PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu A-934/45V-246 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS IR KITŲ PANEVĖŽIO RAJONO CIVILINĖS SAUGOS SISTEMŲ SUBJEKTŲ SĄVEIKOS PLANAS AFRIKINIO AR/IR KLASIKINIO KIAULIŲ MARO ATVEJU I. Informacijos gavimas ir perdavimas 1. Vadovo ( viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus) informavimas Nedelsiant ULKC narių informavimas, posėdžio sušaukimas, darbo grupių Darbo dieną 1 val., iškvietimas Nedarbo dieną 2 4 val. neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupės pasiuntimas į 1,5 val. po ULKC ligos židinį posėdžio Informacijos gavimas iš židinio 1 val. po atvykimo į židinį 5. Informacijos perdavimas: 5.1. VMVT ULKC 5. Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriui (ESK vadovui) 5. Panevėžio rajono savivaldybės merui 5. Veterinarijos gydytojams Nedelsiant, gavus 5.5. Panevėžio apskrities VPK informacijos patvirtinimą 5.6. Panevėžio APGV 5.6. Teritorinių VMVT viršininkams 5.7. Gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms 5.8. Seniūnijoms 6. Įtariamų gyvūnų klinikinis tyrimas, anamnezės duomenų surinkimas, mėginių paėmimas 7. Mėginių pristatymas į NMVRVI 3 4 valandos nuo atvykimo į židinį Kaip galima greičiau (per 3 valandas nuo mėginių paėmimo) 8. Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos perdavimas Po mėginių išsiuntimo 1. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas 1.1. Kiaulių vietos aptvėrimas 1. Dezobarjero įrengimas II. Priemonės ūkyje įtarus afrikinį ar/ir klasikinį kiaulių marą Per 4 valandas po Asmuo gavęs informaciją (gyvūnų laikytojas, veterinarijos gydytojas ir kt.) viršininko pavaduotojas ULKC vadovas darbo grupės vadovas darbo grupė ULKC neatidėliotinų priemonių ir ULKC neatidėliotinų priemonių atlikimo darbo grupė

2 Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Panevėžio VMVT leidimo uždraudimas ligos židinyje. Kontrolės posto įrengimas Konkrečių asmenų, kurie atliks gyvūnų priežiūrą ligos ūkyje, nurodymas Laikinos kontrolės zonos sukūrimas 5. Uždraudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos židinio 6. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 7. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija Iš karto po Iš karto po Iš karto po, Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, 8. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas epizootinio tyrimo grupė 9. Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas laikinos kontrolės, zonoje nurodytose vietose 10. Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Seniūnijos seniūnas Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose III. Priemonės ligos židinyje nustačius ligą 1. Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas Iš karto atlikus tyrimus VMVT ULKC Panevėžio rajono savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, ESOC aktyvavimas, Darbo dieną 1 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius operacijos vadovo paskyrimas Nedarbo dieną 2 4 val. arba jo įgaliotas asmuo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus bendro įsakymo Dėl afkrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Panevėži rajono savivaldybės teritorijoje priėmimas ESK posėdžio metu Operacijos vadovas ( vadovas) Informacijos apie patvirtinimą perdavimas Po ESK posėdžio 5. Draudimas bet kokio visų gyvūnų ir asmenų judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio leidimo 6. Draudimas transporto judėjimo į/iš ligos židinio, negavus atskiro rašytinio leidimo. Iki apribojimų dėl Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo, Panevėžio rajono savivaldybės ESK,,

3 7. Transporto dezinfekcija 8. Praleidimo posto įrengimas (persirengimas, vienkartinė apranga, dezokilimėliai) 9. Maitinimo organizavimas (esant reikalui) 10. Nurodymas vietos, ligai imlių gyvūnų naikinimui ūkio teritorijoje ar artimiausioje vietoje, siekiant užkirsti kelią ligos išplitimui Gyvūnų sunaikinimas (dengtas konteineris, angliarūgštės dujų balionai, svaiginimo pistoletas, elektrinė žudymo įranga) Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo Iki baigiamųjų darbų židinyje atlikimo Per 1 valandą nuo ligos patvirtinimo kreipiamasi į Lietuvos geologijos tarnybą Kaip galima greičiau 1 Reikalingų mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI Gyvulių naikinimo metu 1 Sunaikintų gyvūnų, patalpų, įrankių ir įrangos bei pašarų dezinfekcija Iš karto po sunaikinimo Pirminės ligos židinio dezinfekcijos atlikimas pagal nurodytą metodą Duobės iškasimas ir pašarų, įrankių bei kitų menkaverčių medžiagų, per kurias gali persiduoti užkratas, sunaikinimas Duobės iškasimas ir gyvūnų sunaikinimas. Jei bus priimtas sprendimas deginti, reikalingų medžiagų deginimui parūpinimas (medžio atliekos, padangos, degus skystis) Iš karto po gyvūnų sunaikinimo Po pirminės dezinfekcijos atlikimo Gyvūnų naikinimo metu ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė Panevėžio rajono savivaldybės OC, Seniūnijos seniūnas 17. Gyventojų informavimas apie numatomą gyvūnų deginimą Gyvūnų naikinimo metu Seniūnijos seniūnas 18. Ligos židinio deratizacijos atlikimas Iš karto po gyvulių sunaikinimo, nuolat iki apribojimų dėl 19. Srutų surinkimas, dezinfekavimas ( nurodytomis medžiagomis), saugojimas ir sunaikinimas Prie AKM - 60 d., prie KKM 42 d. Panevėžio RAAD Panevėžio rajono aplinkos apsaugos agentūra Gyvūnų laikytojas darbo grupė ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Gyvulių laikytojas, Neatidėliotinų priemonių atlikimo grupė VĮ Panevėžio miškų urėdija, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras,

4 Mėšlo bei pakratų dezinfekavimas ir sunaikinimas nurodytu metodu Laikymas rietuvėse: prie AKM - 42 d., prie KKM 30 d. Įvertinimas naikinamų gyvūnų, gyvūninės produkcijos, pašarų, reikmenų ir kitų medžiagų vertės Po ligos likvidavimo Žmonių sveikatos apsaugos priemonių, higienos kontrolės organizavimas ligos židinyje IV. Priemonės sąlyčio ūkiuose Sąlyčio ūkių patikrinimas, informacijos perdavimas kitoms teritorinėms VMVT tarnyboms Mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI Kiaulių laikymo vietos izoliavimas 1. Kiaulių vietos aptvėrimas Dezobarjero įrengimas Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Panevėžio VMVT leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas 5. Konkrečių asmenų, kurie atliks kiaulių priežiūrą sąlyčio ūkyje, nurodymas 6. Laikinos kontrolės zonos apie sąlyčio ūkius sukūrimas Kelio ženklų, draudžiančių ar ribojančių judėjimą, pastatymas laikinos kontrolės zonoje nurodytose vietose (apie sąlyčio ūkį) Draudimas judėjimo iš įtariamo ligos židinio gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą 9. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis 10. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija Kiaulių ūkių patikrinimas laikinoje kontrolės zonoje, mėginių paėmimas 1 Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas 1 Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose sąlyčio ūkių nustatymo sąlyčio ūkių nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sudaryta komisija Darbus vykdanti institucija ULKC Epizootinių tyrimų ULKC Epizootinių tyrimų ULKC Epizootinių tyrimų grupė, Panevėžio APGV, ULKC Epizootinių tyrimų grupė,, VĮ Panevėžio regiono keliai, Gyvūnų laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, Panevėžio VMVT ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Epizootinio tyrimo grupė Seniūnijos seniūnas, KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė V. Priemonės apsaugos teritorijoje (3 km spinduliu nuo ligos židinio)

5 1. Visų kiaulių ūkių patikrinimas, reikalingų mėginių paėmimas Draudimas imlių ligai gyvūnų judėjimo viešaisiais ir privačiais keliais, išskyrus ūkio aptarnavimo kelius ir kelius į skerdyklas (gyvūnų gabenimas leidžiamas tik tranzitu pagrindiniais keliais bei geležinkeliu) Prekiautojų gyvūnais kontrolė Gyvūninės kilmės žaliavų įvežimo ribojimas (gyvūninės kilmės žaliavas galima išvežti, gavus leidimą, tik į Panevėžio ULKC nurodytas perdirbimo įmones) Draudimas išvažiuojamojo gyvūnų sėklinimo ūkiuose, laikančiuose kiaulės. Gyvulių sėklintojų informavimas, biosaugos priemonių laikymasis Draudimas gyvulių kontrolės vykdymo gyvūnų ūkiuose, laikančiuose kiaulės. Kontrolės asistentų informavimas, biosaugos priemonių laikymasis Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turgų bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų 8. Biosaugos laikymasis visuose kiaulių ūkiuose 9. Draudimas be VMVT leidimo į ūkį įvežti kitus naminius gyvūnus 10. Gyvūnų laikytojų kiemų periodinių patikrinimų atlikimas, reikalingų mėginių paėmimas Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie kritimus arba įtariamus susirgimus, vykdymas 1 Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose 1 Nurodymas gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms (gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms perdirbtus produktus realizuoti tik gavus leidimą) 1 Prekybos gyvūniniais produktais turgavietėse kontrolės sustiprinimas Per 7 dienas po patvirtinimo ULKC Epizootinių tyrimų grupė,, Seniūnija,,,, Gyvūninių produktų savininkai Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos vyriausiasis specialistas-valstybinis veislininkystės inspektorius (Pasvalio, Panevėžio regione) Ina Šarkanienė ( ) UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė Anykščių skyriaus vadovė Danguolė Davidonienė ( ) Panevėžio rajono savivaldybės administracija,,,, ULKC Epizootinių tyrimų grupė Turgaviečių savininkai, VI. Priemonės priežiūros zonoje (10 km spinduliu nuo ligos židinio atmetus apsaugos zonos ūkius)

6 1. Visų kiaulių ūkių patikrinimas ir reikalingų mėginių paėmimas Kaip galima skubiau Imlių ligai gyvūnų judėjimo draudimas visuomeniniais keliais (išskyrus gyvūnų pervežimą į ganyklas ir į gyvūnų skerdyklas) Gyvulių gabenimas į kitas vietas zonos ribose laikantis reikalavimų (galimas tik gavus leidimą) Gyvulinės kilmės žaliavų išvežimas tik laikantis nustatytų reikalavimų (galima išvežti tik gavus leidimą ir tik į nurodytas perdirbimo įmones) 5. Biologinės saugos priemonių laikymasis visų kategorijų ūkiuose 6. Draudimas išvežti / įvežti kitus naminius gyvūnus be VMVT leidimo Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turguose bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų Periodinių gyvūnų laikytojų kiemų patikrinimų atlikimas, reikalingų mėginių ėmimas Nurodymo, ligai imlių gyvūnų savininkams nedelsiant pranešti apie įtariamus susirgimus arba seniūnijų darbo grupėms, vykdymas 10. Deratizacijų ir dezinsekcijų atlikimas visų kategorijų kiaulių ūkiuose Nurodymai gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms (gyvūninių produktų perdirbimo įmonėms perdirbtus produktus realizuoti tik gavus leidimą) 1 Prekybos gyvūniniais produktais turgavietėse kontrolės sustiprinimas 7 dienos po priežiūros zonos nustatymo VII. Priemonės įtarus naują susirgimą AKM /KKM 1. Kiaulių laikymo vietos izoliavimas Per 4 valandas po 1.1. Kiaulių vietos aptvėrimas ULKC Epizootinių tyrimų grupė, Seniūnijos seniūnai,,,,,, Gyvūninių produktų savininkai Gyvūnų sėklintojai, Veterinarijos gydytojai, Prekiautojai gyvuliais, Kontroliuojančios institucijos,, ULKC Epizootinio tyrimų grupė Turgaviečių savininkai,

7 1. Dezobarjero įrengimas Kiaulių ir kitų gyvūnų, gyvūninių produktų ir pašarų judėjimo be Iš karto po leidimo uždraudimas. Kontrolės posto įrengimas Konkrečių asmenų, kurie atliks kiaulių priežiūrą ūkyje, nurodymas Iš karto po Laikinos kontrolės zonos sukūrimas 5. Kelio ženklų draudžiančių ar ribojančių judėjimą pastatymas, nurodytose vietose VĮ Panevėžio regiono keliai 6. Draudimas judėjimo gyvūninių produktų bei gyvūninių pašarų, pašarų, reikmenų, Iš karto po, daiktų ir kitų medžiagų, galinčių pernešti ligą, iš įtariamo ligos židinio 7. Asmens higienos ir biosaugos priemonių laikymasis Iš karto po Kiaulių laikytojo ūkio nariai ir darbuotojai, 8. Atvykstančio/išvykstančio transporto dezinfekcija Iš karto po ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Gyvūnų laikytojas 9. Kiaulių ūkių patikrinimas laikinos kontrolės zonoje, mėginių paėmimas Epizootinio tyrimo grupė 10. Informacijos apie laikinoje kontrolės zonoje gyvenančius asmenis pateikimas Seniūnijų seniūnai Žmonių ir gyvūnų judėjimo kontrolė. Postų įrengimas nurodytose vietose KASP Vyčio apygardos 5-oji rinktinė VIII. Priemonės įtarus ar nustačius skerdykloje ar transporto priemonėje 1. Oficialaus tyrimo atlikimas, mėginių paėmimas ir pristatymas į NMVRVI ligos Iš karto po, patvirtinimui Skerdyklos administracija, Transporto priemonės savininkas Epizootinio tyrimo atlikimas, sąlyčio ūkių nustatymas, informacijos perdavimas Visų ligai jautrių gyvūnų nužudymas, galimai užkrėstų skerdenų, gyvūninių produktų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų išvežimas į utilizacijos įmonę Iš karto po mėginių išsiuntimo patvirtinimo Skerdyklos administracija, Transporto priemonės savininkas Iš karto po jautrių ULKC Valymo ir dezinfekavimo grupė, Pastatų, įrangos, transporto priemonių valymas, dezinfekavimas ir apdorojimas ligai gyvūnų Skerdyklos administracija, insekticidais pagal nurodytą metodiką sunaikinimo Transporto priemonės savininkas 5. Nurodymo, draudžiančio ligai jautrių gyvūnų skerdimą ir gabenimą transporto 24 valandos po tinkamo

8 priemonėmis, vykdymas valymo ir dezinfekcijos darbų atlikimo Iki atskiro rašytinio 6. Draudimas išvežti produkciją be leidimo leidimo IX. Papildomos priemonės apsaugos ir priežiūros zonose Gyvūnų laikymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose 1. vietovėse taisyklių laikymosi seniūnijose kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas 5. Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui, asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų ir įsakymų paskelbimas spaudoje 6. Visuomenės informavimas apie ligos eigą Organizavimas nevaryminių šernų medžioklių šernų populiacijos sumažinimui, šernų šėryklų įrengimas Nurodymas medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose. Po apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo dezinfekciją, atliktus darbus registruoti žurnaluose 9. Draudimas medžiotojams laikyti kiaules 10. Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse 1 Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į užtikrinimas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų utilizavimas Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48 valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonėse, Skerdyklos administracija, Transporto priemonės savininkas Panevėžio rajono savivaldybės administracija, seniūnijų seniūnai, Panevėžio gyvūnų globos draugija Panevėžio rajono savivaldybės OC Panevėžio rajono savivaldybės OC, Panevėžio rajono savivaldybės OC,

9 1 Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis biologinio saugumo reikalavimų 1 Tinkamas ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymas (jas išmesti tik į, konteinerius) 15. Gyvulių supirkėjai, Nurodymų gyvūnų ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo įmonėms, Prekiautojai pašarais, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, vykdymas Pieno supirkėjai 16. Seniūnijos seniūnas, Užtikrinimas komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo ir poilsio Kelių priežiūros tarnybos, aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose X. Priemonės nustačius susirgimą laukiniuose šernuose 1. Informacijos apie AKM ar KKM ligos patvirtinimą gavimas Iš karto atlikus tyrimus VMVT ULKC Užkrė sto šerno skerdenos, kailio ir kitų atliekų surinkimas ir sunaikinimas. Kaip galima greičiau VĮ Panevėžio miškų urėdija, Pirminės žvėrienos apdorojimo aikštelės dezinfekcija patvirtinus ligą valymo ir dezinfekavimo darbo grupės Panevėžio rajono savivaldybės ESK posėdžio sušaukimas, ESOC aktyvavimas, operacijos vadovo paskyrimas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektorius bendro įsakymo Dėl afrikinio ir/ar klasikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje priėmimas Darbo dieną 1 val., Nedarbo dieną 2-4 val. ESK posėdžio metu 5. Informacijos apie patvirtinimą perdavimas Po ESK posėdžio 6. Visų kiaulių ūkių registracija, reikalingų mėginių paėmimas 7. Draudimas kiaules išvežti ar atvežti į ūkius 8. Biosaugos priemonių laikymasis kiaulių ūkiuose Draudimas kiaulių laikymo vietose lankytis asmenims, kurie prieš 48 valandas lankėsi užsienyje, buvo medžioklėje, kitose kiaulių, šernakiaulių ir šernų laikymo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų laikymo įmonėse Draudimas gyvulius šerti iš prekybos ir viešojo maitinimo įmonių gaunamomis maisto atliekomis, nurodymai laikytis kitų biologinio saugumo reikalavimų Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo Operacijos vadovas ( vadovas), Panevėžio rajono savivaldybės ESK Kiaulių laikytojai,, Seniūnijos seniūnas Kiaulių laikytojai,, Kiaulių laikytojai,,

10 1 1 1 Draudimas medžiotojams laikyti kiaules Nurodymų, nurodytoje teritorijoje sumedžioti 100 proc. šernų, vykdymas Organizavimas šernų medžioklių, jų populiacijos sumažinimui, šernų šėryklų įrengimas Panevėžio rajono teritorijoje Nurodymai medžioklės metu laikytis biosaugos reikalavimų, nušautus šernus iki apdorojimo vietos transportuoti skysčiams nelaidžiose talpose, po apdorojimo atlikti vietos, įrangos ir įrankių bei darbo rūbų ir apavo dezinfekciją. Atliktus darbus registruoti žurnaluose 15. Draudimas kitų medžiotojų klubų nariams dalyvauti medžioklėse 16. Lankymosi miškuose, kur nustatyta AKM, draudimas Ženklų, ribojančių ar draudžiančių transporto priemonių judėjimą, pastatymas miškuose, nurodytose vietose Visų nušautų ir rastų negyvų šernų mėginių pristatymo į užtikrinamas, tinkamas užsikrėtusių gyvūnų utilizavimas 19. Tinkamo ūkiuose susidarančių buitinių atliekų tvarkymo užtikrinimas Nurodymo miško tvarkymo darbus vykdyti tik suderinus su vykdymas Transporto, darbo įrankių ir apavo dezinfekcijos atlikimas baigus miško tvarkymo darbus, atliktų darbų registravimas žurnaluose Nurodymų, gyvulių ir gyvūninės produkcijos supirkėjams, perdirbimo įmonėms, prekiautojams pašarais laikytis biosaugos reikalavimų, vykdymas Komunalinių atliekų tinkamo tvarkymo pakelėse, stovėjimo ir poilsio aikštelėse, konteinerių stovėjimo vietose užtikrinimas Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai,, VĮ Panevėžio miškų urėdija, VĮ Panevėžio miškų urėdija,, VĮ Panevėžio miškų urėdija ir kiti miško valdytojai,, VĮ Panevėžio miškų urėdija ir kiti miško valdytojai,, Gyvulių supirkėjai, Prekiautojai pašarais, Pieno supirkėjai,, Seniūnijos seniūnas,

11 Gyvūnų laikymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių laikymosi seniūnijose kontrolė, valkataujančių šunų ir kačių gaudymas ir migdymas Valkataujančių šunų, kačių ir plėšriųjų žvėrių naikinimas priežiūros ir stebėjimo zonų miškuose ir krūmynuose Papildomų pajėgų ir išteklių, reikalingų veterinarinėms ir ūkinėms priemonėms atlikti, pateikimas ir nurodymų vykdymo kontrolė Specialių ilgalaikių ir vienkartinių leidimų išdavimas transporto judėjimui, asmenų judėjimui, gyvūninės kilmės žaliavų ir gyvūnų gabenimui Panevėžio rajono savivaldybės ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymų ir sprendimų paskelbimas spaudoje 29. Visuomenės informavimas apie ligos eigą 30. Draudimas gyvūnų mugių, parodų, prekybos turguose bei kitų masinių renginių, sutelkiančių daug gyvūnų Santrumpos: Afrikinis kiaulių maras AKM; Klasikinis kiaulių maras KKM; Ekstremalių situacijų komisija ESK; Ekstremalių situacijų operacijų centras OC; Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba VMVT; Užkrečiamųjų ligų kontrolės centras ULKC; Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas NMVRVI; Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba APGV; Policijos komisariatas PK; Regioninis aplinkos apsaugos departamentas RAAD; Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių LK KAS; Visuomenės sveikatos centras VSC; Pirminės sveikatos priežiūros centras PSPC. Seniūnijos seniūnas, Panevėžio rajono gyvūnų globos namai, Medžiotojų klubai ir medžioklės plotų naudotojai, Panevėžio rajono savivaldybės OC, Panevėžio rajono savivaldybės OC,

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr.

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. Nr. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS PLANŲ PATVIRTINIMO 2017 m. sausio d. ĮS- 46 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PROJEKTAS PATVIRTINTA Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio d. įsakymu Nr. P2- Trakai, 2016 PLANO DERINIMO LAPAS Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

5

5 5. GYVULININKYSTĖ 5.1. ĮVADAS Gyvulininkystė yra žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą ir naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 2016 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Direktoriaus 06 m. kovo d. įsakymu Nr. V-6 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ŠIAULIŲ REGIONO

Detaliau

1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104

1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104 1 VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MIŠKŲ URĖDAS ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ 2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104 Rubežių k. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

untitled

untitled Mokslas saugo vartotojus visoje maisto gamybos grandinėje nuo lauko iki stalo Įsipareigoję užtikrinti saugų maistą Europoje 2 EFSA mokslinė vartotojų apsaugos ir informavimo organizacija Europos maisto

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos programos vykdymo Forma uz 2007

Microsoft Word - Veiklos programos vykdymo Forma uz 2007 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus kovo 31 d. įsakymu Nr. VR-V-86 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS SĄLYGINIŲ GYVULIŲ VIENETŲ (SGV) SKAIČIAVIMAS Tel. (8 5) 266 0620 El. p. pagalba@vic.lt www.vic.lt ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS Individualiai registruojami ūkiniai gyvūnai Galvijai, arkliai, avys, ožkos.

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx

Ūkio subjektai 2014 Svencioniu RA (kor).xlsx Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2014 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls

Pramone_Svencioniu_RA_2013.xls Eil. Nr. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS 2013 METŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ PLANAS Tikrinamo ūkio subjekto pavadinimas,

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS m. AT PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimu Nr.T11-672 KLAIPĖDOS RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS 2009-2020 m. ATNAUJINTOS 2011 M. 1 TURINYS 1. REGIONINĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

DARBOTVARKĖ

DARBOTVARKĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019 m. rugpjūčio 27 d. (ANTRADIENIS) posėdžio Nr. 6 d a r b o t v a r k ė Eil. Nr. Proj. reg. Nr. Reg. data Pagrindinio komiteto pavadinimas SPRENDIMO PROJEKTO PAVADINIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI

KLAUSIMYNAS BALDU, DROZLIU PLOKSCIU GAMYBAI PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-17 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ BALDŲ IR MEDIENOS PLOKŠČIŲ GAMYBAI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS Priedas prie patikrinimo

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VALSTYBINĖ KALBOS INSPEKCIJA 218 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS, numeris, sudarymo 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 1. Interneto domenų vardų 72417-6 21.1.2, 21.2. c 11, 218-1-2 1,16 AB Telia Nr.

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau