios priemonės yra teoriškai galimos ir efektyvios, bet ar konkrečios Švedijos Karalystės taikomos priemonės yra tinkamos siekiant šios valstybės narės numatyto visuomenės sveikatos apsaugos lygio ir neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. 79. Taigi manau, kad jei laikomasi šių argumentų, draudimas importuoti ir prekybos sistema, susieta su Systembolaget, laikytini proporcingais jaunesnių nei 20 metu asmenų apsaugos tikslo, kurio siekiama įstatymu dėl alkoholio, atžvilgiu. 81. Taigi, kitaip nei ELPA priežiūros institucija ir Komisija, nemanau, kad jei ginčijamo draudimo nebūtų, tas pats tikslas galėtų būti pasiektas taip pat veiksmingai įpareigojant muitinės institucijas, pašto tarnybas ir nepriklausomus vežėjus tikrinti asmenų, kurie užsakė prekių už Švedijos ribų, amžių. 80. Kaip matėme anksčiau (žr. 44 ir 54 punktus), iš tiesų šis draudimas reiškia, kad asmuo, norintis importuoti alkoholio iš kitų valstybių narių, tą darytų tik per mažmeninės 18 Žr. minėto sprendimo Komisija prieš Prancūziją 24 ir kt. punktus ir 2004 m. liepos 13 d. Sprendimą Bacardi France (C-429/02, Rink. p. I-6613, 33 ir kt. punktai); taip pat mano 2004 m. kovo 11 d. Išvadą šioje byloje (78-80 punktai). 82. Iš tiesų ribotame pardavimo tinkle įmanoma užtikrinti, kad pardavėjai nuolat tikrintų pirkėjų amžių, tačiau to neįmanoma padaryti, kai iš kitų valstybių narių alkoholį tiekiančių ūkio subjektų yra daug ir įvairių. Kitaip sakant, nesant šio draudimo nebūtų galima patikrinti (taip vis dėlto šiandien I-4089

17 GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 Švedijoje ir yra), kad visi vežėjai ir kiti ūkio subjektai, kuriuos privatūs asmenys įpareigojo importuoti alkoholinius gėrimus, jų netiektų jaunesniems nei 20 metų asmenims. 83. Greta to, kas pasakyta, reikia pridurti, kad apribojimui importuoti prekes iš kitų valstybių narių, kuris išplaukia iš to, kad Švedijos įstatyme numatytą draudimą privatiems asmenims importuoti alkoholį papildo Systembolaget teisė atsisakyti vykdyti užsakymus dėl rimtų sumetimų", netaikomi argumentai, kurie grindžia anksčiau pateiktas pastabas. 84. Kaip matėme anksčiau (žr. 57 ir 58 punktus), jei atsisakoma vykdyti privačių asmenų užsakymus, draudimas importuoti yra nebe priemonė nukreipti prašymą dėl alkoholio į Systembolaget kontrolės sistemą, o tampa neįveikiama kliūtimi visiems (ir pilnamečiams, ir nepilnamečiams) įsigyti alkoholinių gėrimų iš kitų valstybių narių. Be to, kaip tą pripažino Švedijos Karalystė (žr. 59 punktą), šis apribojimas negali būti pateisintas tikslu neleisti jaunesniems nei 20 metų asmenims įsigyti alkoholinių gėrimų. 85. Taigi, mano nuomone, reikia pripažinti, kad tiek, kiek nurodžiau, ginčijamas importo apribojimas prieštarauja EB 28 ir 30 straipsniams. IV Išvada 86. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, Teisingumo Teismui siūlau Högsta domstolen atsakyti taip : 1. Draudimas privatiems asmenims importuoti alkoholinius gėrimus, numatytas 1994 m. gruodžio 16 d. Švedijos įstatyme Nr (alkohollag), šiuo įstatymu I-4090

18 ROSENGREN IR KT. įtvirtintoje specialioje sistemoje laikytinas norma, susijusia su mažmeninės prekybos šiomis prekėmis monopolijos veikimu. Taigi jį reikia nagrinėti EB 31 straipsnio atžvilgiu. 2. Esant minėtu įstatymu nustatytai mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais monopolijai, kuri turi teisę atsisakyti vykdyti privačių asmenų užsakymus, kai juose prašoma importuoti alkoholinius gėrimus iš kitų valstybių narių, tame pačiame įstatyme nustatytas draudimas privatiems asmenims importuoti šias prekes prieštarauja EB 31 straipsniui. I-4091

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 Autentiškas vertimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centras TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2201/2003

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 291 Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2013 m. liepos 11 d. * Bendrijos muitinės kodeksas Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 206 straipsnis Skolos muitinei atsiradimas Prekių,

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Elektroninė prekyba ir konkurencijos taisyklės Europoje Justinas Šileika COBALT asocijuotas teisininkas, advokatas Turinys Konkurencijos teisė ir... ribojimai parduoti internetu ribojimai pardavimų sąlygoms

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc Administracinė byla Nr. A 525-539/2013 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01164-2012-0 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkurencijos teisės konferencija. Konkurencijos tarybos ir

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. kovo 22 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Tiesioginiai mok

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. kovo 22 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Tiesioginiai mok Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. kovo 22 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Tiesioginiai mokesčiai Įsisteigimo laisvė Įvairių valstybių narių įmonių

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. sausio 16 d. - dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų 2019 1 31 L 30/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/125 2019 m. sausio 16 d. dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Re

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Re Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 Vežamų gyvūnų apsauga Ilgos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau